Kırsal Kalkınma Projelerine %50 Hibe Desteği

Tarım ve Orman Bakanlığının “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi amacıyla 2022 dönemi Makine ve Ekipman alımlarına %50 Hibe desteği verilecektir.

Kırsal Kalkınma Projelerine %50 Hibe Desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı “Tarıma Yatırım, Geleceğe Yatırımdır” sloganıyla uygulamaya koyduğu birçok program ile sektöre yatırım yapanları desteklemeye devam ediyor. Kırsal ve Ekonomik alt yapı projelerinin desteklenmesi için %50 sizden, %50 bizden %100 sizin diyerek her zaman çiftçilerin yanında olacağızsloganıyla uygulamaya konulan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) Proje tutarının %50’sine hibe yoluyla vereceği desteğin başvuruları 11.02.2022 tarihinde sona erdi.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarına Makine Ekipman Hibe Desteği Başvurular Sona Erdi

2021-2025 dönemi için verilecek %50 Makine Hibe desteğinin 15. Etap 2021-2022 Başvuruları 11 Şubat tarihinde sona erdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan tebliğler kapsamında Kırsal Kalkınma Yatırımlarına Hibe Desteği Verilecek 01.01.2021 – 31.12.2025 tarihleri arasında; tarımsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla; kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak makine ve ekipman %50 hibe desteğinin başvurularında sona gelindi.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı KKYDP kapsamında 74’ten fazla makine ve ekipman %50 hibe desteği ile çiftçilerimize can suyu olunacak.

Başvuru Yapılabilecek 74’den fazla Makine Ekipman Listesi aşağıdaki linkten yer verilmiştir.

Bu dönem mevcut çiftçilerin makine-ekipman ihtiyaçlarının karşılanması için KKYDP 2021-2022 dönem başvuruları, Altyapı A İş Planı kapsamında 300 bin liraya kadar %50 hibe desteği için başvurular bitti.

40 bin TL’ye kadar olan makine ve ekipmanlara öncelik verilecektir. Son başvuru tarihleri ise:

Ekonomik yatırımlarda son başvuru 11/02/2022 tarihi saat 23:59’da ve
Kırsal ekonomik alt yapı için ise son başvuru 28/01/2022 tarihi saat 23:59’da son bulacak.

Başvurular: Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı elektronik ortamda edys.tarim.gov.tr online başvuru linki üzerinden yapılmaktadır.

Kırsal kalkınma desteklerine erişim kolaylaştırıldı

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesine yönelik koşullar yeniden düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 2.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, nüfusu 20 binin altındaki yerleşim yerlerinde belediyeden yapı ruhsatı olmadığına dair belge sunulması halinde yapı ruhsatı sunma zorunluluğu kaldırıldı.

Sera ve soğuk hava depolarında teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon için hibe başvurusuna uygun hale getirildi.

2021 başvuru döneminin fiziki son tamamlanma tarihi 1 Temmuz 2022’ye uzatıldı.

Sadece 2021 başvuru döneminde geçerli olmak üzere inşaat işleri ile ilgili mevzuat gereği alınması gerekli izin ve ruhsatların nihai rapor ekinde sunulması sağlandı.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe göre de ekonomik altyapı yatırımlarına ilişkin nüfusu 20 binin altındaki yerleşim yerlerinde belediyeden yapı ruhsatı olmadığına dair belge sunulması halinde yapı ruhsatı sunma zorunluluğu kaldırıldı.

Tarım sektöründen başka ekonomik faaliyeti bulunmayan, tarım sigortalılığı olan ve sigorta primlerini düzenli ödeyen gerçek kişilerin bu durumu belgelendirmeleri halinde yatırım yerinin kırsal alanda olup olmadığına bakılmaksızın hibe başvurularının kabulü sağlandı.

A iş planı” kapsamında makine ekipman için başvuruda bulunan yatırımcılara kolaylık sağlanması amacıyla ilgili kanun kapsamında konulan şerhler yatırımın önünde engel olmaktan kaldırıldı.

2021-2025 YILI KIRSAL KALKINMA % 50 HİBE DESTEKLERİ

2021-2025 yılları arasında ‘‘Kırsal kalkınma yatırım projelerine verilecek olan hibe desteği” ve ”Kırsal ekonomik alt yapı yatırımları ile bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımların” desteklenmesine ilişkin 2800 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 28 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete‘ de yayınlandı. İlgili Cumhurbaşkanlığı kararına dayanılarak hazırlanan ve 21 Kasım 2020 tarihli yayınlanan 31311 sayılı 2020/24 ve 2020/25 tebliğ ve 31406 sayılı (2021/7) numaralarına göre Resmi Gazete’ de ki kararlara göre kırsal kalkınma yatırımlarına %50 hibe desteği verilecek.

