TKDK IPARD Hibe Desteği 12. Başvuru Çağrı İlanı 2023

ŞİMDİ YATIRIM ZAMANI.. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 12. Başvuru Çağrıları başladı. Girişimcilerimize müjde! Uygun bulunan projelere 40 milyon avro bütçeyle %55 ile %65 arasında hibe desteği sağlanacaktır. 12. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında yapım işleri olan konaklama, yeme-içme tesisleri ve rekreasyon faaliyetleri yatırımları için sizde başvurabilirsiniz

TKDK IPARD Hibe Desteği 12. Başvuru Çağrı İlanı 2023

TKDK IPARD II 12.Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. 12. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında yapım işleri olan konaklama, yeme-içme tesisleri ve rekreasyon faaliyetleri yatırımları için sizde başvurabilirsiniz.

“IPARD II Programı 11. Çağrı Dönemi 19. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.

IPARD-II Kırsal Kalkınma Destekleri 12. Başvuru Çağrısı Başvuru Tarihleri

IPARD II Programına ait 12. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “202 Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması tedbir adı ile %100 destek oranı 9 milyon avro destek bütçesi ile girişimcilerin başvuruları alınmaya başlanmıştır.

Desteklenecek sektör, destek oranı ve destek bütçesi şu şekildedir:

12. Çağrı ilanının başvuruları 01.04.2022 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır.

 • Online Proje Başvuru Sistemi 27.04.2022 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır.
 • Başvuruların son teslim tarihi 29.04.2022 saat 18:00’dir.
 • Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

12. Başvuru çağrısının başvuru tarihlerinin sona ermesine sayılı günler kaldı.

12. Başvuru Çağrısı Başvuru Tarihleri arasında yapım işi içeren projeler ve aşağıdaki yatırımlara başvuru yapabilirsiniz:

 • Arıcılık ve arı ürünleri üretimi yatırımları
 • Yapım işleri olan yenilenebilir enerji yatırımları
 • Yerel tarım sektörünün ortak ihtiyaçlarına hizmet edecek yatırımlar
 • Yapım işleri olan süs bitkileri, çiçek soğanı, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar ve misel, fide ve fidandan oluşan bitkisel ürünlerin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi yatırımları
 • Yapım işleri olan su ürünleri yetiştiriciliği yatırımları
 • Zanaatkarlık ve katma değerli ürünler yatırımları
 • Yapım işleri olan konaklama, yeme-içme tesisleri ve rekreasyon faaliyetleri yatırımları
 • Yerel tarım sektörünün ortak ihtiyaçlarına hizmet edecek yatırımlar için sizde başvurabilirsiniz.

Yatırım yapmak isteyen girişimcilerimiz hemen projelerini hazırlayabilir, 19 Ocak–25 Mart 2022 tarihleri arasında TKDK İl Koordinatörlüklerine teslim edebilirler.

Ipard Iı Programı 12. Çağrı Ön İlanı Teknik Proje Kapsamında Uygulanacak Olan Değişiklikler yapıldı.

Uygun bulunan projelere 40 milyon avro bütçeyle %55 ile %65 arasında hibe desteği sağlanacak.

