Nafaka Hesaplaması Nasıl Yapılır? 2021 Yeni Düzenleme

Boşanma sürecinde ve sonrasında çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alan nafaka davaları ve alınacak olan nafaka miktarının nasıl hesaplanacağı şüphesiz en çok araştırılan konulardır. Boşanma davasında Nafaka Hesaplaması Nasıl Yapılır? Hesaplama biçimi, çeşitleri, nafaka miktarı nasıl belirlenir? ne kadar nafaka öderim diye merak edenler için online nafaka hesaplaması, asgari ücretli çalışan ve 3.000 TL, 4.000 TL, 5.000 TL maaş alan biri ne kadar nafaka verir tüm bu konular hakkında tüm merak edilenleri boşanma davası açanlar için araştırdık.

Nafaka Hesaplaması Nasıl Yapılır? 2021 Yeni Düzenleme
11 Ekim 2021 13:44

Boşanma aşamasında ya da boşanmış kişiler en çok Nafaka Hesaplaması Nasıl Yapılır ve hesaplama işleminin neye göre belirlendiğini, aldığım maaşa göre ne kadar nafaka öderim sorusunun yanıtını arıyor. Bu içeriğimizde boşanma sürecinde olan kişilerin merak ettiği 2021 nafaka ücretleri ne kadar olduğunu ve asgari ücretle çalışan ne kadar nafaka verir, 3000 TL, 4000 TL ve 5000 TL alan ve maaş alan ne kadar nafaka verir, nafaka sorgulama nasıl yapılır, birikmiş nafaka hesaplama nasıl yapılır, anlaşmalı boşanmada nafaka miktarı ne kadar olur, online nafaka hesaplama robotu ile yapacağımız tüm merak edilen konuların ayrıntıları bulunmaktadır.

Boşanan eşlerin arasındaki gerginliklerin sebebi nafakanın ömür boyu ödenmesi ile ilgili olarak düzenlemelerin yapılması ile yeniden gündeme gelecek mi, boşanma sürecinde taraflar hangi haklara sahiptir, Nafaka sınırı var mı, nafaka hesaplaması nasıl yapılır, 2021 kanunu nasıl? Tüm soruların cevaplarına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Boşanma Sürecinde Taraflar Hangi Haklara Sahiptir?

Boşanma sürecinde taraflar maddi ve manevi tazminat hakkına, nafaka hakkına sahiptir. Boşanma sürecinde sadece kadınların değil erkeklerinde nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunma hakları vardır. Tarafların talepleri de açılan davanın türüne ve kişilerin gelirlerine kusurluluk durumuna göre hesaplandığından tarafların hakları kişiden kişiye değişiklik göstermektedir.

Boşanma sürecinde taraflar yani erkek olsun kadın olsun birbirinden nafaka talep edebilir. İstisnai durumlarda ise bazen erkekler de nafaka talep edebilmektedir. Çünkü kanunda evlilik akdi sona erdiğinde ayrılık ve boşanma sebebiyle maddi durumunda bir azalma veya ayrılma sonrasında yaşam düzeyinde bir kayıp konusu olan taraf, karşı taraftan nafaka talep edebiliyor. Ülkemizde bu uygulamada daha çok kadınların aleyhine işleyen bir durum olduğundan daha çok kadınlar nafaka talebinde bulunmaktadır. Şimdi nafaka nasıl istenir, çeşitleri nelerdir, nasıl hesaplanır, ayrıca nafaka ödenmezse bunun sonucunda ne olur konularında merak eden vatandaşlarımıza kısa kısa açıklamalarda bulunacağız.

Nafaka Nedir? Neden Verilir? Nasıl Hesaplanır?

Nafaka hesaplaması, hesaplama robotları üzerinden değil de Hakimin kişilerin aylık ve yıllık gelirlerine ve üzerlerine kayıtlı mal varlıklarına gözönüne alınarak yapılır. Bağlanacak nafaka tutarı hesaplanırken kişiyi zorlamayacak şekilde sosyo ekonomik durumları gözönüne alınarak yaptığı tespitler sonrasında karar verdiği miktara göre bağlanır.

Boşanma davalarında taraflara ödenecek olan ödemeye konu olan nafaka nedir, nafaka türleri ve çeşitleri nelerdir, nafaka hakkına kimler sahip olur, nafaka miktarı neye göre belirlenir, çocuklar için nafaka hesaplaması nasıl yapılır, nafaka hesaplama robotu ve online hesaplama aracı var mı, boşanma sürecinde tarafların birbirlerinden alacağı haklar çerçevesinde değerlendirilen nafakanın türleri nedir? bakalım.

Nafaka Türleri Nelerdir?

Nafaka; boşanma davası sürecinde veya dava sonrasında taraflardan birinin diğerine ya da müşterek çocuklara verdiği maddi yardımdır. Nafaka nasıl istenir sorusuna ise, nafaka bir dava ile istenir diyebiliriz. Dava Aile Mahkemesinde, Aile Mahkemesi olmayan yerlerde ise Asliye Hukuk mahkemesinde Aile mahkemesi sıfatıyla dava açılır ve bu dava ile talep edilir. Bu dava boşanma ile birlikte açılabileceği gibi sadece boşanma talebi olmadan da, talebini içerir bir dilekçe ile de açılabilir. Mahkeme önüne gelen nafaka talebini değerlendirirken önce aşağıdaki nafaka türlerine göre hangi nafaka türü bağlayacağına karar verir.

Öncelikle nafaka Nedir? Türleri nelerdir konularını kısaca anlatalım.

Türk hukuk sistemine göre nafaka türleri;

 • Yoksulluk nafakası,
 • Çocuğa bağlanan İştirak nafakası,
 • Dava içerisinde konuya ilişkin tedbir nafakası olmak üzere 3 türü bulunmaktadır.

Genellikle tedbir nafakası talep edilmektedir. Çünkü kadınlar evden ayrıldığında geçim sıkıntısına düştüğünde evde geçimini sağlayabilmesi ve geçinebilmesi için bir de çocuk varsa ayrı bir maddi desteğe ihtiyaç duymaktadır. Ancak kadının talep edeceği nafaka yoksulluk nafakası olmaktadır. Çocuklar için istenecek olan nafaka ise iştirak nafakası olacaktır. Bunların ikisinin mahkeme de tedbiren istenmesinin neticesinde hükmedilen nafakaya da tedbir nafakası denir.

