Orman Köylülerine 7 Yıl Vadeli Faizsiz Kredi 2022

Bakanlığa Bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından Orman köylülerine 7 yıl vadeli faizsiz kredi veriliyor. Orköy Desteği olarak bilinen bu desteği almanın şartları nelerdir, kimler yararlanabilir, Orman Köylülerine 7 Yıl Vadeli Faizsiz Kredi türleri ve hesaplamaları ile ilgili tüm bilgilere içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Orman Köylülerine 7 Yıl Vadeli Faizsiz Kredi 2022

Tarım ve Orman Bakanlığınca Orman köylülerine kullandırılan tüm ferdi, kooperatif ve kooperatif üst kuruluş kredileri olarak sağlanan çeşitli kredi türlerinde faiz kaldırılmıştır.

Orman Köylülerine 7 Yıl Vadeli Faizsiz Kredi Veriliyor

8 Ağustos 2020 tarihinde Resmi Gazete’de Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Değişiklik Yapılması ve kooperatiflerden kullandırılan kredinin kullandırım usul ve esasları belirleyen Yönetmelik kapsamında orman köylülerinin kullanabildiği ORKÖY kredileri faizsiz hale getirilmiştir.

İlgili Karar kapsamında orman köylülerinin kredilerinde faiz uygulanmayacaktır.

 • 2022 Yılından itibaren; ORKÖY kredileri yeni düzenlemeler sonrasında faizsiz olarak kullandırılacaktır.
 • Bu kredilerin faizsiz olarak kullandırılması ile ilgili yapılan düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlanan karar sonrasında ilan edilmiştir.

Orköy 7 yıl vadeli Faizsiz kredilere başvurular yıl boyunca yapılabiliyor. Ferdi kooperatif ve kooperatif üst kuruluşlarınca kullandırılan çeşitli Kredi konularına göre başvurular yıl boyunca yapılabilmekte, değerlendirmeler ise takip eden yılın başında yapılmaya başlanmaktadır. Bu söylemle; eğer Orköy Kredilerine Ocak 2022 tarihinde başvuru yaparsanız kredinin değerlendirme süresi de 2022 yıl başında başlayacağı ifade edilmektedir.

ORKÖY Kredileri Nelerdir?

Orman köylülerini destekleme amacıyla ORKÖY iki türlü kredi desteği vermektedir. Bunlar ”Ferdi kredi desteği” ve ‘‘Kooperatif kredi desteğidir”.

 1. Kooperatif Kredi Desteği;
  1. 3-8 yıl arası vadeli faizsiz kredilerdir. Proje konusuna göre %5-25 arasında kooperatif özkaynak katkısı aranmaktadır.
   Proje konusu ve kredi limitleri proje özelinde Bakanlıkça değerlendirilmektedir.
 2. Ferdi Kredi Desteği;
  1. Ferdi kredi desteği ise Sosyal ve Ekonomik İKİ TÜR kredidir ve 3-7 yıl arası vadeli faizsiz kredi çeşitlerdir.

a)Sosyal maksatlı krediler hangi projelerden oluşur?

 • Dam örtülüğü malzemeleri,
 • Kat kalorifer sistemi,
 • Güneş enerjisi ile su ısıtma sistemleri,
 • Dış cephe mantolama v.b. projeler.

b)Hangi Ekonomik Maksatlı Projelere Destek Veriliyor?

 • Hayvancılık (süt sığırcılığı, manda besi sığırcılığı, süt koyunculuğu, besi koyunculuğu vb.),
 • Fenni arıcılık, kültür mantarcılığı, tıbbı ve aromatik bitki yetiştiriciliği
 • Ev hanımları için 10 bin lira tutarında mikro kredi,
 • Seracılık, bağcılık ve meyvecilik vb. projeler.
 • 110.00 TL limitli Traktör alımı için krediler veriliyor.

Kredi konuları şunlardır:

Ekonomik krediler için proje tutarının en az yüzde 10’u oranında köylü katkısı aranır. Ev kadınları için mikrokredi projeleri haricindeki konular için aileden yalnızca 1 kişiye kredi verilir. Borcunun tamamını aksatmadan ödeyenlere tekrar kredi verilebilir.

