Devlet Destekli

Kobi Nedir? Yeni Düzenlemede Yer Alanlar!

Kobi Nedir? Yeni Düzenlemede Yer Alanlar!

Ekonomimizde önemli bir yeri olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere bankalar, devlet kuruluşları ve farklı finansal kuruluşlar çeşitli destekler vermeye devam etmektedir. Bu desteklerden faydalanmak isteyen işletmeler KOBİ sınıfına girip girmediklerini merak etmektedirler. Kobiler gerçek ve tüzel kişi olarak faaliyetlerine devam ederler. Peki Kobi olmanın ve bu teşviklerden faydalanabilmenin ön koşulu nedir? Sizin için araştırdık. (Kobilere 5 milyar bütçe ayrıldı.)

Kobi Tanımı

9617 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Kobilerin Tanımı ve Sınıflandırılması ile ilgili çıkarılan yönetmelik dahilinde Kobi olabilmek için şu verilere sahip olmanız gerekiyordu;

  • Yıllık çalıştırdığınız eleman sayısının 250‘ nin altında olması
  • Hasılatınızın ya da yıllık satışlarınızın 40 milyon Türk Lirasını aşmaması gerekmektedir.

Ayrıca 2005 yılına ait yönetmelik Kobileri üç bölüme ayırmıştır.

kobi destek

Kobilere pek çok finansal kuruluş günümüz itibari ile destek sağlamaktadır.

  • Bunlardan ilki mikro işletmelerdir. Mikro işletme sayılabilmeniz için de bazı kriterler söz konusudur. Öncelikle çalışan sayınızın yıllık 10 kişiden az olması gerekmektedir. Ayrıca yıllık geliriniz de 1 milyon TL’ nin altında olmalıdır.
  • Küçük işletme sayılabilmeniz için çalışan sayınızın 50 kişiden az olması ve yıllık gelirinizin de 8 milyon Türk Lirasının altında olması gerekmektedir.
  • 3. ayrım ise orta büyüklükteki işletmeler olmaktadır. Bu işletme statüsüne girebilmek için çalışan sayınız 250 nin altında olmalıdr. Yıllık geliriniz ise 40 milyon TL’ nin altındaysa orta büyüklükteki işletme sınıfına girersiniz.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin tanımında değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 24.06.2018 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 24.06.2018 tarihinden itibaren 125 Milyon TL’nin altında net satış hasılatına veya mali bilançoya sahip olan ve KOSGEB’in desteklediği sektörler arasında yer alan tüm işletmeler KOSGEB desteklerinden yararlanabileceklerdir.

KOBİ Örnekleri

Mikro işletmeKüçük Ölçekli işletmeOrta Ölçekli işletme
Personel‹ 10‹ 50‹ 250
Yıllık Hasılat≤ 1 Milyon TL≤ 8 Milyon TL≤ 40 Milyon TL
Toplam≤ 1 Milyon TL≤ 8 Milyon TL≤ 40 Milyon TL

Tabloda karara göre belirlenen Kobi türleri ve kriterleri gösterilmektedir.  Bu karar hakkında değişiklik 24 Haziran 2018 tarihli ve 30458 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır. 11828 karar numaralı hükümlere göre Kobilerin tanımları, işlevleri ve kategorilere ayrılması konularını içeren yönetmelik yürürlüğe konulmuştur.

KOBİ’ MİYİM TEST ET.!

kobiler

Kobi sayılabilmeniz için 24 Haziran 2018 tarihinde R.G’ de yayınlanan hükümlere uymanız gerekiyor.

KOBİ İle İlgili Yapılan Değişiklikler

2005 yılında 9617 sayılı bakanlar kurulu kararı ile kobi türlerinin açıkça ifade edildiğini söylemiştik.

Kobi statüsüne girebilmek için yıllık hasılat ya da bilançonun 40 milyon Türk lirasını aşmaması gerekiyordu. Yönetmeliğin dördüncü maddesinin 1. fıkrasının b bendinde yapılan değişiklik neticesinde 40 olarak yer alan ibare 125 olarak değişikliğe uğramıştır. Yani artık yıllık hasılatı 125 milyon TL’ nin altında bulunan işletmeler Küçük ve Orta ölçekli işletmeler statüsüne girebilecek.

