Devlet Destekli

İpek Böceği Besleme Evi ve Dut Bahçesi Tesisi Proje Rehberi 2020

İpek Böceği Besleme Evi ve Dut Bahçesi Tesisi Proje Rehberi 2020

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından İpek Böceği Besleme Evi ve Dut Bahçesi Tesisi projesi yatırımcı rehberi yayınlanmıştı.  İpek böceği ve dut bahçesi tesisi kurmak isteyen yatırımcılar için Bakanlık tarafından hazırlanan fizibilite rapor ve proje rehberi içeriğinde yer alan maddeleri kısaca özetleyecek olursak;

İpek Böceği Besleme Evi ve Dut Bahçesi Tesisi Projesi İçeriği 2020

Yayınlanan yatırımcı rehberinde Dut Bahçesi Tesisi ve yaş koca üretimine başlama zamanı, İpek böceği beslemesi için kerevet alanı hesabı, maliyet hesabı Dut bahçesi tesisi maliyeti, Kerevet maliyeti,  Besleme evi maliyeti , yaş koza üretimi pazar durumu ve getirisi, sabit yatırım maliyeti ve diğer detaylar yer almaktadır.

İpek böceği besleme evi ve dut bahçesi tesisi projesine yatırım yapmak isteyen yatırımcıların merak ettiği ipek böceği yetiştiriciliği nasıl yapılır?

İpek Böceği Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Ülkemizde yaş koza üretimi için ihtiyaç duyulan hastalıklara karşı dayanıklı, kutu başına verimliliği yüksek polihibrid ipekböceği tohumu üretimi, İpekböcekçiliği Araştırma Enstitüsünün kapatılmasından sonra mülga İpekböcekçiliği Araştırma Enstitüsü elemanları ve Kozabirlik tarafından, Bakanlığımıza tahsisli mülga İpekböcekçiliği Araştırma Enstitüsü tesislerinde yapılmaktadır. Türkiye sahip olduğu saf ırklar vasıtasıyla yüksek kaliteli polihibrit tohumlarını kendi üretebilen ender ülkelerden birisidir. İpekböceği yetiştiriciliği ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere yılda 2 kez yapılabilmekle beraber ekonomik anlamda daha verimli olduğu için sadece ilkbahar beslemesi gerçekleştirilmektedir. İnficar (kuluçka) ettirilen ipek böcekleri, havaların daha erken ısındığı Ege ve Akdeniz bölgelerinde Nisan ayı başında, diğer bölgelerde nisan ayı sonu ile mayıs ayı başında üreticilere teslim edilerek beslemeye alınmaktadır.

İpekböceğinin tek besin kaynağı dut yaprağıdır ve bir kutu ipekböceği için yaklaşık 550-600 kilogram dut yaprağına ihtiyaç bulunmaktadır. Haygem den alınan İpekböceği tohum / yaş koza verilerine göre; Geçtiğimiz yıl  58 ilde  675 köyde  2.062 aile  5.890 kutu tohum miktarına 90 ton yaş koza üretilmiştir.

blank

Yaş koza üretimi için tesis kurulum yatırımcı rehberi 2020

Dut Bahçesi Tesisi Kurulumu

İpekböcekçiliği yönünden dut bahçesi tesisi kapama bahçe yada tarla bağ bahçe kenarına sınır ağacı/karışık olarak iki şekilde yapılabilir, en uygun olanı ise yalnızca dut ağaçlarının bulunduğu kapama dut bahçeleridir. Çünkü yaprak hasadı ve bakım işleri daha kolay yapılır. Yaprak elde etmek için dikilen dut ağaçları planlı olarak büyütülürler. Her yıl, ipekböceği besleme dönemi olan ilkbaharda “kafalama” şeklinde kesilirler. Dolayısıyla bu dutlar, büyük taç yapısına sahip olmazlar. Bu nedenle, dutluk tesis edilirken fidanların arası sık tutulur. Böylece, yaprak verimini etkileyecek olan ağaç sayısı da artırılmış olur.

Kapama dut bahçesi tesisinde fidanlar; sıralar arası 3- 3,5 metre, sıralar üzeriyse 1,30/1,5 veya 2 metre olacak şekilde dikilebilir. Dut bahçesi tesisinde, ihtiyaç olan fidan miktarı aşağıdaki formülle bulunur.

Fidan miktarı = Dutluk tesis edilecek alan (m2) /Sıralar arası mesafe X Sıralar üzeri Mesafe olarak hesaplanır.

