Sürü Yöneticisi Desteği Nasıl Alınır? Sertifikalı Çoban 12 Bin TL 2023 Güncel!

Devlet tarafından küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık sektöründe hizmet veren sürü yöneticilerin destekleme ödemesi yapılmaktadır. Hayvan çiftliği sahibi, hayvanların bakımı için sertifikalı çoban görevlendirdiğinde, bu görevli için Devletten destekleme ödemesi alabilmektedir. Sürü yöneticisi istihdam desteği için ödeme tarihleri de belirlendi. Çoban desteği nedir, sürü yöneticisi desteği nasıl alınır, çoban desteği ne kadar veriliyor, büyükbaş, 100 koyuna çoban desteği, Çoban desteği kimlere verilir ve tüm merak edilenlerin detaylarını içeriğimizden bulabilirsiniz.

Sürü Yöneticisi Desteği Nasıl Alınır? Sertifikalı Çoban 12 Bin TL 2023 Güncel!

Sürü yöneticisi desteği adı altında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen diğer adıyla çoban desteği 2023 yılında 12 bin lira olarak verilecektir. Sürü yöneticisi sertifikasına sahip olan çobanların, çoban desteği alım şartlarını taşımaları halinde kendilerine ödeme yapılacaktır. Her yıl belirlenen tarihlerde başvurular alınmakta ve ödemeler bir sonraki yılda peşin olarak üreticilerimizin hesaplarına aktarılmaktadır.

Sürü Yönetici Desteği Artırıldı!

Türkiye’de sürü yöneticisi desteği işletme başına 6 bin TL’den yüzde 100 artırılarak 12 bin TL’ye çıkarıldı.

Çoban Desteği, hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren çiftçilere ve işletme sahiplerine verilen bir destek paketidir. Çoban desteği sayesinde besiciler ekonomik çeşitliliğe sahip olabilmektedir. Ancak çoban desteği de daha fazla kazanç sağlamak için birçok farklı program kapsamında yer almaktadır.

Çoban Desteği, hayvancılık sektörünün sahibi olan çiftçilere ve hayvancılıkla uğraşan işletmelere doğrudan verilmektedir. Aynı destek, besi hayvanı üreticilerinin üretim kalitesini artırmaya çalışan küçük ölçekli işletmelere ve hayvan rehberlerine de verilmektedir.

Çiftliklerin, hayvanların ve çevrenin korunmasını sağlamak için hayvancılık politikalarının uygulanmasını desteklemek amacıyla Çoban Desteği de sağlanmaktadır. Ayrıca bu programlar, hayvancılık alanında çalışan hayvancılık rehberlerinin gelişimini teşvik etmektedir.

Bunun sonucunda çiftçilere, hayvancılık işletmelerine, küçük ölçekli işletmelere ve hayvancılık rehberlerine doğrudan Çoban Desteği verilmektedir. Bu destek programları, çiftçilerin ve işletmelerin hayvancılık sektöründeki faaliyetlerini artırmasına ve üretim kalitesini iyileştirmesine yardımcı olur.

Çoban Desteği (Sürü Yöneticisi İstihdamı Desteği) Nedir?

Çoban istihdam desteği olarak adlandırılan bu destek, hayvan sahiplerinin sürü yöneticisi çalıştırması karşılığında Devlet tarafından yapılan destek ödemeleridir. Ödenecek paranın miktarı ve şartları Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenir.

Çoban desteği, sürü yönetimi ve bir grup hayvanın korunması için kullanılan bir uygulamadır. Günümüzde birkaç farklı hayvan türü için çoban desteği kullanılmaktadır. Çoban desteği, hayvanların sağlığının korunması ve toplanmasının denetlenmesi açısından önemlidir.

Sürü Yöneticisi Desteği Nasıl Alınır? Çoban Destekleme Şartları Nelerdir?

Çobanlar olarak da bilinen sürü yöneticilerinin, Bakanlık tarafından düzenlenen en az 104 saatlik sürü yönetimi eğitim programını almış olması ve bu programı başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanması gerekmektedir.

Sürü yöneticisinden istihdam desteği alabilmek için belirtilen şartlara ve kurallara uymak gerekir. 100 ve üzeri anaç, koyun ve keçi sahibi olanlara çoban istihdam desteği verilmektedir. Çoban istihdamı için aranan şartlar şunlardır:

