Mazot Gübre Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır? 2022 Evrakları ve Son Tarih

Tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere mazot desteği verilmeye devam ediyor. Bu desteklerden yararlanmak isteyen çiftçiler tarafından merak edilen; Mazot desteği nasıl alınır, bu yıl için mazot gübre desteği ne kadar ve ne zaman verilecek, Mazot Gübre Desteği Başvuru Tarihleri ne zamana kadar, 2022 mazot gübre desteği ödemesi sorgulama ve araştırılan konuların tüm ayrıntıları detaylandırdık.

Mazot Gübre Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır? 2022 Evrakları ve Son Tarih

2022 yılında yapılacak Tarımsal Destelemeler ve 2022 yılında uygulanacak Gübre ve Sertifikalı tohum kullanım desteklerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Karar Resmi Gazete‘de yayımlandı.

Bitkisel üretime destekleme ödemesi yapılmasına dair Tebliğ 11 Kasım 2021 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ’ de yer alan maddelere göre; 2021 üretim yılında, ÇKS’ye kayıt yaptıran çiftçiler mazot ve gübre desteği ve katı organik-organomineral gübre desteğine, ÇKS ve FKS’ye kayıtlı çiftçiler ise fındık alan bazlı gelir desteğine başvurmuş sayılırlar. Bu madde gereğince ÇKS kaydınız bulunuyorsa başvurunuz otomatik olarak kaydedilecek olup, ayrıca Tarım İl müdürlüklerine başvuru yapabileceksiniz.

Mazot Gübre Tarım Destekleri Başvuru Süreci

Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği Başvuru Süreçleri

Mazot, gübre ve toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerimiz:

 • Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olmaları, kayıtlı iseler kayıtlarını yılı içerisinde güncelleştirmeleri,
 • Mazot, gübre ve toprak analizi desteğinden faydalanmak istediğine dair Başvuru Dilekçesini belirlenen süreler içerisinde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olduğu İl/İlçe Müdürlüklerimize vermek zorundadırlar.
 • Toprak analizi desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerimiz Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlarda toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.
 • Çiftçilerimiz Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarını ve mazot, gübre ve toprak analizi desteği başvurularını arazilerinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne, eğer birden farklı ilçede arazileri mevcut ise ikamet ettiği ilin il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvuru süreci ile ilgili detayları öğrenmek için tıklayınız.

Kaynak: Resmi Gazete

Peki çiftçilere sağlanacak tarımsal desteklemeler kapsamında çiftçinin en ihtiyaç duyduğu destek kalemi olan Mazot gübre desteği başvuruları nasıl yapılıyor?

Mazot Gübre Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tarımsal destekleme kapsamında çiftçilere sağlanan mazot gübre desteğine başvuruda bulunmak için; Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt olmak gerekiyor. ÇKS kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri’ne teslim etmeniz gerekiyor.

Yalnızca ÇKS’ ye kayıtlı olan ve tarımsal desteklemelere başvuruda bulunan çiftçilere mazot ve gübre desteklemesi verilecektir. ÇKS’ ye kayıtlı olan çiftçiler Mazot Gübre Desteği Başvurusunu e-devlet üzerinden yapabilirler. Geçerli e-devlet şifresi ve TCKN ile giriş yapılarak, başvuruların olduğu kısımda Mazot Gübre Desteği Başvurusu ekranı üzerinden başvuruları gerçekleştirebilirler.

Yine mazot desteği başvuruları Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerine başvuru dilekçesiyle yapılabilir. Bunun için mutlaka başvuruda dilekçe doldurulmalı ve gerekli şartları yerine getirmek gerekiyor.

Eğer bu destekten yararlanmak istemiyorsanız bu durumda bu taleplerinizi il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

Toplam arazi miktarı bir dekarın altında olan ve rekreasyon amacıyla yetiştirilen yem bitkileri için mazot ve gübre desteği yapılmaz. 