 1. 302 tedbiri kapsamında; işleme ve pazarlama faaliyetlerini içeren alt sektörlerde ve sera vb. kapalı alanlarda üretim olması durumunda, yatırımın kapasitesi ve tam zamanlı çalışan sayısı ile orantılı büyüklükte mekân gerekliliklerinin göz önünde bulundurulması önceliğini korumakla birlikte, ofisler, yemek odası, soyunma odası, tuvalet, banyo vb. unsurları içeren idari binaların toplam brüt alanı 250 m2’yi geçemez.
 2. 3024 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında;
  1. “Projede konaklama tesisi bünyesinde yapılacak, sadece yatak odası ve mutfak nişi, banyo tuvalet mahallerine sahip konuk odalarının balkon gibi tüm mahaller dâhil toplam kapasitesi 40 m2’yi aşmamalıdır. Mahallerin (balkon dahil) alanları hesaplanırken her mahallin içten içe, duvarlar hariç olarak, kullanılabilir alan ölçüleri esas kabul edilecektir.”
  2. “Projede konaklama tesisi bünyesinde yapılacak birden fazla odaya ve mutfak nişi, banyo tuvalet mahallerine sahip konuk odalarının balkon gibi tüm mahaller dâhil toplam kapasitesi 50 m2’yi aşmamalıdır. Mahallerin (balkon dahil) alanları hesaplanırken her mahallin içten içe, duvarlar hariç olarak, kullanılabilir alan ölçüleri esas kabul edilecektir.”
  3. “Projede kendi başına yapılacak villa bungalov benzeri tek veya çok katlı konuk binalarının tüm mahaller dâhil toplam kapasitesi 80 m2’yi aşmamalıdır. Mahallerin (balkon dahil) alanları hesaplanırken her mahallin içten içe, duvarlar hariç olarak, kullanılabilir alan ölçüleri esas kabul edilecektir.”
 3. 302-1-4 Fide ve Fidan alt sektörü kapsamında; muz fidesi üretimi yapan işletmelerde sera yüksekliği 5 metreyi geçemez.
 4. 3027 Yenilenebilir Enerji sektörü kapsamında; uygun yararlanıcılar kendi ihtiyaçları olan enerjiyi üretmek amacıyla yenilenebilir enerji yatırımı yapabilirler. Bu şartı sağlamayan başvurular uygun kabul edilmeyecektir. Bu nedenle tüketim tesisi ile üretim tesisi aynı gerçek/tüzel kişiye ait olmalıdır. Sözleşme öncesi yerinde kontrol aşamasında, Kurumun gerekli görmesi halinde, tüketime ilişkin ilave bilgi / belge (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve gerekli diğer resmi belgeler ile ilgili tesise ait fotoğraflar vb.) talep edilecek ve/veya tüketim tesisinde kontroller gerçekleştirilecektir.

Ipard Iı Programı 11. Çağrı Ön İlanı Teknik Proje Kapsamında Uygulanacak Olan Değişiklikler için tıklayınız.

Başvuru çağrı ilanını görmek için tıklayınız.

TKDK Kırsal Kalkınma Hayvancılık Hibe Destekleri

Koyun, keçi küçükbaş hayvancılık yapan çiftçilerimize hayvancılık destekleri alabileceği bir kurum da TKDK kurumudur. TKDK Tarım veya Hayvan Kredisi Vermez. Bu kuruluş belirlediği destek programları dahilinde sözleşme imzalanan projeler için çiftçilere belirli oranlarda destek sunar. Ziraat veya diğer bankalar gibi hayvan kredisi vermez. 2022 yılında TKDK IPARD II kapsamında sağlanan tüm hibe desteklerini ve başvurular ile ilgili bilgileri içeriğimizde görebilirsiniz.

Küçükbaş büyükbaş hayvancılık işi ile uğraşmak isteyen çiftçilere proje karşılığında Kırsal kalkınma kapsamında hibe destekleri verilmektedir. TKDK hibe proje örneklerinden yararlanarak küçükbaş  büyükbaş kanatlı su ürünleri gibi hayvancılık sektörlerine yatırım  hibe destekleri çağrı ilanları açıldığında başvurular TKDK tarafından alınmaya başlamaktadır.

Desteklenecek Tedbirler

12 Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında “302 – Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbirinden başvurular kabul edilecektir.

Yapım işi içeren başvurularda yapı ruhsatlarının Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından ilan edilen son başvuru kabul tarihinden önce ilgili idarelerden alınmış olması gerekmektedir. Yapı ruhsatları, 12. Çağrı başvuru kapanış tarihinden sonra alınmış başvurular uygun olarak değerlendirilmeyecektir.

Önemli Hususlar

IPARD II Uygulama dönemi 31 Aralık 2023 tarihi itibari ile sona erecektir. Bu Çağrı kapsamda başvuruların tamamlanmasını müteakip ödemelerin zamanında yapılabilmesini teminen projelere ilişkin Ödeme Talep
Paketlerinin en geç 31 Ekim 2023 tarihine kadar Kuruma sunulması gerekecektir. Bu nedenle başvuru sahiplerinin başvuru hazırlıkları sırasında ilgili tarihe dikkat edecek şekilde yatırım planlamalarını yapmaları önemlidir. Bu duyuru ön çağrı ilanı niteliğinde olup, yayımlanacak Onbirinci Başvuru Çağrı İlanı esas olacaktır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bu ön ilanda duyurulan tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar.

Yatırım Süreleri

On ikinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla
12 (on iki) ay olarak planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı
Rehberinde yer almaktadır.

Başvurular ile İlgili Bilgiler

202-2022 IPARD Programının güncel hali, Bakanlığımız (www.tarim.gov.tr) ve Kurumun internet adreslerinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilebilir. Başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberi (Versiyon 11.0) Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir.

Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.