Türk Medeni Kanunu’na göre nafaka hakkına sahip olanlar kişiler kimlerdir.

 • İşine son verilmiş kişiler,
 • Ev hanımları,
 • Geliri olmayanlar,
 • Asgari ücretliler,
 • Geçinemeyecek kadar düşük geliri olanlar,
 • Düzenli işi olmayanlar alabilmektedir.

Boşanma davaları açıldıktan sonra tedbir talebinde bulunulur taraflar adına oluşturulacak olan tensip zaptı ile birlikte nafaka bağlanır. Dava sürecinde hem erkeğin hem kadının emniyet vasıtasıyla oturdukları yeri maddi durum araştırması da yapılır mahkemenin tensip zaptı bağlamış olduğu nafaka kesin değildir, artırılabilir, azaltılabilir.

Bu nafaka türlerinin talep edilmesi ve bağlanabilmesi için kişilerin sosyal ekonomik durumlarını araştırılması gerekmektedir. Bu durumların araştırmasını ise Polis ve Jandarma yani kolluk kuvvetleri yapmaktadır. Bu şekilde tarafları arayarak, karakola davet ederek ya da evine ve ikametgahına bizzat giderek sorular sormak suretiyle, üzerinden gayrimenkul olup olmadığını, ek ve kira gibi başka bir yan gelir olup olmadığı vb. gibi çeşitli sorular ile şahsın nafakaya ihtiyacı olup olmadığı yönünde bir değerlendirmeyi Hakimin yapabilmesi için ve araştırmayı yaparak Mahkemey sunmaktadır.

Mahkeme de aldığı bu form ve diğer deliller neticesinde tarafların lehine veya aleyhine tedbir, daha sonra da yoksulluk ve iştirak nafakasına hükmedebilmektedir. Yoksulluk nafakasının alınabilmesi için bir şahsın zenginleşmesine sebebiyet verebilecek nitelikte yoksulluk nafakasına hükmedilememektedir. Yani taraflar kendi güncel hayatta harcadıkları, kira, elektrik su, doğalgaz vb. zorunlu ve hayatın idamesi için gerekli giderleri dışında tasarruf yapmak, bir mal edinmek veya birikim yapmak amacıyla karşı taraftan nafaka talep edememektedir. Karşı tarafın zenginleşmesine sebebiyet verebilecek şekilde nafakaya hükmedilemez şeklinde hem kanuni hem de birçok Yüksek mahkeme kararında bu konuda dayanak vardır.

Çocuklari çin iştirak nafakası ise yine bu nafaka tedbiren mahkemeden istenir. Önce velayetin kime verileceği yönünde tedbir kararı verildikten sonra, kimin lehine karar verildiyse o şahısla yine karşı tarafa aleyhine önce tedbiren dava bittiği takdirde de iştirak nafakası şeklinde bir nafaka hükmetmektedir. Burada da iştirak nafakası belirlenirken, çocukların okul ihtiyaçları, okul giderleri güncel giderler yeme içme ve giyim gibi giderleri gibi zorunlu ihtiyaçları gözönünde bulundurulmaktadır ve hakim kişilerin sosyal- ekonomik durumları gözönünde bulundurarak nafakaya hükmetmektedir.

Nafaka Miktarı Neye Göre Belirlenir?

Nafaka ödemeleri tarafların maddi durumlarına göre değişmektedir Yani asgari ücret ile çalışan bir kişinin ödeyeceği nafaka miktarı ile 6000 TL maaş alan kişinin ödeyeceği nafaka arasında mutlaka gelir durumuna göre belirli bir fark olacaktır. Ödemelerde yapılacak değişiklikler bir dilekçe ile başvuruda bulunarak yapılabilir.

Nafaka miktarının belirlenmesinde rol oynayan birtakım unsurlar bulunmaktadır. Örneğin; tedbir nafakası davayı açtığınız tarihten davanın kesinleşme tarihine kadar devam eder ondan sonrasında süresi bitmiş olur. Aile mahkemesi hakimi haklı taraf için dava dilekçesinde talep edilmesi halinde yoksulluk nafakası da bağlayabilmektedir. Açılan davada başvurulan taleplerin üzerinden ödeme söz konusu değildir. Mesela dava dilekçesinde taraftan biri 100 bin liralık bir maddi tazminat istediyse hakim 200 bin liralık maddi tazminat vermez.

Verilecek tazminatın tutarı talep edilen 100 bin liranın altına düşebilir yada hiç vermeyebilir bu davadaki şahitlere, delillere, ispata bağlı olarak hakimin haklı görmesine bağlı olarak değişmektedir.

Ayda 1000 lira tedbir ve 1000 lira da yoksulluk nafakası aylık toplamda 2 bin lira talep edildiyse hakim 3 bin lira ödeme kararı vermez. Burada talep edilen miktarla sınırlı hatta altında olmak üzere eşin maddi durumuna göre ayarlanacaktır. Ödeme tutarları taleplerin dışına çıkmaz

Ne Kadar Nafaka Öderim?

Ne kadar nafaka öderim sorusu boşanma sürecinde ki tarafların en çok araştırıldığı konular arasında yer alıyor. Ödenecek olan nafaka miktarı nasıl bulunur, maaşın yüzde kaçı bağlanır soruları yanıtlayacak olursak;

Boşanma Davasında Nafaka Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Boşanma davasında nafaka hesaplaması kişinin geliri, kişinin üzerine kayıtlı olan gayrimenkul, mal varlıkları ek gelirine ve aldığı maaş gibi gelir düzeyi tespit ve analiz edilerek yapılır. Nafaka ödeyecek kişinin aldığı maaşın %25 yani 4/1’i olacak şekilde hesaplama yapıldıktan sonra karar ile hesaplana tutar alacaklıya nafaka olarak bağlanır. Nafaka talep edilen kişinin geliri asgari ücret bile olsa asgari ücretle çalışan kişinin nafaka hesaplaması yapılırken kişiyi mahkeme durumunu zorlamayacak şekilde nafaka ödemesine karar vermektedir. Bağlanacak olan nafaka tamamen ekonomik ve sosyal durum şartların göz önüne alınarak belirlenir.

