Devlet Destekli

Ohal Komisyonuna Nasıl Başvurulur? İtiraz Dilekçe Örneği

Ohal Komisyonuna Nasıl Başvurulur? İtiraz Dilekçe Örneği

Hain darbe girişiminden sonra, Bakanlar kurulu kararı ile yurt genelinde OHAL ilan edildi. Ohal ilan edilmesi sonrasında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun hükmünde ki kararnameler ile bazı kurum ve kuruluşlar kapatıldı, yargı mensupları ve birçok asker ile kamu görevlisinin görevi ile ilişkileri kesildi.

Yine bahse konu KHK’lerin yayınlanması ile birçok bakanlıkta görev yapmakta olan kamu görevlilerin de meslekleri ile ilişiği kesildi.

ohal-inceleme-komisyonu

OHAL sonrası yayınlanan KHK ile bazılarının görev ile ilişiğine son verildi.

Ohal İnceleme Komisyonu Nedir? Görevleri Nelerdir?

Bu uygulama ve tedbirler neticesinde bazı personelin mağduriyetinin oluşması nedeniyle 685 sayı KHK ile ohal komisyonu kuruldu ve komisyon aşağıda yer almakta olan kişilerin başvurularını değerlendirmeye alacak.

 • Memuriyetten çıkarılma,
 • Öğrencilikten çıkarılma,
 • Kurum ve kuruluşların kapatılması,
 • Emekli olan personelleri rütbelerinin alınması,
 • Tüzel kişilerin veya gerçek kişilerin hak tanınan hukuki statülerin değiştirilmesi,
OHAL Komisyonu bu kişilerin yaptığı başvuruları değerlendirmek ve karar bağlamak üzere görevlendirildi.
Ohal komisyonunun kuruluşu, nasıl başvuru yapıldığı, hangi taleplerin değerlendirmeye alındığı ve benzer konular için 23 OCAK 2017 günü Resmi Gazete’de yayımlanan 685 sayılı kararnameyi bu linkten : http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170123-4.htm inceleyebilirsiniz.

Ohal Komisyonuna Başvuru Şartları ve Süreleri Nelerdir?

 1. Eğer başvurmak isteyen kişiler veya kuruluşlar başvuru alınma tarihinden önce Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KHK ile ilişikleri kesilmiş, kapatılmış veya statüleri değiştirilmiş ise, başvuru alma tarihinden itibaren 60 gün içerisinde başvurmaları şarttır.
 2. Başvuru sahibi, OHAL komisyonunun başvuru alma tarihinden sonra yayımlanan bir kanun hükmünde kararname ile görevden alınmış veya statüleri değiştirilmiş ise, isimlerinin geçtiği kararnamenin yayınlanma tarihinden itibaren 60 gün süre içinde ohal komisyonuna başvuru yapmaları şarttır.
 3. Bu süreler dışında yapılan başvurular kabul edilmez.

Başvurular Nereye Yapılır?

Başvurular için ohal komisyonu başvuru internet sitesi kurulmuş olup, bu internet sitesinden gerçek kişiler, Vekillleri, Vasileri veya Tüzel kişiler başvuru yapabilmektedir. İnternet sayfasında başvuru formu 4 sekmeden oluşmaktadır.

Bunun haricinde internette herhangi bir ohal komisyon başvuru dilekçe örneği mevcut değildir. Başvuru aşamaları şöyledir.

 1. İnternet sayfasından başvuru formunun doldurulması,
 2. Form doldurulduktan sonra internet üzerinden çıktı alınması,
 3. Başvuru formu çıktılarının Valiliğe veya son çalıştığı kurumun bağlı bulunduğu Bakanlığa gönderilmek üzere Ohal Komisyonlarına teslim edilmesidir.

Başvurular Kabul Görürse Ne Olur?

Başvuruyu teslim alan OHAL komisyonları dosya üzerinden kişinin başvurusunu inceleyeceklerdir. Bu inceleme sonucunda komisyon talebin kabulüne veya ret edilmesine karar vereceklerdir.

Eğer görevden alınan memurun başvurusu kabul edilirse, DPB’ınca memurun ikamet ettiği şehir dikkate alınacak ve 15 gün içerisinde görevine ataması yapılacaktır. Kapatılmasına karar verilen kurum veya kuruluşun başvurusu kabul görürse, kararname tarihinden itibaren tüm sonuçlar ile beraber karar ortadan kaldırılır.

Başvuru Reddedilirse Ne Yapılabilir?

Eğer OHAL komisyonunca başvuru sahibinin talebi reddedilir ise HSYK tarafından belirlenen Ankara İdare Mahkemelerinde kişinin en son görev yaptığı kurum aleyhine iptal davası açılması öngörülmektedir.

ohal komisyonu basvuruları hakkinda duyuru

Duyuru 2

Komisyon hakkında ayrıntılı bilgilerin yer almakta olduğu 12 Temmuz 2017 tarihli ve 30122 mükerrer sayılı Resmi Gazete‘yi inceleyebilirsiniz.

