Tarım Hibe Destekleri 2023 Programları Listesi

Büyükbaş, küçükbaş hayvancılık hibe desteği şartları 2023 yılında nelerdir, küçükbaş ve büyükbaş hibe hayvan desteği nasıl alınır, hayvancılık destekleri 2023 ödeme takvimleri açıklandı mı, ödemeler ne zaman yapılacak? araştırılmaya devam ediyor.

Tarım Hibe Destekleri 2023 Programları Listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım ve hayvancılık alanında kredi ve hibe destekleri vermeye devam ediyor. Bakanlık tarafından sağlanan hayvancılık destekleri 2023 yılında verilecek tüm desteklerden faydalanabilmek için çiftçilerin bazı şartları taşıması gerekiyor. Aranan şartları taşıyan çiftçilerin bu yılda büyükbaş hayvandan buzağıya, tarımsal ekipmanlardan sertifikalı tohuma kadar tüm alanlarda Tarım ve Hayvancılık Hibe Destekleri ve destekleme ödemeleri devam edilecektir.

2023 yılında Tarımsal alandan, su ürünlerine, arıcılıktan el sanatlarına, ürün yetiştiriciliği projelerine ve bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımlara ilişkin üretim için makine yardımı, tıbbi yardım gibi hibe destekleri verilmeye devam edilecektir.

Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerine Devlet Desteği

Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin yatırımları için %50 destek verilecek olan hibe için son başvuru tarihi 30 Temmuz olarak belirlenmişti.

2023 yılında ise Bakanlık tarafından verilecek hibe desteği ile ilgili duyuru yapıldığında bizi takip ederek en güncel hibe desteği haberlerinden anında haberdar olabilirsiniz.

81 ilde geçerli olan bu program kapsamında yatırım amaçlı olarak yeni ahır, ahır yapılması, kapasite arttırılması, rehabilitasyon, hayvan barınağı amacıyla çadır almak için, yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcı, seyyar süt sağma makinesi, süt soğutma tankı gibi alet ve makinelere yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanıyor.

 • İnşaat
 • Çadır Alımı
 • Makine, ekipman ve diğer aletler hepsi için hibe oran %50’dir.

Tüm illerdeki çiftçilere sağlanacak olan % 50 hibe desteği başvuruları Temmuz sonuna kadar devam edecek.

Tarım ve Hayvancılık Projelerine %50 Hibe Desteği

Arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine hibe desteği verilecek.

 • Arıcılık projelerine %50
 • Kaz ve Hindi yetiştiriciliğine %75
 • İpek Böceği projelerine %100 hibe desteği verilecektir.

Yeni Hibe Desteği Limitleri Belli Oldu

Yatırım konularına göre desteklenecek kapasiteler ve hibe limitleri de belirlenirken,

 • 1000 adet kapasiteli damızlık kaz kümes ve kuluçkahane inşaat yatırımlarında inşaat, makine, alet, ekipman için ödenecek hibe desteği 700 bin lirayı geçemeyecek.
 • 1000 adet kapasiteli ticari hindi kümes inşaatı yapımı, alet, ekipman alımı için ödenecek hibe desteği 200 bin lirayı aşamayacak.
 • Arıcılık desteklemesinde makine, alet, ekipman için ödenecek hibe desteği 30 bin lirayı geçemeyecek.
 • İpek böcekçiliği hibe desteği, toplu besleme evi inşaatı, makine, alet-ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi yatırımlarında 1 milyon 100 bin lirayı,
 • Toplu besleme evi inşaatı, makine, alet-ekipman alımı yatırımlarında 950 bin lirayı,
 • tekli besleme evi inşaatı, makine, alet-ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi yatırımlarında 120 bin lirayı,
 • Tekli besleme evi inşaatı, makine, alet-ekipman alımı yatırımlarında 105 bin lirayı aşamayacak.

Kırsal Ekonomik Alt Yapı Yatırımlarına %50 Hibe Desteği

Kırsal Kalkınma Projelerine %50 Hibe Desteği 2023 devam ediyor. Tarım ve hayvancılık projeleri olarak Kırsal Ekonomik Alt Yapı Yatırımları konuları kapsamında;

