fbpx

Küçükbaş Hayvancılık Destekleri Başvuru Şartları ve Tarihleri 2022

Küçükbaş Hayvancılık Destekleri Başvuru Şartları ve Tarihleri 2022 yılı tüm bilgileri detaylandırdık.

Küçükbaş Hayvancılık Destekleri Başvuru Şartları ve Tarihleri 2022

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Esasları’ nı içeren tebliğ 07.12.2022 Tarihli 2021/43 no’lu tebliğ Resmi Gazete’ de yayınlandı. Tebliğe göre buzağı, malak, anaç manda, anaç koyun ve keçi, tiftik keçisi desteklemeleri yapılacak. Ayrıca çiğ süt, arılı kovan, ipekböceği ve çoban istihdam desteği de sağlanacak. Çiftçiler başvuruların ne zaman başlayacağını, destekleme ödemelerinin ne zaman yapılmaya başlanacağını ve hangi şartlarda destek verileceğini merak ediyor.

Koyun ve keçi desteği artırılmadı

Damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin, bakanlık kayıt sistemine kayıtlı anaç koyunlarına koyun başına 30 lira, anaç keçi başına 35 lira, anaç tiftik keçi başına ise 20 lira destek verilecek. Göçer yetiştiricilerin anaç koyun ve keçilerine ilave hayvan başına 2 lira ödeme yapılacak.

Tiftik Keçisi Yetiştiricilerine

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ipek böceği ve tiftik üretimi destekleri yapılmaya devam ediyor. 2022 yılınd da Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ipek böceği yetiştiriciliği ve tiftik üretim desteği kapsamında hayvancılık destekleri ödemelerinin devam edecek.

Tarım ve Orman Bakanlığınca ”Ankara Tiftik Keçisi Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi” ve tiftik keçisi dağıtım programında yaptığı konuşmada Ankara Tiftik keçisine, anaç koyun desteğine ilave, hayvan başına ek 20 lira destek verilecek.

Ayrıca sözleşmeli üretim kapsamında tiftik üretimi yapan yetiştiricilerimize tiftik desteğine ilave olarak kilogram başına 10 lira destek verileceğini ve Ankara Keçisi Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında damızlık tekeler verilecek.

Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı anaç koyunlarına koyun başına 30 lira, anaç keçi başına 35 lira, anaç tiftik keçi başına ise 20 lira destek verilecek. Göçer yetiştiricilerin anaç koyun ve keçilerine ilave hayvan başına 2 lira ödeme yapılacak.

Tiftik üretimi desteği

Üretmiş olduğu tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik), Tiftikbirlik’e bağlı kooperatiflere, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliklerine veya Bakanlığa kayıtlı yün işleme tesislerine müstahsil makbuzu karşılığında satan ve Tiftik Kayıt Sistemi (TKS) veri tabanına kaydettiren üreticilerin, oğlak tiftiğine 35 TL/kg, anamal tiftiğine 30 TL/kg ve tali tiftiğine 22 TL/kg, sözleşmeli üretim kapsamında üretilen tiftiğine ilave 10 TL/kg destek ödenir.

Ankara Keçisi Yetiştiricilerine Pozitif Ayrımcılık Yapıldı

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Ankara Keçisi’nin yaşaması için Ankara Keçisi yetiştiricilerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pozitif bir ayrımcılık yapıldı ve anaç koyun için 30, anaç keçi için 35 lira ödeme yapıldı. Son 4 yıldır Ankara keçisi yetiştiricilerine 25 TL olarak destekleme ödemesi yapılırken bu yıl ödemelere % 20’lik artış yapılması ile bu şekilde verilen toplam 55 liralık destek yetiştiricileri son derece memnun edildi.

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği Resmi Gazete’de

Tebliğ 2022 yılında ilgili Bakanlık tarafından verilecek olan hayvancılık desteklemelerine ilişkindir. Resmi Gazete’ de yayımlanan hükümlere göre destek verilen alanlar oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Bakanlık tarafından yapılan hayvancılık faaliyetlerinin kalitesinin artırılması, devamlılığın sağlanması, hayvan genetiğinin korunması ve yerliliğinin bozulmaması, çeşitli hayvan hastalıkları için önlemlerin alınması, hayvancılık adına yapılan üretimin üretim politikalarına ve hijyen kurallarına uygun olarak yapılması ve ayrıca veri tabanında bulunan kayıtların güncellenmesi amaçlanmaktadır.

Buzağı desteklemelerinin yapılabilmesi için, bahsi geçen buzağıların bakanlığın veri tabanında kayıtları olmalı ayrıca anneleri de kayıtlı olmalıdır. Destek verilecek yıl içinde doğmuş olan buzağılara ödeme yapılacaktır. Ayrıca buzağıların e-ıslah sistemine kayıtlı ve ilgili işletmelerde 4 ay bakılmış olması gerekmektedir. Aşıları da yaptırılmış ve veterinerlerin bilgi sistemine kaydedilmiş olmalıdır. Aynı buzağı sisteme kaydedilmiş ve daha önce konu ile ilgili destek almış ise tekrar bu destekleme ödemelerinden faydalanamayacaktır. Başvurular Gıda ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri’nden kabul edilmektedir.

