Devlet Destekli

Milletvekilleri Ne Kadar Maaş Alıyor? (2020 Güncel Hesaplama)

Milletvekilleri Ne Kadar Maaş Alıyor? (2020 Güncel Hesaplama)

Milletvekillerinin maaşları her dönem tartışma konusu olmuştur. Sık sık basında yer alan haberlerde maaş tutarları abartılı bir şekilde ifade edilmektedir.  Milletvekillerinin emekli olduktan sonra da özlük hakları sebebi ile maaşlarının yüksek tutarlarda olduğu bilinmektedir. Ayrıca müsteşar ve bakanlar da üst düzey memur oldukları için maaşları yine yüksek meblağlarda olmaktadır. Ancak vekil maaşlarının belirli kanunlar çerçevesinde düzenlendiğini belirtmekte yarar var. Almanya, İngiltere gibi ülkelerde maaşların daha düşük tutarlarda olduğu söylenmektedir. Yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde milletvekili maaşlarının hesaplamasını yapacağız.

Milletvekili Maaşları 2020

Milletvekillerinin maaşları sürekli spekülasyon konusu olmaktadır. Maaşlarını kendileri oyladıkları söylenmektedir. Bu sebeple kendi maaşını kendi belirleyen tek meslek olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Konu ile ilgili Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün vekil maaşları öğretmen maaşlarını geçmesin sözü hatırlatılmaktadır. Belirtmek gerekiyor ki TBMM üyelerinin yolluk, ödenek ve emeklilik durumlarına dair çıkan 3671 sayılı kanun neticesinde maaş tutarları belirlenmektedir. Meclis üyelerinin maaş tutarları en yüksek devlet memurunun almış olduğu tutarı ifade etmektedir ibaresi bu düzenlemenin 1. maddesinde ifade edilmektedir. Bu kişiler gelir vergisi mükellefi değillerdir.

milletvekili-maaşları

Milletvekili maaşları ne kadar?

Ayrıca hesaplanan aylık ödenek tutarlarının 1/2′ si yolluk (harcırah) olarak ödenmektedir. Kanunda bu ödeneklere haciz yolu el konulamayacağı belirtilmiştir. Milletvekilleri en yüksek devlet memurunun haklarından yararlanır ibaresinde belirtilen en yüksek devlet memuru kavramı Başbakanlık Müsteşarı’ nı ifade etmekteydi. Yeni hükumet sistemimiz ile birlikte en yüksek mertebeli memur Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı oldu.

15 Ekim 2008 öncesinde görev yapmakta olan milletvekilleri 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’ na tabiydi. Ancak bu tarihten sonra yapılan düzenleme ile birlikte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘ na tabi oldular. 2008 yılından sonra vekil olanların maaşları bu açıdan daha düşük olacaktır. Çünkü emeklilik kesintileri de oldukça fazladır.

Vekil maaşlarına ek olarak 5.000 gösterge rakamının ilave edilmesi ile bakan maaşı kolayca hesaplanabilmektedir. Bakan maaşları vekil maaşlarından yalnızca 415 TL fazladır. Milletvekilleri net maaş ödemelerine bakıldığında tutarların oldukça düşük olduğu görülmektedir. Ancak ek ödemeler ile birlikte tutar oldukça yükselmektedir.

Milletvekilleri Ne Kadar Maaş Alıyor?

3671 sayılı kanun hükümleri neticesinde maaş belirlerken en yüksek kademedeki devlet memurunun maaşlarının dikkate alınacağından bahsetmiştik. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’ nın maaşlar 56, 400 sayılı gösterge dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Ayrıca memur maaş katsayısı ile 0, 1078511 rakamının çarpılması sonucu bulunmaktadır.

56.400* 0,1078511 = 6, 082, 802 TL

Bu tutar milletvekillerinin net maaşları olmaktadır. Fakat ek göstergelerin de bu tutara eklenmesi ile maaş tam olarak hesaplanacaktır.

