Muhtaçlık Sınırı 2022 Ne Kadar? Yardım Almak İçin Hesaplama

2022 muhtaçlık sınırı nedir, 2022 sayılı kanuna göre engelli ve yaşlılık aylığı, fakirlik maaşı ne kadardır, nasıl başvurulur? engelli maaşı muhtaçlık sınırı ve muhtaçlık aylığı ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar!

Muhtaçlık Sınırı 2022 Ne Kadar? Yardım Almak İçin Hesaplama

İhtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçları arasında yer alan gıda, kömür ve barınma gibi yardımların yanı sıra nakdi olarak da mali devlet desteği sağlanmaktadır. Dar gelirli ve zor durumda olan kimselere yapılacak yardımların ayni ve nakdi olmasının yanında en önemli koşul Muhtaçlık Sınırı olarak belirlenir. Muhtaçlık sınırının gelir düzeyi belirlenirse kişi, yardım almaya hak kazanır. Aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine yapılan bu nakdi destek toplum arasında “fakirlik maaşı” olarak nitelendirilir. Fakirlik maaşını almaya hak kazanabilmek için 2022 yılı muhtaçlık sınırı ne kadar, Engelli maaşı muhtaçlık sınırı gibi fakirlik maaşı başvuru işlemleri hakkında bilinmesi gereken tüm bilgileri detaylandırdık.

Muhtaçlık Sınırı 2022 Ne Kadar?

Güncel olarak Asgari Ücret Tutarı 4253 TL dir. Bu rakamdan Asgari geçim indirimi çıkarılmalıdır. Buradaki rakamımız ise 402 TL dir. Kalan tutar olan 3.848 liranın üçte biri muhtaçlık sınırını oluşturmaktadır. Yani özellikle devletin yapacağı yardımlarda hesaplanacak tutar 1282 TL olmaktadır. Bu aşamada 2022 Muhtaçlık Sınırı 1282 Lira diyebiliriz.

Muhtaçlık Sınırı 2022 yılında 1282 TL’dir. Muhtaçlık sınırı 2022 yılının net asgari ücret Sınır 4253 TL üzerinden hesaplama yapılarak bulunur. Net asgari ücretten AGİ yani Asgari geçim indirimi tutarı olan 402 çıkarılması durumunda asgari ücret 4250 TL olmaktadır. Muhtaçlık sınırı 3/1 tekabül ettiğinde 1282 TL olmaktadır. 2022 yılı gelir düzeyi 1282 TL altında kalan kişiler muhtaçlık sınırı altında kalmaktadır. Bu kişiler fakirlik maaşını almaya hak kazanır.

Fakirlik Maaşı Nedir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığıyla “fakirlik maaşı” adı altında nakit olarak verilir. Fakirlik maaşından yararlanmak isteyen kişiler herhangi bir değişiklik olmadığı sürece aylık olarak düzenli bir şekilde almaya devam etmektedir. VGM tarafından hane başına gelecek şekilde engelli ve yetim olarak aileden bir kişiye verilen maaş türüdür.

Fakirlik Maaşı Ne Kadardır?

2022 yılı için geçerli muhtaç aylıkları yetim çocuklara ve engellilere düzenli bir şekilde Muhtaçlık aylığı 1.125,97 TL’dir. Bu yıl muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine aylık olarak 1.125,67 TL fakirlik maaşı ödenir.

Muhtaçlık Maaşı Başvuruları Nereye Yapılır?

Muhtaçlık maaşı almak isteyen kişilere öncelikle belirtmeliyiz ki başvuru merkezleri Vakıflar Genel Müdürlükleridir. Gerekli şartları taşıyan kişiler Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak fakirlik maaşı almaya ha kazanabilirler.

Muhtaçlık Aylığı Nasıl Alınır?

Muhtaçlık aylığı, muhtaçlık sınırın altında kalan kişilere verilir.
Muhtaçlık sınırı ise asgari ücrete göre her geçen yıl değişmektedir.