 • Aile işletmeciliği faaliyetlerini geliştirmek için yapılan altyapı sistemleri,
 • Arıcılık ve ürünlerine yönelik yatırımlar,
 • Bilişim sistemleri eğitimi,
 • El sanatları ve katma değerli ürünler,
 • Hayvansal ve bitkisel orijinal gübre işlenmesi, paketlenmesi ve dondurulmasına yönelik yatırımlar,
 • İpek böceği yetiştiriciliği,
 • Kapasite arttırım yardımı, bu kapsamda teknolojiye yönelik yatırımlardır.
 • Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,
 • Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine yardım ve park alanları,
 • Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, depolanması ve paketlenmesine yönelik yatırımlar,
 • Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği için hibe desteği verilecek.
 • Bireysel sulama sistemlerine % 50 hibe desteği verilecek
 • Tütüne %50 Hibe Desteği Verilecek

Bu projeler, kapasite artırımı, modernizasyon veya teknoloji yenilenmesine yönelik yapılması gerekecek. Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımları ve bireysel sulama sistemlerine yönelik yapılan yatırımlar proje üst limitinin %50′ sine kadar hibe yoluyla destek verilecektir.

2021-2025 yıllarında yapılan uygulamalarla KKYDP Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal ekonomik alt yapı yatırım kapsamında:

 • Tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik olanlar,
 • Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
 • Karar kapsamındaki tesislerin enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları jeotermal ve biyogazdan ısı veya lisanssız elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden lisanssız elektrik üreten tesisler %50 hibe desteğinden yararlanabilecek.

Yatırımcılar, bu kararlar durumunda tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına yönelik ülke genelinde proje kabul döneminde 1 adet proje başvurusu yapabilirler. Bu yatırımlar tarıma dayalı ve kırsal ekonomik alt yapı yaptırımları hakkında çıkarılan tebliğler nihayet yayınlandı.

Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; başvuruda bulunanların gerçek kişiler, tarımsal amaçlı birim kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri veya tüzel kişiler olması halinde; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 7.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda ) 5.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 4.000.000 Türk Lirası üst limitini geçemez.

Hibe ödemesi için ”hibe sözleşmesi” imzalanması en önemli şartlardandır. Bu desteklerden yararlanmak için projenizi tasarlayıp verilen tarihler de yatırımcılara sunarak onay beklemeniz yeterlidir. Verilen bu destekler ve iller için gerekli açıklamalar Resmi gazete’ de yer almaktadır.

Desteklerden yararlanabilecek olanlar ise: KOBİ düzeyinde olmak üzere, kadın, genç girişimciler ile üretici örgütlerine öncelik verilerek gerçek ve tüzel kişiler başvurabilmektedir.

KOSGEB Hayvancılık Destekleri

KOSGEB sayesinde hayvancılık ve tarımsal faaliyetler ile ilgili yapılan ticari faaliyetler destekleniyor. Hayvancılık işini yapan üretici çiftçiler için, üretilen hayvanların etlerinin pazarlanmasına yönelik kasap faaliyetleri veriliyor. Ayrıca KOSGEB tarafından desteklenen giderler aşağıdaki gibidir:

 • İşletme kuruluşunda yapılan giderler,
 • Makine, buzdolabı, dondurucu, paketleme gibi ihtiyaçlar,
 • Çalıştırdığınız personelin prim gün sayısına istinaden verilen destekler olarak 3 grupta toplayabiliriz.

Büyükbaş ve Küçükbaş Yem Desteği Belli Oldu

Resmi gazetede yayımlanan karara göre yem destek miktarları belli olmuştur. Karara göre:

 • Manda dahil 20 başa kadar (20 dahil) anal simri ve/veya besilik erkek sığırı olan yetiştiricilere hayvan başına 65 TL,
 • 50 başa kadar (50 dahil) anal küçükbaş hayvanı olan yetiştiricilere hayvan başı 6,5 TL ödeme yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamalara göre çiftçilerin beklediği destekleme ödemeleri devam ediyor.

2023 yılında devam eden Çiftçilere Yapılacak Güncel Destek Ödemeleri şunlardır:

 • Mazot Gübre
 • Hububat-Baklagil Desteği
 • Anaç Koyun Keçi
 • Dane Mısır Desteği
 • Hayvan Hastalık Tazminatı
 • Hayvan Hastalık Tazminatı
 • Tiftik Keçilerine ilave desteklerinin Bakanlığı belirlediği tarihlerde Ziraat Bankası aracılığı ile üreticilerin hesaplarına aktarılmak suretiyle yapılmaktadır.

Ziraat bankası destekleme ödeme tarihleri sorgulama içeriğimizde güncel destek ödeme tarihlerine ulaşabilirsiniz.

