Subay Nasıl Olunur? 2021 Yılı Subay Olma Şartları ve Net Maaşları

Subay olmak isteyen Türk vatandaşları için; Subay olma şartları nelerdir, yaş sınırı nedir, MSÜ tercihler nasıl yapılmaktadır, kaç puanla Subaylık başvurusu yapılır, boy kilo, subay maaşları tüm merak ettiklerinizi açıkladık.

Subay Nasıl Olunur? 2021 Yılı Subay Olma Şartları ve Net Maaşları

Her Türk Asker Doğar sözü gereği Her Türk gencinin hayalidir subay olmak. Tüm Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olan gençlerin subay olma hakkı vardır. Tabi bu sadece Türk vatandaşı olma şartı değil bazı koşulları yerine getiren ve farklı şartları da taşıyan kişiler subaylık başvurusu ile rütbesini alarak TSK bünyesinde askeri personel olarak çalışmaya hak kazanmaktadır. Subay olmak isteyenler için; Subay nasıl olunur? 2021 yılı subay olma şartları ve net maaşları, nedir? asker nasıl olunur, kadın subay olma şartları, subaylık başvurusu hakkında tüm sorulara devletdestekli.com olarak yanıt verdik.

Subay Nedir Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

Subaylar, TSK’ nın içerisinde yer alan kuvvet komutanlıklarına bağlı olarak görevlerini yerine getirir. Rütbeli ve profesyonel askerlerdir. İstihkâm, topçu, öğretmen, mühendis gibi muvazzaf subay sınıfları vardır. Subayların en önemli görevi ise başında bulundukları birlikleri, ordu hiyerarşisine göre sevk ve idare ettirmektir.

Subayların Görev ve Sorumlulukları şunlardır:

 • Milli savunma üniversitelerini bitirmelerinin ardından devlet tarafından ilgili kurumlara atanmaktadırlar.
 • İstekleri doğrultusunda özel kuvvetler birliklerinde görev yapabilirler. Fakat bu görevlerin yerine getirilmesi için yine gerekli eğitimleri almaları şarttır.
 • Erbaş, er ve astsubayları yönlendirirler.
 • Muhabere görevlerini yürüterek, birliklerine bağlı araçları kullanırlar.
 • Düşman birliklerin kara, hava, deniz araçlarına gerektiğinde müdahalede bulunurlar.
 • Birliklerinin içinde astlarını bilgilendirerek, iletişimi sağlar ve üstlerine bilgi verirler.
 • Silah, araç ve gereçlerin kullanıma her zaman hazır olmasını sağlarlar.
 • Nöbetleri düzenleyerek, o yerin güvenliğini sağlamakla görevlilerdir.

Subay Nasıl Olunur?

Subay olmak için adayların Lise ve dengi okullardan, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya fakülteden mezun olmaları ve başvuru kılavuzunda belirlenen yaş sınırı 4 yıllık lisans eğitimini tamamlayanlar için 27 yaşını aşmamış olmak, lisansüstü eğitime sahip olanlar için ise 32 yaşını aşmamış olma şartlarını sağlamaları gerekiyor. Subay olmak için MSB tarafından belirlenen ve istenen tüm genel ve özel kriterleri ve sınav engelini de başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra subay olunur.

Subaylık başvurusu şartlarını sağladıktan sonra Subay olabilmek için geçlerin önünde iki farklı seçenek vardır. Bunlardan ilki lisans eğitimi almaktır. İkincisi ise orta öğretimi askeri lisede tamamlamaktır. Askeri lisede eğitim alabilmek için ortaokul mezunu olduktan sonra askeri lise sınavlarına katılmanız gerekiyor. Liseyi bitirenler ise kara, hava ve deniz kuvvet komutanlıklarına gerekli başvurularını gerçekleştirmeliler. Harp okullarına kayıt yaptırabilmek için 20 yaş sınırı bulunuyor. Bununla birlikte üniversite sınavlarından yeterli puanı almış olmanız ve boy, kilo kriterlerini sağlamış olmanız gereklidir. Lisans mezunu olan kişiler de en fazla 27 yaşına kadar subaylık başvurusu yapabilirler. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından belirlenen standart kilo, boy ve fizik şartlarını taşıyan kişiler aynı zamanda yazılı sınavlarda da başarı gösterirlerse subaylık eğitimlerini almaya hak kazanabilirler. Yüksek lisans mezunlarının aldıkları eğitimlerin uzunluğundan dolayı yaş şartı 32 ile sınırlandırılmıştır.

