Muhtaç Asker Ailesi Yardımı 2022 E-Devlet Başvurusu

Asker ailesi maaşı nedir, nasıl alınır, ne kadar, şartları nedir, ne zaman yatar, muhtaç asker çocuğu yardımı ne kadar, asker ailesi yardımı ne zaman kesilir, Muhtaç Asker Ailesi Yardımı 2022 E-Devlet Başvurusu ve sorgulama hakkında detayları araştırdık.

Muhtaç Asker Ailesi Yardımı 2022 E-Devlet Başvurusu

Asker ailesine devlet desteği veriliyor. Devlet zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine düzenli nakit yardımı yapmaktadır. Bu yardım programına, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım MAAY programı denmektedir. Ödeme 2 ayda bir yapılmaktadır. Destekler arasında yer alan er ve erbaş olan, askere giden kişilerin ailelerine ve çocuklarına 12 ay boyunca 1.000 TL ve 400 TL olarak ve iki ayda bir yapılan bu destekten yararlanmak isteyen kişiler, muhtaç durumda olması ve askere giden yakınının olması gerekmektedir.

Vatani görevini yerine getirmekte olan askerlerimizin, sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelerinin askerlik görevi süresince desteklenmesi amacıyla Devlet destekli olarak Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından asker ailesi için yardım programı yürütülmektedir.

Asker Ailesine Devlet Desteği: 1000 TL Aileye, 400 TL Çocuğuna Destek!

Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı kapsamında 1000 TL ailelere ve 400 TL çocuğa ödeme yapılır.

Muhtaç asker ailesini para yardım tutarı, aylık minimum 500 TL’dir. Devlet her iki ayda bir yardım alan ailelerin PTT’de otomatik şekilde açılan hesaplarına en az 1.000 TL para yatırır. Diğer tarafdan askerin bulunduğu ilin zorluk derecesine ve ailenin muhtaçlık oranına bağlı maaş artış gösterir.

Yardım ProgramıKapsamıBaşvuranKimler FaydalanırTutarÖdeme Dönemi
Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım ProgramıVatani görevini yerine getirmekte olan askerlerimizin, ihtiyaç sahibi
olan ailelerine
Evli ise eşi, bekar ise anne veya babasıAsker evli ise eşi, bekar ise anne veya babası500 TLÖdemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.
Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı İhtiyaç sahibi olup babası askerde olan çocuklar içinMuhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakdi yardım programından asker eşi olarak faydalanan kişiİhtiyaç
sahibi olup babası askerde olan çocuklar
200 TLÖdemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

Askerlere Verilen Para 2022 Er Maaşları Ne Kadar?

MAAY programında, şartları sağlayan hak sahibi kişilere, aylık 500 TL olmak üzere her iki ayda bir 1.000 TL düzenli nakdi ödeme yapılır. Bu yardım programı kapsamında yapılan ödemelerin aralıkları ve artış miktarları Fon Kurulu kararıyla belirlenir.

 • Ödemeler 2 ayda bir olmak üzere ödemeler gerçekleştirilir.
 • Aylık yatırılan tutar 500 TL‘dir.
 • 2 aylık toplamda 1000 TL tutarında ödeme yapılır.

Muhtaç Asker Ailesine Asker evli ise eşi, bekar ise anne veya babasına yardım ödemesi aylık 500 TL olmak üzere 2 ayda bir 1.000 TL’lik düzenli ödeme hak sahibi vatandaşlarımızın PTT’deki hesaplarına yatırılmaktadır.

Muhtaç asker çocukları 18 yaşından küçükse aylık 200 TL ödenmektedir. İki ayda toplam 400 lira ödenmektedir. Sosyal yardım tutarlarını Bakanlık sayfasından görmek için tıklayınız.

Askerlere Harçlık Ödemesi 2022 Yılında Ne kadar?

