Mazot Gübre Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır? 2023 (T.C NO İLE SORGULAMA)

Tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere mazot desteği verilmeye devam ediyor. Bu desteklerden yararlanmak isteyen çiftçiler tarafından merak edilen; Mazot desteği nasıl alınır, bu yıl için mazot gübre desteği ne kadar ve ne zaman verilecek, Mazot Gübre Desteği Başvuru Tarihleri ne zamana kadar, 2023 mazot gübre desteği ödemesi sorgulama ve araştırılan konuların tüm ayrıntıları detaylandırdık.

Mazot Gübre Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır? 2023 (T.C NO İLE SORGULAMA)

2023 yılında Bitkisel üretime destekleme ödemesi kapsamında ÇKS’ye kayıt yaptıran çiftçilere mazot ve gübre desteği verilmektedir. Mazot gübre desteği hakkında desteklerin artık ayni olarak yapılacağını ve ihtiyaç halinde anında mazot ve gübre desteğinin Bakanlıktan çiftçilere sağlanacağını açıkladı.

Bu yıl çiftçilere sağlanacak tarımsal desteklemeler kapsamında çiftçinin en ihtiyaç duyduğu destek kalemi olan Mazot gübre desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte Detaylar..

Mazot Gübre Desteği Öne Çekildi

Mazot gübre desteği Mart ayında kredili ödeme sistemi üzerinden ödenecek. Yeni uygulama ile çiftçiler Ziraat bankasına kredi başvuru yaptıktan sonra, başak kartları üzerinden mazot gübre desteğinden yararlanabilecek.

Mazot gübre desteğine başvuru yapmak için Ziraat bankası Mobil Uygulamasına girdikten sonra Menü bölümüne giriniz. Açılan listeden Krediler kısmında Hububat Destekleme Avans Kredisi Başvuru Başlığından yapılacaktır.

İnternet bankacılığından başvuru yapmak için www.ziraatbank.com.tr adresinden kişisel hesabınıza girdikten sonra sol tarafta başvurular sekmesine tıklanır. Pencereden açılan’ Hububat Destekleme Avans Kredisi başvurusu başlığına tıklanır. Açılan penceren Hemen Başvur butonuna tıklanarak işlem bitirilir.

Desteğimi Nasıl Alırım?

ÇKS’ye kayıtlı olan ve 2023 hububat MGD icmalinde ismi olan çiftçiler Ziraat bankasının internet, mobil veya şubelerden başvuru yaparak tanımlama yapmaları gerekmektedir.

Ödeme Şekli Nasıl Olacak?

Hesaplanan mazot ve gübre desteği, çiftçilerin Ziraat bankasında bulunan hesaplarına mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere tanımlanır. Çiftçilere nakdi ödeme yapılmaz.

Mazot Gübre Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yalnızca ÇKS’ ye kayıtlı olan ve tarımsal desteklemelere başvuruda bulunan çiftçilere mazot ve gübre desteklemesi verilecektir. Tarımsal destekleme konusu ne olursa çiftçilere sağlanan mazot gübre desteğine başvuruda bulunmak için, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt olmak gerekiyor.

ÇKS Kayıtları 31 Aralık 2022 tarihine kadar e-devlet kapısından yapılacaktır.

Eğer kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri’ne teslim etmeniz gerekiyor.

ÇKS’ye kaydı olanlar Mazot gübre desteği ve katı organik-organomineral gübre desteğine, FKS’ye kayıtlı çiftçiler ise fındık alan bazlı gelir desteğine otomatik başvurmuş sayılırlar. Tebliğ’de geçen bu madde gereğince ÇKS kaydınız bulunuyorsa başvurunuz otomatik olarak kaydedilecek olup, ayrıca Tarım İl müdürlüklerine başvuru yapabileceksiniz.