Bunların dışında da subay olmak için gerekli birtakım şartlar bulunmaktadır.

TSK Subay Olma Şartları Nelerdir?

Subay olmak için yaş sınırı 4 yıllık lisans eğitimini tamamlayanlar için 27 yaşını aşmamış olmak, lisansüstü eğitime sahip olanlar için ise 32 yaşını aşmamış olmak gerekiyor. Bunun yanında yaş, kilo boy, sağlık durumu ve diğer şartların yerine getiriliyor olması gereklidir.

Tüm Türk Silahlı Kuvvetlerinde Deniz, Hava, Kara kuvvetleri komutanlıklarında subaylık başvurusu ile görev yapmak isteyenlerin taşıması gereken tüm şartlar bulunmaktadır. Ülkemizde aranan subay olma şartları şunlardır:

 • Öncelikle subay olmak için T.C Türk vatandaşı olmak ilk şartlardan biridir.
 • Zaten Türk olarak ülke sınırlarında doğan kişiler vatandaşlık haklarına doğuştan sahip olmaktadır ve subay olabilmek için bu şartı öncelikle taşımanız gerekmektedir.
 • Adayların lise ve dengi okullardan, 4 yıllık fakülte ya da meslek yüksek okullarından mezun olma şartını taşıması gereklidir.
 • Subay olarak görev yapılan Kuvvet Komutanlıkları (Kara, Deniz, Hava), Sahil güvenlik, Jandarma Genel komutanlığının teklifi üzerine lise ve dengi okullarından, yüksek okul, fakülte ve meslek yüksek okullarından mezun olmak şartını taşımak gereklidir.
 • Lise mezunu olmayan ortaöğretim mezunu kimselere subaylık yolu kapalıdır.
 • Subay olmak için yaş sınırı 4 yıllık lisans eğitimini tamamlayanlar için 27 yaşını aşmamış olmak, lisansüstü eğitime sahip olanlar için ise 32 yaşını aşmamış şeklinde belirtilmektedir.
 • Uzmanlık eğitimi alan doktorlar için belirlenmiş yaş sınırı 35’tir.
 • TSK’nin belirlediği boy ve kilo şartı kadınlar için en az 1.53, erkekler için boy şartı ise en az 1.64 şeklindedir.
 • Ancak bu yıl itibarı ile kadınlarda aranan boy şartı 1.62 erkeklerde aranan boy şartı ise 1.68‘tir.
 • Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olarak daha önceden tedavi görmemiş olmak gerekmektedir.
 • Vücudunda dövme ya da jilet gibi izlerin bulunmaması gerekiyor.
 • Bu şartların yanında sınava başvurular sırasında adayların Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan da KPSS- P3 puan türünde en az 60 puan ve üzerinde puan almalıdır.
 • Yapılan yazılı sınavdan alınması gereken puan 70’dir.
 • Türk ceza kanunun 53. Maddesine göre şahıs evli ise hem kendi hem de eşinin adli sicil kaydının temiz olması gerekmektedir.
 • Subay olmaya uygun gerekli sağlık şartlarını taşımak da subay olmak için gerekli ön koşullar arasındadır.
 • Gerekli tüm sağlık şartlarını taşıyor olması gereklidir.
 • Bu sağlık şartları ise TSK Sağlık Yönetmeliğinde belirlenen maddeleri taşıyor olmak şartı aranmaktadır.
 • Subay olmak isteyenlerin daha önceden bir askeri okuldan kendi istekleriyle ayrılanlar hariç TSK ve askeri okullardan çıkarılmamış olması şartı da vardır.
 • Uzmanlık yapanlar ise 35 yaşını doldurmamışlar ise başvurularını gerçekleştirebilirler.
 • Subay nasıl olunur diyenler için tüm şartlar sıralanmıştır.

Subay Olmak için Boy Kilo Şartı

İlgili kılavuzda da belirtildiği gibi subay olmak için istenen TSK boy koşulu 165 cm -190 cm (dahil) arasında olmalıdır.

 • Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için erkek askeri öğrenci adayları, boy-kilo sınırları kılavuzda belirtilen tablodaki 165 cm-210 cm (dahil) (19 yaşından küçük erkek adaylar için 165 cm -190 cm) arasında,
 • Kadın askeri öğrenci adayları için boy ve kilo sınırı 160 cm -200 cm (dahil) (19 yaşından küçük kadın adaylar için 160 cm-190 cm) arasında aranan boy şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Boy ve kilo sınırının dışında kalanlar aday olamazlar.

