Devlet Destekli

Cezaevi Personelinin Tayin Sonuçları Açıklandı! (İKM HAVUZ)

Cezaevi Personelinin Tayin Sonuçları Açıklandı! (İKM HAVUZ)

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görevli personelin tayin sonuçları açıklandı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce geçtiğimiz günlerde twitter üzerinden ve resmi internet sitesinden tayin sonuçlarının 29 Haziran 2019 günü saat 19:00′ a kadar açıklanacağı bildirilmişti. İdari kadrolarda görevli müdür, 2. müdür ve idare memurlarının tayinleri ise Temmuz’un ilk haftasında açıklanacağı bildirildi. 1878 İnfaz ve Koruma Memuru, Başmemur, katip, Ambar memuru, memur, şoför, sağlık memuru, teknisyen, 33 personel eş durumu nedeniyle, 136 İdare memuru, sayman, öğretmen, psikolog, şef, sosyalog, tekstil mühendisi, sosyal çalışmacı başka cezaevi ve denetimli serbestlik müdürlüklerine atandı.

Cezaevi Personeli Havuz Tayin Sonuçları

İDARE MEMURU, SAYMAN, ÖĞRETMEN, PSİKOLOG TAYİN SONUÇLARI
(bakanlık atamalı)

 

İNFAZ KORUMA MEMURU, TEKNİSYEN, AMBAR MEMURU, SAĞLIK MEMURU HAVUZ ATAMA SONUÇLARI
(komisyon atamalı)

 

EŞ DURUMU İNFAZ KORUMA, KATİP, ŞOFÖR, ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI
(Tüm personel)

Ceza İnfaz Kurumu Kotaları

Bakanlık atamalı personel için cezaevi kotaları

Komisyon personeli için kotalar

CTE tarafından atama işlemlerinin hangi esaslara göre yapıldığı Resmi internet sitesinde bildirildi. Buna göre tayinler puan sıralamasına göre NAS sistemi üzerinden yapıldı. İhtiyaç ve norm kadrolar kontrol edildi. Cezaevi personeli  tayinleri yapılırken cezaevlerinin kota durumları incelendi. Eş durumu atamalarında aile bütünlüğünün bozulmaması amaçlandı. Bu bilgiler neticesinde cezaevinde 1. müdür, 2. müdür, Denetimli serbestlik şube Müdürlüklerinde Müdür ve yardımcı müdür olarak görev yapan personelin atama sonuçları ise Temmuz ayının ilk haftası gibi açıklanması bekleniyor. Tayini çıkan personel görev yerinden ayrılış işlemleri neticesinde 15 gün mehil izni adı verilen izin veriliyor. Bu izinde personelin eşya taşıması ve yeni görev yerine yerleşmesi amaçlanıyor. Kurumlardan ilişiklerini kesen personel yeri görev yerlerine mehil izni bittiğinde katılıyor. Yani Temmuz ayının 2. gününden itibaren ilişik kesen cezaevi personeli 15 günlük iznin sonunda yeni görev yerlerine başlayacaklar.
cezaevi-personeli

Ceza infaz kurumu kotaları

Bununla birlikte ataması yapılan personele harcırah ödemesi yapılacak. Harcırahlar belirlenirken memurun evli olup olmadığı, tayin gideceği yeni görev yerinin mesafesi göz önünde bulunduruluyor.

15 Günlük Mehil İzni Nedir? Kimlere Verilir?

Mehil izni adı verilen izin 657 sayılı Devlet memurları kanununda yer almaktadır. Bu kanunda şöyle denir;
İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle; 
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.
denilmektedir. Aynı il içinde tayin gören personelin kaç gün mehil izni kullanacağına ilişkin ise Devlet Personel Başkanlığının görüş yazısı mevcuttur.

Tüm personele hayırlı ve uğurlu olması dileklerimizle..

2020 yılında da Ceza ve Tevkifevlerine personel alımları devam edecektir..

] }Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.