Muhtaçlık Sınırı Neye Göre Belirlenir?

Muhtaçlık sınırının hesaplanabilmesi için başvuruda bulunacak senenin asgari ücrete göre belirlenir. Muhtaçlık sınırı, asgari ücret tutarının 3’te 1’i olarak hesaplanmaktadır. Asgari ücretin üçte birinin hesaplaması yapılırken asgari geçim indirimi asgari ücret tutarından çıkarılmaktadır. Kalan tutarın 3’e 1’i muhtaçlık sınır olarak hesaplanan yıl geçerli olmaktadır. Bu sınır güncel AGİ (Asgari geçim indirimi) hariç net asgari ücrete göre belirlenir. Belirlenirken 2022 yılı için geçerli net asgari ücret AGİ dahil 4.250 TL olduğundan, hesaplama yapılırken bekar ve çocuksuz olanların asgari geçim indirimi 402 TL indirilerek 3848 TL üzerinden işlem yapılır.

Muhtaçlık Maaşı Sınırı Nasıl Hesaplanır?

2022 yılı hesaplama şu şekilde yapılır:

 • En düşük AGİ 402 TL üzerinden hesapladığımızda, net ele geçen tutar 4250 TL olacaktır. Bu tutardan 402 TL çıkardığımızda 3.848 TL buluruz.
 • 3848 TL’nin 1/3’ü bize muhtaçlık sınırını verecektir. 3848 TL’nin 3’te 1’i ise 1282 TL olarak bulunur. 2022 yılı gelir düzeyi 1282 TL altında kalan kişiler muhtaçlık sınırı altında kalmaktadır.
 • Bu sınırın altında kalanlar yetim, engelli aylığı alabilirler.

SYDV Muhtaçlık Sınırı Hesaplaması Yapılırken Nelere Dikkat Edilir?

Ayrıca, SYDV Muhtaçlık Sınırı Hesaplanırken Dikkate Alınacaklar hususlar şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Aynı hanede diğer kişiler engelli veya yaşlı aylığın alıyorsa, hesaplamaya dahil edilmez.
 • Ancak, evde bakım yardımı adında bir devlet desteği alıyorsanız hesaplamaya eklenir.
 • Eşi vefat eden kadınlar bu sebeple bir destek alıyorsa muhtaçlık için herhangi bir maaş alamaz.
 • Sadece birinden yararlanma hakkı vardır.
 • Yılda en az bir defa sosyal incelemeler yapılmaktadır. Oturulan evin kendi evi veya kira olup olmaması önemli değildir, bu dikkate alınmaz.
 • Başvuru yapan kişinin başka bir konutu var ama kira almıyorsa muhtaçlık gelir tespitinde rayiç bedelinin 120’de 1’i dikkate alınarak hesaplamaya eklenir.
 • Eğer muhtaçlık için başvuran kişinin dükkanı varsa yine rayiç bedelinin 240’ta biri ile kira geliri dikkate alınır. Kira geliri yoksa veya beyan edilmemişse 120’de 1’i alınır.
 • Tarla veya arazisi varsa 1/240’ı ve diğer getirileri, binek, ticari ve zirai aracı varsa 1/120’si, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları varsa yıllık getirileri ne kadarsa aylık ortalamaları, mevduat hesapları varsa aylık faiz getirisinin 2 katı hesaplamalarda dikkate alınır.
 • Alınan karşılıksız burslar eklenmez.

SYDV muhtaçlık sınırı hesaplaması yapılırken, aynı hanede, konutta ikamet eden tüm bireylerin servet, gelir veya harcamaları, nafaka yükümlülüklerine dikkat edilir.

