Şirketlere Devlet Destekli Kredi (Ticari Kobi)

Şirketlere Devlet Destekli Kredi (Ticari Kobi)
A+
A-

KOSGEB girişimcilere ve Kobilere finansman desteği sunan kurumlar arasında yer almaktadır. Dönem dönem faizsiz kredi ve hibe veren kurumun 300 bin TL faizsiz kredi desteği sunacağı duyurulmuştur. Kredi ve hibe şartlarını, makine ve diğer hibe verilen sektörleri sizler için Şirketlere Devlet Destekli Kredi konumuzun içeriğinde araştırdık. 60 ay vadeli ve 0 faizli krediden yararlanmak için şartları taşımanız durumunda hemen kuruma başvuru yaparak, şirketlere kosgeb desteği, Kobi destek kredisi 300 bin TL, Limited şirketler nasıl kullanılır, Faiz desteği almak için neler yapılmalıdır, Kobi destek kredisi şartları, Kobi kredisi ve şirketlere kredi kobi gelişen işletmeler pazarı desteklerini birlikte inceleyelim.

Şirketlere KOSGEB Destekleri

Kosgeb, girişimci destekleri, araştırma ve geliştirme, işletme geliştirme, laboratuvar hizmetleri ve Kobi finansman destekleri ile her sektöre finansman sağlayan kurumlar arasında yer almaktadır. Kobiler için verdiği kredi destek programları olan kurumun destekleri verilmeye devam edecek. Kosgeb, kredi faiz destekleri ile küçük ve orta ölçekli işletmelere belirli koşullar dahilinde nakit akışı sağlamaktadır. Kobiler’ in uluslar arası ülkeler ile pazar içinde rekabet gücünü artırmak, istihdam alanı oluşturmak, üretimde kaliteyi artırmak, Kobiler’ in ihracat faaliyetleri içinde bulunmalarını sağlamak amacı ile kredi verilmektedir.

 • Faiz destekleri ile mevcut işletmelerin finansman sorunlarına çözümler aranır.
 • Bu sebeple, işletme ve yatırım için gerekli olan sermayenin ve ihracat faaliyetleri için faiz giderleri karşılanır.
 • Kurum tarafından verilecek olan faiz desteğinin üst limiti 300 bin TL olarak belirlenmiştir.
 • Bu destekler her işletme için ayrı ayrı verilecektir.
 • Kobilere verilecek olan kredilerin vadeleri 60 ayı geçmeyecek şekilde belirlenir.
 • Faiz oranları ise cari faiz oranlarından düşük olmak zorundadır.
 • Faiz oranlarının belirlenmesinde yerli ve yabancı bankalar önemli rol oynamaktadır.
 • Detaylar imzalanan protokol neticesinde belirlenir.
 • Geri ödeme koşulları da yine bu bankaların vereceği teklifler incelenerek kararlaştırılacaktır.

Kobi kredisi veren bankalara ulaşarak bu bankalardan da kredi alabilirsiniz.

300 Bin TL Faizsiz Kredi

27354 sayılı Kosgeb Kobi Kredi Faiz Yönetmeliği ‘ne göre 300 bin TL. tutarında faizsiz kredi verilmesi planlanmıştır. Yönetmeliğin amacı ülkenin Sosyo-Ekonomik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Kobiler’ in etkinliğini artırmak, sanayide entegrasyon faaliyetlerini ekonomik gelişmeler çerçevesinde geliştirmek, rekabet düzeyini artırmak amaçlanmaktadır. Bu sebeple uygun koşullar dahilinde nakit olmayan ya da nakit temini için, KOSGEB tarafından geri ödemeli ya da hibe şeklinde destekler verilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda protokol neticesinde anlaşılan banka, işletmelere ve girişimcilere Türk Lirası ya da döviz cinsinden kredi kullandırabilir ya da faiz desteği sağlayabilir.  Kredi üst limitleri ve detaylar Kosgeb İcra Komitesi tarafından belirlenir.

