Kamuda Müdür Olmak için Aranan Şartlar Nelerdir?

Kamuda Müdür Olmak için Aranan Şartlar Nelerdir?
A+
A-

Kamuda memur olan ve binlerce memurun hayali süsleyen kamuda müdür olmak için hangi şartların taşımak gerekiyor? Kamuda müdür, şube müdürü nasıl olunur? Ünvan değişikliği ve görevde yükselme şartları nelerdir? Unvan değişikliği yapılan kadrolar hangileridir tüm soruların yanıtları sizlerle.

Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Yönetmeliği 2021

Kamuda müdür olmak isteyenler 3601 sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair 18 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe göre genel Yönetmeliğine göre; belirlenen şartları taşıyor olmaları gereklidir.

 • Kamu kurumlarında memurlukta müdüre geçişte unvan değişikliği ve görevde yükselme için kurum tarafından belirlenen şartlar yönetmelik ile düzenlenmiştir. 
 • Buna göre öğrenim durumu, hizmet süresi, sicil ve disiplin gibi belirlenen genel şartları sağlanmasının yanında kamu kurumlarında boşalan müdür statüsündeki kadrolara yerleşmek için kurum tarafından ilan edilen görevde yükselme sınavından başarılı olmak gereklidir. Görevde yükselme sınavı nedir? Devlet kurumlarında müdür olmak için gerekli şartlar nelerdir? Yönetmelik maddelerine göre kısaca sizler için tüm bilgileri derledik..

Devlet Kurumlarında Müdür Nasıl Olunur?

Kamu kurumlarında görevde yükselme ve unvan değişikliği için sınavına girerek kamuda müdür olunabilmektedir.

 • 2021 yılında da görevde yükselme için yapılan sözlü ve yazılı sınavlarına katılarak başarılı olan memurlar kamu kurumlarındaki mevcut kadrosundaki bir üst pozisyona atanabilir ve unvan değişikliği yapılarak müdür olabilir.
 • Görevde yükselme hangi kurum görev alınıyorsa o kurumla ilgili hazırlanmış yönetmeliklerle ilan edilir. İlan edilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılan memurların müdür olabilmeleri için sınavdan başarılı olması gereklidir.
 • Kamu kurumundaki görevindeki hizmet süresi, kişinin eğitim durumu, sicil ve disiplin gibi kriterlerin yanında görevde yükselme sınavları sözlü, yazılı yapılarak sınav sonuçları da dikkate alınarak başarılı olunması ile unvan değişikliği yapılır.

Bazı kurumlar bunun için kendi özel şartlarını da yerine getirmelerini de isteyebilir.

Kamu Müdür Olmanın Şartları 2021

Kamu da müdür olmak için; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68. maddesi gereğince Madde 68 bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak gereklidir. 68/B bendindeki şartlar ise; 

 • Görevde yükselme için üst derecelerden boş bir kadronun bulunması, derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş, kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olması gerekir denilmiştir.
 • Kısacası en az 3 yıl kamuda görev yapıyor olmak ve üst kadroda açık olması ve üst derece kadronun tahsis edildiği görev için aranan niteliklere sahip olunması gereklidir.
 • Ayrıca müdür olabilmek için kanuna göre fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak gereklidir.
 • Personel Genel Müdürlüğünce boş bulunan unvanlı kadrolar tespit edilerek ilan verir.
 • Bu ilanda  sınavlara ilişkin konu başlıkları, boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, boş kadro sayısı, başvuru yeri ve tarihleri belirtilir.
 • Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline sınav tarihinden en az 2 ay önce ünvan değişikliği sınavı yapılacağını bildirir.
 • Kamuda yükselme için yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin ilgili duyurular ve diğer hususlar Bakanlığın veya valiliklerin resmi internet sitelerinde ilan edilir.

Kamuda teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere müdür olarak atanabilmek için gerekli şartlar ise;

Yükseköğretim kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az 4 yıllık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak şartını sağlamak gereklidir.

Memurlukta Görevde Yükselme İçin Aranan Şartlar

Öğrenim durumu: Memurların bir üst pozisyondaki kadroya atanabilmesi için eğitim düzeyleri dikkate alınır. Memurlar örenim durumuna göre yapılan sınavlardan başarılı olma şartıyla  kurum tarafından yapılan atama kararı ile atanırlar.

Buna göre; kamuda memurluk ve öğrenim durumu ile ilgili getirilen zorunluluklar aşağıdaki gibidir;

 • Yüksek Öğrenim 4 yıllık  Lisans mezunlar: Müdür, Şube Müdürü, Başmühendis, Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Müdür Yardımcısı, Çözümleyici
 • Yüksek Öğrenim 2 yıllık Ön lisans mezunları: Programcı, Şef, Amir
 • Orta Öğretim mezunları: Memur, Muhasebeci, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoför kadrolarına atanır.

Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68./b maddesi kapsamında hesaplanan sürelerdir.

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme için üst derecelerden boş bir kadroya atanmak için yapılacak olan sözlü ve yazılı sınavlarıdır.  Bunun için atanacakları kadrolara kurum belirlediği sınav başlıkları ile ÖSYM tarafından düzenlenen yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak gereklidir.  Yapılan sınav sonucunda başarılı olan adaylar arasından sınavdaki başarı sıralamasına göre boş kadro sayısınca atama yapılacaktır.

Sicil ve Disiplin: Bir üst pozisyondaki boş olan kadrolara atanmak için başvuran kişinin genelde son 3 yıllık sicil notu ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması gereklidir.

Görevde Yükselmeye Tabi Kadrolar Hangileridir?