Muhtaçlık Sınırı Altında Kişilere Verilen Yardımlar

Muhtaçlık Sınırı Altında Kişilere Verilen Yardımlar aşağıdaki gibidir:

Geliri muhtaçlık sınırının altında aylık geliri olan kişilere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla dul, yetim, yaşlılık, yoksulluk parası gibi çeşitli yardım parasından yararlanabilecek kişilerin belirli şartları sağlıyor olması gerekmektedir.

Muhtaçlık Aylığından Kimler Yararlanabilir?

Muhtaçlık aylığı diğer adıyla bildiğimiz fakirlik maaşından yararlanacak kişiler şu şekildedir:

 • Devlet tarafından sosyal yardım parası almamış olan kişiler,
 • Herhangi bir geliri olmayan kişiler,
 • Muhtaçlık sınırının altında aylık geliri olan kişiler,
 • Yüzde 40 ve üzeri engelli olan bireyler,
 • Mahkeme kararı olmayan, koruma altına alınmamış kişilere,
 • Sigortalı bir işte çalışmayan kişilere,
 • Annesi ve babası vefat etmiş 18 yaşından küçük olan kişiler,
 • Başvuruda bulunacak kişinin üzerine kayıtlı mal varlığı olmaması gibi şartları sağlayan kişiler muhtaçlık aylığı alabilir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla muhtaç kişilere temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla sosyal yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımların arasında fakirlik maaşı (yaşlılık aylığı) da bulunur.

Muhtaçlık Aylığı Başvuruları Nasıl Yapılır ?

Muhtaçlık aylığından yararlanmak isteyen kişiler 3 farklı şekilde başvuru işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Bunlardan ilki ikamet edilen bölgede Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne fiziki başvuru ile gerçekleşmektedir. Diğer başvuru şekli ise Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün posta aracılığı ile adresine gerekli evrakların gönderilmesiyle tamamlanmaktadır. İkamet edilen İle bağlı olan Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvuru bu şekilde gerçekleşmektedir. İnternet üzerinden başvurular ise e-Devlet kapısı üzerinden tamamlanmaktadır.

Fakirlik maaşına başvuru yapacak kişilerin başvurularını aşağıda sıraladığımız şekiller de anında gerçekleştirebilirler:

 • VGM Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvurular,
 • Posta yoluyla,
 • e-Devlet üzerinden,
 • Fiziki Başvuru olmak üzere 3 ayrı şeklide muhtaçlık aylığına başvuru yapabilirler. Başvurular ortalama 1 ay içerisinde sonuçlandırılmaktadır.

Vakıflar bölge müdürlükleri adresleri web sayfasında açıkça belirtilmiştir. VGM adres ve iletişim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

Muhtaçlık Belgesinde Hangi Bilgiler Yer Alır?

Muhtaçlık belgesi diğer adıyla fakirlik belgesinin en üst kısmında başvuran kişinin meslek bilgisi yer alır. Vatandaşın uyruğu ve nüfus kaydı da belirtilir. Muhtarlıktan alınan muhtaçlık belgesinde muhtarın doldurmuş olduğu ve ve kişinin muhtaç olduğu belirtilen bir yazı da yer alır. Burada muhtaç kişinin yaşadığı il ve ilçeye ait ikamet adresi detaylı bir şekilde belirtilir. Ardından adı ve soyadı bilgisi yer alır. Belgenin en alt kısmında başvuru tarihi muhtarın kişisel bilgileri ve imzası yer alır.

Fakirlik Maaşı Başvurusunda Gerekli Belgeler Nelerdir?

Fakirlik Maaşı Başvurusunda Gerekli Belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınmış muhtaç aylığı yetim formu ya da muhtaç aylığı engelli formu,
 • Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,
 • Başvuruda engellilik durumu var ise sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporudur.

Fakirlik maaşı/muhtaçlık aylığı alacak kişilerin yukarıda gerekli belgelerin başvuru esnasında kişinin yanında olması gerekmekte ve aynı zaman bilgilerin eksiksiz ve doğru olması gerekmektedir.

