geri ödemesiz hibehayvan kredisiesnaf kefalet kredisitablet başvurusumaddi yardımfaizsiz kredigeri ödemesiz destek

Muhtaç Ailelere Kömür Yardımı Başvurusu Ocak 2021

Muhtaç Ailelere Kömür Yardımı Başvurusu Ocak 2021
A+
A-

13 OCAK 2021 tarihli Resmi Gazete’de Muhtaç Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3424) yayımlandı.

Muhtaç Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar

Miktar ve sevkiyat

MADDE 1- (1) Her bir il ve ilçede dağıtımı yapılacak toplam kömür miktarı, il ilçe bazında tespit edilen aile başı kömür miktarları ve yardımdan faydalanacak muhtaç aile sayıları esas alınarak belirlenir.

(2) İl/İlçe  bazında aile başı kömür miktarları; Bölgenin iklim koşulları geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürlerin ısıl değerleri ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir. Vakıfların yıl içinde aile başı kömür kömür miktarındaki değişiklik taleplerini değerlendirmeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

(3) Yardımdan faydalanacak aileler ise 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu uyarınca her il ve ilçede kurulu bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca (vakıf) aynı Kanunda yer alan muhtaçlık kriterine uygun olarak tespit edilir ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca onaylanır, Vakıfların yıl içinde aile sayısındaki değişiklik taleplerini değerlendirmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilidir.

(4) Dağıtım yapılan kömür muhatap ailenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemez.

(5) Kömür teslimatları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen il/ilçe bazlı aile başı kömür

Miktarını aşmamak kaydıyla bu Karar hükümleri çerçevesinde ailelerin ihtiyaçları nispetinde yapılır.

(6) 2021 yılında bu Karar kapsamında vakıflara ve vakıflarca belirlenen ailelere Doğrudan yapılacak kömür sevkiyatları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek kriterlere göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKD ve Türkiye Taş Kömür Kurumu (TTK) genel müdürlükleri tarafından belirlenen sevkiyat program dahilinde yapılır.

Görevlendirme

MADDE 2- (1) TKİ ve TTK tarafından CİF satış esaslarında vakıflarca bildirilen teslim noktaları ile vakıflarca belirlenen ailelere doğrudan gönderilecek kömür, sevkiyat noktalarının konumuna göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla TKİ ve TTK sorumluluğunda nakledilir.

(2) Sevkiyat program, ekte yer alan dağıtım takvimine uygun olarak yapılır. Vakıflar, TKİ ve TTK’nn termin planı ve dagitım takvimine uyar ve bu hususta gerekli tedbirleri alır. Dağıtım takvimi ve termin planına uyulmaması durumunda vakıfların talepleri TKİ ile TTK’nin imkanları dahilinde hazırlayacağı sevkiyat programına göre karşılanır.

(3) TKİ’nin bu Karar kapsamında dağıtacağı kömür öncelikli olarak olarak kendi işlettiği sahalardan temin etmesi esastır. TKİ, bu Karar kapsamında dağıtacağı kömürü ve gerekli hizmeti, işleticisi kim olursa olsun kendisine ait sahalar ile bağlı ortaklık veya veya iştiraklerine ait sahalardan da temin edebilir ve kömürün kendi sorumluluğu altında  vakıflara ve vakıflarca belirlenen ailelere doğrudan ulaştırılmasını sağlar.

(4) TCDD Taşımacılık A.Ş, ile taşınacak kömüre bu kuruluş tarafından öncelik verilecek olup, TKİ ve TTK ile TCDD Taşımacılık A.Ş. arasında öncelik ve taşıma konusunda konusunda protokol yapılır.

(5) Bu Karar kapsamında dağıtılacak kömürlerin Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) tarafından taşınacak kısmına ilişkin TKİ ve TTK ile PTT arasında, kömürlerin vakıflara veya vakıflarca belirlenen ailelere doğrudan teslimi konusunda protokol yapılabilir.  Protokol yapılması durumunda, PTT tarafından doğrudan kömür teslim edilmesi öngörülen ailelerin kimlik, adres, iletişim, miktar ve kömür teslimine ikişkin diğer bilgileri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca PTT” ye bildirilir.

