Devlet Destekli

2020 Ölüm Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

2020 Ölüm Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ölüm geliri, iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle ölen sigortalının geriye kalan hak sahiplerine iş kazası veya meslek hastalığı sigortasından yardımlardan birisidir. Ölüm gelirinden yararlanmak için ölen sigortalının belirli bir süre sigortalı olması ya da belirli prim ödeme gün sayısının bulunması gibi koşullar ve şartlar aranmaz. Sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ya da sürekli iş göremezlik geliri almaktayken ölmesi halinde hak sahipleri ölüm gelirinden yararlanır. Yetim ve dul maaşı nasıl bağlanır? Ölüm Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır? işte ayrıntılar..

Ölüm Sigortasından Sigortalının Hak Sahiplerine Bağlanacak Gelir Hangi Tarihten Başlar?

Ölüm geliri sigortalının ölüm tarihini, hak sahibi olma niteliğinin ölüm tarihinden sonra kazanılması halinde bu niteliğin, kazanıldığı tarihi takip eden ay başında başlar. SGK dan malullük veya yaşlılık aylığı alırken ölen sigortalının hak sahiplerinin aylıkları da sigortalının ölüm tarihini takip eden ay başından itibaren başlar.

iş-kazası

Ölen kişinin belli bir sigortası ve prim günü olmalıdır.

Ölüm Geliri Yararlanma Şartları Nelerdir?

Ölen sigortalının hak sahipleri olan  dul eşine, erkek ve kız çocuklarına % 100 hissesini geçmeyecek şekilde ölüm aylığının bağlanması için  en az 1800 gün malullük yaşlılık ve ölüm sigortalarını bildirmiş olmak şartı aranır. Kanun yürürlüğe girdikten sonra  4/1 -(a) en az 5 yıldan beri sigortalı olup toplam 900 günlük malullük yaşlılık ve ölüm sigortalarını bildirmiş olma şartları ile ölüm aylığı dul eşine ve yetim kalan çocuklarına SGK kurumuna dilekçe ile başvuru yapmaları ile bağlanır.

SSK kurumdan ölüm aylığı almak için gerekli olan 900 günlük sigorta borçlanma ile tamamlanabilecek. Böylece ölen kişinin bir gün bile sigortalı olması halinde eş ve çocukları askerlik, doğum ve yurtdışı borçlanması yoluyla 900 günü tamamlayıp emekli aylığı alabilecek. Böylece milyonlarca kişiye düşük prim ile ölüm aylığı kapısı açılmış olacak.

Ölen sigortalıya ilişkin koşulların gerçekleşmemesi nedeniyle, ölen sigortalının hak sahibi olan eş ve çocuklarına ölüm aylığı bağlanamaması durumunda, ölüm tarihi esas alınmak kaydıyla yasa ile hesaplanan ölüm toptan ödeme tutarı, sigortalının hak sahibi olan eşine, çocuklarına anne ve babasına kanunla belirtilen oranlar ile paylaştırılır. Ölüm toptan ödemesine konu primler SSK sigortalıları için işverenlerinin, Bağkur sigortalılarının ise ödediği malullük yaşlılık ve ölüm sigortaları primleridir. Kısa vadeli sigorta kolları ile Genel sağlık sigortası primleri toptan ödeme yoluyla ödenmez. Sigortalının varsa hizmet borçlanmaları ile isteğe bağlı sigorta primleri de toptan ödemelerine dahil edilir.

Ölüm Aylığı Kimler Alabilir?