Askerlere harçlık olarak 2022 yılında 190 TL para ödemesi yapılır. Milli Savunma Bakanlığı 2022 yılında er asker olarak vatani görevini yapan askerlere harçlık vermektedir. Askerliğini er olarak yapan askerlere verilen para doğu ve ya Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen bölgeler dışında yapanlar için verilen asker harçlığı 2022 yılında 190 TL’dir. Onbaşı rütbesinden askerlere 216,75 TL, Çavuşlar ise 244,71 TL almaktadır.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilen bazı bölgelerde ve doğuda askerlik maaşı diğer bölgelere göre farklıdır. Buna göre;

 • Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkâri, Van, Ağrı ve Iğdır hudut birliklerinde görev yapanların aylık harçlık tutarı 1.516,88 TL olacaktır.
 • Doğuda görev yapan asker maaşları ise 3.445,00 TL olarak ödenmektedir.

Muhtaç Asker Ailesine Yardım MAAY Programı

Asker ailesine yardım 2022 yılında 400 TL- 1.000 TL arasında ödenen bir yardım parasıdır. Aile Bakanlığı tarafından yürütülen bu program kapsamında bu aileler ve çocuklarına iki aylık yapılan maddi yardımlar ile az da olsa devlet desteği sağlanması amaçlanmaktadır.

Askere gidenlerin, er veya erbaşların ailelerine yapılan bu yardımların başvuruları alınmaya devam ediyor. Bu program kapsamında PTT şubelerine nakit destekleri yatırılmaktadır. Başvuru formuna ile yalnızca T.C. kimlik numaranızı kullanarak müracaatlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Toplamda en fazla 12 ay boyunca ödeme yapılmaktadır.

Bu yardımdan yararlanabilmeniz için aşağıdaki şartları sağlamanız gerekiyor:

 • Muhtaç sayılmak: Muhtaç sayılabilmek için hane halkı ortalama gelirinin net asgari ücretin 1/3’ünden az olması gerekiyor. Bunun tespiti Aile ve Sosyal Politikalar tarafından yapılmakta.
 • Sigortalı çalışmamak, aylık ya da gelir almamak: Askerlik maaşına başvuran kişinin herhangi bir kapsamda sigortalı olmaması ve Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli maaşı ya da gelir almıyor olması gerekiyor.
 • Askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, haliihazırda sosyal güvencesi olmayan; fakir ve muhtaç durumda olduğu mütevelli heyeti kararıyla tespit edilen, resmi nikâhlı eşi veya anne/babası bu yardım programından faydalandırılır. Bu yardım programından faydalandırılma sırasıyla; askerin eşi, anası ve babası ile sınırlandırılmıştır. Askerin kendisi, kardeşleri, büyük anne ve büyük babası vb. gibi yakınları bu yardım programından yararlanamaz.
 • Yardımın Mütevelli Heyeti’nce kabul edilebilmesi için, askerlik bilgisi durumunun “Sevk Edildi, Katılım Bekleniyor” veya “Silah Altında” olması gerekmektedir. A
 • Askerin; Er, 4 Aylık Er, 6/8 Aylık Er hizmet türüne sahip olması gerekmektedir.
 • Hükümlü ve tutukluların iaşe ve ibate giderleri, 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun kapsamında karşılandığından, bu durumda olanlar MAAY programından faydalanamaz.
 • Ayrıca, huzurevinde kalan kişilerin temel ihtiyaçları huzurevi tarafından karşılandığından dolayı, MAAY programından huzurevinde kalanlar da faydalandırılamaz.
 • Bu yardım programından sırasıyla eş, ana ve baba faydalandırıldığı için, bunlardan herhangi birisinin gaipliğine mahkemece karar verilmiş olması halinde, yardım programından faydalanma sırası gaip olandan sonraki kişiye geçer.

