25 Farklı Tarım ve Hayvancılık Destekleri 2021

Tarım ve hayvancılık sektöründe hibe, destek veya düşük faizli kredilerden yararlanmak isteyenlere 2021 yılında verilen desteklerden bazılarını listeledik. Tarım ve hayvancılık destekleri, faizsiz kredileri ve hibeler haberimizde..

25 Farklı Tarım ve Hayvancılık Destekleri 2021

Tarım ve hayvancılık sektöründe hibe, destek veya düşük faizli kredilerden yararlanmak isteyenlere 2021 yılında verilen tarım ve hayvancılık destekleri nelerdir?

1) Ağaçlandırma Desteklemeleri

 • Köy tüzel kişilikleri
 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Belediyeler
 • Tarımsal kalkınma kooperatifleri
 • Köye hizmet götürme birlikleri
 • Dernekler
 • Vakıflar
 • Şirketler
 • Gerçek ve tüzel kişiler

Ağaçlandırma Desteği Başvurusu Ne Zaman?

Devlet ormanlarında özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya müracaatları, Nisan ve Eylül aylarında olmak üzere 2 dönem halinde alınır.

Nereye Başvurulur?

Orman İşletme Müdürlüklerine başvurulur.

2) Alternatif Ürün Desteği

Çiftçi kayıt sistemine dâhil olan çiftçiler (ÇKS)

Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

 • Patates siğili hastalığı görülen alanların nadasa bırakılması durumunda, 3 yıllık dönemde bir defa ödeme yapılacak şekilde 2019 yılında dekar başına devletdestekli.com 110 TL destek ödemesi yapılacaktır.
 • Fındık üreticilerine dekar başına 110 TL destek ödemesi yapılacaktır.

Başvuru Tarihi Ne Zaman?

Sürekli aktiftir ve her zaman başvuru yapılabilir.

Nereye Başvuru Yapılır?

Tarım ve Orman Müdürlüklerine Başvuru Yapılır.

3) Arıcılık İpek Böcekçiliği Kaz ve Hindi Yatırımlarının Desteklenmesi

Kimler faydalanabilir?

 • Bakanlığın uygulama rehberi ile belirlediği illerdeki gerçek ve tüzel kişiler,
 • Arıcılık desteği için en az 3 yıldır Arıcılık Kayıt Sistemine üye ve en az 50 arılı kovan varlığına sahip arıcılar başvurabilmektedir.
 • Bakanlıkça belirlenen illerde, 1.000 adet kapasiteli damızlık kaz, 500 adet kapasiteli ticari kaz veya 1.000 adet kapasiteli ticari hindi işletmeleri desteklenecektir.

Nereye Ne Zaman Başvuru Yapılır?

2020-2022 yılları arasında uygulanacak olup, uygulama rehberinin yayımlanması ile belirlenecektir. İl ilçe Müdürlüklere başvurulur.

4) Biokütle Enerjisi Destek Programı

Kimler Başvuru Yapabilir?

 • Tarımsal üretici birlikleri/kooperatifleri
 • Enerji kooperatifleri,
 • Belediyeler
 • Çiftçiler
 • Özel sektör firmaları
 • Organize sanayi bölgeleri

Hangi Alanlara Destek Veriliyor?

 • Fındık zurufu, ayçiçeği sapı, pamuk sapı, çeltik kavuzu, bağ ve budama
 • atıkları, sera atıklarının sanayi tesislerinin faydalanacağı enerji tesislerinde kullanılmak üzere toplanması, taşınması, depolanması ve enerji tesisinde kullanılabilir hale getirilmesi hedeflenmektedir. Projelerde verimlilik, sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve yerli ürün/üretim kriterleri ön planda tutulacaktır.
 • Proje ruhuna uygun makine devletdestekli.com ekipman tasarımı ve imalatı olan projeler öncelikli olarak değerlendirilecektir.
 • Önerilen projelerde %50’ye kadar hibe desteği verilecektir. Destek/eş
 • finansman miktarı iş planı sonucunda ortaya koyulacak fizibilite çalışmaları ve karlılık analizi sonrasında kesinleşecektir. Teknik destek (fizibilite çalışması ve iş planı) maliyetleri proje tarafından karşılanacaktır.
 • Projeler, GEF-6 finansmanı ile UNIDO (Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı) tarafından desteklenecektir.
 • Bina ve inşaat giderleri desteklenmeyecektir.
 • Çağrı ilanları takip edilerek Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne başvuru yapılabilir.

