KOSGEB Seracılık Desteği 2023 (HİBE ve KREDİ) BAŞVUR

KOSGEB seracılık desteği 2023 yılında işini büyütmek isteyen işletmeler için büyük bir kolaylık sağlamıştır. Bu konu ile ilgili KOSGEB sera desteği nasıl alınır, şartları nelerdir, başvuruları ve sera hibe desteği hakkında tüm detaylara içeriğimizden öğrenebilirsiniz.

KOSGEB Seracılık Desteği 2023 (HİBE ve KREDİ) BAŞVUR

KOSGEB Seracılık Desteği 2023 yılında verilmeye devam ediyor. KOSGEB yeni iş kuranlara ve işini büyütenlere sağladığı desteklerin yanında Tarım ve hayvancılık sektöründe ise seraların kuruluşuna destek veriyor. Ayrıca tarım sektöründe tarla alımına ve benzeri giderlere Tarım Bakanlığı tarafınca destekler sağlamaktadır. KOSGEB sera desteği ise sadece NACE kodları dahilinde destekler veriliyor. Bunların dışında ise sıfırdan sera kuracak olan bir kişi KOSGEB’den destek alamazlar. Bununla ilgili KOSGEB sera desteği veriyor mu, sera kurma hibesi, destek şartları ve başvuruları ile birlikte TKDK ve KKYDP sera hibe desteği hakkında tüm bilgileri detaylandırdık.

Sera Kurmak İçin Devlet Desteği 2023 Yılında Ne Kadardır?

Seracılık faaliyetleri bulunan, seracılık işini yapmak isteyen çiftçiler için devlet düşük faizli kredi imkanı vermektedir. Seracılık sektöründe yenilenebilir kaynakların kullanıldığı sera yerlerinin yapımı, seracılıkta yetiştirilen meyve ve sebzelerin pazarlanmasında proje masrafları halinde kredi desteği verilmektedir.

Devletten Sera Kurma Hibesi ve Destekler aşağıdaki gibidir:

 • Seracılık çiftçilerine 50.000 TL ve 100.000 TL kadar düşük faizli krediler verilmektedir.
 • Seracılık ile uğraşan girişimciler 100.000 TL krediyi işletme giderleri için masraflarına kullanarak düşük faizli kredi imkanlarından yararlanabilirler.
 • 100 bin TL krediler için ise modern seracılık üzerine kredi imkanı verilir.

Örtü altı tarım için Ziraat bankasından verilecek kredi üst limit olarak 50 milyon TL’dir. İşletme dönemi için %50, yatırım dönemi için %50 faiz indirimi uygulanacaktır. Seralarda kullanılan sulama suyu tarımsal sulama suyu tarifesinden yararlanacaktır. Örtü altı tarımla uğraşan çiftçilerin maliyetleri düşürülecek.

 • Kontrollü örtü altı tarım kredi üst limiti: 50.000.000 TL
 • İşletme kredisi faiz indirimi %50

KOSGEB Sera Kurma Hibesi ve Destek Şartları Nelerdir?

KOSGEB sera destek kredisinin şartları ise aşağıdaki gibidir:

 • Seracılık kredisinden yararlanmak isteyen girişimcilerin online verilen girişimcilikle kursuna katılmaları gerekir.
 • Daha sonra kursu başarı ile bitirmeleri ve KOSGEB projelerinin onaylanması gerekmektedir.
 • Projesi onaylanan kişiler ise düşük faizli seracılık kredisinden yararlanabilirler.
 • Girişimcilerin hangi amaç ile kredi alacaklarını nace kodları ile belirlenir.
 • Nace kodu sayesinde serada yetişen ürünlerin pazarlanması, saklanması ve depolanması konusunda KOSGEB tarafından verilen hibelerden yararlanabilirler.
 • Bunlar dışında ihtiyaçlar için bu krediden yararlanmak ise mümkün değildir.

KOSGEB dışında sera desteği için kredi ve hibe veren kurumlarda bulunmaktadır. Hibe desteği ve bilgileri ile kurumları içeriğimizden öğrenebilirsiniz. Ziraat Bankası ve Finansbank sera kredisi vermektedir. Bu kredileri hesaplamak için Ziraat bankası sera kredisi projesi içeriğimizden bilgi alabilirsiniz.