SGK dan ölüm aylığı almaya hak sahibi olanları öğrenmek için tıklayınız. Ölüm aylığında ilk aylığa hak kazanacak olan kişi ölen sigortalının dul eşidir. Sigortalının ölmesi durumunda kadın olan dul eşi, kadın sigortalının ölmesi durumunda erkek olan dul eşi, ölen sigortalının prim gün şartlarını ölüm aylığı almaya bağlar nitelikte olması halinde ölüm aylığı almaya hak kazanacak ve  dul kalan eşi de evlenmediği sürece yani dul hali devam ettiği sürece, ödenmeye devam edilecektir. Yani en büyük hisse  sahibi olan ölüm aylığının ilk bağlanacak olan hak sahibi dul kalan eştir. Bunun hissesi % 50 ‘ dir. Ancak başka aylık alan yoksa kız ve erkek çocuklarına ölüm aylığı bağlanmıyorsa yine bağlanacak ölüm aylığından ayrı olarak sigortalının emekli maaşı yoksa sigortalı işte çalışmıyorsa % 75 hisse almaktadır.

İkinci sırada ise ise reşit olmayan erkek çocukları yani 18 yaşından küçük reşit olmayan erkek çocukları ölüm  aylığı almaya hak kazanmaktadır. Erkek çocuğun orta öğrenim görmesi halinde  20 yaşına kadar , yüksek öğrenim görmesi halinde ise 25 yaşına kadar ölüm aylığı alma hakkı bulunmaktadır. Çocuklarda çalışma gücünü kaybetmiş olan % 60′ dan fazla engelli olduğu için malül kapsamına giren çocuklarda sigortalı bir işte çalışmış olsalar dahi ölen anneden veya babadan dolayı her ikisi ölmüşse her ikisinden de ölüm aylığı almaya hak kazanır. Çocukların ölüm aylığı hissesi ise % 25′ tir. Ancak, eş , dul eş, çocuklar bazı hallerde de anne babalar aylığa girmesi nedeniyle ödenecek hisse toplamı % 100′ ü geçemeyecektir.

Ölüm Aylığı Bağlanması İçin Başvurular Nereye Yapılır?

Ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığının bağlanabilmesi için hak sahiplerinin SGK kurumlarına başvuru yapması gerekiyor. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ya da Sosyal Güvenlik Merkezlerine Kurumca hazırlanan tahsis talep dilekçesi ile başvuruda bulunarak sigortalının hizmet akdine tabi (4/a lı) ve kendi nam ve hesabına (4/b li) çalışmış sigortalıların hak sahipleri için tahsis talep dilekçesine ekli belgeler ile ibraz edilerek ölüm tarihinden itibaren ay başında bağlanmak üzere başvuruda bulunmalıdır.

Korona nedeniyle Vefat eden yakınınından dolayı ölm aylığı bağlanamayan hak sahipleri veya aylık bağlama şartlarını sağlamayan sigortalılar Toptan ödeme talebi e-Devlet üzerinden yapabilir.

blank

Dilekçeye ek olarak verilecek belgeler ise;
Çocukları için (18 yaşını doldurmayanlar hariç, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan erkek çocukların ilgili öğretim kurumundan alacakları öğrenci belgesi), çocuklarına ait bir adet fotoğraf ve malul çocuklar için sağlık kurulu raporu ile Vasi İlamı (Hak sahiplerine vasi tayin edilmesi durumunda) eklenerek başvuruda bulunarak ölüm aylıkları bağlatılıyor.

Büyükanne Toruna Bakma Parası Nasıl Alınır?

] }Yorumlar
  1. blank Cenaze yardimu dedi ki:

    Merhaba annem 65 yas ayligi aliyordu olunce cenaze yardimi alabilirmiyim

  2. blank Suat dedi ki:

    oğlum 2011 senesinde vefat eden annesinden ölüm aylığı alıyordu 18 yaşına girdiğinde kesildi oğlum şu anda üniversiteye başladı tekrar annesinden ölüm aylığı alabilmesi için ne yapmamız lazım

  3. blank Derya dedi ki:

    Merhaba 1 ay sonra reşit oluyorum annem 4 yıl önce vefat etti. Benim hakkımı da babam alıyor 18 yaşını doldurduktan sonra bana özel kart gelir mi? Yoksa benim gidip dilekçe vermem gerekiyor ?