Devlet Destekli

Tarım ve Hayvancılık Destekleme Ödemeleri 2020

Tarım ve Hayvancılık Destekleme Ödemeleri 2020

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında 30928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğname ile 2020 tarım ve hayvancılık destekleme miktarları belli oldu. Çiftçilerimiz için aşağıda belirtilen tutarlarda destekleme ödemesi yapılacak. Bahse konu karar da belirtilen desteklemelerden önemli olanları şöyle;

2020 Mazot ve Gübre Destek Miktarları Kaç TL.

Aşağıda yer alan tabloda mazot ve gübre destekleme miktarları yer almaktadır.

ÜRÜNMAZOTGÜBRETOPLAM
BUĞDAY, ARPA, ÇAVDAR, YULAF, TRİTİKALE19 TL8 TL27 TL
KÜTLÜ PAMUK, ÇELTİK62 TL4 TL66 TL
MERCİMEK, KURU FASULYE, NOHUT22 TL4 TL26 TL
PATATES27 TL4 TL31 TL
SOYA, YAĞLI AYÇİÇEĞİ26 TL4 TL30 TL
DANE MISIR25 TL4 TL29 TL
YEM BİTKİLERİ, KURUSOĞAN, FINDIK, ÇAY, ASPİR, KANOLA17 TL4 TL21 TL
ZEYTİN15 TL4 TL19 TL
DİĞER ÜRÜNLER15 TL4 TL19 TL
NADASA BIRAKMA8 TL8 TL

Toprak analiz desteği 50 dönüm ve üzeri araziler için ilave her 50 dönüm için analiz başına 40 TL. ödenecek.

2020 yılında arılı kovan başına 10 TL. destekleme ödemesi yapılacak.

Havza bazlı fark ödemesi destekleri ise aşağıda belirtilen tablo da yer almaktadır.

Ürün CinsiKg. Başına kuruş
Aspir55
Çeltik10
Dane mısır3
Dane zeytin15
Kanola50
Kütlü pamuk80
Nohut, mercimek, fasulye50
Soya60
Yağlık ayçiçeği40
Yaş çay,13
Yulaf, Arpa, Buğday, Tritikale10
Zeytinyağı80

Küçük aile işletmesi başına dekara 100 TL,

Fındık alan bazlı destekleme ödemesi olarak ÇKS kayıtlı çiftçilere dekar başına 170 TL.

Yem bitkileri desteklemesi olarak;

Sulu yonca 90, Kuru yonca 40, Korunga 90,

Yeşil arpa ve buğday 30,

Tek yıllık yem bitkileri 60,

Silajlık sulu mısır 100, kuru mısır 40,

Mera yapay çayır 40,

Diğer çok yıllık sulu yem bitkileri 90, kuru 40

TL. olmak üzere dekar başına yıllık ödeme yapılacak.

Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda 2020 yılında ekilen fiğ, macar fiğı, burçak ve mürdümük için yem bitkisi desteğine ilave % 50 destek ödenir.

  • Doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Bakanlık Örtüaltı Kayıt Sistemine kayıtlı örtüaltı ünitelerinde, bombus arısı kullanan çiftçilere koloni başına 60 TL ödenir.
  • Büyükbaş hayvancılık desteklemelerinde;

Buzağı malak manda desteği;

1) Programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve üzeri yaşta, destekleme yılında ilk doğumunu yapan ve ilkine buzağılama yaşı en fazla 810 gün olan düvelerin buzağıları ile son iki buzağılama arası süre en fazla 450 gün olan ineklerin doğan buzağılarına 350 TL/baş ödenir. Üreme kriterleri bu Kararın yayımlandığı tarihten sonra tohumlanan sığırlardan doğan buzağılar için uygulanır.

Yukarıdaki şartları taşıyan;

  • Saf sütçü sığır ırklarının 5 yaş üzeri olanları ile diğer sığır ırklarının etçi veya kombine ırk; Bakanlıkça izinli tabii tohumlama boğaları veya sunı tohumlama sonucu doğan buzağılarına 600 TL/baş ödenir.
  • 20 baş ve üzeri doğuran inek varlığına sahip işletmelerde, doğuran saf sütçü ırk inek varlığının en fazla %60 ının (5 yaş ve üzeri olanlar dahil), etçi ırk boğalardan Bakanlıkça izinli tabii tohumlama boğaları veya suni tohumlama sonucu doğan buzağılarına 600 TL/baş ödenir.

2) Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde doğan buzağılara ilave 100 TL/baş ödenir.

3) Soy kütüğüne kayıtlı buzağılara ilave 175 TL/baş ödenir.

4) Bakanlıkça izin verilen yerli sperma üretim merkezlerinde Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, suni tohumlama sonucu doğan buzağılara ilave 50 TL/baş ödenir.