Yolluk ücretleri

 • 8000 ek göstergeye ya da daha fazlasına sahip olanlar 51, 60 TL
 • 5800 den 8000′ e kadar ek göstergeye sahip olanlar 48, 15 TL
 • 3000 ila 5800 arasında ek göstergeye sahip olanlar 45, 20 TL
 • Kadro dereceleri 1-4 olanlar 39,85 TL
 • Kadro dereceleri 5- 15 olanlar 38, 75 TL yolluk almaktadır.

Tabloda milletvekillerinin net maaşlarına ek olarak gelir ve kesinti tutarları gösterilmektedir.

Konu Gelir Miktarı Kesinti Tutarı
Hesaplanan Maaş 6, 082, 802 TL
6 maaşlık ikramiye (Yıllık) 3, 044 TL
Özel hizmet tazminatı 3, 535 TL
Asgari geçim indirimi 183 TL
Fazla çalışma tutarı 359 TL
Damga vergisi 159,1 TL
Emeklilik kesintisi 861 TL
Harcırah 6, 915 TL
Makam tazminatı 810 TL
Gelir Vergisi 1, 240 TL

Tabloya göre gelirleri olan vekillerden 2 bin 102 TL kesinti yapılmaktadır. Bu hesaba göre 2020 yılında milletvekili maaşlarının 22. 200 TL olduğunu söylemek mümkündür.

Maaşa ek olarak herhangi bir ödeme tutarı ya da zam da yapılabilir. Memur maaşlarının yılda 2 kez artırıldığını söylemek de yerinde olacaktır. Ek bir bilgi olarak cumhurbaşkanı maaşı da aylık 81.020 Türk Lirası‘ dır.

Emekli Milletvekili Maaşı

3671 sayılı kanunun 2. ve 3. maddesinde milletvekillerinin emeklilik durumları ifade edilmiştir. 2. madde de TBMM üyelerinden herhangi biri emeklilik talebi ile bir dilekçe yazarsa, bildirimde bulundukları tarihten itibaren durumları Emekli Sandığı’ na bildirilir. Emekli olduktan sonra aylıkları kesilecektir. Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren dışarıdan atanan bankalar ile 3 erkten biri olan yasama erkine sahip kurumun üyelerine 3 aylık hizmet zammı verilecektir. 3. madde de ise maaşın bağlanma durumu düzenlenmiştir. Emeklilik talebinde bulunanlar SGK mevzuatında bulunan kurallara göre emekli edilecektir.

emekli-vekil-maaşı

Emekli vekil maaşı ücretleri

2020 yılında emekli milletvekillerinin maaşı da 13 bin 410 TL olarak belirlenmiştir. Milletvekili emekli maaşı cumhurbaşkanı emekli maaşının yüzde 45′ i oranında olmaktadır. O yılda görevde bulunan Cumhurbaşkanı tarafından bütçe kanunu belirlenmektedir. Daha sonra belirlenen bu tutarın yüzde %45′ i hesaplanarak milletvekili maaşına ulaşılmış olur. Emekli cumhurbaşkanı maaşı 32. 500 TL ‘ dir. Bu durumda emekli vekil maaşın da 13 bin 410 TL olacaktır.  

Milletvekillerinin emekli olmaları da oldukça kolaydır. Aktif olarak 2 yıl vekillik yapanlar borçlanarak (toplamda 5600 gün) isteğe bağlı olarak emekli olabilmektedir. Yani yaşa takılma gibi bir durumları söz konusu değildir.

Avrupa ülkeleri arasında asgari ücret ile vekil maaşları arasındaki en yüksek fark ülkemizde yer almaktadır. Zira bu iki maaş grubu arasında 11 kat fark bulunmaktadır. AB ülkeleri arasında en yüksek vekil maaşı İtalya ‘ da bulunmaktadır. İtalyan parlamento üyeleri 13 bin 920 Euro maaş almaktadır. Avrupa ülkelerinde maaş hesaplamalarında asgari ücret baz alınmaktadır. Bazı ülkelerde ise ortalama gelir seviyesi baz alınarak parlamento üyelerinin maaş tutarları belirlenmektedir.

