Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olma Şartları 2022 Yeni Düzenleme

SMMM olmak için neler yapılması gerekiyor staj süreleri hakkında tüm merak edilenlerin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olma Şartları içeriğimizde detaylandırdık.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olma Şartları 2022 Yeni Düzenleme

Serbest muhasebeci mali müşavir olmak için ne yapılmalı, nasıl olunur, ücretleri, şartları, sınav tarihleri, yeminli mali müşavir olmak için gerekli olan evraklar nelerdir içeriğimizde inceledik.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olmak İçin İzlenecek Yol!

Mali müşavir olabilmek için gerekli olan işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, ekonometri, çalışma ekonomisi, siyaset bilimi, ekonomi, bankacılık ve sermaye piyasası, bankacılık ve finans lisans bölümlerinin herhangi birinde eğitimlerini tamamlayan kişiler meslekte görev yapabilmeleri için yapmaları gereken bir takım şartlar bulunuyor. Öncelikle en az Lisans mezunu olan adayların 3 yıl sürecek olan SMMM staj süresini başlatabilmeleri için girecekleri SMMM sınavından gerekli olan en az 60 puanı almaları gerekmektedir.

Mali Müşavir adaylar stajlarını başlatmak için başvuru yapılmalıdır. SMMM sınav başvuruları TESMER otomasyon istemi üzerinden online olarak yapılmaktadır. İlk kez Mali Müşavirlik sınavına girecek olan adaylar TEOS üzerinden ön başvurularını yapmalarının ardından belgenin çıktısını alarak sınav başvuru dosyası ile birlikte bağlı olduğu SMMM Odası Başkanlığına teslim etmeleri gereklidir. Başvuru yapılan sınavdan 7 ders üzerinden sorumlu olacak kişilerin her ders üzerinden 50 puan alması gereklidir. Ancak, 7 dersin sonunda ortalama puan 60 ve üzeri olması lazımdır.

Stajyer olarak mesleğe adım atmanızla birlikte bir mali müşavir yanında veya bir şirketin mali müşavirinin onayını alarak herhangi bir şirkette muhasebeci olarak işe başlayabilirsiniz. 3 yıl sürecek olan staj sürenizde maddi manevi olarak kendinize yatırım yapmanız gerekiyor.

3 yıllık sürenin bitmesinin ardından tekrardan bir sınava girmeniz gerekiyor. Stajınızı başlatacağınız zaman girmiş olduğunuz sınav ile birebir aynı olmasa da benzer olan sınavdan başarışı puan almanız gerekmektedir. Bur aşamada önemli olan 3 yıllık staj sürenizde neleri öğrendiğiniz önemlidir. Gireceğiniz sınavda staj süresinde öğrendiğiniz her bilgi işinize yarayacaktır.

Son olarak katıldığınız sınavdan başarılı olmanız durumunda bir serbest muhasebeci mali müşavir yanında çalışmaya başlaya bilir yada kendi işyerinizi açabilirsiniz. Yazımızın devamında sınav ve staj hakkında tüm detaylar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nasıl Olunur?

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olmak için Üniversitelerin, maliye, kamu yönetimi, Uluslararası ilişkiler, ekonometri, siyaset bilimi, ekonomi, çalışma ekonomisi, bankacılık ve sermaye piyasası, İktisadi ve idari bilimler fakültesi, Bankacılık ve finans lisans bölümlerinden mezun olma gereklidir. Bu bölümlerden mezun olan kişiler Sınav sonrasında mali müşavir olmaya hak kazanan kişilerdir. SMMM mesleğini yapmak isteyen kişiler üniversitelerin ilgi bölümlerinden mezun olmaları durumunda hemen mesleğe başlayamaz, göreve başlayabilmeler için girmeleri gereken sınav ve belirli süre aralığında yapmaları gereken staj eğitimi bulunmaktadır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olma adımları aşağıdaki gibidir:

 • Üniversiteden mezun olanların serbest muhasebeci mali müşavir olabilmesi için müşavirlik sınavını kazanması gerekmektedir.
 • 3 yıl boyunca serbest muhasebesi mali müşavir ya da yeminli mali müşavirlerin yanında staj yapması gerekmektedir. 
 • Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavından başarılı olarak geçenler iş hayatlarına serbest muhasebeci mali müşavir olarak başlayabilecektir.
 • SMMM olmanın şartlarını taşıyanlar yüksek maaş karşılığında kamu ve özel sektörde mali müşavirlik mesleğini icra edebilirler.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olma Şartları 2022 Yılında Nelerdir?

