Koruyucu Aile Nasıl Olunur? 2023 Ücretleri Ne Kadar?

Koruyucu Aile Nasıl Olunur? şartları nelerdir, gönüllü ailelere ne kadar ödeme yapılır tüm bilgileri detaylandırdık.

Koruyucu Aile Nasıl Olunur? 2023 Ücretleri Ne Kadar?

Koruyucu aile ücretleri ne kadardır, koruyucu aile ücretleri ne zaman ödenir, koruyucu aile maaşları, çocuklara kaç yaşına kadar bakılır, koruyucu aile giyim yardımı ve koruyucu ailelerde erken emeklilik hakkında tüm merak ettiklerinizi araştırdık.

Koruyucu Aile Olmak Nedir?

Herhangi bir nedenle öz ailesinin yanında kalamayan çocuklara, kendi aile ortamlarında bakım, yetiştirme ve eğitim sorumluluğu, uygun ailelere veya sosyal sorumluluk gösterebilecek kişilere, devletin gözetiminde, ücretli veya gönüllülük esasına göre verilir. Buna koruyucu aile veya gönüllü aile denir.

Koruyucu Aile Nasıl Olunur? Şartları Nelerdir?

Koruyucu aile olmak isteyenler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri ve e-Devlet üzerinden koruyucu aile birimine başvurabilirler. Koruyucu aile olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Türkiye sınırları içinde ikamet etmek, en az 25 en fazla 65 yaşında olmak, en az ilkokul mezunu olmak ve İstenilen gelir düzeyine sahip olmak. Bu şartları sağlayan herkes koruyucu aile olabilir. İlgili, esnek ve hoşgörülü bir yaşam olanağı sağlayabilen ve mevzuattaki gereklilikleri yerine getirebilen kişiler, çocuğun yetiştirilmesinde koruyucu aile olabilirler.

Kimler Koruyucu Aile Olabilir?

Koruyucu aile olmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir. Koruyucu aile olabilmenin şartları şunlardır:

 • T.C vatandaşı olmak.
 • Türkiye sınırları içerisinde ikamet etmek.
 • En az 25 en fazla 65 yaşında olmak.
 • En düşük ilkokul mezunu olmak.
 • Mevzuatta belirtilen gelir düzeyine sahip olmak.
 • Yetiştirilmek istenen çocuğun gerçek ailesi olmamak aranan şartlar arasındadır.
 • Evli yada bekar, çocuklu ya da çocuksuz, en önemlisi hoşgörülü, sabırlı, esneklik gösterebilen, güvenilir, şefkati ve sevgisi ile bir çocuğa aile ortamı sağlayabilecek herkes koruyucu aile olabilir.

Özellikle çocuğu daha önceden tanıyan veya tanımayan eş, arkadaş, akraba ve yakın çevresinden gelen başvurulara öncelik verilmektedir. Akrabaların çocuğa daha şefkatle yaklaşacağına inanılır. Ebeveyn bekar ise, çocuğu yakın ilişkilere sokabilecek çok sayıda akraba veya sosyal çevre olmasına dikkat edilir.

Koruyucu Aile Olmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Koruyucu aile olmak için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir:

