Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olma Şartları 2023

SMMM olmak için neler yapılması gerekiyor staj süreleri hakkında tüm merak edilenlerin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olma Şartları içeriğimizde detaylandırdık.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olma Şartları 2023

Serbest muhasebeci mali müşavir olmak için ne yapılmalı, nasıl olunur, ücretleri, şartları, sınav tarihleri, yeminli mali müşavir olmak için gerekli olan evraklar nelerdir içeriğimizde inceledik.

Yeminli ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Tarihleri

 • Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), 2023/1. dönem yeminli mali müşavirlik (YMM) sınavlarının 4-13 Mart’ta Ankara’da,
 • Serbest muhasebeci mali müşavirlik (SMMM) sınavlarının da 18-19 Mart’ta Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılacağını bildirdi.

Sınav Başvuru Tarihleri:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)’un Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, YMM sınavlarına ilk kez katılacakların 1-15 Şubat, tekrar katılacakların 6-22 Şubat döneminde başvurmaları gerekiyor.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adaylarda 15 Şubat 2023 itibarıyla sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları şartı aranıyor.

Sınava ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri 1-15 Şubat, tekrar katılacaklar için 10-24 Şubat olarak belirlendi.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 15 Şubat itibarıyla stajlarını, stajdan sayılan hizmetlerini ya da kurslarını fiilen tamamlamış olmaları gerekiyor.

Adaylar, ön başvurularını TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden yapabilecekler. Sınavların yapılacağı yerler ve programı serbest muhasebeci mali müşavirler odaları ile TÜRMOB Test Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER) internet sitelerinden duyurulacak.

Mali Müşavir Olmak İçin Hangi Bölüm Okunmalıdır?

Mali müşavir olabilmek için işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, ekonometri, çalışma ekonomisi, siyaset bilimi, ekonomi, bankacılık ve sermaye piyasası, bankacılık ve finans lisans bölümlerinin herhangi birinde eğitimlerini tamamlamak gereklidir. Bu bölümlerden mezun olan kişiler meslekte görev yapabilmeleri için yapmaları gereken bir takım şartlar bulunuyor. Öncelikle en az Lisans mezunu olan adayların 3 yıl sürecek olan SMMM staj süresini başlatabilmeleri için girecekleri SMMM sınavından gerekli olan en az 60 puanı almaları gerekmektedir.

Mali Müşavir Sınavı Nasıl Olur?

Mali Müşavir adaylar stajlarını başlatmak için başvuru yapılmalıdır. SMMM sınav başvuruları TESMER otomasyon istemi üzerinden online olarak yapılmaktadır. İlk kez Mali Müşavirlik sınavına girecek olan adaylar TEOS üzerinden ön başvurularını yapmalarının ardından belgenin çıktısını alarak sınav başvuru dosyası ile birlikte bağlı olduğu SMMM Odası Başkanlığına teslim etmeleri gereklidir. Başvuru yapılan sınavdan 7 ders üzerinden sorumlu olacak kişilerin her ders üzerinden 50 puan alması gereklidir. Ancak, 7 dersin sonunda ortalama puan 60 ve üzeri olması lazımdır.

Stajyer olarak mesleğe adım attığınızda, herhangi bir şirkette mali müşavir ile veya bir şirketin mali müşavirinin onayını alarak muhasebeci olarak işe başlayabilirsiniz. 3 yıl sürecek stajınız süresince maddi ve manevi olarak kendinize yatırım yapmanız gerekiyor.

3 yıllık sürenin bitiminden sonra sınava tekrar girmeniz gerekir. Staja başladığınızda girdiğiniz sınavla birebir aynı olmasa bile benzer bir sınavdan puan almanız gerekmektedir. Bu aşamada önemli olan 3 yıllık stajınız sırasında öğrendiklerinizdir. Staj süresince öğrendiğiniz her bilgi, gireceğiniz sınavda işinize yarayacaktır.

Final sınavında başarılı olursanız yeminli mali müşavir ile çalışmaya başlayabilir veya kendi işinizi açabilirsiniz. Yazımızın devamında sınav ve staj ile ilgili tüm detaylar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nasıl Olunur?