Tarım ve Hayvancılık Destekleri Tarihleri

Tarım ve Orman Bakanlığı içinde bulunduğumuz dönem itibari ile tarım ve hayvancılık alanlarında hibe ve teşvik vermeye devam etmektedir. Ülkemizdeki tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınarak kontrol edilmesi, üretimde kalitenin sağlanması, hayvan hastalıklarının önüne geçilmesi ya da tarımsal üretimde verim elde edilmesi konusunda çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Destekleme konularına yeni başlıklar eklenmiş ve destek kapsamı sürekli olarak genişletilmektedir.

Fiyatların arttığı şu dönemlerde ithalat sıkıntısının ortadan kaldırılması amacı ile verilen destekler önem arz etmektedir. Ancak çiftçilerimiz bu konuda detaylı bilgi elde edemediği için aslında sahip olduğu imkanların da farkında olamamakta ve bu imkanları ihtiyaçları doğrultusunda sarf edememektedir. Bu anlamda verilen hibe ve kredilerle hem finansal destek sağlanmış olmakta, hem de devlet tarafından vatandaşlara adeta bir danışmanlık yapılmaktadır. Bakanlık kanadından net bir açıklama yeni dönem için henüz yapılmasa da, destekleme konuları arz çok şekillenmeye başlamıştır.

Buna göre, TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılan destekleme ödemeleri aşağıdaki gibidir:

 • Yaş çay primi,
 • Sertifikalı tohum üretimi için,
 • Biyolojik ve biyoteknik mücadele için,
 • Kırsal kalkınma için,
 • Tarım sigortaları için yapılıyor.
 • Ayrıca önümüzde ki sene Kuraklık nedeniyle mazot gübre tohum ücretsiz verilecek.

Tarımsal Desteklemeler

Tarım sektörüne yapılacak destekleri 2023 yılında Alan bazında yapılacak ödemeler kapsamında yapılan destekler aşağıdaki gibidir:

 • Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmesi Desteği
 • Fındık Alan Bazlı Gelir ve Alternatif Ürün Desteği
 • İyi Tarım Uygulamaları
 • Mazot, Gübre ve Toprak Analizi
 • Organik Tarım
 • Toprak Analizi Desteği

Biyoteknik ve Biyolojik Mücadele kapsamında:

 • Örtü altı
 • Açık alan paketi

Diğer Tarımsal Destekler kapsamında:

 • Çatak
 • Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu
 • Sertifikalı Fidan Üretim
 • Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım
 • Tarımsal yayım ve danışmanlık
 • Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım
 • Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim

Tarım Havzaları Destekleme Modeli dahiline yapılacak destekleme ödemeleri:

 • Buğday
 • Arpa
 • Çavdar
 • Yulaf
 • Tritikale
 • Çeltik
 • Pamuk
 • Soğan
 • Kanola
 • Yaş çay
 • Fındık
 • Yem bitkileri
 • Ayçiçeği
 • Soya fasulyesi
 • Dane mısır
 • Patates
 • Aspir
 • Nohut
 • Mercimek
 • Kuru fasulye gibi ürünlere belirli oranlarda gübre ve mazot desteği verilmektedir.

Bu fiyatlara ek olarak özellikle mazota gelebilecek zamlarda, destekleme ödemesinin artırılması Hazine ve Maliye Bakanlığı’ na aittir.

50 dönüm ve üzerindeki büyüklüğe sahip arazilerde laboratuvar başına 40 TL destek verildi.

İyi tarım faaliyetleri ile meyve, süs bitkisi, sebze, örtü altı tarım, çeltik, tıbbi ve aromatik bitkiler konularında da 10-150 TL arasındaki tutarlarda destekleme ödemesi yapıldı.

Aile işletmelerine de dönüm başına 100 TL tutarında destek sağlandı.

Tüm il ve ilçelerde aşağıdaki konularda da tarımsal destek verilmesi ilgili bakanlık tarafından planlanmıştır:

 • Sulama sistemleri projeleri
 • Mantar yetiştiriciliği tesisi kurulumu
 • Meyve bahçesi güneş filesi alımları
 • Bakliyat- kuru yemiş eleme, işleme ve paketleme tesisi
 • Lisanslı depoculuk yatırımları ve çelik silo tesisi
 • Tohum eleme, işleme, kurutma ve paketleme tesisi
 • Meyve- sebze işleme, kurutma ve paketleme tesisi
 • Baharat- yağ bitkileri eleme, işleme ve paketleme tesisi
 • Yenilenebilir enerji kaynaklı sera tesisi
 • Soğuk hava depo tesisi, tarımsal depo destekleri
 • Tüm zirai tarım makineleri ekipmanları konularında destek verilecektir.  