(6) TCDD Taşımacılık A.Ş. ve PTT, kömürlerin eksiksiz ve zamanında teslim edilmesi İçin gerekli önlemleri alır.

Kömür Yardımı Başvurusu Nereye Yapılır? (Muhtaç Ailelere)

Organizasyon ve denetim

MADDE 3- (1) Vakıflarca belirlenecek muhtaç ailelere doğrudan iletilecek olanlar hariç olmak üzere il ve ilçe içerisinde dağıtım organizasyonu vakıflar tarafından yapılır.

(2) Dağıtılacak kömürlerin niteliği, 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı: Resmi Gazete’de yayınlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olur.

G) Vakıflar; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca bu Karar hükümleri kapsamında denetlenebilir.

Vergi, harç ve faturalandırma

MADDE 4- (1) Kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar (KDV dahil) TKİ ve TTK tarafından ödenir.

(2) Vakıflarca belirlenecek muhtaç ailelere doğrudan iletilecek kömür bedeline ilişkin faturalar ailenin ikamet ettiği ilçede bulunan vakıf adına düzenlenir.

(3) PTT tarafından ailelerin adreslerine doğrudan iletilecek kömür dağıtımına ilişkin ek ücrete ait fatura TKİ veya TTK adına düzenlenir.

Görevlendirme bedeli

MADDE 5- (1) TKİ ve TTK genel müdürlükleri tarafından bu Karar kapsamında belirlenen kriterlere uygun olarak CIF satış esaslarına göre teslim edilecek kömürlere ilişkin bedeller görevlendirme bedeli sayılır ve 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi çerçevesinde TKİ ve TTK’ya ödenir.

Devlet Yakacak Yardımı (Odun Kömür Desteği)

Uygulama

MADDE 6- (1) Bu Kararın  uygulanmasına dair usul ve esaslar; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşleri alınarak, Hazine ve Maliye Bakanlığın tarafından belirlenir.

Yürürlülük

MADDE 7- (1) Bu Karar, 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girer. (13/01/2020 yayım tarihi)

Kömür Yardımı Ne Zaman Verilecek?

İllere göre kömür dağıtım takvimi isimli dokümanda tüm illerin verileceği tarih belirtilmiştir.

Devletten Geri Ödemesiz Hibe Nasıl Alınır? Şartları Nelerdir?

Telegram'da Bizi Takip Edin! Abone Olmak İçin Tıklayın!
Yorumlar

Yorumunuzun Önemi

 1. Sevim Eroğlu dedi ki:

  Eşimden ayrıldım bir oğlum var kara ciğer nakli verdim babama calisamiyom kömür yardimi nakdi yardim ne olursa bekliyorum.

  (4/5)
 2. Erol alıç dedi ki:

  Pandimiden dolayi calisamiyorum eşimle ara bozuk işden dolayı banda kömür yardim edermisiniz allah razı olsun belediyemizden yardımları için

 3. Nermin sahin dedi ki:

  Kiraciyim 2çocuğum var kömür yardımı ihtiyacım var lütfen yardımcı olun

 4. Çınar dedi ki:

  Kria yardımı istiyorum kömür eşimden boşandım 10 yaşında oğlumla kirada oturuyorum pandemiden dolayı ise gidemiyorum hiçbir gelirim yok

 5. Zubeyde dedi ki:

  Kiradayim butcem zayıf ihtiyacım var

 6. Zubeyde dedi ki:

  Kiradayim ihtiyacım var

 7. Sultan em dedi ki:

  Kira. Parası. Yazılmak istiyorum

  (2/5)
 8. Sultan em dedi ki:

  Gıda yardımına yazılmak istiyorum

  (2/5)
 9. Yönetim dedi ki:

  Resmi Gazetede yayımlandı.

  (5/5)