Mühürlü App Plaka Yasak mı? Cezası Var mı? (Standart Dışı) 2023

Mühürlü APP plaka yasak mı? 2023 yılınca cezası ne kadar araştırdık.

Mühürlü App Plaka Yasak mı? Cezası Var mı? (Standart Dışı) 2023

Mühürlü APP plakaları olarak adlandırılan standart dışı plakaların kullanımı için araç sürücüleri cezalandırılır. Ruhsatı ve plakası olmayan araçlar yola çıkarılamaz. Birçok sürücü tarafından mühürlenen Uygulama plakalarının ücretsiz olduğu, ancak mühürsüz olanların yasak olduğu bilinmektedir.

APP plaka nedir, neden kullanılır, mühürlü App plaka yasak mı, ilgili yönetmeliklere göre plaka nasıl olmalı tüm bilgileri detaylandırdık. 

App Plaka Nedir? Niçin Kullanılır?

APP plakanın açılımı Avrupa Press Plaka’nın baş harflerinin Kısaltılmasıdır. Bu plaka kişilerin kendi istedikleri fontlarda, boyutlarda ve renklerde yaptırdıkları plakadır. Standart plaka aksine kişiler kendi zevklerine göre tasarladıkları Trafik Sicil Müdürlükleri tarafından hazırlanan orijinal plakaların imha edilmesi veya benzer şekilde başka bir plaka yapılmasıdır.

 • Bu plakalar birçok kullanıcı tarafından görsel amaçlı tercih edilirken, bu durumu kötü amaçlarla kullanan araba hırsızları, terör örgütü mensupları, firariler ve tanınmak istemeyenlerin de olduğu biliniyor.
 • APP plakalarda hologram ve kabartma kullanılmaktadır.
 • Genellikle Alman model ve fontu da denilen kesikli, kalın, kare, Fransız, ince, köşeli tercih edilmektedir. 
 • Ay yıldız hologramı ve TR logosu bulunmamaktadır. 
 • Görsel olarak çarpıcı ve güzel görünmek için yapılmış olsa da bu plakalar mühürlü olsa bile muayeneden geçmiyor.

Plaka Tescil Mevzuatı Bu Konuda Ne Demektedir?

Araçların tescil hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin yönetmelik, tescil plakalarının niteliklerine ve boyutlarına ilişkin esasları belirlemiştir. Bu düzenlemeye uymayanlara para ve ceza puanı uygulanacaktır.

 • Madde 33 a) Nitelikleri
  • Tescil plakaları, 0.97 mm. kalınlığında DIN 1745 standardına uygun AL 99,5 F11 ½ sertlikte, gerilme kuvveti 100-150 N/mm, % 0.2 akıcılık sınırı, en az 90 N/mm, uzama direnci en az % 6 (a 10) standardında dikdörtgen biçiminde alüminyumdan yapılır.
  • Harf ve rakamlar ile plaka kenarları preste en az 1, en çok 3 milimetre kabartılır ve köşeleri 1 santimetre yarıçapla yuvarlatılır. Plaka kenarları (bordürü) genişliği 5 milimetre olur.
  • Geçici plakalardan gümrük plakaları ile altı güne kadar verilen plakalar, plastikten yapılır. Bunların üzerinde ayrıca sol üst köşeden sağ alt köşeye doğru 2 santimetre genişlikte beyaz renkli bir bant bulunur.
 • b) Ölçüleri
  •  Motorlu bisiklet, motosiklet, yük motosikleti ve lastik tekerlekli traktörlerde 15×24 santimetre,
  • Otomobil, kamyonet, minibüs, kamyon, çekici ve otobüslerde ön plaka 11×52, arka plaka 11×52 veya 21×32 santimetre; plaka yerlerinin bu ölçülere uymaması halinde ölçüler 15×30 santimetre, en ve boyda olur.
  • Harf ve rakam gruplarının plaka üzerindeki yerleri ile genişlik, yükseklik, çizgi kalınlığı ve aralıklarına ait ölçüler; Ek-5, Ek-5/A, Ek-5/A1, Ek-5/B, Ek-5/B1, Ek-5/C, Ek-5/C1, Ek-5/D, Ek-5/D1, Ek-5/E, Ek-5/E1, Ek-5/F, Ek-5/F1, Ek-5/G, Ek-5/G1, Ek-5/G2, Ek-5/H, Ek-5/H1, Ek-5/H2, Ek-5/J, Ek-5/J1, Ek-5/J2, Ek-5/K, Ek-5/K1, Ek-5/K2, Ek-5/L, Ek-5/M, Ek-5/N şekillerde gösterilmiştir.

Bu maddeler 31 Ocak 2018 tarihinde 30318 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikten alınmıştır.

Görüldüğü gibi levhanın alt ve üst rengi, sayı grupları, satır kalınlıkları, harf aralıkları ve ölçüleri yönetmelikte detaylı olarak belirtilmiştir. Kaybolan çalınan plakalar hakkında kayıp araç plakası yenileme işlemleri isimli içeriğimizden bilgi alabilirsiniz.