 • İstihdam desteğinden yararlanan olan işletmelerin, TÜRKVET’e kayıtlı en az 100 anaç küçükbaş hayvanı olması gerekmektedir. Hayvan sayısının tespitleri ise TÜRKVET’ten alınan yedek liste bilgileri esas alınmaktadır.
 • Köy sürülerini otlatan çobanlar da sürü yöneticisi istihdam desteğinden yararlanmaktadır. Bu çobanların otlattığı sürüler ise en az 2 işletmeden olmalı ve her işletme için en fazla 99 baş olacak şekilde toplamda en az 200 ve üzeri anaç küçükbaş hayvan bulunması gerekmektedir.
 • Her işletme yalnızca bir çoban istihdam desteğinden yararlandırılmaktadır. Başvuru şartlarını taşıyan ve en az iki işletmesi bulunan yetiştiriciler her işletmesi için işletme sayısı kadar başvuruda bulunmaktadır.
 • İstihdam desteğin yararlanacak olan çobanların SGK primleri en az 5 ay süreliğine yatırılmış olması gerekmektedir.
 • Fiilen çobanlık yapmayan ya da hayvancılık işletmesi bulunmayanlar, SGK prim ödemelerini isteğe bağlı bir şekilde yatıranlar ve Sosyal Güvenlik Kurumu primlerini otuz gün üzerinden yatırmayanlar, muhtarlar, emekliler, devlet memurları ve 18 yaşından küçükler çoban olarak destekleme kapsamına alınmamaktadır.

Çoban Desteklemesi Kimlere Verilmez?

Çoban Desteğinden yararlanamayacak kişiler şunlardır:

 • SGK Prim ödemelerini isteğe bağlı olarak yapanlar,
 • SGK primlerini 30 gün üzerinden tam zamanlı olarak yatırmayanlar,
 • İşletmede istihdam edilen ancak fiilen çobanlık yapmayanlar,
 • Muhtarlar,
 • Devlet memurları, Emekliler
 • 18 yaşından küçükler çoban olarak destekleme kapsamında değerlendirilemez.

Çoban Destekleme Başvurusunda Gerekli Evraklar Nelerdir?

Sürü yönetimi istihdam desteğinden yararlanmak isteyen kişilerin işletmenin bağlı olduğu İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Çoban desteğinden yararlanmak isteyenlerin başvuruları sırasında istenecek belgeler aşağıda sıralanmıştır.

Çoban Desteği başvurusu için gerekli belgeler şu şekildedir:

 • Hayvan sahibinin başvuru dilekçesi,
 • Kimlik fotokopisi,
 • TÜRKVET sisteminden çıkartılan, en az 100 küçükbaş hayvan olduğunu gösteren küpe listesi,
 • Çoban aynı zamanda işletme sahibi, çiftliğin sahibinin 1. dereceden yakını veya eşi ise, sertifikasını il/ilçe müdürlüğünden onaylanmış fotokopisi, taahhütname ve çobana ait nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • İstihdam edilen çobana ait sertifika belgesinin ve sözleşmenin İl veya İlçe Müdürlüklerinden onaylı örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Başvuru yapılacak yıl içinde geçerli olan sigorta primlerinin kesintisiz olarak en az 5 ay süreyle yatırıldığına dair SGK Müdürlüklerinden alınan onaylı Sigortalılık Hizmet Döküm Belgesi,
 • SGK primleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında, istihdam edilen çoban için çalıştığı işletme üzerinden 4/a maddesi kapsamında, işletme ya da işletme sahibinin birinci dereceden yakini olan çoban için ise SGK tarafından tescili yapılmış işletme üzerinden 4/b maddesi kapsamında yatırılır.
 • Evrak bazında başvuru sırasında Sürü Yöneticisi Sertifikası ve/veya primlerin yatırıldığına dair onaylı Sigortalılık Hizmet Döküm Belgesinin eksik olması durumunda da başvuru kabul edilecektir.  Eksik olan belgeler başvuru yapan işletme sahibi tarafından tamamlanarak il/ilçe müdürlüklerine ibraz edilecektir.
 • Birden fazla işletmesi olup, desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, her bir işletmesi için ayrı ayrı başvuru şartlarını taşımalıdırlar.
 • Başvuruda istenen ve HAYGEM tarafından belirlenen formatta ki belgeler Hayvancılık İstatistik Bilgi Sistemindeyer alan Çoban istihdam Desteği Modülünde yayımlanır.

Çoban Sertifikası Nasıl Alınır?

Çoban eğitimi Halk Eğitim Merkezleri tarafından açılan kurslarda verilmektedir. Bu kurslara katılan ve başarı ile tamamlayan adaylar sürü yöneticisi sertifikasına sahip olurlar. Başvurular Halk Eğitim Merkezlerine yapılmaktadır.

Kimler Çoban Sertifikası Alabilir?

Çoban sertifikası alabilecek kişiler aşağıdaki gibidir:

 • Halen sürü yönetimi elemanlığı yapmakta olan veya sürü yönetim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek eleman olmaya adaylar,
  Sosyal güvence kapsamına alınma niteliklerine sahip olanlar
 • Emekli olmayanlar,
 • Sigortası olmayanlar,
 • Okuma ve yazma bilen veya en az ilkokul mezunu olan bedenen sağlıklı ve eğitim konularına ilgi ve ihtiyaç duyan kişiler.
 • Küçükbaş hayvan yetiştiricileri kursa katılabilir.

