Devlet Destekli

Nafaka Hesaplaması Nasıl Yapılır? 2020 Kanunu

Nafaka Hesaplaması Nasıl Yapılır? 2020 Kanunu

Boşanan eşlerin arasındaki gerginliklerin sebebi nafakanın ömür boyu ödenmesi ile ilgili olarak düzenlemelerin yapılması ile yeniden gündeme geldi. Boşanma sürecinde tarafların birbirlerinden alacağı haklar çerçevesinde değerlendirilen nafakanın türleri nedir? Boşanma sürecinde taraflar hangi haklara sahiptir, Nafaka sınırı var mı, nafaka hesaplaması nasıl yapılır tüm soruların cevaplarına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Nafaka Türleri Nelerdir?

Türk hukuk sistemine göre nafaka türleri; Yoksulluk nafakası, iştirak nafakası dava içerisinde konuya ilişkin tedbir nafakası olmak üzere 3 adet nafaka türü bulunmaktadır. Boşanma davaları açıldıktan sonra tedbir talebinde bulunulur taraflar adına oluşturulacak olan tensip zaptı ile birlikte nafaka bağlanır. Dava sürecinde  hem erkeğin hem kadının emniyet vasıtasıyla oturdukları yeri maddi durum araştırması da yapılır mahkemenin tensip zaptı bağlamış olduğu nafaka kesin değildir, artırılabilir, azaltılabilir.

Nafaka ödemeleri tarafların maddi durumlarına göre değişebilir. Nafaka ödemelerinde yapılacak değişiklikler bir dilekçe ile başvuruda bulunarak yapılabilir. Tedbir nafakası davayı açtığınız tarihten davanın kesinleşme tarihine kadar devam eder ondan sonrasında tedbir nafakasının süresi bitmiş olur. Aile mahkemesi hakimi haklı taraf için dava dilekçesinde talep edilmesi halinde yoksulluk nafakası da bağlayabilmektedir. Açılan davada başvurulan taleplerin üzerinde bir nafaka ödemesi söz konusu değildir. Örneğin dava dilekçesinde taraftan biri 100 bin liralık bir maddi tazminat istediyse hakim 200 bin liralık maddi tazminat vermez.

Verilecek tazminatın tutarı talep edilen 100 bin liranın altına düşebilir yada hiç vermeyebilir bu davadaki şahitlere, delillere, ispata bağlı olarak hakimin haklı görmesine bağlı olarak değişmektedir. Ayda 1000 lira tedbir ve 1000 lira da yoksulluk nafakası aylık toplamda 2 bin lira nafaka talep edildiyse hakim 3 bin lira nafaka vermez. Burada talep edilen miktarla sınırlı hatta altında olmak üzere eşin maddi durumuna göre ayarlanacaktır. Nafaka tutarları taleplerin dışına çıkmaz. İştirak nafakası ise çocuğa bağlanan nafakadır.

Boşanma Sürecinde Taraflar Hangi Haklara Sahiptir?

Boşanma sürecinde taraflar maddi ve manevi tazminat hakkına, nafaka hakkına sahiptir. Boşanma sürecinde sadece kadınların değil erkeklerinde nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunma hakları vardır. Tarafların nafaka talepleri de açılan davanın türüne ve kişilerin gelirlerine kusurluluk durumuna göre hesaplandığından tarafların hakları kişiden kişiye değişiklik göstermektedir.

blank

Nafaka Hesaplaması Nasıl Yapılır? 2020 Kanunu

Boşanmalarda Nafaka Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Aile kavramı o kadar önemli bir kavram ki ailenin yıkılması ve birlikteliğin sona ermesi çok sıkı şekil şartlarına tabi tutulmuştur. Boşanma davaları genel boşanma ve özel boşanma nedenleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Boşanma davalarında özel boşanma nedenleri zina, hayata kast, kötü muamele, akıl hastalığı, terk, haysiyetsiz hayat sürme gibi 5 başlık altında inceleyebileceğimiz bu sebepler ve çok sıkı şekil ve ispat şartlarına tabi özel boşanma nedenleridir. Ve bu boşanma davaları özel boşanma nedenleri arasında değerlendirilir. Genel boşanma nedeni olarak değerlendirilen şiddetli geçimsizlik ise tarafların yaşamayı gerçekten çekilmez hale getirmesi halinde değerlendirdiği için buradaki ispat koşulu ise farklı olarak değerlendirilir.