Kamu kurumlarında görevde yükselmeye tabi kadrolar şunlardır;

 • Yönetim Hizmetleri Grubu olarak; Şube müdürü, ilçe yazı işleri müdürü, ilçe nüfus müdürü veya şef kadroları,
 • Hukuk Hizmetleri Grubu olarak; Hukuk müşaviri kadroları,
 • Araştırma, Planlama ve Savunma Hizmetleri Grubu olarak; Uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı kadroları,
 • Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu olarak; Çözümleyici kadrosu,
 • İdari Hizmetler Grubu olarak; Memur, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni ve şoför kadroları,
 • Yardımcı Hizmetleri Grubu olarak;  Teknisyen yardımcısı, hizmetli, bekçi, dağıtıcı, bahçıvan, aşçı, kaloriferci kadroları görevde yükselemeye tabi kadrolardır.

Kamuda Müdür ve Şube Müdürü Olmanın Şartları 2021

3601 sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair yönetmelik gereğince; Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar şunlardır;

 • Unvan değişikliği sözlü ve yazılı sınavında başarılı olmak,
 • Yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68/ b maddesince belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak şartını sağlamak gereklidir.

Sözlü ve Yazılı Sınav Şartı

 • Kamuya Müdür, şube müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.
 • Görevde yükselme ve unvan değişlikliği için yapılacak olan sözlü ve yazılı sınav duyuru ve başvuru tarihleri kurum tarafından belirlenen tarihlerde duyurulur.
 • Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, hangi birimde bulunduğu ve aranacak şartları yerine getirecek olan ilgililerin başvuruları son başvuru tarihine kadar alınır. Yapılan sınan duyurularında yazılı sınava ilişkin olarak hangi konu başlıkları belirlendiyse o konu başlıklarına yer verilir.
 • İlan edilen boş kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Başvurular, ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yapılabilir.
 • Sınav duyuru ve başvuru tarihlerinde aylıksız izinde olan memurlarda başvuruda bulunarak sınava katılabilirler. (Aday memurlar katılamaz).
 • İlgili kurumların personel işlerinden sorumlu birimlerine yapılan başvurular; incelendikten sonra kurum tarafından belirlenen genel şartları ve kriterleri taşıyan memurlar kurumlar tarafından belirlenen son başvuru tarihine kadar yapılacak olan sınavların tarihleri resmi internet sitelerinde ilan edilir.
 • Kurum tarafından istenen genel şartları taşımayan  memurlarda şartı taşımadıkları ve başvuruların kabul edilmeyeceği kendilerine bildirilir.
 • Kurumlar tarafından ilan edilen nihai listede ilan tarihinden itibaren 5 iş günü içinde ilgili mahalli idarenin sınav kuruluna itiraz edilebilir. Mahalli idarenin sınav kuruluna yapılan itirazlar  5 iş günü içinde ilgili sınav kurulunca sonuçlandırılır.
 • Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin, görevde yükselme suretiyle atamalarının yapılması amacıyla kurum tarafından görevde yükselmeye ilişkin yazılı sınava tabi tutmak istedikleri personelin niteliklerini ve sayısını valiliklere bildirir.
 • Valiliklere gönderilen sayıların ve niteliklerin belirlendiği listeler birleştirilerek tek liste halinde Kurumun bağlı olduğu Bakanlığa  gönderilir.
 • Yazılı sınavlara katılacaklar listesi kurumun bağlı olduğu Bakanlık tarafından sınavı yapacak kuruma bildirilir.
 • Yazılı sınavı, Kurumun bağlı olduğu Bakanlık tarafından, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, (ÖSYM) Milli Eğitim Bakanlığına (MEB),  Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne (TODAİE) veya yükseköğretim kurumlarından birine ilgili kurumun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre yaptırılır.
 • Yazılı sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması zorunlu olup duyuruda belirtilir. Unvan değişikliği sınavında 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.
 • Sözlü sınav ataması yapılacak olan Kurum tarafından yapılır.
 • Sözlü sınav mülakat şeklinde gerçekleştirilir.
 • Kamuya şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklar memurların girdikleri ve başarılı oldukları yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 katına kadar aday sözlü sınava alınır.
 • Bakanlık tarafından belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda sınavlar yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.
 • Kamuda müdür olmak için yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavlar olan unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece ilgili mahalli idarenin kendi personeli başvurabilir.

Görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olan memurlar sınav sonuçlarına göre Bakanlık merkez veya il sınav kurullarınca hazırlanan başarı sıralaması listelerinin kesinleşmesinden sonra en geç 2 ay içinde atamaları yapılır.

Tıkla, Telegram'da Bize Katıl!

Yorumlar

Yorumunuzun Önemi

 1. Avatar falcao dedi ki:

  Yukarıda yazanlar kesinlikle doğru fakat en önemlileri unutulmuş,
  1-Yalakalık yapmak
  2-Başkalarının bilgilerini kendin bulmuş gibi satmak.
  Bu ikisini yapın yukarıda yazanların sağlaması önemli değil vekaleten bile siz yapabilirsiniz. (hatta kadrolu memur olmanıza da gerek yok sözleşmeli de olabilirsiniz :D)

 2. Avatar Samet dedi ki:

  Müdür olmak istiyom

 3. Avatar Buğra dedi ki:

  Özlem irtibat adresini yazarsan yardımcı olacak olan olursa yardım ederiz inşallah

 4. Avatar Özlem dedi ki:

  Merhaba benim adim özlem 1 bucuk yaşinda kizim var madi durumum yok ec
  evimde esalari bile emanet ev sahibim verdi burdan sesimi duyuruyorum nolur duyun sesimi

  1. Avatar Eda dedi ki:

   Ikamet ettiginiz yerdeki vakifa basvurunuz