E-devlet Mazot Gübre Desteği Başvuru LİNKİ

ÇKS’ ye kayıtlı olan çiftçiler Mazot Gübre Desteği Başvurusunu e-devlet üzerinden yapabilirler. Geçerli e-devlet şifresi ve TCKN ile giriş yapılarak, başvuruların olduğu kısımda Mazot Gübre Desteği Başvurusu ekranı üzerinden başvuruları gerçekleştirebilirler.

Yine mazot desteği başvuruları e-devlet üzerinden ve Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerine başvuru dilekçesiyle yapılabilir. Bunun için mutlaka başvuruda dilekçe doldurulmalı ve gerekli şartları yerine getirmek gerekiyor.

Bu linke tıklayarak mazot gübre başvurusu yapabilirsiniz.

Eğer bu destekten yararlanmak istemiyorsanız da bu durumda da istemediğinize dair bu taleplerinizi il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

Mazot Gübre Tarım Destekleri Başvuru Süreci

Mazot, gübre ve toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerimiz:

 • Mazot ve gübre desteğinden yararlanmak istemeyen çiftçiler 31/12/2022 tarihine kadar İl/İlçe Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.
 • Çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olmaları, kayıtlı iseler kayıtlarını yılı içerisinde güncelleştirmeleri gerekmektedir.
 • Çiftçilerimiz Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarını ve mazot, gübre ve toprak analizi desteği başvurularını arazilerinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne, eğer birden farklı ilçede arazileri mevcut ise ikamet ettiği ilin il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
 • Mazot, gübre ve toprak analizi desteğinden faydalanmak istediğine dair Başvuru Dilekçesini belirlenen süreler içerisinde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olduğu İl/İlçe Müdürlüklerine vermek zorundadırlar.
 • Toprak analizi desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlarda toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.

Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği Başvuru Süreçleri hakkında ilgili detayları incelemek için tıklayınız.

Kaynak: Resmi Gazete

2023 Yılı Mazot Gübre Desteği Şartları Nelerdir?

Mazot desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerden bazı şartların yerine getirilmesi istenmektedir. Mazot Gübre Desteğinden yararlanma şartları aşağıdaki gibidir:

 • Mazot ve Gübre desteklemesinden yararlanabilmek için ÇKS’ye yani çiftçi kayıt sistemine kayıt olmanız gerekmektedir.
 • Çiftçi kayıt sistemine kayıt olmuş iseniz başvuru dilekçenizi bağlı bulunduğunuz Tarım il yada ilçe müdürlüğüne vermeniz yeterlidir.
 • Gübre desteklemesinden yararlanabilmek için en az 1 dekar tarım arazinizin olması yeterlidir.

Gübre desteklemesinde önemli bir ayrıntı vardır. Eğer tek parça 50 dekar ve üzeri araziniz var ise o arazi için toprak tahlili yaptırmaz iseniz o arazinin mazot desteğini alırsınız ama gübre desteğini alamazsınız. Yani diyelim 122 dekar tek parça araziniz var. Bu arazi için 3 adet toprak tahlili yaptırmanız gerekmektedir. Çünkü her toprak analizi 50 dekarlık alanı kapsamaktadır. Eğer 122 dekarlık arazi için 2 toprak analizi yapar iseniz 100 dekarlık alanın gübre desteğini alırsınız ancak 22 dekarlık alanın gübre desteğini alamazsınız. Toprak analizi yaptırırken bu ayrıntıya özenle dikkat etmelisiniz.

Başvuru yapmak isteyen çiftçilerden istenen başvuru dilekçesi aşağıdadır. Başvuru yapmak için dilekçeyi doldurunuz.

Mazot Gübre Desteği Başvuru Dilekçesi

……………………………………………………Tarım İl/İlçe Müdürlüğüne 

5488 Sayılı Tarım Kanunu’nun 19’uncu maddesi ve Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot,  Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ ( ..) gereğince Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve söz konusu Tebliğ hükümlerine uyacak şekilde tarımsal üretimde bulunduğum tarım arazisi için aşağıda (X) işareti ile işaretlemiş olduğum desteklemelerden yararlandırılmam ve bu ödemelerin T.C. Ziraat Bankasında açılan/açılacak hesabıma aktarılması için gereğini arz ederim.