 Ayrıca Türk Medeni Kanunu’ na göre nafaka hakkına sahip olanlar;

 • İşine son verilmiş kişiler,
 • Ev hanımları,
 • Geliri olmayanlar,
 • Asgari ücretliler,
 • Geçinemeyecek kadar düşük geliri olanlar,
 • Düzenli işi olmayanlar nafaka alabilmektedir.

Özel Boşanma

Özel boşanma nedenleri ile mahkemeye başvuran çiftlerin durumlarının değerlendirilmesine çok sıkı ispat şartları göz önüne alınmaktadır. Eşlerin birbirlerine olan sadakat yükümlülüğüne aykırı bir biçimde karşı cinsle yaşayacağı münasebetlerin yaşanması halinde bu durumun öğrenilmesinden itibaren altı aylık hak düşürücü süre içerisinde zina sebebi gösterilerek boşanma davasının açılması gerekmektedir. 6 aylık süre içinde açılmayan davalar özel boşanma nedenleri kapsamı dışında kalacağı için taraflar arasında hesaplanacak olan nafaka tutarlarını da etkileyecektir. Zina gibi özel boşanma nedenleri ile açılacak olan davaların mali sonuçları açısından çok ciddi faydalar sağladığı için açılacak olan boşanma davasının türü de nafaka hesaplamasında etkili rol oynamaktadır. Hak mağduriyeti yaşayan ve hak düşürücü sebebi geçtikten sonra mahkemeye başvuran taraflar arasında genel boşanma davaları açılacaktır.

Ayrıca Boşanan Kadına Devlet Destekleri de verilmektedir.

Nafaka hesabında anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davaları da etkin rol oynar. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar boşanma ve boşanmanın ayrıntıları gibi bütün hususlarda barışçıl bir biçimde anlaşmış halde dava açmaktadırlar. Anlaşmalı boşanma davalarında bütün konularda anlaşma sağlanmış olmalıdır. Çocuk varsa çocuğun velayeti, nafakası, kadının nafakası, erkeğin nafakası, maddi manevi tazminat yani dava ile ilgili bütün ayrıntılarda anlaşmış halde başvuru yapmaları gereklidir. Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların tüm ayrıntılarda anlaşmasının yanında hakiminde bu anlaşmayı onaylaması gerekmektedir. Bu tür boşanmalarda nafaka miktarı , davalarda taraflar nafakanın tutarında da anlaşma sağladıkları için kendi aralarında belirledikleri tutarlarda aylık nafaka bağlanmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında ise taraflar hiç bir konuda uzlaşmaya varamadıkları için nafaka tutarlarının belirlenmesine kişinin gelir düzeyleri dikkate alınarak yapılan araştırma sonucunda hakim tarafından belirli tutarlarda aylık nafaka bağlanmasına karar verilir.

Boşanma davası sürecinde ve sonrasında nafaka tutarı tarafların sosyo-ekonomik düzeyi dikkate alınır nafaka tutarı kişinin gelir düzeyine göre belirlenir. Karşı tarafın ödeyemeyeceği bir tutarın nafaka olarak belirlenmesi Türk Medeni kanunu kapsamında mümkün değildir. Nafaka miktarı hesaplanırken mahkeme nezdinde tarafların sosyo-ekonomi araştırması yapılır. Tarafların geliri tespit edilir. Tarafların gelirine ilişkin beyanları da dikkate alınır. Aynı zamanda nafaka tutarı belirlenirken tarafın kusuru da dikkate alınır.

