Devlet Destekli

Muhtar Maaşı Kaç Para 2020 Yılında Net Ödenen Rakam

Muhtar Maaşı Kaç Para 2020 Yılında Net Ödenen Rakam

Mahalle ve köylerde görev yapan muhtarlar maaşlarına yeni düzenleme ile birlikte zam yapılmıştı. Yerel Seçimlerinde bildiğimiz üzere muhtar seçimleri de yapılacak. Adaylar kıyasıya bir rekabet içinde ve seçim çalışmalarına çoktan başladılar. Emekli muhtar maaşları ne kadar, 2020 muhtar maaşları ne kadar olacak gibi soruların cevaplarını sizler için araştırdık. Muhtarlar ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları içeriğimizde bulabilirsiniz.

Muhtar Maaşlarına Zam Yapıldı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son zamanlarda muhtarlara oldukça önem vermekte ve kendilerini sürekli olarak Külliye’de ağırlamaktadır. Yerel seçimleri yaklaşırken muhtar adayları da kıyasıya bir rekabet içine girdi. “Ek iş değil, tek iş, gelişim için değişim.” gibi sloganlar ile muhtar adayları bastırdıkları afişlerde boy gösterir oldu. Muhtarlık pek çok vatandaşa cazip gelen bir iş kolu olarak yerini aldı. Bu durumun ise bir çok sebebi var.

Ülkemizde bulunan 81 vilayetin her birinde çok sayıda köy ve mahalle olduğundan dolayı, buralardan sorumlu olan da pek çok muhtar bulunmaktadır. Önceki yıllarda muhtar maaşları asgari ücretin altında kalmaktaydı. 16 yılda 18 kat artan maaşlar artık asgari ücretin üzerinde seyrediyor. Geçtiğimiz yıl maaşlara uygulanan zam oranı ise yüzde 10,7 olmuştu.

Muhtarların sigorta primleri daha evvelki yıllarda bizzat kendileri tarafından ödeniyordu. Ancak yapılan düzenleme ile artık bu primler devlet tarafından karşılanacaktır ve 613 TL ücrete sahiptir. Söz konusu düzenleme ile işçi olmayan ve emekli olan 26 bine yakın muhtarın Sosyal Güvenlik Kurumu primlerini devlet ödemektedir.

Muhtar ve Aza Maaşları 2020

Yaşadığımız bölgeyi temsilen ilk yetkili şahıslar elbette ki muhtarlardır. Yetki alanlarından ziyade aldıkları maaş tutarları pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Özellikle 2020 yılında maaşların ne kadar olacağını merak etmektedir. Geçmiş yıllarda muhtar maaş tutarlarının asgari ücretten az olması ve primlerini kendilerinin ödemek zorunda kalması yüzünden aslında seçilmenin pek de bir cazibesi yoktu.

Yapılan düzenlemeler ile birlikte muhtar maaşlarına zam yapıldı. Peki muhtar maaşları neye göre belirleniyor? Hesaplamada hangi gösterge rakamları baz alınıyor, bir göz atalım.

Memurların aylık katsayısı * gösterge rakamı = muhtar maaşları sonucuna ulaşmamızı sağlıyor.

2020 memur aylık katsayısı 0,130597 olarak belirlenmiştir. Gösterge rakamı ise 14,750 olmaktadır. Bu durumda hesaplanan muhtar maaşları da 1,926 TL‘ ye tekabül etmektedir. Geçtiğimiz yıl muhtarlar ile ilgili şüphesiz yapılan en çarpıcı düzenlemenin sigorta primleri ile ilgili olduğundan söz ettik. Bu sebeple muhtarlar primlerini kendileri ödemeden net olarak maaşlarına ulaşabilecektir. 2020 Yılında ise muhtarlar yeni belirlenen asgari ücret olan 2324 TL üzerinden maaş alacaklardır.

Muhtar ve Aza Maaşları

Muhtar ve Aza Maaşları

Bu noktada akılları azalar maaş alıyor mu gibi bir soru gelebilir. Azalar, muhtar tarafından görevin çeşitli sebeplerden ötürü aksaması nedeni ile görevlerin yerine getirilmesini sağlar. Bu meslek gönüllülük esasına dayanmaktadır. Muhtar azaları bu sebeple maaş almamaktadır.

