Kayıt Dondurma Mazeretleri ve Tarihleri 2023-2024 (Tüm Üniversiteler)

Kayıt Dondurma Mazeretleri ve Tarihleri 2023-2024 (Tüm Üniversiteler)

YKS sonuçlarının ilanı ile üniversiteye yerleşen adaylar ile belirli nedenlerle öğrenimlerine devam edemeyen öğrencilerin kayıtlarını dondurma hakları vardır. 2023 eğitim öğretim yılında üniversitelerin kayıt dondurma nedenlerini ve kayıt dondurma tarihlerini araştırdık.

Öğrencilerin Kayıt Dondurma Hakkı Var mı?

Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile, haklı ve geçerli bir mazereti olması kaydıyla, bir defada en fazla iki yarıyıl olmak üzere, öğrenim süresi boyunca toplamda en fazla dört yarıyıl olmak üzere kayıt dondurma işlemi yapabilirler.

Kayıt Dondurma Mazeretleri 2023 Eğitim Döneminde Nelerdir?

2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt dondurma talepleri 20 Ağustos-05 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Dilekçeler Enstitü öğrenci işleri bürosuna imzalı olarak teslim edilmelidir.

Hastalık, doğal afet, tutukluluk, mahkumiyet, askerliğin kaldırılması gibi öngörülemeyen ve bilinmeyen sebeplerle de dönem içinde kayıt dondurulabilir. Bu durumda olayın meydana geldiği tarihten itibaren 15 gün içinde başvuru yapılması zorunludur.

Üniversite Kayıtlarının Dondurulması İçin Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

Eğitim süreci başladıktan sonra belli bir sistem içerisinde kayıt dondurma işlemleri gerçekleştirilir. Öğrencilerin kayıt dondurmak için yapmaları gerekenler şunlardır:

  • Başvurunuzun nedenini açıklayan ve gerekli mazeretleri içeren bir dilekçe yazılır.
  • Dilekçede belirtilen mazeretler için gerekli resmi evrak ve belgeler sağlanır.
  • Başvuru süreci geçmeden önce dilekçe ve mazeret belgeleri ile gerekli başvuru öğrenci işleri teslim edilir.
  • Üniversitenin başvuruya verdiği cevap 15 gün içinde belirlenerek öğrenciye cevap verilir.

Üniversite Kayıt Dondurma Dilekçesi Örneği Word

Kayıt dondurma işlemini yaptırmak isteyen öğrenciler ilgili üniversitelerin resmi internet sitelerinden kayıt dondurma dilekçelerine ulaşabilirler.

Üniversite Kayıt Dondurma Tarihleri 2023

Üniversitelerin kayıt dondurma tarihleri ​​üniversitelere göre farklılık göstermektedir. Ancak derslerin başladığı tarihten itibaren 4 hafta içerisinde üniversitelerin resmi internet sitelerinde yer alan kayıt dondurma dilekçesi ile başvurmak gerekmektedir. Başvurusu olumlu bulunan öğrencilerin kayıtları dondurulur.

Haliç Üniversitesi Kayıt Dondurma Tarihi

Haliç Üniversitesi’nde öğrenim gören veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerin en geç 21 Ekim tarihine kadar mazeretlerini bir dilekçe ile sunarak kayıt dondurma başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Koç Üniversitesi Kayıt Dondurma Tarihi

Koç Üniversite Akademik yarıyılın ilk 7 haftası içerisinde öğrencilerin kayıt dondurma başvurusu yapması gerekmektedir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kayıt Dondurma Tarihi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik izin, her defasında bir yarıyılı geçmemek kaydıyla, ilgili yönetim kurulu kararı ile ön lisans programlarında iki yarıyıla, lisans programlarında dört yarıyıla kadar sayılır. Akademik izin formunu dolduran öğrenciler idari izinli sayılmaktadır.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kayıt Dondurma Tarihi

Önlisans ve lisans öğrencileri derslerin başlamasından itibaren 4 hafta içerinde dilekçe ile üniversite kayıtlarını dondurabilir.

Kırklareli Üniversitesi Kayıt Dondurma Tarihi

Kırklareli üniversitesinde eğitim gören Önlisans veya Lisans öğrencileri 20 Ağustos-05 Eylül tarihine kadar kayıt dondurma işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

Siirt Üniversitesi Kayıt Dondurma Tarihi

2023 eğitim öğretim döneminde Siirt Üniversitesinde eğitim gören veya yeni yakıt yaptıracak olan öğrenciler kayıt dondurma işlemlerini 7 Ekim tarihine kadar üniversitenin resmi sitesinde yer alan dilekçeyi doldurarak başvuru yapması gerekmektedir.