 • T.C kimlik numarası beyanı.
 • Bir adet vesikalık fotoğraf.
 • Öğrenim durumunu gösterir belgenin onaylı örneği.
 • İş, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgenin onaylı örneği.
 • Koruyucu aile olacak kişiler ve varsa birlikte yaşadığı kişilerden, çocuğun yüksek yararından hareketle; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile millete ve devlete karşı suçlar, topluma karşı suçlar, kişilere karşı suçlar ile uluslararası suçlardan ve çocuklara yönelik işlenen istismar suçlarından mahkûm olmadığına dair adli sicil belgesi.
 • Varsa koruyucu aile birinci kademe, koruyucu aile ikinci kademe veya temel aile eğitimi belgesi veya belgelerinin onaylı örneği.
 • Koruyucu aile olacak kişilerin ve varsa birlikte yaşayacakları kişilerin ailelerini etkileyebilecek bedensel engeli, akıl hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmadığını gösteren Devlet veya üniversite hastanelerinin ilgili birimlerinden alınmış doktor raporu çocuğun bakımı, psiko-sosyal gelişimi ve eğitimi veya çocuğa zarar vermesi, gerekirse kişinin sağlığı, devam eden hastalığı veya bağımlılığı hakkında ayrıntılı rapor.
 • Kişilerin evli olması halinde her iki eş için de aynı belgeler istenir.
 • Koruyucu aile dosyası içinde yer alan belgeler, hiçbir şekilde başvurana iade edilmez.
 • Sosyal inceleme sürecinde tespit edilen durumlara ilişkin koruyucu aileyi tanımaya yönelik ihtiyaç duyulacak diğer belgeler de istenir.
 • Hizmet sürecinin devam ettiği her iki yılda bir ve koruyucu aileye yeni katılan her aile üyesi için doktor raporu ve adli sicil belgesi yenilenir. Tespit edilen duruma uygun işlem tesis edilir.

Koruyucu Aile Başvuruları Nasıl Yapılır?

Koruyucu aile olmak isteyen adayları için 3 farklı başvuru yöntemi sunulmaktadır. Bekar, evli, çocuğu olan ve olmayan herkes yaşadığı şehirde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüğüne şahsen başvuru yapılmalıdır.

Koruyucu aile olmak için diğer başvuru yerleri ise aşağıdaki gibidir:

 • İkamet ettiğiniz yer Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü.
 • Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü.
 • koruyucu.ailevecalisma.gov.tr adresi.
 • e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilir.

Koruyucu aile olmak isteyenler bu sayfalar üzerinden başvurularını yapabilirler.

e-Devlet Koruyucu Aile Hizmeti Başvurusu Nasıl Yapılır?

e-Devlet sistemi üzerinden koruyucu aile başvurusu yapmak için e-Devlet kapısına giriş yapmalısınız.

 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hizmetlerine ait sayfaya giriş yapılır.
 • Sonrasında koruyucu aile İlk görüşme talebi uygulaması açılır.
 • Karşınıza çıkacak site üzerinden yeni görüşme talebi istemelisiniz.

Bu adımları takip ederek koruyucu aile olmak için başvuru yapabilirsiniz.

Koruyucu Ailelere ve Yerleştirilen Çocuğa Sağlanan Olanaklar Nelerdir?

Koruyucu aile ve aile adayları bakmış oldukları her bir çocuğa yapacakları harcamalar için aylık ücret almaktadır. Almış oldukları ödenekler ile çocuklara sağlanması diğer olanaklar ise aşağıdaki gibidir:

 • Bakılacak olan çocuk engelli ise aylık ödenecek miktara %50 oranında artış yapılır.
 • Her öğretim yılı için eğitim masrafları karşılanması için bakım ücreti 3 katı arttırılıp ödenir.
 • Çocukların giyim masrafları için 1 yılda 2 kez bakım ücretinin 2 katı kadar ödeme yapılır.
 • Çocukların sağlık problemlerinin oluşmasında bakım ücretleri Genel Sağlık Sigortası kanunu hükümleri kapsamında ödenir.
 • Eğitim ve yaş durumlarına göre çocuklara aylık harçlık ödemesi yapılır.
 • Reşit olan ve eğitimlere devam eden çocukların koruma süreleri uzatılır.

Koruyucu Aile Maaşları 2023 Ne Kadardır?

Koruyucu aileler Koruyucu Aile Maaşları adı altında para alırlar. Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilmelerine ilişkin harcamalara karşılık olmak üzere talepte bulunan koruyucu ailelere, çocuk başına aylık net ödeme yapılır. Bu da ”Koruyucu Aile Maaşları” olarak bilinir.

Koruyucu aile olunduğu zaman çocuğun yaşına bağlı olarak ödeme alınıyor. Bunun için 5 ayrı ödeme yöntemi bulunuyor. Bu ödemeler bir sefer yapılmıyor. Koruyucu olan ailelere her ay düzenli olarak ödemeler yatırılıyor.