2020 Muhtar Maaşları Ne Kadar Olacak?

Gündemde sıkça yer kaplayan konulardan bir tanesi şüphesiz muhtar maaşları olmaktadır. Seçmen sayısı çok olan muhtarların Resmi Gazete’ de yayınlanan karar neticesinde maaşlarının 2400 TL’ ye kadar çıkabileceği ilan edilmiştir.

2019 muhtar maaşları

muhtar maaşları

Yukarıdaki tabloda geçmiş yıllarda muhtarların aldıkları maaş tutarları gösterilmektedir. Özellikle 2018 yılının ortalarından itibaren muhtar maaşlarına yapılan zamlar neticesinde maaş tutarlarının oldukça arttığı görünmektedir. 2020 yılında Asgari ücretin de 2324 TL’ ye çıkması ile muhtar maaşları asgari ücretten de fazla olmuştur. 2020 yılı Ocak ayı itibari ile öngörülen muhtar maaşı tutarı ise 2,324,30 TL‘ dir.

Muhtarların maaş ödemeleri devlet bankaları (Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank) tarafından yapılmaktadır. Her ayın 15′ inde hesaplarına yatırılan tutarları çekebilirler. Muhtarların yanında çalışan kişiler de maaş almaktadır. Maaş ödemeleri İl Özel İdareleri tarafından yapılmaktadır.

Muhtar Nasıl Olunur?

Muhtarlar, seçimle iş başına gelen kimselerdir. Yani atanmış değil seçilmiş kişilerdir. Yerel seçimlerde nasıl ki belediye başkanı ve belediye encümenleri seçiliyorsa yine bu seçimlerde muhtarlar da belirlenmektedir. Muhtar olmak için aday olduğunu ilan eden kişiler afiş gibi seçim materyalleri bastırarak seçim çalışmaları yaparlar. Daha sonra 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere katılarak seçmen kitlesi tarafından en yüksek oyu almak için rekabet ederler. Müşahit nasıl olunur isimli içeriğimizden bilgi alarak yapılacak olan yerel seçimlerde siz de görev alabilirsiniz.

➤ Muhtar Olma Şartları

 1. Türk vatandaşı olmak
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak
 3. Son 6 aydır aday olduğu mahallede ikamet etmesi
 4. Okur yazar olmak
 5. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak
 6. Hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık vb. yüz kızartıcı suçların birinden hüküm giymemiş olmak ya da ağır hapis cezası almamış olmak gibi şartları taşıyan herkes yapılacak olan seçimlerde aday olmak için başvurusunu yapabilir.
Muhtar Nasıl Olunur?

Muhtar Nasıl Olunur?

➤ Muhtar Azası Olma Şartları

Muhtar azası gönüllü olarak faaliyet gösterse de kendisinin de taşıması gereken bir takım şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar aşağıdaki gibidir;

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 2. Köy veya mahallede son 6 aydır ikamet ediyor olmak
 3. Adını muhtar kağıtlarına yazdırmak gerekmektedir. Aza olmak için Yüksek Seçim Kurulu vb. yerlere gitmeye gerek yoktur. Ayrıca kamu görevlerinden uzaklaştırılan ve muhtarların oy pusulalarında ismi olmayan azaların seçilmesi mümkün değildir.

➤ Kaç Kişi Muhtar Azası Olabilir?

Muhtar azalarının sayıları mahalle ve köylerin nüfuslarına göre değişiklik göstermektedir. Oy pusulalarına;

 • Mahalle azalığı için : 8 aday
 • Nüfusu 1000′ e kadar olan köylerde: 8 aday
 • Nüfusu 1001- 2000 arasında olan köylerde ise: 12 adayın adı yazılabilecektir.

Muhtar ve aza adayları için pusulalara isimlerinin yanında anne ve baba adlarının parantez içerisinde yazılmış olması gerekmektedir. Ayrıca doğum tarihleri de pusulaya yazılmalıdır. Sandık ücretleri isimli içeriğimizden üye, müşahit ve sandık başkanlarının alacakları ücretleri öğrenebilirsiniz.