Yeminli Mali Müşavir olabilmek için maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, ekonometri, siyaset bilimi, iktisat, çalışma ekonomisi, bankacılık ve sermaye piyasası, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. SMMM mesleğini yapmak isteyen kişiler üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun oldukları takdirde hemen mesleğe başlayamazlar, işe başlamak için girmeleri gereken bir sınav ve bir program dahilinde yapmak zorunda oldukları staj eğitimi vardır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olmanın adımları şu şekildedir:

 • Üniversite mezunlarının yeminli mali müşavir olabilmeleri için müşavirlik sınavını geçmeleri gerekmektedir.
 • Serbest mali müşavir veya yeminli mali müşavir yanında 3 yıl staj yapmak zorunludur.
 • Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavından başarılı olarak geçenler iş hayatlarına serbest muhasebeci mali müşavir olarak başlayabilecektir.
 • SMMM olma şartlarını taşıyanlar, mali müşavirlik mesleğini kamuda ve özel sektörde yüksek bir maaş karşılığında icra edebilirler.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olma Şartları Nelerdir?

Serbest Mali Müşavir olabilmenin şartları şunlardır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir.
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak. (Ayırt Etme Gücü, Kısıtlılık, Erginlik şartlarına haiz olmak)
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak gerekiyor.
 • Mahkumiyet hali şartında mahkum olmama şartını yerine getirmelidir.
 • Ceza ve disiplin kovuşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak gerekiyor.
 • Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak gerekiyor.
 • Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı Yükseköğretim Kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer yükseköğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olma şartlarıdır.

SMMM olmak için yukarıda belirlenen tüm şartların adaylar tarafından yerine getiriliyor olması gerekmektedir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Staj Başlatma Sınavı 2023 Güncel

Her yıl 3 yarıyılda gerçekleştirilen Staj, Yeminli Mali Müşavirlik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik sınavlarının 2023 Sınav Takvimi ile TESMER tarafından duyurulacaktır. Duyuruları takip etmek için TESMER web sitesini ziyaret edebilirsiniz. SMMM olmadan önce staj giriş sınavında başarılı olmak gerekmektedir. 2023 yılı için staja başlama sınavı ön başvuruları alınacaktır.

SMMM stajı başlama süreci aşağıdaki gibidir:

 • Ocak dönemi için TESMER otomasyon yani TEOS sistemine giriş yapan adaylar ön başvurularını online olarak güncellemektedir. e-Devlet şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.
 • Uygulama giriş yaptıktan sonra, Aday İşlemleri bölümünden Staj Sınav Sistemi uygulamasına tıklanır.
 • Güncel vesikalık fotoğrafınızı renkli olarak sisteme eklemeniz gerekmektedir.
 • Başvuru tarihleri 2023 yılı Ocak ayından itibaren belirlenecektir. Başvurularınızı belirlenen tarihlerde TEOS üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
 • İlk kez sınava katılacak adaylar, web adresi üzerinden ön başvurusunu yaptıktan sonra bu belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyası ile birlikte bağlı bulunduğu SMMM Odası Başkanlığına teslim etmelidir.
 • Sınava katılmaya hak kazanan adayların başvuruları, ilgili Oda Başkanlığı tarafından yine aynı web adresi üzerinden onaylanacaktır.
 • SMMM 2023 sınav ücretleri ”TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin” TESMER banka hesaplarına yapabilecekleri gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden de ödenebilir.

SMMM Yeterlilik Sınavı Başvurusu ve Gerekli Evraklar Nelerdir?

Serbest Mali Müşavir olmak için yeterlik sınavı başvuru belgeleri aşağıdaki gibidir:

 • Sınav dosyası.
 • Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet kapısı üzerinden alınacak adli sicil belgesi.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 • Mezun Belgesi (Lisans / Yüksek Lisans/Doktora Mezun belgesi)
 • 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf.
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajının tamamlanmış olduğunu gösteren belgeler.
 • TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler
 • Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 350,00 TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacak adaylardan; 7 dersten sorumlu olanların 2.450,00 TL, 8 dersten sorumlu olanların ise 2.800,00 TL ödemeleri gerekir.

Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, ilgili vergi dairelerinden alınacak mükellefiyet tesis tarihini gösterir belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge, ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi bağımlı çalışanlardan, oda kayıt belgesi, ruhsat fotokopisi gibi belgeler istenir. 

Serbest Muhasebeci Belgesi Nasıl Alınır?

SMMM Staj giriş sınavını tamamlayan adaylar, SMMM yeterlilik sınavına girip, başarılı olduktan sonra Serbest Muhasebeci Belgesi olan çalışma ruhsatı alabilirler. Staj sınavı tamamlandıktan sonra, 1 yıl içinde SMMM yeterlilik başvuru dosyası açılır. Bu tarihten itibaren 3 yıl içinde yazılı sınavdan geçer not alarak başarılı olmak gerekmektedir. 8 alanda yapılan sınavda, her konu için geçme notu 50 ve üstü olarak belirlenmiştir. Tüm bölümlerin genel not ortalaması 60 olmalıdır.

Serbest Muhasebeci Asgari Ücretleri 2023 Yılında Ne Kadar?

