İcralık Olanlara Sicil Affı Yasası ve Uygulaması 2021

Borcu olan vatandaşların merak ettiği BDDK banka kredi sicil, torba yasa sicil affı yasası, icralık olanlar kredi çekebilir mi? Ziraat Bankası, Aktif bank, Vakıfbank gibi bankalar bu durumda olanlara kredi veriyor mu? sorularına yanıt verdik..

İcralık Olanlara Sicil Affı Yasası ve Uygulaması 2021

İcralık Olanlar Bankalardan Kredi Alabilir mi? İcra Borcunu Kapatmak İsteyenlere Sicil Affı. Avukatlık olanlara müjde! icralık olanlar bankalardan artık kredi alabilir. Avukatlık, İcralık, Hacizli borcu olanlar ve borcunu kapatmak isteyenler için Banka sicil affı 2021, kredi sicil affı icra borcunu kapatmak isteyenler için tüm bilgileri içeriğimizde bulabilirsiniz.

Avukatlık Olanlara Müjde!

Bankalar kredi başvurusu yapan tüketicilerin alabilecekleri tutar, her zaman kredi notuna bakarak değerlendirmektedir. İcralık Olanlara Kredi Sicil Affı Kanunu ile Yeniden Yapılandırma imkanı doğmadan önce durum böyle idi. Şuan itibariyle, sicil affı kanundan yararlananlar, icra listelerinden çıkarılıyor ve yeniden refinansman imkanı sağlanarak kredi çekebiliyorlar.

Kredi çeken, kredi kartı borcu olan yüzbinlerce kişiye kolaylık sağlanmasının ardından yakın izlemedeki kredilere yönelik yapılandırma ve firma rehabilitasyon fonksiyonları oluşturuluyor.

İlk strateji planları 31 Aralık’a kadar BDDK’ya gönderilecek. İhtiyaç halinde bu süre 6 aya kadar uzatılabilecek. Kredi sınıfı değişiklik kriterleri de yazılı hale getirildi. Bir sonraki adım da yakın izlemedeki kredilere yönelik sektörde sektörde operasyonel yeniden yapılandırma fonksiyonları oluşturmaya dönük idari kararı 30 Eylül itibariyle yaşama geçirecek.

BORCUNU YAPILANDIRANIN SİCİLİ TEMİZLENİYOR Son Tarih 31 Aralık!

Milyonlarca vatandaşa nefes aldıran yapılandırma yasası kapsamında protestolu senet, çek, bireysel ve ticari nitelikteki kredi ve kredi kartı dâhil borcunu ödeyemeyenlerin yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda olumsuz kayıtları siliniyor. Bu düzenlemeden kredilerinin anapara veya taksit ödeme tarihi 20 Mayıs’tan önce olup da aksatanlar yararlanabiliyor.

Borçlarını 31 Aralık’a kadar tamamını ödeyen ya da yapılandıranların Risk Merkezi’nde tutulan kayıtları temizlenecek. Birinci adımda borcun bulunduğu bankaya ya da finansal kuruluşa başvurulması gerekiyor. İkinci adımda borç hesaplamasına gidilecek. Bankalar müşterilerinin bütçesine uygun vadelere bölerek yapılandırma imkanı sunuluyor.

Banka Sicil Affı 2021

Sicil affından yararlanamayanlar içinse başvuru değerlendirme kriterleri içinde en dikkat edilen kredi notu, kişinin geçmiş dönem kredi/ kredi kartı borcu ödemelerinin zamanlarına tutarlarına dikkat edip etmediği, aksatıp aksatmadığı görülmektedir. Daha önceden alınan kredilerin ödemelerinde yaşanan aksaklıklar veya gecikmeler nedeniyle notu düşük olan kara listedeki tüketicilerin kredi başvuruları onaylanmaz. Kredi notunun düşmesinin bir diğer nedeni de geçmiş dönem kredi ödemelerinde icralık olmaktır. Geçmişte bankaların icra takibi başlattığı tüketicilerin bu nedenle notları düşürülmekte ve daha önceden icralık olanların güvensiz müşteri olarak adlandırılmaları ve tekrar aynı duruma düşmelerinin ihtimali olması nedeniyle icralık olanlara kredi verilmemektedir.

Sicil affı başvurusu nereye yapılır? buradan öğrenebilirsiniz.

Kredi Sicil Affı Kanunu Yürürlüğe Girdi!

Torba yasa sicil affı da merak ediliyordu. 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi gazete de Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun yürürlüğe girdi. Bu kapsamda borcu olanlara da yeni yapılandırma imkanı gelmiş oldu.

Bu kanun ile birlikte;

 • Protesto edilen senet, karşılıksız çek, kredi, ve kredi kart borçlarını ödemekte zorluk yaşayan ve kredi sicili olumsuz hatta kara listede olan vatandaşlar bu listeden çıkabilecekler.
 • Bunun için belli şartlar da sıralandı.
 • Öncelikle borcunun tamamının ilgili tarihe kadar ödenmesi isteniyor.
 • İlgili ödeme planına göre borçlarını yapılandıran, zor durumda olan vatandaşların sicili temizlenecek.

TBB Açıkladı Kredi Sicili Temizleniyor

Yeni gelen yapılandırma fırsatı ile birlikte 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödenen borçlar dan sonra, aşağıdaki listede yer alan ve artlara uyan vatandaşların kredi sicilleri temizlenecek. Bu kapsama alınan borçlar ise;

 • Karşılıksız çek ve protestolu senedi olanlar,
 • Gerçek veya tüzel kişilerin bireysel ve ticari kredi borçlarıdır. Bu yeniden yapılandırma ile birlikte finans kuruluşları ile kredi kurumları sicili dikkate almayacak.

25 Mart 2020 tarihinden önce ana para ve taksit ödemeleri olup da kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerin anapara ödemelerini aksatanlar  ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin TBB Risk Merkezi nezdinden tutulan kayıtları, borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansman kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacağı belirtildi.

İcralık Olanlar Bankalardan Kredi Alabilir mi?

