Devlet Destekli

Orman Köylülerine Verilen Destekler 2020 (Hibe Faizsiz Kredi Traktör)

Orman Köylülerine Verilen Destekler 2020 (Hibe Faizsiz Kredi Traktör)

Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Pakdemirli orman köylülerine birçok desteğin verildiğini belirten sayın belirtti ve bundan sonra da çeşitli alanlarda orman köylülerine desteklerin devam edeceğini anlattı. 2020 yılında da orman köylülerin sosyo ekonomik projelerine desteklerin verilmeye devam edilecektir. Orman köylülerin kırsal alanlarda kalkındırılması ve yaşam kalitesini ve gelir seviyesini iyileştirmek amacıyla çeşitli projelere kredi ve hibe desteği verilmektedir.

Orman Köylülerine Verilen Destekler Nelerdir?

Sayın Bakanımız daha önce bu alanda 6,8 milyon lira tutarında destek verildiğini belirterek, ilaveten aşağıda yer almakta olan alanlarda destek verileceğini açıkladı.

 1. Köylerde evlerin iç elektrik tesisatlarının yenilenmesi (Sadece Orman Köyleri İçin)
 2. Tomruk çekmek için vinç alımı
 3. Tomruk taşıma için traktör alımı,
 4. Motorlu testere alımı,
 5. Orman Köylülerinin kalkındırılmasına dair ferdi, kooperatif ve üst kuruluşları tarafından kredi kullandırılmaktadır

Orman Köylülerine Faizsiz Kredi Verilecek

Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması ve kooperatiflerden kullandırılan kredinin kullandırım usul ve esasları belirleyen  Yönetmelik  bugün 08 Ağustos 2020 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Karar kapsamında orman köylülerinin kredilerinde faiz uygulanmayacak..

Orman köylülerini destekleme amacıyla iki türlü kredi desteği veriliyor.

 1.  Ferdi kredi desteği
 2. Kooperatif kredi desteği

Kredi desteklerinin detaylarını buradan görebilirsiniz.

Orman Köylülerine Faizsiz Kredi Desteği E-devlet Başvuru

Düzenlenen yönetmelikte değiştirilen 15. maddesi; Orman köylülerine kullandırılan ferdi, kooperatif ve kooperatif üst kuruluşları kredilerinden faiz alınmaz. Yönetmelik kapsamında; 2020 Yılında Orman köylülerine kullandırılacak ferdi, kooperatif ve üst kuruluşları tarafından faizsiz kredi kullandırılır.

Dış kaynaklı projeler kapsamında özel amaçlı kredi sağlayan kuruluşlardan kaynak temin edilmesi hâlinde; bu kaynaklar ve bunun karşılığı bütçeye konulacak tutar, kaynak sağlayan kuruluşun öngördüğü faiz oranı ve diğer şartlara uygun olarak kullandırılır.

Karar kapsamında; yönetmelikte belirtilen her türlü kredi başvurusu dilekçe, e-Devlet veya kurumun resmi elektronik ortamı üzerinden yapılabilecek.

ORKOOP tarafından kullandırılacak Orman Köylüleri ve Orman Köyünde Kurulu Bulunan Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Kredi Başvurusu kredinin başvuruları e-devlet üzerinden yapılabilecektir.

blank

Orman köylülerine faizsiz kredi

Orman köylülerin desteklerden yararlanabilmesi için orman köylüleri ve orman köylerinde kurulmuş olan tarımsal kalkınma kooperatifleri gerekli şartları sağlamaları koşuluyla faydalanabilirler. Bu şartlara göz atacak olursak;

Destek Şartları Nelerdir?

Bu desteklerden çiftçilerimizin faydalanması için henüz Tarım ve Orman Bakanlığı internet sitesinde veya başka bir platformda net bir başvuru şartları belirtilmedi. Ancak tahmini olarak desteğin ana unsuru orman köylüleri olduğu değerlendirildiğinde,Orman köylülerinin desteklerden faydalanabilmesi için;

 1. Başvuru tarihi itibarıyla Orman köylüsü olmak, (Orman köyü/mahallesinde kredi ve hibe tespit tarihi itibarıyla en az bir yıl süreyle ikamet etmek)
 2. Orman kesimi için gerekli yasal izinlerin alınmış olması,
 3. Satın alacağı ürünler için bir proje ile başvurması (gerekli olabileceğini düşünmekteyiz)
 4. Ne kadar destek verilecek ise, geri kalan tutarı ödeyerek ürünleri satın alması ve aldığı hizmet ve ürünleri faturalandırması,
 5. Daimi işçi, memur veya esnaf olmaması,
 6. Orman köylüsü olarak başvuru yapan kişilerin hakkında herhangi bir borçtan dolayı icra takibi bulunmaması
 7. Hibe desteği alacağı projeye özel istenecek şartları; arıcılık kurs bitirme belgesi vb.sertifika sahibi olma v.b gibi şartların sağlanması gerekiyor.

Şartlar arasında yer alacağını değerlendirmekteyiz.