Yoksul Asker Annesi İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Muhtaçlık yardımı için aşağıdaki şartlar aranır:

 • Askerin ve ailesinin askere gitmeden önce aynı il ve ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olması ve muhtarda kaydının bulunması,
 • Askere gittikten sonra en geç olarak 6 ay içinde müracaat etmesi. (6 ayı geçtikten sonra müracaat kabul edilmiyor.)
 • Askerin annesinin hiçbir geliri olmayacak (SSK, BAĞ-KUR ve emekli sandığından)
 • Askerin babası ile resmen boşanmış olacak veya babası vefat etmiş olursa kendisi başvurabilir.
 • Eğer askerin babası sağ ve annesi ile birlikte ise devlet hastanesinden çalışamaz durumdadır olarak heyet raporu getirmesi gerekmektedir. Kanunen babası eşi ve çocuklarına bakmakla yükümlü olduğundan aksi durumda başvuru kabul edilmemektedir.
 • Askere gidenden hariç 18 yaşını doldurmuş erkek çocuğu varsa da başvuru kabul edilmiyor. Çünkü, kanunen 18 yaşını doldurmuş erkek çocuk annesine ve babasına bakmakla yükümlü olmaktadır.
 • 18 yaşını doldurmuş erkek çocuk öğrenci olarak okula devam ediyorsa, çalışamayacak durumda ve hastalığı bulunuyorsa, devlet hastanesinden çalışamaz durumda olduğuna dair heyet raporu alınması gerekmektedir.

Asker Ailesine Yardım İçin Gelir Şartı 1.417 TL

Muhtaçlıktan ve ihtiyaç sahibi ailelerden bahsederken bu kişilerin belli gelir sınırının altında olması gerekmektedir. Yardım söz konusu olduğunda, bu durumun tespiti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülür. Gelir şartını sağlayan muhtaç asker aileleri şartları şu şekildedir:

 • Zorunlu askerlik görevinde olan er veya erbaşların aynı hanedeki yakınlarının geliri asgari ücretin 1/3’ü kadar olmalıdır.
 • Bunun tespiti için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelir testi yaptırılır.
 • Hane halkında kişi başına düşen muhtaçlık gelir şartı 2022 yılı için en fazla 1.417 TL olmalıdır.
 • İkametgah ettiği konutta toplam gelir o ikametgah adresinde bulunan kişi sayısında bölündüğünde 1417 liradan az gelir bulunuyorsa, asker ailesi muhtaçlık aylığı bağlanır.

Asker Ailesi Maaşını Kimler Alabilir?

Bu yardımdan faydalanabilecek olan kişiler aşağıda listelenmiştir. Bu vatandaşlar dışında kalanlar muhtaç asker ailelerine yardım programından yararlanamazlar.

Asker Ailesi Maaşını alabilecek kişiler şu şekildedir:

 • Asker, er veya erbaşlar evliyse nikahlı eşi,
 • Eğer bekarsa öncelikle annesi,
 • Asker bekar ve annesi vefat etmişse babası,
 • Bekar olan askerin anne ve babası ayrılmışsa, kişi kiminle yaşıyorsa müracaat önceliği onundur.

Ayrıca, şartlı eğitim ve sağlık yardımı alan asker yakınları da bu program kapsamında yardımlara müracaat ederek, PTT hesaplarına nakit desteklerini alabilmektedir.

Muhtaç Asker Ailesine Yardım Başvurusu Nereye Yapılır?

MAAY programına başvurular, resmi olarak ikamet edilen yerdeki SYDV’lere yapılır. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik,ehliyet veya pasaport dışında,askerlikle ilgili belgeler de dâhil olmak üzere, herhangi başka bir belge istenmez.

Muhtaç Asker Ailesine Yardım Başvurusu aşağıdaki kurumlara yapılır:

 • İl ve ilçelerde bulunan belediyelere bağlı Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma kurumları,
 • Kaymakamlığı bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak sıralanabilir.
 • SYDV başvurularını şahsen ikamet ettiğiniz yerde yapabilirsiniz.

İkametgahınız neredeyse oradaki kamu kurumlarına başvuru yapabilirsiniz. Asker yardım parası için başvuru yapacağınız yerler yukarıda ki gibidir.

