Tarımsal Sulama Hibe Desteği 2023 Güncel Başvuru Ekranı

Bireysel sulama sistemlerine %50 hibe desteği verilecek. Yayımlanan uygulama rehberine göre ÇKS kayıtlı olmak şartı ile 1 milyon liraya kadar bireysel sulama desteği yapılacaktır. 2023 yılı 18.etap dönem kırsal kalkınma tarımsal sulama destekleri kapsamında %50 hibe desteği sağlanacaktır. Detaylar Tarımsal Sulama Hibe Desteği içeriğimizde.

Tarımsal Sulama Hibe Desteği 2023 Güncel Başvuru Ekranı

Devlet tarafından sulama ihtiyacı olan vatandaşlarımızın damlama, basınçlı ve modern sulama sistemleri ile ilgili tarımsal sulama hibe desteği verilmektedir. Her yıl yayınlanan uygulama rehberinde çiftçilerimizin bakanlık tarafından verilen tarımsal sulama hibe desteklerine nasıl başvuru yapacağı belirtilmiştir. Sonuçlar bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde ilan edilmekte olup çiftçilerimize 2023 yılında verilecek olan destekleri araştırdık.

Son yıllarda yaşanan kuraklıklar nedeniyle tarım arazilerinin faaliyetleri için modern basınçlı sulama sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemlerin kullanımını daha da yaygınlaştırma hedefiyle 1.000.000 TL’ye kadar sulama yatırımına 2021-2025 yılları arasında 18. etap kırsal kalkınma tarımsal sulama destekleri kapsamında %50 hibe desteği sağlanacaktır.

Yatırım Tutarı ve Destekleme Oranı

 • Hibeye esas proje tutarı üst limiti 1.000.000,00 TL’dir.
 • Kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir.
 • Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

Bireysel Sulama Hibe Desteği 2023 Başvuruları Başladı

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında 18. Etap Bireysel Sulama Sistemlerine %50 Hibe Desteği Başvuruları Başladı.

Bireysel sulama sistemleri ile ilgili 22.02.2022 tarihli Resmi Gazete‘ de tebliğ yayınlandı. Buna göre KKYDP Bireysel Sulama ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Yayımlanan uygulama rehberine göre ÇKS kayıtlı olmak şartı ile 1 milyon liralık bireysel sulama desteği yapılacaktır.

Damlama Sulama Sistemi Nedir?

Damla sulama sistemi kuraklığın ardından en çok tercih edilen sulama yöntemidir. Topraktaki verimsizliğin önüne geçmek için suyun filtre edilmesiyle süzülmesini sağlar ve damlalar halinde toprağın içinin ve üst yüzeyinin sulanmasını sağlar. Sulama tekniğinin doğru seçilmesi tarım arazilerinden alınan verimin artmasını sağlar. Devlet, tarımı ve çiftçiyi desteklemek için sulama hibe desteği sunmaktadır.

Damlama Sulama Hibe Desteği 2023

Tarımsal sulama hibe destek şansından gerçek ve tüzel kişiler faydalanabilmektedir. Tarımsal üreticiye destek tutarı yatırımın %50’si olarak belirtilmiştir.

Ayrıca KDV ödemeleri de üretici tarafından karşılanmaktadır. Damlama sulama desteğinden yararlanmak için sadece tarımcılık yapma şartını karşılamak yetmiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çiftçilere sunmuş olduğu şartları da eksiksiz tamamlamak gerekiyor. Ancak tüm şartları taşıyan vatandaşlar sulama hibe desteğini kullanabilir.

Tarımsal sulama desteğinin, 2023 yılı su ve sulama yatırımlarında hamle yılı olacağı belirtilmektedir. 2023 yılında tarımsal sulama destekleri için ayrılan ödenek geçtiğimiz yıllara göre yaklaşık olarak kat daha fazla yapılacak. Su yatırımlarına kuraklık nedeni ile önem verildiği bilinmektedir. Buna göre:

 • Sulama tesis sayısı 3.221’e
 • Sulamaya açılan alan 6.7 milyon hektar olacaktır.
 • Toplulaştırma projesi sayısı 263, adet
 • İçme suyu miktarı 4.7 milyar m3
 • Tescilli yapılan toplulaştırma sahası 4.8 milyon hektar,
 • Biriktirilen içme suyu ve atık su tesisi sayısı 367 adede,
 • Taşkın koruma tesis sayısı ise 10.107’ye ulaşacaktır.