Tarım ve Hayvancılık 2023 Hibe Destekleri Şartları

Devletten tarımsal hibe ve teşvik alabilmek için aranan ilk şart kesinlikle Çiftçi Kayıt Sistemi‘ ne (ÇKS) kaydınızın olmasıdır. Ayrıca sosyal güvencenizin de olmaması gerekiyor. Esnaf olmamalı ve düzenli gelir getirici bir işte çalışmıyor olmalısınız. Tarımsal kredilerden ve hibe ödemelerinden daha evvel faydalandıysanız, aynı konuda tekrar başvuru yapmanız mümkün olmuyor.

 • ÇKS kaydınız yoksa ÇKS kayıt formunu indirerek sizden istenen diğer belgeler ile birlikte İl ya da İlçe Tarım ve Orman İl Müdürlükleri’ ne başvuru yaparak kayıt olabilirsiniz. Çiftçi Kayıt Sisteminden kayıt bilgilerinizi sorgulatabilirsiniz.
 • Ayrıca ÇKS kaydınızda eksik bilgiler varsa bunları da her yıl güncellemeniz gerekiyor. Arazi bilgileri, ürün ve özlük bilgilerinin eksik olması durumunda başvuru şartlarını taşımadığınız düşünülerek destekleme ödemesi alma hakkınızı kaybetmiş olabilirsiniz.
 • Yapılan incelemeler sonucu belirlenen sürelerde başvuru yapmış, desteğe haiz ürünlerinin üretimini yaptığı Tarım ve Orman İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından tespit edilmiş olan şahıs ve tüzel kişiler bu desteklerden yararlanabilecek.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarına destekleme ödemesi yapılamayacak.

FAYDALI İÇERİK: ÇKS Kaydı Nasıl Yapılır?

2023 Hayvancılık Hibe Destekleri Nelerdir?

Bu yılda hayvancılığa yapılan ödemeler devam ediyor. Hayvancılık sektörüne yapılacak olan hayvancılık hibe destekleri 2023 listesi aşağıdaki gibidir:

 • Buzağı destekleri
 • Malak desteklemesi
 • Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin desteklenmesi
 • Programlı aşı ve küpe uygulamaları
 • Hastalıktan arı işletme desteklemeleri
 • Anaç keçi ve koyun
 • Küçükbaş soy kütüğü desteklemesi
 • Sürü büyütme ve yenileme
 • Arılı kovan desteği
 • Damızlık ana arı
 • Sürü yöneticisi istihdam
 • İpek böceği yetiştiriciliği
 • Dişi manda
 • Islah amaçlı süt içerik analiz
 • Besilik erkek sığır desteklemesi
 • Düve alım
 • Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi
 • Hayvan hastalığı tazminatı
 • Ditap destekleri
 • Atık

Başvurular:

 • Soy kütüğüne kayıtlı buzağı ve döl kontrollü boğa yavrusu destekleri için 1. dönem başvuruları kabul edilecektir. (Başvurular Damızlık Sığır Yetiştirici Birliğine yapılacaktır.)
 • Anaç manda destekleri için başvurular İl Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı’ na yapılacaktır.
 • Malak desteklemelerinin 2. dönem için başvuruları  kabul edilecektir.
 • Erkek sığır besi desteği başvuruları son bulacaktır. Başvurular Kırmızı Et Üreticileri Birliği’ ne yapılacaktır.
 • Damızlık koyun ve keçi hibe başvuruları Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından halen kabul edilmektedir.
 • Yıllık 5 bin TL tutarındaki Çoban İstihdam Desteği başvuruları ise yıl sonuna kadar devam etmektedir. Destekleme ödemesi yıllık olarak yapıldığı için başvuru tarihleri henüz açıklanmamıştır. Sürü yöneticisi desteği nasıl alınır? isimli içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Hayvancılık destekleri hayvan ırklarının korunması, kayıt altına alınması, sağlıklı üretim yapılması, hastalıklarla mücadele edilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacı ile yapılmaktadır. Verilecek olan destek konuları, tutarları, başvuru yerleri ve tarihleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Bu başlıkların yanı sıra devlet hibe desteği olarak ipek böceği yetiştiriciliği, ıslah amaçlı süt analizi, su ürünleri, balıkçı gemisi desteği, hayvan hastalıkları tazminatı, aşı ve atık destekleri gibi alanlarda da belirlenen vermeye devam edecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilmesi planlanan hayvancılık destekleme konuları aşağıdaki gibidir:

