Psikolog Maaşları Ne Kadar? 2023 Zamlı (Sağlık Bakanlığı – Özel Klinikler) Uzman Yeni Mezun

Özel sektörde, devlet kurumunda, EGM’de ve klinikte çalışacaklar ile bunun yanı sıra uzman, adli tıp, spor ve lisansüstü öğrencileri için Kamu ve Özel Sektörde Psikolog Maaşı Ne Kadar? Maaş listesinin tamamını içeriğimizde detaylandırdık.

Psikolog Maaşları Ne Kadar? 2023 Zamlı (Sağlık Bakanlığı – Özel Klinikler) Uzman Yeni Mezun

Devlet kurumlarında özel sektörde ve kliniklerde psikolog maaşları 2023 yılında ne kadar oldu, lisans ve yüksek lisans mezunu psikolog ne kadar maaş alır, EGM, Adli psikolog, Klinik ve uzman psikolog maaşı ne kadar araştırdık.

Psikolog Maaşları 2023 Yılında Ne Kadar Oldu?

Psikolog maaşları 2023 yılında 11.740 TL ile 33.250 TL‘dir. Özel sektörde görev alacak bir psikoloğun maaşı devlet kurumundaki meslektaşına göre farklı olacaktır. Özel hastanelerde ve özel kliniklerde çalışmak isteyen psikologların alanlarında uzmanlaşması ve tecrübe kazanması gerekmektedir.

Özel Kliniklerde Psikolog Maaşları 2023 Yılında Ne Kadardır?

Sağlık Bakanlığı ve Özel Sektörde çalışan yeni mezun ve uzman psikologların maaşları 2023 yılında ortalama 11.740 TL ile 33.250 TL arasında iken, Psikolog maaşları Özel, adli psikolog, klinik, EGM ve Anaokulu psikoloğu olarak alana göre 20.000 TL’ye kadar değişkenlik göstermektedir. Tecrübeli ve uzman kişiler 12.000 TL ile 34.000 TL arasında değişmektedir.

Özel sektörde psikolog maaşlarını belirleyen unsurlar arasında psikologların eğitim düzeyleri, deneyimleri, yetkinlikleri ve çalışma kapasiteleri yer almaktadır. Bu kriterlere bağlı olarak psikologların aldığı ücretler değişkenlik göstermektedir. Ayrıca atanacak özel merkezlerin şartlarına göre maaş tutarlarında da farklılıklar bulunmaktadır.

Devlet Hastanesi Psikolog Maaşları 2023 Yılında Ne Kadardır?

2023 yılında devlet hastanesinde çalışan psikolog maaşları şu şekildedir:

 • Devlet Hastanesi Psikolog Maaşları 17.650 TL ile 27.885 TL‘dir.
 • Bekar ve çocuksuz psikolog maaşları 11.300 TL ile 16.000 TL
 • Evli psikolog maaşları 19.000 TL ve üzeri değişmektedir.
 • Hastane psikoloğu, döner sermayeden de katkı almaktadır.
 • Kademeye, dereceye ve döner sermayeye bağlı olarak ödemeleri 33.250 TL‘ye kadar çıkmaktadır.

Devlet kurumlarında psikolog maaşları farklı değerlendirilmektedir. Ayrıca üniversitenin kalitesine, kişinin mezun olduğu dereceye, tecrübesine, daha önce çalıştığı kuruma ve yetkinliğine göre ücretlerde dalgalanmalar olmaktadır. Kamu kurumlarında psikolog maaşı belli olsa da diğer mesleklerde olduğu gibi özel sektörde de farklılıklar olacaktır.

Uzman Psikologların Maaşları Ne Kadardır?

Uzmanlık alan psikologların çalıştıkları kurum ve kuruluşlara göre maaşları şu şekildedir:

 • Devlet hastanesinde çalışan uzman psikologların maaşı 11.400 TL-17.650 TL
 • Özel sektörde çalışan uzman psikolog maaşı: 12.607 TL ile 27.885 TL
 • Meslekte deneyimli uzman psikoloğun maaşı: 32.500 TL’ye kadardır çıkmaktadır.