Aracın Plakası Değiştirilebilir mi?

Arabanızı sattığınızda yeni vatandaş noterde plakasını değiştirebilir. Bunun dışında kullandığınız plaka noter satışı hariç aşağıdaki satırda belirtildiği şekilde değiştirilir. Erteleme plakası değişikliği ilgili maddede açıklanmıştır.

Madde 38 Araç tescil plakaları;

 • Kayıtlı araçların satışı ve devri sırasında alıcının ikametgahının plakanın verildiği il dışında olması halinde,
 • Araç sahibinin yerleşim yerinin değiştiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde,
 • Can ve mal güvenliğinin gerekli kıldığı hallerde ve levha harf grupları ile ilgili özel durumlarda, talep edilmesi halinde, valiliğin talebi ve İçişleri Bakanlığının onayı ile noter tarafından değiştirilebilir.

Plakaya Kim Mühür Basabilir?

Karayolları Yönetmeliğinde levhaların sızdırmazlığı ile ilgili olarak şu şekilde bahsedilmektedir.

Madde 31 Tescil Plakası verilmesi ve kullanılması

 • Araç tescil işlemi sırasında verilecek tescil plakalarının belirlenmesine ilişkin usul Emniyet Genel Müdürlüğü ile Türkiye Noterler Birliği arasında yapılacak protokolde belirlenir.
 • Noterler, ilgili tescil kurumları ve Türkiye Noterler Birliği tarafından yetkilendirilmiş kurum veya kuruluşlar tarafından düzenlenen kalıp baskı talep belgesi yazılı veya elektronik ortamda gönderilmeden klişe baskı yapılamaz.
 • Plaka basım talep belgesi veya ilgili elektronik tebligat, plakayı basan kuruluş tarafından en az üç yıl süreyle saklanır. Tescil plakaları, plaka baskı işlemini gerçekleştiren kuruluşun mührünü içerir.

Bu da demek oluyor ki her mührü alan tabakçı Süleyman değildir. Kayıt plakasını mühürlemeye yetkili değil. Hatta bu işin yasal olduğunu da belirtiyoruz. Mühür genellikle Sürücüler ve Otomobil Üreticileri Dernekleri Federasyonu tarafından vurulur.

Bu sebeple, plaka mühürlerine halk arasında Cemiyet Mührü adı verilir.

Yeni bir güncelleme yapılmamış ise bu mühür;

 • Otomobilciler Cemiyeti,
 • Minibüsçüler Cemiyeti
 • Kamyoncular Cemiyetlerince yapılabilmektedir.

Mührün içinde, levhanın mühürlendiği şehrin kodu ve mührü basan kurumun kodları bulunur.

Mühürlü APP Plaka Yasak mı?

Geçmişte App plakalarının yasak olduğu ve ciddi bir kusur olarak değerlendirildiği herkes tarafından biliniyordu. Ancak yeni düzenlemeye göre APP plakalı araç sahipleri araç muayenelerini yaparken bir kez TüvTürk tarafından muayene edilecek.

Ancak bundan sonra araç muayeneden geçemeyecek ve idari para cezası uygulanacaktır.

APP Plaka Cezası Var mı? 2023 Yılında Ne Kadar?

APP plakalı olan araçlar 6047 sayılı Kara Yolları Trafik Kanuna göre yasaklanmıştır. Amerikan Pres Plaka yani APP plaka kullanan kişilere idari para cezası uygulanmaktadır.

2023 yılında APP Plaka kullanımı cezası 750 TL olarak belirlenmiştir.

App plaka Muayeneden Geçer mi?

Mevcut yasalara göre, bilinenin aksine hiç bir app plaka türü kullanımı yasal olmadığı, standart plaka özelliklerine uymadığı ve Standart dışı plakalar artık araç muayenesinde “Ağır Kusur” sayıldığı için TÜVTÜRK muayene istasyonlarından geçmemektedir.

23/3-a-1, 23/3-a-2 Trafik Cezası (Plaka İhlali)

Yayınlanan yönetmeliğe göre, yazılan nitelik ve ölçülere göre plaka takmayan araç sahiplerine verilen cezaların konu olduğu maddedir.

 • 23/3-a-1 ilgili yönetmelik maddesi ile, belirlenen nitelik ve ölçülerde olmayan plakalar için aracın sahibine yazılacak ceza miktarı 750 TL olup, %25 indirimli olarak 562 TL indirimli ödenebilmektedir. Araç plakasını yönetmeliğe uygun hale getirilmesi için 7 gün süre verilmektedir. 
Ceza MaddesiTutarı%25 indirimliCeza puanı
23/3-a-1750.00 TL562.50 TL20 ehliyet ceza puanı vardır.
 • 23/3-a-2 maddesine göre 7 gün süre sonunda plakasını, uygun nitelik ve ölçülere uygun hale getirmeyen araç sahiplerine 1.034 TL para cezası kesilmektedir. Yönetmeliğe uygun hale getirilene kadar da Trafikten Men cezası verilmektedir.
 • Trafik Ceza Rehberi’nden APP plaka takmak ve yönetmeliğe uygun plaka kullanmamak ile ilgili tüm cezaları inceleyebilirsiniz.
 • Her maddedeki ceza için 20 ceza puanı verilir. 