Hangi konularda eğitim veriliyor?

 • Merada Hayvan Bakımı
 • Sürü Yöneticiliğinde Güvenlik
 • Barınak Ortamı
 • Küçükbaş Hayvan kayıt Bakım ve Islahı
 • Küçük Hayvanlarda Zapturapt
 • Küçükbaş Hayvan Besleme
 • Beslenme Hastalıkları

Kurs süreleri ve saatleri Halk Eğitim Müdürlüklerince kurs programında belirtilmektedir. Haftalık işlenen ders saatine göre gün belirlenmektedir. Tebliğde yer alan ifadeye göre kurslar en az 104 saatten oluşmaktadır.

Çoban Desteği Başvuruları Nereye Yapılır?

Sürü yöneticileri devlet tarafından verilen destekten faydalanabilmeleri için geçerli olan yıl içinde ilgili başvuru yerlerine başvurmak gerekmektedir. Bu destek her yıl belirlenen tutarlarda verilmektedir. Başvurular şahsen yapılabileceği gibi, çobanın çalıştığı işletmenin sahibi tarafından da yapılabilecektir.

Başvurular için tıklayınız.

Doldurulan başvuru dilekçesinin bizzat Tarım İl ya da İlçe Müdürlükleri’ ne teslim edilmesi gerekmektedir. Yukarıdaki gerekli evraklar bölümünde yer alan evrakları da başvuru formuna ekleyerek ibraz ediniz.

Çoban Parası Ne Kadardır?

Çoban parası adı ile verilen istihdam desteği hayvancılık destekleri kapsamında değerlendirilmemelidir. Yukarıdaki şartları taşıyan, sertifikalı, verilen sürede başvuru yapan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden sürü yöneticilerine verilecek destek geri ödemesiz yani hibedir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen çoban istihdam destek parası tutarı ise 12.000 TL’dir. Bu miktar 12 aylık süre zarfı için verilecektir. Başvuru yapanların Hayvancılık Bilgi Sistemi kayıtları teyit edilir. Şartlar uygunsa destekleme ödemesi almaya hak kazanılır. Destek her yıl verilmektedir.

Çoban Destekleri Ödeniyor!

Devlet tarafından işletmelerin istihdam edecekleri sürü yöneticilerinin masraflarının karşılanması adına halk arasında çoban parası olarak bilinen ödemenin tutarı 12 bin TL‘dir. Başvurularını yapan ve gerekli şartları taşıyarak destekleme ödemesi almaya hak kazanan yetiştiricilerimiz için ödeme tarihleri belirlenmiştir.

Geçtiğimiz yıl 7 bin 23 adet işletme çoban desteğinden yararlandı. Bu da 7.023*5.000 = 35 milyon 115 bin TL ödeme yapılacağı anlamına gelmektedir. Ödemeler Ziraat Bankası aracılığı ile işletme sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Ödemeler tek seferde ve peşin olarak hesaplara yatırılacaktır.

Ziraat Bankası Destekleme Ödeme Sorgulama sayfasını kontrol edebilirsiniz.

Devlet destekli, hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçilere çoban (sürü yöneticisi) desteği verilmektedir. 2023 yılında 6.000 TL olarak verilen destek miktarı Eylül ayında yüzde 100 artırılarak 12 bin TL olarak destekleme ödemesinden faydalanan çiftçilere aktarılacak. Çiftçiler çoban destekleme ödemesini nasıl alır 2023 yılında başvuru şartları nelerdir içeriğimizde detaylandırdık.

Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği Nasıl Alınır?

Çoban olarak da bilinen sürü yöneticileri, Bakanlık tarafından düzenlenen en az 104 saatlik sürü yönetimi eğitim programını almış olmalı ve bu programı başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmalıdır.

Sürü yöneticisi istihdam desteği, 300 ve üzerinde anaç ve koyun-keçi besi hayvanı olan işletmelerden, sertifikalı sürü yöneticisi istihdam eden ve sürü yöneticisinin SGK primlerini kesintisiz 5 ay süreyle yatıran işletmeler alabilmektedir.

Çoban Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çoban desteği başvuruları dilekçe ile Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı il/ilçe müdürlüklerine yapılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı “Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Sürü Yöneticisi İstihdamı Desteği Başvurusu” sekmesine giriş yaparak uygulamaya git sekmesi üzerinden devam ederek https://edevlet.tarbil.gov.tr/ sitesine giriş yaparak başvurular yapılabilmektedir.

Ayrıca, sertifika halk eğitim merkezlerinden de alınabilir. Gerekli şartları sağlayan ve belgeleri yanında bulunduran çiftçilere 12 ay boyunca 12 bin TL olarak verilmektedir.