Ekonomik krediler

Kredi Türleri Kapasite Kredi Üst Limiti (TL)
Bağcılık-Yayla Bağcılığı5 dekar20.000 TL
Besi Koyunculuğu50 baş38.000 TL
Besi Sığırcılığı10 baş39.000 TL
Bodur Meyvecilik5 dekar **25.000 TL
Ev Pansiyonculuğu 35.000 TL
Fenni Arıcılık 30 kovan18,500 TL
Fenni Arıcılık30 kovan-ihatalı22.500 TL
Halıcılık1 tezgah11.000 TL
Kültür Mantarcılığı13.080 kg/yıl29.000 TL
Malç Örtülü Çilek Yetiştiriciliği2 dekar13.000 TL
Manda Yetiştirciliği3 baş37.000 TL
Meyvecilik5 dekar17.000 TL
Plastik Örtülü Serada Muz Yetiş.1.000 m244.000 TL
Seracılık (Plastik)500 m230.000 TL
Süt Koyunculuğu30+1 baş36.000 TL
Süt Sığırcılığı2 baş35.000 TL
Süt Sığırcılığı5 baş60.000 TL
Adaçayı Yetiştiriciliği5 dekar14.000 TL
Kekik Yetiştiriciliği5 dekar13.000 TL
Lavanta Yetiştiriciliği5 dekar21.000 TL
Mavi Yemiş Yetiştiriciliği2 dekar21.000 TL
Motorlu Testere ve Koruyucu Gi1 takım7,750 TL
Tomruk Çekme Vinci (Tambur)1 adet35.000 TL
Traktör1 adet110.000 TL
Mikro Kredi 10.000 TL
Ekonomik krediler

Sosyal Krediler

Sosyal Krediler: 3-7 yıl arası vadeli faizsiz kredilerdir.

Kredi konuları şunlardır:

Kredi Türleri Kapasite Üst
Limiti
Dam Örtülüğü150 m24.000 TL
Dış Cephe Mantolama100 m2, pencere değişimi dahil14.000 TL
Dış Cephe Mantolama100 m2, pencere değişimi ve kalorifer tesisatı dahil *21,500 TL
Güneş Enerjisi Su Isıtma Sistemi2-3 kollektörlü2,500 TL
Güneş Enerjisi Su Isıtma SistemiVakumlu2,100 TL
Katı Yakıtlı Kalorifer SistemiIsı yalıtımlı evler için7,500 TL
Köy Evleri Elektrik İç Tesisatı 5,500 TL
Pelet Sobası 5,500 TL
Peletli Kalorifer SistemiIsı yalıtımlı evler için15000 TL
Sosyal Krediler

Kredilerin Ödeme planı:

 • Orman Köylülerine verilecek krediler faizsiz 7 yıl vadeli kredi için Orman Genel Müdürlükleri tarafından geri ödeme planı düzenlenir.
 • Orman köylülerine, kooperatif ve kooperatif üst kuruluşlarına verilecek olarak faizsiz kredi projelerinde belirtilen yatırım dönemi ve ödemesiz devre vade içindedir. Ayrıca taksit alınmaz.
 • Yatırım dönemi ise 3 yılı geçemez şeklinde belirlenmiştir.
 • Ödemesiz dönem, Orman Genel Müdürlüğünden kaynaklanan nedenler yada meyvecilik, bağcılık gibi yılı içinde tamamlanamayan ve ertesi yıla devreden işlerde projenin bitim tarihinden itibaren başlar.

Kredi tahsisleri ORBİS üzerinden yapılır.

 • Kredi tahsisi yapılan Şahıslar, Kredi Sözleşmesi ile borçlanacaklardır.
 • Ödemeler, ve Gerçekleşme (Teknik) Raporu’na istinaden yapılacaktır.
 • Gerçekleşme Raporu’na esas Fatura, Müstahsil Makbuzu, Alım-Satım Sözleşmesi, Harcama Pusulası vb. belgeler ödeme emirlerine eklenecek ve Şahıs Dosyasında muhafaza edilecek.
 • Kredi Ödemeleri Kredi Sahibi Şahsın Banka Hesabı’na yapılmaktadır.

Kredi ödemesi yapılan vatandaşa ait ödeme Özel Bütçe Saymanı tarafından ORBİS üzerinden girilerek geri ödeme planı oluşturulacaktır.

Ayrıca kredilerin geri ödemelerine Erteleme imkanı da getirilmiştir.

Söz konusu kredi kullanan borçlular, borçlarını taksitin vade tarihinden önce diledikleri tarihte kapatabilecek ve mücbir sebep 45 gün içerisinde talep etmeleri ve bölge müdürlüğünce düzenlenecek raporun uygun görülmesi halinde, kredi taksitleri 1 yıla kadar faizsiz olarak ertelenebilecektir.

İlgili İşletme Müdürlüğünce Geri Ödeme Planından bir çıktı alınıp imza karşılığı borçluya verilecektir. Bu plan, tebligat hükmünde sayılacak, ayrıca borçluya tebligat yapılmayacaktır.

Orköy Faizsiz Kredi Nasıl Alınır?