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olma şartları aşağıdaki gibidir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir.
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak, (Ayırt Etme Gücü, Kısıtlılık, Erginlik şartlarına haiz olmak)
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak gerekiyor.
 • Mahkumiyet hali şartında mahkum olmama şartını yerine getirmelidir.
 • Ceza ve disiplin kovuşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak gerekiyor.
 • Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak gerekiyor.
 • Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı Yükseköğretim Kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer yükseköğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olma şartlarıdır.

SMMM olmak için yukarıda belirlenen tüm şartların adaylar tarafından yerine getiriliyor olması gerekmektedir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Staj Başlatma Sınavı 2022 Güncel

Her yıl 3 dönem halinde yapılan Staja Başlama, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik, Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik  sınavları 2022 yılı Sınav Takvimi ile, TESMER tarafından açıklanacaktır. Duyuruları takip etmek için TESMER sitesini ziyaret edebilirsiniz. SMMM olmadan önce, staj giriş sınavından başarılı olmak gerekmektedir. 2022 yılı için staj başlatma sınav ön başvuruları alınacaktır.

SMMM stajı başlama süreci aşağıdaki gibi ilerler:

 • Ocak dönemi için TESMER otomasyon yani TEOS sistemine giriş yapan adaylar ön başvurularını online olarak güncellemektedir. e-Devlet şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.
 • Uygulama giriş yaptıktan sonra, Aday İşlemleri bölümünden Staj Sınav Sistemi uygulamasına tıklanır.
 • Güncel vesikalık fotoğrafınızı renkli olarak sisteme eklemeniz gerekmektedir.
 • Başvuru tarihleri 2022 yılı Ocak ayından itibaren belirlenecektir. Başvurularınızı belirlenen tarihlerde TEOS üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
 • İlk kez sınava katılacak adaylar, web adresi üzerinden ön başvurusunu yaptıktan sonra bu belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyası ile birlikte bağlı bulunduğu SMMM Odası Başkanlığına teslim etmelidir.
 • Sınava katılmaya hak kazanan adayların başvuruları, ilgili Oda Başkanlığı tarafından yine aynı web adresi üzerinden onaylanacaktır.
 • SMMM 2022 sınav ücretleri ”TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin” TESMER banka hesaplarına yapabilecekleri gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden de ödenebilir.

SMMM Yeterlilik Sınavı Başvurusu ve Gerekli Evraklar Nelerdir?

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olma için girilecek yeterlilik sınavı başvuru evrakları aşağıdaki gibidir:

 • Sınav dosyası
 • Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet kapısı üzerinden alınacak adli sicil belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Mezun Belgesi (Lisans / Yüksek Lisans/Doktora Mezun belgesi)
 • 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajının tamamlanmış olduğunu gösteren belgeler
 • TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler
 • Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 220,00 TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacak adaylardan; 7 dersten sorumlu olanların 1.540,00 TL , 8 dersten sorumlu olanların ise 1.760,00 TLödemeleri gerekir.
 • Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, ilgili vergi dairelerinden alınacak mükellefiyet tesis tarihini gösterir belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge, ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi bağımlı çalışanlardan, oda kayıt belgesi, ruhsat fotokopisi gibi belgeler istenir. 

Serbest Muhasebeci Belgesi Nasıl Alınır?

SMMM Staj giriş sınavını tamamlayan adaylar, SMMM yeterlilik sınavına girip, başarılı olduktan sonra Serbest Muhasebeci Belgesi olan çalışma ruhsatı alabilirler.

Staj sınavı tamamlandıktan sonra, 1 yıl içinde SMMM yeterlilik başvuru dosyası açılır. Bu tarihten itibaren 3 yıl içinde yazılı sınavdan geçer not alarak başarılı olmak gerekmektedir. 8 alanda yapılan sınavda, her konu için geçme notu 50 ve üstü olarak belirlenmiştir. Tüm bölümlerin genel not ortalaması 60 olmalıdır.