Mazot Gübre Desteği Hangi Ürünler İçin Veriliyor?

”Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli” kapsamında, yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya kanola, aspir, dane mısır, arpa, çavdar, yulaf, mercimek, nohut, yaş çay, fındık, zeytin ürünlerinin dışında kalan diğer bütün ürünlere “Diğer ürünler” kategorisinde belirtilen miktar kadar mazot ve gübre desteği ödemesi yapılacak. Yine alan bazlı tarımsal destekler kapsamında üreticiler için mazot gübre desteği verilir. Mazot Gübre Desteği Başvuruları Nasıl Yapılır inceleyerek başvuru yapabilirsiniz.

Mazot Gübre Desteği Şartları Nelerdir? 2022

Mazot desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerden bazı şartların yerine getirilmesi istenmektedir. Mazot Gübre Desteği Şartları şunlardır;

 • Mazot ve Gübre desteklemesinden yararlanabilmek için ÇKS’ye yani çiftçi kayıt sistemine kayıt olmanız gerekmektedir.
 • Çiftçi kayıt sistemine kayıt olmuş iseniz başvuru dilekçenizi bağlı bulunduğunuz Tarım il yada ilçe müdürlüğüne vermeniz yeterlidir.
 • Gübre desteklemesinden yararlanabilmek için en az 1 dekar tarım arazinizin olması yeterlidir.

Gübre desteklemesinde önemli bir ayrıntı vardır. Eğer tek parça 50 dekar ve üzeri araziniz var ise o arazi için toprak tahlili yaptırmaz iseniz o arazinin mazot desteğini alırsınız ama gübre desteğini alamazsınız. Yani diyelim 122 dekar tek parça araziniz var. Bu arazi için 3 adet toprak tahlili yaptırmanız gerekmektedir. Çünkü her toprak analizi 50 dekarlık alanı kapsamaktadır. Eğer 122 dekarlık arazi için 2 toprak analizi yapar iseniz 100 dekarlık alanın gübre desteğini alırsınız ancak 22 dekarlık alanın gübre desteğini alamazsınız. Toprak analizi yaptırırken bu ayrıntıya özenle dikkat etmelisiniz.

Başvuru yapmak isteyen çiftçilerden istenen başvuru dilekçesi aşağıdadır. Başvuru yapmak için dilekçeyi doldurunuz.

Mazot Gübre Desteği Başvuru Dilekçesi

……………………………………………………Tarım İl/İlçe Müdürlüğüne 

5488 Sayılı Tarım Kanunu’nun 19’uncu maddesi ve Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot,  Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ ( ..) gereğince Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve söz konusu Tebliğ hükümlerine uyacak şekilde tarımsal üretimde bulunduğum tarım arazisi için aşağıda (X) işareti ile işaretlemiş olduğum desteklemelerden yararlandırılmam ve bu ödemelerin T.C. Ziraat Bankasında açılan/açılacak hesabıma aktarılması için gereğini arz ederim.

Ödemeye ilişkin düzenlenen ve askıya çıkarılan icmallere, askı süresi içerisinde itiraz etmediğim takdirde kesinleşmiş icmal bilgilerinin doğruluğunu kabul etmiş sayılacağıma, ayrıca söz konusu ödemeyi Karar ve Tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere aldığımın tespit edilmesi halinde, aldığım ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rucu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte ”6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri” çerçevesince geri vermeyi kabul ve taahhüt ederim.

Dilekçenin alt sağ bölümüne,

 • Adı Soyadı,
 • T.C. Kimlik No,
 • Telefon No ve Adres yazılıp
 • Mazot Desteği,
 • Gübre Desteği,
 • Toprak Analizi Desteği hangisi talep ediyorsanız işaretleyip mazot gübre başvuru dilekçesi imzalanmalıdır.

