Şirketlere Devlet Destekli Kredi (Ticari Kobi)

Finansal anlamda zorluk yaşayan girişimciler ve şirketler kredi destek paketi kapsamında desteklenmektedir. Devlet destekli krediden yararlanmak isteyen girişimciler KOSGEB kredi faiz desteği şartları nelerdir, KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır, Kobi destek kredisi nasıl alınır? gibi soruların yanıtlarını içeriğimizde bulacak. İşte KOSGEB faizsiz kredi ve şirketlere devlet desteği hakkında bilinmesi gereken detaylar!

Şirketlere Devlet Destekli Kredi (Ticari Kobi)

KOSGEB, kredi destek paketi adı altında girişimcilere, KOBİ’lere ve şirketlere finansman desteği sağlıyor. Zaman zaman faizsiz kredi ve hibe veren kurumun 300 bin TL faizsiz kredi desteği sağlayacak. Firmalara Devlet Destekli Kredi konumuzun içeriğinde kredi ve hibe koşullarını, makine ve diğer hibe sektörlerini sizler için araştırdık.

60 ay vadeli ve 0 faizli krediden yararlanmak isteyenler için KOSGEB kredi şartları nelerdir, KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır? bilgi alarak şartları taşımanız durumunda KOSGEB faizsiz krediden ve şirketlere kosgeb desteğinden hemen yararlanabilirsiniz. Şirketlere kredi desteği var mı, KOSGEB kredi faiz desteği, Kobi destek kredisi 300 bin TL, Limited şirketler nasıl kullanılır, Kobi destek kredisi nasıl alınır, Devlet destekli kredi için neler yapılmalıdır, Kobi kredisi ve şirketlere devlet desteği ile gelişen işletmeler pazarı desteklerini gelin birlikte inceleyelim.

Şirketlere Kredi Desteği Var Mı?

Kosgeb, girişimcilik destekleri, araştırma geliştirme, iş geliştirme, laboratuvar hizmetleri ve KOBİ finansman destekleri ile her sektöre finansman sağlayan kurumlar arasında yer almaktadır. KOBİ’ler için verilen kredi destek paket programları firmalara verilmeye devam ediyor. KOSGEB, kredi faiz desteği ile belirli koşullar altında KOBİ’lere nakit akışı sağlamaktadır.

Şirketlere KOSGEB Destekleri

Krediler, KOBİ’lerin uluslararası ülkelerle pazarda rekabet güçlerini artırmak, istihdam alanı yaratmak, üretimde kaliteyi artırmak ve KOBİ’lerin ihracat faaliyetlerinde bulunmalarını sağlamak amacıyla verilmektedir. İşte firmalara kredi destek paketinin detayları!

Şirketlere Kredi Destek Paketi 2023

KOSGEB Kredi Faiz Desteği ve kredi destek paketleri, KOBİ’lere uygun koşullar doğrultusunda sorunları çözmek, kaliteli üretim oluşturmak, istihdam yaratmak ve uluslararası arenada diğer pazarlama şirketleri ile rekabet yaratmak amacıyla verilmektedir. Bu KOSGEB destekleri için;

 • Faiz destekleri ile mevcut işletmelerin finansman sorunlarına çözümler aranır.
 • Bu sebeple, işletme ve yatırım için gerekli olan sermayenin ve ihracat faaliyetleri için faiz giderleri karşılanır.
 • Kurum tarafından verilecek olan faiz desteğinin üst limiti 300 Bin TL olarak belirlenmiştir.
 • Bu destekler her işletme için ayrı ayrı verilecektir.
 • Kobilere verilecek olan kredilerin vadeleri 60 ayı geçmeyecek şekilde belirlenir.
 • Faiz oranları ise cari faiz oranlarından düşük olmak zorundadır.
 • Faiz oranlarının belirlenmesinde yerli ve yabancı bankalar önemli rol oynamaktadır.

Detaylar imzalanan protokol sonucunda belirlenir. Geri ödeme koşulları da bu bankaların teklifleri incelenerek belirlenecektir.

Kosgeb Şirket Destek Kredileri

KOSGEB hibe desteklerine bir yenisi daha eklendi! Yurt dışından ülkemize ithal edilen malları buradaki şartlar doğrultusunda üretebilen girişimcilere tam 5 Milyon TL üst limit ile destek sağlayacaktır.

Şirketlere Devlet Desteği İle 300 Bin TL Faizsiz Kredi!

27354 sayılı Kosgeb Kobi Kredi Faiz Yönetmeliği‘ne göre 300 Bin TL tutarında faizsiz kredi verilmesi planlanmıştır. Yönetmeliğin amacı ülkenin Sosyo-Ekonomik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Kobiler’in etkinliğini artırmak, sanayide entegrasyon faaliyetlerini ekonomik gelişmeler çerçevesinde geliştirmek, rekabet düzeyini artırmak amaçlanmaktadır. Bu sebeple uygun koşullar dahilinde nakit olmayan ya da nakit temini için, KOSGEB tarafından geri ödemeli ya da hibe şeklinde destekler verilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda protokol neticesinde anlaşılan banka, işletmelere ve girişimcilere Türk Lirası veya döviz cinsinden kredi kullandırabilir ya da faiz desteği sağlayabilir. Kredi üst limitleri ve detaylar Kosgeb İcra Komitesi tarafından belirlenir.