Nafakayı ödeyecek tarafın ekonomik durumu ve iştirak nafakası bağlanacaksa çocuğun ihtiyaç durumu da göz önüne alınarak hesaplama yapılmalıdır. Taraflar aralarında isterlerse sözleşme yapabilir bu sözleşmenin resmi niteliği olması için hakim tarafından imzalanması gereklidir. Gelir artışı gibi durumlarda nafakanın artırımı söz konusu olduğunda nafaka ödeyen tarafında mağdur edilmemesi açısından nafaka artırım davalarında TÜİK’in yayınladığı ÜFE ve TÜFE artış oranları dikkate alınmaktadır. Hakim tarafından onaylanan ve hesaplanan nafaka tutarı enflasyonun göre düşük kalırsa da dava açılarak nafakanın yine uygun görülen oranlarda artırılması istenebilir.

Boşanmalarda Nafaka Sınırı Ne Kadar?

Boşanma davaları açıldığında tedbir nafakası adı altında yoksulluk nafakası talebinde bulunulmaktadır. Eşin maddi durumuna bağlı olarak belirlenecek olan yoksulluk nafakası her zaman bir üst sınırda olacaktır diye bir durum söz konusu değildir. 300 ila 400 lira gibi rakamlarda bağlanabilmektedir. Bir kişinin hayatını devam ettiremeyeceği bir rakam  olmasına rağmen karşı durumun maddi durumuna göre alt sınırdan da nafaka bağlanabildiği durumlar olmaktadır. Taraflardan birinin nafaka alabilmesi için ortada illa bir çocuk olması gerekmez. Kanunda kadının nafakası ayrı çocuğun nafakası ayrı olarak verilmesi ile ilgili düzenleme yapılmıştır Boşanma davası açılırken mutlaka mağdur olan taraf için tedbir nafakası aldı altında yoksulluk nafakası talep edilmektedir.

Nafaka alabilmesi için de tarafın kusursuz yada daha az kusurlu olması gerekmektedir. Hakim mutlaka hak mağduriyeti yaşayan taraf için nafaka hükmünde bulunmaktadır. Boşanma sebebi ile kadın ve çocuklar yoksulluğa düşecekse kusursuz veya daha az kusurlu ise tarafların maddi durumları ve boşanma sonrasında ne duruma düşecekleri göz önüne alınarak diğer tarafın o kişiye belli bir miktar nafaka ödemesine hükmedilmektedir. Çocukların velayeti kendisinde olmayan taraf nafaka ödemeye mahkum edilmektedir bu durumlarda çocuğun ve diğer kişinin ihtiyaçları için nafaka ödeyecek kişinin gelir durumu çok önemlidir. Kişinin gelir durumunun yüksek olduğunun ispatlanması halinde çocuğun ve kusursuz tarafın menfaati doğrultusunda hakim hakkaniyete göre bir bedelin ödenmesine hükmedebilir. Kişinin gelirinde artış yaşanması gibi durumlarda tüm gelirleriyle kişinin gelirinin yükseldiğini ve daha fazla ödeyebileceğini ispatlamak koşuluyla nafaka artırım davası açarak nafakanın miktarını yükseltilebilir. Nafaka ödenmemesi halinde ise tarafa icra takibi başlatılmaktadır.

Nafaka Ödenmezse Ne Olur?

Boşanma davalarında karara bağlanan nafakanın ödenmemesi halinde kişiye icra takibi başlatılır. İcra takibine rağmen nafakanın ödenmemesi halinde İcra ve İflas Kanunu na göre nafaka borçlusu hakkında 3 aya kadar tazyik hapsine hükmedilebilir. Bu ceza ayrıca para cezasına çevrilemediği gibi ertelenmesi de söz konusu değildir.