Nafaka Hesaplama Programı Var mı ?

Boşanma davalarında kişilere bağlanması gerek nafaka miktarının ne kadar olacağı konusunda Kanunda belirli bir miktardan bahsedilmediğinden, ve bağlanacak olan nafaka miktarını Hakim, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre karar vereceğinden dolayı herhangi bir hesaplama programı da bulunmamaktadır.

Online Nafaka Hesaplama Nasıl Yapılır ?

Nafaka hesaplama yapılırken (TMK; m. 330/I) yasalara göre,

‘Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşulları ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir. Miktarın belirlenmesinde çocuğun gelirleri de göz önünde bulundurulur.” hükmü gereğince herhangi bir üst ve alt sınır bulunmaz ve miktar kişilerin durumlarına bakılarak hesaplanır.

Bu sebepten dolayı online olarak nafaka hesaplaması robotu bulunmadığından, online nafaka hesaplaması avukatlar ve internet üzerinden yapılamayacağı için aşağıda ki sizler için ortalama maaş miktarlarına göre yaptığımız hesaplamalardan yola çıkarak ne kadar nafaka ödeyeceğinizi yazımızın devamında kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Nafaka Maaşın Yüzde Kaçı Olarak Ödenir?

Nafaka oranı mevcut maaşın 1/4’u olacak şekilde bağlanır. Yani %25 üzerinden hesaplama yapmanız gerekir. Alacak miktarı ne olursa olsun bu oran geçilemez. Nafaka 1/4 oranında kesilir.

3000 lira maaş alan birinin ödeyeceği nafaka miktarının hemen hesaplamasını yaparsak; 3000 TL / %25: 750 TL olacaktır.

Bağlanan nafaka ödenmediği taktirde, alacaklının icra yolu ile tahsil etme hakkı vardır.

Nafaka Miktarı Ne Kadardır?

Nafaka miktarı kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Bu miktar kişinin ekonomik durumuna göre belirlendiğinden Boşanma davasında nafaka maaşın %25’i kadar olmakta, bu oran maaşın %50’sine kadar hakim tarafından karar verilmektedir. 2021 yılında taraflara bağlanan minimum ve Ortalama nafaka miktarı 400-800 TL arasında değişir, bir asgari ücretli çalışan kişi 725 TL nafaka öder, memur ise ortalama 1.250 TL nafaka öder. Bu miktar tarafların ekonomik gücüne göre değiştiğinden, geliri yüksek olanlar için hakim tarafında 80.000 TL’ye kadar nafaka ödemesine karar verilebilir.

2021 Nafaka Ücretleri Ne Kadar?

2021 yılında nafaka ücretleri ne kadar hesaplama nasıl yapılır bu konuda hesaplamaların alınan maaş ve kişinin gelir düzeyine göre bakılarak yapıldığını söyleyebiliriz. Yani yıl bazına özel olarak değil de kişinin sosyo ekonomik durumları gözönüne alınarak Hakim tarafından alacaklı kişilere bağlanacak olan nafaka miktarı belirlenir. Ülkemiz şartlarında daha çok asgari ücretli çalışanların sayıca fazla olması nedeniyle Asgari ücretli olarak çalışan birisi ne kadar nafaka öder merak edilmektedir.

Nafaka Hesaplama 2021

Asgari ücretli çalışan ve 3000 TL, 4.000 TL, 5000 TL, 6000 TL maaş alan kişiler ne kadar nafaka verir aşağıda ki tablomuzda Nafaka Hesaplama 2021 ortalama miktarları sizler için hesapladık.

Asgari Ücretli Çalışanlar Ne Kadar Nafaka Öder?

Maaş olarak asgari ücret 2825 TL maaş alan kişi, 706 Tl nafaka öder. Ülkemiz de 13 milyon vatandaşın asgari ücretli çalışmakta ve ülkemizde kişilere bağlanan nafaka miktarı maalesef ki az olmaktadır. Asgari ücretli olarak çalışan birisi ne kadar nafaka öder merak edenler için Asgari ücreti brüt üzerinden hesaplayacak olursak;

2021 asgari ücret 2825 TL olmakta ve 2825 lira gibi asgari bir gelir sahibi kişiler arasında bir boşanma davası açılacak ise bu oran % 25 kabul edilir 706 TL nafaka ödemekle mükelleftir.

Mahkeme kişi, asgari ücretle çalışan bir kişi dahi olsa maddi gücünü zorlamayacak şekilde nafaka ödemekle yükümlü olacaktır. Tedbir nafakasında belli bir orana tabi olabilirken, iştirak ve yoksulluk nafakasında yaşam koşulları, maddi olanaklar dikkate alınarak belirli bir hesaplama yapılır. Gelirlerin düşük gösterilip daha az nafaka verilmesinin önüne geçilmesi için düzenleme yapılmıştır. Bir asgari ücretli yüksek maaşlı bir kişiye göre daha fazla nafaka ödüyor olabilir. Bu durumda hakkaniyetsizliğin önüne geçmek için gelir beyanlarının titizlikle araştırılması oldukça önemlidir.

Özel ve kamu da çalışan ve 3000 TL alan, 6000 TL alan ve 4000 TL maaş alan ne kadar nafaka verir tüm hesaplamalar:

3000 TL maaş alan ne kadar nafaka verir?

Maaş olarak 3.000 Tl maaş alan kişi, 750 Tl nafaka öder. Tedbir nafakası maaşın kaçta kaçı? Tedbir Nafakası ne kadar bağlanır 3000 TL maaş alan birisi ne kadar tedbir nafaka öder soruları da araştırılıyor. 3000 lira gibi Ortalama bir gelir sahibi kişiler arasında bir boşanma davası açılacak ise bu oran % 25 kabul edilir ve 3000 TL maaş alan ne kadar nafaka verir sorusunun cevabı 750 TL olacaktır. Bu tutar %60 oranına kadar gelir durumu ile bağıntılı olarak yükselebilecektir.

4000 TL maaş alan ne kadar nafaka verir?

4000 TL maaş alan kişi 1000 TL nafaka öder. Ortalama gelir sahibi kişiler arasında bir boşanma davası açılacak ise bu oran yüzde 25 kabul edilir ve 4000 TL maaş alan ne kadar nafaka verir sorusunun cevabı 1000 TL olacaktır. Bu tutar %60 oranına kadar gelir durumu ile bağıntılı olarak yükselebilecektir.

