Kira Geliri Beyannamesi Nasıl Doldurulur? 2023 (İşyeri Konut)

Kira Geliri Beyannamesi Nasıl Doldurulur? 2023 (İşyeri Konut)

Gayrimenkul geliriniz var ve bu gayrimenkulden kira elde ediyorsanız kira geliri beyannamesini doldurmanız gerekmektedir. Adım adım Kira Geliri Beyannamesi Nasıl Doldurulur? tüm işlem basamakları hakkında tüm bilgileri detaylandırdık.

Kira Geliri Beyannamesi Nedir?

Konut veya işyerinden kira geliri belirli bir tutarın üzerinde olan mülk sahipleri, bu geliri yılın ilk aylarında beyan etmek zorundadır.

Kira geliri vergisi, belirli sınırları aşan bir konut veya mülkten kira geliri elde edenlerin devlete ödemekle yükümlü olduğu bir vergi türüdür. Kira geliri elde edenler, bu geliri beyanname vererek veya hazır beyanname ile vergi dairelerine beyan etmek ve vergiyi ödemekle yükümlüdür.

e-Devlet Kira Beyannamesi Doldurma 2023 Güncel Yöntem

Kira beyannamesi e-Devlet üzerinden GİB üzerinden kira beyannamesi işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için öncelikle e-devlet üzerinden GİB sayfasının Hazır Beyan Sisteminden Beyanname Düzenleme linkinde “gib.gov.tr” internet adresinden yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir:

 • e-Devlet portalına giriş yap seçeneğine tıklayın. (Kullanıcı Girişi, Yabancı Kimlik Numarası ve Giriş seçenekleri de mevcuttur.)
 • e-Devlet giriş sayfası kendiliğinden açılıyor, Kimlik No ve e-Devlet şifresi ile giriş yapıldığında internet vergi dairesi sayfası, Hazır Beyan Sistemi’ açılıyor. Buradan Beyanname Doldur (Sol üstten ikinci sekme) tıklanıyor.
 • “Hızlı Erişim” başlığı altında “Hazır Beyan” tıklanır.
 • Hızlı Erişim/Hazır Beyan seçeneğinin üzerine gelindiğinde Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı, Diğer Kazanç ve İratlar olarak görünen 4 seçenekten Kira seçiliyor.) Sisteme Giriş’ tıklayın.
 • Dönem Seç” sayfası açılır. Ekranın ortasında çıkan bölümden “2023 Beyannamesini Doldur”a tıklayınız.
 • Açılan YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ sayfasında İrtibat telefonu ve Gayrimenkulün Türü, Kira Gelirinin Ait Olduğu Yıl, Elde Edil. Süre (Ay), Hisse (%), Yıllık Kira Geliri (Hisseye Düşen), İl / İlçe, Adres bilgileri giriliyor.
 • 3A – Beyan Edilecek gayrimenkul sermaye iradı – kira gelirleriniz elde edilen kira geliri tutarının yıllık (2023) tutarı bu bölümde beyannameye yazılıyor.

Kira Geliri Beyannamesi Doldurma Adımları (Hazır Beyan Sistemi)

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden www.gib.gov.tr den e- işlemler menüsünde Hazır beyan sistemi içindeki kira bölümünden, önceden hazırlanmış kira gelir beyannamesinde yer alan Beyanname Doldur menüsü aracılığıyla sizin için önceden hazırlanmış olan beyannamenizi kontrol edip, eksiklik hata veya yanlışlık olması durumunda bu bilgilerinizi düzelterek beyannamenizi onaylayıp gönderebilirsiniz.

Bunun yanında beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olanlar için Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden Yıllık gelir vergisi beyannamesi doldurmak isteyenler Kira beyannamesi GMSİ için doldurmak isteyenler beyannameyi doldururken yıldız ile işaretlenmiş olan zorunlu alanları doldurarak verilmesi zorunlu bilgileri doldurarak işlemlerini tamamlamalıdır.

Adım Adım Kira Gelir Beyannamesi Nasıl Verilir?