] }Yorumlar
 1. blank Ramazan dedi ki:

  3a aydır ev kirasını nafakami odeyemiyorum ayrıldığım kişiye 4 yıldır nafaka ödüyorum akraba evliliği yaptım 10 gün evli kaldım mihirini verdim esyasinifa fazla fazla verildi tazminatı da verdim aylık 400 TL nafa ödüyordum şimdi başkasıyla evliyim 2 çocuğum var ev kira ev sahibi hergun kapımda karşı taraf hergun arıyor nafakami ver hapse attiracagim seni diye maaşa haciz konduğu için sigortasız çalışıyorum birde 3 aydır nafakayı odiyemedigim için hapis cezası çıkacak lütfen Allah rızası için yardım edin Allah rızası için

 2. blank İdris dedi ki:

  Vallahi beni terk etti gitti anlaşmalı boşandık bir arabam vardı onu sattım yarısını aldı iki oğluma 1100 TL nafaka bağlandı ben onu kaybetmemek için elimden geleni yaptım herşeyi kabul ettim ama nerde meğer boşanmayı kabul ettiğimde onu kaybetmişim şimdi ben ne yapayı 5ay oldu gideli 3ay oldu boşandık ben hadi onun istediklerini yapayım belki pişman olur döner derken kadın bana düşma oldu çocuklarıda bana karşı dolduruyorlar artı para desteğinde verdim ama nafile olmuyor olmuyor ben ne halt ettimde boşandım bu kadında ve dönermi acaba yoksa onun peşini bırakayım mı 41 yaşındayım ve yalnız yaşıyorum çok zor çalışıyorum ama yalnızlık zor onu kazanmaya çalıştıkça benden uzaklaştı ne yapmalıyım onu unutup bir başkasıyla mı devam etmeliyim yardımcı olacak biri varmı numaram bu İdris İzmir bergama

 3. blank semra dedi ki:

  merhaba ben 2017 debosandım 2 cocugumun velayetı bende.babalrı na 2017 de 1000 tl nafaka odemesı soylendı mahkede fakat odemıyor.icraya verdım kagıt gıtmemıs .suan tekrar icraya gıtsem yınemı bosa cıkacak bır yol gosteren olurmu.

 4. blank Nazlı Dalga dedi ki:

  Bu hikayeleri dinledikçe insan bir kadın olarak kendinden utanıyor.Ben minik oğlum 4 yaşındayken evimden atıldım ihanete uğradığım halde.Ne nafaka yatırdı ne oğluna baktı kendi çabamla 2 senedir mücadele veriyorum.Gerekirse oğlumuda yanımda götürüp çalışıyorum namusumla.Yardım dileneceğinize çalışın!

 5. blank Yaman dedi ki:

  Yuva kurabilcegim zor durumda olan çocuğu olabilir sahip çıkmak istiyorum 25 32 yaş tercihimdir bende boşandım

 6. blank Yaman dedi ki:

  Nasıl insan bunlar

 7. blank Serdal dedi ki:

  Allah rızası için yardım edin. Birikmiş 4 aylık kiram var. Maaşımda hacizlik var. 4 çocuğum var aldığım maaş sadece gıda ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyorum. Lütfen yardım edin. Çaresizlikten artık ne yapacağımı bilmiyorum

  1. blank Güneş dedi ki:

   Serdal kardeşim bu numaradan bana ulaşabilirsiniz 00491

 8. blank özlem kater dedi ki:

  merhaba ben özlem kater 2016 yılında boşandım şuanda devam eden nafaka davam var bu davayı kazanırmıyım bu yardımlardan nasıl faydalanırım

 9. blank kezban dedi ki:

  7 yıl oldu eşimden ayrılalı 4 kızım var tek başıma baktım eşim hiç bir şekilde çocuklarıma bakmadı şimdi nafa davası açtım avukat tutacak param yok devlet desteğiyle geçiriyorum çok zor durumlarla geçirdim mahkeme benden yana olur inşallah delileri yok etmezse adı esim

 10. blank Muhammed dedi ki:

  Gerçekten ihtiyaç sahibi olanlara Yardımcı olabilirim

  1. blank Ebru dedi ki:

   Gercekten ihtiyac sahibi bir insanim ve inanin durumum cok kotu be esim beni bi care birakti ortada

  2. blank semra dedi ki:

   merhaba ben 2017 debosandım 2 cocugumun velayetı bende.babalrı na 2017 de 1000 tl nafaka odemesı soylendı mahkede fakat odemıyor.icraya verdım kagıt gıtmemıs .suan tekrar icraya gıtsem yınemı bosa cıkacak bır yol gosteren olurmu.