Ödemeye ilişkin düzenlenen ve askıya çıkarılan icmallere, askı süresi içerisinde itiraz etmediğim takdirde kesinleşmiş icmal bilgilerinin doğruluğunu kabul etmiş sayılacağıma, ayrıca söz konusu ödemeyi Karar ve Tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere aldığımın tespit edilmesi halinde, aldığım ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rucu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte ”6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri” çerçevesince geri vermeyi kabul ve taahhüt ederim.

Dilekçenin alt sağ bölümüne Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Telefon no, adres yazılıp Mazot Desteği Gübre Desteği veya Toprak Analizi Desteği hangisi talep ediyorsanız işaretleyip mazot gübre başvuru dilekçesi imzalanmalıdır.

Mazot gübre başvuru dilekçesini İl tarım müdürlüklerine iletebilirsiniz.

Başvuru dilekçesi ile yaptığınız müracaat sonrasında hak edişiniz belirlenen takvimlerde Ziraat Bankası hesaplarınıza yatırılacaktır.

2023 Yılı Mazot Gübre Desteği Başvuru Tarihleri GÜNCEL

Üreticilerin, Bakanlık tarafından uygulanan, Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği ve Mazot Gübre Desteği vb. tüm tarımsal desteklemelerinden faydalanabilmeleri için ÇKS’ye kayıtlı olma zorunluluğu bulunmaktadır.

2022 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları ÇKS Yönetmeliği ve ÇKS Genelgesi hükümleri kapsamında 01 Ekim 2022 tarihinde başlayacak 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecektir.

Mazot Gübre Desteği Hangi Ürünler İçin Veriliyor?

Alan bazlı tarımsal destekler kapsamında üreticiler için mazot gübre desteği verilir. Tarımsal desteklemeler için kaynak 2023’de de 54 milyar lira olarak belirlendi. Bu kaynaktan ”Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli” kapsamında, yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya kanola, aspir, dane mısır, arpa, çavdar, yulaf, mercimek, nohut, yaş çay, fındık, zeytin ürünlerinin dışında kalan diğer bütün ürünlere “Diğer ürünler” kategorisinde belirtilen miktar kadar mazot ve gübre desteği ödemesi yapılmaktadır.

2023 Mazot Gübre Destek Tutarları Ne Kadardır?

2023 üretim yılı ÇKS kayıtlarına göre tarımda kullanılan mazot ve gübre destekleme ödeme tutarları aşağıda ki gibidir:

​ÜRÜNLER​MAZOT (TL/da)​GÜBRE (TL/da)​TOPLAM DESTEK (TL/da)
​Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale75 TL46 TL121 TL
Aspir 76 TL​21 TL​97 TL
Kütlü Pamuk, Çeltik250 TL21 TL271 TL
​Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek75 TL21 TL96 TL
Kolza( Kanola)88 TL21 TL109 TL
​Patates, soya125 TL21 TL​146 TL
​Yağlık Ayçiçeği,​88 TL21 TL109 TL
Yem Bitkileri ​94 TL21 TL​115 TL
Kuru Soğan, Yaş Çay, Zeytin63 TL​21 TL84 TL
Dane Mısır, Fındık ve Diğer Ürünler ​62 TL21 TL83 TL
​Nadas38 TL​____38 TL
Gübre destekleri %100 artırılmış yeni tablo

Mazot ve gübre destekleri ürün başına verilmektedir. Ekilmesi gereken ürünler tabloda gösterilmektedir. Gübre desteği; buğday, arpa, yulaf için dekar başına 75 TL, diğerleri için 46 TL olarak verilmektedir. Mazot desteği ise ürün türüne göre değişiklik arz edecektir.