Mazot gübre başvuru dilekçesini İl tarım müdürlüklerine iletebilirsiniz. Başvuru dilekçesi ile yaptığınız müracaat sonrasında hakedişiniz belirlenen takvimlerde Ziraat Bankası hesaplarınıza yatırılacaktır.

Mazot Gübre Desteği Başvuru Yeri Neresidir?

Mazot gübre desteği başvuruları; Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri ve e-devlet üzerinden başvurular alınıyor.

Mazot Gübre Desteği Son Başvuru Tarihi Nedir?

Mazot gübre desteğinden yararlanabilmek için son başvuru tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gerekmektedir. Başvuru yapılacak olan Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri ve e-devlet üzerinden 2022 mazot gübre desteği son başvuru tarihi 30 Haziran 2022‘e kadar başvurmuş olan üreticilere hakedişleri Ziraat bankası hesaplarına yatırılacaktır.

Mazot Gübre Desteği Başvuru Tarihleri 2022

Üreticilerin, Bakanlık tarafından uygulanan, Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği ve Mazot Gübre Desteği vb. tüm tarımsal desteklemelerinden faydalanabilmeleri için ÇKS’ ye kayıtlı olma zorunluluğu bulunmaktadır. 2022 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları ÇKS Yönetmeliği ve ÇKS Genelgesi hükümleri kapsamında 01 Eylül 2021 tarihinde başlayıp 30 Haziran 2022 tarihinde sona erecektir.

2022 Yılında Mazot Gübre Desteği Verilecek mi?

Mazot için çiftçilere geçtiğimiz yıl 2 milyar 901 milyon lira destek ödemesi yapılmıştı. Tarım Destekleri 27 MART Tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştı. Aralık ayına kadar çiftçilere verilecek mazot gübre destekleme ödemelerin tarihleri Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği takvimlere göre üreticilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılmıştı. 2022 yılında da aynı şekilde Bakanlık tarafından belirlenen takvime göre ödemeler üreticilerin hesaplarına aktarılmaya devam edecektir.

Tarımsal desteklemeler için kaynak 2022’de de 29 milyar lira olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarım bütçesinde 2022 yılında da değişiklik yaparak ve bu yıl 29 milyar lira olarak ayrılan kaynaktan destek verilecek.

2022 Mazot Gübre Desteği Kaç Lira? Hesaplama Tablosu

2022 üretim yılı ÇKS kayıtlarına göre tarımda kullanılan mazot ve gübre için aşağıda belirlenen miktarda destek ödemesi yapılır.

​ÜRÜNLER​MAZOT (TL/da)​GÜBRE (TL/da)​TOPLAM DESTEK (TL/da)
​Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale22 TL20 TL42 TL
​Çeltik, Kütlü Pamuk68 TL​8 TL​76 TL
​Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek24 TL​8 TL​32 TL
​Patates, soya​30 TL​8 TL​38 TL
​Yağlık Ayçiçeği, ​29 TL​8 TL​37 TL
​Dane Mısır​27 TL​8 TL​35 TL
​Kuru Soğan, Kanola, Aspir, Yaş Çay, Fındık,Yem Bitkileri ​19 TL​8 TL​27 TL
​Zeytin​17 TL​8 TL​25 TL
​Diğer Ürünler​17 TL​8 TL​25 TL
​Nadas​8 TL​—​8 TL
Gübre destekleri %100 artırılmış yeni tablo

Mazot ve gübre destekleri ürün başına verilmektedir. Ekilmesi gereken ürünler tabloda gösterilmektedir. Gübre desteği; buğday, arpa, yulaf için dekar başına 32 TL, diğerleri için 16 TL olarak verilmektedir. Mazot desteği ise ürün türüne göre değişiklik arz edecektir.