 11. blank Duygu dedi ki:

  Esim benden yillar once 3 ay bile bir arada olmadigi bir evlilik gecirmis ve kadinin eserekli olmasi ve surekli evden kacarak ailesine gitmesi sonucu bosaniyorlar esim 750 tl nafaka oduyor simdi evlendi benimle cocugumuz oldu bizde ev aldik esimle birlikte calisip oduyoruz ama bu kadindan yakamizi kurtaramiyoruz eskiden 330 tl olan nafaka yoksulluk nafakasi adi altinda 750 tl yukseltiler o da yetmedi gecmise donuk talep ettiler ve aylik 2000 tl oduyoruz aldigimiz paradan elimize 1500 tl kaliyir adalet nerede ben evliyken calisiyorum bu kadin genc saglikli neden calismiyor aslinda sgk siz calisiyor bildirdik ama vir cozum yok biri bize yardim etsin kucuk cocugum var 1,5 yasinda

 12. blank Şermin dedi ki:

  Kizimla yaşıyorum zor sartlar altinda gecinemiyorum kiram gecti oduyemiyorum kimseden destetegimde yok napicagimi bilmiyorum artik düşünmekten başım ağrıyor hergün

  1. blank Mehmet dedi ki:

   Ben Yardımcı olabilirim gerçekten ihtiyacınız varsa

  2. blank Yaman dedi ki:

   Bende bosanma surecindeyim yuva kurmak istiyorum

 13. blank Ercan dedi ki:

  13 yıldır evliyim boşanma aşamasındayım ciddi sıkıntı var virüs nedeniyle mahkemem atıyor ve çocuklar ayrı yabancı olduğu için Oğlum 5 yaşında olduğu için iki çocuk ağır geldiğinden malüm hayat şimdi pişman oldum verdiğine ve 3 aydır haber alamıyorum kızım ve kendimin piskoleji iyi değil 10 .8 saat 11.40 mahkemem devam ediyor benim gibi eşinden hayinik görmüş varsa iyi niyetli birinin yardımcı olmasını istiyorum .Emin olun yediği ekmeğe laik bir insan değil gördüm .cok zoruma gidiyor çok doluyum Allah canımı alsın diye isyanlarım başladı ben maddi yardım istemiyorum sadece varsa benim hakkımı savunacak güzel bir insanı. Yardımı istiyorum şimdi yaşamak ona haram dostu tekmeyi attı bende onun yakaladığımda onların ikisininde hakkını verdim adam yaşamıyorsa cezamı çekerim Ama okadar dövmekle ölmez neyse ben şerefimle yaşamak istiyorum ve Emanet üstünde olmadığı vuramadım şimdi hakkımı yüce Adalete ve Allah bıraktım ciğeri para etmez insan için iykide Emaneti esnaflar vermedi yani kavga sırasında çok kaçtı bende kovaladım büfeler dönerci vs emanetleri aldılar iykide aldılar böyle şeref yoksunu insanlar için ceza yatılmaz beni kınayan yok ben Aile babası olmak için bedel ödedim bir kere şimdi Allah bilir havale ettim kim ne düşünürse düşüşün.

 14. blank Furkan dedi ki:

  Eşim beni 7 sekiz erkekle telefonda sesli ve görüntülü konuşarak aldattı bu bi aldatma sayılıyormu bilmiyorum ama bizim adetlerimize göre böyle bi kadınla evli kalınmaz şimdide bana senden nafaka alıcam tazminat alıcam takılarımı alıcam diyo daha 9 aylık evliyiz benim hiç bi hakkım yokmu bu konuda yardımcı olabilicek var mı?