Peki icralık olanlar hiç mi kredi kullanmaz bunun cevabını şöyle verebiliriz. Öncelikle icralık olma nedeni neden icraya düşürüldüğü bilinmelidir. Bankaların kredi kartı borcu veya kredi ödemelerinde icra takibi başlatılması durumunda bankalardan kredi almak imkansızdır. Telefon borcu gibi diğer borç kalemleri nedeniyle icra takibi başlatıldıysa telefon borcunun ve diğer borçların kapatılmasıyla kredi almak daha kolay olacaktır. Bankalar güvensiz müşteri olarak kredi ve kredi kartı borçlarının ödemelerinde icra takibine düşenlere kredi vermezken diğer ufak borçlar için kredi verebilmektedir.

İcra takibinde kredi borcu olan tüketiciler temerrüde düşen borçlarının yeniden yapılandırılması yoluna giderek bankalardan kredi alabilir. İcra takibinin borç yapılandırma işleminden sonra kalkması halinde bankalardan kredi çıkacaktır. Bankalar hukuki işlemler başlattığı ve icra takibindeki müşterilerine borçlarının tamamının kapatılmasından sonra kredi vermektedir. Borçları yapılandırma yoluyla ya da borç kapatma kredileri ile icra borcunuzu kapatabilirsiniz. Bankalardan ihtiyaç kredisi alarak da borçlarınızı kapatabilirsiniz.

İcralık olanlara kredi veren bankalar arasında en kolay kredi veren QNB Finansbank’tan kredi almak kolay olacaktır. Kredi başvurularını kısa süre içinde ve genelde olumlu cevaplandıran bankadan ihtiyaç kredisi kapsamında masrafsız ve düşük faiz oranları ile verilen kredilerden icralık olanlarda yararlanabilirler. Kredi notu düşük kişiler dahi kolay kredi veren QNB Finansbank’ın ihtiyaç kredisine buradan bakabilirsiniz.

Bankaların yasal işlem başlatmadığı direk banka ile bağlantısı olmayan icralık durumlarında bankaların bu durumdan haberleri olmadığından ihtiyaç kredisi ürünlerine başvuru yaparak icralık olan borcunuzu bankaların kredileri ile kapatabilirsiniz.

İcra Borcunu Kapatmak İsteyenlere Sicil Affı

Borç kapatma kredisi adı altında diğer bankalardan alacağınız kredilerle mevcut borçlarınızı kapatabilirsiniz. Ya da aynı bankaya borcunun yapılandırılması için talepte bulunmanız gerekecektir. Bu durumda bankaya olan borcunuz yapılandırılarak icra takibi kaldırılıp belirlenen taksitlerde geri ödeme yapılarak mevcut borç kapatılmalıdır. Düşen kredi notu bu şekilde yükseltilebilir. Borç yapılandırma başvurusunu banka kabul etmezse ipotek veya kefil getirmenizi isteyecektir. İpotek karşılığında kredi vermeyi kabul edecektir. Diğer bankalar da aynı şekilde  uzun vadede borçlarınızı taksitlendirip ödemenize yardımcı olacak borç kapatma kredileri ile size finansman desteği verebilir. Yürürlüğe giren kredi sicil affı ile bu borçlar 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılandırılabilir veya tüm borç bakiyesi kapatılarak kara listeden çıkabilir.

Yine de tüketiciler borcu borçla kapatma konusunda imtina etmelidirler. İcra borçları kredi notuna yansıyacağı ve KBB den diğer banka ile olan çalışmalarınızı kredi alacağınız diğer bankalar gördükleri ve bankaların diğer bankayla çalışan müşterilerinin kredi notlarına bakarak kredi verdiklerinden borçlarınızı zamanında ve eksiksiz ödeyerek icra takibine düşmekten kaçınmaları önemlidir. Borçlarını kapatmak için vatandaşlarımız borç yapılandırma kredilerine başvuru yapabilir. Ayrıca borç kapatma konusunda kredi veremeyeceğini iddia eden bankaları bir dilekçe yardımı ile şikayet edebilirsiniz. Kara listede olanların bankalar tarafından verilen diğer bankacılık ürünlerine başvurmaları için bu işlemi yapmaları gerekmektedir. Ancak sicilin temizlenmesi 5 yıl sürmektedir. 

Bankadan İcra Geldi! Ne Yapmalıyım? yazımızın içeriğinden bilgi alabilirsiniz.

Bankaya Borcu Olanlara Yapılandırma Şartları

6 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ile bazı değişiklikler yapıldı. Bu yönetmeliğe göre bankaya borcunuz varsa yapılandırma borç ödeme durumunuza göre yapılacak.

 • Bankalar donuk alacakların sınıf değişiklikleri koşullarını yazılı hale getirecek ve denetime hazır edecek.
 • Borçlar için yapılandırma yapılmadan önce vatandaşın geri ödeme gücüne göre ödeme planı hazırlanacak ve eğer uygunsa yapılandırma yapacak.
 • Tahsili mümkün olmayan alacaklar ise kayıtlardan silinecek.
 • Bankaların alacağı dolasıyla elde ettiği gayrimenkul, menkul, ortaklık payı ve diğer varlıklar 3 sene içinde elden çıkarması da kararlaştırıldı. Kredi Risk Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ’e göre ve gerçek değer tespiti yapılarak gerçekleştirilecek.

Yorumlar

 1. Avatar of Alaattin Alaattin dedi ki:

  Hiç bir banka icralık olan bir vatandandaşa kapatma kredisi filân vermiyor asparagas haberler yayınlamayın boş yere bu durumdan çok muzdaribiz.