Üniversitelerin 4 yıllık psikoloji bölümlerinden mezun olanlar, alanlarında uzmanlaşmak istiyorlarsa lisansüstü eğitime başvurmalıdırlar. Yüksek lisans eğitimine hak kazanan ve başarılı sonuçlarla mezun olan kişilere artık uzman psikolog denilmektedir. Maaşlar eğitim, derece ve seviyeye göre değişir. Uzman psikologların maaşları devlette mi yoksa özel sektörde mi çalıştıklarına göre değişmektedir.

2023 Yılında Kliniklerde Çalışan Psikologların Maaşları Ne Kadardır?

Klinikte çalışmaya başlayan ve meslek tecrübesi olmayan psikolog maaşı 13.000 TL ile 20.748 TL arasındadır. Tecrübeye göre maaş miktarı 21.000 TL’yi buluyor. Kendi işyerinde çalışan psikologlar alacakları maaş konusunda tecrübesiz oldukları için minimum gelir elde edeceklerdir. Daha sonra kendilerini geliştirip isimleri tanındıktan sonra hasta sayısı artacağı için kazançları da otomatikman artacaktır.

Lisans veya yüksek lisans mezunu bir kişi klinik psikolog bünyesinde çalışacaksa ilaç ve reçete yazma yetkisine sahip olmayacaktır. Sadece bireylerdeki duygusal, davranışsal ve ruhsal sorunları tespit edip tedavi programı düzenleyebilir. Reçete yazabilmesi için tıp eğitimi almış ve başarılı olması gerekir. Maaş ücretleri kişinin klinik durumuna ve tecrübesine göre değişmektedir.

Adli Psikolog Maaşları Kaç TL Oldu?

Adli Psikologların maaşları, tam nitelikli bir kıdemli için ayda 14.000 TL ile 18.000 TL arasında, deneyime bağlı olarak yılda 168.000 TL ile 216.000 TL arasında değişmektedir.

Kademesine göre adli psikolog maaşları aşağıdaki gibidir:

 • Adli psikolog maaşları aylık maaşı: 13.000 TL18.000 TL
 • Tam nitelikli adli psikologlar yıllık maaşı: 150.000 TL-200.000 TL
 • Kıdemli adli psikologlar ise yıllık maaşı: 160.000 TL-210.000 TL
 • Tecrübeye ve kıdeme bağlı olarak en yüksek yıllık maaşı: 280.000 TL‘yi bulmaktadır.

Ülkemizde adli psikolog olabilmek için psikoloji alanında en az yüksek lisans derecesine sahip olmak ve bunu başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir. Adli psikolog unvanını kazanmak için uzman bilgisi ve azim gereklidir. Yargı kurumunun bulunduğu kuruma ve alanına göre değişmektedir.

Okulda Görev Alan Psikologlar Ne Kadar Kazanır?

Okulda çalışan bir psikolog ayda 13.450 TL ile 17.250 TL kazanıyor. Okulda çalışmak isteyen psikologların üniversitelerin 4 yıllık psikoloji bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

Lisans derecesine ek olarak, okul psikolojisi alanında yüksek lisans derecesine sahip psikologlar daha avantajlıdır. Okul psikologları, öğrencilerin davranışlarını ve öğrenme sorunlarını belirleyerek terapötik rehberlik seansları yürütebilir. Çocukları duygusal, sosyal ve eğitimsel olarak desteklerler. Özel okullarda çalışacak psikologların maaşları eğitim seviyelerine ve tecrübelerine göre değişmektedir.

Anaokulu Psikolog Maaşları Ne Kadardır?

Anaokulunda görev yapan psikologların maaşları 13.500 TL ile 15.500 TL arasında değişmektedir. Anaokullarında çocukların ailelerinden ayrı kalması veya ilk defa okul ortamına girmelerinden dolayı psikologlara ihtiyaç duyabilirler. Özel okullarda ve devlet kurumlarında anaokulu psikologların olması öğrencilerin yaşlarından dolayı yaşayacakları sorunlara engel olabilir. Aileden ayrılma küçük yaşlarda yeni arkadaşlıklar edinme kendini tanıma aşamalarında psikolog desteği önemlidir.

Spor Psikoloğu Maaşları Kaç TL’dir?

Spor psikoloğu maaşları yıllık 115.000 TL ile 150.000 TL aralığında değişmektedir. Çalışma saatlerinde ve alanında gelişen farklılıklardan kaynaklı maaş oranlarında da farklılıklar olmaktadır.

Spor psikoloğu alanında görev alabilmek için öncelikli olarak spor psikolojisi üzerine yüksek lisans eğitimi alınmış olması gerekir. Hatta bazı kurumların doktora eğitimi şartı da bulunmaktadır. Spor psikoloğu uzmanları, sporcuların zihinsel ve duygusal alanda yaşadıkları sorunların teşhisinde ve tedavisinde yer alırlar. Böylece sporcuların daha iyi performans sergilemelerine katkıda bulunarak motivasyon verirler.

EGM Psikolog Maaşı Ne Kadardır? 2023 Güncel

EGM psikologlarının ortalama maaşı 16.000 TL‘dir. Devlet kurumlarında istihdam edilen psikologlarla aynı maaşı alıyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan psikologlar, çalışan personel ve yakınlarının duygusal ve ruhsal sorunları ile ilgilenmektedir. Sağlık problemlerini tespit edip tedavi sürecini başlatabilir. EMG çalışanları için sosyal ve psikoloji alanında eğitici rehberlik faaliyetlerine devam etmektedirler.

Yüksek Lisans Yapmış Psikolog Maaşı Ne Kadar?

Yüksek lisans derecesi olan psikologların maaşları 13.500 TL-17.000 TL arasındadır. Maaş miktarında kuruma ve tecrübeye göre farklılıklar bulunmaktadır. Psikoloji lisans eğitiminden mezun olan ve yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayan psikologlar, alanında uzman kişilerdir. Sadece lisans derecesine sahip psikologlara göre eğitim seviyeleri nedeniyle daha yüksek maaş aldıkları bilinmektedir.

Yurtdışında Psikolog Maaşları Ne Kadar?

Yurtdışında çalışan psikolog maaşları şu şekildedir:

 • Nöropsikoloji mezunları yıllık maaş tutarları 100.000 TL ile 120.000 TL arasında.
 • Danışmanlık alanında görev alan psikologlar yıllık olarak 80.000 TL ile 100.000 TL arasında maaş almaktadır.
 • Adli psikologlar yıllık olarak 70.000 TL ile 90.000 TL arasında maaş alır.
 • Klinikte psikoloji mezunları ise yıllık olarak 80.000 TL ile 100.000 TL aralığında maaş aldıkları söylenebilir.

Psikologlar Haftada Kaç Gün Çalışır?

Özel kurumlarda ya da kliniklerde genel olarak psikologların çalışma saatleri 09.00-18.00 şeklindedir. Fakat devlet kurumlarında psikologların çalışma saatleri 09.00-17.00 olarak değişmektedir.

Psikologların hangi sektörde çalıştıklarına göre çalışma koşulları değişmektedir. Özel sektörde çalışacak psikoloğun çalışma düzeni danışan yoğunluğuna ve kurumun şartlarına göre değişmektedir. Türk psikologlar derneğinin etik yönetmeliğini inceleyebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı Psikolog Maaşları Ne Kadar?

Devlette psikologların maaşı 13.000 TL, bu tutar çocuğu olmayan bekar bir psikoloğun net maaşıdır. Kişi evli ve çocuğu varsa devlette çalışan psikolog maaşı net 15.000 TL almaktadır.

Psikolog Olmak İçin Kaç Yıl Okumak Gerekir?

Psikologlar tercih ettikleri branşlara göre 4 yıllık lisans ve 2 yıllık yüksek lisans programlarını tamamlayarak psikolog olabilirler.

Psikiyati ve Psikolog Muayene Ücretleri Değişiyor mu?

Psikiyatri muayene ücretleri ile psikologların muayene ücretleri farklıdır.

Yorumlar

 1. Avatar of Deniz Deniz dedi ki:

  Asgari ücretli birinin yıllık maaşı bile 102.000 TL iken bu makalede yazdığınız maaşlar çok komik. Bir “spor psikoloğu” maaşı yıllık 90.000 TL ile 115.000 TL aralığında olabilir mi hiç? Üstelik Türkiye’de lisanslı profesyonel sporcu ve spor kulübü bu kadar fazlayken… Belediyede ilkokul mezunu temizlikçi bile 9500 TL maaş alıyor (Yıllık 114.000 TL eder).

 2. Avatar of EmineEmine Kara EmineEmine Kara dedi ki:

  Psikolog hastalığı 3 yıldır var çalışmıyor