 15. blank Kezban dedi ki:

  Lutfen yardim edin. Esimden ayrildim. Nafaka alamiyorum.caresizim.

 16. blank Lella dedi ki:

  Ben yabancıyım Türk vatandaşı oldum , eşimden boşandım 2 Tane Kızım var , şu anda çalışmiyorum ve maddi olarak çok sıkıntıdayım , eski eşim nafaka ödemiyor icra başlatıldı ama o çalışmadığı için hiç bir şey alamiyorlar , babamın emekli maaşı da almak mümkün değil , sizde rica ediyorum bana bir iş veya yardımda destek olun lütfen !! Tel :

  1. blank metin dedi ki:

   Bana ulaşırsanız elimden geleni yapmaya hazırım

  2. blank alper dedi ki:

   Bana ulaş

  3. blank sıradan biri dedi ki:

   burdan kime ulaşacaksınız kimin ne olduğu belli değil başınıza herşey gelebilir. millet kafayı üşütmüş .işkura git yardımcı olurlar oda olmadı valiliğe yada belediyeye git.

 17. blank İbrahim kıvrak dedi ki:

  Arkadaşlar eşinizden ayrılırken ben ayrıldığım eşimden para nafaka alacağım diyemi ayriliyorsunuz. Hem ayriliyorsunuz hem ilgilenmiyor hem destestek olmuyor diyorsunuz

 18. blank Abdurrahman dedi ki:

  Abone numaranızı gönderirseniz açtırayım Rahime hanım

 19. blank Meral dedi ki:

  Eşimle bosanma aşamasındayız 3aydir maddi konuda bir desteği olmadı kendi bildini okuyan dengesiz bi insan ikitane yavrum var onların bile ihtiyacında destek olan bi sorumlu insan olamıyor çaresisin. Babaanneme kalıyorum o destek cikiyo biyerden bi desteyim yok mübarek günde paraya çok ihtiyacım var lütfen duyulsun sesim..

 20. blank Ayfer dedi ki:

  Ben 7 yıldır eşimden ayriyim 4yildrda resmi olarak bosandim o günden bu güne hiç bir yardımı olmadı nafaka alamıyorum. Hapis cezası aldı demelerine rağmen hapse hiç girmiyor çok rahat ve ben ne yapacağını bilmiyorum ailemle yaşıyorum ama ihtiyaçlarımı kendim karşılamak zorundayim 1 çocuğum var 7 yaşında çok zor dayaniyorum lütfen bu konuda bana yardımcı olun

 21. blank Rahime dedi ki:

  Herkeze iyi akşamlar gazım 4 aydır kapalı yatıramadım, elektriğim suyum kesti kesecekler yardım edin şu ramazan ayı hürmetine yardım edin…

 22. blank Ceylan kaya dedi ki:

  Yardım edin lütfen kocam calişmiyor 4 Tane çocuğunm var geçim sikintisi yasiyoruz lütfen yardim

 23. blank Firuze dedi ki:

  Ben Firuze kocam beni aldatdi 9 aydır yaşamıyorum ben daha boşanmadan ev-de bır kadınla yaşıyor yabancıyım türk vatandaşlık istiyorum olamadım şimde çalışmıyorum kirada kalıyorum paramda yök kocam destek çıkmıyor sizden yardem ıstiyorum be yapım lutfan bana arayin

  1. blank Alper dedi ki:

   Firuze hanım irtibat nmarası bırakın yardımcı olayım size

 24. blank Memnune inci dedi ki:

  Eşimden boşandım 1 çoğum var 4 de gidiyor 80 yaşında babam var kova ve pisikati hastası yardımlar yararlanmak istiyorum

 25. blank Memnune inci dedi ki:

  Yardimlardan yararlanmak istiyorum