fbpx

Küçük Aile İşletmesi Desteği 2022

Küçük Aile İşletmelerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan desteklemeden faydalanmak için son başvuru tarihini kaçırmayın!

Küçük Aile İşletmesi Desteği 2022

8.12. 2021 tarihli ve 31683 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ” (Tebliğ No:2021/40) kapsamında yürütülen 2021 üretim yılı Küçük Aile İşletmesi Desteklemesi için ÇKS’ye kayıtlı ve tarımsal faaliyet yapılan alan toplamı beş (5) dekar veya altında olan, yaş çay ve fındık ürünleri hariç, açıkta ve/veya örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan ve yıl sonuna adar İlçe Müdürlüklerine müracaat eden gerçek kişi çiftçilere destek verilecek.

Bu kapsamda küçük aile işletmelerine sağlanan destekten 2022 yılında yararlanmak isteyenler için Küçük aile işletmesi başvuru tarihlerinde son gün 14.01.2022’dir. Başvuru tarihini kaçırmayın.!

Öncelikle Küçük aile işletmesi desteği nedir? Kimlere verilir merak edilen başlıklar ile konuya giriş yapalım.

Küçük Aile İşletmesi Desteği Nedir?

Küçük aile işletmesi desteği: 2021 üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı olan ve tarımsal faaliyette bulunduğu tarım arazisi varlığı toplam 5 dekar veya altında olan işletmeyi ifade eder. Küçük Aile İşletmesi Desteği ise Bakanlık tarafından küçük aile işletmesi desteği kapsamında ÇKS’ye kayıtlı ve tarımsal faaliyet yapılan alan toplamı 5 dekar veya altında olan, açıkta ve/veya örtü altı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek kişi çiftçilere, ödenen destektir. 2021 üretim yılında dekara 100 TL Küçük Aile İşletmesi Desteği ödemesi yapılacaktır.

Küçük Aile İşletmesi Desteği 2022
Küçük Aile İşletmesi Desteği 2022

Küçük Aile İşletmesi Desteği 2022

8 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ kapsamında ÇKS’ye kayıtlı ve tarımsal faaliyet yapılan alan toplamı beş (5) dekar veya altında olan, yaş çay ve fındık ürünleri hariç, açıkta ve/veya örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek kişi çiftçilere, 2021 üretim yılında küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılır.

Örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan çiftçilerin ÖKS’ye kayıtlı olmaları gerekir.

2021 üretim yılında küçük aile işletmesi desteğine esas arazide/örtüaltı ünitelerinde birden fazla üretim yapılması durumunda sadece bir üretim dönemi için desteklemeden yararlandırılır.

Küçük Aile İşletmesi Desteği Kimlere Yapılmaz?

Tebliğ kapsamında Küçük Aile İşletmesi Desteği Kimlere Yapılmaz? bakalım;

 • 2021 üretim yılında desteklemeye esas ürünlerin toplam üretim alanı; açıkta üretim için bir dekarın, örtüaltı ünitelerinde üretim için 0,5 dekarın altında olan küçük aile işletmelerine destekleme ödemesi yapılmaz. 2021 üretim yılında desteklemeye esas ürünleri tohumluk elde etmek ve/veya filizlendirme amacıyla üretenlere küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılmaz.
 • Tapu kayıtlarında hisse büyüklüğü beş dekar üzerinde olan arazilerin kiralama yoluyla bölünmek suretiyle tarımsal faaliyet yapılan alanın beş dekar veya altına düşmesi halinde bu arazilere küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılmaz.
 • Tasarrufunda bulunan arazinin bir kısmında tarımsal faaliyet yaptığını beyan eden çiftçilere mahallinde yapılan kontrollerde tarımsal faaliyette bulunduğu arazi toplamının beş dekarın üstünde olduğunun tespit edilmesi durumunda küçük aile işletmesi desteği destekleme ödemesi yapılmaz.
 • Tüzel kişi çiftçilere küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılmaz.
 • Nadas alanlarına küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılmaz.

Küçük Aile İşletmelerine Yem Desteği Yeniden Verilecek mi?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından Koronavirüs salgını nedeniyle süt üreticisi ve besicileri koruma maksatlı küçük aile işletmelerine yem desteği verileceği açıklandı.