 2. Avatar of Samet arslan Samet arslan dedi ki:

  Benim hacizim vardi odedim 4 sene gecti hic bir borcum yok finans dan maaş aliyorum otomatik ödeme bile yaptim yinede kredi vermiyor kredi karti vermiyor sicil nasil temizlenir sicili nerden öğrenebiliriz

  1. Avatar of Murathan Murathan dedi ki:

   Temizlenmez kardeşim. Bu tür sıkıntılı olaylarda yetki, bankalara bırakılmış durumda. Banka isterse sana, anında da kredi verebilir, isterse de ömrün boyunca tek kuruş dahi vermez. Yani keyiflerine bırakılmış bir prosedür

 3. Avatar of Arzu Arslan Arzu Arslan dedi ki:

  İcra borcumu kredi falan çekmeden nakit ödemek istiyorum o zaman sadece ana parayı mı ödüyoruz bi buna %25 indirim uygulandığını duydum doğru mu

 4. Avatar of Bülent toper Bülent toper dedi ki:

  İcram var borc birlestirme kiridisi cekebilirmyim

 5. Avatar of Kadir Kadir dedi ki:

  İcralarım var kredi çekemiyorum serbest meslek

 6. Avatar of Ramazan Ramazan dedi ki:

  Manisada 20bin krediye ihtiyacim var yardimci olabilecek var mi

 7. Avatar of çilek çilek dedi ki:

  iyi günler bir kurumda calışıyorum 4 tane icra takip dosyam var 4000 tl maaş alıyorum maaşımı aldığım banka bile kredi vermiyor 20000 tl borcum var mağzalar ve telefon yardımcı olurmusunuz nasıl kredi çekerim

 8. Avatar of Yalcin Yalcin dedi ki:

  Sıra da ne kadar icranız olursa olsun ilk alacaklı maaşınızın dörtte birine el koymaktadır bu sebeple 4 bin tl yatan maaşın dörtte biri tabi aile yardımı gibi ek gelirlerden karşılamıyor buda 4 bin tl den 750 800 tl gibi bir miktar kesilecek demektir kişinin geçim kaynaklarını sıkıntıya düşürmemek için ayarlanmış bir düzen dır o sebepten öncelikle maart yattığında gidip blokeki kaldırırsınız

 9. Avatar of Muhammd Muhammd dedi ki:

  Mrb ben 2013 2014 2015 te bankalardan kredı kullandım o zamanlar devlette calısıyodum bankalar sureklı kredı verelım kart verelım dıye tahrık edıyolardı coguda ıstemeden kart ve kredı verdı suan cok zor durumdayım ıcralardan dolayı ısten cıkartıldım toplam ana para. 65 bınlıra yenı bır ıs buldum maasım cok ıyı fakat banlarda hesaplarım blokelı maasta bankaya yatıcak nasıl yapıcam ne yapıcam bılmıyorum allah askına yardımcı olabılcek bırısı varmı aılemde yok akrabalar sırt cevırmıs durumda kredı kullanabılsem ne var ne yok temızlıcem aylık 2000 lıra net odeyebılırım suan maasım cok ıyı yenı basladım ama ması nasıl alcam bılmıyorum kımsem yok esım 5 yasında cocugum ve ben evım kıra kenarda 1 tl bırıkımım yok maasımada bloke konulursa artık bankalar hep beraber cenazeme gelırler allah rızası ıcın yardımcı olabılcek bırısı varsa lutfennn yardımcı olsun bana lutfennnnn

  1. Avatar of Cihan Cihan dedi ki:

   Avukat danış o sana yol gösterecek

 10. Avatar of Metin Metin dedi ki:

  Özel bir şirkette çalışanım 3 bankada maaş haczi var düzenli olarak ortalama 1.000 TL kesiliyor. Yapılandırma yapmak istediğimde her biri ayrı ayrı 1.000 TL istiyor ve buna güç yetmiyor malesef bu yüzden kredi çekip borcumu kapatmak istiyorum toplamda 120 bin borcum var ve aylık ödemeler şekilde ödeyebilirim ortalama 2.000 TL en fazla ödeye bilirim yardımcı olabilecek varsa minnettar olurum teşekkür ederim

 11. Avatar of Öğretmen Öğretmen dedi ki:

  Devlet memuruyum maaşımda haciz var nasıl kurtulabilirim. Yardımcı olacak kimse varmı aylık taksitler şeklinde öderim

 12. Avatar of Uğur Uğur dedi ki:

  Merhaba benim üç bankadan icra borcum var bu borcum aracı avukatlık bürosuna aktarılmış bu nedenle hiçbir bankadan kredi kullanamıyorum ve mevcut icralık olduğum bankalardanda yapılandırma zaten olmuyor yani bir çıkmaza girdim ne yapabiliriz başka bankadan kredi alamadığım içinde senelerdir bu durumdayım sürekli arama yapıp duruyorlar ve hiçbir çözüm yolu bulamıyorum.

 13. Avatar of Celil Celil dedi ki:

  3 bankaya borcum var 3 ünü birarada nasıl odeyebilirim

 14. Avatar of emin emin dedi ki:

  borcumu kapatmak istiyorum ama o kadar param yok

 15. Avatar of Ufuk Uysal Ufuk Uysal dedi ki:

  Vakifbankdan kredi cekdim 36 vadeli son 14 ay kala işten cikdum ve odryemedim şuan maaşıma icra konuldu nasıl kapata bilirim

 16. Avatar of Mustafa Mustafa dedi ki:

  Emre bey bizde emekliyiz akbanktan kredi çektik ödeyemedik avktlik olduk sonra biz onu kendi istemizle maaş haczine aldrdk kesilip ödeniyo ziraat bankası maaş bankamz öldüğü halde borç kapatma kredisi basvurusu yaptık ama kabul etmedi biran önce kredi çekip bu borçtan kurtulmak istiyoruz neyabilirz

 17. Avatar of Hakan Hakan dedi ki:

  Emre Bey Merhablar, ben küçük esnaf idim, 2012 yılında iş yerimi devrettim, 9 farklı bankaya kredi ve kredi kartı borcum var, hepsi varlık yönetimine düştü, bi tanıdığım benim borçlarımı peşin uygun bi şekilde kapatıp, sicilimi temizlemek istiyor, şimdi varlık yönetimleri ile izleyeceğimiz yollar prosedür nasıl oluyor, neler yapmam gerekiyor, sonrasında her bir dosya için adliye icra müdürlüklerine gitmem gerekiyor mu, ? yardımcı olursanız çok sevinirim, saygılarımla!…