Subay Olmak İçin Aranan Diğer Şartlar

Subay olmak için bu şartlardan bir diğeri de güvenlik soruşturmalarından temiz çıkmaları gerekliliğidir. Kişi hakkında daha önceden yedek subay olamaz kararı çıkmamış olması gereklidir. Yapılacak olan geniş kapsamlı güvenlik soruşturmasından da olumlu sonuç almaları gereklidir.

 • Hiçbir şekilde yasadışı, siyasi, irticai, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak TSK ‘nın en çok dikkat ettiği şartlardan birisidir.
 • Kişi hakkında güvenlik soruşturması temiz çıkmaz ve olumsuz olarak karara bağlanırsa o kişi hiçbir surette subaylığa başvuruda bulunamaz.
 • Adli sicil kaydının temiz olması ve adli sicil müdürlüğünden Cumhuriyet savcılığı ve Askeri mahkemelerden temin edilecek evraklarda ve belgelerde askeri yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu  gibi suçlardan aranmamak, para cezasına çevrilse bile bu suçlardan ilgisi olmamak şartı da oldukça önemlidir.
 • Türk Silahlı Kuvvetleri Kuvvet komutanlıkları ile Sahil güvenlik ve Jandarma Komutanlıklarının subay alımlarında adaylardan isteyecekleri Komutanlıklarınca çıkarılan yönergelerle belirlendiğinden alımlarda çıkan yönergelerdeki şartları taşıyan adayların başvuruları değerlendirilmektedir.

Astsubay Nasıl Olunur? Şartları ve Net Maaşlar? diye merak edenler içeriğimizden bilgi alabilir, gerekli şartları öğrenebilir ve ilgili tarihlerde başvurularını yaparak bordo bereli olabilir.

Subay olarak alınacak olan sınıfların kadro durumları, kişilerin ahlaki ve sosyal durumları, sağlık durumları, ilgi alanları, mesleki deneyimleri ve istekleri dikkate alınarak komutanlıklarca alımlarda çıkarılan yönergelerde belirlenen şartları taşıyan adayların durumları değerlendirilir.

Kilo için ise kitle indeksi hesaplaması yapılmaktadır. Bu fiziksel özellikleri taşıyan kişiler fiziki yeterlilik sınavına da girmek zorundalar. Bu sınavlarda şu koşulları yerine getirmeniz gerekiyor:

 • 400 metre koşuyu en fazla 01.25 dakikada tamamlanmalıdır.
 • 1 dakikada en az 19 en fazla ise 48 tane mekik çekebilmelisiniz.
 • Basketbol topu fırlatma konusunda en az 8.5 metre en fazla 16 metre şartını sağlayabilmelisiniz.
 • Durarak uzun atlama alanında en 1.64 cm atlayabilmelisiniz. En fazla ise 120 cm atlayabilirsiniz.
 • Barfiks kol çekme için en az 1 en fazla 15 tane çekme şartını sağlamalısınız.
 • Bu koşulları sağlayabilen kişilerin sınavları kazanma konusunda şansları daha yüksektir.

4 Yıllık Üniversite Mezunu Nasıl Subay Olur?

Subay olmanın 2 farklı yöntemi bulunur. İlki askeri lise sınavlarına girerek, ikincisi lisans eğitimi ve lisans mezunu olarak subaylık sınavlarına başvuru da bulunarak subay olmaktır. 4 yıllık mezun olanlar aşağıdaki gibi TSK hizmetinde çalışabilir.

Üniversite giriş sınavlarına girerek; Kuvvet Komutanlıklarına başvuru yaparak subay olabileceğiniz gibi Son düzenlemeler ile kararlaştırılan Askeri okulların açılışlarıyla başvuruların başladığı bu günlerde askeri okullara başvuru yaparak subay olabilirsiniz.

Lisans mezunu olan adaylarda subay nasıl olunur? TSK ‘ nin istediği kilo, boy, fiziki yeterlilik şartlarını taşımaları halinde yapılacak olan subaylık sınavlarından da başarılı olmak şartı ile en çok 27 yaşına kadar subaylık başvurularını yapabilirler. Yüksek lisans mezunlarının subay olma yaş şartları ise 32‘ dir. Subaylık maaşları rütbe bazında ve kıdem aldıkça değişkenlik göstermekte ve günümüz şartlarına kıyasla oldukça iyi rakamlara tekabül etmektedir. Subay olmak isteyenlerin yerine getirmeleri gereken şartları ve koşulları sağlamaları takdirde yapacakları subaylık başvurusu ile TSK bünyesinde çalışmaya başlayarak subay olarak görev alabilirler.