Sağım işlemleri ve sürü yöneticiliği destekleri, süt soğutma tanklarının alınması, hayvan yataklarının alınması, silaj paketleme ve yem işleme makineleri, kaba yem deposu, katı ve sıvı gübre sistemleri, gübre karıştırıcılar ve dağıtım sistemleri, hayvan fırça ve kaşıyıcılarının alınması, hayvan tartısı alımı, kültür balıkçılığı sabit yatırımları, arı yetiştiriciliği sabit yatırımları, et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, süt ürünleri işleme tesislerinin kurulması, gübre işlemle ve paketleme tesislerinin kurulması, deri işleme ve kurutma tesisi, büyükbaş, küçükbaş ahır ve ağıl projeleri, kanatlı yetiştiriciliği sabit yatırımları, yem karıştırma ve ezme makineleri, balya makinesi, silaj biçme makinesi, buzağı yemlikleri alımları gibi konularda hibe ve teşvik sağlanacağı söyleniyor.

Hayvansal teşvikler ile ilgili detaylı bilgi almak için bakanlığın sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Ancak bu konularda destek almak için aranan bazı şartlar bulunmaktadır. Gerekli evraklar ile ilgili kurumlara başvurduktan sonra belirli bir süre içerisinde başvurular değerlendirilecek ve yalnızca şartları taşıyan çiftçiler hibe desteklerinden faydalanabilecektir.

YouTube video

Tarım ve Hayvancılık 2023 Hibe Destekleri Nasıl ALINIR?

Bakanlık’ tan hibe ve teşvik başvurusunda bulunabilmek için aranan bazı şartlar var. Bu şartlara sahip olmayan çiftçiler ne yazık ki destekleme ödemesi alamıyor. Hayvansal faaliyet ile meşgul olan işletmelerin de kredi talepleri için 3 yıllık bilanço ve gelir tablosu sunması gerekiyor.

 • Türk vatandaşı olmak
 • Başvuruda bulunan çiftçinin herhangi düzenli gelir getirici bir işte çalışmaması
 • Sosyal güvencesinin olmaması
 • Başvuruda bulunan çiftçinin eşinin de sigortalı olarak çalışmaması
 • Aynı konu için daha önce teşvik başvurusunda bulunulmuş olmaması
 • Vergi mükellefi yani esnaf olmamak
 • Hayvanların TÜRKVET sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.

Ayrıca hayvan alımları için cinslere göre aranan bazı özel şartlar da vardır. Bakanlık tarafından konuyla ilgili net bir açıklama geldiğinde özel şartları da sizlerle paylaşmış olacağız. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri  de hayvansal kredi ve faiz indirimi desteği vermeye devam etmektedir. Ziraat Bankası hayvan kredisi adlı içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Diğer Destekleme Konuları aşağıdaki gibidir:

 • Kırsal turizm sabit yatırım projeleri
 • Teknoloji yenileme, kapasite artırma ve yatırım tamamlama projeleri
 • Rüzgar don pervanesi alımlarında da devlet tarafından destek verileceği söylenmektedir.

e-Devlet Hayvan Destekleme Sorgulama

Kendi şifreniz ile e-Devlet üzerinden başvurusu yapılan ödemelerin akıbetini sorgulayabilirsiniz. Tarım ve Orman Bakanlığı sayfasında, Tarım ve Hayvancılık Destekleme/Hibe Hizmetleri bölümünde şu anda aktif işlem yapacağınız alanlar aşağıdaki gibidir:

 • Anaç koyun ve keçi desteklemeleri ile,
 • Gerçek veya tüzel kişiler için çoban istihdamı destek bilgisi sorgulamadır.

Tarım ve hayvancılık alanında finansal desteğe ihtiyaç duyan çiftçilerimiz devletin verdiği hibe desteklerinin yanı sıra banka kredilerine, diğer kurum ve kuruluşlara başvurabilirsiniz. Hayvancılık alanında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu‘ ndan (TKDK) destek sağlayabileceğiniz gibi Ziraat Bankası’ nın kredilerinden de faydalanabilirsiniz.

Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri‘ nden de belirli projeler hazırlamak dahilinde kredi alabilirsiniz. Köyüne dönmeyi kabul edilen gençlere yönelik olarak verilen 30 bin TL. tutarındaki hibelere de başvuru yapabilirsiniz. Her kurum ve kuruluşun aradığı şartları yerine getirmeniz ve başvuru süresi zarfında eksiksiz olarak evrak teslimi yapmanız dahilinde verilecek olan hibe ve kredilerden yararlanabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.