 18. Avatar of Muhammed Muhammed dedi ki:

  Merhabalar, 30.000 tl lik vakıfbankdan icra borcu geldi pandemiden dolayı ödüyemiyorum3 bankanın daha kredi borçlarını ödüyorum .pandemiden dolayı kısa çalışma ödeneğinden yararlanıyorum buna nasıl çağre bulabiliriz biraz zor durumdayım ..vakıfbank yapılandırma yapmadı avukata düştüm yardımcı olursanız çok sevinirim

 19. Avatar of Arslan Arslan dedi ki:

  Emre bey merhaba benimde 70 bin lira icra borcum var nasıl kapatabilirim yardımcı olur musunuz

 20. Avatar of Büşra Büşra dedi ki:

  Emre bey 15.000 TL maaş haczi borcum var kredi çekerek kapatmak istiyorum hemde kredi puanımı yükselmesini istiyorum. Nasıl kredi çekebilirim. Yardımcı olurmusunuz

 21. Avatar of Oguz Oguz dedi ki:

  Merhaba benim 4 farklı yerden 4 adet icra dosyam var hiç biri banka degil bunların toplam tutarı 38.000 tl kredi kullanıp bu borçları kapatmak ve tek bir yere borçlanmak gibi bir durum söz konisi olabilir mi aça? Bilgi verirseniz sevinirim.

 22. Avatar of Kadir Kadir dedi ki:

  E-Devlet sistemi üzerinden icra dosyaları silinir.

 23. Avatar of Yasin Ertunç Yasin Ertunç dedi ki:

  Merhabalar. Öncelikle iyi günler dilerim. Efes Varlık Yönetim Şirketi’ne devrolan toplamda 5 adet dosyadan Akbank icra dosyam var. Diğer icra dosyalarımı anlaşıp kapattım. Maaş haczimde bulunmakta. Efes Varlık Şirketi ne olan borçlarım için malesef kaynak bulamıyorum. 3 ay içinde halledememe durumunda iş aktimin fesih edilmesinden de çok korkuyorum. Maaş haczimin bitmesine uzun bir süre var ama ben bu Akbank dosyalarımı da Efes Varlık Üzerinden iyi niyetle kapatmak istiyorum. Bu konuda her hangi bir bankadan ya da kurumdan kredi çekebilir miyim? İcralardan dolayı malesef kredi alamıyorum. Çok zor bir durumdayım. Her ay 1500 TL net ödeme yapabilecek finansal gücüm var. Çok zor bir durumdayım. İşimi kaybetmemek için nasıl bir yol izlemeliyim? Bana bu konuda yardımcı olabilecek ya da yol gösterebilecek olan birileri var mı? Saygılarımla

 24. Avatar of Yasin Ertunç Yasin Ertunç dedi ki:

  Merhabalar. Öncelikle iyi günler dilerim. Efes Varlık Yönetim Şirketi’ne devrolan toplamda 5 adet dosyadan Akbank icra dosyam var. Diğer icra dosyalarımı anlaşıp kapattım. Maaş hacmimde bulunmakta. Efes Varlık Şirketi ne olan borçlarım için malesef kaynak bulamıyorum. 3 ay içinde halletmemem durumunda iş aktifin fesih edilmesinden çok korkuyorum. Maaş hacmimin bitmesine uzun bir süre var ama ben bu Akbank dosyalarımı da Efes Varlık Üzerinden iyi niyetle kapatmak istiyorum. Bu konuda her hangi bir bankadan ya da kurumdan kredi çekebilir miyim. Ücralardan dolayı malesef kredi alamıyorum. Çok zor bir durumdayım. Her ay 1500 TL net ödeme yapabilecek finansal gücüm var. Çok zor bir durumdayım. İşimi kaybetmemek için bir yol izlemeliyim. Bana bu konuda yardımcı olabilecek ya da yol gösterebilecek olan var mı? Saygılarımla

 25. Avatar of Huseyin Huseyin dedi ki:

  Emre bey benim 74000 bin icra borcum var banada yardimci olurmusun kredi cekmek bu borcu kapatmak istiyorum faizi cok yuksek

 26. Avatar of Özkan şendur Özkan şendur dedi ki:

  yazmıştim sizi ne olursunuz yardım edin bana evimi almasinlar yalvarıyorum lütfen

 27. Avatar of Orhan Orhan dedi ki:

  Mrb benimde icram vardı kapattım yaklaşık bir aydır bana ne zamn kredi cikar yardımcı olurmusuniz

 28. Avatar of Dursun olmez Dursun olmez dedi ki:

  Emre bey bize de yardımcı olur musunuz

 29. Avatar of Nur Nur dedi ki:

  Icraligim bankaya odeme yapamiyorum maas dan kesiliyor destek kredisi vermediler bu durumda ne yapmak lazım askeri ucretle çalışıyorum kiradayım malim yok mülk yok

 30. Avatar of Mustafa Mustafa dedi ki:

  Benimde icralık borcum var ama gayet rahatım çünkü borcum yok gibi hareket ediyorum avukata ne kadar arama diyorsam arıyor faizi düşüyor ana parasini istiyor nakit param olsa da yine düşer ben den zırnık alamazsınız diyorum karaciğer hastasıyım. Piskolji bozdugunuz için sizi savcılık şikayet ederim diyorum. Zaten maaşıma yasal 4/1 alma ödemesi gondermissiniz. Daha ne istiyorsunuz herkes sırasını beklesin diyorum onlarda bıktı beklemekten faiz yükseliyor her geçen gün diyor bende diyorum yarına cikazagimiz belli mi borç biter cikmazsak diyorum normal insan gibi hayatıma bakıyorum

 31. Avatar of Erdi Erdi dedi ki:

  Benim yapı kredi bankasına 800 tl kredi kartı borcum vardı 2 yıl ödemedim 1500 tl oldu icralık oldum adli dosya açıldı sonra ben borcu tamamen kapattım adliyedende dosya harcını ödeyerek dosyayıda kapattım kamuda çalışıyorum yer altı 6500 tl maaşım var kredi çekebilirmiyim bilgisi olan var ise benimle paylaşabilirmi şimdiden teşekkürler.