Lise Mezunu Subay Nasıl Olunur?

İkinci seçenek ise lise sınavları ile subay olmaktır demiştik. Bunun için;

 • Orta okul mezunları askeri Lise Giriş sınavına katılarak subaylık sınavlarına katılabilir.
 • Lise mezunu adaylar ise Kuvvet Komutanlıklarından herhangi birine Kara, Deniz Hava kuvvetleri komutanlıklarına başvuru yapabilirler.
 • Gençlerin harp okullarına girme yaşları 20 ile sınırlıdır.
 • Ayrıca üniversiteye geçişte girilen YKS sınavından geçerli bir not alınması barajı geçerek istenen boy kilo yaş şartlarına uygun olmak şartı ile subaylık başvurusu için tercih yapılabilmektedir.

Kadın Subay Nasıl Olunur? Şartları Nelerdir?

Kadın subay olmak için erkek adaylar ile şartları hemen hemen aynı olsa da bazı farklılıklar vardır. Bu farklılıklar ve şartlar olarak; Kadın Subay olarak TSK’ya başvuru yapacaksanız aşağıdaki şartlara uygun olmanız gerekiyor. Kadın subay olmak için gerekli şartlar şu şekildedir;

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Eğitim durumu 4 yıllık lisans eğitimi veya Yüksekokul mezunu olmalıdırlar.
 • 27 yaşını doldurmuş ve 32 yaşını tamamlamamış olmak, (Müracaat yaşının 27 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. 27 yaş altında olan kişiler subaylık başvurusu yapamazlar. Eğer lisansüstü eğitim alıysanız 32 yaşına kadar bu yaş sınırından faydalanabilirsiniz.)
 • TSK’nın belirlediği Sağlık Yeteneği Yönetmeliği gereğince belirtilen şartları sağlıyor olmak, (Sağlık raporunun alınması ve sağlık açısından bir problem olmaması gerekiyor.)
 • hukuki bir engelinin bulunmaması gerekiyor.
 • Adli sicil kaydının temiz olması, (Türk ceza kanununun 53. Maddesine göre kişi evliyse kendisinin ve eşinin de adli sicil kaydının temiz olması gerekmektedir.)
 • Yazılı yapılan sınavdan en az 70 puan alması gerekmektedir.
 • Bu yıl; Erkeklerde 1.64, kadınlarda 1.53 olan boy sınırı; erkeklerde 1.68 kadınlarda ise 1.62ye yükseltilmiştir. Kadın jandarma astsubaylık için de boy kilo şartları ayrı olarak belirlenmiştir.
 • Boy sınırı yükseltildiği için kilosu 44-49 arasında olan kadınlar başvuru yapamayacaktır.
 • Subay başvurusu yapacak olan kişinin terör örgütleriyle ilgili bir bağlantısının olmaması gerekiyor. Ayrıca başvuru yapıldığı zaman bir siyasi partiye üye olmadığını da belgelemesi lazım. Asker olan kişi tamamen bağımsız olacak ve hiçbir siyasi görüşü desteklemeyecektir.
 • Güvenlik soruşturması için arşiv soruşturması yapıldığında bir sıkıntınızın çıkmaması gerekir.
 • Alkol bağımlısı veya uyuşturucu bağımlısı olarak daha önce tedavi görmemiş olmanız gerekiyor.
 • Vücudunda dövme ve jilet gibi izlerin olmaması gerekiyor.
 • Yapılan mülakatlarda sporda iyi derece alınması durumunda bayan asker olarak subaylık başvurusu kabul olacaktır.
 • Bunların dışında erkek ve bayan subay adayları için farklılıklar yoktur. Diğer tüm şartlar hepsini kapsamaktadır.

Bunların dışında erkek ve bayan subay adayları için farklılıklar yoktur. Diğer tüm şartlar hepsini kapsamaktadır. 

Subay Maaşı 2021 Ne Kadar?

Subay maaşları 2021 yılında belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Temmuz ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve subay aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu.