Tarımsal Sulama Hibe Desteği 2023 Uygulama Rehberi

Uygulama rehberindeki mal alımları dosyada belirtilen şekilde yapılarak projeye uygun halde sunulmalıdır. Yapılması gereken tüm işlemler belgelerle hazırlanmalıdır. Tüm bu evrakları ve ÇKS belgenizi hazırlayarak Tarım ve Orman Müdürlükleri’ne başvuruda bulunabilirsiniz. Tarımsal sulama destekleri kapsamında bu yılda da daha fazla hibe desteği sağlanması bekleniyor. Aşağıdaki rehberden ilgili tüm detayları öğrenebilirsiniz.

Tarımsal Sulama Hibe Desteği Uygulama Rehberi

 • Başvuru Dönemi Ne Zamandır?
  • 2023-2025 yılları için son başvuru tarihi 28 Şubat
 • Başvuru Yeri Neresidir?
  • Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü,
  • Tarım ve Orman İl Müdürlükleri
 • Kimler Yararlanabilir?
  • Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı; gerçek kişiler,
  • tarımsal şirketler,
  • sulama kooperatifleri,
  • tarımsal kalkınma kooperatifleri yararlanabilir.

Damla Sulama Kredisi Nasıl Alınır?

Sulama sistemleri için devlet desteklerinden gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilmektedir. Üreticinin yaptığı iş için destek tutarı yatırımın %50’si olarak belirlenmiştir. KDV ödemeleri de üretici tarafından yapılmaktadır. Devlet desteği almak için sadece tarımcılık yapılıyor olmak yetmemektedir. Başvuru yaparken, Tarım ve Orman Bakanlığının belirlemiş olduğu şartları da taşıyor olmak gerekiyor. Ancak böyle hibe desteklerinden yararlanabilirsiniz.

Damla Sulama Kredisi Başvuru Konuları Nelerdir?

Gerçek ve tüzel kişinin kendisine ait veya en az 3 yıllık kiralık arazi ile başvurusu kabul edilecek olup, Lineer, Center Pivot ve Tamburlu sulama sistemlerinde arazi büyüklüğünün 20 dekar ve üzerinde olması gerekmektedir. Başvuru konuları ise aşağıda sıraladığımız gibidir.

Hibeye esas mal alım tutarı 1.000.000.TL’yi geçemez. Başvurular başvuru formu ile Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine yapılacaktır.

Tüzel ve gerçek kişilerin şahsına ait arazileri için başvuruları alınmaktadır. Ayrıca şahsına ait yoksa en az 3 yıllık kiralık arazisi ile de başvurusu kabul edilecektir. Center, Lineer, Pivot ve Tamburlu gibi sulama sistemlerinde arazinin büyüklüğü 20 dekar ve daha fazlası olması gerekir.

Aşağıda yer alan konularda yatırımlar desteklenmektedir:

Damla sulama kredi başvurusunun 7 konusu aşağıdaki gibidir:

 1. Tarla içi damla sulama sisteminin kurulması
 2. Tarla içi mikro yağmurlama sulama sisteminin kurulması
 3. Tarla içi yüzey altı damla sulama sisteminin kurulması
 4. Tarla içi yağmurlama sulama sisteminin kurulması
 5. Güneş enerji ile sulama sisteminin kurulması
 6. Tamburlu sulama sisteminin kurulması
 7. Lineer veya Center Pivot sulama sisteminin kurulması

Tarımsal sulama hibe desteği uygulama rehberi programı tüm illerde geçerlidir. Malın alım tutarı 1.000.000 TL’yi geçmemelidir. Başvuru yapmayı düşünenler başvuru formu ile bulundukları il veya ilçe Tarım Müdürlükleri’ne bizzat giderek başvuruda bulunabilirler.

%50 hibe oranında en fazla 500.000 TL hibe verilebilmektedir.

 • Üretim tarihi 2019 yılı ve öncesi olan makine ekipmanlar desteklenmemektedir.
 • Su kaynağından sulama alanına iletim hattı, toplam maliyetin en fazla %20’si olabilir.
 • Güneş enerjisi ile sulama sistemlerinde, güneş enerjisi sisteminin maliyeti toplam maliyetin en fazla %60’ı olabilir.
 • Özel sektör için a, b, c ve ç bentlerinde belirtilen yatırım konularında en az 3 yıl, d, e ve f bentlerinde belirtilen yatırım konularında en az 5 yıl arazi kiralama ile de başvuru yapılabilmektedir. Sulama kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri ve sulama birlikleri için kiralama süresi şartı en az 10 yıldır.
 • Su iletim hattı maliyeti toplam maliyetin %20’sini aşamaz, aşması durumunda artan kısım
 • yatırımcı tarafından karşılanır.

