Sicil Affı Başvurusu Nereye Yapılır? Başvuru Formu

Bankalara borcu olan esnaf emekli ve tüm vatandaşlarımız Kredi sicil affı yasasının yürürlüğe girmesini bekliyor. Bankalara sicil affı için başvuruları yasanın meclisten geçmesinin hemen ardından yapılabilecek. Peki milyonlarca borçluyu ilgilendiren kredi sicil affından yararlanmak Bankalara Kredi Affı Başvurusu Nasıl Yapılır, için başvuru şartları neler? Kara listeden çıkmak için nereye başvurmak gerekiyor, Daha önce borçlu olanlar sicil affından nasıl yararlanacaklar, Bankalara başvuru yapmak gerekiyor mu, Borçlulara yeniden kredi verilecek mi, Tüm detayları araştırdık.

Sicil Affı Başvurusu Nereye Yapılır? Başvuru Formu

Koronavirüs salgını, sağlık başta olmak üzere ülkemizde ki birçok kesimi de hem maddi hem manevi sıkıntıya düşürdü. Pandemi yasaklarından en çok etkilenen kesimlerin başında da esnaf geldi. Özellikle küçük esnaf kısıtlamalardan dolayı zor günler geçirirken, hükümetin destekleriyle ayakta kalabildi.

Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve kredi borçları… Esnafın en azılı belası. Hükümet milletvekillerinin TBMM’ne sunduğu kanun teklifinde esnaf için önemli bir adım atıldı. Borçlarını zamanında ödeyemeyen esnafın uzattığı yardım eline Hükümet yetişti.

TBB Açıkladı! Risk Merkezi Kayıtları Temizleniyor..

Türkiye Bankalar Birliği’nin yaptığın açıklamalara göre borcu olan vatandaşlar bu borçlarını 31 Aralık 2021 tarihine kadar öderse Risk Merkezi’nde sicili etkileyen kayıtlar temizlenecek ve olumlu olarak işlemlerine devam edecekler. Ayrıca bu yapılandırma kapsamı ile merak edilen tüm sorulara TBB tarafından yanıt verildi.

Kimlerin Sicili Temizlenecek?

Bu yeni yapılandırma gereğince aşağıdaki borçları olan vatandaşlar bu kapsamda değerlendirilecek.

 • Gerçek veya tüzel kişilerin bireysel kredileri,
 • Gerçek veya tüzel kişilerin ticari kredi borçları,
 • Karşılıksız çek,
 • Protestolu senedi olan vatandaşları kapsamaktadır.

Bu borçları olan vatandaşları yapılandırma yaparak sicillerini temizleyebilecek.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borç yapılandırılma düzenlemesine ilişkin merak edilen soruları cevapladı. İşte 10 soruda yapılandırma..

Esnafa Geçici Sicil Affı Getirildi

Torba yasaya sicil ve çek affı da eklendi. Meclisten geçen torba teklifte karşılıksız çek ve sicil affı meclis gündemindeki torba yasa ile hayata geçirildi. İlgili torba yasa meclis kurulunda kabul edildikten sonra 7326 sayılı yapılandırma kanunu olarak 9 Haziran tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 7326 sayılı Kapsamlı borç yapılandırma kanunun içinde esnafları da yakından ilgilendiren birçok madde yer aldı.

Bu kapsamda; karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmayacağı hususunda düzenleme yapılması amaçlanıyor.

Matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile kamu borç yapılandırmasını da içeren kanun teklifinde; esnafa geçici ‘sicil affı’ geldi. Esnafların karşılıksız çek ve sicil affı da eklendi. Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin, yükümlülüklerine uymaları halinde geçmiş ödemedeki olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak.

kredi-sicil-affı
Esnafa geçici Sicil affı getirildi.

Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin olumsuz kayıtlarının belli koşullarla silinmesini içeren geçici sicil affı getirildi.

YAPILANDIRMA YAPANA SİCİL AFFI

Borca ait anapara veya taksit ödeme tarihi 20 Mayıs 2021’den önce olup, kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, borcun ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 2021’e kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.

Herkese Temiz Sayfa! Kredi, Kredi Kartı, Çek, Senet Borcunda Sicil Temizleniyor

TOBB’a aidat borçları borçlar hakkında düzenleme yapıldı. 3568 sayılı SMMM ve YMM’lik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ne olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamının birinci taksiti bu kanunun yayımı tarihini takip eden 3. ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemlerde ve azami toplam 6 eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek.

TOBB’a aidat borçları asılları tamamının, birinci taksiti bu kanunun yayımlandığı tarihi takip eden 4. ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemlerde ve azami toplam 6 eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek.

Esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’na olan katılma payı, esnaf ve sanatkârların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borç asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 3. ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemlerde ve azami toplam 6 eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizinin tahsilinden vazgeçilecek.