Ayrıca yayınlanan karar kapsamında Orman köylülerine verilecek olan söz konusu krediler konuyla ilgili eğitim görmüş veya o konuda çalışanlara kullandırılacaktır.

Yine ‘şehidin dul ve yetimleri ile anne, baba, kardeşleri ve gaziler’ öncelikli olarak kuraya tabi tutulmadan kredilerden yararlandırılacak.

Söz konusu kredi kullanan borçlular, borçlarını taksitin vade tarihinden önce diledikleri tarihte kapatabilecek ve mücbir sebep 45 gün içerisinde talep etmeleri ve bölge müdürlüğünce düzenlenecek raporun uygun görülmesi halinde, kredi taksitleri 1 yıla kadar faizsiz olarak ertelenebilecektir.

Orman Ürünleri Kesme İzni Nasıl Alınır?

Bakanlık tarafından Orman Ürünlerinden Faydalanmak İsteyenlere Verilecek İzinlere Ait Yönetmeliğin ilgili maddelerinde yasal izinlerin nasıl alınacağı belirtilmiştir. Buna göre;

 1. Fidan sökmek,
 2. Dal kesmek,
 3. Atıkları toplamak,
 4. Dikili veya devrik ağaçları kökleriyle beraber sökmek,
 5. Kök sökmek,
 6. Kabuk toplamak veya çırak yapmak,
 7. Kömür yapmak,
 8. Katran veya sakız çıkarmak,
 9. Diğer orman ürünlerinden, kesmek, sökmek ve toplamak

İsteyenlerin Orman Genel Müdürlüğüne başvuru yapması gerekiyor.

Orman köylüleri için Orköy kredi desteklerinin tüm detaylarını buradan inceleyebilirsiniz.

Orman Köylüsü Kimlerdir?

Orman köylüsü, geçimi önemli ölçüde tarım, orman ve hayvancılığa dayalı kesimdir. Orman ekosisteminin en önemli ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Orman Köyleri Hangileridir?

Orman köyü kısaca; mülki sınırlar içerisinde devlet ormanı bulunan köyler ile daha önce orman köyü iken 12 Kasım 2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanun’la mahalleye dönüşen yerler orman köyü olarak tanımlanmaktadır.

Orman köylülerinin hangileri olduğu Bakanlık tarafından bir liste halinde belirlenmiştir. Bu listede 2 farklı köy bulunmaktadır. Bunlar ormana olan mesafesine göre Orman İçi Köy ve Ormana Bitişik köy olarak adlandırılmaktadır. Bakanlık tarafından hazırlanan İl / İlçe ve köy listesini Excel. formatında Orman Köyleri Listesi bağlantısına tıklayarak indirebilirsiniz.

Orman  köylüsü ise; ülkemiz sınırları içinde yer alan orman köyü/mahallesinde kredi ve hibe tespit tarihi itibarıyla en az 1 yıl süreyle ikamet eden halkı ifade etmektedir.

Orman köylüsü Belgesi nasıl alınır?

Orman Genel Müdürlüğü, 13 Şubat 2019 tarihli genelgesi ile odun dışı orman ürünleri olan defne, kekik, çıra, reçine, ada çayı, çam fıstığı ve mantar toplayarak geçinen orman köylülerine Kasım 2019’a kadar “Mesleki Yeterlilik Belgesi” zorunluluğu getirilmiştir. Böylece,  geçimini çıra, mantar, kekik toplayarak sağlayan binlerce orman köylüsü, belge almadan bunları toplayamayacak. Bu nedenlerden dolayı Mesleki Yeterlilik Kurumuna  başvuruda bulunularak mesleki belgelerini alabilirler

ORKÖY Nedir?

T.C. Tarım ve  Orman Bakanlığı  Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde  Orman ve Köy İlişkileri  olarak Daire Başkanlığı olarak kurulan resmi bir başkanlıktır.

Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığının Görevleri Nelerdir?

 • Orman köylülerinin kalkındırılmasının desteklenmesi amacıyla kredi veya hibe vermek ve bu konudaki diğer hizmetleri yürütmek,
 • Orman içinde veya bitişiğindeki köylülerin sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek maksadıyla; etüt ve araştırmalar yapmak, plan ve projeler hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamak,
 • Ormancılık alanında faaliyet gösteren kooperatiflerin proje bazında desteklenmesi ile ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda değerlendirilmesi konularında araştırma ve danışmanlık hizmetleri vermek,
 • Orman köylerinde odun ve odun dışı orman ürünlerinin üretilmesini desteklemek ve bunlara dayalı sanayinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
 • Bulundukları yerden başka yerlere nakledilecek orman köylülerinin terk ettikleri taşınmazları kamulaştırmak,
 • Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak olarak belirlenmiştir.

2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun

2924 Sayılı Orman Köylülerinin kalkınma destekleri ile ilgili kanun ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Çiftçilere Traktör Hibesi Verilecek mi?