İşletmelerin bu desteklerden yararlanabilmesi için yasaklı olmamaları gerekmektedir. Kredi riskleri ise bankaya ait olmaktadır. Ayrıca 26858 sayılı Bakanlar Kurulu kararları ile Kobilere verilen kredilerin vadelerinin 48 ay olması kararlaştırılmış ve detayların bankalar ile imzalanacak olan protokol neticesinde bildirileceği ilan edilmiştir. Kosgeb, kredi faiz desteği ile, işletmelerin ve girişimcilerin ihtiyaç duydukları meblağları belirleyerek, kredi programları hazırlamaktadır. Daha sonra bankalar ile yapılacak olan protokoller çerçevesinde kredi detayları (faiz oranı, ipotek tesis giderleri, vade, kar payı)  düşünülerek imzalanır.

300-bin-tl-faizsiz-kredi
300 Bin TL Faizsiz Kredi

Destek ile aslında kredilerin tutarlarının bir kısmı ya da tamamı kurum tarafından karşılanırken, dosya masrafı, vergi gibi ekstra giderler işletme tarafından karşılanmaktadır. Yönetmelikte ifade edilen şekli ile kredi faiz desteklerinin  en yüksek vadesi 48 ayı yani 4 yılı geçemeyecektir. Kredi limitleri ise 300 bin TL tutarında olacaktır. Taahhüdün gerekli görüldüğü durumlarda, program içerikleri kurum tarafından belirlenen bir taahhüt belgesi istenebilecektir.

Kosgeb desteklerinden yararlanan işletmenin yasaklı olduğu ya da şartlara uymadığı tespit edilirse faiz desteği iptal edilecektir. Desteğin mevzuat dışında kullanılması durumunda yeni destek içi yapılacak olan başvurular durum netleşene kadar kabul edilmeyecektir. Kosgeb tarafından alınacak olan faizler, yasal faiz ile birlikte işletme ve girişimcilerden alınacaktır. Ancak uyuşmazlık durumu sona erdiğinde tekrar destek başvuruları kabul edilecektir. Kosgeb yerli üretime %100 destek sağlıyor.

Faiz Desteği Almak İçin Uygulanacak Adımlar

 • İşletme desteğinden yararlanmak için başvurular kurum ile protokol imzalayan bankanın yazılım sistemleri üzerinden yapılmaktadır.
 • Bankalar, Kobilerin kredi taleplerini kurumun hizmet merkezine dijital ortamdan iletir. Bu süreç ön onay alınması için gereklidir.
 • Hizmet merkezi tarafından ön onay verildikten sonra, başvurular banka tarafından değerlendirilecektir. Yani bu süreçte işletmenin kredi kullanabilmesi için sicili izlenecektir.
 • Kredi başvurusu kabul edilen işletmeler Temerküz şubeye yönlendirilir.
 • Genel Müdürlük tarafından başvurusu onaylananların bilgileri faks yolu ile kuruma kesin onay verilmesi için gönderilecektir.
 • Kuruma banka tarafından gönderilen isimlerin beş iş günü içinde kredi başvuruları dijital ortamda onaylanacaktır. Şayet eksiklik varsa verilen sürede bu eksikliklerin giderilmesi istenir.
 • Daha sonra belirlenen süre içinde kredi verme süreci başlayacaktır.

Esnaf kredisi veren banka şubelerini inceleyerek siz de kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

faiz-desteği-almak-için-uygulanacak-adımlar
Faiz Desteği

Kosgeb Kredi Şartları Nelerdir?

Kosgeb Kobi kredilerinden yararlanmak için ilk olarak Kobi olmak gerektiğini söylemek büyük bir espri olacaktır. Ancak her işletme Kobi sayılmadığından dolayı bir tanım yapmak doğru olacaktır.  Çünkü içinde bulunduğumuz yıl itibari ile kobi tanımında değişiklik yapılmıştır. Zaten Kosgeb internet sayfasında Kobi miyim isimli bir sayfa oluşturmuş ve bir test hazırlamıştır. Ayrıca  mevcut Kobi tanımında da değişiklikler meydana gelmiştir. Kobiler için sağlanan desteklerden yararlanmanız için;

Mikro İşletme: Çalışan sayısının 10′ dan az olması, yıllık net satış hasılatının ise 3 milyon TL’ yi aşmıyor olması gerekiyor.

Küçük İşletme: Çalışan sayısının 50′ den az olması, yıllık net satış hasılatının ise 25 milyon TL’ yi aşmıyor olması gerekiyor.