Malak desteklemelerinin yapılabilmesi için hayvanların yine bahsi geçen veri tabanına kayıtlarının olması gerekir. Küpelenmiş olan hayvanlar 120 gün bulundukları işletmede yaşamış olmalıdır. Destekleme ödemesi alabilmek için damızlık manda yetiştirme birliğine başvurulmalı, buraya kayıt olmayanlar ise il ve ilçe müdürlüklerine başvurmalıdır. Veterinerler tarafından hayvanların aşılarının tam yapılmış olması ve sisteme bu bilgilerin kaydedilmiş olması gerekir. Hayvanların anne ve babaları da veri tabanına kayıt olmalıdır.

Anaç manda desteklemelerinin yapılabilmesi için hayvanların TÜRKVET sistemine kayıtlı olması gerekir. Doğumlarından itibaren 4 ay süresince bulundukları işletmede yaşamış olmaları gerekmektedir. Damızlık manda birliğine üye olanlar başvurularını bu birlikte yapabilirler. Ancak üye olmayanların Tarım ve Orman Bakanlığı ‘nda başvuruları kabul edilecektir.

Bunların yanı sıra çiftçiler arıcılık, ipek böceği, çoban desteği, keçi ve koyun gibi konularda da desteklenmeye devam edecektir.

Sürü Yöneticisi desteği 6.000 TL ye yükseldi. Sürü büyütme ve yenileme desteği ise 125 TL’ye çıkarıldı. Küçükbaş hayvancılık ile uğraşanlar bu miktarda destekleme ödemesi alacaklar.

Hayvancılık destekleme ödemeleri kapsamında küçükbaş hayvancılık destekleme ödemelerinin yapılabilmesi için gerekli şartları son yayımlanan tebliğ ile yeniden belirlendi. Koyun ve keçi varlığına sahip çiftçilere sağlanacak olan destekleme ödemelerinin şartları ise şu şekilde olacaktır:

Koyun ve Keçi Destekleme Şartları 2022

Bakanlık tarafından destek verilen konulardan biri de koyun ve keçilerdir. Ancak ödeme yapılabilmesi için bazı şartların mevcut olması gerekir. Bu şartlar;

Anaç koyun ve keçi: TÜRKVET’ten KKBS’ye aktarılan kayıtlarda 15 ay ve üzeri yaşta olan dişi koyun ve keçiye destek verilir. Yani;

 • Dişi koyun ve keçilerin belirlenen tarihlerde 15 ile 90 aylık olması gerekiyor. Bu aralığın dışında kalan anaç koyun ve keçiler desteklemeden faydalanamıyor.
 • Koyun ve keçilerde aranan diğer bir şart ise küpelerinin olmasıdır.
 • Hayvanlar TÜRKVET sistemine kayıtlı olmalıdır.
 • Damızlık koyun ve keçi yetiştirici birliğe çiftçinin üye olması gerekmektedir.
 • Birden çok yerde hayvancılık işletmesi olanların ayrı ayrı başvurularda bulunması gerekmektedir.

Alınan bilgiler TÜRKVET’ ten Koyun ve Keçi Bilgi Sistemine aktarılmaktadır. Bu sebeple verilen bilgilerin doğru olması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan anaç koyun ve keçilere ödeme yapılacaktır.

Bakanlık tarafından belirlenen ödeme tutarı hayvan başına 25 TL’ dir. 

Başvuru Şartları ve Başvuru Detayları

Anaç koyun ve keçi desteklerinden yararlanmak için öncelikle bağlı bulunulan damızlık koyun ve keçi yetiştiriciliği birliğe bir dilekçe yazmak gerekiyor.

 • Yetiştiriciler (göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler dahil), üyesi oldukları damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine dilekçe ile 4/12/2021 tarihine kadar başvurur. Birlik, TÜRKVET’ten KKBS’ye aktarılan yedekteki kayıtları esas alır.

Birlik tarafından kabul edilen başvurular Koyun ve Keçi Bilgi Sistemi‘ ne kaydedilecektir.

 • Damızlık koyun keçi yetiştiricileri birlikleri, başvurularını aldıkları yetiştiricilerin kişi, işletme ve hayvan bilgilerinin doğruluğunun (aktif/pasif durumu, vergi numarası, T.C. kimlik numarası, sahiplik bilgisi, anaç hayvan sayısı ve benzeri) kontrolünü TÜRKVET’ten yaparak hatalı veya eksik kayıtların olması durumunda il/ilçe müdürlüklerine bildirerek TÜRKVET’te gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlar.
 • Damızlık koyun keçi yetiştiricileri birlikleri almış oldukları başvuruları 04/12/2021 tarihine kadar KKBS’ye kaydeder ve KKBS’den aldıkları üyelerinin isim ve işletme bilgilerini içeren listeleri 11/12/2021 tarihine kadar il/ilçe müdürlüğüne iletir.

