fbpx

Mühürlü App Plaka Yasak mı? Cezası Var mı? (Standart Dışı)

Mühürlü APP plaka yasak mı? 2022 yılınca cezası ne kadar araştırdık.

Mühürlü App Plaka Yasak mı? Cezası Var mı? (Standart Dışı)

Mühürlü APP plaka adı verilen standart dışı plaka kullanımına ilişkin araç sürücülerine ceza yazılmaktadır. Tescil belgesi ve plakası olmayan araçlar trafiğe çıkamamaktadır. Birçok sürücü tarafından mühürlü olan App plakaların serbest olduğu ancak, mührü olmayanların yasak olduğu bilinmektedir.  APP plaka nedir, neden kullanılır, mühürlü App plaka yasak mı, plaka nasıl olmalı, ilgili yönetmeliklere göre detaylandırdık. 

App Plaka Nedir? Niçin Kullanılır?

App Plaka, Trafik Tescil Müdürlüklerinin hazırladığı orijinal plakaların üzerinde tahribat yapılması veya benzer şekilde başka bir plaka yapılmasıdır.

 • Bu plakalar birçok kullanıcı tarafından görsellik için tercih edilirken, bu durumu kötü amaçlarla için kullanan, otomobil hırsızları, terör örgütü mensupları, kaçaklar, tanınmak istemeyenler olduğu da bilinmektedir.
 • APP plakalarda hologram ve kabartma kullanılmaktadır.
 • Genellikle Alman model ve fontu da denilen kesikli, kalın, kare, Fransız, ince, köşeli tercih edilmektedir. 
 • Ay yıldız hologramı ve TR logosu bulunmamaktadır. 
 • Görsel olarak dikkat çekici ve güzel gözükmesi için yapılsa da, bu plakalar mühürlü de olsa muayeneden geçmemektedir.

Plaka Tescil Mevzuatı Bu Konuda Ne Demektedir?

Araçların tescil hizmetlerinin yürütülmesine dair yönetmelik, Tescil plakalarının niteliklerine ve ölçülerine ait esasları belirlemiştir. Bu yönetmeliğe aykırı hareket edenler ile ilgili para cezası işlemleri ve ceza puanları uygulanacaktır. 

 • Madde 33 a) Nitelikleri
  • Tescil plakaları, 0.97 mm. kalınlığında DIN 1745 standardına uygun AL 99,5 F11 ½ sertlikte, gerilme kuvveti 100-150 N/mm, % 0.2 akıcılık sınırı, en az 90 N/mm, uzama direnci en az % 6 (a 10) standardında dikdörtgen biçiminde alüminyumdan yapılır.
  • Harf ve rakamlar ile plaka kenarları preste en az 1, en çok 3 milimetre kabartılır ve köşeleri 1 santimetre yarıçapla yuvarlatılır. Plaka kenarları (bordürü) genişliği 5 milimetre olur.
  • Geçici plakalardan gümrük plakaları ile altı güne kadar verilen plakalar, plastikten yapılır. Bunların üzerinde ayrıca sol üst köşeden sağ alt köşeye doğru 2 santimetre genişlikte beyaz renkli bir bant bulunur.
 • b) Ölçüleri
  •  Motorlu bisiklet, motosiklet, yük motosikleti ve lastik tekerlekli traktörlerde 15×24 santimetre,
  • Otomobil, kamyonet, minibüs, kamyon, çekici ve otobüslerde ön plaka 11×52, arka plaka 11×52 veya 21×32 santimetre; plaka yerlerinin bu ölçülere uymaması halinde ölçüler 15×30 santimetre, en ve boyda olur.
  • Harf ve rakam gruplarının plaka üzerindeki yerleri ile genişlik, yükseklik, çizgi kalınlığı ve aralıklarına ait ölçüler; Ek-5, Ek-5/A, Ek-5/A1, Ek-5/B, Ek-5/B1, Ek-5/C, Ek-5/C1, Ek-5/D, Ek-5/D1, Ek-5/E, Ek-5/E1, Ek-5/F, Ek-5/F1, Ek-5/G, Ek-5/G1, Ek-5/G2, Ek-5/H, Ek-5/H1, Ek-5/H2, Ek-5/J, Ek-5/J1, Ek-5/J2, Ek-5/K, Ek-5/K1, Ek-5/K2, Ek-5/L, Ek-5/M, Ek-5/N şekillerde gösterilmiştir.

Bu maddeler 31 Ocak 2018 tarihinde 30318 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikten alınmıştır. Görüldüğü üzere, plakanın alt ve üst rengi, rakam grupları, çizgi kalınlıkları, harflerin aralıkları, boyutları yönetmelikte ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Kaybolan çalınan plakalar hakkında kayıp araç plakası yenileme işlemleri isimli içeriğimizden bilgi alabilirsiniz.