6000 TL maaş alan ne kadar nafaka verir?

6000 TL maaş alan kişi, 1.500 TL nafaka öder. Ortalama gelir sahibi kişiler arasında bir boşanma davası açılacak ise bu oran % 25 kabul edilir ve 6000 TL maaş alan ne kadar nafaka verir sorusunun cevabı 1500 TL olacaktır. Bu tutar %60 oranına kadar gelir durumu ile bağıntılı olarak yükselebilecektir.

8000 TL maaş alan ne kadar nafaka verir?

8000 Tl Maaş alan bir kişi 2000 Tl nafaka öder.

Alınan Maaş Tutarı Ödenmesi gereken Nafaka miktarı
Asgari ücretli706 TL
Memur1250 TL
3.000 TL 750 TL
4.000 TL1000 TL
5.000 TL1250 TL
6.000 TL1.500 TL
8.000 TL2.000 TL
Asgari ücretli çalışan,memur ve 3000 TL, 4.000 TL, 5000 TL, 6000 TL maaş alan kişilerin ödeyeceği nafaka hesaplamaları

Birikmiş Nafaka Hesaplama Nasıl Yapılır?

Örnekle anlatacak olursa;

Hakimin takdir yetkisini de kullanarak 400 TL Yoksulluk Nafakası, 200 TL İştirak Nafakası ödenmesine karar verdiğini ve borçlu Ahmet Bey’in 3.000 TL ücretle bir fabrikada işçi olarak çalıştığı düşünüldüğünde;

3.000-Ahmet Bey’in Net Maaşı. 600- Yoksulluk ve İştirak Nafakası Top. (Alacaklı Eşe Ödenecek Tutar) 2.400.– Ahmet Bey’e Net Kalan Tutar.

Birikmiş nafaka alacağının ödenmemesi durumunda, nafaka alacaklısı eş icra takibi başlatmalıdır.

Ayrıca Taraflar Birikmiş nafaka alacağı üzerine haciz konulabilir mi? sorusunu merak ediyor.

Bu sorunun cevabı ise; BİRİKMİŞ NAFAKA ALACAKLARININ DA HACZİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. Yine Nafaka borçlusunun ölümü halinde birikmiş nafaka borcu, mirası reddetmeyen mirasçılara geçer.

Çocuğa Nafaka Hesaplama

Çocuklar için bağlanan iştirak nafakası hesaplanmasında bazı kriterler göz önüne alınır. Bun kriterler;

 • Eşlerden her ikisinin de mali ve sosyal durumları
 • Çocuğun genel ihtiyaçları
 • Çocuğun sağlık giderleri
 • Çocuğun eğitim giderleri
 • Çocuğun harçlık giderleri
 • Ulaşım giderleri (örneğin; okul servis giderleri)
 • Yiyecek giderleri
 • Giyecek giderleri
 • Dinlenme giderleri (örneğin; tatil ve seyahat giderleri)
 • Barınma giderleri (örneğin; ev, yurt, pansiyon)
 • Çocuğun gelirleri
 • Hakimin takdir yetkisi
 • Kanın ile çocuğa bağlanan iştirak nafakasının her ay peşin olarak ödeneğini hükme bağlanmıştır. Bu nafakanın ödenmemesi halinde, ortak çocuğun bakımından doğacak zararlar gözönüne alınarak yaptırım yapılabilir.

İştirak nafakasının aşağıdaki durumlarda sona erer.

 • Çocuğun ergin olması(18 yaşına girmesi),
 • Çocuğun hayatını kazanmaya yani çalışmaya başlaması,
 • Velayet hakkının alınması,
 • Ölüm hali,
 • Eşlerin tekrar evlenmeleri,
 • İştirak nafakasından vazgeçilmesi durumlarında kesilir.

Bağlanan Nafaka Miktarları Arttırabilir mi?

Bağlanan nafaka sonradan artırılabilir. Nafaka artırımı için kişinin yaşadığı Aile mahkemeye başvurulması gereklidir. Mahkemeden ileri ki yıllarda hak kaybına uğramamak için belirli bir artış oranı belirlenmesini ve bu orana göre nafaka artırımı talebinde bulunabilirler.

Nafaka talep edilen kişinin gelir durumunda yaşanan artış ve çocukların giderlerinin artması nedenleri bahane ederek ve bu durumlara dayanarak, nafaka alacaklı olan taraf nafaka verecek olan taraftan nafaka artırma yani uyarlama davası da açabilir. Belirlenen miktarın artırılmasını gerektiren durumlar ispat edildiğinde nafaka miktarı sonradan da arttırılabilir.

Kişinin sosyo ekonomik durumlarına göre belirlenen nafaka miktarı ilerleyen yıllarda TÜİK verileri olan TEFE/TÜFE, DİE, Döviz artış kuru, altın fiyatları endeksine göre talep edilmesi halinde sonradan arttırılmasına karar verilebilir.

Nafaka Artış Miktarı Nasıl Hesaplanır?ü

Nafaka artış tutarını hesaplamak için şu adımları izleyin;

 • İlk adımda hali hazırda ödenen nafaka miktarı ele alınır.
 • İkinci veri olarak, Her yeni yılın Ocak ayında açıklanan ÜFE oranı veri olarak alınır.
 • Nafaka 100 TL ve Ocak ayı ÜFE oranı % 20 ise, 100×20/100 işleminden 120 TL yeni nafaka miktarı hesaplanır.
 • Bu kapsamda 20 TL’lik nafaka artış miktarının eklenmesi ile yeni nafaka ödemesi 120 TL’ye ulaşır.
 • Hesaplar için her yıl güncel olarak açıklanan ÜFE oranı dikkate alınmalıdır.

2021 TEFE-TÜFE Oranı Nafaka Hesaplama (artırım hesabı)

Nafaka artırımı talebinde bulunduğunuzda;

 • Bağlanan nafaka 400 TL olsun.
 • Tüik açıklanan TüFE artış oranı da % 20 olduğunda;
 • 400X 20/100: Artış Miktarı (80) bulunur.
 • Nafaka 400 + Artış miktarı 80= 320 TL Nafaka alacağı hesaplanmış olur.