Örneğin;

Belçika : 7 bin Euro

Almanya : 8 bin Euro

Kanada: 13 bin 950 dolar

Danimarka: 5 bin dolar

Ermenistan: 200 dolar

Polonya : 1, 893 dolar

Litvanya : 820 dolar

Çek Cumhuriyeti : 1, 900 dolar

İspanya : 2, 312 dolar

Fransa: 4, 648 dolar

İngiltere : 6, 200 dolar

Avusturya : 8 bin dolar

Hollanda : 5 bin dolar

Finlandiya : 4 bin dolar

İsveç : 4 bin dolar

Norveç : 7, 500 dolar

tutarlarında vekil maaşları mevcuttur. Ayrıca vekillerin haklarına bakıldığında bazı ülkelerde emeklilik garantisi yokken, bazılarında ise memur standartlarında emekli olunabilmektedir. Hiçbir ülkede  yan ödeme görünmemektedir. Ülkemizdeki gibi ek göstergeler mevcut değildir.

maaşların-milli-gelire-oranı

Vekil maaşlarının milli gelire oranı

Parlamento Üyelerinin Sahip Oldukları Haklar

Milletvekilleri seçilerek göreve geldikleri için seçim zamanlarına yakın kampanya başlatmaktadırlar. Maaşlarının çok daha fazlası tutarlarında masraf yaparak seçilmeye çalışırlar. Ancak emeklilik gibi görev sonunda da hayat standartlarında herhangi bir düşüş yaşanacağı söylenemez. Milletvekili olmak için ne kadar harcamanız gerektiğini biliyor musunuz?

 1. Görev süreleri içerisinde kırmızı pasaport hakları bulunmaktadır.
 2. Bakanlara soru önerisi verme hakları bulunmaktadır.
 3. Resmi belge talebinde bulunabilirler. Bu belgelerin gizli olması durumunda da ulaşabilmeleri yine mümkündür.
 4. Fakat vekillerin eriştikleri bilgileri devlet sırrı olması halinde basınla paylaşamaz.
 5. Vekiller seçim bölgelerinden sorunludur. Buralara hizmet götürmek ve yapılan çalışmaları kolaylaştırarak devlet ile halk arasında bir köprü görevi görebilirler.
 6. Her yıl belirlenecek kontenjanlara göre görev yaptıkları illerdeki KYK yurtlarına öğrenci yerleştirme hakları vardır. Üstelik öğrencinin maddi durumu göz önünde bulundurulmamaktadır.

Milletvekili Olma Şartları

Vekil olmak için bazı şartlara sahip olunmalıdır.

 • T.C. vatandaşı olmak
 • İlkokul mezunu olmak
 • Yaş şartı önceki yıllarda 25 ti. Referandumdan sonra 18 olarak belirlendi.
 • Anarşi eylemleri, devlet sırlarını açıklama gibi sebeplerden hüküm giymemiş olmak
 • Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak 
 • Askerlik hizmetini tamamlamak
 • Kısıtlı durumda olmamak (Engelli vekillerimiz bu maddenin dışında yer almaktadır. )
 • Ağır hapis cezası almamış olmak (Taksirli suçlar dışında 1 yıldan fazla ceza almamak)
 • Yüz kızartıcı suç işlememek gerekiyor. 

Bu şartları taşıyan herkes öncelikle belirlediği siyasi partilere üye olmak koşulu ile vekil adayı olabilir. Ya da kendi partisini kurarak seçimlere katılabilir. Özetle vekil maaşları yapılacak olan zamlarla birlikte 2020 yılı itibari ile 2. 200 TL’ ye gelmiş durumdadır.

] }Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.