Yeni ve Mevcut Seralara %50 Hibe Desteği 2023

KOSGEB yanında bir çok kurumda seracılık desteği ekonomik yatırımlar arasında 81 ilde birçok alanda verilmektedir. Mevcut olan seraların yenilenmesi ve başvuruları için %50 hibe desteği verilmektedir. Mevcut sera ve yeni sera yapımında verilen hibe desteğinin neleri kapsadığını inceleyebilirsiniz.

1)Yeni Sera Yapımında Hibe Desteği

 • Sulama, iklimlendirme ve gübreleme sistemli destekler

2)Mevcut Seralar için Teknoloji Yenileme ve Modernizasyon Konularında Destekler

 • İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemi ile yenilenebilir enerji kullanımına yönelik kapsamlarda hibe desteği verilmektedir.

KOSGEB sera desteği dışında TKDK, KKYDP sera için hibe destekleri hakkında tüm bilgileri alarak başvuru yapabilirsiniz.

Sera Hibe Desteği Alma Şartları Nelerdir?

Sera Hibe Desteği Alma Şartları aşağıdaki gibidir:

 • Yeni yapılacak olan seralar en az 3 dekar da olmalıdır.
 • Proje başvuru miktarı en az 250.000 bin TL olmalıdır.
 • Sera başvurularında kapasite artırımı ve tamamlama için hibe desteği verilmemektedir.
 • Sera yatırımlarında, yenilenebilir enerji olarak güneş ve rüzgar enerjisi kullanılacak tesisin kurulu gücü üzerinden hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az %51’i en fazla %110’unu hibe desteği kapsamına girer.
 • Yeni sera projeleri başvuruların ise yenilenebilir enerji kaynağı da (biyogaz, jeotermal, rüzgar ve güneş) hibe desteği içerisine girer.
 • %110 oranının dışında kalan kısımlar yatırımcılar tarafından karşılanmaktadır.
 • KDV harcamaları hariç olup yatırımcı tarafından karşılanacaktır.

Hibe Destekli Seraların Dekar Maliyetleri 2023

Sera hibe desteği seraların 2023 yılında dekar maliyetleri aşağıdaki gibidir:

 • Topraklı seralarda en fazla 150.000 TL/da.
 • Topraksız seralarda en fazla 180.000 TL/da.
 • Topraksız, sislemeli cam seralarda en fazla 210.000 TL/da.
 • Topraksız, su kültürü ve sislemeli kullanan seralarda örtü malzemesine bakılmadan en fazla 240.000 TL/da olmalıdır.
 • Modern sera başvuruları ve yeni tesisler için dekar başına maliyetler ise yenilenebilir enerji maliyeti hariç olarak belirtilir.

Sera Hibe Desteğinde Gerekli Belgeler Nelerdir?

Sera hibe desteğinde gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Adli sicil kaydı veya adli sicil arşiv kaydı belgesi
 • Hibe başvuru formu
 • Başvuru sahibi kuruluşun tüzük yada ana sözleşmesinin yer aldığı noter onaylı sözleşme veya ticaret sicil gazetesi
 • Tüzel kişiler için Ticaret ve Sanayi Odasından bu güncel uygulama rehberinin yayım tarihinden sonra alınmış faaliyet belgesi
 • Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair resmi belge
 • Proje bütçesi
 • Yatırım için yetkili kurul kararı
 • Başvuran tüzel kişilerin kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname
 • Yetkilendirme kararı
 • Bütün başvurularda yatırım yerinin ipotekli vs. olmadığına dair tapu müdürlüğünden alınan belge
 • Başvuran kişilerin kamu görevinde bulunmadıklarına,
 • Kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname
 • Yatırım başvuruları için ürün sertifikası
 • Yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri
 • Tamamlama proje başvuruları için yapı ruhsatı yada yapı kullanma izin belgesi
 • Projesinde varsa ayni katkının karşılanacağına dair taahhütname
 • Başvuru sahibinin son 3 yılın bilanço hesapları
 • Proje için alınması planlanan makine, ekipmanlara ait ölçekli yerleşim planı
 • Yatırım yeri başvuru sahibine ait değilse kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan kira kontratı
 • Bütün başvurularda yatırım yeri başvuru sahibine ait ise tapu belgesi
 • Kapasite artırımı, teknoloji  yenileme ve modernizasyona yönelik yatırım konularında yapılan başvurula kayıt izin belgesi
 • Bütün başvurularda yatırım yerinin davalı olmadığına dair resmi yatırımcı beyanı
 • Kapasite  artırımı, teknoloji yenileme ve modernizasyona yönelik yatırım konularında; mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak başvuru sahibi tarafından bankalardan alınan kredi nedeni ile yatırım yerinin ipotekli olması halinde, geri ödemelerinin düzenli yapıldığına dair ilgili bankadan alınan belgeler
 • Organik ürünün işlenmesi, dondurulması, paketlenmesi, kurutulması ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı teknoloji yenileme veya modernizasyon başvuruları için organik tarım müteşebbis sertifikası olmalıdır.