İşletmelerin bu desteklerden yararlanabilmesi için yasaklı olmamaları gerekmektedir. Kredi riskleri ise bankaya ait olmaktadır. Ayrıca 26858 sayılı Bakanlar Kurulu kararları ile Kobilere verilen kredilerin vadelerinin 48 ay olması kararlaştırılmış ve detayların bankalar ile imzalanacak olan protokol neticesinde bildirileceği ilan edilmiştir. Kosgeb, kredi faiz desteği ile işletmelerin ve girişimcilerin ihtiyaç duydukları meblağları belirleyerek, kredi programları hazırlamaktadır. Daha sonra bankalar ile yapılacak olan protokoller çerçevesinde kredi detayları (faiz oranı, ipotek tesis giderleri, vade, kar payı) düşünülerek imzalanır.

Destek ile aslında kredilerin tutarlarının bir kısmı veya tamamı kurum tarafından karşılanırken, dosya masrafı, vergi gibi ekstra giderler işletme tarafından karşılanmaktadır. Yönetmelikte ifade edilen şekli ile kredi faiz desteklerinin en yüksek vadesi 48 ayı yani 4 yılı geçemeyecektir. Kredi limitleri ise 300 Bin TL tutarında olacaktır. Taahhüdün gerekli görüldüğü durumlarda, program içerikleri kurum tarafından belirlenen bir taahhüt belgesi istenebilecektir.

Kosgeb desteklerinden yararlanan işletmenin yasaklı olduğu ya da şartlara uymadığı tespit edilirse faiz desteği iptal edilecektir. Desteğin mevzuat dışında kullanılması durumunda yeni destek içi yapılacak olan başvurular durum netleşene kadar kabul edilmeyecektir. Kosgeb tarafından alınacak olan faizler, yasal faiz ile birlikte işletme ve girişimcilerden alınacaktır. Ancak uyuşmazlık durumu sona erdiğinde tekrar destek başvuruları kabul edilecektir.

Kosgeb Kredi Şartları Nelerdir?

Kosgeb Kobi kredilerinden yararlanmak için ilk olarak Kobi olmak gerektiğini söylemek büyük bir espri olacaktır. Ancak her işletme Kobi sayılmadığından dolayı bir tanım yapmak doğru olmayacaktır. Çünkü içinde bulunduğumuz yıl itibari ile kobi tanımında değişiklik yapılmıştır. Zaten Kosgeb internet sayfasında Kobi miyim isimli bir sayfa oluşturmuş ve bir test hazırlamıştır. Ayrıca mevcut Kobi tanımında da değişiklikler meydana gelmiştir.

KOBİ’lere sağlanan desteklerden yararlanabilmeniz için işletmenizin aşağıdaki KOBİ tanımlarından herhangi birine uyması gerekmektedir. Senin işyerin:

 • Mikro İşletme: Çalışan sayısının 10′ dan az olması, yıllık net satış hasılatının ise 3 milyon TL’ yi aşmıyor olması gerekiyor.
 • Küçük İşletme: Çalışan sayısının 50′ den az olması, yıllık net satış hasılatının ise 25 milyon TL’ yi aşmıyor olması gerekiyor.
 • Orta Büyüklükte İşletme: Çalışan sayısının 250′ den az olması yıllık net satış hasılatının ise 125 milyon TL’ den az olması gerekiyor.

Diğer KOSGEB kredi koşulları ise;

 • Yukarıdaki kobi tanımı içerisinde yer almak
 • Yasaklı işletme olmamak
 • Kurumdan ön onay almak
 • Protokol imzalanan bankanın kredi başvurusunu kabul etmiş olması
 • Protokol şartlarına uygun olmak
 • Başvuru sürelerini geçirmemek  gerekiyor.

KOSGEB internet sayfasında yer alan Kobi Miyim? formu üzerinden yöneltilen soruları cevaplandırarak sorgulamanızı gerçekleştirmek için tıklayınız.

KOSGEB Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

KOSGEB faizsiz kredi başvurusu yapmak isteyen girişimciler KOBİ destek kredisi nasıl alınır? merak ediyor. İş desteğinden faydalanmak için başvurular, kurumla protokol imzalayan bankanın yazılım sistemleri üzerinden yapılır. KOSGEB kredisine başvurmak için;

 • Bankalar, KOBİ’lerin kredi taleplerini dijital olarak kurumun hizmet merkezine iletmektedir.
 • Bu süreç ön onay alınması için gereklidir.
 • Hizmet merkezi tarafından ön onay alındıktan sonra başvurular banka tarafından değerlendirilecektir.
 • Yani bu süreçte işletmenin kredi kullanabilmesi için sicili izlenecektir.
 • Kredi başvurusu kabul edilen işletmeler Temerküz şubeye yönlendirilir.
 • Başvurusu Genel Müdürlükçe uygun görülenlerin bilgileri kesin onay için kuruma faks ile gönderilir.
 • Banka tarafından kuruma gönderilen isimlerin kredi başvuruları beş iş günü içerisinde dijital ortamda onaylanacaktır.
 • Eksiklik varsa verilen süre içinde bu eksikliklerin giderilmesi istenir.
 • Ardından belirtilen süre içerisinde kredi verme süreci başlayacaktır.