Tarımsal Sulama Hibe Desteği Şartları Nelerdir?

Sulama hibesi desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, hangi şartların olduğunu merak ediyor. Tarımsal sulama hibesinden yararlanmak isteyen kişilerin başvuruda bulunurken dikkat etmesi gereken şartlar bulunuyor. Sulama desteklerinden yararlanacak olan kişilerin başvuru şartlarını sağlıyor olması lazım.

Tarımsal sulama hibe desteği başvuru şartları aşağıdaki gibidir:

 • ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıt oluşturmak, ÇKS Kayıtlı olmak,
 • İstenilen konular doğrultusunda başvuru yapıyor olmak.
 • Şahsi olarak araziye sahip olmayan vatandaşların yatırım konularına göre 3 ya da 5 yıl süreyle arazi kiralayarak başvuru yapabilme şansını elde edebilir.
 • Sulama kooperatifleri, sulama birliği ve kooperatifler kendilerine ait arazilerde başvuru yapabilirler.
 • Kamuya ait olarak 10 yıl kiralanan araziler için de başvuru yapılır.
 • Fakat, anlaşmada tarımsal üretim yaptıklarını veya yapacaklarını gösteren açıklama gösterilmelidir.
 • Daha önce hibe desteğinden yararlanan vatandaşların yatırım konu başlıklarına göre son sene ya da 10 yıl öncesine kadar destek almamış olması gerekir.
 • Arazi parselinin bir bölümü için destek alınmış diğer bölümü için alınmamış olabilir.
 • Böyle bir durumda kalan her parsel için ayrı proje ve keşif kriterleri hazırlanmalıdır.
 • Ancak sınırları bitişik olan arsa parselleri için tek bir proje kriteri ile başvuru tamamlanabilir.
 • Kendilerine ait arazisi olmayanlar yatırım konularına göre 3 veya 5 yıl süre ile arazi kiralayarak başvurabilirler.
 • Kooperatif, sulama birliği, sulama kooperatifleri kendilerine ait arazilerde veya kamuya ait 10 yıl kiralanan arazilerde başvuru yapabilirler. Ancak, sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerine ilişkin ibare yer almalıdır.

Daha önce destek alanlar yatırım konularına göre son sene veya 10 yıl önce destek almamış olmalıdır. Ancak, parselin bir kısmı için destek alınmış, diğer kısmı için alınmamış ise, kalan kısmı için başvuru yapılabilir.

Başvurular: 2023 yılında başvurular 10 Ocak tarihinde başlayıp 60 gün içinde, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru sahipleri tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüklerine teslim edilerek yapılacak.

Sulama desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşların yukarıdaki şartları taşıması gerekmektedir. Aksi durumda başvuruları geçersiz sayılıp olumsuz sonuçlanacaktır.

2023 yılı için başvurular 28 Şubat 2023 tarihinde mesai bitimine kadar başvurular kabul edilecektir.

Başvuruda bulunacak kişilerin bizzat kendileri tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne tek dosya olacak şekilde teslim etmeleri ve işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

Tarımsal Sulama Hibe Desteği 2023 Sorgulama

Bireysel Sulama Sistemleri Desteği Ödeme Başvurusu e-devlet üzerinden sorgulanır.

Sondajla Sulama Nasıl Yapılır?

Arazi üzerinde çeşitli alanlarda delikler açarak sulama yapılma tekniğidir. Sondaj delikleri, zemin özelliğine göre farklı makineler sayesinde yapılmaktadır. Bu sulama tekniği sayesinde tarım alanının her yeri eşit oranda sulanmış olacaktır. Özellikle kurak bölgelerde tercih edilerek ürün miktarında ve kalitesinde artış istenir.

Sondaj Hibe Desteği 2023 Başvuru

Çoğu çiftçi, sondaj hibe desteğinden yararlanmak ister. Devlet destekli sondajlı sulama hibe kredilerinden faydalanmak için bazı şartlar bulunuyor. İşte bu şartlar!