Hükümetin pandemi sürecinde 7326 sayılı yapılandırma kanunu kapsamına aldığı esnafa geçici sicil affı detayları bu şekilde. Kısaca esnaflar borcun ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 2021’e kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde geçici sicil affından yararlanabilecek.

Kredi Sicil Affı ve Başvuru Yöntemi

Sicil affı başvuruları bankalara borçlu olan ve bu nedenle bankaların kara listesinde adı bulunan milyonlarca borçlunun umudu olmuş, yasa yürürlüğe girdiğinde artık kötü sicile sahip olanlar için yasa finansman sorunlarına çözüm getirecek olması beklentileri artırmıştı.

Bankaların kara listesine girenlere sicil affı, yatırımcılara vergi ve harç yapılandırmasını getiren yasa kapsamında Sicil affı yasası Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girdiği andan itibaren başvuruları başlatılacak. Başvuru için herkes yasanın yürürlüğe girmesini bekliyor. Kara listede yer alan ve kredi notu düşen bankaların esnaf kredilerinden yararlanamayan binlerce esnaf sicil affı yasalaştığında bankalara başvuru yapabilecek.

Kara listede olan ve bu nedenle bankalardan kredi ve kredi kartı alamayan milyonlarca kişiye sicil affı yasası çözüm getirecek. Hükumet sicili bozuk olanların bankalardan daha kolay finansman sağlayabilmesi için sicil affı yasasını ele alacak. Finansman kuruluşlarındaki çeşitli borç bakiyelerini kapatmakta zorlanan, aylık taksit ödemelerini zamanında yapmayan ve bu nedenle kredi notu düşük olan ve bankaların kara listesinde bulunan özel ve tüzel kişilerin zaman kaybetmeden bankalara başvuruda bulunması gerekiyor.

Kredi sicil affı yasası yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde bankalara başvuran özel ve tüzel kişilere bu sayede beyaz bir sayfa açılacak. Peki bankalara niçin başvuru yapılıyor? Tabi ki geçmiş borçların tamamının kapatılması ve borç yapılandırma yapmak için başvuru yapılacak.

Kimler Sicil Affına Başvurabilecek?

Bankalara borcun ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 2021’e kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, geçmiş borçlarını ödemek ve peşin olarak kapatmak için yapılan başvurular (yani yapılandırma yapılması) sayesinde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak. Ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan herkes kobi, işletme, tüccar, esnaflar ve özel kişiler karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin kayıtları için sicil affından yararlanabilecek.

Geçmişte bankalar ile yaşanan sıkıntılar nedeniyle kredi alamayan KOBİ ve özel kişiler bankalardan daha kolay kredi alabilecek.

Sicil Affından Yararlanma Şartları Nelerdir?

Sicil affından yararlanmanın şartları ise oldukça basit. Borçlular mutlaka yasa yürürlüğe girdiği tarihten (altı) 6 ay içinde borçlarının tamamını ödemesi yapılandırma yapılması şartıyla aftan yararlanmış olacak. Borcun tamamını peşin olarak ödeyen kişiler haricinde borç bakiyesini toplamını kapatmak için ödeme gücü olmayan özel kişi ve kobiler yine altı ay içinde bankalara başvuru yaparak borçlarının yapılandırılmasının talebinde bulunarak borcu 6 ay içinde faizi ile birlikte kapatarak veya yapılandırarak aftan yararlanabilecek.

Bankalara Kredi Affı Başvurusu Nasıl Yapılır?
Bankalara Kredi Affı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bankalara borç ödeme gayretinde bulunan borçluların banka nezdinde bu gayretleri sebebiyle isimleri kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak. Yani borcunu ödemek yapılandırmadan yararlanmak için bankalara başvuru yapan kişilerin borçlarını kapatma başvurusunda bulundukları için kredi notları dikkate alınmadan kredi verilebilecek. Bilindiği gibi kişilerin kredi notlarına dair bilgiler KKB de yani Türkiye Bankalar Birliği risk merkezinde kayıtları tutuluyor. Bankalar KKB kayıtlarını dikkate alınmayacak.

Kredi Sicil Affı Yasası Neler Getiriyor?