Başvuruların değerlendirilmesi, tespitler, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi:

Destekleme başvurusu yapılan hayvanların, 06.11.2021 tarihinde TÜRKVET’ten KKBS’ye aktarılan yedekteki kayıtlar esas alınarak il,ilçe müdürlükleri tarafından işletmede yerinde tespitleri yapılır.

 • Göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler, gittikleri yerin il/ilçe müdürlüğüne tespit için, belirtilen süre içerisinde başvurur.
 • Başvuruda bulunan yetiştiricilerin hayvanlarının 06.11.2021 tarihi sonrasında il, ilçe müdürlüğünün yapacağı yerinde kontrol tarihine kadar geçen süre içerisinde aynı il sınırları içerisindeki işletme/işletmelerinde olması zorunludur.
 • 6/11/2021 tarihinden sonra il/ilçe müdürlüklerince düzenlenmiş olan veteriner sağlık raporları yerinde tespit olarak kabul edilir.
 • İl/ilçe müdürlükleri tarafından tespitlerin bitimini müteakip icmal-1 listeleri KKBS’den alınarak 10 iş günü süre ile il, ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır.
 • Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç, bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.
 • İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır ve askı süresi bitiminden itibaren 10 iş günü içerisinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.
 • Desteklemeye esas KKBS’den alınan icmal-2 listesi ilçe müdürlüklerince onaylanır ve 3 iş günü içerisinde il müdürlüğüne gönderilir.
 • İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen icmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas olmak üzere icmal-3 listesi onaylanarak en geç 3 iş günü içerisinde HAYGEM’e gönderilir.

Başvuru listeleri 5 gün içinde müdürlüğe iletilecektir.  Başvurular değerlendirilerek görevli heyet tarafından yerinde inceleme yapılacaktır. Bu görevli heyet 2 kişiden oluşmaktadır. Veteriner tarafından düzenlenen sağlık raporları da şayet yerinde inceleme yapılacağı tarihte düzenlenmiş ise yine inceleme olarak kabul edilecektir. Sabit bir yeri olmayıp sürekli göç ederek hayvancılık yapanlar ise o an bulundukları ilde ya da ilçede bulunan müdürlüklere başvuru yapacaktır. Tespit sonucunda icmaller hazırlanır ve askıya alınır. 5 iş günü içerisinde itiraz var ise incelenir. Ancak itiraz gelmezse kesin olarak karara bağlanır. 2. icmal listesi oluşturularak il müdürlüklerine tebliğ edilir. Müdürlük gelen icmalleri kontrol eder ve 3. icmalleri oluşturur. Kesinleşmiş liste onaylanarak Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ ne gönderilir. Damızlık koyun keçi yetiştiricileri birlikleri başvuru listelerindeki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Başvuru listesinde olmayan yetiştiriciler desteklemeden faydalandırılmaz.

Göçer yetiştiricilerin anaç koyun ve keçilerine Kararda belirtilen ilave destekleme işlemleri aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre yapılır:

 • Anaç koyun ve keçi desteklemeleri kesin icmal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, göçer yetiştiricilerin il, ilçe müdürlüklerince düzenlenmiş veteriner sağlık raporlarında yer alan desteklemesi uygun görülen anaç koyun ve keçilerinin KKBS’de açılacak olan ilgili modüle kaydı gerçekleştirilir.
 • Söz konusu veteriner sağlık raporlarının bir nüshası yerinde tespit tutanağına eklenir.
 • Ödemeye esas icmal işlemleri Bakanlıkça belirlenir.

Yem Desteği Miktarı Belli Oldu

2022 küçükbaş yem desteği 6,5 TL olarak açıklandı. Yem desteği 2022 ödeme takvimi ise henüz açıklanmazken büyükbaş hayvan başına yem desteği ise 65 TL olacağı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl olduğu gibi 2022 yılında da tarım ve hayvancılık faaliyetlerine destek verilmeye devam edecektir.

Sürü büyütme ve yenileme desteği

Bir önceki yılın anaç koyun-keçi desteğini alan ve destekleme yılında anaç koyun-keçi sayısını arttıran işletmelerde, bir önceki yılın kuzu ve oğlaklarının, destekleme yılında anaç koyun-keçi vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranını aşmamak kaydıyla 125 TL/baş destek ödenecek.

Küçükbaş soy kütüğü desteği

Islah programına dâhil olan damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye, Küçükbaş Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Bilgi Sistemi (SOYBÎS) ve Bakanlık Hayvancılık Bilgi Sistemine kayıtlı yetiştiricilerin koyun-keçilerine 100 TL/baş, soy kütüğü işletmelerinde yetiştirilen koç-tekeleri alan yetiştiricilere 500 TL/baş destek ödenir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!