 • Başvuru yapılmak istenen arazinin kredi talebinde bulunan kişiye ait olması gerekir.
 • Kişiye ait değilse de en az 3 yıllık kiralanmış olmalıdır.
 • Sulama kooperatifleriyle daha öncesinde yapılmış olan sözleşmelerde tarımsal üretim ibaresi belirtilmelidir.
 • Geçmiş zaman içerisinde arazi sahipleri hibe desteğinden yararlanmış olsalar bile, 1 yıl içinde destekten faydalanmamış olması gerekir.
 • Devlet destekli şeklinde sunulan sondajlı sulama desteği, belirlenen maliyetin sadece %50’lik bir kısmını kapsar ve destek o şekilde verilir. Bu oranlar her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güncellenir ve çiftçilerin kullanımına sunulur.

Çiftçi Borç Yapılandırma devlet destekli sondajlı sulama hibe kredilerinden yaralanmak için bazı şartları devletdestekli.com taşıyor olması gerekmektedir. Bu şartlar ise aşağıda belirttiğimiz gibi sıralanmaktadır.

 • Arazi ve tarlanın kredi başvurusunda bulunan kişinin üzerine olması yada en az 3 yıl süre ile tarlayı kiralamış olması gerekiyor.
 • Tarımsal üretim ibaresinin daha önce sulama kooperatifleri ile yapılan sözleşmelerde belirtilmiş olması,
 • Geçmiş dönemlerde hibe desteği almış olsalar bile son 1 yıl içerisinde olmamış olmamaları gerekiyor.

Devlet destekli olarak alınan sondajla sulama hibe desteğinin maliyetin sadece %50’lik oranında destek verilmektedir. Bu oranlar ise her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güncellenmektedir.

Ziraat Bankası Sulama Kredisi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?
Damla Sulama Kredisi Nasıl Alınır?

Ziraat Bankası Sulama Kredisi (Sondaj Kredisi)

Su kaynaklarımız giderek azalıyor. Bugün dikkat etmezsek, yarınımız susuyor. Geleneksel sulama yöntemleri yerine, su tasarrufu sağlayan modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmayı amaçlayan Tasarruflu Sulama Kredisi Ziraat’te..

Sulama konusunda devletin verdiği hibe ve desteklerin yanı sıra bankalar tarafından verilen kredilere de başvurabilirsiniz. Kaynağından alınan suyun tarla içine devletdestekli.com dağıtılması damla, yağmurlama yada mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulması için çiftçilere sunulan kredi türüdür.

 • Bitkilerin gelişimi için gerekli olan ve doğal yağışlarla karşılanmayan su ihtiyacının sağlanması,
 • Bu sistemlerin otomasyonuna ilişkin teknolojik sistemlerin satın alınmasına,
 • Modern basınçlı sulama kredileri kapsamında,
 • Modern basınçlı sulama sistemini tercih eden üreticilerin, bu sistemle bağlantılı olarak derin kuyu açılması, elektrik temini, derin kuyu teçhizatı ve suyun kaynağından tarlaya taşınmasına yönelik, yatırım giderlerinde krediden yararlanabilirsiniz.

Ziraat Bankası 7 yıl Sulama Kredisi 2023 Güncel

Ziraat bankası tarımsal sulama güneş enerjisi yatırımlarına önemli destek paketini devreye aldı. Banka tarımsal sulamada güneş enerjisi yatırımlarına %100 faiz indirimli olarak 7.5 milyon lira kredi veriyor.

Ziraat bankası sulama birliklerine ve tarımsal üreticilere, güneş enerjisi yatırımları için yüzde 100’e varan faiz indirim oranıyla 7,5 milyon lira üst limitli olacak şekilde Kullandırılan tarım kredileri, krediye konu ürünlerin/varlıkların 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek. Aynı zamanda bu tarihe kadar oluşabilecek doğal afetlerden etkilendiğinin tespit edilmesi halinde vade tarihinden/hesap devresinden/taksit tarihinden itibaren ertelenebilecek ya da taksitlendirilebilecek.