 32. Avatar of Şengül güneş Şengül güneş dedi ki:

  Merhaba ben birkaç bankadan icralık oldum, daha önce edevletten icra bilgilerimi görebiliyordum şu anda sadeler icra bilgileri karşısında çizgiler var neden

  1. Avatar of Uğur Uğur dedi ki:

   Takipsizlikten dosyalarınız düşmüş gözüküyor eğer uyap vatandaş portalınıza girerseniz dosyalarınızın karşısında takipsizlik ibaresi göreceksiniz bu borcunuz bitti anlamına gelmiyor

 33. Avatar of hayri arslan hayri arslan dedi ki:

  merhaba ben çifçi kredisi kullandım ödeyemedim icralık oldum borcumu bankanın avukatı ile beraber icra müdürlüğünde 24 taksite böldüler bankadanda ödeme planı verdiler 5 taksit ödedim geriye kalan 19 taksiti peşin ödemek istiyorum fakat banka geriye kalan taksitlerin faizini düşmüyor ne yapmam lazım bilgi verirseniz çok sevinirim

 34. Avatar of Ramazan turan Ramazan turan dedi ki:

  Ben anlamıyorum kamuda çalışıyorum ticaretle uğraştım iflas ettim etmez olaydım 5yıldır maaşın 4/1 icra kesiliyor bir o pazarda akşam ödedim şuan şcralık borç kapamam 30.000 tl maaşım 5000 tl 24 mart da sicil affı çıktı ama bizim ne hali biz varsa bankalarla görün deniyor uyum dile kolay zaten paran olsa kapatır sicil affını 5yıldan dolayı hep ederim kamuda çalışıyor ve halk halktan maaş alıyorum ne yapmak gerekir eyvallah..

 35. Avatar of Cem Cem dedi ki:

  Merabalar gecen yil halk bank tarafindan odeme yapamdim icin icralik oldugum suan 5000 lira kadar odeme yapmam lazim ancak herhangi bi bankadan kredi almam gerek ,nasil yaparim bunu.odeyip kurtulmak istiyorum ama olmiyor .yardimci olabilirmisiniz .

 36. Avatar of Ozkan Ozkan dedi ki:

  benimde borçların var avukatlık oldum evimi haciz koydular 10seneden beri ödüyorum 5ayim kaldı borçlar yüzünden evim elimden gidecek engelli gimde malulen emekliliyim Allah razısi için banadayardımci ola bilir misiniz evim elimden almasinlar borçların kapansın yine maaşımdan kessinler yeterli evimi almasinlar yalvarıyorum

  1. Avatar of Fatih Fatih dedi ki:

   Emekli olduğunuzdan dolayı sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum ama 5 ay kalan borçtan ziyade geçmiş dönem ödemeleriniz taksitle olduğu için her ay yeniden faiz isletilmis ve 5 ay sonra yeni bir rakamla karşılaşabilirsiniz konu uzmanı avukatlar bilgi olarak yardımcı olur

  2. Avatar of Ahmet Karan Ahmet Karan dedi ki:

   Merhaba, öncelikle evi o kredi ile mi aldınız, evin üzerinde ipotek mi var yoksa haciz mi var? Eğer o krediyle almadıysanız ve eviniz ipotekli değil de hacizli ise İİK 82/1-12’ye göre haczin kaldırılmasını sağlayabilirsiniz.

 37. Avatar of Esra Esra dedi ki:

  Merhaba benim icra dosyam var ve calıştıgım işyeri e maasımın 4de 1 ni her ay kesiyor fakat anlaşma yapmak istediğimi söylediğimde bugun kadar ödenenler hiç oldugunu sıfırdan anlaşma yapıcagımıza bugun kadar ödeneklerinin anlaşma olmadıgı için faize gittiğini söylemektedir ana paradan düşmedigini söylüyor Napmam lazım yardımcı olurmusunuz

  1. Avatar of Fatih Fatih dedi ki:

   Aynı durumdan ben yeni bir tarihte ödeme yaparak rahatladım, biliyorsunuz ki maaş a getirilen hacizde 1/4 oranında kesintiye ugraniliyor ancak mevcut borç üzerinden aylık olarak tekrar faiz işletiliyor örneğin 10000₺ tutarda ki borç her ay maaştan kesinti yapılarak 20 ayda biteceğini farzedelim ancak 20 ay sonunda kapak hesabı çıkarılıyor yani 20 ay boyunca işletilen faiz rakamı tekrar önümüze çıkıyor onunda 3000 olduğunu farzedelim o da 6 aya tekabül etse 6 aydan sonra yine faiz hesaplaması yapılır, özet olarak faizinde faizi işletilir,sorunuza gelirsek hesap kapama talebinde ödenen rakamlar hiçe sayılmaz aksine kalan tutar üzerinden indirim dahi yapılır yani toplu ödeme şansınız varsa en ekonomik çıkış yolu olacaktır

 38. Avatar of Mustafa Mustafa dedi ki:

  Şu anda düzenli ödediğim bir kredi var konut kredisi kullanmak istiyorum ama icrada acık olan bi dosyam var eşya almiştim onun borc disyasi.konut kredisicıkarmı acaba emre bey

  1. Avatar of Murat Murat dedi ki:

   icra e devletten silinebilir sonrada kredi çekebilirsin yardımcı olurum silinmesi için

 39. Avatar of FERHAT FERHAT dedi ki:

  Ben bankalara sizin gibi umut veren sitelere YouTube da millete umut verici konusup soru sorduğumuz da para isteyenlere göğe denize aya uzaya güneşe su soruyu sordum cevap alamadım bakalım siz cevap vercekmisiniz. Hadi bakalım