Orköy desteği alabilmek için belirli başvuru şartları vardır. ORKÖY desteğinden yararlanabilmek için öncelikle başvuru sahibinin ikamet ettiği köyünün proje kapsamına alınması gerekmektedir. Bu bilgiye ORKÖY Genel Müdürlüğü sitesinden ulaşılabilmektedir. Mahkeme ya da herhangi bir icralık durumun olmaması gerekmektedir. Başvuru sahibi Faizsiz orköy kredi desteklerinden yararlanabilmesi için adresi kayıtlı olan köy yerinde en az son 1 yıldır bu orman köyünde ikamet ediyor olması ve bunu belirtmesi gerekmektedir.

Orman köylüleri ve orman köylerinde kurulmuş olan tarımsal kalkınma kooperatifleri kredi kullandırım şartları sağlıyorsanız ORKÖY Faizsiz kredilere başvuru yaparak bu imkanlardan yararlanabilirsiniz.

Peki 7 yıl vadeli Faizsiz Orköy kredilerine başvuru şartlarının tümü nelerdir diyorsanız; Hemen diğer şartlara göz atalım.

Faizsiz Kredi Destek Şartları Nelerdir?

Bu desteklerden çiftçilerimizin faydalanması için henüz Tarım ve Orman Bakanlığı internet sitesinde veya başka bir platformda net bir başvuru şartları belirtilmedi. Ancak tahmini olarak desteğin ana unsuru orman köylüleri olduğu değerlendirildiğinde, Orman köylülerinin desteklerden faydalanabilmesi için;

 • Başvuru tarihi itibarıyla Orman köylüsü olmak, (Orman köyü/mahallesinde kredi ve hibe tespit tarihi itibarıyla en az bir yıl süreyle ikamet etmek)
 • Orman kesimi için gerekli yasal izinlerin alınmış olması,
 • Satın alacağı ürünler için bir proje ile başvurması.
 • Ne kadar destek verilecek ise, geri kalan tutarı ödeyerek ürünleri satın alması ve aldığı hizmet ve ürünleri faturalandırması,
 • Daimi işçi, memur veya esnaf olmaması,
 • Orman köylüsü olarak başvuru yapan kişilerin hakkında herhangi bir borçtan dolayı icra takibi bulunmaması,
 • Hibe desteği alacağı projeye özel istenecek şartları; arıcılık kurs bitirme belgesi vb. sertifika sahibi olma vb gibi şartların sağlanması gerekiyor.
 • Ayrıca yayınlanan karar kapsamında Orman köylülerine verilecek olan söz konusu krediler konuyla ilgili eğitim görmüş veya o konuda çalışanlara ve yeterlilik belgesi olanlara kullandırılacaktır.
 • Yine ‘şehidin dul ve yetimleri ile anne, baba, kardeşleri ve gaziler’ öncelikli olarak kuraya tabi tutulmadan kredilerden yararlandırılacak.

Faizsiz Kredilerden Kimler Yararlanabilir?

Faizsiz ferdi ekonomik ve sosyal krediler ile kooperatif kredilerinden aşağıdaki kişiler yararlanabilir:

 • Orman Köylüleri (Orman köyü listesine Bakanlık tarafından hazırlanan İl / İlçe ve köy listesini Excel. formatında Orman Köyleri bağlantısına tıklayarak indirebilirsiniz.)
 • Destekten yararlanacak orman köylülerinde o köyde en az 1 yıl ikamet etme şartı aranmaktadır
 • Orman köylüsü ise; Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içinde yer alan orman köyü-mahallesinde en az 1 yıl süreyle ikamet eden halkı ifade etmektedir.
 • Kooperatifler ve Üst Kuruluşları
 • İcralık durumda olmayanlar,
 • Daimi işçi, memur ve esnaf kişilere kredi verilmez.
 • Şehit ve gazilerin dul ve yetimleri öncelikli olarak kurya tabi olmadan desteklerden yararlanabilir.

Ogm vermiş olduğu Orköy Destekleri ile kırsal kalkınmanın lokomotifidir.

Orköy 7 Yıl Vadeli Faizsiz Kredi Başvuru Yeri Neresidir?

Faizsiz kredilerin başvuruları; Orman İşletme Müdürlükleri, e-devlet üzerinden yapılır.

Bu krediye başvuru e-devlet üzerinden bu adımları takip ederek yapılabildiği gibi ORKÖY’den yararlanmak isteyenler Orman-Köy İlişkileri Bölge Müdürlüğü’nden başvuru dönemlerini öğrenerek ve Orman-Köy İlişki Bölge Müdürlüğü’ne giderek te başvurularını gerçekleştirebilmektedir.