Kredinin özellikleri ise: Tarım alanındaki modern basınçlı sulama sistemleri ile güneş enerjisi sistemleri kullanımının yaygınlaştırılması, tarımsal üretimde enerji maliyetlerinin düşürülüp verimlilik ve karlılığın artırılması, böylece ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla kullandırılacak olan yatırım kredisi ile:

 • Sulama sistemleri (damlama, yağmurlama ve alt türevleri) alımı ve kurulmasına
 • Bu sistemlerin otomasyonuna ilişkin teknolojik sistemler ile hareketli sulama makineleri satın alınmasına
 • Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı için gerekli olan elektrik temini, derin kuyu açılması, derin kuyu teçhizatı ve suyun kaynağından tarlaya taşınmasına
 • Sulama sistemlerinin enerji ihtiyaçlarına yönelik güneş enerjisi sistemleri kurulmasına ilişkin giderler karşılanabilecektir.

Ziraat Bankası ve TTK tarafından 31 Aralık 2023 tarihine kadar, tarım kredilerine uygulanmakta olan cari faiz oranlarından (YILLIK %14), kredi konuları itibarıyla belirlenen oranlarda indirim yapılmak ve kredi üst limitleri aşılmamak suretiyle tarım kredisi verilecektir. Kredinin vadesi 7 yıl olabilecektir.

Ziraat Bankası Sulama Kredisi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Yukarıda belirtilen ihtiyaçları için Ziraat Bankasından kredi başvurusunda bulunacak olan çiftçilerin hazırlaması gereken evraklar bulunmaktadır. Ziraat Bankası Sulama Kredisi İçin Gerekli Evraklar ise aşağıdaki gibidir:

 • Nüfus cüzdanı (T.C. Kimlik Kartı)
 • ÇKS Belgesi (Çiftçi Kayıt Sistemi)
 • Arazi Tapu kaydı
 • Kira kontratı (sözleşmesi)
 • Tarımsal işletmesini teşvik edici dosyalar
 • Krediye karşılık olarak sunulacak güvenceler
 • Krediye karşılık olarak sunulacak teminatların belgeleri
 • Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerin son 3 yıla ait bilanço ve gelir tablosuna ait belge

Kredi başvurusunda bulunan çiftçilerden istenmektedir. Hazırladıkları belgeler ile başvurularını yapabilirler.

Ziraat Bankası’ndan kredi başvurusunda bulunacak çiftçilerden yukarıda sıraladığımız evraklar istenmektedir. Hazırladıkları belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlayan vatandaşlar en yakın Ziraat Bankası şubelerine başvuruda bulunarak hem detaylı bilgi alabilir hem de kişiye özel olarak yapılandırılacak en uygun faizli kredi fırsatlarından yararlanabilir.

Damla Sulama Kullanımının Avantajları

Damla sulama yöntemi ile dekara 800 ile 900 m³, tava sulama yöntemi ile 1500 ile 2400 m³ su kullanılıyor. Damla sulama yönteminin kullanılması ile yüzde 50’den fazla su tasarrufu sağlanıyor. Damla sulama yöntemiyle çeltik yetiştiriciliğinde bölgelere göre değişmekle birlikte tava sulama yöntemine göre yüzde 30-50 oranında sulama ücreti daha düşük alınıyor.

Tava sulama yöntemi kullanıldığında suyun bitki kök bölgesine ulaştırılabilmesi için yıllık 50 ile 60 litre arasında yakıt harcanırken, damla sulama yönteminde yakıt tüketiminde yaklaşık yüzde 50 tasarruf sağlanıyor.

Damla sulama yönteminde su kesildikten 5-7 gün sonra hasat yapılırken, hasat için paletli biçerdövere ihtiyaç duyulmamaktadır. Tava sulama yönteminde su kesildikten en az 10-15 gün sonra hasat yapılabilmekte ve hasat için paletli biçerdövere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu da maliyeti artırıyor.

Destekten Yararlanan Çiftçilerin Ödemesi Gereken Giderler 2023 Güncel

Tarımsal sulama hibe desteğinden yararlanacak çiftçiler başvuru öncesinde kendi ödemesi gereken giderleri bilmesi gerekir. Hibeden yararlanacak başvuru sahiplerinin ödemesi gereken giderler aşağıdaki gibidir:

 • Ayni katkı
 • Referans fiyat farkı
 • Mal alımının tutarının %50’si oranındaki katkı payı
 • Toplam mal alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendilerine ait kaynaklardan karşılamak zorundalar.

Projede ki mal alımları dosya da belirtilen şekilde projeye uygun olarak, yapılmak zorundadır. Tüm işlem belgelendirilmelidir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.