Açıklanan enflasyon oranları Subay maaşlarını etkilemesinden dolayı birçok subay, 2021 yılında ne kadar maaş alacağını hesaplamaya başladı. Toplu sözleşme gereği 6 aylık dilimlerde hesaplanan enflasyon oranına göre 2021 subay maaşları belli oldu.

 • Subayların bu yıl ortalama en düşük maaşlarının 7.000 TL üzerinde olduğu ve rütbe/kıdem ilişkisi ile birlikte görev yaptığı birliğe (tazminatlara) göre maaşı yükselmektedir.
 • Türkiye’de subayların maaşları oldukça değişiklikler göstermektedir.
 • Düşük rütbeli veya yeni mezun bir subay 7.800 lira civarlarında almaktadırlar.
 • Fakat doğu görevleri ve kıdem artışları ile bu ücretlerde değişiklikler meydana gelmektedir.
 • Bazı durumlarda ekstra işlemlerden dolayı ek para alımları olmaktadır.
 • Son yıllarda hayata geçen terör maaşı ile subay maaşları 10.000 lirayı geçmektedir.

Rütbelerine Göre Subay Maaşları Ne Kadar?

Subay maaşı belirlenirken görev bölgesi, hizmet süresi ve benzeri konular önem taşımaktadır. 2021 yılında belirlenmiş olan en düşük subay maaşı 6.000 TL civarındadır. Subay rütbeleri de maaşlar için önemli bir kriterdir.

Artan rütbelere göre 2021 subay maaşları şöyledir:

 • Asteğmen maaşı 7.000 TL -7.500 TL aralığındadır.
 • Teğmen maaşı yaklaşık olarak 7.500 TL
 • Üsteğmen maaşı 7.800 TL – 8.000 TL
 • Yüzbaşı maaşı 8.500 TL’dir.
 • Binbaşı 9.000 TL – 9.200 TL
 • Yarbay 9.500 TL – 9.900 TL
 • Albay 10.000 TL – 10.500 TL
 • Tuğgeneral 11.000 TL – 11.200 TL
 • Tümgeneral 12.000 TL – 12.500 TL
 • Korgeneral 13.000 TL – 13.200 TL
 • Orgeneral 14.000 TL – 14.200 TL ortalama olarak aldıkları tutarlardır.

Aynı zamanda TSK bünyesinde, askeriyede memur olarak görev alabilir. Sivil hayatınıza devam edebilirsiniz. Askeriyede memur olmak isteyenler içeriğimizi inceleyerek başvuru yollarına bakabilir.

Jandarma Subay Nasıl Olunur 2021

Jandarma Subay diğer adıyla sözleşmeli yani Muvazzaf Subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az 4 yıl süreli fakülte veya 2 yıllık yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın veya erkeklerden istihdam edilen subaylardır. Jandarma Subay olabilmek için gerekli şartları alım ilanları yayınladığında başvuru kılavuzundan inceleyebilirsiniz.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından farklı branşlarda jandarma subay alımı yapılmaktadır. Bu alanlar mühendis, öğretmen, ikmali maliye, muhabere, istihkam, bakım, jandarma , personel, pilot, doktor muvazzaf erkek ve kadın sözleşmeli veya muvazzaf subay alımları yapılmaktadır.

Subay Rütbeleri Nelerdir? Kaç Yılda Değişir?

TSK’nın belirlediği subay rütbeleri ve kaç yılda bir yükseldiği aşağıdaki listede mevcuttur.

 • Asteğmen (1 yıl)
 • Teğmen (3 yıl)
 • Üsteğmen (6 yıl)
 • Yüzbaşı (6 yıl)
 • Binbaşı (6 yıl)
 • Yarbay (4 yıl)
 • Albay (4 yıl)
 • Tuğgeneral (3 yıl)
 • Tümgeneral (3 yıl)
 • Korgeneral (3 yıl)
 • Orgeneral (3 yıl)

2021 Subay Sınav Soruları

Subaylık için yazılı sınav ve fiziki yeterlilik sınavı yapılmaktadır. Yazılı sınavın genel kültür kısmında Türkçe, Atatürkçülük, İnkılâp Tarihi, T.C Anayasası, coğrafya ve Uluslar arası kurumlar ve antlaşmalar konularından sorular sorulmaktadır.

Meslek bilgisi ile ilgili yapılan yazılı sınavda, adayın mezun olduğu bölümle alakalı konulardan sorular sorulmaktadır.

Adaylar subaylık fiziki yeterlilik sınavında;

 • Durarak uzun atlama
 • Basketbol topu fırlatma
 • Mekik
 • Koşu derecesi
 • Şınav branşlarından denemeye tabi tutulmaktadırlar.

