Milyonlarca Çalışana Müjde! Maaşlara 1000 TL Destek!

Milyonlarca Çalışana Müjde! Maaşlara 1000 TL Destek!

9 Kasım’da yürürlüğe giren çalışanlara doğalgaz ve ısınma gider desteği düzenlemesinin detayları belli oldu. Çalışanlara elektrik, doğalgaz, ve yemek bedelinin nakit ödemesi hakkında Resmi Gazete’de yayınlanan 7420 sayılı Kanunla çalışanlarla ilgili iki önemli düzenleme yapıldı.

7420 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesi ile işverenler, 9 Kasım 2022 tarihinden 30 Haziran 2023 tarihine kadar çalışanlarına elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerini ödeyecek. Asgari kazançlarına ilave olarak aylık 1.000 TL’yi aşmayan ödemeler Gelir Vergisi ve SGK Priminden istisnadır.

Bu düzenleme ile işverenlerin çalışanlarına elektrik, doğalgaz ve ısınma giderleri karşılığında ödemeleri vergi ve SGK açısından teşvik edilmektedir.

Doğal Desteğinin Şartları Nelerdir? Kimler Faydalanabilecek?

İşverenlerin elektrik, doğalgaz ve ısınma giderleri karşılığında yapacakları ödemelerde vergi ve SGK istisnası şartları aşağıdaki gibidir:

  • Aylık toplam 1.000 TL’yi aşmayan ödemeler istisna kapsamına giriyor. İşverenlerin işçilere elektrik, doğalgaz ve ısınma giderleri için yapacakları aylık toplam 1.000 TL’ye kadar ödemeler muafiyet kapsamındadır.
  • 1.000 TL’yi aşan kısım ise gelir vergisi ve SGK primine tabi. Bu ödemeler, çalışanların cari ücretlerine/asli kazançlarına ek olarak yapılmalıdır.
  • Bu muafiyetten yararlanabilmek için söz konusu ödemelerin çalışanların cari ücret prim kazançlarına ek olarak yapılması gerekmektedir.
  • Çalışanların ücretinde bir artış oluşturmadan ücret kalemlerinin adı değiştirilerek, bu istisnalardan yararlanılması mümkün bulunmuyor.
  • İstisna 9 Kasım 2022 – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak ödemeler için geçerli.
  • Muafiyet düzenlemesi süresiz olmayıp, bu muafiyetler 9 Kasım 2022 ile 30 Haziran 2023 tarihleri ​​arasında yapılan ödemeler için uygulanabilecektir.

Bu ödemeler; elektrik, doğalgaz ve ısınma giderleri karşılığında yapılmalıdır. İstisnanın uygulanabilmesi için söz konusu ödemenin işverenler tarafından çalışanların elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderleri karşılığında yapılması gerekmektedir.

Doğalgaz Desteğinin İşveren Maliyeti Ne Kadar Olacak?

İşverenler, daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek çalışanlarına ödedikleri bu ödemelerin aylık 1.000 TL’ye kadar olan kısmı artık vergi ve SGK primi ödemeyecek. Çalışan sayısına bağlı olarak vergi ve prim muafiyeti miktarı da artmaktadır. Bu ödeme yapan işverenler için önemli bir kazançtır.

Bu istisna olmasaydı, bir asgari ücretlide işverenler net 1.000 TL’ye kadar yapacakları söz konusu ödemeler nedeniyle 178,4 TL gelir vergisi ve 454,6 TL SGK primi fazladan ödeyeceklerdi. İstisna nedeniyle bir asgari ücretlide toplam kazançları 633 TL oluyor.

Çalışanların ücretleri, söz konusu istisna nedeniyle en az 1.000 TL artacak. Ayrıca, personele nakit olarak ödenen yemek bedelleri de gelir vergisinden istisna edildi.

7420 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, çalışılan günlerin günlük yemek bedelinin 51 TL’yi aşmayan kısmı, işyerinde veya müştemilatında yemeklerin işverenler tarafından verilmediği hallerde gelir vergisinden istisna edilmiştir. Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ve bu amaçla sağlanan diğer menfaatler ücret olarak vergilendirilir. Bu düzenleme 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Yeni yılda bu miktarın 114 TL olması bekleniyor.

Önceden, bu şekilde nakit olarak yapılan tüm ödemeler gelir vergisine tabiydi. Öte yandan, bu düzenleme ile yemek çeki, yemek kuponu ve yemek kartı düzenlenmesi yoluyla sağlanan faydalara ek olarak nakit olarak ödenen yemek bedelleri de gelir vergisi istisnası kapsamına alınmıştır. Diğer bir deyişle, muafiyet başvurusu için yemek çeki, yemek kuponu ve yemek kartı düzenlenmesi suretiyle sağlanan fayda şartı kaldırılmıştır.

Ancak, bu istisna düzenlemesi SGK primini kapsamıyor. Mevcut durumda, bu 51 TL’nin 12,94 TL’lik kısmı SGK priminden istisna, aşan kısım prim kesintisine tabi bulunuyor.

Doğalgaz Desteğinin Hazineye Maliyeti Ne Kadar?

Çalışanlara ücretleri dışında yapılan her ne adla yapılırsa yapılsın tüm nakdi ödemeler ücret olarak gelir vergisine ve SGK primine tabi bulunuyor. Bu düzenleme ile, Hazine, işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılacak ödemelerin aylık toplam 1.000 TL’ye kadar olan kısmını gelir vergisi ve SGK priminden istisna ederek, bu tutara isabet eden gelir vergisi ve SGK priminden vazgeçiyor.

Bu istisna nedeniyle Hazine’nin asgari ücretliden vazgeçtiği gelir vergisi 178,4 TL, SGK primi ise 454,6 TL. Yani Hazine’nin verdiği toplam tutar 633,00 TL!

Doğalgaz Desteğinin Denetimi Nasıl Olacak?

Söz konusu ödemelerin elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık yapılıp yapılmadığının nasıl tevsik edileceği konusu açık değil. Bunun için işverenler tarafından alınacak bir kararın yeterli olup olmayacağı veya çalışanların elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine ilişkin olarak işverenlere fatura ibraz etmelerine gerek bulunup bulunmadığı hususlarının açıklığa kavuşturulması gerekiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çok kısa bir süre içerisinde müşterek çıkarılacak tebliğ veya ayrı ayrı çıkarılacak tebliğlerle bu konuya açıklık getirilmesi bekleniyor.

İşveren Doğalgaz Desteği Yapmak Zorunda mı?

Hayır. Çalışanlara bu ödemelerin yapılması işverenler açısından zorunlu değil, tamamen isteğe bağlıdır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.