Bankalardan kredi ve kredi kartı borcunu zamanında ödemeyen ve günlerini aksatan kişilerin borç tahsilleri eğer 3 ay içinde ödenmediği tespit edilirse bankalar borcun tahsili için gerekli resmi işlemleri başlatabiliyor. 3 ay içinde yani 90 gün boyunca borç ödemediğiniz tespit edildiğinde banka borcun tahsili için yasal takip işlemi başlatarak banka avukatına gönderilerek işlemler başlatılıyor. (Bu süreç pandemi ile birlikte 180 güne çıkarıldı) Yani kişiler yasal takibe düştüğü andan itibaren isimleri kara listeye alınıyor. Kara listeye giren kişiler bankalardan 5 yıl boyunca tüm bankacılık hizmetlerinden mahrum kalıyor Ne bir kredi başvurusu kabul ediliyor ne de kredi kartı başvuruları onaylanıyor. Başvuruları 5 yıl içinde hiçbir şekilde kabul edilmeyen milyonlarca borçlu için yasa büyük bir umut oldu. Yasadan yararlanmak için şartları yerine getiren özel ve tüzel kişiler af sayesinde 5 yıl bekleme süresinden muaf oluyor ve istediği zaman bankalardan kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı açtırabiliyor tüm bankacılık hizmetlerinden yararlanabilmesi için önü açılıyor.

Bankalara Kredi Affı Başvurusu Nasıl Yapılır?
Bankalara Kredi Affı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kara listeden çıkanlar bu süre içinde kredi kullanarak bankalara borçlarını zamanında ve düzenli olarak ödeme yapmaları halinde bankalara kredi için başvuru yaparak kolaylıkla kredi alabilecek.

Bankalara Kredi Affı Başvurusu yaparak yapılandırmadan yararlanacak olan özel kişi ve tüzel kişilerin kredi notlarının yükseltilmesi ve 5 yıl bekleme süresinden muaf olması ile bu yıl verilecek devlet destekli kredi ve farklı kredi kampanyalarından yararlanabilmeleri kolaylaştırılacak. İsteyen herkes bu yıldan itibaren bankalardan istediği kredi için başvuru yapabilecek.

Sicil Affından Kimler Yararlanacak?

 • 31 Aralık 2021’e kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde,
 • Anapara veya taksit ödeme tarihi 20 Mayıs 2021’den önce olup, kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçluları,
 • Borçlarının tümünü ödemek için yapılandırmadan yararlanmak isteyen ve borç kapatma kredisi kullanan müşteriler,
 • Banka tarafından kara listeye düşmelerine sebep olan borçları yapılandırılanlar,

Sicil Affı İçin Nereye Başvuru Yapılacak?

Henüz bankalara yapılacak başvuru ile ilgili bir mevzuat yayınlanmadı ancak, kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte tüm bankaların kanun gereğince işlem yapmaları gerekiyor. Yani vatandaşlar kanun hükümlerini ileri sürerek, bankalara yeniden yapılandırma ve borç kapatma başvurusu yapabilecekleri gibi, kredi sicil affı ile ilgili sicil temizleme ve kara listeden çıkma taleplerinde bulunabilirler. ( Söz konusu af geçici sicil affı olarak değerlendirildiğinden kara listeden çıkarılma durumu BBDK insiyatifinde olacaktır)

TBB BİLGİLENDİRME NOTU SSS

Türkiye Bankalar Birliği yapılandırma kapsamındaki bu düzenlemeye ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Risk Merkezi tarafından hazırlanan raporda yapılandırma sürecine ilişkin soru-cevap şeklinde kapsamlı bilgilere yer verildi. İşte TBB’nin yayımladığı bilgilendirme notunda ön plana çıkan sorular ve yanıtları…

Düzenleme ne zaman yürürlüğe girdi?

Düzenleme 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girdi.

Düzenlemenin kapsamı nedir?

Gerçek ve tüzel kişilerin karşılıksız çek, protestolu senet, bireysel ve ticari nitelikli kredi kartı dahil tüm kredi borçlarını kapsamaktadır. Borçların vadesinin (son ödeme tarihinin) 20 Mayıs 2021 tarihinden önce olması ve 20 Mayıs 2021 tarihi itibariyle kısmen veya tamamen ödenmemiş olması gerekmektedir. Buna göre, yukarıda belirtilen borçlarınızın 31 Aralık 2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması durumunda, Risk Merkezi nezdindeki bu kayıtlarınız bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacaktır.

1- Düzenleme hangi borçları kapsıyor?

Gerçek ve tüzel kişilerin karşılıksız çek, protestolu senet, bireysel ve ticari nitelikli kredi kartı dahil tüm kredi borçlarını kapsıyor. Borçların vadesinin 20 Mayıs’tan önce olması ve bu tarih itibarıyla kısmen veya tamamen ödenmemiş olması gerekiyor. Borçların 31 Aralık’a kadar ödenmesi, yeniden yapılandırılması durumunda Risk Merkezi nezdindeki kayıtlar dikkate alınmayacak.

2- Vadesi 20 Mayıs öncesinde kalan borçları kapsıyor mu?

Düzenleme, vadesi 20 Mayıs 2021 tarihinden önce olup, ödenmemiş borçları kapsıyor. Vadesi, diğer bir ifadeyle ödenmesi gereken tarihi, bu tarihten sonra olan borçlar düzenleme kapsamında bulunmuyor.

3-Borç bilgileri nasıl öğrenilecek?