Özel Boşanmada Nafaka Nasıl Hesaplanır?

Aile kavramı o kadar önemli bir kavram ki ailenin yıkılması ve birlikteliğin sona ermesi çok sıkı şekil şartlarına tabi tutulmuştur. Boşanma davaları genel boşanma ve özel boşanma nedenleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Boşanma davalarında özel boşanma nedenleri zina, hayata kast, kötü muamele, akıl hastalığı, terk, haysiyetsiz hayat sürme gibi 5 başlık altında inceleyebileceğimiz bu sebepler ve çok sıkı şekil ve ispat şartlarına tabi özel boşanma nedenleridir. Ve bu boşanma davaları özel boşanma nedenleri arasında değerlendirilir. Genel boşanma nedeni olarak değerlendirilen şiddetli geçimsizlik ise tarafların yaşamayı gerçekten çekilmez hale getirmesi halinde değerlendirdiği için buradaki ispat koşulu ise farklı olarak değerlendirilir.

Özel boşanma nedenleri ile mahkemeye başvuran çiftlerin durumlarının değerlendirilmesine çok sıkı ispat şartları göz önüne alınmaktadır. Eşlerin birbirlerine olan sadakat yükümlülüğüne aykırı bir biçimde karşı cinsle yaşayacağı münasebetlerin yaşanması halinde bu durumun öğrenilmesinden itibaren altı aylık hak düşürücü süre içerisinde zina sebebi gösterilerek boşanma davasının açılması gerekmektedir.

6 aylık süre içinde açılmayan davalar özel boşanma nedenleri kapsamı dışında kalacağı için taraflar arasında hesaplanacak olan nafaka tutarlarını da etkileyecektir. Zina gibi özel boşanma nedenleri ile açılacak olan davaların mali sonuçları açısından çok ciddi faydalar sağladığı için açılacak olan boşanma davasının türü de nafaka hesaplamasında etkili rol oynamaktadır. Hak mağduriyeti yaşayan ve hak düşürücü sebebi geçtikten sonra mahkemeye başvuran taraflar arasında genel boşanma davaları açılacaktır.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Nasıl Hesaplanır?

Nafaka hesaplamasında anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davaları da etkin rol oynar. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar boşanma ve boşanmanın ayrıntıları gibi bütün hususlarda barışçıl bir biçimde anlaşmış halde dava açmaktadırlar. Anlaşmalı boşanma davalarında bütün konularda anlaşma sağlanmış olmalıdır. Çocuk varsa çocuğun velayeti, bakım parası, kadının ve erkeğin nafakası, maddi manevi tazminat yani dava ile ilgili bütün ayrıntılarda anlaşmış halde başvuru yapmaları gereklidir.

Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların tüm ayrıntılarda anlaşmasının yanında hakiminde bu anlaşmayı onaylaması gerekmektedir. Bu tür boşanmalarda nafaka miktarı, davalarda taraflar nafakanın tutarında da anlaşma sağladıkları için kendi aralarında belirledikleri tutarlarda aylık bağlanmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında ise taraflar hiç bir konuda uzlaşmaya varamadıkları için nafaka tutarlarının belirlenmesine kişinin gelir düzeyleri dikkate alınarak yapılan araştırma sonucunda hakim tarafından belirli tutarlarda aylık ödeme tutarı bağlanmasına karar verilir.

Boşanma davası sürecinde ve sonrasında nafaka tutarı tarafların sosyo-ekonomik düzeyi dikkate alınır, tutar kişinin gelir düzeyine göre belirlenir. Karşı tarafın ödeyemeyeceği bir tutarın nafaka olarak belirlenmesi Türk Medeni kanunu kapsamında mümkün değildir. Miktar hesaplanırken mahkeme nezdinde tarafların sosyo-ekonomi araştırması yapılır. Tarafların geliri tespit edilir. Tarafların gelirine ilişkin beyanları da dikkate alınır. Aynı zamanda ödeme tutarı belirlenirken tarafın kusuru da dikkate alınır.

Nafakayı ödeyecek tarafın ekonomik durumu ve iştirak nafakası bağlanacaksa çocuğun ihtiyaç durumu da göz önüne alınarak hesaplama yapılmalıdır. Taraflar aralarında isterlerse sözleşme yapabilir bu sözleşmenin resmi niteliği olması için hakim tarafından imzalanması gereklidir. Gelir artışı gibi durumlarda ödemenin artırımı söz konusu olduğunda nafaka ödeyen tarafında mağdur edilmemesi açısından nafaka artırım davalarında TÜİK’in yayınladığı ÜFE ve TÜFE artış oranları dikkate alınmaktadır. Hakim tarafından onaylanan ve hesaplanan tutar enflasyonun göre düşük kalırsa da dava açılarak nafakanın yine uygun görülen oranlarda artırılması istenebilir.

Boşanmalarda Nafaka Sınırı Ne Kadar?

Boşanma davaları açıldığında tedbir nafakası adı altında yoksulluk nafakası talebinde bulunulmaktadır. Eşin maddi durumuna bağlı olarak belirlenecek olan yoksulluk nafakası her zaman bir üst sınırda olacaktır diye bir durum söz konusu değildir. 300 ila 400 lira gibi rakamlarda bağlanabilmektedir. Bir kişinin hayatını devam ettiremeyeceği bir rakam  olmasına rağmen karşı durumun maddi durumuna göre alt sınırdan da bağlanabildiği durumlar olmaktadır. Taraflardan birinin ödeme alabilmesi için ortada illa bir çocuk olması gerekmez. Kanunda kadının ve çocuğun nafakasının ayrı olarak verilmesi ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Boşanma davası açılırken mutlaka mağdur olan taraf için tedbir nafakası aldı altında yoksulluk nafakası talep edilmektedir.

Nafaka alabilmesi için de tarafın kusursuz yada daha az kusurlu olması gerekmektedir. Hakim mutlaka hak mağduriyeti yaşayan taraf için nafaka hükmünde bulunmaktadır. Boşanma sebebi ile kadın ve çocuklar yoksulluğa düşecekse kusursuz veya daha az kusurlu ise tarafların maddi durumları ve boşanma sonrasında ne duruma düşecekleri göz önüne alınarak diğer tarafın o kişiye belli bir miktar ödemesine hükmedilmektedir. Çocukların velayeti kendisinde olmayan taraf nafaka ödemeye mahkum edilmektedir. Bu durumlarda çocuğun ve diğer kişinin ihtiyaçları için ödeme yapan kişinin gelir durumu çok önemlidir.

