Devlet Destekli

Tarım Kredi Ziraat Bankası 2020 Hayvan Kredisi

Tarım Kredi Ziraat Bankası 2020 Hayvan Kredisi

11188 sayılı Resmi Gazete ile Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri, tarımsal üretim için çiftçilere düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandıracağı duyurulmuştu. Tarımsal üretim yapan çiftçilerinin finansman sıkıntılarının giderilmesi adına kullandırılacak olan bu kredilerin limitleri birbirinden farklıdır. Kredinin yanı sıra, tebliğde belirtilen oranlarda faiz indirimi de yapılacaktır. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ nın görev alanı dahilinde olan kooperatifler ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü desteklemelerden faydalandırılacaktır. Bitkisel üretim konularının yanı sıra hayvancılık sektörüne de büyük destekler verilmektedir. Detaylar haberimizde.

TKK Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisi

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri 2019 ve 31 ARALIK 2020 dönemleri dahil olmak üzere toplamda 3 yıl boyunca çiftçilere finansal destek sağlayacağını duyurmuştur. Bu anlamda tarımsal amaçlı üretim için gerekli olan nakit ihtiyacı giderilmiş, faaliyetler devlet nezdinde kayıt altına alınmış ve üretimde kalite seviyesinin artırılmış olacağı düşünülmektedir. 2020 yılının son gününe kadar başvurular Ziraat Bankası şubeleri tarafından kabul edilecektir. Başvurular gerekli evraklar hazırlanarak Ziraat Bankası şubelerinden şahsen yapılacaktır. Desteklenecek olan konular çeşitlilik arz etmektedir. Süs bitkisi yetiştiriciliğinden arıcılığa kadar pek çok konu destekleme kapsamındadır. Sizlere bu içeriğimizde  hayvan kredilerinden bahsedeceğiz.

ziraat-hayvancılık-kredisi

Hayvancılık kredisi

Hayvancılık Kredisi Başvurusu İçin Gerekli Olan Evraklar

Gerçek kişilerden istenecek olan belgeler;

 1. T.C. kimlik belgesinin fotokopisi
 2. Çiftçi Kayıt Belgesi
 3. Bilonço yöntemi ile çalışan işletmelerin son 3 yıllık bilançoları
 4. Tarımsal işletmeyi kanıtlayan belgeler, tapular ya da kira kontratları
 5. Teminat belgeleri (Sahip olunan arsa tapuları olabilir.)

Tüzel kişilerden istenecek olan belgeler;

 1. Çiftçi Kayıt Belgesi
 2. Vergi levhasının fotokopisi
 3. İlgili odaya kayıt yapıldığını gösteren belge
 4. Ticaret Sicil Gazetesi
 5. Teminat belgeleri
 6. Noterden alınacak imza sirküsü
 7. Kredi başvurusunda bulunan şahsın şirketi temsile yetkili olduğunu gösteren belge
 8. Gelir durumunu gösteren belge
 9. Tarım işletmenin faaliyette bulunduğunu kanıtlayan belgeler gerekmektedir.

Bu belgeler ile birlikte aşağıda ifade ettiğimiz hayvancılık konularında kredi başvurusunda bulunabilir ve faiz indirimlerinden yararlanabilirsiniz.

Sütçü, Etçi, Kombine Sığır Yetiştiriciliği

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ nin, etçi, sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği konusunda verdiği kredinin üst limiti 12 milyon 500 bin TL’ dir. 100 bin TL’ ye kadar kullandırılacak olan kredilerde yüzde 100 faiz indirimi yapılacaktır. Yüz bin TL’ yi aşan kredilerde ise aşağıdaki tabloda ifade edilen oranlarda yatırım ve işletme dönemi faiz indirimleri yapılacaktır.

sığır-yetiştiriciliği-kredi-desteği

Sığır yetiştiriciliği

Resmi Gazete’ de yayınlanan karar neticesinde belirlenen faiz indirimleri ile birlikte kredi kullanabilmek için beş baş veya daha fazla, sığır işletmesi kurulması ve bu işletmede manda ya da anaç sığır olması gerekmektedir. Yahut hali hazırda mevcut olan işletmelerdeki sığır sayısını beş başa çıkarmak gerekmektedir.