Fakirlik Maaşı Başvuru Formuna Nereden Ulaşılır?

Fakirlik maaşı yani muhtaçlık aylığı başvurusu yukarıda belirtilen gerekli belgeler ile yapılmaktadır. Başvuru formları muhtarlıklardan alınabilmektedir. Aynı zamanda başvuru formu Vakıflar Genel Müdürlüğünden temin edilebilmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesine giriş yapılması gerekir. Ana sayfada yer alan faaliyetler bölümünden giriş yapılır. Hayır hizmetleri bölümünden muhtaçlık aylığı tercih edilir. Seçim yapıldıktan sonra açılan sayfada muhtaç aylığı bilgileri ve başvuru formları yer almaktadır.

İki adet muhtaçlık aylığı başvuru formu bulunmaktadır.

Fakirlik Maaşı Nereden Alınır?

Fakirlik maaşı almak için başvuruları ikametgahınızın bulunduğu il ve ilçelerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yaparak, başvuru . Hak kazanan kişiler PTT ve Ziraat Bankası aracılığı ile kolaylıkla alabilirler. Başvuruların ardından değerlendirme sürecinin olumlu geçmesinin ardından kişilerin adına Ziraat Bankasından ya da PTT’den hesap açılmaktadır. Her ayın belirli günlerinde muhtaçlık aylığı, açılan bu hesaplara yatırılır ve kişiler şubelerden kolaylıkla çekebilir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Vakıflar Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından denetlenen kurumlardır. SYDV Kaymakamlık ve valiliğe bağlı olan, yoksul kişilere ve ailelere sosyal yardımların gerçekleştirilmesini sağlayan kamu hizmeti sunan vakıflardır. Bu ayni ve nakdi yardımların verilmesi için her ilde ve ilçede kurulmuştur.

Engelli Maaşı Muhtaçlık Sınırı 2022

2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Engelli Ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik gereğince muhtaçlık sınırı ile ilgili tüm detaylar belirlenmiştir.

Bu karar gereğince Engelli aylığı almak isteyen vatandaşların bazı şartları taşıması gerekmektedir.

Engelli maaşı şartları şu şekildedir:

 • Sağlık raporunda engellilik oranı en düşük %40 olmalı.
 • Engelli muhtaçlık sınırı olarak yaş şartı da konmuştur. Faydalanabilmek için 18 yaşını doldurmuş ve 65 yaşından küçük olunmalıdır.
 • 65 yaşından büyük olanlar için rapor oranı %70 olmalıdır.
 • Sadece engelli raporu tek başına yeterli değildir.
 • Ayrıca;
  • Engellinin çalışmıyor olması,
  • Emekli olmaması,
  • Nafaka almayan veya alabilecek durumun içinde bulunmaması,
  • Aynı hanede kişi başına düşen gelirin, muhtaçlık sınırının altında olması gerekmektedir. 2022 yılında bu tutar 1282 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutarın altında hesaplanmış olması gerekmektedir.
  • Bu tutar AGİ Hariç asgari net ücretin 1/3’ü kadardır.
 • %70 engellilik durumu olsa bile yine 18 yaşından küçük olan 14,15,16 yaşındaki çocuklar başvuru yapamazlar.
 • Ancak, aileleri veya yakınları 18 yaş altı engelli maaşı için müracaat edebilir.
 • Bu kişilerin ayni hanede oturması ve fiili bakımını üstlenmesi gerekir.
 • 18 yaş altı, %70 engeli olanlar ve diğerleri için muhtaçlık sınırı hesaplanmaktadır.

Engelli muhtaçlık sınırı 2022 yılında Ne Kadardır?

Engelli muhtaçlık sınırı 2022 için AGİ Hariç net ücretin 1/3’ü yani 1282 lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca aşağıda ki koşulları da sağlayanlar muhtaçlık sınırına göre maaş başvurularını yapabilirler.