Bu hibelere uymayan ve devletten destek almak isteyen seracılar, Devlet destekli sera kredilerine başvuru yapabilir, faiz oranlarını ve şartlarını görebilirler.

Sera Hibe Desteği Veren Kurumlar Hangileridir?

KOSGEB Sera desteği haricinde seracılığa hibe veren kurumlar aşağıdaki gibidir:

 • TKDK
 • KKYDP olarak sera hibe desteği veren kurumların arasında belirtilmiştir.

Bazı illerde bu teşvikler Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından verilmektedir. Bu teşviklerin mali kaynağı, Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği ile ortak finansmanı ile oluşturulan bir IPARD programıdır. Bu teşvik TKDK üzerinden yapılan proje başvurularında geri ödemesiz HİBE olarak verilmektedir. IPARD kapsamı dışında olan iller de ise teşvikler Tarım ve Orman Bakanlığı’nın KKYDP programı kapsamında verilmektedir.

TKDK IPARD Hibe Desteği Başvuru Çağrı İlanları hakkında resmi açıklamaları takip edebilir ve projeleriniz için başvuru sağlayabilirsiniz.

TKDK Sera Hibe Desteği 2023 Başvurusu

TKDK Sera Hibe Desteği 2023 Başvurusu aşağıdaki adımları izleyerek yapılmalıdır:

 • Teşvik başvuruları TKDK tarafından yapılan çağrıyı takip eden 3 ay içerisinde yapılır.
 • 3 ay dışında başvuru yapma imkanı yoktur.
 • TKDK 1 ve 2 yılda bir başvurular için bildirim yapmaktadır.
 • Bu duyuruları takip ederek başvuru yapabilirsiniz.
 • IPARD proje alarmı başvuru formunu doldurabilir, SMS ve çağrı yolu ile başvurular hakkında bilgileri alabilirsiniz.

KOSGEB Sera Desteği Veriyor mu?

KOSGEB, Seracılık yapmak isteyen girişimcilere, çeşitli meyve ve sebzeleri yetiştirmek isteyenlere yada sektörü büyütmek ve daha da geliştirmek isteyen üreticilere düşük faizli kredi seracılık desteği vermektedir. KOSGEB, ülke ekonomisine katkı yaparak, ekonomiyi canlandırmak ve büyütmek amacıyla 2023 yılında seracılık faaliyetlerinde bulunmak isteyen girişimcilere hibe verir.

Yorumlar

 1. Avatar of Melike Demirtaş Melike Demirtaş dedi ki:

  1 dönümlük sera yapmak istiyorum yardımcı olur musunuz.

 2. Avatar of Mahmut aymaz Mahmut aymaz dedi ki:

  Ben 2 dönüm sera yapmak istiyorum yardımcı olabilir misiniz

 3. Avatar of Erdem kaman Erdem kaman dedi ki:

  1 dönüm sera yapmak istiyorum nasıl yardımcı olursunuz

 4. Avatar of Salim Salim dedi ki:

  Merhaba çok güzel bir uygulama ama , yer yok, para yok ama müthiş projem var. Yerim param olmayınca oda olmuyor maalesef.