Kişinin gelir durumunun yüksek olduğunun ispatlanması halinde çocuğun ve kusursuz tarafın menfaati doğrultusunda hakim hakkaniyete göre bir bedelin ödenmesine hükmedebilir. Kişinin gelirinde artış yaşanması gibi durumlarda tüm gelirleriyle kişinin gelirinin yükseldiğini ve daha fazla ödeyebileceğini ispatlamak koşuluyla nafaka artırım davası açarak nafakanın miktarını yükseltilebilir. Nafaka ödenmemesi halinde ise tarafa icra takibi başlatılmaktadır.

Kadın Boşandıktan Sonra Ne Zaman Evlenebilir? Kanun Maddesi Nedir?

Nafaka Ödenmezse Ne Olur?

Boşanma davalarında karara bağlanan nafakanın ödenmemesi halinde kişiye icra takibi başlatılır. İcra takibine rağmen ödenmemesi halinde İcra ve İflas Kanunu na göre borçlu hakkında 3 aya kadar tazyik hapsine hükmedilebilir. Bu ceza ayrıca para cezasına çevrilemediği gibi ertelenmesi de söz konusu değildir.

Yorumlar

 1. Avatar of Mesut Mesut dedi ki:

  Ben evlilik disi olan iliskimden 2003 yilinda bir oglum oldu 2008 de tanidim ve mahkemenin belirledigi nafakayi odemeye basladim yil 2021 oldu cocuk 18 yasina girdi daha ne kadar odemem gerek

 2. Avatar of Aile Bakanlığı mağdur Aile Bakanlığı mağdur dedi ki:

  2021 yılında düzenleme gelecek mi?

 3. Avatar of Kemal altın Kemal altın dedi ki:

  İsteyerek beraber kaçtık, mesajlar ile kanıtlı, her hangi bir şiddet aldatma söz konusu değildi, yeni ev açtım sıfırdan eşya düzdüm, ancak kız ailesinin baskısı ile 40 gün sonra beni terk etti gitti bende boşanma davası açtım 50 bin tl para harcadım şimdi benden 150 bin tl tazminat 1000 tl de nafaka istiyor ortada çoluk çocuk yok, cinsel ilişki bile yaşanmadı dava nasıl sonuçlanır?

 4. Avatar of mislina mislina dedi ki:

  Yorumları okudum da gerçekten üzücü bir durum 20 yaşındayım yakın zamanda annemi kaybettim. Annem babam ayrıydı 2 kardeşle geçinmeye çalışıyorum. Temizliğe gidiyorum, günlük iş arıyorum ama bu durumda şerefsiz babamdan kardeşlerim için nafaka bile talep etmiyorum. Ben bu halde çalışırken siz neden çalışmıyorsunuz ? Elektriği ödeyemedim,kira desen yok allah razı olsun ev sahibinden durumumu görüp siniye çekiyor bir süre kardeşlerim okuyor onları okutmaya çalışıyorum. Bence bi sirkelenip kendinize gelin ben utandım bu yazılanları okurken.

 5. Avatar of Ekrem Ekrem dedi ki:

  Şimdi bayanlar kusura bak ayında hep erkeklerdemi suç sizler sütten çıkmış ak kaşıkmısınız kimse yoğurdum kara demez lütfen bırakalım bu işleri kim hangi erkek evini terk etmek ister yani siz adamları canından bezdirin ondan sonra adam bıraktı beni ineyi ilk önce kendinize batırın çuvaldızı sonra karşıdakine sokar sınız

  1. Avatar of Zeynep Zeynep dedi ki:

   Bugün eşim boşanmak istediğini söyledi. Sebep olarak da bana karşı artık bişey hissetmiyormuş. Varsa düzeltebileceğim bişey çabalarım dedim iki küçük evladım var. Cevabı, herşeyi tam yapıyorsun ama ben sevmek istiyorum. Seni de sevemiyorum. Çocuklarım olmasa onun kuruşunu bile istemem. Gitsin mutlu olsun. Beni iki küçük çocuğumla afedersin b*ktan bi sebepten bırakan adama napmalı

   1. Avatar of Deniz Deniz dedi ki:

    Bunu duyduğuma üzüldüm Zeynep hanım. Hayat acısıyla tatlısıyla devam ediyor. Kendinize ve çocuklarınıza hiç olmadığı kadar değer vermelisiniz. Umarım her şey yoluna girer.

 6. Avatar of Ramazan Ramazan dedi ki:

  3a aydır ev kirasını nafakami odeyemiyorum ayrıldığım kişiye 4 yıldır nafaka ödüyorum akraba evliliği yaptım 10 gün evli kaldım mihirini verdim esyasinifa fazla fazla verildi tazminatı da verdim aylık 400 TL nafa ödüyordum şimdi başkasıyla evliyim 2 çocuğum var ev kira ev sahibi hergun kapımda karşı taraf hergun arıyor nafakami ver hapse attiracagim seni diye maaşa haciz konduğu için sigortasız çalışıyorum birde 3 aydır nafakayı odiyemedigim için hapis cezası çıkacak lütfen Allah rızası için yardım edin Allah rızası için

 7. Avatar of İdris İdris dedi ki:

  Vallahi beni terk etti gitti anlaşmalı boşandık bir arabam vardı onu sattım yarısını aldı iki oğluma 1100 TL nafaka bağlandı ben onu kaybetmemek için elimden geleni yaptım herşeyi kabul ettim ama nerde meğer boşanmayı kabul ettiğimde onu kaybetmişim şimdi ben ne yapayı 5ay oldu gideli 3ay oldu boşandık ben hadi onun istediklerini yapayım belki pişman olur döner derken kadın bana düşma oldu çocuklarıda bana karşı dolduruyorlar artı para desteğinde verdim ama nafile olmuyor olmuyor ben ne halt ettimde boşandım bu kadında ve dönermi acaba yoksa onun peşini bırakayım mı 41 yaşındayım ve yalnız yaşıyorum çok zor çalışıyorum ama yalnızlık zor onu kazanmaya çalıştıkça benden uzaklaştı ne yapmalıyım onu unutup bir başkasıyla mı devam etmeliyim yardımcı olacak biri varmı numaram bu İdris İzmir bergama

 8. Avatar of semra semra dedi ki:

  merhaba ben 2017 debosandım 2 cocugumun velayetı bende.babalrı na 2017 de 1000 tl nafaka odemesı soylendı mahkede fakat odemıyor.icraya verdım kagıt gıtmemıs .suan tekrar icraya gıtsem yınemı bosa cıkacak bır yol gosteren olurmu.