SPK ve BDDK tarafından yapılacak danışmanlık, Anlaşmazlık Anlaşması, Tahkim, muhasebe denetimi işlemleri, bilirkişilik, tasfiye, ortaklık işlemleri, konkordato işlemleri, fizibilite raporu, vergi ve SGK Harçlarına İlişkin Esaslar Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmış Yeminli Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler. Meslek mensuplarının ilgili yılda uygulayacakları asgari ücret tarifesi TÜRMOB tarafından yayımlanır.

2023 yılında her alanda olduğu gibi SMMM hizmet bedelleri de güncellendi. 2023 yılı için serbest muhasebeciler tarafından verilecek tüm hizmetler için geçerli olacak ücret tarifesine göre ücret tahsil eder.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayınlanan SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesini ekleri için bağlantıya tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Smmm Sınav Komisyonu Kimlerden Oluşur?

SMMM komisyonu biri başkan olmak üzere yedi üyeden oluşur. Sınav komisyonu başkan ve üyeleri, Maliye Bakanlığınca önerilen dört aday, Yükseköğretim Kurulunca önerilen iki aday arasından biri ve Maliye Bakanlığınca önerilen dört aday arasından ikisi arasından seçilir.

Mali Müşavir Olmak İçin Yaş Sınırı Var mı?

Mali Müşavir olmak için yaş şartı yoktur. Lisans eğitimini tamamlamış kişiler YMM veya YMM olmak için başvuruda bulunabilirler.

Mali Müşavirin Görevleri Nelerdir?

SMMM ve YMM’lerin görevleri aşağıdaki gibidir:

 • Müşterilerinin Muhasebe defterlerini sürekli ve düzenli tutmak.
 • Muhasebe ve mali danışmanlık hizmeti sağlamak.
 • Gelir ve gider durumunu kontrol etmek.
 • Firmaların, kurumların ve tüzel kişilerin hesap denetimlerini takip etmek.
 • Müşterilerin mali denetimleri yasalara uygun yapmak.
 • Mali tutarsızlıkları belirlemek ve gerekli işlemleri yaparak problemlere çözüm bulmak mali müşavirlerin görevleridir.

SMMM’nin görev ve sorumlulukları ve YMM’ler yukarıda sayılan görev ve sorumlulukları 3568 Sayılı Kanun’da belirtilen şekilde yerine getirirler.

YMM Olma Şartları Değişti!

Lisans eğitiminden sonra üç yıllık muhasebe stajı yapmak zorunludur. En az 10 yıl yeminli mali müşavir olarak çalıştıktan sonra, yeminli mali müşavirlik sınavına girerek ve yeminli mali müşavir lisansı alarak meslek unvanı kazanılabilir.

Mali Müşavir Nedir?

Mali müşavir, gerçek veya tüzel kişi ve kurumların hesap bilgilerini düzenler, inceler, aktif, pasif ve sermaye hesaplarının girişlerini yapar.

Yeminli Mali Müşavir Nedir?

Yeminli mali müşavir, bir şirketin mali belgelerinin doğruluğundan ve düzeninden sorumludur. Muhasebe defterlerini tutmak dışında mali müşavirlerin tüm yetki ve sorumluluklarına sahiptirler. Mali müşavirden farklı olarak tasdik yetkisi verilmiştir.

Mali Müşavir maaşı ne kadardır?

Mali Müşavir en maaşı 18.270 TL En yüksek maaşı 42.320 TL’dir.

2 Yıllık Üniversite Mezunu Mali Müşavir Olabilir mi?

2 yıllık üniversite mezunları Mali müşavir olamaz. SMMM olabilmek için en az lisans mezunu olmak gerekmektedir.

Mali Müşavirlik Belgesi Kimler Alabilir?

Üniversitelerin işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, ekonometri, çalışma ekonomisi, siyaset bilimi, ekonomi, bankacılık ve sermaye piyasası, bankacılık ve finans lisans bölümlerinden mezun olan kişiler mali müşavir belgesi alabilir.

Mali Müşavir Staj Maaşı Ne Kadar?

Mali müşavir staj maaşları 9.940 TL ile 20.150 TL arasındadır. Ancak, her işletme SMMM stajı için maaş ödemesi yapmamaktadır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olabilmenin Özel Şartları Nelerdir?

3568 sayılı Yasanın 5. maddesine göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olmak için En az 3 yıl boyunca serbest muhasebesi mali müşavir ya da yeminli mali müşavirlerin yanında staj yapmak,
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olmak ve sınavı kazanmış olma, Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olanlarda, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olma şartı aranmaz. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatını almış olmak SMMM olmak için aranan özel şartlardır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.