Küçük kapasiteli işletmelere 65 Lira yem desteği verilmesi ile ilgili Karara göre;

 • 20 başa kadar sağmal dişi sığırı olan işletmelere hayvan başına 65 TL,
 • 20 başa kadar sağmal erkek sığırı olan işletmelere hayvan başına 65 TL,
 • 50 başa kadar anaç koyun keçisi olan işletmelere hayvan başına 6,5 TL yem desteği verildi.
Küçük Aile İşletmesi Desteği 2022
Geçtiğimiz yıl için bir sefere mahsus olmak üzere yem desteği verilmiştir.

Yem desteğinin yeniden verilip verilmeyeceği konusunda Bakanlıktan açıklama beklenmektedir.

Küçük aile işletmelerine verilecek olan diğer desteklerden bazıları ise;

Tarım ve Hayvancılık Destekleri Nelerdir?

Bu yıl yurt dışından ithal edilen canlı hayvan ve et ithalatına ara verilmeden devam edilecek ancak diğer taraftan ise yerli üretimin arttırılması için gerekli tedbirler alınacak.

Küçük aile işletmelerine Devlet tarafından destekleme ödemesi yapılacak. Yerli hayvanlardan üretilen etler için hayvan başına 250 lira ödeme yapılacak. Koyun ve keçi yetiştiriciliğinde ise üretimin %10 seviyesinden %20 seviyesine yükseltilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda küçükbaşların erken kesilmesinin önüne geçilecek ve kuzu ve oğlaklara da destekleme verilecek. Bu destekleme sayesinde küçükbaş hayvancılığın rahat bir nefes alınacağı düşünülüyor. Bununla birlikte küçük aile  işletmeleri sözleşmeli yetiştiriciliğe dahil edilecek. Bu sayede küçük ailelerin canlı hayvan alımı ve hayvan yem giderlerine finansman sağlanacak.

Küçük Aile İşletme Desteği Türkiye’nin Tüm İllerinde Uygulanacak

Küçük aile işletmeleri Türkiye’de tarım ve hayvancılığın büyük bir bölümünü oluşturuyor. Binlerce küçük aile tarım ve hayvancılık yaparak geçimini sağlıyor. 50 koyun, 2-3 inek besleyerek hayatını idâme ettirmeye çalışan küçük aile işletmelerine destek sağlanacak ve her ailenin bir işletme düzeyine ulaşması sağlanacak. Bu ailelerden her biri uğraştığı küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık sektörü sayesinde kendi kendine yetebilir duruma gelecek. Ziraat Bankasından hayvancılık yapan küçük ailelere düşük faizli kredi imkanı sağlanacak. Ziraat Bankası tarafından verilen hayvancılık kredilerinde ise düzenlemeye gidilecek ve bu düzenleme sayesinde başvuru yapan küçük ailelerin daha rahat kredi çekebilmesi amaçlanacak. Bununla birlikte besilik erkek danalar Türkiye Et ve Süt Kurumunca temin edilirken, Damızlık gebe düve almak isteyenlere ise TİGEM tarafından sağlanması planlanıyor.

Hayvan yemi satın almak isteyen küçük ailelere yem desteği ise Tarım Kredi Kooperatiflerince sağlanacak ve yemler peşin fiyatına taksit yapılarak sıfır faizli olarak teslim edilecek. Bu uygulama toplamda 3 sene boyunca devam edecek. 3 yıl içinde bu desteklerden toplamda 20 bin küçük aile işletmesinin yararlanması hedefleniyor.

Küçük Aile İşletmelerine 5 Baş Damızlık Düve Desteği

Tarım ve Orman Bakanı tarafından Küçük Aile İşletmelerine:

 • 1. Sene 20 bin küçük aile işletmesine 5’er baş damızlık gebe düve verildi.
 • 2. İlk sene 5 anaç inek ve 2 baş dişi ve erkek buzağı danadan oluşan 9 başlık sürü oluşturulacak.
 • 3. senenin sonunda ise her küçük aile işletmesinde ortalama 2 baş düve, 7 baş anaç inek, 3 baş dişi ve 3 baş erkek dana bulunması ve toplamda 15 başlık sürüye ulaştı.

Yurtdışından getirilecek olan verim yönü yüksek olan (kombine) damızlık gebe düvelerin 13 bin lira olacağı değerlendiriliyor. Bu kapsamda her işletmeye 5 adet gebe düve verileceği hesaplanırsa;

5 adet güve düve X 13.000 TL. = Her küçük aile işletmesi için 65.000 TL. bütçe ayrılması gerekiyor. Eğer her aileye 65 bin lira bütçe ayrılırsa, bu bütçe için toplamda 1,3 milyar TL. tutarında kaynak ayrılması gerekiyor. Bu hayvanlar gebe düve olduklarından doğuma kadar kesif yem ile beslenmeleri planlanıyor. Küçük aile işletmelerine kesif yem konusunda da destek verilecek ve bu destekte şöyle hesaplanıyor.

