Sürü Yöneticisi Desteği Nasıl Alınır? Sertifikalı Çoban

Devlet tarafından küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık sektöründe hizmet veren sürü yöneticilerin destekleme ödemesi yapılmaktadır. Hayvan çiftliği sahibi, hayvanların bakımı için sertifikalı çoban görevlendirdiğinde, bu görevli için Devletten destekleme ödemesi alabilmektedir. Sürü yöneticisi istihdam desteği için ödeme tarihleri de belirlendi. Çoban desteği nedir, sürü yöneticisi desteği nasıl alınır, çoban desteği ne kadar veriliyor, büyükbaş, 100 koyuna çoban desteği, Çoban desteği kimlere verilir ve tüm merak edilenlerin detaylarını içeriğimizden bulabilirsiniz.

Sürü Yöneticisi Desteği Nasıl Alınır? Sertifikalı Çoban
12 Ocak 2022 14:26

Sürü yöneticisi desteği adı altında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen bir destek bulunmaktadır. Sertifikaya sahip olan çobanların, çoban desteği alım şartlarını taşımaları halinde kendilerine ödeme yapılacaktır. Her yıl belirlenen tarihlerde başvurular alınmakta ve ödemeler bir sonraki yılda peşin olarak üreticilerimizin hesaplarına aktarılmaktadır.

Çoban Desteği Nedir (Sürü Yöneticisi İstihdamı Desteği) Nedir?

Çoban istihdam desteği adı verilen bu destekleme hayvan sahiplerinin sürü yöneticisi istihdam etmeleri karşılığında Devlet tarafından yapılan hibe ödemelerdir. Ödenen para miktarları ve şartları Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenmektedir. Sürü yöneticileri diğer adıyla çobanlar Bakanlıkça düzenlenmiş en az 104 saatlik sürü yönetim eğitim programı almış ve bu programı başarı ile bitirerek sertifika almaya hak kazanmış olması gerekmektedir.

Sürü Yöneticisi Desteği Nasıl Alınır? Çoban Destekleme Şartları Nelerdir?

Sürü yöneticisi istihdam desteği alabilmek için belirtilmiş olan şartlara ve kurallara uyum sağlanması gerekir. Çoban istihdam desteklemesi 100 ve üzerinde anaç küçükbaş koyun ve keçi hayvanı olanlara verilir. Çoban istihdamında gereken şartlar;

 • İstihdam desteğinden yararlanan olan işletmelerin, TÜRKVET’e kayıtlı en az 100 anaç küçükbaş hayvanı olması gerekmektedir. Hayvan sayısının tespitleri ise TÜRKVET’ten alınan yedek liste bilgileri esas alınmaktadır.
 • Köy sürülerini otlatan çobanlar da sürü yöneticisi istihdam desteğinden yararlanmaktadır. Bu çobanların otlattığı sürüler ise en az 2 işletmeden olmalı ve her işletme için en fazla 99 baş olacak şekilde toplamda en az 200 ve üzeri anaç küçükbaş hayvan bulunması gerekmektedir.
 • Her işletme yalnızca bir çoban istihdam desteğinden yararlandırılmaktadır. Başvuru şartlarını taşıyan ve en az iki işletmesi bulunan yetiştiriciler her işletmesi için işletme sayısı kadar başvuruda bulunmaktadır.
 • İstihdam desteğin yararlanacak olan çobanların SGK primleri en az 5 ay süreliğine yatırılmış olması gerekmektedir.
 • Fiilen çobanlık yapmayan ya da hayvancılık işletmesi bulunmayanlar, SGK prim ödemelerini isteğe bağlı bir şekilde yatıranlar ve Sosyal Güvenlik Kurumu primlerini otuz gün üzerinden yatırmayanlar, muhtarlar, emekliler, devlet memurları ve 18 yaşından küçükler çoban olarak destekleme kapsamına alınmamaktadır.

Çoban Desteklemesi Kimlere Verilmez?

 • SGK Prim ödemelerini isteğe bağlı olarak yapanlar,
 • SGK primlerini 30 gün üzerinden tam zamanlı olarak yatırmayanlar,
 • İşletmede istihdam edilen ancak fiilen çobanlık yapmayanlar,
 • Muhtarlar,
 • Devlet memurları, Emekliler
 • 18 yaşından küçükler çoban olarak destekleme kapsamında değerlendirilemez.
sürü yöneticisi istihdam desteği
Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği

Çoban Destekleme Başvurusu ve Gerekli Evraklar

Sürü yöneticiliği istihdam desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, başvurularını dilekçe ile işletmenin bağlı olduğu İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapması gerekmektedir. Çoban desteklemesinden yararlanmak isteyen kişilerin başvuru esnasında istenecek olan evrak ise aşağıda sıralanmıştır.