Kredi kullandırılacak etçi sığır ırkları; Şarole, angus, hereford, limuzindir.

Sütçü sığır ırkları; Avrupai kırmızı sığırlar, holstein ve jerseydir.

Kombine ırklar (Damızlık); Simental, montbeliard ve kahverengi swisslerdir.

sığır-yetiştiriciliği

Sığır yetiştiriciliği

Ayrıca hayvanlara ahır yapılması ya da daha evvelden yapılmış olan ahırların tadilatı, çim biçme makinesi, yem hazırlanması için silaj, yem hazırlama alanları, gübrelerin konulacağı alanların yapılması için gerekli olan malzeme alımlarında, güneş enerjisi kullanımı ve lazım olabilecek diğer aletlerin temin edilmesi, süt sağma makinelerinin alınması, süt soğutma ekipmanları ve manda alımı konularında kredi kullanılabilecektir.

Kredi verilmesi planlanan sığırların ilgili bakanlığın veri tabanına kaydedilmiş, gebe ya da 1 kez doğum yapmış, damızlık belgesine sahip, en fazla 36 aylık yani 3 yaşında olması gerekiyor. Mandaların ise yine sığırlar ile aynı doğum ve kayıt şartlarına sahip olması, ancak 48 aylık yani 4  yaşında olmaları gerekmektedir.

Damızlık Düve Yetiştiriciliği

Ziraat Bankası ve TKK’ nın desteklediği konulardan bir tanesi de damızlık düve yetiştiriciliğidir.

Yatırım dönemi için %100 faiz indirimi

İşletme dönemi için %75 faiz indirimi uygulanacak olan kredinin üst limiti 7 bin 500 TL’ dir.

damızlık-düve-yetiştiriciliği-kredisi

Damızlık düve yetiştiriciliği

Destekleme kredilerine başvurabilmek için var olan işletmenizde 50 baş ve üzerinde düve bulunmalıdır. Ya da kurulacak olan işletme 50 baş ve üzeri düveden oluşmalıdır.  Yine manda sayısının da 50 baş ve üzerinde olması gerekmektedir. Destek verilecek olan ırklar kararın uygulanmasına dair çıkan yönetmelikte açıkça ifade edilmiştir.

Sütçü düve ırkları; Avrupai kırmızılar, jersey ve holstein (Holstein ırkları yurt içinde doğmuş olmalı / TİGEM ve TKK hariç)

Kombine ırklar; Simental, kahverengi swiss, montbeliard

Etçi ırklar; Angus, limuzin, şarole, hereforddur.

damızlık-düve

Damızlık düve

Kredi talebinde bulunulacak olan damızlık düvelerin Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kayıtlı olması, 4- 13 ay arasında olması ve sertifikasının olması gerekmektedir. Ayrıca verilecek olan yem hazırlanması, güneş enerjisi, ahır yapımı, balya yapımı gibi işlemler için gerekli olan ekipmanların alınmasında kullanılacaktır.

Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası’ nın desteklediği hayvancılık sektörlerinden bir diğeri de büyükbaş hayvan yetiştiriciliğidir. Bu anlamda;

Yatırım dönemi ve işletme dönemlerinde %50 faiz indirimi

Kredi üst limiti 5 milyon TL 

olarak belirlenmiştir. Kredi başvurusunda bulunabilmek için manda da dahil, toplamda 10 baş ve üzerinde hayvanınız olması gerekmektedir. Mevcut bir işletmeniz varsa da hayvan sayınızı artırmanız gerekiyor. Hayvanların en fazla 20 yaşında, Bakanlık veri tabanına 3 aydır kayıtlı ve erkek olması gerekmektedir. Hayvanların yem ihtiyaçlarını karşılayacaklarını taahhüt edenlerin başvuruları daha evvel değerlendirilecektir. Çim biçme, balya yapma, güneş enerjisi, ahır yapımı vb. konularda alınacak olan ekipmanlar için alınan kredi kullanılabilecektir. 100 bin TL sermaye ile koyun ve inek yetiştiriciliği yapabilirsiniz.

Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği

Ziraat Bankası ve TKK, küçükbaş hayvan alımları için de kredi vermektedir. Kredi alabilmek için mevcut işletme kapasitesinin 25 baş keçi, 50 baş koyuna çıkarılması ya da sıfırdan kurulacak olan işletmelere 50 baş koyun, 25 baş keçi alınmalıdır.

 • Dişi hayvanların; Tarım ve Orman Bakanlığı sistemine kayıtlı, sertifikalı ve 24 aylık olmaları gerekmektedir.
 • Erkek hayvanların; Kayıt ve sertifika şartları aynı olmak üzere 3 aylık ve kayıt sistemine 1 aydır kayıtlı olması gerekmektedir.

Bu anlamda kullandırılacak kredilerin;

Üst limiti 5 milyon TL’ dir.

Yatırım döneminde %100 (dişi hayvan)

İşletme döneminde %75 faiz (erkek hayvan) indirimi uygulanacaktır.

küçükbaş

Küçükbaş

Hayvanlara ağıl yapılması, ya da mevcut ağılların tamir ettirilmesi, çim biçme, balya, yem makinelerinin alınması, güneş enerjisi sisteminin kurulması için alınan  krediler kullanılabilmektedir. Ancak yatırım döneminde alınacak olan kredilerin dişi hayvanlar için, işletme döneminde olan kredilerin de erkek hayvanlar için verileceğini bir kez daha belirtelim. Küçükbaş hayvan hibe ve destek kredileri hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Arıcılık Sektörü

TKK ve Ziraat Bankası tarımsal kredi konularından bir tanesi de arıcılık kredileridir. Kredi desteğinden faydalanabilmek için arılı kovan sayısının 50 ve üzeri olması gerekmektedir. Bombus ırkı arılar için işletme dönemine ait kredilerin kullanılabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı’ nın izni gerekmektedir. Bu sebeple evraklar içine bu izin belgesi de eklenmelidir. İşletme ve yatırım dönemine ait kredi başvurusunda bulunabilmek için mevcut arıların Arı Kayıt Sistemi‘ ne kayıtlı olmaları gerekmektedir. Bu sistemden alınacak olan kayıt belgesi ve arılar ile ilgili detaylı bilgileri içeren evrakın da dosya içine konulması gerekmektedir.

Arıcılık için lazım olabilecek, aklınıza gelebilecek her türlü (Polen, kovan, bal süzme mak, bal doldurma ve paketleme, güneş enerjisi, raf) ihtiyaç için bu krediler kullanılabilecektir. Ayrıca işletme kredilerini maske, arıcı kıyafeti, petek, ilaç, nakliye masrafı, mum kabı, plastik kaplar vb. alımlarında da kullanabilirsiniz. Detaylı bilgi için tebliği inceleyebilirsiniz. Bu anlamda kullandırılacak olan arıcılık kredilerinin;

arıcılık

Arıcılık

Üst limiti 1 milyon 500 bin TL’ dir. 

Yatırım ve işletme dönemlerinde %50 faiz indirimi yapılacaktır. 

Arıcılık karlı bir iş midir? Kazanç ve maliyet hesaplamak için tıklayınız.

Kanatlı ve Kanatlı Damızlık Sektörü

Kanatlı ve damızlık kanatlı yetiştiriciliğinde de kredi desteği sağlanmakta ve faiz indirimleri yapılmaktadır. 10 bin adet etlik piliç, 1000 adet kaz, ördek,hindi, 7500 yumurta tavuğu, 2 bin adet bıldırcın, 50 adet devekuşuna sahip olunmalı ya da bu sayıları kapsayacak şekilde yeni bir işletme kurulmalıdır. Ruhsatı olan işletmeler, yarka civciv ve yem alımlarında bu kredi desteğinden faydalanabilirler. Kredi kullanılabilecek olan yatırım giderleri, yumurta, gübre, kümes kurulumu, sağlık önlemleri, güneş enerjisi vb. alanlarda kullanılabilecektir.