2021 Subay Alımı Ne Zaman?

En son subay alımı 17 Şubat- 7 Mart tarihleri arasında Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde yapılmıştır. Şuan için güncel subay alım tarihleri için açıklama bulunmamaktadır. Alımlarla ilgili tarihler ilgili komutanlıkların web sitelerinde yayınlanmaktadır.

Komutanlıklarda özel kuvvetlerde bordo bereli olma hayali olanlar, başvurularını yaparak bu vatana hizmet verebilirsiniz. Şartları sağlayanlar için bu zor değil. Özel kuvvetlere nasıl girilir? merak ediyorsanız hemen başvurun.

Subay Başvurusu Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

Subay alımları için açıklanan tarih aralıklarında sadece online (çevrimiçi) olarak başvuru yapılabilecektir. Subay olma şartlarını taşıyanların, Personel Temin Dairesi Başkanlığı web sitesi üzerinden başvuru formu doldurması gerekmektedir. Şahsen, dilekçe, posta ya da diğer yollarla yapılan başvurular hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

Subaylık başvurusu online olarak iletildikten sonra başvuru merkezinde kayıt altına alınacaktır. Aday numarası olarak T.C kimlik numaraları kullanılacaktır. Başvuru formundaki bilgiler, son başvuru tarihine kadar güncellenebilmektedir.

Yanlış beyanda bulunulduğunun kanıtlanması durumunda subaylık başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yorumlar

 1. Avatar of Hacer Tekirdağ Hacer Tekirdağ dedi ki:

  subay olmak istiyorum ve bu yıl açıklanan msü puanlarını geçebileceğime dair bir inancım yok alternatif yollar varmı acaba

 2. Avatar of abuziddin kıllıbacak abuziddin kıllıbacak dedi ki:

  dostum MSÜ sınavına gireceksin ayrıca TYT sınavına, ikisinin ortalamasıyla alıyorlar

 3. Avatar of Fahrettin Fahrettin dedi ki:

  Asker olmak istiyorum lakin bu konularda fazla bilinçli değilim. üniversite okumak istemiyorum lise mezunu olarak asker olmak istiyorum tabii yani subayda denile bilir ama nasıl olacak anlamadım YGS LYS birşeyler diyor anlayamadın yardımcı ola biləcək varmı?

  1. Avatar of İrfan İrfan dedi ki:

   (üniversite okumamak için gidiyorsan hiç uğraşma) lise mezunu asker olmak istiyorsan YKS sınavına girip iyi bir puan alman lazım sonrasında seni FYT(Fiziki Yeterlilik Testi) ye alıyorlar onuda geçersen Sözlü Mülakatlara çağrılıyorsun onuda geçmen lazım tabi onuda geçersen Sağlık Testine alıyorlar orda saçından tırnağına kadar bakıyorlar burda elenen çok kişi oluyor çünkü en küçük kusurunda eleniyorsun bunuda geçersen istediğin (Kara,Hava,Deniz) hangisini seçtiysen onun harp okuluna yönlendiriliyorsun

   1. Avatar of İrfan İrfan dedi ki:

    Burda yazmadım ama bunlardan öncede yazılı sınava alıyorlar ve ön sağlık testi yapıyorlar

 4. Avatar of Sema Sema dedi ki:

  her yerde kadın subay boy şartı farklı yazıyor acaba kaç ve benim boyum 1 59 santimlerle kaybediyorum orda yardımcı olurlarmi

 5. Avatar of Fatih Fatih dedi ki:

  Burnumda kırık köprücük kemiğimde çatlak vardı ama hiç bir engelim ağrım sızım yok gayette güzel silah atabiliyorum asker alımında sıkıntı olurmu

 6. Avatar of Çiğdem Çiğdem dedi ki:

  Boy sınırı neden artırılıyor yaaa olan minimum iş imkanı da yok oluyo boşu boşuna bitirdik biz bu bölümleri☹️

 7. Avatar of Ayşe karaoğlan Ayşe karaoğlan dedi ki:

  Boy kariyerini niye yükseltiler

 8. Avatar of Defne Defne dedi ki:

  Herkes aynı şartlarda degil malesef ama bizde bordo bereli olacak vatan aşkımız varken, kpss puanımızda var 29 yaşında lisans mezunu olarak başvuramıyoruz birde boyu artırmak resmen bizim gibiler için haksızlık hadi polislikte boyu en azından 60 yapmadınız bari subaylikta yükseltmeyin

  1. Avatar of P. Komando P. Komando dedi ki:

   Yüksek Lisans bitir gardaş 32 ye çekersin yaşı.