Günlük her hayvanın 7 TL. tutarında yem yediği hesaplanırsa 5 hayvan günlük 35 TL. yem harcamaktadır. Beslenme süresinin 5 ay olduğu değerlendirildiğinde ise 35 x 150 = 5.250 TL. her aile için kaynak gerekiyor. Eğer 20 bin aileye toplamda 5.250 TL. ödenek gerektiği hesaplanırsa, 20.000 Aile  X 5.250 TL. = 105 milyon lira bütçede yem için gerekiyor.

Başvuru Şartı Ne Olacak?

5 gebe düve desteğinden faydalanmak isteyen ailelerin hayvanların kaba yem ihtiyaçlarını kendilerinin karşılayabiliyor olması şartı aranıyor. Bunun için Devlet tarafından ayrıca bir destek verilmeyecek. Ailelere verilecek hayvanlar Türkvet sisteminde kayıtlı hayvanlardan verilecek. 3 yıl sonunda 15 büyükbaş hayvan kapasitesine ulaşılması hedeflendiği için, bu hayvanların barınması için yeterli büyüklükte ahır ve ağıla sahip olmak şart olacak.

Büyükbaş Besi Hayvanına 250 TL. Destekleme Yeniden Başlatılacak

Geçen yıl kaldırılan besi hayvanlarına destek ödemesi  yeniden yürürlüğe konacak. Ancak uygulama şöyle olacak. 50 adet büyükbaş hayvana sahip olanların, yerli cins besi hayvanlarından üretilmiş olan ağırlığı 220 kilogram ve üzerinde olan karkas et veren erkek hayvan başına toplamda 250 lira besi hayvanı desteklemesi verilmesi planlanıyor. Toplamda Türkiye’de bu kritere uyan 800.000 adet yerli ırk büyükbaş hayvan olacağı hesaplandığında ise bütçeye 1,3 milyar lira bütçeye ilaveten 200 milyon lira daha bütçe ilave edilmesi gerekiyor. Bu sayede aşağıda yer almakta olan faydaların sağlanacağı ön görülüyor.

 • Kayıtlı olmayan tüm besi hayvanlarının sisteme kaydedilmesi sağlanarak milli ekonomi yarar sağlayacak.
 • Az hayvanı olan besi hayvancılığı ile uğraşan aileler desteklenmiş olacak.
 • Henüz 220 kilograma ulaşmamış olan besi hayvanlarının erken kesilmesine engel olunacak.
 • Yerli hayvan üreticileri de ithalat hayvanların baskısına karşı korunacak.

Büyükbaş besi hayvancılığına yapılan hayvan başı destekleme ödemesinin yılında kaldırılması ile kayıt dışı kesimlere başlandı ve bu şekilde devam ediyor. Eğer hayvan başı 250 TL. destekleme ödemesi yapılırsa;

 • 800.000 baş hayvan için destekleme ödemesi yapılacak.
 • Kayıt dışı besiciliğin önüne geçilecek ve ortalama 88.000 ton karkas et kayıt altına alınabilecek.
 • Karkas etin kilogram başına 25 TL. den ortalama 88.000 ton x 25 TL = 2 milyar 200 milyon lira ortaya çıkacak. Bu fiyat üzerinden 44 milyon gelir vergisi, 176 milyon KDV alınacak ve toplamda 220 milyon lira gelir vergisi tahsil edilebilecek.
 • Daha önce 190 kilogram olan besi hayvanları, desteklemeden yararlanmak için 220 kilograma çıkartılacak. Bu kapsamda hayvan başına 30 kilogram et artışı sağlanmış olacak.
 • Eğer 800 bin adet büyükbaş besi hayvanı olduğu düşünülürse; 800.000 x 30 kg =24 bin ton et üretimi artış gösterecek. (220-190=30 kg)
 • 24.000 ton karkas et üretimi arttırıldığında ise toplamda 70.000 adet büyükbaş hayvana karşılık gelecek. Bu kapsamda et miktarı yerli üreticiden karşılanacağı için 70 bin adet büyükbaş besi hayvanının ithal edilmesine gerek kalmayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen konularda çiftçilerimize destekler verilmeye devam edecektir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!