5) Bitki Karantinası Tazminatı Desteği

Desteklemenin Ayrıntıları

 • Projeye sadece çiftçiler başvuru yapabilir.
 • Zararlı organizmaların ülkemize bulaşmasının engellenmesi, mevcut olanların eradikasyonu ve mücadelesinin yapılarak yayılmasının önlenmesi ve bulaşık alanda karantina tedbirleri alınan üreticilerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
 • Turunçgil uzun antenli böceği varlığı ile şarka virüsü varlığı doğrulanmış ağaçlar üzerinden karantina tazminatı hesaplanmaktadır.
 • Fındıkta yasaklama süresi olan 4 yıllık ürün bedelinin aynı alan için bir kereye mahsus olmak üzere 15 TL/kg destekleme ödemesi yapılır.
 • Kayısı, şeftali, nektarin, erik, kiraz, badem, vişne gibi taş çekirdekli meyve ağaçlarında yasaklama süresi olan 3 yıllık ürün bedelinin aynı alan için bir kereye mahsus olmak üzere ve 3 TL/kg destekleme ödemesi yapılır.
 • 26/02/2021 tarihine kadar Müdürlüklere başvurulmalıdır.

6) Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği

Çiftçi kayıt sistemine dâhil olan çiftçiler başvuru yapabilir.

Desteğin amacı; bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine alternatif mücadele tekniklerinin uygulanmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan sağlığının ve doğal dengenin korunması için biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere desteklemektir.

 • Örtü altı bitkisel üretimde biyolojik mücadele desteği 400 TL/dekar, biyoteknik mücadele desteği 120 TL/dekar
 • Açık alanda bitkisel üretimde biyolojik mücadele desteği 50 TL/dekar, biyoteknik mücadele desteği 80 TL/dekar

Destek projesi sürekli aktif olup, Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuru yapılabilir.

7) ÇATAK Desteği (Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması)

Proje 58 ilde uygulanır. Bu iller; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Amasya, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bingöl Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak illeridir.

ÇATAK Programı kapsamında destekleme yapılacak alanlarda, üç ayrı kategoride belirlenen uygulamalara 3 yıl süreyle ödeme yapılmaktadır. Bu kapsamda;

 • 1 inci kategori: Minimum toprak işlemeli tarım uygulamalarına 45 TL/da,
 • 2 nci kategori: Toprak ve su yapısının korunması ve erozyonun engellenmesi 60 TL/da,
 • 3 ncü kategori: Çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalarına 135 TL/da ödeme yapılmaktadır.

Proje sürekli aktif olup, başvurular Müdürlüklere yapılır.

8) Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi Katılım Desteği

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olup, ÇMVA sistemine dâhil olan tarımsal işletmeler faydalanabilir.

Desteğin amacı, tarımsal işletmelerin yıllık gelirlerinin tespit edilmesi, ekonomik analizlerinin yapılması, tarım sektörü ve tarımsal ürün pazarlarındaki durumun değerlendirilmesi amacıyla; işletmelerden yapısal, fizikî ve malî nitelikte veri ve bilgilerin toplanmasına imkân sağlayan, Avrupa Birliği uygulamaları ile uyumlu bir veri ağı sisteminin, ulusal ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak kurulmasını sağlamaktır.

9) Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesi

Kimler Başvuru Yapabilir?

 • Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri,
 • Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki (DAP) Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van ile Bayburt ve Gümüşhane illerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler,
 • Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan bireyler,
 • 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 818 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan kolektif şirket,
 • Limitet şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler
 • ilgili kanunlara göre kurulmuş olan ve takibe uğramış borcu bulunmayan tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütler başvuru yapabilir.

Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesi desteğinin amacı:

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde sütçü ve kombine ırklarla,

Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bingöl,
Bitlis, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van ile Bayburt ve Gümüşhane illerinde etçi ve kombine ırklarla kurulacak damızlık amaçlı sığır işletmesi yatırımlarının desteklenmesidir.

Hangi Sektörlere Destek Sağlanıyor?