2023 yılında alan bazlı tarımsal destekler kapsamında üreticiler için ödenecek mazot desteği tutarları aşağıdaki gibidir:

Mazot Desteği (TL/da)

 • Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman Emvali Alanları 3,30 TL
 • Hububat, Yem Bitkileri, Baklagiller, Yumru Bitkiler, Sebze ve Meyve Alanları 4,85 TL
 • Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Endüstri Bitkileri Alanları 7,90 TL

Gübre Desteği (TL/da)

 • Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman Emvali Alanları 4,75 TL
 • Hububat, Yem Bitkileri, Baklagiller, Yumru Bitkiler, Sebze ve Meyve Alanları 6,60 TL
 • Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Endüstri Bitkileri Alanları 8,25 TL
 • Toprak Analizi Desteği (TL/da)

Toprak Analizi Desteği 2,50 TL

Toprak Analizi ve Katı Organik Organomineral Gübre Desteği Başvuru Süreçleri

Mazot ve gübre desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerimiz; Üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olmaları gerekmektedir. Mazot ve gübre desteğinden yararlanmak istemeyen çiftçiler 30/06/2022 tarihine kadar İl/İlçe Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıca toprak analizlerinin yapılması da gerekiyor. Toprak analiz desteğinden faydalanabilmek için mutlaka Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvar olmaları gerekmektedir.

Toprak analiz desteği, en az 50 dekar arazide, her 50 dekar başına 40 TL olarak ödenir. Arazi analizleri yapılmayan çiftçilerimiz mazot ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.

Katı Organik – Organomineral gübre desteği kapsamında dekar başına 20 TL ödeme yapılır. Bu destekler 2023 yılında da verilmeye devam edecektir.

Çiftçiye Mazot gübre desteği T.C numarasına göre ne zaman yapılacak soruları en çok araştırılan konular arasındadır.

Ziraat Bankası Mazot Gübre Desteği Ödeme Tarihleri 2023

2023 yılında da aynı şekilde Mazot gübre desteği çiftçilerin T.C numarasına göre yapılır. Mazot gübre desteği ödemeleri Ziraat bankası üretici hesaplarına T.C kimlik numaralarının son hanelerine göre belirlenen takvime göre ödenmektedir.

Ziraat bankası tarafından yapılan ödemelerin tarihlerinin ne zaman olacağı Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği takvimlerde yapıldığı için Destek ödemeleri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklama yapıldığında devletdestekli.com bizi takip ederek güncel ödeme tarihlerinden anında haberdar olabilirsiniz.

e-Devlet Mazot Gübre Desteği T.C Kimlik No İle Sorgulama

Ziraat Bankası Mazot gübre destekleme ödeme sorgulama için linki ziyaret ediniz. Her yıl çiftçilere belirli periyotlar halinde yapılan Mazot ve gübre desteği başvurusunda bulunan çiftçilerin destek ödemesi sorgulamaları e-devlet üzerinden yapılabiliyor.

Mazot Desteği Kimlere Yapılmaz?

Toplam arazi miktarı bir dekarın altında olan ve rekreasyon amacıyla yetiştirilen yem bitkileri için mazot ve gübre desteği yapılmaz.

Mazot Gübre Desteği Başvuru Yeri Neresidir?

Mazot gübre desteği başvuruları, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri ve e-devlet üzerinden başvurular alınıyor.

Mazot Gübre Desteği Son Başvuru Tarihi Nedir?

Mazot gübre desteğinden yararlanabilmek için son başvuru tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gerekmektedir. Başvuru yapılacak olan Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri ve e-devlet üzerinden mazot gübre desteği son başvuru tarihi 31 Aralık 2022‘e kadar başvurmuş olan üreticilere hakedişleri Ziraat bankası hesaplarına yatırılacaktır.

Yorumlar

 1. Avatar of Nevzat Kara Nevzat Kara dedi ki:

  Mazot gübre desteği nezaman yatırılır tarafıma bilgi verilmesini saygılarımla arz ederim