Kira gelir beyannamesi vermek için uygulamanız gereken işlem basamakları aşağıdaki gibidir:

 • İlk aşamada: Beyannamenizin içerisinde sicil bilgileriniz bölümünde Ad, Soyad, TC kimlik numarası ve Vergi dairenizi yazmanız gereklidir. Bu alanda daha önceden bilgi girişi yaptıysanız bu bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınız an itibariyle Mernis ten alınan iletişim bilgilerinizi Mahalle/ Köy/ Bucak, Cadde /Sokak/ Bulvar, Bina No, Kapı no, İl ve İlçe bilgilerinizi yazmalısınız. Sisteme giriş yaptıktan sonra adres bilgileriniz MERNİS ten alınmaktadır.
 • İrtibat telefonu bölümünde size ait olan iletişime geçilebilecek telefon numaranızı ve kolaylıkla ulaşılabilecek e-mail adresinizi yazarak sisteme girdiğiniz bilgilerinizi kontrol ederek işleme devam edebilirsiniz. Sisteme girilecek irtibat telefon ve e-mail adresi size daha kolay ulaşılabilmesi adına güncel ve e-posta ve telefon numarası girmenize özen gösteriniz.
 • İkinci aşamada: Kira gelirleriniz ve bu gelirle elde ettiğiniz gayrimenkullere ilişkin bilgilerinizi ise 3A bölümünde görüntüleyebilir, bu bilgilerinizi kontrol edip varsa eksiklik güncelleme yapabilirsiniz.
Adım Adım Kira Gelir Beyannamesi Nasıl Verilir?
 • 3 A bölümünde Gayrimenkulun türü alanına mesken veya işyeri olarak bilgi girilmelidir. Elde edildiği süre/ay kısmında gayrimenkule ait kira gelirinin ne kadar süreli olarak elde ettiğiniz süre bilgilerinizi yazmalısınız. Hisse alanına % 100 ila % 50 gibi bilgilerinizi yazmalı kira gelirinden aldığınız hisseyi bu bölüme işlemelisiniz. Vergi değeri olarak hisseye düşen bölümü boş geçiniz. Hisseye düşen kira geliri bölümünde ise elde ettiğiniz kira gelirinizi yazıp ardından kesilen gelir vergisi alanını boş geçerek adres gir ve güncelle kısmından kira geliri elde ettiğiniz mesken veya işyerinini bulunduğu il/ ilçe ve açık adres bilgilerini yazarak işlemlerinize devam edebilirsiniz. Satır ekle seçeneğiyle gelir elde ettiğiniz yeni bir mesken veya işyeri gayrimenkule ilişkin yeni bilgileri sisteme girebilirsiniz. Adres gir güncelle bölümünden adresinizi bulabilir beyannameye taşı bölümünden otomatik olarak beyannameye taşıyabilirsiniz. Herhangi bir yanlışlık yapmanız durumunda satır sil seçeneğiyle beyan etmek istediğiniz gayrimenkulü tablonuzdan kaldırabilirsiniz.
 • Üçüncü aşama: Girdiğiniz bilgiler Toplam Kira gelirleri ve Kesintileri menüsüyle karşınıza gelecektir. Beyan ettiğiniz gelirlere ilişkin olarak ortaklarınızın bulunması halinde ortaklara ait bilgiler menüsü vasıtasıyla bu bilgileri tablonuza girebilirsiniz. Kirada olan işyerlerinize yönelik olarak yapılan stopaj bilgileri sistemden kontrol edebilir, isterseniz satır ekle seçeneğinden yeni kesinti bilgileri oluşturabilirsiniz. Listede yer alan kesinti bilgilerinizde eksiklik veya hatalı bilgi varsa düzeltiniz. Kira gelirinize yönelik vergi kesintisinin kiracınız tarafından kesinti yapılarak beyan edilmemesi halinde tabloda bilgi yer almayacaktır. Böyle bir durumda Satır ekle bölümünden olması gereken kesinti bilgilerini girmeniz gereklidir.
 • Dördüncü bölümde: Gelir vergisi kanununda vergi hesaplamasında yer alan götürü ve gerçek gider yöntemlerinden tercih ettiğiniz yöntemlerden birini seçmek için yanındaki kutucuğa tıklayarak giderlerinizin sistemin otomatik olarak hesaplanmasını sağlayabilirsiniz. Götürü gider yöntemini seçerseniz kira gelirinizin % 15’ini götürü olarak indirebilirsiniz. Gerçek gider yöntemini seçmeniz halinde ise Gelir vergisi kanununun 74 üncü maddesinde sayılan türden giderlerinizi belgelendirmek  kaydıyla gider olarak düşebilirsiniz.
 • (7061 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesiyle yapılan değişikliğe istinaden 14 Aralık 2017 tarih ve 30270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlananan 300 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kira gelirlerinde %25 olarak uygulanan götürü gider oranının %15’e düşürülmesine karar verilmiştir.)