 • Yeni inşaat yapımı, damızlık gebe düve alımı, sütçü ve kombine ırklarla kurulacak işletmelerde sabit süt sağım ünitesi ve soğutma tankı alımını birlikte gerçekleştiren yatırımcılara destek sağlanacaktır.
 • Mevcut işletmeler, başvuru konusunda eksik olan yatırım konuları için destek alabilmektedir.
 • Projede yer alan inşaat yatırımı konusunda, yatırımın gerçekleşme tutarının %30’u oranında hibe desteği uygulanır ve sadece yeni yapılacak kapalı, yarı açık ve açık sistemli ahırları kapsar.
 • Projede yer alan hayvan alımı yatırımı konusunda, hayvan alım tutarının %40’ı oranında hibe desteği uygulanır ve sadece alınacak damızlık gebe düve alımını kapsar.
 • Projede yer alan makine alımı yatırımı konusunda, tutarının % 40’ı oranında hibe desteği uygulanır ve sadece sütçü ve kombine ırklarla kurulan işletmelerdeki süt sağım ünitesi ve/veya soğutma tankı alımını kapsar.

Başvuru sürekli aktif olup, Müdürlüklerden ayrıntılı bilgi alınabilir.

10) Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Uygulamaları

Tüm Çiftçiler başvuru yapabilir. Düşük faizli tarım ve hayvancılık kredisi verilen sektörler aşağıdadır.

 • Kanatlı sektörü
 • Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği
 • Su ürünleri sektörü
 • Geleneksel (yaygın) hayvansal üretim
 • Kontrollü örtü altı tarımı
 • Yem bitkisi üretimi
 • Yurt içi sertifikalı tohum, mide, fidan üretimi
 • Süs bitkisi üretimi
 • Stratejik bitkisel üretim
 • Meyve yetiştiriciliği ve bağcılık
 • Geleneksel (yaygın) bitkisel üretim
 • Tarım makineleri (traktör ayrık)
 • Traktör
 • Modern basınçlı sulama sistemi yatırımı
 • Tarım makineleri parkı
 • Arazı alımı (birleştirme)
 • Lisanslı depoculuk yatırımları
 • Elüs karşılığı kredi
 • Soğuk hava deposu yatırımları
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi
 • Sözleşmeli üretim (üretim yaptıran gerçek/tüzel kişi)

11) Fındık Üreticilerini Destekleme

Ruhsatlı alanlarda fındık yetiştiriciliği yapan fındık üretici belgesine sahip üreticilerin desteklenmesidir.

Ruhsatlı alanlardaki üreticilere 170 TL/da ödeme yapılır.
Toplam alanı bir dekarın altında olan ruhsatlı fındık alanlarına fındık alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılmaz.

12) Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu

Çiftçi kayıt sistemine dâhil olan çiftçiler başvuru yapabilir.

 • Geleneksel zeytin bahçesi alanının, en az 1/5’inde, ihtiyaç duyulan ağaçlarda gençleştirme budaması yapacağını tespit ettiren ve gençleştirme budamasını yapan çiftçilere budanan alan üzerinden destekleme yapılması amaçlanmaktadır.
 • Desteklemeye esas zeytin bahçelerine 100 TL/dekar destekleme ödemesi yapılır.
 • Gençleştirme budaması yapılacak ÇKS’ye kayıtlı zeytinlik tapu hisse alanı (tasarruf alanı) en az 5 dekar olmalıdır.

13) Hayvancılık Destekleri

2020 yılında başvurulan küçükbaş, büyükbaş ve diğer hayvancılık destekleme miktarlarını hayvancılık destekleme sayfamızdan görüntüleyebilirsiniz.

14) Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi

 • Bu program 2020-2022 yılları arasında uygulanacaktır.
 • Gerçek ve tüzel kişilerin damızlık manda düvesi yetiştiriciliği işletmesi kurulmasına yönelik yatırımlar %50 oranında desteklenir.
 • Yetiştiricilerce kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerden 1500 başa kadar koç ve/veya teke alımına yönelik yatırımlar %50 oranında desteklenir.
 • Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık)’nca belirlenecek iller ve şartlar doğrultusunda damızlık küçükbaş hayvan yatırımları %85 oranında desteklenir.
 • Gerçek ve tüzel kişilerin, 1000 adet kapasiteli damızlık kaz, 1000 adet kapasiteli ticari hindi ve 500 adet kapasiteli ticari kaz yetiştiriciliği için yapacakları yatırımlar %75 oranında desteklenir.
 • Arı Yetiştiricileri Birliğine veya Bal Üreticileri Birliğine üye, Arıcılık Kayıt Sisteminde kayıtlı, 50 ve üzeri arılı kovan varlığına sahip üreticilerin arı ürünleri üretimi için yapacakları arıcılık yatırımları %50 oranında desteklenir.
 • İpek böceği yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için, gerçek ve tüzel kişilerin bu alanda yapacakları yatırımları %100 oranında desteklenir.
 • Bu hibe desteğinden yalnızca bir kez bir proje için yararlanılabilir.
 • Yatırımcılar, yatırım sahasına ipotek koydurtmamak kaydıyla kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler

15) İşlenmiş Su Ürünlerinin Desteklenmesi

Su Ürünleri Bilgi Sistemine kayıtlı, su ürünleri yetiştiriciliği yapan ve ürünlerini Bakanlıkça onaylı işleme ve değerlendirme tesisleri başvurabilir.