Örnek-1: sıralar arası mesafe 3 metre, sıralar üzeri mesafe 1,5 metre olacak şekilde 1 dekar (1000 m2 ) dutluk tesis edeceğiz. Buna göre dut fidanı ihtiyacımız?

 • Fidan miktarı= 1000/ 3X1,5= 222 Adet dut fidanı bulunur.

Örnek-2: sıralar arası mesafe 3,5 metre, sıralar üzeri mesafe 2,0 metre olacak şekilde 1 dekar (1000 m2 ) dutluk tesis edeceğiz. Buna göre dut fidanı ihtiyacımız?

 • Fidan miktarı= 1000/ 3,5X2,0= 143 Adet dut fidanı bulunur.

Sıralar arası mesafe 3,5 metre, sıralar üzeri mesafe 1,3 metre olacak şekilde 1 dekar (1000 m2 ) dutluk tesis edeceğiz. Buna göre dut fidanı ihtiyacımız?

 • Fidan miktarı=1000/ 3X1,30= 219 Adet dut fidanı bulunur.

Örneklerde de görüldüğü üzere farklı aralıklarla fidanlarımızı dikebiliriz. Fidan dikimi yapmadan önce kaç kutu ipekböceği besleyecek bir bahçe tesis edeceğimize ve bunun için ne kadar bir araziyi ayırabileceğimizin kararının verilmesi gerekmektedir. Bu hususlar dikkate alınarak dikilecek fidan sayısı belirlendikten sonra sıra arası asgari 3,0 metre olmak üzere arazi yapısına göre farklı aralıklarla fidan dikimi yapabiliriz.

10 Dönümlük dut bahçesi tesisi kurulumu detaylarını incelemek için tıklayınız.

Yaş Koza Üretimine Başlama Zamanı

Ülkemizde ipekböcekçiliği ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere yılda 2 kez yapılabilmekle beraber, ekonomik olarak daha verimli olduğu için sadece ilkbahar beslemesi gerçekleştirilmektedir.  Tohum üretici kuruluş olan Kozabirlik tarafından tam ve yarım kutu olarak tam kutu içinde 20.000, yarım kutu içerisinde ise 10.000 canlı yumurta bulunacak şekilde kutulanarak satışa sunulmaktadır. Ancak 2006 yılından itibaren Bakanlığımızca İpekböceği Yetiştiriciliğinin desteklenmesi kapsamında ipek böceği tohumu üreticiye ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

İnficar (kuluçka) ettirilen ipekböcekleri, havaların daha erken ısındığı Ege ve Akdeniz bölgelerinde Nisan ayı başında, diğer bölgelerde Nisan ayı sonu ile Mayıs ayı başında üreticilere teslim edilerek beslemeye alınmaktadır. Üreticiler yaklaşık 1 aylık besleme dönemi ve 10 günlük koza örme dönemi olmak üzere toplam 40 günlük dönem sonunda ürünlerini Kozabirlik kooperatifleri veya İşletmeye teslim etmektedir. 1 kutu ipekböceğinden 44 kg’a kadar ürün alınabilmektedir. Bölgelere ve üreticilerin deneyimine göre farklılıklar olmakla birlikte ülkemiz ortalaması 30-35 kg’dır.

Tarım ve orman Bakanlığı tarafından yayınlanan diğer yatırımcı rehberi ve projeler ise;

İpek Böceği Beslemesi İçin Kerevet Alanı Hesabı

İpekböceği 28 derecenin üzerindeki sıcaklardan ve 22 derecenin altındaki soğuklardan etkilendiğinden, besleme yerinin ısıtılması ve havalandırılmasının kolayca sağlanabileceği şekilde yapılması gerekmektedir.

İpekböceğinin 5 evresi/yaşı için gerekli alanlar ise;

 • 1.yaşta 1,5 m2,
 • 2.yaşta 3,0 m2,
 • 3.yaşta 6,0 m2,
 • 4.yaşta 12,0 m2,
 • 5.yaşta ise asgari 25,0 m2 yer gereklidir.
blank

İpek böceği besleme evi

1 kutu ipekböceği besleyebilmek için asgari 25,0 m2 besleme alanı (kerevet) gerektiğinden, bu alanı *2*1,65 ebatlarında 2 adet 3 katlı kerevet/raf yaparak elde edebiliriz. Kerevetler binamızın ölçülerine göre 1,10 ila 2 m genişliğinde, boyu ise binamızın boyuna göre ayarlanabilir. Binanın basit depo tarzı şeklinde yapılması yeterlidir.