Orta Büyüklükte İşletme: Çalışan sayısının 250′ den az olması yıllık net satış hasılatının ise 125 milyon TL’ den az olması gerekiyor.

 • Yukarıdaki kobi tanımı içerisinde yer almak,
 • Yasaklı işletme olmamak,
 • Kurumdan ön onay almak,
 • Protokol imzalanan bankanın kredi başvurusunu kabul etmiş olması,
 • Protokol şartlarına uygun olmak,
 • Başvuru sürelerini geçirmemek  gerekiyor.
kosgeb-kredisi-şartları
Kosgeb Kredi Şartları

Kosgeb Destekleri

Kosgeb geçen yıl Halkbank ile protokol imzalayarak Kobiler’ e Ar-Ge ve İnovasyon desteği vermişti. Bu anlamda verilen destekler kira konusunda 24 bin ila 30 bin TL, başlangıç sermayesi için 20 bin TL, makine, donanım alımları için 300 bin TL kredi, 150 bin TL hibe, 100 bin TL proje geliştirme desteği ve 150 bin TL personel giderlerinin karşılanması amacı ile vermiştir. Endüstriyel uygulama programı dahilinde 18 bin TL kira desteği, hammadde ve yazılım giderleri için 500 bin TL kredi ve 150 bin TL hibe sağlamıştır.

Kobi desteği Gelişen İşletmeler Pazarı konusunda verilecektir. Programın amacı, büyüme eğilimi gösterebilecek durumda olan küçük ve orta ölçekteki işletmelere finansman sağlanması ve BİST A.Ş.’ de (Borsa İstanbul) işlem görmelerini sağlamaktır. Program dahilinde Kobiler’ in Gelişen İşletme Pazarı’nda halka arz edilmesi konusunda kendilerine

 • Aracılara ödenecek olan komisyon tutarı
 • Piyasa konusunda verilecek olan danışmanlık ücretleri
 • Hukukçular tarafından tutulacak olan raporlar sonrası ortaya çıkan masraflar
 • Merkezi Kayıt Kuruluşu’ na kayıt sonrası ödenecek olan tutarlar
 • Bağımsız denetimler neticesinde ödenecek olan hizmet tutarları
 • SPK tarafından kayıt sürecinde alınan ücret için geri ödemesiz yani hibe niteliğinde destek sağlanacaktır.
gelişen-işletmeler-pazarı
Kobi Gelişen İşletmeler Pazarı Destekleri

Bu amaçla verilecek olan destek tutarları ve destek oranları yukarıdaki tabloda gösterilmektedir. Bu desteklerden yararlanabilmek için işletmelerin Kosgeb veri tabanına kayıtlarının güncel olması ve statülerinin Anonim Şirket olması gerekiyor. Kaydı olmayanların ise en kısa sürede Kosgeb veri tabanına kayıt olması gerekiyor. Program kapsamında destek alabilmek için bilgi beyannamesi de güncellenmelidir. Daha sonra başvuru formu doldurulacaktır.

Başvuru sonuçları 15 gün içinde işletmeye iletilecektir. Taahhütnamenin bilgi sistemi üzerinden onaylanması gerekmektedir. Verilen süreler içinde bu taahhüt belgesi onaylanmaz ise başvuru reddedilmiş sayılacaktır. Desteğin başlangıç tarihi, sistem üzerinden taahhüdün işleme alındığı tarih olacaktır. İlk kez başvuru yapan işletmelerin bilgileri sistem üzerinde korunacaktır. Güncel olan evraklar için tekrar talep yapılması söz konusu olmayacaktır. Gelişen işletmeler pazarı destekleri ilgili bilgi almak ve başvuru formlarına ulaşmak için tıklayınız.

Kobiler’ e 300 bin TL faizsiz kredi desteği sağlanacak. Yeni yılda bankalar ile protokol imzalanıp kredi detayları belli olduğunda sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz.

Bizi takip etmeye devam edin!

Varlık Şirketlerinden Kurtulmanın Yolları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Tıkla, Telegram'da Bize Katıl!

Yorumlar

Yorumunuzun Önemi

 1. Ercan orhan. Alnıacık dedi ki:

  Merhabalar ben devlet destekli kredi kullanmak istiyorum ama başvuru yeri bulamadım sayfada bana yardımcı olurmusunuz