Bu işlemleri tamamlamanız halinde sistem kira gelirinizi, vergiden istisna edilen tutarı, istisna düşüldükten sonraki kira gelirinizi, giderler ve kalan kira geliriniz ve zararınızı otomatik olarak hesaplayacaktır.

Bulunması halinde indirimlere ilişkin olarak bu bilgileri, sistem içerisinde yer alan bilgilerden bularak bunların bilgilerini girebilir, tüm bu işlemlerin ardından, kira gelirinize ilişkin matrah  ve hesaplanan gelir vergilerinizi görebilirsiniz. Vergiye tabi kira gelirinizi matrahınız, hesaplanan gelir vergisi,  kesinti yoluyla ödenen vergiler, Ödenecek gelir vergisi, iade edilecek vergi ve ödenecek damga vergisini otomatik olarak hesaplanan yerden görebilirsiniz. İşlemlerinize daha sonra devam etmek isterseniz Taslak kaydet Butonu ile beyannamenizde o ana kadar yaptığınız tüm işlemleri kaydedilmesini sağlayabilir, sonrasında işlemlere kaldığınız yerden devam edebilirsiniz Beyannamenize ilişkin olarak tüm bilgilerinizin girilmesinin ve kontrolunun yapılmasının ardından onaylamaya geç butonu vasıtasıyla beyanname onaylayacağınız ekranı karşılayabilirsiniz.

Kira Geliri Beyannamesi Nasıl Doldurulur
Kira Geliri Beyannamesi Nasıl Doldurulur
 • Beşinci adımda: Karşınıza gelen ekranda onaylamak isteyeceğiniz beyannameyi seçip onay butonuna basarak beyannamenizi onaylayıp tahakkuk numaranızı üretebilirsiniz. Bu işlemin ardından  menüde yer alan kredi kartı ile vergi ödeme seçeneğiyle sistemin tanımlı olan kredi kartı ile otomatik olarak vergi ödemenizi sağlayabilirsiniz. Tüm işlemlerinizin tamamlanmasının ardından Güvenli çıkış menüsünden sistemden güvenli olarak çıkış yapabilirsiniz.
YouTube video

Bu videoyu izleyerek de beyanname doldurma işleminizi tamamlayabilirsiniz. Kira gelir vergisi hakkında detaylı bilgi almak için bağlantıyı inceleyebilirsiniz.

Kira Gelir Vergisi Nedir?

Kira vergisi belirli bir miktarı aşacak şekilde konut veya işyeri kira geliri elde eden mülk sahiplerinin devlete ödemekle zorunlu olduğunu vergi türüdür.

Kira Geliri İstisna Tutarı 9.500 TL Olarak Belirlendi!

Konut kira geliri için uygulanan muafiyet tutarı 9.500 TL oldu. Gelir Vergisi Kanunu’nun 21’inci maddesinde yer alan konut kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 2023 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 9,500 TL olarak belirlendi.

İstisna tutarının üzerindeki gelirlerin beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi durumunda muafiyetten yararlanma hakkı ortadan kalkar.