Bankalar ihtiyaç kredisinden tatil kredisine, cep telefon kredisinden konut kredilerine kadar pek çok alanda finansman desteği sağlamaktadır. Bunların yanında KOSGEB faizsiz kredi gibi esnaf ve KOBİ kredisi adı altında girişimcilere maddi destek vermektedir.

Devlet Destekli Kredi ve Kosgeb Destekleri

Şirketlere Kredi Destek Paketi kapsamında Kosgeb, geçtiğimiz yıl Halkbank ile protokol imzalayarak Kobiler’e Ar-Ge ve İnovasyon desteği vermişti. Bu anlamda verilen destekler kira konusunda 24 Bin ila 30 Bin TL, başlangıç sermayesi için 20 Bin TL, makine, donanım alımları için 300 Bin TL kredi, 150 Bin TL hibe, 100 Bin TL proje geliştirme desteği ve 150 Bin TL personel giderlerinin karşılanması amacı ile vermiştir. Endüstriyel uygulama programı dahilinde 18 Bin TL kira desteği, hammadde ve yazılım giderleri için 500 Bin TL kredi ve 150 Bin TL hibe sağlamıştır.

Gelişmekte Olan İşletmeler Pazarı için KOBİ desteği verilecektir. Programın amacı, büyüme trendi gösterebilecek küçük ve orta ölçekli işletmelere finansman sağlamak ve BIST A.Ş.’de işlem görmelerini sağlamaktır. (Borsa İstanbul). Program kapsamında KOBİ’lerin Gelişen İş Piyasasında halka arzına ilişkin olarak;

 • Aracılara ödenecek olan komisyon tutarı,
 • Piyasa konusunda verilecek olan danışmanlık ücretleri,
 • Avukatlar tarafından tutulacak tutanaklar sonrasında yapılan harcamalar,
 • Merkezi Kayıt Kuruluşu’na kayıt sonrası ödenecek olan tutarları,
 • Bağımsız denetimler sonucunda ödenecek hizmet bedelleri,
 • Kayıt sürecinde SPK tarafından alınan ücret karşılığında geri ödemesiz, hibe benzeri destek sağlanacaktır.
 • Destek Türü Hibe
 • Destek Miktarı 500.000 TL -%75
 • Başvuru Dönemi Sürekli

Bu amaçla verilecek destek miktarları ve destek oranları yukarıdaki görselde gösterilmektedir. Bu desteklerden yararlanabilmek için işletmelerin Kosgeb veri tabanındaki kayıtlarının güncel olması ve Anonim Şirket statüsünde olması gerekmektedir. Kayıtlı olmayanların bir an önce Kosgeb veri tabanına kayıt olmaları gerekmektedir. Program kapsamında destek alabilmek için bilgilendirme bildiriminin de güncellenmesi gerekmektedir. Daha sonra başvuru formu doldurulacaktır.

Başvuru sonuçları 15 gün içinde işletmeye gönderilir. Taahhüdün bilgi sistemi üzerinden onaylanması gerekmektedir. Bu taahhüt belgesi verilen süreler içinde onaylanmadığı takdirde başvuru reddedilmiş sayılır. Desteğin başlangıç ​​tarihi, taahhüdün sistem üzerinden işlendiği tarih olacaktır. İlk kez başvuru yapan firmaların bilgileri sistem üzerinde korunacaktır. Güncel evraklar için tekrar talep edilmeyecektir. Gelişmekte olan işletmeler için pazar desteği hakkında bilgi alabilir ve başvuru formlarına erişebilirsiniz.

KOSGEB En Az Ne Kadar Kredi Veriyor?

KOSGEB, girişimci olgunluktaki işletmelerden proje odaklı işletmelere, teknoloji tabanlı işletmelerden stratejik ve öncelikli sektörlerdeki işletmelere kredi sağlamaktadır. KOSGEB, İleri Girişimci İşletmeler düzeyi için en az 60.000 TL tutarında bir destek kredisi tanımlamaktadır.

Kosgeb En Çok Ne Kadar Kredi Veriyor?

Girişimci İşletmelere 60 Bin TL’lik destek sağlayan KOSGEB, ağırlıklı olarak Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmelere 370.000 TL’lik kredi desteği sağlıyor.

Yeni yılda firmalara devlet destekli kredi kullandırılabilmesi için bankalarla protokol imzalandığında ve kredi detayları netleştiğinde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin!

Yorumlar

 1. Avatar of mete güven mete güven dedi ki:

  İŞYERİ SAHİBİYİM COVİD DE kredi ertelemeleri üst üste geldi sıkıntı cekiyorum bankalara borc ödemekte zorlanıyorum bu yüzden sicil bozuldu kredi de alamıyorum küçük esnafa soluk bi kredi verseniz cok iyi olucak