Sürü Yöneticisi Desteği Nasıl Alınır? Sertifikalı Çoban 2019

Sürü Yöneticisi Desteği Nasıl Alınır? Sertifikalı Çoban 2019

Sürü Yöneticisi Desteği Nasıl Alınır? Sertifikalı Çoban 2019
17 Mayıs 2018 tarihinde eklendi.

Sürü yöneticisi desteği adı altında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen bir destek bulunmaktadır. Sertifikaya sahip olan çobanların, çoban desteği alım şartlarını taşımaları halinde kendilerine ödeme yapılacaktır.

Sürü Yöneticisi İstihdamı Desteği Nedir?

Devlet tarafından küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık sektöründe hizmet veren sürü yöneticilerin destekleme ödemesi yapılmaktadır. Hayvan çiftliği sahibi, hayvanların bakımı için sertifikalı çoban görevlendirdiğinde, bu görevli için Devletten destekleme ödemesi alabilmektedir. Sürü yöneticisi desteğinin şartları, başvuru koşulları, kaç para ödendiği içeriğimiz dedir.

Çoban istihdam desteği adı verilen bu destekleme hayvan sahiplerinin sürü yöneticisi istihdam etmeleri karşılığında Devlet tarafından yapılan hibe ödemelerdir. Ödenen para miktarları ve şartları Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenmektedir.

sertifikalı sürü yöneticisi desteği

Sertifikalı sürü yöneticisi desteği

Şartları Nelerdir?

Çoban istihdam desteklemesi 250 ve üzerinde anaç küçükbaş koyun ve keçi hayvanı olanlara verilir. Desteğe ait şartlar şunlardır;

 1. Çobanın hayvan çiftliğinde çalışıyor olması şarttır.
 2. Desteklemeden faydalanmak isteyen çiftçimizin başvuru süresi içinde TÜRKVET’te yapılan kontrollerde en az 250 baş anaç küçükbaş hayvanının bulunması gerekmektedir.  (Anaç Nedir? Birkaç kez yavru vermiş ya da yavru verecek duruma gelmiş olan hayvan anlamını taşır.)
 3. Çobana ait o yıl içinde geçerli olan SGK primleri, SGK tescili olan çiftlik üzerinden kesintisiz olarak en az 5 ay süre ile işletme sahibi veya çoban tarafından yatırılmış olması gerekir.
 4. Çobanların, sürü yetiştiriciliği eğitimi almış ve sertifikalarının olması gerekmektedir.

Kimlere Verilmez?

 1. SGK Prim ödemelerini isteğe bağlı olarak yapanlar,
 2. SGK primlerini 30 gün üzerinden tam zamanlı olarak yatırmayanlar,
 3. İşletmede istihdam edilen ancak fiilen çobanlık yapmayanlar,
 4. Muhtarlar,
 5. Devlet memurları, Emekliler
 6. 18 yaşından küçükler çoban olarak destekleme kapsamında değerlendirilemez.
sürü yöneticisi istihdam desteği

sürü yöneticisi istihdam desteği

Çoban Destekleme Başvurusu ve Gerekli Evraklar

Başvurular evrak bazında çiftliğin kayıtlı olduğu İl veya İlçe Müdürlüğüne yapılmaktadır. Başvurular yıl sonunda sona erecektir. Başvuru için gerekli evraklar şunlardır;

 1. Hayvan sahibinin başvuru dilekçesi,
 2. Hayvan sahibinin kimlik fotokopisi,
 3. TÜRKVET sisteminden çıkartılan, en az 250 küçükbaş hayvan olduğunu gösteren küpe listesi,
 4. Çoban aynı zamanda işletme sahibi, çiftliğin sahibinin 1. dereceden yakını veya eşi ise, sertifikasını il/ilçe müdürlüğünden onaylanmış fotokopisi, taahhütname ve çobana ait nüfus cüzdanı fotokopisi,
 5. İstihdam edilen çobana ait sertifika belgesinin ve sözleşmenin İl veya İlçe Müdürlüklerinden onaylı örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
 6. Başvuru yapılacak yıl içinde geçerli olan sigorta primlerinin kesintisiz olarak en az 5 ay süreyle yatırıldığına dair SGK Müdürlüklerinden alınan onaylı Sigortalılık Hizmet Döküm Belgesi,
 7.  SGK primleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında, istihdam edilen çoban için calistigi işletme üzerinden 4/a maddesi kapsamında, işletme ya da işletme sahibinin birinci dereceden yakini olan çoban için ise SGK tarafından tescili yapılmış işletme üzerinden 4/b maddesi kapsamında yatırılır
 8. Evrak bazında başvuru sırasında Sürü Yöneticisi Sertifikası ve/veya primlerin yatırıldığına dair onaylı Sigortalılık Hizmet Döküm Belgesinin eksik olması durumunda da başvuru kabul edilecektir.  Eksik olan belgeler başvuru yapan işletme sahibi tarafından tamamlanarak il/ilçe müdürlüklerine ibraz edilecektir.
 9. Birden fazla işletmesi olup, desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, her bir işletmesi için ayrı ayrı başvuru şartlarını taşımalıdırlar.
 10. Başvuruda istenen ve HAYGEM tarafından belirlenen formatta ki belgeler Hayvancılık İstatistik Bilgi Sistemindeyer alan Çoban istihdam Desteği Modülünde yayımlanır.