Görevden Alınan Memurların Başvurusu

Yukarıda anlatılan internet sayfasından gerçek kişiler sekmesinden başvuru yapılacaktır. Başvuru esnasında memurun;

ohal komisyonu dilekçe örneği

ohal komisyonu dilekçe örneği

 1. T.c. Kimlik Numarası, Adı, Soyadı, Annesinin evlenmeden önce ki kızlık soyadı ve aktif olarak kullandığı cep telefonu numarasını yazması istenmektedir. Bu bilgilerin girişinden sonra sistem tarafından memurun belirttiği telefon numarasına onay kodu gönderilmektedir.
 2. Bu işlemden sonra cep telefonunuza gelen onay kodu internet sitesine girilecek ve başvuru sahibinin kimlik bilgileri sistem tarafından otomatik olarak yansıtılacaktır. İkinci bölümde kişinin yeniden öğrenimine ilişkin bilgileri ile iletişim bilgilerini sisteme eklemesi gerekecek ve 3. safhaya geçilecektir.
 3. Bu safhada kanun hükmünde kararname bilgileri otomatik olarak sisteme yansıtılmaktadır. Eğer kararname numarasında herhangi bir hata olması durumunda “KHK EKLE” linki kullanılarak sisteme eklenmesi sağlanacaktır.
 4. Bu safhada ise başvuru yapmak isteyen memur tarafından talebi hakkında bir dilekçe oluşturulacaktır. Bu dilekçe 6 bin karakter ile sınırlı olup, microsoft word programı ile dilekçesini oluşturacak memur ortalama 2 sayfa şeklinde hazırlayabilecektir. Gerekirse, daha önce word’de yazılan dilekçe bu sayfaya yapıştırılabilecektir. Diğer bir işlem olarak burada ilgili Valilik İsmi tercih edilecektir. Eğer bu karakter sayısı yeterli gelmez ise, sistemden çıktı alındıktan sonra evraklara ilave bir dilekçe yazılarak eklenebilir.
 5. Son safha; Başvuru bilgileri, ikametgah, dilekçe bilgileri girildikten sonra yazdırma sayfasına ulaşılacak ve bu sayfada baskı ön izleme ekranından ohal dilekçesinin son hali görüntülenecek ve bilgisayarınıza tanımlı olan yazıcıdan çıktısı alınacaktır. Ohal başvuru dilekçesi Valilik makamlarına teslimi sağlanacaktır.
 6. Evrakların teslimi sonrasında eğer eksiklik görülürse, başvuru sahibine eksiklikleri tamamlaması için 15 gün süre verilmektedir.

Vekaleten Başvuru; Bu ekrandan başvurmak isteyen kişilerin kanunu temsilcileri başvuru yapabilmektedir. Yukarıda anlatılandan ekstra olarak, Vekalet edilen şahsın Tc. Numarasına ilaveten Vekilin bilgileri talep edilmektedir.

Vesayeten Başvuru; Kişiye kanunen (Sulh Hukuk Mahkemelerince) vasi olarak görevlendirilmiş iseniz, bu ekrandan başvuru yapabilirsiniz. Sistemde vasi bilgileri ile vasi onuna ait bilgiler sorulmaktadır.

Tüzel Kişilerin Başvuruları;  Bu ekrandan aşağıda yer almakta olan kuruluşlar başvurabileceklerdir.

 • Özel Sağlık Kurumu/Kuruluşu
 • Gazete, Dergi, Yayınevi, Dağıtım Kanalı ve Haber Ajansı
 • Özel Eğitim Kurumu, Özel Öğrenci Yurt ve Pansiyonu
 • Sendika
 • Dernek, Federasyon ve Konfederasyon
 • Vakıf Üniversitesi, Özel Yüksek Öğretim Kurumu
 • Vakıf
 • Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşu
Ohal Başvuru Formu

Ohal Başvuru Formu

Bu ana kategoriler altında kapatılan kurum ve kuruluşların isimleri sisteme tanımlanmıştır. Ana kategoriyi seçen tüzel kişi altta yer almakta olan “TÜZEL KURUM ADI” sekmesine geçecek ve buraya kuruluşun adını yazarak sistemde arama yapacaktır. Kapatılan kuruluşun adı sisteme otomatik olarak yansıyacaktır. Bunun sonrasında başvuran kişinin bilgileri de sisteme eklenerek yukarıda ki diğer 4 adım gerçekleştirilecektir.

Gerçek veya Tüzel Kişiler İçin Ohal Başvuru Formları Resmi Gazete ekinde yer almaktadır.

Ohal Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Valiliğe teslim edilen başvurular komisyonlara gönderilir ve komisyonlar talepleri önce önceleme sonra ise komisyonda görüşme usulüne göre incelerler. Burada sonuçların açıklanacağı süre veya tarihle ilgili herhangi bir açıklama yapılmaz iken toplantılarda ki işler gündemdeki sıraya göre incelenerek karar bağlanmaktadır.

OHAL Komisyonuna İtiraz Başvuru Dilekçesi Örneği linkinden word belgesini indirebilirsiniz.

Komisyonun vereceği karara göre başvuru sahibi vatandaş, kurum, kuruluş, vasi vs. 60 gün süre içerisinde ohal komisyonu itiraz dilekçesi örneği ile başvurusunu HSYK’nın belirlediği Ankara İdare Mahkemelerine yapabilmektedir.

Yorumlar
 1. adalet yokmu dedi ki:

  banka madurları nıcın amac ları dısında yargılanıyor