 9. Avatar of Hayretin Hayretin dedi ki:

  Şimdi lise mezunları nasil askeri personel olabilir

 10. Avatar of Elif Bingöl Elif Bingöl dedi ki:

  ÇOK İSTİYORUM SUBAY OLMAYI RABBİM HERKESE NASİP ETTSİN

 11. Avatar of Bahar Bahar dedi ki:

  Boy şartının neredeyse 10 cm birden artması elemek için birebir evet. Türk kadını ortalama boy zaten 60, hadi polislik neyse de subaylıkta neden yükselttiler. Erkeklerde neden 170 değil, erkeklere 4 cm gelmiş kadınlara 10 cm bence haksızlık.

  1. Avatar of Defne Defne dedi ki:

   Aynen katılıyorum neden kızlara bu kadar zorluk çıkartıyorlar

 12. Avatar of Merve Merve dedi ki:

  Beş bin TL yi yanlış anlaşılmasın ama bekçi alıyor Arkadaslar subay maaşı net olarak 7000-7500dur doğu goreviniz olduğunda 8-9bin TL arası alırsınız.

  1. Avatar of Mücahid Mücahid dedi ki:

   Kimse Askerideki maaşları tam olarak bilemez çünkü açıklanmaz yani 5bintl almıyorlardır .Kimse ülkesini koruyanların maaşını açıklamaz ama şunun garantisini verebilirim .Liseden yeni mezun olmuş bir astsubay ortalama 6bintl alır hem de 4 yıllık üniversite tutturursa okurken bu kadar fazla maaş alır .Ki zaten bunun görevleri vs. primle beraber net 7bin üstü kazanır. Sana şöyle diyeyim benim annemin yeğeni 4 yıldır paralı asker 8bin tl üstü kazanıyor ki rütbesi düşük ancak maaşın bu kadar fazla olmasının nedeni komutanlar için zorunlu 25-30 yıl görev süresi var ve istifa etmek çok zor .Beni babamın arkadaşı astsubaydı çalışmanın zorluğuna ve strese dayanamayıp kaçtı ve kaçak olarak geçti bununda cezası hapis yani demem o ki para fazla diye heves etme çünkü askeriye heves yeri değildir

 13. Avatar of ceren ceren dedi ki:

  kadınların 64 metreden uzun mu olması gerekiyomuş benmi yanlış anladım…

 14. Avatar of emre can emre can dedi ki:

  anadolu lisesinde 11. sınıfım ne yapmam lazım subaylık içi

 15. Avatar of İrem sude İrem sude dedi ki:

  istihbaratçı olursun

 16. Avatar of Eray Eray dedi ki:

  İyi güzel anlattın ama bir yanlış var 2020 yılında askeri liseler kapalı 15 Temmuz sonrası kapatıldı ve hâlâ açılmadı subay veya astsubay olmak istiyorsan MSÜ yani Milli Savunma Üniversitesi’ ne gitmen gerek. Orada Kara, Hava ya da Deniz Harp Okuluna veya Kara, Hava ya da Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okuluna gidebilirsin. Subaylık için Harp Okulu, astsubaylık için Astsubay Meslek Yüksek Okulu gerek. Bu arada Harp Okullarına hem erkek hem kız, Astsubay Meslek Yüksek Okuluna ise sadece erkek öğrenci alınıyor. Subay olmak için 2. bir yöntem ise normal bir üniversite okuyup askere gidince asteğmen rütbesi alarak orada subaylık mülakatlarına girebilirsiniz. Eğer kazanırsanız askeri bir eğitim alıp o eğitimi bitirince teğmen rütbesi alarak subay olabilirsiniz. Bu yol astsubaylık içinde mevcut. Yedek subaylıkla aynı şekilde işliyor fakat aralarında sadece iki fark var birincisi rütbe, ikincisi yedek subaylık yani asteğmenlik için en az 4 yıllık üniversite mezunu olmak gerekirken yedek astsubaylık yani astsubay astçavuş olmak için üniversite yerine üniversite denginde olan Meslek Yüksek Okullarının herhangi birinden mezun olmak gerekir. Ama bu yedek subay veya yedek astsubaylık sadece erkekler için geçerli.