Hibe ödemelerine ilişkin karar 28/07/2020 Tarihli ve 31199 Sayılı Resmi Gazete’ de ki tebliğde ki hükümlerine dayanılarak hazırlanan tebliğ kapsamında Bakanlık tarafından 31.10.2021 tarihinde yayınlanan Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile her proje için 3,5 Milyon TL’ye kadar, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile de her proje için 600 Bin TL’ye kadar proje tutarının %50’si kadar hibe desteği veriliyor. Diğer yüzde 50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin edecek.

15. ETAP KKYDP EKONOMİK YATIRIMLAR TEBLİĞİ

Ekonomik Yatırımlar Uygulama Rehberi Yayınlandı ​Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24) 21.11.2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da uygulama rehberi, başvuru formu, işletme plan, hibe sözleşmesi, satın alma rehberleri 21.01.2022 tarihinde güncellenerek yeniden yayınlanmıştır.

KKYDP 15.Etap tarıma dayalı ekonomik yatırımlar uygulama rehberi ve ekleri üzerinden başvurular ile ilgili tüm formlar bulunmaktadır. 5 yıl boyunca uygulanacak olan % 50 hibeli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı uygulama rehberinde ekler aşağıdaki gibidir:

 • Uygulama Rehberi
 • Uygulama Esasları
 • Başvuru Formu
 • İşletme Planı
 • Hibe Sözleşmesi
 • Uygulama Rehberi Ekleri
 • Satın Alma Rehberi için

Tarım ve Orman Bakanlığı linkinden ulaşabilirsiniz.

KKYDP Ekonomik Yatırım Yapan Çiftçilere %50 Hibe Desteği 2021-2025 YILI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

”2021-2025 yılları arası kırsal kalkınma destekleri kapsamında %50 hibe desteği kapsamında özellikle kadın, genç girişimcilere ve küçük aile işletmelerine yönelik kurutma, dondurma, konserve yapma ve paketleme faaliyetlerinde %50 hibeli 500 Milyon Liraya varan hibe desteği vermeyi planlıyoruz” dedi.

2021-2025 yılları arasında tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına hibeye esas proje tutarı üst limitinin % 50’sine kadar hibe yoluyla destek verilmesine ilişkin düzenlenen Resmi Gazete’ de ki karar ile tüm detaylar düzenlendi.

Kırsal Kalkınma yatırımlarının destekleri ile küçük aile işletmeleri kapsamında 18-40 yaş arasındaki kadın çiftçilere 2021-2025 döneminde tarım ve hayvancılıkta %50 hibe desteği verileceği belirtildi.

Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına, hibeye esas proje tutarı üst limitinin %50’sine kadar hibe yoluyla destek verilecek.

 • Kırsal ekonomik alt yapı yatırımlarının desteklenmesine ilişkin karar için tıklayınız.
 • Tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesine ilişkin karar için tıklayınız.
 • Bireysel Sulama Sistemlerine yapılacak yatırımların desteklenmesine ilişkin değişiklik kararını incelemek için tıklayınız.
 • 21 Kasım 2020 tarihli Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de yapılan değişiklik Resmi Gazete’ de yayınlandı. Önceki tebliğ, tütün hariç olmak üzere bitkisel ve hayvansal ürünler ile su ürünleri üretiminin desteklenmesini öngörüyordu.
 • Yeni tebliğde ‘tütün’ ibaresi çıkarılarak, tütün üretimine ilişkin yatırımların da desteklenmesinin önü açıldı.

Kırsal Ekonomik Alt Yapı Yatırım Konuları

Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konuları kapsamında Desteklenen Alanlar ve Destek unsurları aşağıdaki gibidir:

 • Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,
 • Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,
 • Bilişim sistemleri ve eğitimi,
 • El sanatları ve katma değerli ürünler,
 • İpek böceği yetiştiriciliği,
 • Su ürünleri yetiştiriciliği,
 • Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları,
 • Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları hibe desteği kapsamındadır.
 • Bireysel Sulama sistemleri de eklendi.
 • Tütün de eklendi.