  Başıma Corona virüsünden dolayı esnaf bitti maalesef bitti destek kredisi vericeklerini söylediler tamam başvuru yaptık benimle beraber başvuru yapan esnaf arkadaşlarima bildiklerimi söyleyeyim ha şunu da söyleyeyim sevindim Allah daha çok versin hepsine ama onlarda başıma gelenden şaşkın bankaya başvuru yu yaptık 2 ay oldu cevap yok arada duyduk arkadaşlarımıza çıkmış issize yanı hayattinfa hiç çalışmamış başı boş ona çıkmış esnafın e haczi var Kredi kartı borcu ve hacizi var kredi borcu ve haczi aya var güneşe var kutuplarada borcu var dikkat et
  BENİM 1300 TL YANLIŞ olmasın binücyüz TL
  Borcum avukatlık olduğu için
  1300 TL’yi yatirmam ve arkasından 2 kefil yada 10 yaşı geçmemiş araba hipotegi getirmem gerekiyor inanın bunu yazarken güleyim mi agliyayim mı bilemedim
  Şimdi bunun espirisi ne ben bu cevabı çok merak ediyorum ha dediğim alamadım ama inşallah burdan bir insaniyeti ve merhameti olan gerçekten bildiğini söyler ha bide şunu söylemek istiyorum bankaciya sebep sadece bumu diye onu 13 kere sormuşum haberim Yok oda ewet bu dedi bilginiz olsun
  İnşallah kıramizi suyu elektriği vs vs vs vs loto dan çıkar öderiz .

 40. Avatar of Nur Nur dedi ki:

  Bende destek kredisine basvurdum ziraat bankasına icra dosyam var okul ve operatör le ilgili kredi cekip borclarımı ödemem gerek 1 aya yakın oldu hala cevap gelmedi yardımcı olabilirmisiniz

 41. Avatar of Gül Gül dedi ki:

  Emre bey babada yardım edin

 42. Avatar of Orhan Orhan dedi ki:

  Emre bankadan mı kullandırıyosun

 43. Avatar of Ümit Ümit dedi ki:

  Ben icralığım destek kredisi onaylanmış icralarım yıllar önce başlamıştı şimdi ben on bin lirayı kullansam icralardan her hangi birisi krediyi keserimi el koyabilir mi

  1. Avatar of salih salih dedi ki:

   hangi banka verdi ben halk bankasına gıttım puan yetersız dıyor vermedı

 44. Avatar of SÜLEYMAN SÜLEYMAN dedi ki:

  Ben geçen sene 1 yıl işsiz kaldım. Tabi bu dönemde borçlarımi ödeyemedim. Icralik oldum yani kara listeye girdim bütün bankalarla ama şu anda calisiyorum. Kredi alma sansim varmi varsa ne kadar alabilirim.

 45. Avatar of murat murat dedi ki:

  ben su anda sigortali bir ışte çalışmıyorum ve birden fazla icralik olduğum dosya var şu an bir işe girsem maaşa icra koyulurmu hepsi birden mi sıraylamı ödenir bilgisi olan yardımcı olurmu bana

  1. Avatar of BaRaN BaRaN dedi ki:

   Ilk hangisi icraya verdiyse o banka alır bir borç bitmeden diğer borca geçmez yani kısaca tek icra alır diğerleri alamaz sırayla bittikçe diğerine geçer m

  2. Avatar of Emre Emre dedi ki:

   Ise girdiginde icraya yazi veya telefonla benim maaşımdan kesinti olsun demeniz gerekir aksi takdirde maaşiniza icra hemen gelmez dosyalariniz maaş haczine gec düser borcum hemen bitsin diyorsanız icrayla irtibata gecin yok ödenmesin geç ödensin sonra ödensin derseniznicrada bekleyen tüm dosyalariniz icin ayri ayri faiz konur
   İcralar maaşa düştüğünde ilk sıradaki once kesilir sistemdeki sırayla devam eder sistemde bekleyen icralarnicinde bekleme süresince de faiz biner saygılar

 46. Avatar of suncay suncay dedi ki:

  oparatorlerden ıcralık oldum 6000 tl ye kapatıyorum yardımcı olursanız sevınırım

 47. Avatar of Mustafa Mustafa dedi ki:

  7000 tl bir operatörden icralık oldum ve yapılandırmadılar. Bir banka bana 9000 lira en az 48 ay taksitli kredi verse borcumu kapatacagım. Böyle banka varmı yardımcı olabilecek biri varmı.

  1. Avatar of Emre Emre dedi ki:

   Yardımcı olabilirim bana ulaşın kredi konusunda yardımcı olurum.

   1. Avatar of Oktay Oktay dedi ki:

    Emre bey krdi alakalı sizden yardım almak istiyorum nasıl ulasirim size

   2. Avatar of Mesut Mesut dedi ki:

    2500 tl operatör borcum var icralık olduk bunu kredi ile kapatmak istiyorum. Nasıl olacak Emre bey

   3. Avatar of murat murat dedi ki:

    emre bey telefon yok sıze nasıl ulasırız

   4. Avatar of Erdem Erdem dedi ki:

    Nasıl yardımcı oluyorsunuz banada ulaşabilir misiniz

   5. Avatar of Mustafa Mustafa dedi ki:

    Emre bey size size nasıl ulasabilirim

   6. Avatar of Mustafa Mustafa dedi ki:

    Şu andadüzenli ödediğim bir kredim var konut kredisi kullannak istiyorum fakat ivrada acık olan birdosyam var.eşyaalmıstım onun borcu.konutkredisi cıkarmı acaba Emre bey.