Bakanımızın açıklamaları içerisinde hibe verilip verilmeyeceği, hangi şartlarda destek sağlanacağına ilişkin net bilgi bulunmamaktadır. Daha önce ki yıllarda tarımsal faaliyetlerde verilen geri ödemesiz traktör hibesi birçok çiftçimiz tarafından beklenmektedir. Ancak şuan itibariyle Bakanlık tarafından geri ödemesiz traktör hibesi verilmemektedir. Tüm tarım sektörüne finansman sağlamakta olan Ziraat Bankası tarafından sıfır kilometre veya ikinci el traktör satın almak isteyen çiftçilerimize traktör kredisi verilmektedir. Bu kredinin özellikleri ve traktör kredisi veren bankaları içeriğimizden öğrenebilirsiniz. Aşağıda yer alan bankalar da çiftçilerimize traktör kredisi vermektedir.

Traktör Kredisi Veren 11 Banka ve Özellikleri

 1. Türkiye Ekonomi Bankası (48 ay vadeli yıllık ödeme imkanı)
 2. Denizbank (Fatura ve kasko bedelinin %75’ine kadar)
 3. Vakıfbank 5 sene vadeli traktör kredisi (%75 e kadar yılda bir kez ödeme fırsatı)
 4. Yapı ve Kredi Bankası
 5. Şekerbank (Sıfır km. traktörlerde %75, 5 yaşını aşmayan 2. el traktörlerde %60 oranında)
 6. Akbank (Sıfır da %80, 2. elde %60 a kadar 5 yıl vadeli)
 7. Qnb Finansbank Pikap ve Traktör Alımı Finansmanı ( Sıfır  Km araçlar için %75 6 Sene vade, 2. el araçlar için %60 4 yıl vade imkanı)
 8. Fibabanka (traktörün fiyatının %75’i oranında 5 sene vadeli)
 9. İş Bankası Hasat Ödemeli Traktör Kredisi ( 48 ay vadeli pulluk, döverbiçer alımında da kullanılabilen kredi vermektedir. Hasat döneminde ödenebilir.)
 10. Türkiye Finans (Traktör ve ekipmanlar, Biçerdöver alımı, Balya, pancar, ilaçlama, çapa makinesi, Fındık ve pamuk toplama makinesi, ayçiçeği makineleri için kredi verebilir)

] }Yorumlar
 1. blank Abbas Yalçın dedi ki:

  Orman kök,dal ,devrik, ağaçların temizleme makinesi için destekleme almam konusunda bilgi alabilirmiyim 9027

 2. blank Sinan dedi ki:

  İzmir’de oturuyorum köye dönüş yapmak istiyorumkucuk baş hayvan yani keçi almak istiyorum bende bu olanaklardan faydalanmak istiyorum

 3. blank Mustafa.ç dedi ki:

  ORMAN traktör kredısı ne zaman acıklacak

  1. blank Mustafa dedi ki:

   Evet herkes bunu bekliyor 6 ay önce başvuru yapmıştık bizde

 4. blank Meral özden dedi ki:

  11.442 metre kare tapu kayıtlı 15000 metre kare orman arazisi üzerinde fındık tarımı yapıyorum ve tarımsal faaliyetlerini yerine getirmem için bir traktör almak istiyorum yıllık bütçemiz aşıyor? Çok fazlasını istemiyorum yalnızca istediğim traktör karataş RD 254 bahçe tipi traktör küçük ama benim için kullanışlı eğer ilgili hibe desteği varsa rica ediyorum!!!!!!!!

 5. blank Ranazan cangur dedi ki:

  Ben 5 hayvan aldim ama ahirim 9 oldu ama agirim olmadigi ivin yokpahasina ucuz satmak zorunda kaldim sayin bakanimiz ilce muduflujlerini kac gun denetleyip istatistlik istemis en ufak ilce tarim muduru bakan gibi yasiyor personelide bakan yardimcisi sanki hangi bir projede hangi bir faydali iste koyluyu uyarmis koylu cahil internet kullanan kac kisi varda devletin desteginden yararlansin sayin bakan beni arasinda ona ben guzel bir birifin vereyim

 6. blank Ranazan cangur dedi ki:

  Sayin bakanimiz hibe fikan diyorda neresi hibe orkoyden verdikleri 2 inegin parasini hem geri aliyor hemde 7 yil iki inegin arkasina bagliyor gen ciftcilerin surdurebilirligi saglandimiki gercek ureticilik yapmak isteyene vermiyorlar onceden orkoy hem ahirini hem hayvanini aliverirdi simsi nerde peki destek bazi illere daha dogrusu buyuk urticiye destek kucuk ureticiye kostek var

 7. blank Mustafa dedi ki:

  2020 orköy traktör desteği sonuçları ne zaman açıklanacak artik isler başladı ama traktörler e ihtiyaç var

 8. blank muhammet köse dedi ki:

  devlet destekli 50 başlık büyükbaş hayvan ahırı projesi yapıyorum ve hayvan alımı noktasında orköy projelerinden faydalanmak istiyorum.