Aracın Plakası Değiştirilebilir mi?

Otomobilinizi sattığınız zaman, yeni alan vatandaş noterde plaka değişikliği yaptırabilir. Bunun dışında kullanmakta olduğunuz plakanın noter satışı dışında değişmesi aşağıda ki satırda belirtildiği şekilde yapılmaktadır. Tecil plakası değişikliği ilgili maddesinde açıklanmıştır.

Madde 38Araç tescil plakaları;

 • Tescil edilmiş araçların satış ve devri sırasında alıcının yerleşim yerinin, tescil plakasının verildiği il sınırı dışında bulunması halinde,
 • Araç sahibinin yerleşim yerinin değiştiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde,
 • Can ve mal güvenliğinin gerekli kıldığı haller ile plaka harf gruplarına ilişkin özel durumlarda valiliğin talebi ve İçişleri Bakanlığı onayının alınması halinde, yapılacak talep üzerine noterler tarafından değiştirilebilir.

Plakaya Kim Mühür Basabilir?

Karayolları Yönetmeliğinde plakaların mühürlenmesi konusunda şöyle denmektedir.

Madde 31 Tescil Plakası verilmesi ve kullanılması

 • Araç tescil işlemi sırasında verilecek tescil plakalarının belirlenmesi usulü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Noterler Birliği arasında yapılacak protokolde belirlenir.
 • Noterler, ilgili tescil kuruluşları ve Türkiye Noterler Birliği tarafından yetkilendirilen kurum veya kuruluşlar tarafından düzenlenen plaka basım talep belgesi yazılı veya elektronik ortamda ibraz edilmeden plaka basımı yapılamaz. Plaka basım talep belgesi veya buna ilişkin elektronik bildirim, plakayı basan kuruluş tarafından en az üç yıl süre ile muhafaza edilir. Tescil plakalarında, plaka basım işlemini gerçekleştiren kuruluşun mührü bulunur.

Demek ki eline mührü alan her plakacı Süleyman olmuyor. Tescil plakasını mühürlemekte yetkili değil. Hatta bu işin yasal olduğunu da belirtiriz. Mühür genelde Şoförler ve Otomobilciler Fedarasyonu Cemiyetlerince vurulmaktadır. Bu sebeple, plaka mühürlerine halk arasında Cemiyet Mührü adı verilir.

Yeni bir güncelleme yapılmamış ise bu mühür;

 • Otomobilciler Cemiyeti,
 • Minibüsçüler Cemiyeti
 • Kamyoncular Cemiyetlerince yapılabilmektedir.

Mührün içerisinde plakanın mühürlendiği şehrin kodu ve mührü basan kuruluşun kodları bulunmaktadır.

Mühürlü APP Plaka Yasak Mı? 2022

Geçmiş dönemlerde App plakaların yasak olduğu ve ağır kusur olarak kabul edildiği herkes tarafından biliniyordu. Ancak, yeni yapılan düzenlemelere göre APP plakalı araçların sahipleri araç muayenelerini yaptırırken TüvTürk tarafından bir defaya mahsus olacak şekilde muayeneden geçirilecek. Ancak, sonrasında araç muayeneden geçmeyecek ve idari para ceza uygulanacaktır.

APP Plaka Cezası Var Mı? 2022

Standart dışı plaka cezası 2022 yılında ne kadar merak ediliyor. APP plakalı olan araçlar 6047 sayılı Kara Yolları Trafik Kanuna göre yasaklanmıştır. Amerikan Pres Plaka yani APP plaka kullanan kişilere idari para cezası uygulanmaktadır. Cezanın beledi ise 2022 yılında 505 TL olarak belirlenmiştir.

23/3-a-1, 23/3-a-2 Trafik Cezası (Plaka İhlali)

Yayınlanan yönetmeliğe göre, yazılan nitelik ve ölçülere göre plaka takmayan araç sahiplerine verilen cezaların konu olduğu maddedir.

 • 23/3-a-1 ilgili yönetmelik maddesi ile, belirlenen nitelik ve ölçülerde olmayan plakalar için aracın sahibine yazılacak ceza miktarı 505 TL olup, %25 indirimli olarak 378,25 TL indirimli ödenebilmektedir. Araç plakasını yönetmeliğe uygun hale getirilmesi için 7 gün süre verilmektedir. 
 • 23/3-a-2 maddesine göre 7 gün süre sonunda plakasını, uygun nitelik ve ölçülere uygun hale getirmeyen araç sahiplerine 1.034 TL para cezası kesilmektedir. Yönetmeliğe uygun hale getirilene kadar da Trafikten Men cezası verilmektedir.
 • Trafik Ceza Rehberi’nden APP plaka takmak ve yönetmeliğe uygun plaka kullanmamak ile ilgili tüm cezaları inceleyebilirsiniz.
 • Her maddedeki ceza için 20 ceza puanı verilir. 