Program kapsamında su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara kg başına belirlenen miktarlara göre doğrudan üreticiye destek ödemesi yapılır.

16) KKYDP Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi

 • Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,
 • Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,
 • Bilişim sistemleri ve eğitimi,
 • El sanatları ve katma değerli ürünler,
 • İpek böceği yetiştiriciliği, Su ürünleri yetiştiriciliği,
 • Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları,
 • Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları,

desteklenmektedir. 20/02/2021 tarihinde başvurular son bulmaktadır.

17) KKYDP Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlarının Desteklenmesi

KOBİ düzeyinde olmak üzere; kadın, genç girişimciler ile üretici örgütlerine öncelik verilerek gerçek ve tüzel kişiler başvurabilmektedir.

Aşağıda yer alan yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu yatırım konuları  desteklenecektir.

 • Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanması
 • Bitkisel veya hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması
 • Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
 • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
 • Kanatlı yetiştiriciliği
 • Kültür mantarı üretimi
 • Kanatlı kesimhaneleri
 •  Çelik silo ve soğuk hava deposu (sadece yeni tesislerin yapımı desteklenmektedir)
 •  Tarımsal ürünlerin üretilmesine yönelik iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern seralar (kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması ile kapasite artırımı yatırımları desteklenmez)
 • Büyükbaş ve küçükbaş kesimhaneleri (sadece mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu yatırımları desteklenmektedir)
 • Sulama kooperatiflerinin elektrik enerjisini temin edecek güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları
 • En az 3 dekar büyüklüğündeki seraların kullanımına yönelik güneş, rüzgar, biyogaz, jeotermal enerji yatırımları
 • Denizlerde ve iç sularda su ürünleri yetiştiriciliği
 • Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

Son başvuru tarihi 06/03/2021’dir. Başvurular elektronik ortamda yapılmaktadır.

18) Küçük Aile İşletmesi Desteği

ÇKS kaydı olan çiftçiler başvuru yapabilir.

 • Yaş çay ve fındık ürünleri hariç, açıkta ve/veya örtü altı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek kişi çiftçilerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
 • 2020 yılı için destekleme tutarı 100 TL/dekar’dır.
 • Toplam üretim alanı; açıkta üretim için 1 dekarın, örtü altı ünitelerinde üretim için 0,5 dekarın altında olan küçük aile işletmelerine destekleme ödemesi yapılmaz.
 • 2020 üretim yılında desteklemeye esas ürünleri tohumluk elde etmek ve/veya filizlendirme amacıyla üretenlere küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılmaz.
 • Tarımsal faaliyette bulunduğu arazi toplamının 5 dekarın üstünde olduğunun tespit edilmesi durumunda küçük aile işletmesi desteği destekleme ödemesi yapılmaz.
 • Nadas alanlarına küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılmaz.

19) Lisanslı Depolarda Ürün Muhafazası İçin Kira Desteği

Desteğin amacı; Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde, lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza edilmesi halinde, kira, ilave kira, nakliye ve analiz ücretini desteklemektir.

Lisanslı depolarda muhafaza edilen;

 • Buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, bezelye, ayçiçeği için 3 TL/ton/ay;
 • Pamuk için 7 TL/ton/ay;
 • Fındık, zeytin, zeytinyağı, kuru kayısı, Antep fıstığı, kuru üzüm ve kuru incir için 10 TL/ton/ay’ı geçmemek üzere kira ücretinin % 50’si
 • Lisanslı depo işletmelerine kira desteği verilir.

ÇKS’ye kayıtlı üreticiler ve ürünlerini ÇKS’ye kayıtlı üretici üyelerinden alan üretici örgütlerine, ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza etmeleri her üretim yılına ait ürün için en fazla altı ay süre ile yukarıda yer alan miktarlarda üretici/üretici örgütlerine kira desteği ödenir.

ÇKS kayıtlı üreticilere / üretici örgütlerine ürün miktarı üzerinden ton başına 25’TL yi geçmemek üzere, her ürün çeşidi için en fazla 750 TL tutarında nakliye desteği verilir.