 17. Avatar of enes enes dedi ki:

  bilişim teknolojileri lise 3 deyim subay olmak için ne yapmalıyım

  1. Avatar of Pınar Pınar dedi ki:

   12. Sınıfa gelince Msü sınavına başvurman gerek. Subay olabilmen için ayt ye de girmen zorunlu. Kazanırsan ankaraya mülakatlara gidiyorsun. İnternetten daha detaylı araştırma yapabilirsin benim dediklerim küçük bi kısmı kapsıyor

 18. Avatar of Habib Habib dedi ki:

  Polislik için KPSS puanı kaç heryerde farklı yazıyor yardımcı olurmusunuz

  1. Avatar of asude asude dedi ki:

   önlisans için 65 , lisans için 60 puan almanız gerek.

 19. Avatar of Nur Nur dedi ki:

  Benim ağzımda diş eksiği var iki tane sizce bu sağlıktan gecmeme engel olur mu

 20. Avatar of Selim Selim dedi ki:

  Universite derslerimim hepsi bitti fAkat stajım var diplomayı temmus ayında alabilirim bu sene başvuru yapmaya hakkım varmı

 21. Avatar of Ahmet Ahmet dedi ki:

  Askeri liseler kaldırıldı. Lise mezunları önce Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına girip O yıl için belirlenen taban puanı alması gerekiyor. Sonra mülakata çağırılıyor. Subaylık için AYT astsubaylık için TYT puanına bakılıyor. Lisans ve önlisans mezunları ise dış kaynaktan alım diye orduya katılıyorlar….MSÜ için yaş sınırı 20 bu arada.

 22. Avatar of Ekrem Ekrem dedi ki:

  Astsubay lik için önlisans şart subaylık için de lisans ve kpss

  1. Avatar of Metin Metin dedi ki:

   Merhaba. Açıktan lisansa tamamladığımızda da girebiliyor muyuz peki. Yani açıktan veya örgün eğitim farkı var mıdır yok mudur.

 23. Avatar of Muket Muket dedi ki:

  Boy kilo şartı nedir

 24. Avatar of Halit Halit dedi ki:

  2 yilik üniversite okumak sartmi

  1. Avatar of Reyhan Reyhan dedi ki:

   Lise öğrencisi olarak basvuruda bulunabilir miyiz?

   1. Avatar of Ozan Ozan dedi ki:

    Sadece lise ile en fazla uzman çavuş olabilirsin , önlisans ile astsubay ve liasns ile subay olabilirsin ama uzman çavuş iken sınav ile astsubaylığa ya da astsubay isen subaylık sınavına girebilirsin bunlar için gerekli olan kriterleri internetten araştırabilrisin Allah gönlüne göre versin başarılar…

 25. Avatar of Hcr Hcr dedi ki:

  Kadınlar için şartlar neler??

 26. Avatar of Gül Gül dedi ki:

  Ben açıköğretim lisesini okuyorum bu sene bitiyor, 25 yaşındayım astsubay olabilir miyim?

  1. Avatar of Halit Halit dedi ki:

   Baba bence üniversite okumak sart diye biliyorum

 27. Avatar of Nilay Nilay dedi ki:

  Lisans mezunları için, klavuzda kendi mezun oldukları bölüm yoksa başvuru yapabiliyorlar mı? Yoksa illa mezun oldukları bölümün klavuzda olması mı gerekir?

 28. Avatar of Ziya Kahraman Ziya Kahraman dedi ki:

  Subaylıkla İlgili Bilgi Alabileceğim Birisi Varmı Özellikle Girilecek Olan Sınavlarla İlgili Yardımcı Olursanız Sevinirim.

 29. Avatar of Fatma Fatma dedi ki:

  Ben 10 sınıfım Anadolu lisesindeyim nasıl asker olabilirim bana yardımcı olun

 30. Avatar of İsimsiz İsimsiz dedi ki:

  zaten askeri liseler kapatıldı lise bittikten sonra MSÜ(Milli Savunma Üniversitesi) gerekli şartlar gerçekleştikten sonra öğrenci olarak giriş yapılarak 5 yılın sonun da başarı ile tamamlayanlar üsteğmen olarak görevlerine başlarlar.

 31. Avatar of Tuğçe Tuğçe dedi ki:

  Lisans ogrencisıysum mezun olmak şart mı acaba başvuru yapabilmek için

 32. Avatar of Bayram tekin Bayram tekin dedi ki:

  Girebilirmiyim