Devlet Destekli

Nafaka Hesaplaması Nasıl Yapılır? 2020 Kanunu

Nafaka Hesaplaması Nasıl Yapılır? 2020 Kanunu

Boşanan eşlerin arasındaki gerginliklerin sebebi nafakanın ömür boyu ödenmesi ile ilgili olarak düzenlemelerin yapılması ile yeniden gündeme geldi. Boşanma sürecinde tarafların birbirlerinden alacağı haklar çerçevesinde değerlendirilen nafakanın türleri nedir? Boşanma sürecinde taraflar hangi haklara sahiptir, Nafaka sınırı var mı, nafaka hesaplaması nasıl yapılır tüm soruların cevaplarına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Nafaka Türleri Nelerdir?

Türk hukuk sistemine göre nafaka türleri; Yoksulluk nafakası, iştirak nafakası dava içerisinde konuya ilişkin tedbir nafakası olmak üzere 3 adet nafaka türü bulunmaktadır. Boşanma davaları açıldıktan sonra tedbir talebinde bulunulur taraflar adına oluşturulacak olan tensip zaptı ile birlikte nafaka bağlanır. Dava sürecinde  hem erkeğin hem kadının emniyet vasıtasıyla oturdukları yeri maddi durum araştırması da yapılır mahkemenin tensip zaptı bağlamış olduğu nafaka kesin değildir, artırılabilir, azaltılabilir. Nafaka ödemeleri tarafların maddi durumlarına göre değişebilir. Nafaka ödemelerinde yapılacak değişiklikler bir dilekçe ile başvuruda bulunarak yapılabilir. Tedbir nafakası davayı açtığınız tarihten davanın kesinleşme tarihine kadar devam eder ondan sonrasında tedbir nafakasının süresi bitmiş olur. Aile mahkemesi hakimi haklı taraf için dava dilekçesinde talep edilmesi halinde yoksulluk nafakası da bağlayabilmektedir. Açılan davada başvurulan taleplerin üzerinde bir nafaka ödemesi söz konusu değildir. Örneğin dava dilekçesinde taraftan biri 100 bin liralık bir maddi tazminat istediyse hakim 200 bin liralık maddi tazminat vermez. Verilecek tazminatın tutarı talep edilen 100 bin liranın altına düşebilir yada hiç vermeyebilir bu davadaki şahitlere, delillere, ispata bağlı olarak hakimin haklı görmesine bağlı olarak değişmektedir. Ayda 1000 lira tedbir ve 1000 lira da yoksulluk nafakası aylık toplamda 2 bin lira nafaka talep edildiyse hakim 3 bin lira nafaka vermez. Burada talep edilen miktarla sınırlı hatta altında olmak üzere eşin maddi durumuna göre ayarlanacaktır. Nafaka tutarları taleplerin dışına çıkmaz. İştirak nafakası ise çocuğa bağlanan nafakadır.

Boşanma Sürecinde Taraflar Hangi Haklara Sahiptir?

Boşanma sürecinde taraflar maddi ve manevi tazminat hakkına, nafaka hakkına sahiptir. Boşanma sürecinde sadece kadınların değil erkeklerinde nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunma hakları vardır. Tarafların nafaka talepleri de açılan davanın türüne ve kişilerin gelirlerine kusurluluk durumuna göre hesaplandığından tarafların hakları kişiden kişiye değişiklik göstermektedir.

Nafaka Hesaplaması Nasıl Yapılır? 2020 Kanunu

Boşanmalarda Nafaka Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Aile kavramı o kadar önemli bir kavram ki ailenin yıkılması ve birlikteliğin sona ermesi çok sıkı şekil şartlarına tabi tutulmuştur. Boşanma davaları genel boşanma ve özel boşanma nedenleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Boşanma davalarında özel boşanma nedenleri zina, hayata kast, kötü muamele, akıl hastalığı, terk, haysiyetsiz hayat sürme gibi 5 başlık altında inceleyebileceğimiz bu sebepler ve çok sıkı şekil ve ispat şartlarına tabi özel boşanma nedenleridir. Ve bu boşanma davaları özel boşanma nedenleri arasında değerlendirilir. Genel boşanma nedeni olarak değerlendirilen şiddetli geçimsizlik ise tarafların yaşamayı gerçekten çekilmez hale getirmesi halinde değerlendirdiği için buradaki ispat koşulu ise farklı olarak değerlendirilir.

Özel boşanma nedenleri ile mahkemeye başvuran çiftlerin durumlarının değerlendirilmesine çok sıkı ispat şartları göz önüne alınmaktadır. Eşlerin birbirlerine olan sadakat yükümlülüğüne aykırı bir biçimde karşı cinsle yaşayacağı münasebetlerin yaşanması halinde bu durumun öğrenilmesinden itibaren altı aylık hak düşürücü süre içerisinde zina sebebi gösterilerek boşanma davasının açılması gerekmektedir. 6 aylık süre içinde açılmayan davalar özel boşanma nedenleri kapsamı dışında kalacağı için taraflar arasında hesaplanacak olan nafaka tutarlarını da etkileyecektir. Zina gibi özel boşanma nedenleri ile açılacak olan davaların mali sonuçları açısından çok ciddi faydalar sağladığı için açılacak olan boşanma davasının türü de nafaka hesaplamasında etkili rol oynamaktadır. Hak mağduriyeti yaşayan ve hak düşürücü sebebi geçtikten sonra mahkemeye başvuran taraflar arasında genel boşanma davaları açılacaktır.

Ayrıca Boşanan Kadına Devlet Destekleri de verilmektedir.