   7. Avatar of Derya Derya dedi ki:

    Emre bey size nasıl ulaşabilirim

   8. Avatar of Firat Firat dedi ki:

    Emre bey fona devredilen borcumu kapattım e hacizde görünen blokeleri kaldırdım telefon faturalarından dolayi 5 yildan fazladır borcum var ama kredi ve kart alamıyorum bkrclariminin heosini kapatmak icin bana da bu konuda yardimci olabilir misinjz kredi ya da kredi karti icin

   9. Avatar of Tuğca Tuğca dedi ki:

    Emre bey bu konuda benimde bir skntı var 2000 TL benimde yardımcı olurmusunuz

   10. Avatar of Arzu Arzu dedi ki:

    Nasıl yardımcı oluyorsunuz bana ulaşır misiniz

   11. Avatar of Ahmet Ahmet dedi ki:

    Emre bey benimde icram var yardımcı olabilirmisiniz

   12. Avatar of İsmet İsmet dedi ki:

    Emre bey 0545 ulaşırmısınız kredi cekmek istiyorum

   13. Avatar of UĞUR UĞUR dedi ki:

    NASIL YARDIMCI OLUYORSUNUZ EMRE BEY

   14. Avatar of Murat tekin Murat tekin dedi ki:

    Banada yardımcı olun emre bey

 48. Avatar of Ömür Ömür dedi ki:

  Ben kredi kartı bçve ihtiyacı kredisi yüzünden avukatlık oldum kredi kartı borcumu bitirdim ihtiyaç kredisi de 4 küsür falan kaldı bu virüsten dolayı ödeme yapmıyorum avukata anlaşmamıza göre aylık ödeme oluyordu şuan 2 aydır ödeme yapmıyorum benim borcum kapatılabilir mi

 49. Avatar of Necmi uyar Necmi uyar dedi ki:

  iş Bankası dan kıredi çektim dükkanım ardı alacaklarımı alamadım bankadan avukata düştüm emekli maaşımı avukata ödüyorum fakat faiz çok yüksek olduğu için zorlanıyorum yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

 50. Avatar of Aydın Aydın dedi ki:

  Bn finanstan 35 bin çektim kardeşim kefil oldu isten cikartildim taksitleri odeyemedim borç 60 bin oldu kardeşimde icralik oldu bnm yüzümden evli çocukları var yuvası dağılmak üzere ve bnm elimden hiç bişey gelmiyor gerçekten çok zor ALLAH Kimseyi zor durumda bırakmasın

 51. Avatar of Aydın Aydın dedi ki:

  B Ben finanstan 35 bin çektim kardsm kefil oldu işten cikartildim taksitleri odeyemedim kardsm kefil olduğu için oda icralik oldu evli çocukları var yuvası dağılmak üzere ve bnm elimden hiç birşey gelmiyor ALLAH kimseyi zor durumda bırakmasın çok zor

 52. Avatar of Yalcin Yalcin dedi ki:

  Benim avea ve hcbs bankasına icralık oldum yıllardır ödeyemiyorum durumum yok devletimizden yardım istiyorum

 53. Avatar of Serkan Serkan dedi ki:

  Benim boşanmadan dolayı tazminat borcum var destek kredisi çekebilir miyim yardımcı olursanız sevinirim

 54. Avatar of ramazan ramazan dedi ki:

  Benim 50milyar icralik borcum vardi ama faizle birlikte 170milyar oldu ben anlamadim bankalar faizi ana paradan fazla tutuyor ben şuanda hic ödeme yapamiyorum ne yapacagimida bilmiyorum devletimizden yardim istiyorum

 55. Avatar of Berat Berat dedi ki:

  Yardım zordayım cok lutfen

 56. Avatar of İlhan ışık İlhan ışık dedi ki:

  Merhaba ben TEB bankasına borcum var sekiz yıl oldu bana nasıl yardımcı olabiliri sin kiredi çekmek icin

 57. Avatar of Özcan Özcan dedi ki:

  Bankadan onsekizbin çektim şimdi yüzbin tl oldu
  bunu nasıl ödüyorum ayda 800 tl olarak ödemezsem
  direk üç ay içerdeyim devletimizden yardım istiyorum yanlış anlaşılmasın iş istiyorum
  Saygılarımla Arz ederim

 58. Avatar of AyşeKoçak AyşeKoçak dedi ki:

  Kredi almak istiyorum

 59. Avatar of Ezgi Ezgi dedi ki:

  Benimde halkbankasına borcum var iki çoçuk annesiyim çok düzenli şekilde ödeme yapıyordum maalesef çok ağır şeyler yaşadım.sözleşmeli çalıştığım yerde sözleşmem fes edildi üzerine boşandım üzerine stresten ağır bir ameliyat ve 3 yıl oldu bu süreçte sadece ayakta durmaya çalışmaya uğraştım.iki çocukla tek başına yemiyeli çalışarak sadece ihtiyaçlarımı karşılayabilecek durumda kaldım borcum kaldı icralık oldum ve defalarca gidip yapılandırma istedim oda yapılmadı..şimdi siz söyleyin napabilirim

 60. Avatar of Elif Elif dedi ki:

  Eşim çalışmıyor eşimin turksel icra borcu var oduyemiyrz lütfen yardım edin bize iki kızım var kirada oturuyorum hiç birseyimiz Yok

 61. Avatar of İhsan Candemir İhsan Candemir dedi ki:

  Halk banktan ihtiyaç kredisinden icralık Finans bank kredi kartından hicralık türkcel faturafan hicralık durumdayım nasıl kredi çekip kapada bilirim

 62. Avatar of Yeşim Yeşim dedi ki:

  Mazaya eşim ödememiş 15000 milyar borclanmis

 63. Avatar of Yeşim Yeşim dedi ki:

  Yeşim alemdar benim üç yere benim adimla icra lik oldum

 64. Avatar of Nermin Nermin dedi ki:

  4 cocuk annesiyim esim calismiyor kiramı odeyemedik 2 Vodafone tursel aveya borcum var icralık oldum Allah rızası için lutfen yardım edin lütfen destek olun yesil kartlıyım hiçbir destek almıyorum adresim

 65. Avatar of Sami özgüroğlu Sami özgüroğlu dedi ki:

  Benim evim ipotekli borcu kapatıp kredi alabilirmiyim

 66. Avatar of Cengiz Cengiz dedi ki:

  Ben iki tane firma yüzünden icralık oldum
  Ben emekliyim ve çalışıyorum bu iki firma devletten KDV almak için beni emekli olucak şekilde sigortaya giriş yapmış SSK da bunu ama gördü ama görmedi
  Benim emekli maaşımı kesti ödemelerimi yapamadım maaşım altı ayda açıldı Halkbank maaşım açılana kadar bekledi maaşım açıldıktan sonra avukata verdi oniki binlira olan borcumu da kırkaltı binliraya çıkarttı ve altı aylık emekli maaşımda bloke koydu adletmi bu işveren KDV alıcak SSK işine dikkat etmicek cezayı vatandaş çekicek SSK la işverenin yüzünden icralık oldum lanet olsun böyle düzene