2022 Sayılı Kanunda Engelli Aylıkları

2022 sayılı kanunda engelli aylıkları şu şekildedir:

 • %40-%69 arası engelli maaşı,
 • %70 ve üstü için,
 • 18 yaş altı engelli yakını maaşı,
 • Silikozis aylığı (Bu maaşı alan vatandaşlar vefat ederse, yakınları, ailesi bu maaş için başvuru yapabilir.)

2022 sayılı kanuna göre bağlanan aylıklar, engellilik derecesi, kişinin yaşı, doğum tarihi ve hastalıkları ayrı ayrı değerlendirilmekte olup, ona göre ödeme yapılır.

Engelli Aylığı Başvuru Evrakları Nelerdir?

Aylık için başvuruda bulunacak olanlar öncelikle yetkili olan hastanelerden sağlık kurulu raporunu almalıdır. Artık, 20 Şubat 2020 tarihinden itibaren sağlık kurulu raporu elektronik sistem üzerinden online alınmaktadır. Bu tarihten sonra başvuruda bulunacak olanlardan ayrıca rapor talep edilmez. Engelli vatandaş şahsen kendisi başvurmuyorsa, başvuran kişide vekaletname veya vasi tayin edildiğine dair belgesi olmalıdır.

2022 Engelli Maaşı Ödemeleri Ne Zaman?

Engelli maaşı gelir sınırını dikkate alınarak yapılacak olan ödemeler doğum tarihinin son rakamına bakılarak yapılır. 2022 Engelli Maaşı Ödemeleri tarihleri aşağıdaki gibidir:

 • Doğum yılı 0 ve 5 ile bitenler ayın 5’inde,
 • 1 veya 6 olanlar ayın 6’sinda,
 • 2 ve 7 olanlar ayın 7’sinde,
 • 3 ve 8 olanlar ayın 8’inde,
 • 4 ve 9 olanlar ise 9’unda aylıklarını alırlar.

Vakıf Mütevelli Heyeti Kararı ile ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ve aylık bağlananların aylık almaya hak kazandığı tarih, başvuru tarihini izleyen aydır. Tüm ödemeler Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yapılır.

Yorumlar

 1. Avatar of Halil Halil dedi ki:

  Maddi desteğe ihtiyacım var

 2. Avatar of Hadice Hadice dedi ki:

  5çocuğum var eşim kironik hastası evim kira zor durumdayim çocuklarıma süt bez alacak durumum yok eşim çalışmıyor yardim eli uzatin eşim kironik

 3. Avatar of Şehriban Demir Şehriban Demir dedi ki:

  Hayır sever insanlar ne olur bizede el uzatın üç kızımla yaşıyorum hiç kimsem yok yardım edecek kapıcı dairesinde oturuz kirada ve kiramı ödeyemiyorum ne olur yardım edin Allah rızası için

 4. Avatar of Dilek Dilek dedi ki:

  Kirada oturuyorum bir yıldır kirami odemedim 4 çocuğum var evde yiyecek bile yok eşim inşaatçı iş yok sesimizi kimse duymuyor çocuklarımın bir tek isteğini bile yapamıyorum çünkü yok yardım edin lütfen.

 5. Avatar of Sema demirtaş Sema demirtaş dedi ki:

  Çalışmıyorum herhangi bi gelirim yok esimde suan calismadigi icin paraya ihtiyacimiz var okula giden çocuğum var onun icin para yardimi istiyorum

 6. Avatar of ferhat çoban ferhat çoban dedi ki:

  ev kirasını odeyemedim

 7. Avatar of Dilek karaca Dilek karaca dedi ki:

  Bn de pandemi parası almak istiyorum durum çok kötü isim yok eşimden ayrı 4 evladimla yasıyorum çocuklarımın 3tanesi okuyo evim kira allah rızası için bana yardım edin

error: Content is protected !!