Hibe desteklerinden yararlanabilmek için yatırım konularının yeni olması, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik gerçekleştirilmesi, kapasite artırımı, modernizasyon veya teknoloji yenilenmesine yönelik yapılması gereklidir.

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konularında Hibeye Esas Proje Tutarı aşağıdaki gibidir:

Hibeye Esas Proje Tutarları; Uygulanacak proje başvuruları “A İş Planı” ve “B İş Planı” olarak iki kısma ayrılmıştır.

 • A İş Planı ile mevcut tarımsal işletmelerin Makine-Ekipman İhtiyaçlarını Hibeye Esas Proje Tutarı 300.000 TL’ye kadar olacak şekilde karşılanması planlanmıştır.
 • B İş Planı kapsamında gerçekleştirilecek başvurularda Hibeye esas Proje üst limiti 600.000 TL’ye yükseltilmiştir. Hibeye esas proje tutarı alt limiti 20.000 TL’dir.
 • Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilecektir.

Başvuru Zamanı:

-Başvurular 28.01.2022 tarihinde kadar veri giriş sisteminden yapıldı.

Keçiboynuzu (Harnup) Bahçe Tesisi Projesi Yatırım Rehberi için tıklayınız.

Yatırımlara Verilecek Hibe Desteklerine Kimler Başvurabilir?

Bireysel olarak başvurular; Kırsal kesimde yaşayan, tarımsal üretim yapan ve küçük ölçekli iş alanlarında faaliyet gösteren, Tarım ve Orman Bakanlığının ÇKS yani çiftçi kayıt sistemine veya diğer kayıt sistemlerine kayıtlı kişiler başvurabilir.

Grup olarak başvurular; Tarım Bakanlığı’nın oluşturmuş olduğu ÇKS çiftçi kayıt sistemi veya diğer kayıt sistemlerine kayıt olmuş olan tüzel kişiler, yani; şirketler, vakıflar, tarımsal amaçlı kooperatif, birlik ve üretici birlikleri başvurabilir.

Başvurular; Tarım ve Orman  Bakanlığının sağladığı elektronik ortamda edys.tarim.gov.tr online başvuru linki üzerinden yapılmaktadır.

Başvurular A ve B iş planı olmak üzere ikiye ayrıldı.

A iş planıyla mevcut tarımsal işletmelerin makine-ekipman ihtiyaçlarının, hibeye esas proje tutarı 300 bin liraya kadar olacak şekilde karşılanması öngörüldü.

Başvurulardaki asil ve yedek uygulamasıyla geçmiş dönemlerde hibe desteğinden faydalanmış yatırımcılardan üç yılını dolduranlara ilişkin düzenleme burada da geçerli olacak.

B iş planı” kapsamında gerçekleştirilecek başvurularda hibeye esas proje üst limiti ise 500 liradan 600 bin liraya yükseltildi.

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Konuları

2021-2025 yıllarında yapılan uygulamalarla KKYDP Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal ekonomik alt yapı yatırım kapsamında:

 Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar kapsamında:

 • Tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik olanlar,
 • Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
 • Karar kapsamındaki tesislerin enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları jeotermal ve biyogazdan ısı veya lisanssız elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden lisanssız elektrik üreten tesisler hibe desteğinden yararlanabilecek.

Desteklerden yararlanabilecek olanlar ise; KOBİ düzeyinde olmak üzere, kadın, genç girişimciler ile üretici örgütlerine öncelik verilerek gerçek ve tüzel kişiler başvurabilmektedir.