 67. Avatar of Cengiz Cengiz dedi ki:

  Ben iki tane firma yüzünden icralık oldum
  Ben emekliyim ve çalışıyorum bu iki firma devletten KDV almak için beni emekli olucak şekilde sigortaya giriş yapmış SSK da bunu ama gördü ama görmedi
  Benim emekli maaşımı kesti ödemelerimi yapamadım maaşım altı ayda açıldı Halkbank maaşım açılana kadar bekledi maaşım açıldıktan sonra avukata verdi oniki binlira olan borcumu da kırkaltı binliraya çıkarttı ve altı aylık emekli maaşımda bloke koydu adletmi bu işveren KDV alıcak SSK işine dikkat etmicek cezayı vatandaş çekicek lanet olsun böyle düzene

 68. Avatar of Gulay Gulay dedi ki:

  Emeklıyım 1 cocuk okutuyorum bende konut vebıreysel kıredı kullandım kamu kredımı faızler yuksekken ımar barısı parası odemek ıcın suret kısa dıye kullanmak zorunda kaldım fsızler dusunce tekrar kapatma yaptım 2.42 den 1.49 dan kullandım ustıne vadeyı uzatıp yuzdesını koyarak tekrar faız 0.gg ken bas vurdum 1 .20 yıne vade uzuyor gerı odeme tutarı yukselıyor bu durumu mantıgım almadı faızler bu
  Durumdayken 7 aydır duzenlı yatırmama ragmen nıye faız oranları dengesız 0.98den deyılde 1 20 den ıslem gormek zorunda bırakılıyoruz ve omur boyu bankalara bagımlımı yasıyacagız yapılandırmalarda kapatma kıredılerınde devletımızın bır el atmasını dusuk fayızlerle arz edıyorum

 69. Avatar of Cevo Cevo dedi ki:

  Sicil affi çikacak mi cikmayacak mi

 70. Avatar of Nurten Nurten dedi ki:

  Merhaba benim bir tane çocuğum var benim işim yok ben de kıredi almak istiyorum

 71. Avatar of Zeynep Zeynep dedi ki:

  Ben icralikim 4 önce eşim bir arkadaşına 50 milyar kırdı çekti adam parayı ödemeden yurtdışına kaçtı üstümüze kaldı bizimde durumumuz yok vermedik icralık olduk 120 milyara çıkmış borsumuz Allah’a rzasi için bir yardım edin

 72. Avatar of özlem özlem dedi ki:

  borç kapatma kredisi istedim gitmediğim banka kalmadı düzenli gelirim var kesinlikle vermiyorlar

 73. Avatar of Şenol Şenol dedi ki:

  BENDE EMEKLİYİ ZİRAABANKA MAAŞ ALİYOM İCRALIYIM BANA DA KREDİ VERMİYOR DESLEKLEME KREDİYİ BİZE DE VERSİNLER BİZ KAVİRMİYİX

 74. Avatar of Ahmet Yıldırım Ahmet Yıldırım dedi ki:

  icralık olduk iyide ama devletimiz sayın cumhur başkanımıza sesleniyorum hırsızlıkmı yapalım efendim bir imkan tanıyın bizim gibilere ziraat veya devlet bankaları kredi versin borçları kapayıp tek yere ödeme yapalım çoluk çocuk taş mı yicek anlamadım ne olur yardımcı olun

 75. Avatar of Asım Asım dedi ki:

  Arkadaşlar 8 adet dosyam var. Garanti ing isbankasi Akbank FIBA bir yılda battım çalısanim bir zamanlar peşimde koşuyorlar di şimdi ise ariyan yok battım şuan maaşım hacizli diğer iki bankayı elden ödüyorum varlık şirketine satmışlar

 76. Avatar of Hasan Hasan dedi ki:

  Dükkanın vardı battım iflas ettim kredi poganım düştü 3çocugum ve eşim le ortada kaldım ne yapacağımı bilmiyorum yardım ederseniz size minnettar olurum saygılar sunarım hasan KERİM

 77. Avatar of Erdal Erdal dedi ki:

  Sadet kardeş vermiyolar icralik olanlara bende gitim ama vermediler

 78. Avatar of İlyas İlyas dedi ki:

  İsmim İlyas hiç bir gelirim yo zor durumdayım nolur yardıma ihtiyacim var

 79. Avatar of Nihat Nihat dedi ki:

  mrb 2 tane hacızlık dosyam var bırının maasımda kesıntısı var dıgerıde sırada bana kredı cıkar mı

 80. Avatar of necat necat dedi ki:

  merhaba benim i ralık dosyam var fakat wodafona toplam icralık borç dahil 1860 tl birisinin borcu bitti yapılandırma yaptım fakat borcu biten süperonlayn daha dosyayı çekmedi ben emekliyim maaşımı ziraat bankasından alıyorum bırakın krediyi yapılandırma dahi yapmadı ben ziraatten kredi kullandım 2 drfa birinin 5.bin diğerinin 8 bin toplam 13 veya 15 bin bunları kapatma borcu istedim olmadı ne yapılabilir.

 81. Avatar of Abdullah Abdullah dedi ki:

  Savunma bakanlığına ortak borcum var 15 yıl sonra icra koydu aracıma el koydular ne ödeme planı veriliyor neden ödememe izin veriliyor ödeyeceğim miktarda belli değil bu konuda yardımcı olur musunuz hiçbir kayıt kürek belgem yok,aklıma düşen borcu ödemek istiyorum avukat borcu bölüştür mü ölen insana rücu dava açmam isteniyor ticari hiçbir faaliyet yapamıyorum bütün bankalara yazı yazmış akbank’a acı çalışma yapamıyorum havadan gelen parayı kapıya donmuş kilitlenmiş buzdolabın dayım devlet bana icra koydu borcumu lütfen söylersen ödemek kurtulmak istiyorum