Muhtaç Asker Ailesi Yardımı Başvurusu illerde ki valiliklere, ilçelerde ise kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yaptıktan sonra “Vakıf Mütevelli Heyeti” sosyal inceleme raporları doğrultusunda uygun görürse yardım kararını onaylıyor. Onaylandıktan sonra maaş bağlanıyor.

Muhtaç Asker Ailesine Yardım Başvuru ve Sonucu Sorgulama e-Devlet 2022

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımına başvurmak için öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti linkini tıklamalısınız. Ardından Yeni Başvuru menüsünden Uygulamaya Git seçeneğine tıkladıktan sonra başvuru formunda başvuracağınız yardım türünü ihtiyaç ve taleplerinizi açıklamalı olarak yazmalısınız. E-devlet üzerinden Bakanlık tarafından sağlanan Sosyal yardımlara e-devlet üzerinden bu şekilde başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvurunuza ilişkin iş ve işlemler kayıtlı resmi ikamet adresinizin bulunduğu İl/İlçede bulunan 3294 Sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda faaliyetlerini yürüten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yerine getirilecektir.

Asker Ailesine Yardım Başvuru Formu ve Gerekli Evraklar

Asker ailesine yardım başvurusu yapabilmek için T.C. kimlik numarasının yanında bazı evraklarında teslim edilmesi ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

Asker Ailesine Yardım Başvuru formları şu şekildedir:

 • Hane Başvuru Kayıt Formu,
 • Sorgu Dilekçesi ,
 • MAAY (Muhtaç Asker Ailesi Yardımı Sözleşmesi) olarak 3’e ayrılır ve hepsi doldurup imzalanarak yetkililere teslim edilir.

Asker Ailesine Yardım için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir:

 • Askerlik yardım parası için Askere gidenlerin ailelerine ödeme başvurusu işlemleri için T.C. Nüfus cüzdanınız, T.C. kimlik kartınız.
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda kaydınız yoksa, aşağıdaki başvuru formlarını da doldurmalısınız.

SYDV sisteminde, belediyelerin asker ailesi yardımı için kaydınız varsa sorgu dilekçesi vermenize gerek yoktur. Daha sonra, eğer bu vakıflardaki Vakıf Mütevelli Heyeti şartların uygun olduğuna karar verirse, başvurunuz onaylanıyor. İncelenen sosyal rapor karşılığında olumlu olduğu takdirde yardım kararı onaylanır. Bu başvurular sonucunda uygun olduğuna karar verildiği takdirde 2 aylık 800 TL nakit tutarı PTT hesabınızdan çekebilirsiniz.

Muhtaç Asker Ailesine Yardım Başvuru Sorgulama (e-Devlet) 2022

Şahsen kurumlara başvurarak yaptığınız müracaatlarınızı aynı zamanda e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaranız ile sorgulayabiliyorsunuz. e-Devlet üzerinden muhtaç asker ailesi yardım başvuru aşamaları ve tüm detaylarına aşağıdaki gibi olmalıdır:

Başvurularınızı yalnızca bulunduğunuz yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler, Kaymakamlık ve belediyelere bağlı SYDV aracılığı ile yapabilirsiniz. Başvuru sonuçlarınızı ise e-Devlet üzerinden Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama kısmından yapabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden başvuru yolu kapalı olup, yalnızca yardımları sorgulama işlemleri yapılabilmektedir. E devlet üzerinden asker maaşı başvuru yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

 • Öncelikle e-Devlet’e giriş yapılır.
 • Burada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasına geçilir.
 • Daha sonra, önceden başvuru yapmış olduğunuz destekleri sorgulamak için ‘Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama‘ ekranına girilir
 • Burada başvuru durumu, toplam ödeme tutarı gibi tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ayrıca ALO 183 Sosyal destek başvuruları ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Asker annesi maaşı, ailesi maddi yardım sorgulama işlemleri için 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz.