Kerevetlerin yapımında, ilk kerevet yerden 20-25 cm yüksekte olmak üzere 65-70 cm aralıkla yapılabilir. Kerevetlerin çerçeve ve ayakları ahşap veya profilden yapılabilir. Çerçeveler üzerine kafes teli döşenebilir. 40 kutu ipek böceği için (40 x 25)/3 = 334 m2 net kerevet alanı olmak üzere yaprak hazırlama depo vb 400- 450 m2 kapalı alan gerekmektedir.

Maliyet Hesabı (Dut bahçesi tesisi maliyeti)

Fidanların dikileceği yerlerin hazırlanması ve dikiminin maliyeti yaklaşık fidan başına 2,0 – 2,50 TL’dir. Buna göre 2.000 adet fidanın dikim maliyeti (2.000 x 2,00) 4.000 TL olur. Bu maliyet bölgeye, arazinin yapısına göre farklılık gösterebilir.

Fidan ücretleri ise, 1 yaşında çelikten üretim fidan KDV dahil 8,00 ile 10,00 TL arasında değişmektedir. 2.000 adet fidan maliyeti asgari; (2.000 x 8,00 TL ) 16.000 TL tutmaktadır.

Kerevet maliyeti

1 kutu için 25 m2 kerevet taban alanına ihtiyaç bulunmaktadır. 40 kutu ipekböceği için (40 x 25,0 m2) 1.000 m2 besleme yatağı 3 katlı kerevet kullanıldığında toplam 334 m2, 4 katlı kerevet kullanıldığında 250 m2 taban alanlı kerevet/raf gereklidir. Bu kereveti kafes teli kullanarak yapacak olursak 1 kutu başına yaklaşık maliyeti 700-800 TL olmaktadır. 40 kutu için toplam kerevet maliyeti asgari (40 x 700 TL) 28.000 TL dir.

Besleme evi maliyeti;

40 kutu ipek böceği besleyebilmek için asgari 400 – 450 m2’lik kapalı alan gerekmektedir. 400 m2 kapalı alan maliyeti (izolasyonlu çok yıllık çadır 300TL/m2) asgari 120.000,00 TL’dir.

Yaş Koza Üretimi Pazar Durumu ve Getirisi

1 kutudan iyi bir bakım besleme ile 40-44 kg’a kadar yaş koza elde edilebilmektedir. Ortalama kutu başına 30- 35 kg üretimle 1.200-1.600 kg yaş koza elde edilir. Bunun 2020 yılı birim fiyatlarına göre değeri 90.000 TL.– 105.000 TL aralığında değişmekle birlikte tohum kozabirlik tarafından karşılanmaktadır ve üretilen kozanın doğrudan alıcısı da Kozabirlik ve bağlı kooperatifleri olup pazar sorunu bulunmamaktadır.

Sabit Yatırım Maliyeti

 • Fidan alım maliyeti : 16.000 TL.
 • Fidan dikim maliyeti : 4.000 TL.
 • Kerevet maliyeti : 28.000 TL.
 • Besleme evi maliyeti : 120.000 TL.
 • Alet, ekipman, (elektrik, su vb) : 30.000 TL.

Toplam : 198.000 TL olarak hesaplanmıştır.

Sonuç Olarak;

198.000,00 TL sabit yatırım maliyeti ile;

 •  Uygun Alanda yapılacak 400m2 kapalı alan Besleme Evi
 • 14 Dekar Dut Bahçesi olmak üzere Toplam: 14,5 Dekar Alanda 40 Kutu İpekböceği beslemesi yapılabilmektedir.

15 Günlük Ara ile 2 Dönem halinde 20’şer kutudan toplam 40 kutu Aile İşçiliği Kullanılarak 2 Aylık çalışma ile Kutu başına ortalama 30-35 kg yaş koza olmak üzere İlkbahar besleme döneminde 1.200-1.600 kg yaş koza üretimi Yıllık Bazda Net: 80.000 TL.95.000 TL Gelir Elde Edilebilecektir.

GELİR (TL) GİDER (TL) NET GELİR
90.000 TL. – 105.000 TL. 10.000 TL (elektrik su kireç vb için) 80.000 TL. – 95.000 TL

Tabloda görüldüğü üzere 2020 yılında net gelir 80.000 TL. – 95.000 TL arasında hesaplanmıştır.

] }Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.