Cam Filmi Kullanmak Serbest mi?

26 Ekim tarihli 29869 sayılı Resmi Gazete’de aşağıda ki madde yayınlandı. Bu madde yönetmeliğin yayınlandı tarihten 6 ay sonra yürürlüğe girdi.

Cam Filmi

107 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamındaki araçlar hariç olmak üzere; M, N ve O kategorisi araçlarda cam filmi uygulaması yapılabilir. Anılan araçlara bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten altı ay sonra cam filmi takılması halinde, cam filmi ile ilgili uygulama Ek VI ve Ek XV’teki hükümlere uygun olmak zorundadır.

Peki sizin aracınız MNO BM / AEK Regülasyonu kapsamında mı?

 • 30 yaşındayım.
 • Arabam Kartal
 • Hamile de değilim.
 • O zaman serbest

Ön Cama Araç Plakası Takmak Serbest mi?

Değerli okurlar; yukarıda anlattığımız Karayolları Yönetmeliği plakanın nereye, kaç cm. yukarıya veya aşağıya takılacağını da belirtmiş. Bu sebeple, yönetmelikte belirtilenler dışında aracın sağına, soluna, önüne arkasına plaka takılması yönetmeliğe aykırıdır ve bu size cezai işlem uygulanmasına sebep olabilir. Madde aynen şöyledir;

Tescil plakalarının takılma yerleri ve sayıları

 • MADDE 32 (1) Tescil plakaları araçlara aşağıda gösterildiği şekilde ve sayıda takılır:
  • Motorlu bisiklet ve motosikletlere; yerden 20 ila 150 santimetre yükseklikte araç arka kısmında ve araç boyuna eksenine dik olacak şekilde bir adet,
  • Römork ve yarı römorklara arkada yerden 30 ila 120 santimetre yükseklikte römork boyuna eksenine dik olacak şekilde bir adet,
  • Yük motosikletleri ile diğer motorlu araçlara; biri ön, diğeri arkada yerden 30 ila 120 santimetre yükseklikte araç boyuna eksenine dik olacak şekilde iki adet,
  • Traktörlerde; biri ön, diğeri arkada yerden 30 ila 400 santimetre yükseklikte araç boyuna eksenine dik olacak şekilde iki adet takılır.
  • Tescil plakaları, aracın boyuna ekseninde veya sol tarafında, alt kenarı aracın tampon alt seviyesinin üstünde kalacak, yanlarından taşmayacak, sallanmayacak, düşmeyecek ve kolayca okunabilecek şekilde takılır.
 • e) Takılacak yerlerin uygun olmaması halinde;
  • 11×52 santimetre en ve boyundaki ön plaka arkaya,
  • Araç ekseni üzerine yerleştirilecek olanlar sol tarafa,
  • Arka plakaların üst kenarı 200 santimetreye kadar takılır. Ayrıca plaka için özel yeri bulunanlara küçük ölçüde plaka takılabilir.
  •  Lastik tekerlekli traktör römorklarına, traktöre verilen numarayı taşıyan plaka, diğer araçlarla çekilen römork ve yarı römorklara kendileri için verilen plakalar takılır. Tescile tabi olmamakla beraber, yüklü ağırlığı 750 kilograma kadar olan römork veya yarı römorkların arkasına çeken araca verilen numarayı taşıyan plaka takılır veya resmedilir.
  • İş makinelerine de bu Yönetmelikte gösterilen ölçü ve esaslara uygun plaka takılır.
  • Plaka takılacak yeri olmayanların uygun kısımlarına aynı ölçülerde yazılarak resmedilir. Bu araçlar üzerinde ayrıca ilgili kuruluşu tanıtan tam veya kısaltılmış yazılar bulunur.

Bu içeriğimiz de sizlere;

 • Araç Tescil Plakalarının hangi esaslara göre hazırlanması gerektiğini,
 • Kimin tarafından mühürleneceğini,
 • Mühürlü app plaka yasak mı konusunu,
 • Aracın hangi bölgesine takılması gerektiğini yönetmelik maddeleri ile açıkladık.
 • Plakadan araç sahibi öğrenme hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Bu içerik Karayolları Yönetmeliğinden derlenmiş olup tamamı alıntıdır.

Mühürlü App Muayeneden Geçer mi?

App plaka kullanan araçlar, belirlenen yasalara göre muayeneden geçemiyor.

Mühürlü Hologramlı App Plaka Yasak mı?

Hologramlı ve vidalı App Plakalar standart dışı olduklarına dolayı TÜVTÜRK muayene istasyonlarında geçmemektedir.

Resmi işlemlerde kaynak olarak gösterilemez.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.