Borcun bulunduğu banka veya finansal kuruluştan öğrenilebilir. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından, gerçek ve tüzel kişilerin kendilerine ait kredi, kredi kartı, çek ve senet bilgileri ile ilgili rapor sunuluyor. Sadece gerçek kişilere, e-Devlet kanalı üzerinden rapor hizmeti veriliyor. Aynı gün içerisinde 1 adet olmak üzere her ay 4 adet rapor ücretsiz rapor alınabiliyor.

4-Ödeme yapıldığında risk merkezi kayıtlarına yer alacak mı?

Borcun tamamının ödenmesi, yeniden yapılandırılması halinde, bundan sonraki finansal işlemlerde Risk Merkezi nezdindeki bu kayıtlar banka ve finansal kuruluşlarca dikkate alınmayacak. Düzenleme kapsamına giren borç ve ödeme bilgileri mevzuat kapsamında Risk Merkezi kayıtlarında yer almaya devam edecek.

5-Borç ödeme, yeniden yapılandırma, taleplerimizi nereye yapabilirim?

Borcunuzun bulunduğu banka veya finansal kuruluşa başvuru yapılması gerekiyor.

6-Borcumu yapılandırmak için başvurdum, talebin olumlu karşılanmadı ne yapabilirim?

Banka veya finansal kuruluş ile imzalamış olduğunuz kredi sözleşmesi şartlarında herhangi bir değişiklik yapılması, her iki tarafın da anlaşması ile mümkündür. Bu nedenle, yeniden yapılandırma talebiniz, banka veya finansal kuruluşun ticari kararına bağlıdır.

7- Borcumu ödediğimi nasıl belgelendirebilirim?

İlgili banka veya finansal kuruluşa başvurup, buna ilişkin yazı alarak veya Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nden Risk Merkezi Raporu alarak belgelendirilebilir.

8- Borcun ödenmesi halinde risk merkezi raporunda ne zaman görülebilir?

Kredi kartı dâhil kredi borcuna ilişkin ödeme bilgileri e-Devlet haricindeki kanallar üzerinden, ödeme tarihini takip eden bir sonraki ay sonunda, e-Devlet kanalı üzerinden; ödeme tarihini takip eden 2 iş günü sonrasında, karşılıksız çeke ilişkin ödeme bilgileri ödeme tarihini takip eden 2 iş günü sonrasında görülebilir. Protestolu senede ilişkin ödeme bilgileri de ödeme tarihini takip eden 1 iş günü sonrasında görülecek.

9- Bireysel kredi, kredi kartı borcumu ödediğimi banka, finansal kuruluşlar ne zaman görebilir?

Borcun ödendiği tarihi takip eden 3’üncü iş gününden itibaren görebilir. Ticari krediler için de aynı süre geçerli.

10- Borcumu ödersem yeni kredi kartı alabilecek miyim?

Kredi kararı, banka ve finansal kuruluşların Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelere göre vereceği ticari karar niteliğindedir. Risk Merkezi raporundaki borç bilgilerinin eksik, hatalı olması durumunda da borcun bulunduğu banka, finansal kuruluşa başvurulacak.

Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna eklenen geçici maddeye ilişkin Bilgilendirme Notunu incelemek için tıklayınız.

Geçtiğimiz yıllarda kredi kartlarının borçlarının 72 aya vadelendirilmesi için mevzuat Resmi Gazete’ de yayımlandı. Mevzuat metnine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Sicil affının söz konusu olmadığı durumlarda ise kara listeden çıkmak için pek çok yöntem bulunmaktadır. Sicilin temizlenmesi için borçlarınızı en kısa sürede ödemeniz gerekiyor. Ayrıca bankalardan borç yapılandırması yaparak da kara listeden çıkmanız mümkün olmaktadır.

Ancak tamamen sicilinizin temizlenmesi 5 yıl sürecektir.

Sicil affı başvuruları 31 Aralık 2021 tarihinde sona ermiş olup, 2022 yılında ise sicil affı ile ilgili yeni bir düzenleme yapılması halinde en güncel bilgilerden haberdar olmak için bizi takip edin.!

Yorumlar

 1. Avatar of Erim Erim dedi ki:

  Banka sicil affi icin nere dikekce veriliyor

 2. Avatar of Mehmet Gökalp Mehmet Gökalp dedi ki:

  Borçları kapatalı 6 sene oldu ama ortada hiçbir şey yok bankalar ne kredi kart ne kredi nede esnek hesap veriyorlar. Hatta borçları çok kısa bir sürede ödememe rağmen.

 3. Avatar of Sedat Sedat dedi ki:

  Kredi çekmek istiyorum sicilim bozuldu ama borcum yok Nasıl Çek’e bilirim

 4. Avatar of Derya Derya dedi ki:

  Sicil af için nereye gitmeliyim