2023 yılında koruyucu aile ücretleri aşağıdaki gibidir:

 • 0 ve 3 yaş arasındaki çocuklar için: 923,26 TL
 • 4 ve 5 yaş arasındaki çocuklar için: 1.384,89 TL
 • 6 ve 14 yaş arasındaki çocuklar için: 1.477,21 TL
 • 15 ve 18 yaş arasındaki çocuklar için: 1.569,54 TL
 • 19 yaş yüksek öğrenim gören çocuklar için: 1.661,86 TL
 • Koruyucu Aile Sigorta Ödemesi: 1144,80

Aynı zamanda bu çocukların eğitim masrafları için de bu düzenli aylıklara ilave olarak ödeme yapılıyor. Mesela, çocuğun servis ücreti için 250 TL ödeme yapılıyor, üniversite sınavına hazırlanan bir çocuk için de 6.000 TL’ye dek ödeme yapılmaktadır.

Koruyucu aileler ile birlikte yaşayan çocukların eğitim, bakım ve yetiştirilmeleri için harcamalarını karşılamak için talepte bulunan ailelere her çocuk için yaş aralıklarına göre belirlenen oranlar karşılığından tutarlar verilmektedir. Koruyucu ailelere her çocuk için ek gösterge dahil en yüksek Devlet memuru maaşının aşağıda belirtiğimiz oranları karşılığı gelen tutarlar verilir. Verilen maaşlardan hiç bir kesinti yapılmaz.

Koruyucu ailelere aylık yapılan ödeme oranları aşağıdaki gibidir:

 • 0-3 yaş grubunda olanlara %50
 • 4-5 yaş gurubunda olan çocuklar için %75
 • 6-14 yaş için %80
 • 15-18 Yaşındaki çocuklar için %85
 • 19 yaş ve üzeri çocuklar için %90 oranlarında verilmektedir.

Engelli çocuklar için aylık bakım ücreti yaş grupları dikkate alınarak ödenen miktarlarda %50 arttırılarak uygulanır.

Koruyucu Aileye Sigorta Yapılıyor mu?

Koruyucu ailelere “emeklilik” hakkı bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kimsesiz çocuklara yuvasını açan koruyucu ailelerde emekliliğe esas sosyal güvencesi bulunmayan ebeveynlerin sigorta primlerini karşılayarak, emekli olmasına imkan tanıyor.

2023 Yılında Koruyucu Aile Aylık Ödeme Miktarları Ne Kadar Oldu?

Harçlıklar ise kuruluş bakımındaki çocuklar için yapılan hesaplama ile belirlenmektedir. Memur maaş katsayısı sırasıyla okul öncesi 0-3 yaş 600, İlköğretim 1-4 ve 5-8. sınıfı 900, Lise ve dengi okul 1200 ve Yükseköğrenime devam edenler için 2000 gösterge rakamı ile çarpılarak bulunan miktar kadar ödeme yapılmaktadır.

YAŞ OKUL DURUMUORANLAR %Aylık Bakım ÜcretiAylık HarçlıkAylık Bakım+ Harçlık Ortalama
0-3 YAŞ50923,26 TL
4-5 YAŞ751.384,89 TL
15-18 YAŞ (Lise ve Dengi)851.569,54 TL215,76 TL1785,30 TL
19 +YAŞ (Yüksek Öğrenim) 901.350,04 TL359,59 TL2021,45 TL
1-4 ve sınıflar ve  
5-8 sınıflar
(6-14 YAŞ 
(İlköğretim)
801.477,21 TL107,88 TL
161,82 TL
1.585,09 TL
161,82 TL
Koruyucu Aile Aylık Ödeme Miktarları 2023

Koruyucu Aile Ödeme Bilgileri Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Koruyucu Aile Ödeme Bilgileri Sorgulama işlemleri e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Sorgulama yaparak ödemelerin yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyenler e-devlet kapısına geçerli şifre ve TC kimlik numaraları ile giriş yaparak kolaylıkla ödemelerin son durumunu görüntüleyebilirler.

Çocuk parası hesaplaması Hakkında Genel Bilgileri inceleyebilirsiniz.