ÇKS kayıtlı üreticilere / üretici örgütlerine pepolanacak ürünlerin lisanslı depoya tesliminden önce yapılacak analiz başına 25 TL’yi geçmemek üzere analiz ücreti desteği verilir.

20) Mazot Gübre ve Toprak Analiz Desteği

Çks kayıtlı çiftçiler başvuru yapabilir ve aşağıda yer alan görselde ki miktarlar 2021 yılı için yapılacak ödeme miktarlarıdır.

 • Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamındaki ürünler için belirlenen havzalar dışında kalan ürünlere mazot ve gübre desteği ödemesi yapılmaz.
 • Toprak analiz desteği, en az 50 dekar arazide, her 50 dekar başına 40 TL olarak ödenir.
 • Gübre desteğinden yararlanılabilmesi için toprak analizi zorunludur.
 • Katı Organik – Organomineral gübre desteği kapsamında dekar başına 20 TL ödeme yapılır.

21) Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Desteği

Organik tarım bilgi sistemine kayıtlı, geçiş süreci-2, geçiş süreci-3 ve organik statüde yer alan tarım arazilerinde üretim yapan çiftçiler ve Çiftçi kayıt sistemine dâhil, iyi tarım uygulamaları yapan çiftçiler başvuru yapabilir.

İyi Tarım Desteği ve Organik Tarım Desteği 3 farklı kategori halinde yapılır.

22) ORKÖY Kredi Destekleri

 • Orman Köylüleri
 • Kooperatifler ve Üst Kuruluşları
 • Destekten yararlanacak orman köylülerinde o köyde en az 1 yıl ikamet etme şartı aranmaktadır.
 • Daimi işçi, memur ve esnaf kişilere kredi verilmemektedir.
 • Başvurular yıl boyunca yapılabilmektedir, takip eden yıl başında sonuçlar değerlendirilmektedir. Orköy destekleri

23) Sertifikalı Tohum, Fidan Kullanım ve Sertifikalı Tohum Üretim Desteği

Çiftçi kayıt sistemine dâhil olan çiftçiler başvuru yapabilir. Ülkemizde bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik çiftçileri desteklemektir. Bu sayfadan ayrıntılı bilgi alınabilir.

24) Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Fark Ödemesi Destekleri

Belirlenmiş olan tarım havzalarından üretilen ürünlerin miktar bazlı desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 • Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda 2020 yılında ekilen mercimek ve nohut için %50 ilave destek verilir.
 • Damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi
  yapılmaz.
 • Kütlü pamuk fark ödemesi desteği uygulamalarında dekara en fazla 500 kg’ye kadar destekleme ödemesi yapılır.
 • Dane zeytin fark ödemesi desteğinde kuru ise 400 kg/da, sulu ise 700 kg/da;
  zeytinyağı fark ödemesi desteğinde kuru ise 80 kd/da, sulu ise 140 kg/da verim miktarlarına göre destekleme ödemesi yapılır.

Tarım ve hayvancılık sektöründe hibe, destek veya düşük faizli kredilerden yararlanmak isteyenlere 2021 yılında verilen tarım ve hayvancılık destekleri nelerdir?

25) Tarım Sigortası Destekleri

14.06.2005 tarih ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde bulunan Çiftçi Kayıt Sistemi sistemine kayıtlı olan üreticiler yaralanabilir. Başvuru dönemleri tebliğ ilan edildiğinde bildirilir.

Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Ziraat Bankasına başvuru yapılabilir.

Yorumlar

 1. Avatar of Mehmet Bingöl Mehmet Bingöl dedi ki:

  Diyarbakır da oturuyorum kümes hayvancılığı sertifikam var köyümde tavuk çiftliği kurmak istiyorum arazim var ama tapulu değil dedelerimizin üzerinde kalmış tapu toprağı ben işletiyorum nasıl destek alıp çiftlik kurabilirim yardımcı olursanız sevinirim

 2. Avatar of Ayten Akbaba Ayten Akbaba dedi ki:

  Beş ay önce Bursa dan memlekete geri dönüş yaptık ama hiçbir yardım ve proje den yararlanamıyoruz hep bir engel var projeler parası olanlar için hayvancılık hakkında bilgi ve deneyimimiz var ahırımız var ama maddi imkanımız yok

 3. Avatar of Zekeriya Zekeriya dedi ki:

  Başvuru için gerekli belgeler nelerdir hakkında detaylı bilgi almak istiyorum durumum çok kötü hayvancılık yapıyorum çaresiz kaldım

error: Content is protected !!