IPARD-3 Yeni Bir Program Oluşturulacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2023 yılı hedeflerinin anlatıldığı konuşmada:

”2021-2027 dönemini kapsayacak olan IPARD-3 Programı ile ilgili hazırlık çalışmalarımız sürmektedir. IPARD-1 ve IPARD-2’den kazanılan tecrübelerle Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yeni bir program oluşturacağız ”dedi.

IPARD kapsamında kurulan işletmeler sayesinde kırsal alanlarımızda 100 bin istihdam hedefini yakalamak için elimizden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

TKDK Destek Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yukarıda belirtilen herhangi bir programın gerekliliklerini yerine getirerek online olarak TKDK sayfasından başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Eğer program içeriğinde geri ödemesiz destek var ise, hayvancılık için bu destekten yararlanabilirsiniz. TKDK desteklediği 42 ilde yaptığı çağrılar ile başvuruları almaktadır. TKDK tarafından 42 ilde yapılan çağrılar alındığında kuruma başvuru yapılarak desteklerden yararlanarak eğer hayvan alımına ilişkin bir destek var ise, bu destekten yararlanılabilmektedir.

Bakan Pakdemirli, onaylanan 503 projeye toplam 250 milyon lira hibe sağlanacağını belirterek, verilen hibe sayesinde kırsalda 450 milyon liralık yatırım yapılmasının hedeflendiğini ifade etti.

TKDK tarafından desteklenen bu 42 ilin kırsal kesimlerinde yaşayanlar için desteğini sürdürmektedir.  TKDK 11. Çağrı İlanı %40-70 , %55-65 oranlarında destek alabilirsiniz.

TKDK kurumunun sağladığı  hibe ve hayvancılık desteklerinden yararlanabilmek için destek sağlanan program yer alan illerden başvuru yapmak gerekir. Bunun haricinde başvuru sahibinin diğer şartları da taşıyor olması gerekiyor. Başvurular online olarak yapılmaktadır.

IPARD  programı kapsamında devlet hibe ve teşvik imkanlarını sunmak için ülkemizde harita hazırlanmıştır ve bu hazırlanan haritada ise bu 42 il ve bağlı olduğu ilçe ve köyler belirlenmektedir ve sadece bu iller ve kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlar desteklenmektedir.

TKDK tarafından ülkemizde destek verilen 42 il aşağıdaki gibidir:

AfyonKaraman
 AksarayKars
AmasyaKastamonu
AnkaraKonya
ArdahanKütahya
AydınMalatya
BalıkesirManisa
 BurdurMardin
BursaMersin
ÇanakkaleMuş
ÇankırıNevşehir
ÇorumOrdu
DenizliSamsun
DiyarbakırSivas
ElazığŞanlıurfa
ErzincanTokat
ErzurumTrabzon
GiresunUşak
HatayVan
IspartaYozgat
Kahramanmaraş 
IPARD2 hibeleri ile Desteklenen İller Listesi

TKDK Başvuruları Nasıl Yapılır?

TKDK tarafından sağlanan desteklerden yararlanmak isteyen ve desteklenen illerde yaşayan çiftçilerimiz kurum tarafından yapılan çağrı ilanlarını takip etmeleri gereklidir. Yapılan çağrı ilanlarına başvuru yapan çiftçiler bu işlemler sonrasında hazırlayacakları hayvancılık projesi ile birlikte bağlı bulundukları ildeki faaliyet gösteren TKDK birimine başvuruda bulunarak ayrıntılı bilgi alabilirler.

TKDK’nın verdiği tamamen bir kamu desteklemesinden ibarettir. TKDK’yı Ziraat gibi değerlendirip ihtiyaç veya tarım kredisi talebinde bulunmak doğru değildir. Başvuru işlemleri linkinde yer alan prosedürleri yerine getirerek, seçeceğiniz kategori limitleri dahilinde desteğin şartlarını taşımanız halinde hibe ödemesi alabilirsiniz.

Başvuru yol haritası için https://www.tkdk.gov.tr/ProjeIslemleri/BasvuruIslemleriRehberi adresini ziyaret ediniz.

TKDK Başvuru Evrakları

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ na destekleme başvurusunda bulunmak için bir dosya hazırlamalı ve aşağıdaki evrak ve ekleri bu dosyaya yerleştirmelisiniz.

 • Proje
 • Sözleşme
 • Mali durumu belirten tablolar
 • Teknik resmi kurumlardan alınacak evraklar
 • Yapı ruhsatı
 • Sahip olunan varlıkların listesi
 • Yapılan harcamaları gösteren tablolar
 • