Psikolog Maaşları Ne Kadar? 2022 Zamlı (Sağlık Bakanlığı – Özel Klinikler) Uzman Yeni Mezun

Özel sektörde, devlet kurumunda, EGM’de ve klinikte görev alacaklar ile birlikte uzman, adli, spor ve yüksek lisans yapanlar için Devlet ve Özel Sektörde Psikolog Maaşları Ne Kadar? Tüm maaş listesini içeriğimizde detaylandırdık.

Psikolog Maaşları Ne Kadar? 2022 Zamlı (Sağlık Bakanlığı – Özel Klinikler) Uzman Yeni Mezun

Psikolog maaşları 2022 yılında 5.500 TL ile 15.000 TL‘dir. Özel sektörde görev alacak bir psikoloğun maaşı devlet kurumundaki meslektaşına göre farklı olacaktır. Özel hastanelerde ve özel kliniklerde çalışmak isteyen psikologların alanlarında uzmanlaşması ve tecrübe kazanması gerekmektedir. Devlet kurumlarında, özel sektörde ve kliniklerde psikolog maaşlarını ne kadar, lisans ve yüksek lisans yapmış psikolog maaşları ne kadar, EGM, Adli psikolog, Klinik ve uzman psikolog maaşları ne kadar araştırdık.

Psikolog maaşlar Özel, adli psikolog, klinik, EGM ve Anaokulu psikoloğu olarak alanlarına göre değişmektedir.

Psikolog Maaşları 2022 Yılında Ne Kadar Oldu?

Sağlık Bakanlığı ve Özel Sektörde görevli yeni mezun ve uzman psikolog maaşları 2022 yılında net olarak ortalama 7.000 TL-8.000 TL arasında iken özel sektörde uzman klinik psikolog olarak görev yapanların maaşları ise 6.000 TL’den başlamakta ve 15.000 TL’ye kadar farklılık göstermektedir.

Özel Kliniklerde Psikolog Maaşları 2022 Yılında Ne Kadardır?

Özel Sağlık Merkezlerinde yeni başlayacak olan psikoloğun maaşı sektördeki kişilerin eğitim ve tecrübesine göre 6.300 TL ile 13.610 TL arasında değişmektedir. Deneyimli ve uzman kişiler 10.000 TL ile 14.000 TL arasında değişmektedir. Özel sektörde psikolog maaşlarını belirleyen faktörler arasında psikologların eğitim düzeyleri, deneyimleri, yetkinlikleri ve çalışma kapasiteleri yer almaktadır. Bu kriterlere bağlı olarak psikologların aldığı ücretler değişiklik göstermektedir. Görevlendirilecek özel merkezlerin koşullarına göre de maaş tutarlarında farklılıklar bulunmaktadır.

Devlet Hastanesi Psikolog Maaşları 2022 Yılında Ne Kadar Oldu?

2022 yılında Devlet Hastanesi Psikolog Maaşları aşağıdaki gibidir:

 • Devlet Hastanesi Psikolog Maaşlar 6.300 TL ile 10.000 TL‘dir.
 • Bekar ve çocuksuz psikolog maaşları 6.300 TL – 9.000 TL
 • Evli psikolog maaşları 6.300 TL ve üzeri değişmektedir.
 • Hastane psikoloğu, döner sermayeden de katkı almaktadır.
 • Kademeye, dereceye ve döner sermayeye bağlı olarak ödemeleri 6.300 TL ile 13.610TL‘ye kadar çıkmaktadır.

Devlet kurumlarında psikolog maaşları farklı değerlendirilmektedir. Ayrıca kişinin eğitim gördüğü üniversitenin niteliğine, mezun olduğu dereceye, deneyimine, daha önce çalıştığı kuruma ve yetkinliğine bağlı olarak ücretlerde dalgalanmalar olmaktadır. Kamu kurumlarındaki psikologların maaşı net olsa da diğer mesleklerde olduğu gibi özel sektörde de farklılıklar olacaktır.

Uzman Psikologların Maaşları Ne Kadardır?

Uzman Psikologları Maaşları aşağıdaki gibidir:

 • Devlet hastanesinde çalışan Uzman Psikologların maaşı 7.000 TL-8.000 TL
 • Özel sektörde çalışan uzman psikolog maaşı: 6.700 TL-8.500 TL
 • Meslekte deneyimli uzman psikoloğun maaşı: 15.000 TL’ye kadardır

Üniversitelerin 4 yıllık psikoloji bölümünden mezun olan kişiler alanında uzmanlaşmak isterse yüksek lisans eğitimine başvurmalıdır. Yüksek lisans eğitimine hak kazanan ve başarılı sonuçlarla mezun olan kişiler artık uzman psikolog olarak adlandırılır. Maaşlar alınan eğitime, dereceye ve kademeye göre değişiklik göstermektedir. Uzman psikologların aldığı ücret devlette ya da özel sektörde görev almasına bağlı olarak değişmektedir.

Kliniklerde Çalışan Psikologların 2022 Maaşları Ne Kadardır?

Klinikte görev yapmaya başlayan ve meslekte tecrübesi olmayan bir psikoloğun maaşı 7.440 TL-15.960 TL‘dir. Tecrübeye göre maaş tutarı 16.000 TL‘yi bulmaktadır. Kendi işyerinde çalışan psikologlar alacakları maaşlarda tecrübesiz olduklarından dolayı minimum seviyede kazanç elde edeceklerdir. Sonrasında kendilerini geliştirmeleri ve isimlerinin tanınmasından sonra hasta sayılarının artacağından dolayı otomatik olarak kazançları da yükselecektir.

Lisans ya da yüksek lisans mezunu bir kişi klinik psikoloğunda görev alacaksa ilaç ve reçete yazma yetkisi olmayacaktır. Sadece, bireyler üzerinde duygusal, davranışsal ve zihinsel sorunları tespit edip tedavi programı düzenleyebilir. Reçete yazabilmesi için tıbbi eğitim alması ve başarılı olması gerekmektedir. Özel klinik şartlarına ve kişinin deneyimine göre maaş ücretlerin de farklılıklar olmaktadır.

Adli Psikolog Maaşları Kaç TL Oldu?

Adli Psikolog maaşları tam nitelikli kıdemli, ve tecrübesine göre aylık 8.000 TL ile 10.000 TL yıllık 96 bin -120 bin lira arasında kazanır.

Kademesine göre adli psikolog maaşları aşağıdaki gibidir:

 • Adli psikolog maaşları aylık maaşı: 8.000 TL10.000 TL
 • Tam nitelikli adli psikologlar yıllık maaşı: 70.000 TL-90.000 TL
 • Kıdemli adli psikologlar ise yıllık maaşı: 80.000 TL-95.000 TL
 • Tecrübeye ve kıdeme bağlı olarak en yüksek yıllık maaşı: 160.000 TL‘yi bulmaktadır.

Ülkemizde adli psikolog olabilmek için, psikoloji alanında en az yüksek lisans eğitimine hak kazanmış ve başarılı bir şekilde tamamlamış olmak gerekir. Adli psikolog unvanına sahip olabilmek için uzmanlık bilgisi ve azim gerekmektedir. Adli kurumda çalışıldığı kuruma ve alana göre değişiklik göstermektedir.

Okulda Görev Alan Psikologlar Ne Kadar Kazanır?

Okulda görev alan bir psikolog aylık 6.500 TL-8.500 TL kazanır. Okulda görev almak isteyen psikologların, üniversitelerin 4 yıllık psikoloji bölümünden mezun olması gerekmektedir. Lisans eğitiminin yanında, okul psikolojisi yüksek lisans yapmış olan psikologlar daha avantajlıdır. Okul psikologları, öğrencilerin davranış ve öğrenme problemlerini tespit ederek tedavi amaçlı rehberlik seansları yapabilir. Çocuklara duygusal, sosyal ve eğitim alanlarında destek olurlar. Özel okullarda görev alacak psikologlar için ücretlendirme eğitim düzeylerine ve tecrübelerine göre değişiklik göstermektedir.

Anaokulu Psikolog Maaşları Ne Kadardır?

Anaokulunda görev yapan psikologların maaşları 5.500 TL ile 7.000 TL arasında değişmektedir. Anaokullarında çocukların ailelerinden ayrı kalması veya ilk defa okul ortamına girmelerinden dolayı psikologlara ihtiyaç duyabilirler. Özel okullarda ve devlet kurumlarında anaokulu psikologların olması öğrencilerin yaşlarından dolayı yaşayacakları sorunlara engel olabilir. Aileden ayrılma küçük yaşlarda yeni arkadaşlıklar edinme kendini tanıma aşamalarında psikolog desteği önemlidir.

Spor Psikoloğu Maaşları Kaç TL’dir?

Spor psikoloğu maaşları yıllık 50.000 TL ile 55.000 TL aralığında değişmektedir. Çalışma saatlerinde ve alanında gelişen farklılıklardan kaynaklı maaş oranlarında da farklılıklar olmaktadır.

Spor psikoloğu alanında görev alabilmek için öncelikli olarak spor psikolojisi üzerine yüksek lisans eğitimi alınmış olması gerekir. Hatta bazı kurumların doktora eğitimi şartı da bulunmaktadır. Spor psikoloğu uzmanları, sporcuların zihinsel ve duygusal alanda yaşadıkları sorunların teşhisinde ve tedavisinde yer alırlar. Böylece sporcuların daha iyi performans sergilemelerine katkıda bulunarak motivasyon verirler.

EGM Psikolog Maaşı Ne Kadardır? 2022

EGM psikologlarının maaşları 6.500 TL‘dir. Devlet kurumlarından görev alan psikologlar gibi aynı maaşları almaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görev alan psikologlar, çalışan personel ve yakınlarının duygusal, zihinsel alanda yaşadığı sorunlar ile ilgilenmektedir. Sağlık sorunlarını tespit ederek tedavi sürecini başlatabilir. EMG’deki personellere sosyal ve psikoloji alanında eğitici rehberlik faaliyetlerini sürdürürler.

Yüksek Lisans Yapmış Psikolog Maaşı Ne Kadar?

Yüksek lisans yapmış psikologların maaşları 9.000 TL-10.000 TL’dir. Görev yapılan kuruma ve tecrübeye göre maaş tutarında farklılıklar olmaktadır. Psikoloji lisans eğitiminden mezun olup yüksek lisans için hak kazanan ve başarıyla tamamlayan psikologlar alanında uzmanlaşmış kişilerdir. Sadece lisans mezunu olan psikologlara göre eğitim düzeylerinden kaynaklı daha yüksek maaş aldıkları bilinmektedir.

Yurtdışında Psikolog Maaşları Ne Kadar? 2022

Yurtdışında çalışan psikolog maaşları şu şekildedir:

 • Nöropsikoloji mezunları yıllık maaş tutarları 90.000 TL ile 100.000 TL arasında.
 • Danışmanlık alanında görev alan psikologlar yıllık olarak 72.000 TL ile 80.000 TL arasında maaş almaktadır.
 • Adli psikologlar yıllık olarak 60.000 TL ile 70.000 TL arasında maaş alır.
 • Klinikte psikoloji mezunları ise yıllık olarak 70.000 TL ile 80.000 TL aralığında maaş aldıkları söylenebilir.

Psikologlar Haftada Kaç Gün Çalışır?

Özel kurumlarda ya da kliniklerde genel olarak psikologların çalışma saatleri 09.00-18.00 şeklindedir. Fakat devlet kurumlarında psikologların çalışma saatleri 09.00-17.00 olarak değişmektedir.

Psikologların hangi sektörde görev aldığına bağlı olarak çalışma koşulları değişmektedir. Özel sektörde görev yapacak bir psikoloğun çalışma düzeni, danışanlarının yoğunluğuna ve kurumun şartlarına bağlı olarak değişmektedir. Türk psikologlar derneğinin etik yönetmeliğini inceleyebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı Psikolog Maaşları Ne Kadar?

Devlette psikolog maaşları 6.300 TL‘dir. Bekar ve çocuğu olmayan bir psikolog için net olarak bu tutarlarda maaş almaktadır. Eğer kişi evli ve çocuğu bulunuyorsa durumda devlette çalışan bir psikolog maaşı net 7.200 TL maaş almaktadır.

Psikolog Olmak İçin Kaç Yıl Okumak Gerekir?

Psikologlar 4 yıl lisans programını biterek tercih ettikleri dallara göre 2 yıl yüksek lisans yaparak psikolog olabilirler.

Psikiyati ve Psikolog Muayene Ücretleri Değişiyor mu?

Psikiyatri muayene ücretleri ile psikologların muayene ücretleri farklıdır.

Yorumlar

 1. Avatar of EmineEmine Kara EmineEmine Kara dedi ki:

  Psikolog hastalığı 3 yıldır var çalışmıyor