AÖF Kayıt Dondurma İşlemleri 2023 Dönemi

Açık Öğretim Fakültesi uzaktan eğitim verdiği için kayıt işlemlerini dondurmaz. Öğrenciler dahil olmak istedikleri yarıyılın öğrenim ücretini ödeyerek katılabilirler.

Yaşar Üniversitesi Kayıt Dondurma Dönemi 2023

Yaşar Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler veya yeni kayıt yaptıran öğrenciler, durumun ortaya çıkmasından sonra üniversiteye ibraz edilmesi gereken tam teşekküllü heyet raporu ile en geç 5 gün içinde kayıt dondurabilirler.

Özyeğin Üniversitesi Kayıt Dondurma İşlem Tarihi

Adayların Akademik Takvimde ilgili yarıyıl derslerinin başlamasını takip eden 4. haftanın son iş gününe kadar kayıt dondurma dilekçesi ile başvurmaları gerekmektedir.

İzmir Ekol Üniversitesi Kayıt Dondurma Dönemi

Yabancı dil hazırlık sınıflarında en fazla iki yarıyıl, önlisans programlarında üç yarıyıl ve lisans programlarında en fazla dört yarıyıl olmak üzere öğrenci kayıtları dondurulabilir. Zorunlu hallerde bu süreler Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile aşılabilir. Kayıt dondurulan süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Kayıt Dondurma Ücreti 2023 Döneminde Ne Kadar?

Özel üniversiteler, kayıt dondurma işleminde öğrencilerden dönemlik ve yıllık öğrenim ücretinin belirli bir kısmını talep eder. Bu ücretler üniversitelerin belirlediği yüzdelere göre değişmektedir.

Koç Üniversitesi Kayıt Dondurma Ücreti

Yeni kabul edilen lisans öğrencilerinin ilk iki yarıyılı dışında; Akademik yarıyılın ilk 7 haftası içinde yapılan kayıt dondurma işleminde, yarıyıl ücretinin %20’si kesilmemek kaydıyla yarıyıl ücretinin %50’si öğrenciye iade edilir. Bu süreyi aşan kayıt dondurma talepleri için geri ödeme yapılmayacaktır.

Yaşar Üniversitesi Kayıt Dondurma Ücreti Ne kadar?

Kaydı onaylanan öğrenci öğrenim gördüğü yarıyıl için herhangi bir ödeme yapmamışsa harç alınmaz. Ancak ödeme yapan öğrencilere para iadesi yapılmaz.

Özyeğin Üniversitesi Kayıt Dondurma Ücreti Ne kadar?

Özyeğin Üniversitesi derslerinin başlamasından itibaren 4 hafta içinde kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenciler, kaydı dondurulan yarıyıllara ait öğrenim ücretinin yarısını, ardından tam ödemeyi yaparak Üniversiteye karşı diğer yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. .

İzmir Ekol Üniversitesi Kayıt Dondurma Ücreti

Kayıt donduran öğrenciler bulundukları dönemin ücretini ödeyerek kayıt dondurabilirler ve bir sonraki yarıyılın öğrenim ücretini peşin ödemesi üniversite tarafından talep edilmektedir.

Kayıt Dondurma İptal Edilir mi?

Kayıtlarını donduran öğrenciler öğrenimlerinin başında kayıtlarını yaptırabilirler. Dondurduğu kayıtlarını iptal eden öğrenciler, kaldıkları derslerden yeniden öğrenime başlayabilirler.

Kayıt Dondurma Sağlık Raporu

Kayıt dondurma işlemi için öğrencilerin tam teşekküllü bir hastanede muayene olarak sağlık kurulu raporu almaları gerekmektedir. Ayrıca bir yarıyılda 5 haftadan fazla karne alan öğrenciler devam ettikleri yarıyıl için izinli sayılırlar.

Okulu Dondurunca Ücret Ödeniyor mu?

Kayıt dondurma ücreti vakıf üniversitelerinden alınır.

Kayıt Dondurma İşlemi Kaç Gün Sürer?

Üniversitelerin onay durumuna göre kayıt dondurma işleminin bitiş tarihi en geç 15 gün içinde belirlenir.

Dönem ortasında okul dondurulur mu?

Öğrencilerin kayıt dondurma işlemleri için belirli tarihler vardır. Bu tarihler arasında kayıtlar bulundukları dönem ve sonraki dönemler için dondurulabilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.