Koruyucu Aile Çocuğu Seçebilir mi?

Koruyucu ailelerin çocukları yaşlarına ve cinsiyetlerine göre seçme hakkı vardır. Kurum tarafında koruyucu aile adaylarının yanı sıra çocuğun özelliklerine göre en iyi uyum sağlayabilecek kişilere yönlendirme yapılmaktadır.

Koruyucu Aile Çocuğa Kaç Yaşına Kadar Bakar?

Koruyucu ailelere verilen çocukların kardeş olup aynı ile tarafından bakılması tercih edilir. Çocuklar ve koruyucu aileler arasında birebir ilişki kurulması ve çocukların sağlıklı birey olarak gelişmeleri ile koruyucu ailelere 0-19 ve üzeri 3 çocuğa bakabilme imkanı sunulmaktadır.

YouTube video

Koruyucu Ailelerde Erken Emeklilik Hakkı 2023 Güncel

Korucu ailelerden eşine yada bir yakınına bağlı olmadan emekliliğine esas sosyal güvencesi olmayan eşlerden birinin asgari ücret miktarı üzerinden SGK kapsamında isteğe bağlı sigortasını yaptırmasına ve ödeme belgesinin ibrazı halinde sigorta primleri aylık ödemelere ilave edilerek Bakanlıkça gönderilen ödeneğe ödeme ilave edilerek karşılanmaktadır.

Koruyucu Aile, Resmi Gazete Yönetmeliği için Tıklayınız.

Çocuğun Koruyucu Aileye Teslim Edilmesi Süreci Nasıl İşler?

Tüm evraklar incelenip, ailenin uygunluğunun tespit edilebilmesi için, çocuk 2 saatten başlamak kaydıyla ailenin yanına gönderilir. Bu süre 2 aya kadar uzatılır ve tüm şartlar oluştuğu taktirde sözleşme imzalanarak çocuk teslim edilir. Çocuğun zarar görebileceği herhangi bir durum sağlık, kötü davranış gibi olanaksızlık meydana gelirse çocuk yararına geri alınır.

Tüm detayları ASHB sayfasından da görüntüleyebilirsiniz.

Koruyucu Aile Sigorta Ödemesi Kaç TL’dir?

Koruyucu Aile Sigorta Ödemesi: 1.144,80 TL’dir.

Koruyucu Aile Çocuğu Seçebilir mı?

Koruyucu aileler çocuğun yaşını ve cinsiyetini seçebilirler.

Koruyucu Aile Olma Yaş Sınırı Var mı?

Koruyucu aile olmak için en az 25 en fazla 65 yaşında olmak gerekmektedir.

Yorumlar

 1. Avatar of Atlas Atlas dedi ki:

  Bende çok istiyorum benim evde engelli oğlumda var ona aynı bebekler gibi bakıyorum çok dua ediyorum hayırlısıyla bebek bile verirseler razıyım e devletten başvurdum Allah rızası için bakıma muhtaç Rabbim kimseyi çaresiz koymasın

 2. Avatar of Ahmet Ahmet dedi ki:

  Bizde başvurduk inşaallah kendi evladımızdan daha iyi bakabileceğimiz bir çocuk verirlerde
  Allah’ın rızasına uygun bir evlat yetişdirmeyi Rabbim nasip etsin diye çok dua ediyorum.
  Zaman çok kötü Rabbim diğer bütün çocuklarada Rızasına uygun yetiştirecek aileler nasip eylesin Amin

 3. Avatar of semra orman semra orman dedi ki:

  Annesini kayip etmis kucuk cocuga anne olabilirim uc tane cocugum var cok istiyor ornek anneyim civarimda siddete azara bagirmayi sevmiyen cocuklara ne ekersen onu bicersin diye yetistiren anneyim arastirabilirsijiz insallah sansima cikar adam gibi mert durust nasil cocuk yetisiyor bu herkez bilecek cocuklarimda ornek cocuktur yardimci olurmusunuz saygilar cok gecmis olsun turkiyem basin sag olsun