Cam Filmi Kullanmak Serbest mi?

26 Ekim tarihli 29869 sayılı Resmi Gazete’de aşağıda ki madde yayınlandı. Bu madde yönetmeliğin yayınlandı tarihten 6 ay sonra yürürlüğe girdi.

Cam filmi

MADDE 14 – (1) 107 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamındaki araçlar hariç olmak üzere; M, N ve O kategorisi araçlarda cam filmi uygulaması yapılabilir. Anılan araçlara bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten altı ay sonra cam filmi takılması halinde, cam filmi ile ilgili uygulama Ek VI ve Ek XV’teki hükümlere uygun olmak zorundadır.

Peki sizin aracınız MNO BM / AEK Regülasyonu kapsamında mı?

 • 30 yaşındayım.
 • Arabam Kartal
 • Hamile de değilim.
 • O zaman serbest 😉

Ön Cama Araç Plakası Takmak Serbest mi?

Değerli okurlar; yukarıda anlattığımız Karayolları Yönetmeliği plakanın nereye, kaç cm. yukarıya veya aşağıya takılacağını da belirtmiş. Bu sebeple, yönetmelikte belirtilenler dışında aracın sağına, soluna, önüne arkasına plaka takılması yönetmeliğe aykırıdır ve bu size cezai işlem uygulanmasına sebep olabilir. Madde aynen şöyledir;

Tescil plakalarının takılma yerleri ve sayıları

 • MADDE 32 (1) Tescil plakaları araçlara aşağıda gösterildiği şekilde ve sayıda takılır:
  • a) Motorlu bisiklet ve motosikletlere; yerden 20 ila 150 santimetre yükseklikte araç arka kısmında ve araç boyuna eksenine dik olacak şekilde bir adet,
  • b) Römork ve yarı römorklara arkada yerden 30 ila 120 santimetre yükseklikte römork boyuna eksenine dik olacak şekilde bir adet,
  • c) Yük motosikletleri ile diğer motorlu araçlara; biri ön, diğeri arkada yerden 30 ila 120 santimetre yükseklikte araç boyuna eksenine dik olacak şekilde iki adet,
  • ç) Traktörlerde; biri ön, diğeri arkada yerden 30 ila 400 santimetre yükseklikte araç boyuna eksenine dik olacak şekilde iki adet takılır.
  • d) Tescil plakaları, aracın boyuna ekseninde veya sol tarafında, alt kenarı aracın tampon alt seviyesinin üstünde kalacak, yanlarından taşmayacak, sallanmayacak, düşmeyecek ve kolayca okunabilecek şekilde takılır.
 • e) Takılacak yerlerin uygun olmaması halinde;
  • 1) 11×52 santimetre en ve boyundaki ön plaka arkaya,
  • 2) Araç ekseni üzerine yerleştirilecek olanlar sol tarafa,
  • 3) Arka plakaların üst kenarı 200 santimetreye kadar takılır. Ayrıca plaka için özel yeri bulunanlara küçük ölçüde plaka takılabilir.
  •  f) Lastik tekerlekli traktör römorklarına, traktöre verilen numarayı taşıyan plaka, diğer araçlarla çekilen römork ve yarı römorklara kendileri için verilen plakalar takılır. Tescile tabi olmamakla beraber, yüklü ağırlığı 750 kilograma kadar olan römork veya yarı römorkların arkasına çeken araca verilen numarayı taşıyan plaka takılır veya resmedilir.
  • g) İş makinelerine de bu Yönetmelikte gösterilen ölçü ve esaslara uygun plaka takılır (Ek-4). Plaka takılacak yeri olmayanların uygun kısımlarına aynı ölçülerde yazılarak resmedilir. Bu araçlar üzerinde ayrıca ilgili kuruluşu tanıtan tam veya kısaltılmış yazılar bulunur.

Bu içeriğimiz de sizlere;

 • Araç Tescil Plakalarının hangi esaslara göre hazırlanması gerektiğini,
 • Kimin tarafından mühürleneceğini,
 • Mühürlü app plaka yasak mı konusunu,
 • Aracın hangi bölgesine takılması gerektiğini yönetmelik maddeleri ile açıkladık.
 • Plakadan araç sahibi öğrenme hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Bu içerik Karayolları Yönetmeliğinden derlenmiş olup tamamı alıntıdırResmi işlemlerde kaynak olarak gösterilemez.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!