Devlet Destekli

Kira Gelir Vergisi Ödüyor musunuz? Unutmayın!

Kira Gelir Vergisi Ödüyor musunuz? Unutmayın!

Kira geliri olan ev ve işyeri sahibi birçok kişinin ceplerini yakından ilgilendiren bir konu olan kira geliri ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı bu konuda yeni bir uygulama başlattı. 1 milyon 200 bin kişi  elde ettiği kira gelirini vergisini önceden hazırlanmış beyanname ile ödeyecek. Ücret, kira, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iradı mükelleflerimizin beyannamelerini hızlı kolay ve uzman yardımı olmaksızın verebilmelerine imkan sağlamak için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından internet ortamından Hazır Beyan sistemi geliştirilmiştir. 2012 yılından bu yana daha önceden hazırlanmış kira beyannamesi sistemi var. Bu sistemi her geçen gün daha iyiye taşıyan Gelir İdaresi Başkanlığı daha önceden hazırlanmış kira beyannamesi sistemi üzerinden kira gelir vergisinin ne kadar ödeneceğini otomatik olarak hesaplamaktadır. Beyannameler verilirken bu uygulama üzerinden vergi mükellefleri beyannamelerini bu sistem üzerinden yapacaklardır.

Ücret geliri elde eden, gayrimenkul sermaye elde eden, kira geliri elde eden veya herhangi bir şekilde kazanç ve irad sayılan türde bir kazanç gelir elde eden mükellefler internet ortamına Gib.gov.tr girip, eğer bir kazanç elde etmişse beyannamesi vermek durumundadır. Hazır beyan sistemi üzerinden beyanname veren mükelleflerin hemen hemen hazır bir şekilde otomatik olarak ödemesi gereken tutarlar önüne gelecektir. Kira geliri elde eden mükellefler gayrimenkul sermaye iradından ibaret olanlar için Gib.gov.tr üzerinden yıllık kira gelir beyannamesi doldurarak geçerli olan yıl için ödemeleri gereken gelir vergisinin ne kadar olduğunu öğrenebilirler.  Gib gov tr adresine girip, gerekli zorunlu alanları ve ilave alanları doldurmak suretiyle kira gelir beyannamesi doğrudan veren mükelleflerin ödemeleri  gereken kira geliri vergilerini beyanname vermek suretiyle otomatik olarak hesaplandığından bu ekran üzerinden verilmesi gereken vergiler görüntülenebilir.

Kira Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır 2017

Kira geliri elde edenler,  ödeyecekleri kira gelir vergilerini beyanname doldurma işlemini tamamlayarak ödeyecekleri meblağlara kolaylıkla ulaşabilirler.

Kira Geliri Beyannamesi Kimlere Verilmelidir?

Kira geliri beyannamesini hazır beyan sistemi üzerinden kira geliri elde eden mükelleflerin vermesi şart. Ama bununla ilgili bir sınır var. Konutlarda ve iş yerlerinde ikili bir ayrıma tabi tutuluyor. Konut kira geliri elde edenlerin neredeyse tamamı vergi vermesi gerekiyor. Nedeni ise yıllık kiranın 3.900 lirayı aşması halinde vergi veriliyor. Düşük bir rakam olduğu için herkes bu verginin mükellefi oluyor.  Evi ya da dükkanı olan ve kira geliri olan birçok kişi beyanname doldurarak yıllık gelir vergisi vermesi gerekiyor.

Bazı ev sahipleri kiraları elden almak suretiyle elde ettiği kiranın beyannamesini doldurmazken, kira beyannamesi vermeyenlere ceza ile karşı karşıya kalıyor. Konut kiralarının Konut Kirası İstisna Tutarı 3.900. TL.’dir. İşyeri kira gelirlerinde Beyan Sınırı 30.000. TL’ dir. Her yıl Mart ayında geçen yılın ilgili beyannameleri verilmektedir.

2019 yılı kira istisna tutarları

2020 yılı kira istisna tutarları

Kira Gelir Vergisi Ne Kadar Ödenecek?

Maliye Bakanlığı kira geliri istisnasının 3.900 lira olarak uygulanacağını açıkladı. Buna göre 3.900 TL ve üzerinde kira geliri elde edenler kira gelir beyannamesi doldurarak gelir vergisi ödeyeceklerdir. Vergi kanunlarında yer alan bazı rakamsal değerler her yıl bir önceki yılın yeniden değerleme oranına göre artırılıyor. Bazen ve Bakanlar kurulu kendisine verdiği yetkiyi kullanarak bu oranının üzerinde ve altında tutar belirleyebiliyor.

kira-gelir-vergisi

Bakanlar Kurulu  bazı değerler için yetkisini kullanmadı ve artışlar yeniden değerleme oranı esas alınarak Maliye Bakanlığı tarafından belirlendi. 2016 yılında 3.800 TL olarak uygulanan konut kira geliri istinasının artırılarak 3.900 Türk lirası olarak uygulanacağı açıklandı. Konut kira gelirinin 3.900 lirayı aşmaması durumunda kira gelir beyannamesi verilmeyecek ve ve kira gelir vergisi ödenmeyecek.

Konut kira gelirinin 3.900 TL’ yi aşması durumunda ise aşan kısmı indirilecek giderler kısmında kalan tutar üzerinden  gelir vergisi ödenecektir. Satın alma veya takas yoluyla elde edilen gayrimenkullerin ise 5 yıl içinde satılmasından elde edilen kazançlar vergiye tabi tutuluyor. Satılacak konut, işyeri, arsa ve arazilerden elde edilecek kazancın 11 bin Türk lirası olması durumunda gelir vergisinden istisna olacak. Satış kazancının 11 bin Türk lirasını aşması halinde aşan kısım beyan edilecek, satıştan elde edilen kazancın istisna tutarı 2016 yılında da 11 bin Türk lirası idi.

YILİSTİSNA TUTARI
20184.400 TL
20173.900 TL
20163.800 TL
20153.600 TL
20143.300 TL
20133.200 TL
20123.000 TL

2020 yılı için yapılacak olan istisna tutarı ise 305 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği kapsamında 5.400 TL olarak belirlenmiştir.

Yorumlar
  1. ayse dedi ki:

    6 ay kira aldığım sonra sattıgım mesken için kira geliri vergi beyannamesi verecek miyim..?6 ay kira aldığım kısmı için