2022 yılında alan bazlı tarımsal destekler kapsamında üreticiler için ödenecek mazot desteği tutarları aşağıdaki gibidir:

Mazot Desteği (TL/da)

 • Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman Emvali Alanları 3,30 TL
 • Hububat, Yem Bitkileri, Baklagiller, Yumru Bitkiler, Sebze ve Meyve Alanları 4,85 TL
 • Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Endüstri Bitkileri Alanları 7,90 TL

Gübre Desteği (TL/da)

 • Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman Emvali Alanları 4,75 TL
 • Hububat, Yem Bitkileri, Baklagiller, Yumru Bitkiler, Sebze ve Meyve Alanları 6,60 TL
 • Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Endüstri Bitkileri Alanları 8,25 TL
 • Toprak Analizi Desteği (TL/da)

Toprak Analizi Desteği 2,50 TL

Mazot Gübre Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır? 2022 Evrakları ve Son Tarih
Alan bazlı Mazot gübre desteği miktarları

Mazot,Gübre, Toprak Analizi ve Katı Organik Organomineral Gübre Desteği Başvuru Süreçleri

Mazot ve gübre desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerimiz; Üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olmaları gerekmektedir. Mazot ve gübre desteğinden yararlanmak istemeyen çiftçiler 30/06/2022 tarihine kadar İl/İlçe Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıca toprak analizlerinin yapılması da gerekiyor. Toprak analiz desteğinden faydalanabilmek için mutlaka Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvar olmaları gerekmektedir.

Toprak analiz desteği, en az 50 dekar arazide, her 50 dekar başına 40 TL olarak ödenir. Arazi analizleri yapılmayan çiftçilerimiz mazot ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.

Katı Organik – Organomineral gübre desteği kapsamında dekar başına 20 TL ödeme yapılır. Bu destekler 2022 yılında da verilmeye devam edecektir.

Ziraat Bankası Mazot Gübre Desteği ÖDEMELER DEVAM EDİYOR

Mazot gübre desteği ödemeleri Ziraat bankası üretici hesaplarına T.C kimlik numaralarının son hanelerine göre ödenmektedir. Ziraat bankası tarafından yapılan ödemelerin tarihlerinin ne zaman olacağı Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği takvimlerde yapıldığı için devletdestekli.com bizi takip ederek güncel ödeme tarihlerini takip edebilirsiniz.

Mazot Gübre Desteği Sorgulama e-devlet

Her yıl çiftçilere belirli periyotlar halinde yapılan Mazot ve gübre desteği başvurusunda bulunan çiftçilerin destek ödemesi sorgulamaları e-devlet üzerinden yapılabiliyor.

Mazot Gübre Desteği Ödeme Tarihleri

ÇKS’ de kayıtlı olan çiftçiler desteklemelerden yararlanmak istediklerini belirtmeleri halinde gübre ve mazot desteğinden yararlanabilecekler. Mazot gübre desteği Ziraat Bankası tarafından yapılıyor.

Çiftçiye Mazot gübre desteği T.C numarasına göre ne zaman yapılacak soruları en çok araştırılan konular arasındadır.

En son Mazot gübre desteği T.C numarasına göre aşağıdaki tarihlerde yapılmıştı.

 • TC kimlik numaralarının son hanesine ve vergi kimlik numaralarının son hanesine göre en son 8 Ekim 2021 tarihinde Çiftçinin faydalanacağı destek ödemeleri ile ilgili saat 18.00 itibariyle aktarılmıştı.
 • Destek ödemeleri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklama yapıldığında ödeme tarihleri güncellenecektir.

2022 yılında tarımsal destekleme ödemeleri hakkında güncel haberleri takip etmek için bizi facebook, telegram hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Mazot gübre desteği ödeme tarihleri ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel bilgileri devletdestekli.com bizi takip ederek öğrenebilirsiniz.

Yorumlar

 1. Avatar of Nevzat Kara Nevzat Kara dedi ki:

  Mazot gübre desteği nezaman yatırılır tarafıma bilgi verilmesini saygılarımla arz ederim

error: Content is protected !!