 9. Avatar of Nazlı Dalga Nazlı Dalga dedi ki:

  Bu hikayeleri dinledikçe insan bir kadın olarak kendinden utanıyor.Ben minik oğlum 4 yaşındayken evimden atıldım ihanete uğradığım halde.Ne nafaka yatırdı ne oğluna baktı kendi çabamla 2 senedir mücadele veriyorum.Gerekirse oğlumuda yanımda götürüp çalışıyorum namusumla.Yardım dileneceğinize çalışın!

  1. Avatar of Trkn Trkn dedi ki:

   Neden dilenmek olarak görüyorsunuz ? O çocuk sadece size mi ait ? Neden çocuğunuzu rahat bir ortamda büyütmek varken iş yerlerinde arkanızdan sürüklüyorsunuz? Neden çocuğunuza iyi bir gelecek yaratmak sadece sizin çabanızda ? Neden o adam istediği gibi hayatına devam edebiliyorken siz edemiyorsunuz ? Halinizden çok mu memnunsunuz yoksa adama mı kıyamıyorsunuz? Çocuğunuzun hakkını başkalarına bırakıyorsunuz , yediriyorsunuz… bu bu daha gururlu ve onurlu bir davranış mı geliyor size ? çocuğu için nafaka alıp kendini gereksiz zor ve riskli durumlara sokmayan , çocuklarını sıkıntı içinde büyütmemek için Nafaka alan kadınlar mı gurursuz geliyor size ? Herkesin çocuğunu çalışırken emanet edeceği kapısı ya da rahatça götürebileceği iş yeri yok , lütfen yorumlarınızı can acıtıcı yazmayın , görüş açınızı genişletin derim ben , saygılar

 10. Avatar of Yaman Yaman dedi ki:

  Yuva kurabilcegim zor durumda olan çocuğu olabilir sahip çıkmak istiyorum 25 32 yaş tercihimdir bende boşandım

 11. Avatar of Yaman Yaman dedi ki:

  Nasıl insan bunlar

 12. Avatar of Serdal Serdal dedi ki:

  Allah rızası için yardım edin. Birikmiş 4 aylık kiram var. Maaşımda hacizlik var. 4 çocuğum var aldığım maaş sadece gıda ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyorum. Lütfen yardım edin. Çaresizlikten artık ne yapacağımı bilmiyorum

  1. Avatar of Güneş Güneş dedi ki:

   Serdal kardeşim bu numaradan bana ulaşabilirsiniz 00491

 13. Avatar of özlem kater özlem kater dedi ki:

  merhaba ben özlem kater 2016 yılında boşandım şuanda devam eden nafaka davam var bu davayı kazanırmıyım bu yardımlardan nasıl faydalanırım

 14. Avatar of kezban kezban dedi ki:

  7 yıl oldu eşimden ayrılalı 4 kızım var tek başıma baktım eşim hiç bir şekilde çocuklarıma bakmadı şimdi nafa davası açtım avukat tutacak param yok devlet desteğiyle geçiriyorum çok zor durumlarla geçirdim mahkeme benden yana olur inşallah delileri yok etmezse adı esim

 15. Avatar of Muhammed Muhammed dedi ki:

  Gerçekten ihtiyaç sahibi olanlara Yardımcı olabilirim

  1. Avatar of Ebru Ebru dedi ki:

   Gercekten ihtiyac sahibi bir insanim ve inanin durumum cok kotu be esim beni bi care birakti ortada

  2. Avatar of semra semra dedi ki:

   merhaba ben 2017 debosandım 2 cocugumun velayetı bende.babalrı na 2017 de 1000 tl nafaka odemesı soylendı mahkede fakat odemıyor.icraya verdım kagıt gıtmemıs .suan tekrar icraya gıtsem yınemı bosa cıkacak bır yol gosteren olurmu.

   1. Avatar of Gülistan Gülistan dedi ki:

    Icra takibi actin mektupu yani tebgigati alamzsa bisey yapamazsin tebligati alirsa ardindan ceza mahkemesine sikayet edip 3 ay hapis isteniyor nafakayi mecbur oder yani tebligati almasi sart .

 16. Avatar of Duygu Duygu dedi ki:

  Esim benden yillar once 3 ay bile bir arada olmadigi bir evlilik gecirmis ve kadinin eserekli olmasi ve surekli evden kacarak ailesine gitmesi sonucu bosaniyorlar esim 750 tl nafaka oduyor simdi evlendi benimle cocugumuz oldu bizde ev aldik esimle birlikte calisip oduyoruz ama bu kadindan yakamizi kurtaramiyoruz eskiden 330 tl olan nafaka yoksulluk nafakasi adi altinda 750 tl yukseltiler o da yetmedi gecmise donuk talep ettiler ve aylik 2000 tl oduyoruz aldigimiz paradan elimize 1500 tl kaliyir adalet nerede ben evliyken calisiyorum bu kadin genc saglikli neden calismiyor aslinda sgk siz calisiyor bildirdik ama vir cozum yok biri bize yardim etsin kucuk cocugum var 1,5 yasinda

 17. Avatar of Şermin Şermin dedi ki:

  Kizimla yaşıyorum zor sartlar altinda gecinemiyorum kiram gecti oduyemiyorum kimseden destetegimde yok napicagimi bilmiyorum artik düşünmekten başım ağrıyor hergün

  1. Avatar of Mehmet Mehmet dedi ki:

   Ben Yardımcı olabilirim gerçekten ihtiyacınız varsa

  2. Avatar of Yaman Yaman dedi ki:

   Bende bosanma surecindeyim yuva kurmak istiyorum

   1. Avatar of Mine Mine dedi ki:

    Siz en iyisi onu unutup bir baskasiyla yolunuza devam etmelisiniz yoksa cok acilar cekersiniz