  1. Avatar of Büşra Büşra dedi ki:

   E devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

  2. Avatar of Nural Nural dedi ki:

   Ne güzel. Sizin gibi insanlar azdan az. 40 yasina gelmis Annesinden hala azar yiyen insanlar var buda ceviz kabugunu doldurmayacak nedenler icin. Rabbim bana Annelik nasip etmedi ama Koruyucu Anne olup bu yoldan cocuk sahibi olmayi cok istiyorum. Bagirip, cagirmaya strese bende gelemiyorum. O yüzden ben kendim nasil saglikli bir ortamda yasamak istersem, cocugumada öyle saglikli stresten uzak bir ortamda yetistirmek isterimki, saglikli bir birey olarak yetissin. Ama ben Almanyada yasiyorum ve evli degilim. Galiba bende koruyucu Anne olmak imkansiz gibi.

 4. Avatar of semra orman semra orman dedi ki:

  Uc cocuk bakiyorum once saglikli dinini ogretmek saygiyi sevgiyi anne sevgisi vermek dislamamak oz evladin gibi canim cocugum diyebilmrk cok isterim sevap icin lutfen yardimci olun kutahta semra orman

 5. Avatar of Soner Soner dedi ki:

  Biz 4 sene önce başvurduk kaynım hapiste diye dosyamız iptal edildi eğer kaynım hapisten çıkarsa belki dediler ne saçmalık yani kaynimi belki 2 yılda bir görüyoruz ama onun yaptığı suç yüzünden bizi yargiladilar böyle adalet olamaz çok üzüldük

 6. Avatar of Orhan özsoy Orhan özsoy dedi ki:

  Onlar bize ulaşan melek lerdir Allah bile şöyleder bir insana ve düşküne yardım etmek ve el tak kimsesiz birini dışlamamak güzel birşeydir koruyucu ayle ve evlatlık alacak lar gelecekten güzel birşey herkez bu güzel ve hayırlı işe vesile olabilse saygılı sevgili terbiyeli vatana hayırlı yetiştire bilse ve her konuda herzaman yanında olmaktır evlat okutmak güzel yerlere getire bilmek ona sevgiden mahrum bırakmayacak hiçbir konuda boynunu bükmeyecek tir herkeze tavsiye ederim sıcak huzurlu mutlu ayle olmayı

 7. Avatar of rehaeker rehaeker dedi ki:

  02124410022 Koruyucu Aile İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl müdürlüğü Bahçelievler bilgi alabilirsiniz

 8. Avatar of Sati Kalaycioglu Sati Kalaycioglu dedi ki:

  65 dogumluyum emekliyim koruyucu aile olmak istiyorum
  Cocuklarim büyükler
  Bir cocugun hayatina dokunabilmek ona iyi ve sicak aile ortaminda büyümeyi onunla birlikte benimde tekrar cocuk büyütmenin nekadar ülvi bir göre oldugunu tekrar görmeyi isterdim
  Pekcok birokrati isleri oldugundan birazdan seslenmek isiyorum
  Yardimci olunurmu bilmem

 9. Avatar of Nesrin Nesrin dedi ki:

  Merhaba korucu aile olarak devam ediyormusunuz nasil gidiyor görüşebilirmiyiz

 10. Avatar of Gökay Gökay dedi ki:

  Koruyucu ailelerin bir çoğu çıkarları doğrultusunda yapmaktadırlar okadar

  1. Avatar of Mesut Mesut dedi ki:

   Sevgili Gökay.fikrinize saygı duyamiyacgm bu kadar net konustugnuza göre konuya hakimsnz demk ki.. çıkarları derkn bu cikar nedir acaba.. hırsız karşısındakini de hırsız sanirmis o bakımdan mı yoksa şahit oldgnz bir olaya daynrk mı bunu soylyrsnz

  2. Avatar of Erol Erol dedi ki:

   Hadi oradan

  3. Avatar of Erol Erol dedi ki:

   Evet. Ama çocuğun da çıkarına ve hiç çocuk bakmayıp onun yurtlarda hatta sokaklarda kalmasından iyidir. Sen bakma ki çocuk bozulmasın.