5) Dişi mandalara 250 TL/baş, soy kütüğüne kayıtlı dışı mandalara ilave 200 TL/baş,  programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri malaklara 250 TL/baş, soy kütüğüne kayıtlı malaklara ilave 200 TL/baş, destek ödenir.

b) Islah amaçlı süt içerik analizi desteği: Islah amaçlı süt içerik analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen süt kalite kriterlerini sağlayan her 1 inek için 150 TL/baş a kadar Bakanlıkça belirlenen miktarda destek Merih.

c) Düve alımı desteği: En az 1 baş, en fazla 10 baş düve (manda dahil) alımına,

Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin % 40’ı kadar destekleme ödemesi yapılır.

ç) Hastalıktan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan işletmelerde bulunan,

damızlık boğalar dışındaki altı ay yaşın üzerindekı erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için

hayvan sahiplerine 450 TL/baş ödeme yapılır.

Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için % 50’sıne karşılık gelen tutam’ ödenmesi suretiyle uygulanır.

Ayrıca, Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip olan işletmelerdeki arı işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına 100 TL ödeme yapılır.

d) Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurt içinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırların’ (manda dahil), mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere 1-200 baş için (200 dahil), hayvan başına 250 TL/baş destekleme ödenir.

(4) Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde; a) Çoban istihdam desteği, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 5.000 TL alarak ödenir.

b) Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, anaç koyun-keçi başına 25 TL, Mardin, Siirt ve Şırnak’ta anaç tiftik keçisi başına ilave 20 TL, Koyun Keçi Bilgi Sistemi (KKBS) veri tabanında bir önceki yılın anaç koyun-keçi desteğini alan ve destekleme yılında anaç koyun keçi sayısını aradan işletmelerde, bir önceki destekleme yılındaki kuzu ve oğlakların, destekleme yılında anaç koyun keçi vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranı tavanını aşmamak kaydıyla hayvan başına 100 TL ilave sürü büyütme ve yenileme desteği ödemesi yapılır.

c) Küçükbaş soy kütüğü desteği. Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan ve ıslah programına dahil olan, damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Küçükbaş Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Bilgi Sistemi (SOYBİS) ve TÜRKVET sistemine kayıtlı yetiştiricilerin koyun-keçilerine 100 TL/baş, soy kütüğü işletmelerinde yetiştirilen koç-tekeleri alan yetiştiricilere 500 TL/baş ödeme yapılır.

(5) Diğer hayvancılık desteklemelerinde;

a) Üretmiş olduğu tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğıne (Tıftıkbirlik), Tiftikbirlik’e bağlı kooperatiflere veya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliklerine satan ve Tiftik Kayıt Sistemi (TKS) veri tabanına kaydedilen üreticilere, tiftiğin kalitesine göre beher kg için oğlak tiftiğine 30 TL/kg, anamal tiftiğe 28 TL/kg ve tali tiftiğe 20 TL/kg ödeme yapılır.

b) İpekböceği yetiştınciliğinde ücretsiz tohum sağlayan Kaza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik) dağıttığı kutu başına 80 TL/kutu, ürettiği yaş ipekböceği kazasını Kozabirlik kooperatitfen veya faaliyet alanı kazadan flatürle ıpek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan yetiştiricilere yaş kazanın kg 60 TL ödeme yapılacak.

c) Arı yetiştiriciliği yapan ve merkez bırliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya üretici birliklerine üye olan üreticilere, Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olma şartı ile anlı kovan başına 15 TL, Bakanlıktan üretim izni almış damızlık ana arı üreticilerine, Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı arıcılara sadıklar’ damızlık ana arı başına 80 TL ödeme yapılır. ç) Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine, büyükbaş hayvan atıkları için 1000 TL/baş, küçükbaş hayvan atıkları için 150 TL/baş atık desteği ()demesi yapılır.

d) Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları için yetki devri yapılan uygulayıcılara büyükbaş hayvanlar için 1,5 TL/baş, küçükbaş hayvanlar için 1 TL/baş ödeme yapılır.

YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUM DESTEKLEMESİ 2020

ÜRÜNÖDENECEK MİKTAR
Aşılı Fidan0,50 TL
Aşısız Fidan0,25 TL
Çavdar, Arpa, Yulaf, Tritikale0,08 TL
Çeltik0,25 TL
Kanola1,50 TL
Korunga, Fiğ, Yem Bezelyesi1,50 TL
Kuru Fasulye, Mercimek, Aspir, Nohut0,50 TL
Patates, Buğday0,10 TL
Soya0,35 TL
Susam0,60 TL
Yer Fıstığı0,80 TL
Yonca4,00 TL

2020 ÇOBAN DESTEKLEMESİ

  • 100 baş veya üzeri keçi yada anaç koyun üreticilerine 5.000 TL çoban desteklemesi verilecek.
  • Eğer çiftçimiz damızlık koyun veya keçi yetiştiriciliği yapıyorsa ve hayvanlar Bakanlığın sistemine kayıtlı ise hayvan başına 25 TL. ödeniyor. Eğer hayvanlar tiftik keçisi ise Şırnak, Siirt veya Mardin illerinde üretim yapıyorsa ilave olarak 20 TL. daha verilecek.
  • Ödeme tarihleri için Ziraat Bankası Destekleme Ödemeleri sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

TEBLİĞNAME ASLINI BURADAN İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.