Devlet Destekli

İmar Affı Yasası Başvuru Şartları (Kaçak Katlara İzin)

İmar Affı Yasası Başvuru Şartları (Kaçak Katlara İzin)

İmar Affı geçen yıl yapılan seçimlerden önce yeniden gündeme geldi. Bu konu hakkında eski Çevre ve Şehircilik Bakanımız açıklama yapmıştı. İmar affı geleceğini belirtirken “imara aykırıkların ve işgallerin olduğunu 1 hafta içerisinde imar affı yasa tasarısının TBMM gündemine geleceğini, imara uygun olmayan yapılan için vatandaşların cüzi bir bedel karşılığında kayıt işlemlerinin yapılabileceğini ifade etti.

İmar Barışı Getirilecek!

Çevre ve Şehircilik Bakanımızın yaptığı açıklamada imar barışı getireceklerini ifade ederken, buradan elde edilecek gelirin ise kentsel dönüşümde kullanılmasının hedeflendiğini anlatmıştı. İmar affından elde edilecek gelirler özel bir bütçede toplanacak. Bu bütçeden Belediyeler tarafından sıfır faizli kredi verilecek. Krediden yararlanmak isteyenlerin yerlilik koşulunu taşıyor olması gerekecek. Sayın Bakan bu bütçenin bina bazlı değil, alan bazlı dönüşüm yapmakta olan Belediyelere tahsis edileceğinin altını çizdi.

İmar İzni Nasıl Alınır?

İmar izni alınması için öncelikle binanın yapılacağı bölgenin arsa olması gerekir. Arsa imar izni verilen arazilere denmektedir. Arazi ise henüz üzerinde ev yapılmasına yasal olarak izin verilmeyen kara parçalarıdır. Aynı bölgede bulunmakta olan imarlı araziler, imarsızlara göre daha pahalıdır. İmarlı bir arsanız var ise bu arsa da yapı izin ve denetim işlemlerini yeri getirmeniz durumunda bina inşaa etmenize olanak tanınmaktadır. Kamuoyunun gündemini meşgul eden imar affı ruhsatsız yapıların kayıt altına alınması için bir imkan teşkil etmektedir.

blank

İmar Affı Şartları Belirlendi! Önce Başvurmak Gerekiyor.

Her Bölgenin İmar İzni Aynı mı?

Belediye Başkanlıkları ve Tapu Kadastro Müdürlüklerince il ve ilçelerin imar planları belirlenmekte olup, her bölgenin imar izni birbirinden farklıdır. Bu belirgenlik tespit edilirken arsanın doğa ve iklim koşulları ile ekonomik genel duruma göre tespiti yapılmaktadır. Eğer imarlı bir arsa veya imarı olmayan bir ev satın alacaksanız, bölgenin imar planı hakkında Tapu Kadastro Müdürlükleri veya Belediye Başkanlıklarından ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. İmar hakkında bilgi alınması sonrasında ev yapmak isteyen vatandaşın Resmi Kayıtlı bir mimara proje çizdirerek faaliyetine başlaması gerekiyor.

İmar Affı Neleri Kapsayacak?

İmar affı tapusuz arazilere tapu verilmesi gibi bir konu değildir. Bu devletin mallarının hibe edileceği anlamına gelmez. Sadece imarsız bölgelerde yapılan evlerin imar altına alınması anlamına gelmektedir. Yasa tasarısı henüz meclise gelmedi ancak mecliste onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmesi durumunda binlerce kişinin bu imar affından yararlanabileceği değerlendiriliyor.

blank

İmar Affı Yasası Yolda!

İmar planları Belediyelerin kentleşme programlarına göre belirlenmektedir. Kentsel dönüşüm programlarında bu programla müştereken yürütülmektedir.

İmar İzni Olmayan Yerlere Ev Yapmanın Dezavantajları Nelerdir?

Eğer imar izni olmayan bir bölgeye ev yaparsanız, yaşayacağınız en büyük problem elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetleri alamamanızdır. Ayrıca Belediye Başkanlıkları tarafından tarafınıza cezai işlem uygulanabilir. Yeni bir ev sahibi olmak isteyenler için bu düzenlemede herhangi bir madde olmasa da, konut birikim hesabı uygulaması ve Devlet Destekli Konut Kredisi uygulaması devam ediyor.

İmar Affı Yasasında Son Durum Ne?

Seçimlere az bir süre kala konu ile ilgili aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır.