Askere giden er veya erbaşlar, gitmeden önce ne yapılması gerekiyor merak edenler, askerlik uzman tavsiyeleri yazımızı inceleyebilirsiniz.

Muhtaç Asker Ailesi Yardımı Sorgulama (Bakanlık)

İçişleri Bakanlığının Muhtaç Asker Ailesi Talebine İlişkin 4341 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Başvuruları Sorgulama asker ailelerine maaş sorgulama linki üzerinden başvuruların sorgulamaları yapılabiliyor. Sorgulama ekranına başvuran kişi T.C Kimlik No ve doğrulama kodu girilerek sorgulama yapabilirsiniz.

Muhtaç Asker Ailesi Talebine İlişkin 4341 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Başvuruları Sorgulama Ekranı üzerinden yapacağınız Müracaat tarihine göre tüm talepleriniz listelenecektir.

Muhtaç Asker Ailesi Yardımı sorgulama iletişim bilgileri:

 • Yapacağınız yardımları başvurularınızı e-Devlet şifreniz ile sorgulayabilirsiniz.
 • Ayrıca ALO 144 yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara hizmet numarasını da arayabilirsiniz.

Muhtaç Asker Ailelerine Yapılacak Sosyal Yardımlar Nelerdir?

Muhtaç asker ailelerine yapılacak sosyal yardımlar şu şekildedir:

 • Gıda yardımı,
 • Kömür, sağlık yardımı
 • Eğitim ve barınma,
 • Doğum veya eşi vefat edenlere yapılan destekler,
 • Muhtaç asker ailelerine yönelik yapılan yardımları sorgulayabileceğiniz ve bilgi, destek yardım başvurusu oluşturabileceğiniz sabit numaradır.

Asker Ailesinin Maaşı Ne Kadardır?

2022 yılında yapılan zam ile birlikte, er veya erbaşın 18 yaşından küçük çocukları için her ay için 200 TL maaşı bulunmaktadır. Bu ödemeler 2 ayda bir yapıldığından toplamda 400 TL alınacaktır.
Son düzenlemeler sonrasında: Aylık destek tutarı son düzenlemeler sonrası 500 TL olmuştur. Böylece muhtaç askerin Anne ve babası da müracaatları sonucunda 2 aylık toplamda 1000 TL gibi bir ödeme almaktadır.

Muhtaç Asker Ailesi Yardımı Ne Zaman Yatar 2022

Asker ailesi yardım ödemeleri çift ayların son haftasında yatar. Yani 2,4,6,8,10 ve 12 ayların son haftalarında yatmaktadır. Asker ailelerine verilen maaş yardımı bu tarihler arasında 500 TL ve 2 ayda bir 1.000 TL olmak üzere PTT şubelerine yatar.

Muhtaç Asker Ailesi Yardım Ne Zaman Kesilir?

Asker ailesine yardım, hizmete alındığı tarihte verilmeye başlar ve terhisini takip eden 15 gün sonunda sona erer. Kanuni sebep ve salahiyete müstenit olmaksızın vazifesinden ayrılmış olanların ailelerine verilen bu yardım resmi başlangıç tarihinden itibaren verilir, sözleşme askerliği bittiği gün ise derhal kesilecektir.

Asker Ailelerine Ne Kadar Yardım Yapılıyor?

Asker ailesine yardım 2022 yılında düzenli olarak 12 ay boyunca, ayda 2 defa olmak üzere yapılan bu destekler 1000 TL’yi alabiliyorsunuz. 18 yaşından küçük çocuklar içinde 400 TL’lik ödemelerin yapıldığını düşünürsek, 1000 TL + 400 TL toplamda 1400 TL ödeme halen yapılmaya devam etmektedir.

Muhtaç Asker Çocuğu Yardım Programı Başvurusu

Yoksun çocuklar için başvuru yapacak olan asker eşi olan kişilerdir. Anne çocukları adın ayardım başvurusunda bulunur. Başvurular bulunduğunuz il ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV’lere) yapılır. Asker çocuğu olarak şartlar sağlayanlara 2 ayda bir 400 TL olmak üzere, aylık 200 lira yardım yapılır.