Muhtarların Oy Pusulaları Nasıl Olmalıdır?

Seçimler yaklaşırken muhtar adayları oy pusulalarını hazırlamaya başladı bile. Bu pusulalar seçim kurulunda bulunan sandık başkanları tarafından teslim alınır. Beyaz bir kağıda A4 kağıdının 1/4’ü büyüklüğünde basılacak olan oy pusulasında muhtarların isimleri ve aday oldukları yer yazmaktadır.

Muhtarların Oy Pusulaları Nasıl Olmalıdır?

Muhtarların Oy Pusulaları Nasıl Olmalıdır?

Muhtar Eşleri Maaş Alır mı?

Vatandaşlarımız tarafından merak edilen konulardan bir diğeri de muhtar eşlerinin maaş alıp almadıklarıdır. Muhtar eşlerine verilen herhangi bir maaştan söz etmek mümkün değildir. Ancak bunun tek bir yöntemi vardır. Şayet muhtarlar eşlerini yanlarında çalışan personeller olarak gösterirlerse eşlerinin de maaş almaları mümkün olmaktadır. Ancak genel olarak köylerde muhtar yanında çalışan herhangi bir kimse bulunmuyor. Nüfusu yüksek olan il ve ilçe mahallelerinde yer alan muhtarların yanlarında yardımcı çalışmaktadır.

Muhtarların Görevleri Nelerdir?

Muhtarların yerine getirmeleri gereken pek çok görev vardır. Bu görevleri iyi bilmek gerekmektedir. Hem muhtarlar için, hem de köy ve mahallede ikamet eden bireylerin bu görevleri bilmeleri durumunda işler daha kolay ilerleyecektir. 

 • Seçmen kağıtlarının dağıtımı
 • Mahalle ya da köyde yapılacak olan hizmetler ile ilgili görüş beyan etmek
 • Vatandaşlar tarafından talep edilecek olan evrakları düzenlemek ve mühürlemek
 • Bulaşıcı ya da salgın hastalıklara sahip olan şahısları ilgili kurumlara bildirmek
 • Kimlik belgelerini kaybedenler için gerekli belgeleri düzenlemek
Muhtarların Görevleri Nelerdir?

Muhtarların Görevleri Nelerdir?

 • Yardıma muhtaç kişilerin tespit edilmesini kolaylaştırmak
 • Afet vb. olağanüstü durumlarda idareye yardım etmek
 • Engelli, maddi anlamda yetersiz ya da kimsesiz kişilere verilecek olan Yeşil Kartlar ile ilgili bildirimleri yapmak
 • Sokak, cadde, mahalle gibi yerlerde herhangi bir eksik olması durumunda, durumu bağlı olunan belediyeye bildirmek
 • Askerlik hizmeti için vazifelendirilecek olan kişiler ile ilgili askı listeleri hazırlamak
 • Seçim kurulu, emlak vergisi, sağlık ocağı vb. tarafından yapılacak olan toplantılara katılmak gibi görevleri bulunmaktadır.

Muhtar tarafından yürütülen bu görevler muhtar olmaması durumunda aza tarafından yapılmaktadır. Muhtar azalarına ihtiyar heyeti adı da verilmektedir. Haftada bir kere azalar meclisi muhtar başkanlığında toplanarak çeşitli konular görüşülmekte ve varsa sorunlar çözüme kavuşturulmaktadır.

Azalar gönüllülük esasına dayanarak çalışsa da muhtar maaşlarına 2020 yılı içinde olası bir zam yapılması gündemdedir. Son güncel kat sayısı verisi ile sizler için maaş hesaplaması yaptık. Yapılacak olan seçimlerde tüm muhtar adaylarına başarılar diliyoruz. 🙂

] }Yorumlar
 1. blank Bilal dedi ki:

  2020 yılı 2324 TL yazmakta 2088 TL yatıyor hs nasıl oluyor ?

 2. blank Ben mehmet efe aza yim dedi ki:

  Aza masi neden yok