 • Depolama yatırımlarında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu desteklenmektedir.
 • El sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar için sadece kırsal alanda başvuru yapılabilir.
 • Sera yatırımlarının en az 0,5 dekar büyüklüğünde olması gerekmektedir.
 • Kapama meyve bahçesi ve sebze yetiştiriciliği alanları ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konularında sulama sistemlerine en fazla 10 dekara kadar destek verilir.
 • Üretici örgütleri için ülkemizde üretilen elektrikli traktörler desteklenmektedir.
 • Çay ve fındık konusunda sadece yaş çay ve fındık üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilir.
 • Tarımsal amaçlı kooperatiflerce balıkçı barınaklarına yapılacak yatırım konularına ait başvurularda 7 yıl kira süresi şartı ve mülkiyetin başvuru sahibi adına olması şartı aranmaz.
 • Yatırım konularına %50 olmak üzere; 250.000 TL’ye kadar hibe verilebilmektedir.
 • Arazi kiralamalarda sadece kamu kuruluşlarından olmak şartıyla, en az 7 yıllık kiralama şartı aranmaktadır. Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konusunda yapılan başvuruların inşaat işi içermemesi durumunda şahıslardan kiralanması da mümkündür.
 • Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır. KDV’nin tamamı başvuru sahibi tarafından karşılanır.
 • Toplam bütçesi 20.000 TL altı olan projeler kabul edilmemektedir.
 • İnşaat işleri, makine-ekipman giderleri, malzeme alım giderleri desteklenir.
 • Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.
 • Trafo ve jeneratör satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.
 • Demirbaş eşya, mobilya, mefruşat alımı gibi giderler ve tesisin işletilmesine yönelik hammadde veya malzeme gibi işletme giderlerine hibe desteği verilmez.
 • Kendinden motorlu, tekerlekli ve/veya kendinden yürür hasat makineleri hibe desteği kapsamında değildir.

Ekonomik Yatırım konularında hibeye esas proje tutarı:

Hibeye esas proje tutarları; Yeni tesis başvurularında, 3.500.000 TL, tamamlama başvurularında 2.500.000 TL kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvurularında 2.000.000 TL’ye yükseltilmiştir.

 • Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 250.000 TL’dir.
 • Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilecektir.

Başvuru Zamanı:

Başvurular 11.02.2022 tarihine kadar veri giriş sisteminden yapılacaktır.

Ekonomik Yatırımlar İçin Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler nelerdir?

A İş Planı Proje başvurularında çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilir. A iş planı kapsamında proje sunacakların son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır söz konusu sistemlere kayıtlı olması gerekmektedir.

Kolektif, Limited ve Anonim Şirketler, Tarımsal Amaçlı Kooperatifler, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri, Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri ve Tarımsal Üretici Birlikleri iktisadi teşekkülleri tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

Kırsal Kalkınma Desteklerinde Hibeye Esas Tutarı Arttırıldı mı?

Yatırım Niteliği “Yeni Tesis” olan proje başvurularında Hibeye Esas Proje Tutarı 3.000.000,00 TL den 3.500.000,00 TL ye yükseltilmiştir.
Yatırım niteliği “Tamamlama” olan proje başvurularında Hibeye Esas Proje Tutarı 2.000.000,00 TL den 2.500.000,00 TL ye yükseltilmiştir.
Yatırım niteliği “Kapasite artırımı, Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyon” olan proje başvurularında Hibeye Esas Proje Tutarı 1.500.000,00 TL den 2.000.000,00 TL ye yükseltilmiştir.

Proje Destekleme Tutarları

Tarım ve Orman Bakanlığının “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i 9 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tebliğ kapsamında Ekonomik yatırım konularında yatırım tutarı ve destekleme oranı değişti.

Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; başvuruda bulunanların gerçek kişiler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde, aile işletmeleri için belirtilen yatırım konularında;

 • Yeni Tesis Olan Projelerde; Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda Hibeye esas tutarı 3 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltildi (Hibeye esas tutarı)
 • Tamamlama konularında; Yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda Hibeye esas tutarı 2,5 milyon liradan 3 milyon liraya çıkarıldı
 • Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme Projelerinde ; Yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon olan başvurularda 1,5 milyon lira iken 2 milyon lira oldu. Yapılan yeni değişikle birlikte belirlenen bu üst limitini geçemez.

Proje bütçeleri KDV hariç hazırlanır. % 50’sine hibe desteği ödemesi yapılır.

 • Hibeye esas proje tutarı alt tutarı 300.000 Türk Lirasıdır. 300 bin liranın altındaki başvurular kabul edilmez.

Başvuruların kabul edilmesi halinde; hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir.

Bu programda küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesisleri desteklenir. Tarım dayalı ekonomik yatırım ve kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularında yayımlanan karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, ilgili mali yıl bütçe kanunu ile tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak ve Ziraat Bankası aracılığıyla ödenecek.

Bankaya, kararın uygulanmasıyla ilgili yapılan nakdi ödeme tutarının yüzde 0,2’si oranında hizmet komisyonu verilecek.

2025 yılına kadar kırsal kalkınma için yapılan ekonomik ve alt yapı yatırımlar ve bireysel sulama sistemlerine yapılacak yatırımları karar kapsamında değerlendirecektir.