2023 yılında elde edilecek konut kira gelirinin 9.500 TL’si gelir vergisinden istisna edilecek. Bu tutarı aşmayan konut kira gelirlerinin beyan edilmesine gerek yoktur. Kira geliri bu tutarı aşarsa bu kısım gelir vergisinden muaftır. İşyeri kira gelirleri için geçerli beyan sınırı, 2023 gelirleri için 70 bin TL (gelir vergisi tarifesinin 2. dilimi) olarak uygulanacaktır.

İşyeri Kira Gelir Vergisi Muafiyeti

Yeni vergi düzenlemesinden sonra yıllık kira geliri 9.500 TL’den ve işyeri kirası 70.000 TL’den az olan işyeri ve konut sahiplerinin kira vergisi ödemesi gerekmiyor.

2023 Yılı Kira Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisinin hesaplanmasında pek çok detay söz konusu olduğu için konu ile ilgili detaylı bilgi uzmanlardan alınabilir. Tahmini geliri 1.000 TL olan mülk sahibinin ödeyeceği vergi tutarı 150 TL’dir. Belirttiğimiz bu miktar değişebilir.

Kira beyannamesi örneğinden gelir vergisi hesabı yapabilirsiniz.

2023 Kira Gelir Vergisi Hesaplama Örnekler

Götürü usulde mülk sahiplerinin 2023 yılında kira gelirleri için ödeyecekleri vergi tutarı aşağıdaki tabloda görülebilir. Aylık 2 bin 500 lira konut kirası örneği için; (yıllık 30 bin lira) mülk sahibi 2 bin 933 lira gelir vergisi ödemek zorunda kalacak.

Önce istisna (7 bin lira) sonra yüzde 15 götürü gider (3 bin 450 lira) düşülüp, 19 bin 550 lira matrah üzerinden, yüzde 15 oranı üzerinden vergi hesaplanır.

Beyannameye önce kira geliri tutarı yazılıp, ardından istisna, gider ve indirimler bu gelirden düşüldükten sonra kalan tutara vergi oranı uygulanır. 24 bin liraya kadar yüzde 15 oranı uygulanırken, gelir arttıkça yüzde 20, 27, 35 ve en son yüzde 40 oranı uygulanarak vergi hesaplanır.

Yeniden Değerleme Oranında Arttırılan Had ve Tutarlar Ne Kadardır?

1.1 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

32.000 TL’ye kadar %15
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası%20
170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL (ücret gelirlerinde 250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL), fazlası%27
880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL), fazlası%35
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL), fazlası%40
Yeniden Değerleme Oranında Arttırılan Had ve Tutarlar

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2023 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere yukarıda ki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Kira Gelirinden Hangi Giderler Düşülebilir?

Beyannamedeki kira gelirinden indirilebilecek giderler, aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, onarım ve yönetim giderleri kira gelirinden düşülebilir.

Yorumlar

 1. Avatar of osman osman dedi ki:

  kira gelirimiz yıllık 9500 tl nin altında ise beyanname verme yükümlüğümüz varmı?Sonradan ceza yemeyelim..

 2. Avatar of kemal kemal dedi ki:

  Birden fazla iş yerinden kira geliri olan gelirleri ayrı ayrı mı 70.000 altındaysa mı gösterilmeyecek yoksa genel toplamı
  alınacak.Kişi diş tedavisi yaptırmış protez yaptırmıs bunlar sağlık gideri olarak düşebilir mi.

 3. Avatar of Aydın Aydın dedi ki:

  götürü gider oranı %25 olarak belirtilmiş yanlış doğru oran %15 olması gerekiyor.

  1. Avatar of Aydın Aydın dedi ki:

   7061 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesiyle yapılan değişikliğe istinaden 14 Aralık 2017 tarih ve 30270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlananan 300 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kira gelirlerinde %25 olarak uygulanan götürü gider oranının %15’e düşürülmesine karar verilmiştir.

  2. Avatar of Devlet Destekleri Devlet Destekleri dedi ki:

   Teşekkürler Aydın bey, içeriğimiz düzeltilmiştir.