 • İmara iskana aykırı olarak inşa edilen binalar belirlenen bir ücret karşılığında kayıt altına alınabilecek.
 • Türkiye’de ki toplamda 25 milyon bağımsız yapının %60′ ı imarsız olarak inşa edilmiş durumda,
 • İmarsız yapıyı Kayıt altına alma formülü belirlenecek,
 • Kamu arazisine inşa edilen kaçak yapılar imar affı dahilinde olmayacak.
 • İmar verilecek yapının çürük olup olmadığı denetlenecek,
 • Bina inşa metre karesi 900 TL. olarak belirlendi. Buna göre bir hesaplama yapılacak. Örneğin 50 metre kare olan bir arsa için 45.000 TL. bedel ortaya çıkarken bu bedelin yüzde 3’ü üzerinden hesaplama yapılacak. Bu hesaplama sonucunda 1.410 TL. gibi bir bedel ortaya çıkabilecek. Bu hesaplama binaya, bölgeye göre değişiklik gösterebilecek.
 • Yasa 16 milyona yakın binayı ilgilendiriyor,
 • Yapı sahibi imara ve iskana aykırılığını bildirecek,
 • İstanbul ilimizin Sultanbeyli, Üsküdar, Sultanbeyli, Bağcılar, Esenler, Sarıyer gibi bölgeleri kaçak yapılaşmanın en yoğun olduğu bölgeler olarak nitelendiriliyor.
 • Örneğin 3 kat izin imar izni olmasına rağmen 4 kat yapılan binalar da imar affı kapsamına alınacak.
 • İllerde ikamet eden vatandaşlar aftan yararlanmak için öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvuru yapacaklar.

Twitter üzerinde ise birçok kullanıcı imar affının seçimler için bir alt yapı çalışması olacağı ifade ediliyor. Twitter yorumlarına buradan ulaşabilirsiniz: Sosyal Medya’da İmar Affı Yorumları

imar affı

imar affı yasasında son durum nedir?

Tasarı Halinde Olan İmar Affında Şu Maddeler Yer Alıyor;

MADDE 13- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçici Madde 16- Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla; 30/09/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine 31/12/2018 tarihine kadar başvurulması ve bu maddedeki şartların yerine getirilmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir.
*Bu tespitler, yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir.
*Yapılan tespit sonucunda arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden (%3) oranda alınacak kayıt bedeli başvuru sahibi tarafından 6306 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen dönüşüm projeleri özel hesabına yatırılır. Bu oranı iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar azaltmaya, ayrıca bölgelere göre kademelendirmeye ve başvuru süresini bir yıla kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Yapı Kayıt Belgesi; yapının kullanım amacına yöneliktir. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.
*Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.
*Yapı ruhsatı almış yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi ve maliklerin üçte iki devletdestekli.com çoğunluğunun muvafakatinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilir. Bu durumda, üçüncü fıkrada belirtilen bedelin iki katı ödenir.
Yukarıdaki fıkra uyarınca kat mülkiyetine geçilmiş olması 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Ek-1 inci maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
Birinci fıkrada sayılan yapı sahiplerinin binalarında kentsel dönüşüm yapılması halinde Yapı Kayıt Belgesi aranır.
*Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların 30/3/2014 tarihinden önce Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Bakanlığa da tahsis edilebilir. Yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerinin talepleri üzerine taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır. Bu durumda elde edilen gelirlerin yüzde ellisi genel bütçeye, yüzde ellisi ise 6306 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen dönüşüm devletdestekli.com projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilir. *Ayrıca bu gelirler hakkında 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz. *Bu belgenin geçerlilik süresi yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadardır. Yapı Kayıt Belgesi, sahibine bu maddede sayılanların dışında imar açısından başkaca bir hak sağlamaz. Yapı Kayıt Belgesi alan yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanımız İstanbul ve İzmir gibi illerimizde çok sayıda kaçak yapının olduğunu belirtti ve hiçbir partiye ait belediyenin bu yapılara ceza kesemediğini anlattı. Yapılacak seçimler öncesi verilen böylesi bir kararın vatandaşlarımız için hayırlı olacağını ifade etmek gerekiyor. 2020 yılında Yapı Kayıt Belgeleri’ ne vatandaşlarımız kavuşmuş olacaktır.

Ödemeler için özellikle kamu bankaları tarafından oluşturulmuş yüzde 1,33 faiz oranları ile sunulan kampanyalara başvurabilirsiniz.

] }Yorumlar
 1. blank Arsa dedi ki:

  Babamdan kalma evimiz var müşterek tapu üzerinde imar izni yok 92de yapılmış bu yeri oğlu olarak üzerime almak istiyorum nasıl bir yol izlerim nekadar ücret öderim 420 metre kare

 2. blank Hakan dedi ki:

  Ruhsatsız binam var her şey tam tekmil

 3. blank Hakan dedi ki:

  Oturma ruhsatsız binamız var

 4. blank Abdulhakim dedi ki:

  Daha önce kaçak olan eve nasıl izin belgesi alınır