2020-2021 başvuru dönemindeki yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi

Son güncelleme: Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı yatırımların tamamlanması için tanınan süre 4 ay uzatıldı.

2021 BAŞVURU DÖNEMİ olarak Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap kapsamında tarıma dayalı yatırımların fiziki olarak tamamlanma süresi son tarihi 1/7/2022’dir.

2021 başvuru dönemindeki yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi 1/7/2022’dir. Bu tarih itibarıyla fiziki olarak tamamlanamayan projeler, yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde yatırımcıların kendi kaynakları ile altmış günü aşmamak üzere verilecek süre içinde fiziki olarak tamamlanır. 1/7/2022 tarihinde fiziki gerçekleşmeleri tamamlanmış ancak yasal izinleri alınamamış yatırımlar için ise yatırımcının başvurması halinde yasal izinleri alabilmesi için yatırımcıya altmış günü aşmamak üzere süre verilir.

Bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımların desteklenmesi için de hibe desteği verilecek.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarına 17. Etap Bireysel sulama sistemlerine % 50 Hibe Desteği

Kırsal kalkınma yatırım projelerini ve Kırsal ekonomik alt yapı yatırımlarına ek olarak Bireysel sulama sistemlerine yönelik yapılacak yatırımlar da eklendi. Bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi kapsamında verilecek olan hibe desteği 10 Ocak 2022 tarihinde uygulama rehberinde de yayınlandı. Bireysel sulama sistemlerine yönelik yapılacak yatırımların desteklenmesi kapsamında verilecek olan hibe desteği değişiklik kararı Resmi Gazete incelemek için tıklayınız.

Kırsal Kalkınma Projelerine %50 Hibe Desteği
 • Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri konusunda yer alan kapama meyve bahçesi ve sebze yetiştiriciliği alanları ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konularında sulama sistemlerine en fazla 10 dekara kadar destek verilir.
 • Kapama meyve bahçesinde; hidrosiklon, filtre grubu, gübre tankı, vana grubu, yan boru, lateral boru ve 5×5 ağaç için 400 m antisifonlu basınç ayarlı lateral boru ve bağlantı ek parçaları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
 • Bu malzemeler için dekar başı maliyet:
 • Yeraltı damla sulama sistemlerinde en fazla 1.800 TL/daa
 • Basınç ayarlı yerüstü damla sulama sistemlerinde en fazla 1.100 TL/daa
 • Basınç ayarsız yerüstü damla sulama sistemlerinde en fazla 890 TL/daa olmalıdır.
 • Sebze yetiştiriciliği alanları ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinde; filtre grubu, vana grubu, ana ve yan hatlar ile lateral boru ve ek parçaları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
 • Bu malzemeler için dekar başı maliyet:
 • Basınç ayarlı sulama sistemlerinde en fazla 1.950 TL/daa
 • Basınç ayarsız sulama sistemlerinde en fazla 1.200 TL/daa olmalıdır.
 • Sunulacak projeler sadece sulama konusunu içemeyip ilgili konuda alınacak makine ve ekipmanları da içermelidir.

Tütüne %50 Hibe Desteği Verilecek

Tütün kırsal kalkınma desteği kapsamına alındı. Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi amacıyla yapılacak yeni teknoloji içeren yatırımlara yüzde 50 hibe desteği verilmesini öngören desteklerin kapsamına tütün de dahil edildi.

Kırsal Kalkınma Projelerine %50 Hibe Desteği
Yeni tebliğde ‘tütün’ ibaresi çıkarılarak, tütün üretimine ilişkin yatırımların da desteklenmesinin önü açıldı.
Yorumlar

 1. Avatar of ibrahim şimşek ibrahim şimşek dedi ki:

  Şanlıurfa da çiftçiyim.mısır kurutma tesisini kurmak istiyorum . hibe desteğinden yararlanabilirmiyim..

 2. Avatar of Kadri Kadri dedi ki:

  Ben tarım aletleri hibe desteğinden faydalana bilirmiyim

 3. Avatar of mehmet ali eroğlu mehmet ali eroğlu dedi ki:

  Kayseride 500 tavukla gezen tavuk yumurtası işi yapmak istiyorum. Hibelerinizi ve şartlarınızı öğrenmek istiyorum.

 4. Avatar of Erdal Erdal dedi ki:

  hayvan için başvuru yapmak istiyorum

  1. Avatar of Seda Yaşar Seda Yaşar dedi ki:

   https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx üzerinden başvurular alınacaktır.

error: Content is protected !!