Serbest Muhasebeci Asgari Ücretleri 2022’de Ne Kadar?

Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan Danışmanlık, Uyuşmazlık anlaşma, Hakemlik, SPK ve BBDK tarafınca yaptırılacak muhasebe denetim işlemleri, bilirkişilik, tasfiye, ortaklık işlemleri, konkordato işlemleri, fizibilite raporu, vergi ve SGK işlem takibi gibi işlemlerinde geçerli olacak ücret tarifesi ilgili yılda meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi TÜRMOB tarafından yayınlanmaktadır. 2022 yılında her alanda olduğu gibi SMMM hizmet bedelleri de güncellenmiştir. Serbest muhasebecilerin 2022 yılı için verecekleri tüm hizmetlerde geçerli olacak ücret tarifesi üzerinden ücret tahsil etmektedir. Bu yıl için ücret tarifesi de 22 Aralık 2021 Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayınlanan 2022 yılı SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesini ekleri için bağlantıya tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Smmm Sınav Komisyonu Kimlerden Oluşur?

SMMM komisyonunda bir kişi başkan olmak üzere toplamda yedi üye oluşturmaktadır. Sınav komisyonu başkan ve üyeleri, dördü Maliye Bakanlığı vergi denetim personeli arasından, biri Yükseköğretim Kurulu’nun önereceği iki aday arasından, ikisi Maliye Bakanı tarafından Birliğin önereceği dört aday arasından seçilir.

Mali Müşavir Olmak İçin Yaş Sınırı Var mı?

Mali Müşavir olmak için yaş şartı bulunmamaktadır. Lisans eğitimini tamamlayan kişiler SMMM veya YMM olmak için başvuruda bulunabilir.

Mali Müşavirin Görevleri Nelerdir?

SMMM ve YMM’lerin görevleri aşağıdaki gibidir:

 • Müşterilerinin Muhasebe defterlerini sürekli ve düzenli tutmak.
 • Muhasebe ve mali danışmanlık hizmeti sağlamak.
 • Gelir ve gider durumunu kontrol etmek.
 • Firmaların, kurumların ve tüzel kişilerin hesap denetimlerini takip etmek.
 • Müşterilerin mali denetimleri yasalara uygun yapmak.
 • Mali tutarsızlıkları belirlemek ve gerekli işlemleri yaparak problemlere çözüm bulmak mali müşavirlerin görevleridir.

SMMM ve YMM’lerin görev ve sorumlulukları 3568 sayılı kanunda belirtilen yukarı da sıraladığımız görev ve sorumlulukları yerine getirmektedir.

2 Yıllık Üniversite Mezunu Mali Müşavir Olabilir mi?

2 yıllık üniversite mezunları Mali müşavir olamaz. SMMM olabilmek için en az lisans mezunu olmak gerekmektedir.

Mali Müşavirlik Belgesi Kimler Alabilir?

Üniversitelerin işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, ekonometri, çalışma ekonomisi, siyaset bilimi, ekonomi, bankacılık ve sermaye piyasası, bankacılık ve finans lisans bölümlerinden mezun olan kişiler mali müşavir belgesi alabilir.

Mali Müşavir Staj Maaşı Ne Kadar?

Mali müşavir staj maaşları 5.500 TL ile 8.860 TL arasındadır. Ancak, her işletme SMMM stajı için maaş ödemesi yapmamaktadır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olabilmenin Özel Şartları Nelerdir?

3568 sayılı Yasanın 5. maddesine göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olmak için En az 3 yıl boyunca serbest muhasebesi mali müşavir ya da yeminli mali müşavirlerin yanında staj yapmak,
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olmak ve sınavı kazanmış olma, Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olanlarda, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olma şartı aranmaz. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatını almış olmak SMMM olmak için aranan özel şartlardır.

Yorumlar

 1. Avatar of EMİNE ALKIN EMİNE ALKIN dedi ki:

  7 ders ve 8 dersten sorumlu olmak nedir?