 18. Avatar of Ercan Ercan dedi ki:

  13 yıldır evliyim boşanma aşamasındayım ciddi sıkıntı var virüs nedeniyle mahkemem atıyor ve çocuklar ayrı yabancı olduğu için Oğlum 5 yaşında olduğu için iki çocuk ağır geldiğinden malüm hayat şimdi pişman oldum verdiğine ve 3 aydır haber alamıyorum kızım ve kendimin piskoleji iyi değil 10 .8 saat 11.40 mahkemem devam ediyor benim gibi eşinden hayinik görmüş varsa iyi niyetli birinin yardımcı olmasını istiyorum .Emin olun yediği ekmeğe laik bir insan değil gördüm .cok zoruma gidiyor çok doluyum Allah canımı alsın diye isyanlarım başladı ben maddi yardım istemiyorum sadece varsa benim hakkımı savunacak güzel bir insanı. Yardımı istiyorum şimdi yaşamak ona haram dostu tekmeyi attı bende onun yakaladığımda onların ikisininde hakkını verdim adam yaşamıyorsa cezamı çekerim Ama okadar dövmekle ölmez neyse ben şerefimle yaşamak istiyorum ve Emanet üstünde olmadığı vuramadım şimdi hakkımı yüce Adalete ve Allah bıraktım ciğeri para etmez insan için iykide Emaneti esnaflar vermedi yani kavga sırasında çok kaçtı bende kovaladım büfeler dönerci vs emanetleri aldılar iykide aldılar böyle şeref yoksunu insanlar için ceza yatılmaz beni kınayan yok ben Aile babası olmak için bedel ödedim bir kere şimdi Allah bilir havale ettim kim ne düşünürse düşüşün.

 19. Avatar of Furkan Furkan dedi ki:

  Eşim beni 7 sekiz erkekle telefonda sesli ve görüntülü konuşarak aldattı bu bi aldatma sayılıyormu bilmiyorum ama bizim adetlerimize göre böyle bi kadınla evli kalınmaz şimdide bana senden nafaka alıcam tazminat alıcam takılarımı alıcam diyo daha 9 aylık evliyiz benim hiç bi hakkım yokmu bu konuda yardımcı olabilicek var mı?

 20. Avatar of Kezban Kezban dedi ki:

  Lutfen yardim edin. Esimden ayrildim. Nafaka alamiyorum.caresizim.

 21. Avatar of Lella Lella dedi ki:

  Ben yabancıyım Türk vatandaşı oldum , eşimden boşandım 2 Tane Kızım var , şu anda çalışmiyorum ve maddi olarak çok sıkıntıdayım , eski eşim nafaka ödemiyor icra başlatıldı ama o çalışmadığı için hiç bir şey alamiyorlar , babamın emekli maaşı da almak mümkün değil , sizde rica ediyorum bana bir iş veya yardımda destek olun lütfen !! Tel :

  1. Avatar of metin metin dedi ki:

   Bana ulaşırsanız elimden geleni yapmaya hazırım

  2. Avatar of alper alper dedi ki:

   Bana ulaş

  3. Avatar of sıradan biri sıradan biri dedi ki:

   burdan kime ulaşacaksınız kimin ne olduğu belli değil başınıza herşey gelebilir. millet kafayı üşütmüş .işkura git yardımcı olurlar oda olmadı valiliğe yada belediyeye git.

 22. Avatar of İbrahim kıvrak İbrahim kıvrak dedi ki:

  Arkadaşlar eşinizden ayrılırken ben ayrıldığım eşimden para nafaka alacağım diyemi ayriliyorsunuz. Hem ayriliyorsunuz hem ilgilenmiyor hem destestek olmuyor diyorsunuz

 23. Avatar of Abdurrahman Abdurrahman dedi ki:

  Abone numaranızı gönderirseniz açtırayım Rahime hanım

 24. Avatar of Meral Meral dedi ki:

  Eşimle bosanma aşamasındayız 3aydir maddi konuda bir desteği olmadı kendi bildini okuyan dengesiz bi insan ikitane yavrum var onların bile ihtiyacında destek olan bi sorumlu insan olamıyor çaresisin. Babaanneme kalıyorum o destek cikiyo biyerden bi desteyim yok mübarek günde paraya çok ihtiyacım var lütfen duyulsun sesim..

 25. Avatar of Ayfer Ayfer dedi ki:

  Ben 7 yıldır eşimden ayriyim 4yildrda resmi olarak bosandim o günden bu güne hiç bir yardımı olmadı nafaka alamıyorum. Hapis cezası aldı demelerine rağmen hapse hiç girmiyor çok rahat ve ben ne yapacağını bilmiyorum ailemle yaşıyorum ama ihtiyaçlarımı kendim karşılamak zorundayim 1 çocuğum var 7 yaşında çok zor dayaniyorum lütfen bu konuda bana yardımcı olun

 26. Avatar of Rahime Rahime dedi ki:

  Herkeze iyi akşamlar gazım 4 aydır kapalı yatıramadım, elektriğim suyum kesti kesecekler yardım edin şu ramazan ayı hürmetine yardım edin…

 27. Avatar of Ceylan kaya Ceylan kaya dedi ki:

  Yardım edin lütfen kocam calişmiyor 4 Tane çocuğunm var geçim sikintisi yasiyoruz lütfen yardim

 28. Avatar of Firuze Firuze dedi ki:

  Ben Firuze kocam beni aldatdi 9 aydır yaşamıyorum ben daha boşanmadan ev-de bır kadınla yaşıyor yabancıyım türk vatandaşlık istiyorum olamadım şimde çalışmıyorum kirada kalıyorum paramda yök kocam destek çıkmıyor sizden yardem ıstiyorum be yapım lutfan bana arayin

  1. Avatar of Alper Alper dedi ki:

   Firuze hanım irtibat nmarası bırakın yardımcı olayım size

 29. Avatar of Memnune inci Memnune inci dedi ki:

  Eşimden boşandım 1 çoğum var 4 de gidiyor 80 yaşında babam var kova ve pisikati hastası yardımlar yararlanmak istiyorum

 30. Avatar of Memnune inci Memnune inci dedi ki:

  Yardimlardan yararlanmak istiyorum