 • Hayvan sahibinin başvuru dilekçesi,
 • Hayvan sahibinin kimlik fotokopisi,
 • TÜRKVET sisteminden çıkartılan, en az 100 küçükbaş hayvan olduğunu gösteren küpe listesi,
 • Çoban aynı zamanda işletme sahibi, çiftliğin sahibinin 1. dereceden yakını veya eşi ise, sertifikasını il/ilçe müdürlüğünden onaylanmış fotokopisi, taahhütname ve çobana ait nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • İstihdam edilen çobana ait sertifika belgesinin ve sözleşmenin İl veya İlçe Müdürlüklerinden onaylı örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Başvuru yapılacak yıl içinde geçerli olan sigorta primlerinin kesintisiz olarak en az 5 ay süreyle yatırıldığına dair SGK Müdürlüklerinden alınan onaylı Sigortalılık Hizmet Döküm Belgesi,
 • SGK primleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında, istihdam edilen çoban için çalıştığı işletme üzerinden 4/a maddesi kapsamında, işletme ya da işletme sahibinin birinci dereceden yakini olan çoban için ise SGK tarafından tescili yapılmış işletme üzerinden 4/b maddesi kapsamında yatırılır.
 • Evrak bazında başvuru sırasında Sürü Yöneticisi Sertifikası ve/veya primlerin yatırıldığına dair onaylı Sigortalılık Hizmet Döküm Belgesinin eksik olması durumunda da başvuru kabul edilecektir.  Eksik olan belgeler başvuru yapan işletme sahibi tarafından tamamlanarak il/ilçe müdürlüklerine ibraz edilecektir.
 • Birden fazla işletmesi olup, desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, her bir işletmesi için ayrı ayrı başvuru şartlarını taşımalıdırlar.
 • Başvuruda istenen ve HAYGEM tarafından belirlenen formatta ki belgeler Hayvancılık İstatistik Bilgi Sistemindeyer alan Çoban istihdam Desteği Modülünde yayımlanır.

Çoban Sertifikası Nasıl Alınır?

Çoban eğitimi Halk Eğitim Merkezleri tarafından açılan kurslarda verilmektedir. Bu kurslara katılan ve başarı ile tamamlayan adaylar sürü yöneticisi sertifikasına sahip olurlar. Başvurular Halk Eğitim Merkezlerine yapılmaktadır.

Kimler Çoban Sertifikası Alabilir?

Çoban sertifikası alabilecek kişiler:

 • Halen sürü yönetimi elemanlığı yapmakta olan veya sürü yönetim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek eleman olmaya adaylar
  Sosyal güvence kapsamına alınma niteliklerine sahip olanlar
 • Emekli olmayanlar,
 • Sigortası olmayanlar,
 • Okuma ve yazma bilen veya en az ilkokul mezunu olan bedenen sağlıklı ve eğitim konularına ilgi ve ihtiyaç duyan kişiler.
 • Küçükbaş hayvan yetiştiricileri kursa katılabilir.
suru-yoneticisi-destegi
Çoban sertifikası nasıl alınır?

Hangi konularda eğitim veriliyor?

 • Merada Hayvan Bakımı
 • Sürü Yöneticiliğinde Güvenlik
 • Barınak Ortamı
 • Küçükbaş Hayvan kayıt Bakım ve Islahı
 • Küçük Hayvanlarda Zapturapt
 • Küçükbaş Hayvan Besleme
 • Beslenme Hastalıkları

Kurs süreleri ve saatleri Halk Eğitim Müdürlüklerince kurs programında belirtilmektedir. Haftalık işlenen ders saatine göre gün belirlenmektedir. Tebliğde yer alan ifadeye göre kurslar en az 104 saatten oluşmaktadır.

Çoban Desteği Başvuruları Nereye Yapılır?

Sürü yöneticileri devlet tarafından verilen destekten faydalanabilmeleri için geçerli olan yıl içinde ilgili başvuru yerlerine başvurmak gerekmektedir. Bu destek her yıl belirlenen tutarlarda verilmektedir. Başvurular şahsen yapılabileceği gibi, çobanın çalıştığı işletmenin sahibi tarafından da yapılabilecektir.

Doldurulan başvuru dilekçesinin bizzat Tarım İl ya da İlçe Müdürlükleri’ ne teslim edilmesi gerekmektedir. Yukarıdaki gerekli evraklar bölümünde yer alan evrakları da başvuru formuna ekleyerek ibraz ediniz.

Çoban Parası Ne Kadardır?

Çoban parası adı ile verilen istihdam desteği hayvancılık destekleri kapsamında değerlendirilmemelidir. Yukarıdaki şartları taşıyan, sertifikalı, verilen sürede başvuru yapan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden sürü yöneticilerine verilecek destek geri ödemesiz yani hibedir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen çoban istihdam destek parası tutarı ise 6 bin TL’ dir. Bu miktar 12 aylık süre zarfı için verilecektir. Başvuru yapanların Hayvancılık Bilgi Sistemi kayıtları teyit edilir. Şartlar uygunsa destekleme ödemesi almaya hak kazanılır. Destek her yıl verilmektedir.

Çoban Destekleri Ödeniyor

Devlet tarafından işletmelerin istihdam edecekleri sürü yöneticilerinin masraflarının karşılanması adına halk arasında çoban parası olarak bilinen ödemenin tutarı 6 bin TL‘dir. Başvurularını yapan ve gerekli şartları taşıyarak destekleme ödemesi almaya hak kazanan yetiştiricilerimiz için ödeme tarihleri belirlenmiştir.

Geçtiğimiz yıl 7 bin 23 adet işletme çoban desteğinden yararlandı. Bu da 7.023*5.000 = 35 milyon 115 bin TL ödeme yapılacağı anlamına gelmektedir. Ödemeler Ziraat Bankası aracılığı ile işletme sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Ödemeler tek seferde ve peşin olarak hesaplara yatırılacaktır.

Ziraat Bankası Destekleme Ödeme Sorgulama sayfasını kontrol edebilirsiniz.

Yorumlar

 1. Avatar of Meral çelik Meral çelik dedi ki:

  2021 sürü yönetimi kayıtları başladımı

 2. Avatar of Çoban ali Çoban ali dedi ki:

  Çoban parası 5000 mi 2021 de