Orköy 7 Yıl Vadeli Faizsiz Kredi E-devlet Başvuruları

E-devlet kapısından Orman Genel Müdürlüğü’nün sayfasında ki Orman Köylülerinin Sosyal ve Ekonomik Nitelikli Kredi Taleplerinin Alınması başvuru ekranından faizsiz kredi başvuruları alınmaktadır. Başvurular https://edevlet.ogm.gov.tr linkinden 5 adımdan oluşuyor.

 • Adım 1 Başvuru Seç. İlk adımda başvuru kategorisi ve başvuru türü seçimi yapılır.
 • Adım 2 Başvuru Tipi seçilir.
 • Adım 3 Başvuru Bilgileri kişisel bilgilerinizi yazmalısınız.
 • Adım 4 Belge Yükle gerekli belge ve evrakları sisteme yüklemelisiniz.
 • Adım 5 Başvuruyu Tamamla son adımda başvuru tamamlayarak müracaatınız alınacaktır.
Orman Köylülerine 7 Yıl Vadeli Faizsiz Kredi 2022
Orköy kredi başvuru e-devlet

Orman Köylülerine Verilen Destekler Nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı, daha önce Orköy kapsamında orman köylülerine 6,8 milyon lira tutarında destek verildiğini ve aynı şekilde aşağıda yer almakta olan alanlarda da destek verilmeye devam edeceğini açıklamıştır. 2022 yılında Orman köylülerine sağlanan destekler aşağıdaki gibidir:

 • Orman Köylülerinin kalkındırılmasına dair ferdi, kooperatif ve üst kuruluşları tarafından 7 yıl Vadeli FAİZSİZ kredi,
 • Köylerde evlerin iç elektrik tesisatlarının yenilenmesi,
 • Tomruk taşıma için traktör alımı,
 • Tomruk çekmek için vinç alımı,
 • Motorlu testere alımı,
 • Hayvan alımı destekleri sağlanır.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı: Kırsal Kalkınma için belirlenen hedefleri, yol haritasını belirlediklerini ve “2023 yılına kadar, Bakanlık olarak ”100 milyon m3 odun üretimi ile orman köylülerine 1 Milyar Lira katkı sağlanacağını ve 2,3 Milyar Lira ORKÖY desteğini, 33.300 orman köylüsü aileyle buluşturmayı hedeflediklerini de belirtilmiştir.

Orköy Hibe Kredi Destekleri 2022

2022 yılında Ormancılık yatırımlarına 1 milyar 30 milyon lira kaynak ayrılarak ormancılık yatırımları için hazırlanan 22 projeye projelerin 19’unu, 1 milyar 22 milyon liralık yatırım tutarıyla Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağı belirtilmiştir.

ORKÖY Hayvan Desteklerinin Kapsamı

ORKÖY Destekleri hayvancılık alanında 4 farklı kategoriden oluşmaktadır. Her alanda farklı destekler sunulan bu kredi seçenekleri şu şekildedir.

 • Süt Sığırcılığı: 10 adete kadar 2 farklı ırk seçimi yapılabilmekte ve 6 yıllık vade seçeneği ile hayvan alımı gerçekleşmektedir. İlk bir yıl ödeme yapılmayan bu sistemde faizsiz sistemi uygulanmaktadır.
 • Süt Koyunculuğu; 1 koç ve 30 koyun kapasiteli bu kredi de süt sığırcılığı ile aynı faizsiz ve vade imkanlarına sahiptir.
 • Besi Sığırcılığı; Vade süresi 5 yıldır. İlk yıl ödeme yapılmayan sistemde faizsiz olarak verilir. Hayvan kapasitesi 10 adettir.
 • Besi koyunculuğu; Vade oranları ve faizsiz imkanları süt koyunculuğu ve süt sığırcılığı ile aynı olmakla birlikte hayvan kapasitesi 50 olarak belirlenmiştir.

ORKÖY sadece hayvancılık alanlarında değil tarım, arıcılık, seracılık, ev hanımlarına kredi gibi birçok alanda orman köylüsünü desteklemektedir.

Yorumlar

 1. Avatar of Mustafa beşe Mustafa beşe dedi ki:

  Acaroba köyünden yazıyorum sizden destek istiyorum iş bulamıyorum hayvan desteği istiyorum ahır yaptırdım hayvan alamıyorum siz devlet babadan destek istiyorum

 2. Avatar of Mustafa beşe Mustafa beşe dedi ki:

  Ahırı yaptırdım ama ahı rim boş köye geldiniz sadece üç kişiye verdiniz talep çok ama vermiyorsunuz sizlerden desdek bekliyoruz ben özel sektör de çalışıyor dum yaslisin diye isden çıkardılar iş bulamadım ahır yaptırdım ama hayvan vermediniz

error: Content is protected !!