Ayrıca mikro işletme sayılabilmek için yıllık hasılatın 1 milyon TL’ nin altında olması gerekir ibaresi 3 milyonun altında olması gerekir şeklinde değiştirilmiştir.

Küçük ölçekli işletme kategorisine girmek için gereken yıllık hasılatın 8 milyon TL’ yi aşmaması gerekir maddesi ise 25 milyon TL’ yi aşmaması gerekir şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan diğer bir değişiklik 5. maddenin c bendinde olmuştur. Bu değişikliğe göre 40 ifadesi 125 milyon TL şeklinde değiştirilmiştir. En iyi kobi kredisi veren bankalar

Eski HaliDeğişiklik İle
Yıllık hasılat mikro işletme                           1 milyon TL3 milyon TL
Yıllık hasılat küçük işletme                           8 milyon TL25 milyon TL
Yıllık hasılat orta ölçekli işletme                  40 milyon TL125 milyon TL

 

2005 yılında yapılan tanımda (12. madde 3. fıkra ) Beyanların ilgili kurumlara yapılacağı ibaresi yer alıyordu. Yapılan değişiklik ile beyanlar artık yazılı olmasının yanı sıra elektronik ortamdan da kabul edilebilecektir.

9617 sayılı kanunun 13. maddesinin ikinci fıkrasında da değişiklik yaşanmıştır. Kurulma aşamalarını henüz tamamlamış ya da 1. yıl hesaplarının onayı yapılmamış olan kobilerin personel sayılarına göre sınıflandırılacağını açıklayan ifade de geçen onayı yapılmamış ifadesi işletmeler ile bilançoya göre defter tutmayanlar şeklinde değişmiştir.

15. maddede yapılan değişiklikler neticesinde;

3. fıkra: Şayet üretilen ürün ile ilgili varsa ibaresi ürettiği ürün ve hizmetle ilgili şeklinde değişikliğe uğramıştır.

4. fıkra : Doğrudan ya da dolaylı olarak bu işletmeye bağlı bir başka işletmenin ifadesi ilgili işletmenin bağlı işletmelerinin şeklinde değişmiştir.
5. fıkra : Eski açıklamaya göre bağlı bulunan işletmeler ile ortaklık ilişkileri dikkate alınırken artık bu ortaklık bağı göz önünde bulundurulmayacaktır.

6. ve 7. fıkralar ise mülga edilmiştir.

Kredi Garanti Fonu tarafından verilen hazine destekli kefaletler çerçevesinde risk limiti bulunanlar, geçerli değişikliğin yürürlük tarihinden itibaren, bu tarihten önce bu tanıma uymayarak konu dahilinde olmayanlar, 9538 sayılı Bakanlar Kurulu kararında yer alan kefalet limitlerine göre geçerli olmaya devam edecektir. Resmi gazeteyi inceleyebilirsiniz.

Kobilerin Niteliği Hakkındaki Gazetede Yayınlanan Ekler

Beyannamede de değişiklik yapılmıştır.

Formu bilgisayarınıza Word formatında indirebilirsiniz.

Bağlı olduğunuzu gösteren belge resmi gazetede Ek 2 adı ile gösterilmiştir. Yönetim olarak farklı ancak bağlılığın mümkün olduğu işletmeler bu formu doldurmalıdır.Bu belge tek başına yetmemekte bu sebeple ortak olduğunuzu kanıtlaması için Ek 2 deki belgeyi de doldurmanız gerekecektir.

bağlı olduğunuzu gösterir belge

Bu formun doldurulması durumunda doğrudan işletme ortağı muamelesi görürsünüz.

bağlı işletmeler

Bu formları size bağlı bulunan işletmeler doldurarak ortaklık işlemlerini gerçekleştirmiş olurlar.

Siz de bu belgeleri doldurarak ortaklık kayıtlarınızı yapabilirsiniz. Detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Kobi kredisi almak istiyor ve gerekli evrakları merak ediyorsanız hemen bu linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Yorumlar
  1. Sevda Selci dedi ki:

    Merhaba ben Devlet destekli 2019 yılında kuaför salonu açmak istiyorum. Kaç para lazım? kim verir? Yardım edin.