Sürü Yöneticisi Desteği Şartları 2023 Yılında Nelerdir?

2023 yılında hayvancılık sektörüyle ilgilenen çiftçilere %100 artışla verilecek çoban desteğinin şartları aşağıdaki gibidir:

 • İstihdam desteğinden yararlanan işletmelerin TÜRKVET’e kayıtlı en az 100 anaç ve küçükbaş hayvan bulundurması gerekmektedir. Hayvan sayısının belirlenmesinde TÜRKVET’ten alınan yedek liste bilgileri esas alınmaktadır.
 • İstihdam desteğinden yararlanacak çobanların SGK primlerini en az 5 ay ödemiş olmaları gerekmektedir.
 • Çobanların otlattığı sürüler en az 2 işletmeden olmalı ve her işletme için en fazla 99 baş olmak üzere toplamda en az 200 veya daha fazla anaç olmalıdır.
 • Fiilen çobanlık yapmayanlar veya hayvancılık işletmeciliği bulunmayanlar, SGK primlerini gönüllü olarak ödeyenler ile Sosyal Güvenlik Kurumu primlerini otuz günü aşmayanlar, muhtarlar, emekliler, memurlar ve reşit olmayanlar 18 çoban olarak destek kapsamına alınmaz.
 • Her işletme yalnızca bir çoban istihdam desteğinden yararlanır.
 • Başvuru şartlarını sağlayan ve en az iki işletmesi olan yetiştiriciler her işletme için işletme sayısı kadar başvuruda bulunabilirler.

Çoban Destekleme Başvurusunda Gerekli Evraklar Nelerdir?

Sürü yöneticisi destek başvurusu esnasında çiftçilerden ve çobanın çalıştığı işyerinden istenecek olan belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Evcil hayvan sahibinin başvuru dilekçesi.
 • Hayvan sahibinin kimlik fotokopisi.
 • TÜRKVET sisteminden çıkarılan en az 100 koyun ve keçinin bulunduğunu gösteren küpe listesi.
 • Çoban aynı zamanda işletme sahibi ise, çiftlik sahibinin birinci derece akrabası veya eşi, il/ilçe müdürlüğü tarafından onaylanmış sertifika fotokopisi, taahhüt fotokopisi ve çoban kimlik belgesi.
 • Çalışan çoban sertifikası ve İl veya İlçe Müdürlükleri tarafından onaylanmış sözleşme örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi.
 • Başvurunun yapılacağı yıl geçerli olan sigorta primlerinin en az 5 ay süreyle kesintisiz olarak ödendiğini gösteren SGK Müdürlüklerinden alınan Onaylı Sigorta Hizmet Beyannamesi Belgesi.
 • Birden fazla işletmesi olan ve destekten yararlanmak isteyen yetiştiriciler, her işletme için ayrı başvuru şartlarını sağlamalıdır.

Başvuru sırasında primlerin ödendiğini gösteren Sürü Yönetici Belgesi veya onaylı Sigorta Hizmet Belgesi eksik olması durumunda da başvuru kabul edilecektir. Eksik evraklar başvuru sahibi tarafından tamamlanarak il/ilçe müdürlüklerine teslim edilecektir.

Detaylı başvuru belgeleri HAYGEM tarafından belirlenen formatta, Hayvancılık İstatistikleri Bilgi Sisteminde Çoban İstihdam Destek Modülünde yayınlanmaktadır.

Sürü Yöneticisi Sertifikası e-Devlet Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Çoban desteği başvuruları e-Devlet üzerinden “Tarım ve Orman Bakanlığı Çoban İstihdamı Destek Bilgisi Sorgulama (Gerçek Kişi)” sekmesi üzerinden yapılabilmektedir. Başvuru sahipleri T.C kimlik numaralarına çoban desteği başvurularını buradan sorgulayabilir.

Sürü Yöneticisi Desteğinden Kimler Faydalanamaz?

2023 yılında yüzde yüz artırılan sürü yöneticisi desteğinden aşağıdaki çiftçiler yararlanamaz. Bu çiftçiler şunlardır:

 • İsteğe bağlı olarak SGK Prim ödemesi yapanlar.
 • SGK primlerini 30 gün boyunca tam zamanlı olarak ödemeyenler.
 • İşletmede çalıştırıldığı halde çobanlık yapmayanlar, muhtarlar, Memurlar, Emekliler.
 • 18 yaşından küçükler destek kapsamında çoban olarak kabul edilmemektedir.

Sürü Yönetici Desteğinden Çobanlar Faydalanabilir mi?

Köy sürülerini otlatan çobanlar da sürü yöneticisi istihdam desteğinden yararlanmaktadır.

Yorumlar

 1. Avatar of Seyhan Seyhan dedi ki:

  Küçük baş hayvan desteği hibe