Nafaka hesaplamalarında anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davaları da etkin rol oynar. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar boşanma ve boşanmanın ayrıntıları gibi bütün hususlarda barışçıl bir biçimde anlaşmış halde dava açmaktadırlar. Anlaşmalı boşanma davalarında bütün konularda anlaşma sağlanmış olmalıdır. Çocuk varsa çocuğun velayeti, nafakası, kadının nafakası, erkeğin nafakası, maddi manevi tazminat yani dava ile ilgili bütün ayrıntılarda anlaşmış halde başvuru yapmaları gereklidir. Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların tüm ayrıntılarda anlaşmasının yanında hakiminde bu anlaşmayı onaylaması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar nafakanın tutarında da anlaşma sağladıkları için kendi aralarında belirledikleri tutarlarda aylık nafaka bağlanmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında ise taraflar hiç bir konuda uzlaşmaya varamadıkları için nafaka tutarlarının belirlenmesine kişinin gelir düzeyleri dikkate alınarak yapılan araştırma sonucunda hakim tarafından belirli tutarlarda aylık nafaka bağlanmasına karar verilir.

Boşanma davası sürecinde ve sonrasında nafaka tutarı tarafların sosyo-ekonomik düzeyi dikkate alınır nafaka tutarı kişinin gelir düzeyine göre belirlenir. Karşı tarafın ödeyemeyeceği bir tutarın nafaka olarak belirlenmesi Türk Medeni kanunu kapsamında mümkün değildir. Nafaka miktarı hesaplanırken mahkeme nezdinde taraflar sosyo-ekonomi araştırması yapılır. Tarafların geliri tespit edilir. Tarafların gelirine ilişkin beyanları da dikkate alınır. Aynı zamanda nafaka tutarı belirlenirken tarafın kusuru da dikkate alınır.

Nafakayı ödeyecek tarafın ekonomik durumu ve iştirak nafakası bağlanacaksa çocuğun ihtiyaç durumu da göz önüne alınarak hesaplama yapılmalıdır. Taraflar aralarında isterlerse sözleşme yapabilir bu sözleşmenin resmi niteliği olması için hakim tarafından imzalanması gereklidir. Gelir artışı gibi durumlarda nafakanın artırımı söz konusu olduğunda nafaka ödeyen tarafında mağdur edilmemesi açısından nafaka artırım davalarında TÜİK’in yayınladığı ÜFE ve TÜFE artış oranları dikkate alınmaktadır. Hakim tarafından onaylanan ve hesaplanan nafaka tutarı enflasyonun göre düşük kalırsa da dava açılarak nafakanın yine uygun görülen oranlarda artırılması istenebilir.

Boşanmalarda Nafaka Sınırı Ne Kadar?

Boşanma davaları açıldığında tedbir nafakası adı altında yoksulluk nafakası talebinde bulunulmaktadır. Eşin maddi durumuna bağlı olarak belirlenecek olan yoksulluk nafakası her zaman bir üst sınırda olacaktır diye bir durum söz konusu değildir. 300 ila 400 lira gibi rakamlarda bağlanabilmektedir. Bir kişinin hayatını devam ettiremeyeceği bir rakam  olmasına rağmen karşı durumun maddi durumuna göre alt sınırdan da nafaka bağlanabildiği durumlar olmaktadır. Taraflardan birinin nafaka alabilmesi için ortada illa bir çocuk olması gerekmez. Kanunda kadının nafakası ayrı çocuğun nafakası ayrı olarak verilmesi ile ilgili düzenleme yapılmıştır Boşanma davası açılırken mutlaka mağdur olan taraf için tedbir nafakası aldı altında yoksulluk nafakası talep edilmektedir. Nafaka alabilmesi için de tarafın kusursuz yada daha az kusurlu olması gerekmektedir. Hakim mutlaka hak mağduriyeti yaşayan taraf için nafaka hükmünde bulunmaktadır. Boşanma sebebi ile kadın ve çocuklar yoksulluğa düşecekse kusursuz veya daha az kusurlu ise tarafların maddi durumları ve boşanma sonrasında ne duruma düşecekleri göz önüne alınarak  diğer tarafın o kişiye belli bir miktar nafaka ödemesine hükmedilmektedir. Çocukların velayeti kendisinde olmayan taraf nafaka ödemeye mahkum edilmektedir bu durumlarda çocuğun ve diğer kişinin ihtiyaçları için nafaka ödeyecek kişinin gelir durumu çok önemlidir. Kişinin gelir durumunun yüksek olduğunun ispatlanması halinde çocuğun ve kusursuz tarafın menfaati doğrultusunda hakim hakkaniyete göre bir bedelin ödenmesine hükmedebilir. Kişinin gelirinde artış yaşanması gibi durumlarda tüm gelirleriyle kişinin gelirinin yükseldiğini ve daha fazla ödeyebileceğini ispatlamak koşuluyla nafaka artırım davası açarak nafakanın miktarını yükseltilebilir. Nafaka ödenmemesi halinde ise tarafa icra takibi başlatılmaktadır.

Nafaka Ödenmezse Ne Olur?

Boşanma davalarında karara bağlanan nafakanın ödenmemesi halinde kişiye icra takibi başlatılır. İcra takibine rağmen nafakanın ödenmemesi halinde İcra ve İflas Kanunu na göre nafaka borçlusu hakkında 3 aya kadar tazyik hapsine hükmedilebilir. Bu ceza ayrıca para cezasına çevrilemediği gibi ertelenmesi de söz konusu değildir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.