Damızlık yetiştiriciliği konusunda kullanılacak olan kredi için 10 bin adet anaç yumurta yapan tavuk ve anaç etlik piliç, 1000 adet anaç kaz, bıldırcın ve ördek, 5 bin adet damızlık hindi, 100 adet devekuşu sahibi olmak gerekmektedir. Ya da mevcut işletmelerdeki hayvanların bu sayıya ulaştırılması gerekmektedir. Hayvanların fatura ve sertifikalarının olması gerekmektedir. Anaç kanatlı için kullanılacak olan işletme kredileri yumurta üretimi, yarka, civciv alımları ve bu hayvanların yem ihtiyaçlarının giderilmesini kapsamaktadır.

Kanatlı sektörü için verilecek kredi üst limiti 3 milyon TL

Yatırım dönemi kredi indirimi oranı %50, işletme dönemi kredi indirim oranı ise %25′ dir.

Damızlık kanatlı sektöründe 7 milyon 500 bin TL kredi %100 faiz indirimi ile verilecektir. 

Kanatlı yetiştiriciliği hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Su Ürünleri Sektörü

Verilen kredi konularından bir tanesi de su ürünleri sektörüdür. Su ürünleri sektöründe kredi alabilmek için projelerin Tarım Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Kuluçka sistemlerinin kurulması, su ürünleri için kullanılan ekipmanın alınması, sistemlerin kapalı bir hale dönüştürülmesi, ulaşım amaçlı tekne alınması gibi konularda kredi kullandırılabilecektir. İşletme dönemine ait krediler Tarım Bakanlığı tarafından kuluçkahane ya da yetiştiricilik belgesine sahip olan üreticileri desteklemek amacı ile verilecektir. Bu belgelerde ifade edilen kapasite oranları baz alınacaktır.

Su ürünleri sektöründe avcılık yapmak için ilgili bakanlık tarafından ruhsat verilmiş gemi sahiplerinin, gemilerinde kullanılmak üzere buz makineleri, soğutma sistemleri, balık avı için gerekli olan malzemeler, ağlar vb. alımları, yine ilgili bakanlık tarafından belirlenmiş nitelikleri taşımakta olan takip makineleri, kayıt defterleri, zaten var olan gemilerin tamiratının yapılması ve kullanıma uygun hale getirilmesi, ruhsat geçerliliği olan başka gemilerin alınması, yeni gemi yapılması ya da gemi boylarının artırılması gibi konular yatırım dönemine girmekte ve bu dönem için kredi kullanılmaktadır. Yakıt, takip cihazları vb. kredilerin işletme dönemi için alınması yine tebliğ kapsamında değerlendirilecektir. Gemide tadilat yaparak boyunu uzatmak isteyenlerin il müdürlüklerine durumu bildirerek bir yazı alması gerekmektedir. İşlem tamamlandıktan sonra ilgili gemilere ruhsatları verilecektir.

su-ürünleri-kredisi

Su ürünleri

Su ürünleri sektöründe verilecek olan kredinin üst limiti 5 milyon TL’ dir. 100 bin TL’ ye kadar olan kredilerde yatırım ve işletme dönemlerinde %100 faiz indirimi uygulanacaktır.

su-ürünleri-yetiştiriciliği

Su ürünleri yetiştiriciliği

Yukarıda sayılan desteklerden dışında, herhangi bir ırk ve yaş şartı belirlenmeyen hayvanlar yaygın hayvansal üretim başlığı altında desteklenecektir.

Kredi başvuruları 2020 yılının sonuna kadar devam edecektir. Kredi desteklerinden faydalanmak için belirtilen şartlara haiz olunmalıdır. Belirlenmiş olan hayvan sayılarına sahip olanlar en kısa zamanda Ziraat Bankası şubelerine şahsen başvuru yapabilirler. Kredi talebine olumlu ya da olumsuz cevap vermek tamamen banka iradesinde olan bir durumdur. Kredi notunuz değerlendirilecek ve haklarında yapılacak olan tahkikat olumlu sonuçlananlar kredi desteği ve faiz indiriminden faydalanabilecektir. Destek alabilmek için ÇKS kaydınızın olması gerektiğini de unutmayın!

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.