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı Şartlar Nelerdir?

Bu yardım programlarından faydalanacak olan çocukların aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:

 • Kişinin sosyal güvencesi olmamalıdır,
 • Babası askerlik hizmetini yerine getiriyor olması,
 • 18 yaşını doldurmamış olmalıdır.
 • Evli olanlar yararlanamaz.
 • Çocuk bekar olmalıdır.
 • Sosyal ve Ekonomik Destek Yardımından yararlanmayan yani SED yardımı almayan kişiler olmalıdır.
 • Kurum ve kuruluşların bünyesinde koruma ve bakım altında bulunmayan ve diğer kuruluşlardan asker yardımı almayanlar başvuru yapabilir.
 • Hak sahibi olanların 2022 aylığı bulunmayan ve muhtaçlık durumu için uygun görülen kişiler bu yardımdan faydalanmaktadır.

Asker Çocuğu Yardımı Sorgulama Ekranı

İçişleri Bakanlığı tarafında sorgulama sayfası online olarak açıktır. Muhtaç Asker Ailesi Talebine İlişkin 4341 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Başvuruları Sorgulama Ekranına web sayfası üzerinden giriş yapılır.

Muhtaç Asker Ailesi Yardımı 2022 E-Devlet Başvurusu
Asker Çocuğu Yardımı Sorgulama Ekranı

Başvuruda bulunan kişinin T.C. kimlik numarası ilgili alana yazılarak doğrulama kodu girilir. Daha sonra ‘Ara’ butonuna basılarak alınan talepleri sonuçları listelenecektir.

Muhtaç Askerlere Yardım Ödemeleri Ne Zaman Yapılır?

Muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım programı kapsamında SYDV’lere başvurduktan sonra ödenen asker ailesi yardım programında hak sahibi ödemeleri, yılın çift ayları olan; Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında yapılmaktadır.

Ödemeler, takvime bağlı ve periyodik olarak ilgili ödeme aylarının 24’ü ile 28’i arasında yapılmaktadır. Yani 2,4,6,8,10 ve 12. ayların son haftalarında hesaba geçmektedir.

Buna göre, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre yapılan yardım ödeme tarihleri aşağıdaki gibidir:

 • 0′ olanlar ilgili ödeme ayının 24’ünde,
 • ‘2’ olanlar ilgili ödeme ayının 25’inde,
 • ‘4’ olanlar ilgili ödeme ayının 26’sında,
 • ‘6’ olanlar ilgili ödeme ayının 27’inde,
 • ‘8’ olanlar ilgili ödeme ayının 28’inde ödemelerini alabileceklerdir.

Yardıma Muhtaç Ailelere yapılan Sosyal yardım ödeme tarihleri aşağıdaki gibidir:

 • Şartlı eğitim veya sağlık yardımları ile çoklu doğum yardımları-(Her ayın 24-28’i arası)
 • Eşi vefat eden kadınlara yapılan ödemeler -(24-28’i arası)
 • Muhtaç asker ailelerine yapılan ödemeler -(24-28’i arası)
 • Öksüz/yetim yardım programı ödemeleri -(24-28’i arası)
 • Muhtaç asker çocuğu yardım programı ödemeleri -(24-28’i arası)
 • Kronik hastalık yardımı -(25’i) de yapılır.

Asker ailelerine yatırılan maaş yardımı bu tarihlerde PTT şubelerinden çekilebilmektedir.

Yorumlar

 1. Avatar of Sevda Sevda dedi ki:

  Merhaba benim esim asker ben 2 ayda bir düzenli olarak paramı aldım şimdi esimin gelmesine 5 gün var Bildigim kadarıyla nisanda on olarak para alıcam dogru mu diye sormak istedim.

error: Content is protected !!