Çoban Sertifikası Nasıl Alınır?

Çoban eğitimi Halk Eğitim Merkezleri tarafından açılan kurslarda verilmektedir. Bu kurslara katılan ve başarı ile tamamlayan adaylar sürü yöneticisi sertifikasına sahip olurlar. Başvurular Halk Eğitim Merkezlerine yapılmaktadır.

Kimler Çoban Sertifikası Alabilir?

 • Halen sürü yönetimi elemanlığı yapmakta olan veya sürü yönetim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek eleman olmaya adaylar
  Sosyal güvence kapsamına alınma niteliklerine sahip olanlar
 • Emekli olmayanlar,
 • Sigortası olmayanlar,
 • Okuma ve yazma bilen veya en az ilkokul mezunu olan bedenen sağlıklı ve eğitim konularına ilgi ve ihtiyaç duyan kişiler.
 • Küçükbaş hayvan yetiştiricileri kursa katılabilir.
suru-yoneticisi-destegi

Çoban sertifikası nasıl alınır?

Hangi konularda eğitim veriliyor?

 • Merada Hayvan Bakımı
 • Sürü Yöneticiliğinde Güvenlik
 • Barınak Ortamı
 • KüçükbaşHayvan kayıt Bakım ve Islahı
 • Küçük Hayvanlarda Zapturapt
 • Küçükbaş Hayvan Besleme
 • Beslenme Hastalıkları

Kurs süreleri ve saatleri Halk Eğitim Müdürlüklerince kurs programında belirtilmektedir. Haftalık işlenen ders saatine göre gün belirlenmektedir. Tebliğde yer alan ifadeye göre kurslar en az 104 saatten oluşmaktadır.

Çoban Desteği Başvuruları Nereye Yapılır?

Sürü yöneticileri devlet tarafından verilen destekten faydalanabilmeleri için geçerli olan yıl içinde ilgili başvuru yerlerine başvurmak gerekmektedir.Bu destek her yıl belirlenen tutarlarda verilmektedir. Başvurular şahsen yapılabileceği gibi, çobanın çalıştığı işletmenin sahibi tarafından da yapılabilecektir.

Linke tıklayarak başvuru formunu bilgisayarınıza indiriniz. Formun ekler bölümünde yer alan belgeleri de başvuru formuna ekleyiniz.

Doldurulan başvuru dilekçesinin bizzat Tarım İl ya da İlçe Müdürlükleri’ ne teslim edilmesi gerekmektedir. Yukarıdaki gerekli evraklar bölümünde yer alan evrakları da başvuru formuna ekleyerek ibraz ediniz.

Çoban Parası Ne Kadardır?

Çoban parası adı ile verilen istihdam desteği hayvancılık destekleri kapsamında değerlendirilmemelidir. Yukarıdaki şartları taşıyan, sertifikalı, verilen sürede başvuru yapan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden sürü yöneticilerine verilecek destek geri ödemesiz yani hibedir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen çoban istihdam destek parası tutarı ise 5 bin TL‘ dir. Bu miktar 12 aylık süre zarfı için verilecektir. Başvuru yapanların Hayvancılık Bilgi Sistemi kayıtları teyit edilir. Şartlar uygunsa destekleme ödemesi almaya hak kazanılır.

Destek her yıl verilmektedir. 2019 başvuru tarihleri henüz netleşmemiştir. Ancak tarım ve hayvancılık alanında ilgili bakanlık tarafından çiftçilerimize verilecek olan destek tutarı 16,1 milyar TL’ dir.Sürü Yöneticisi Desteği Nasıl Alınır? Sertifikalı Çoban 2019 Konusuna 1 Yorum Yapıldı
 1. BüyükBaş hayvan Sigortası 2018 dedi ki:

  Büyük baş hayvancılık yapan da sigorta Sı devlet yatıriyormu? Kaç para yatıyor, özelde yaptırsak 2018 senesinde kaç para tutar?

Sayfa başına git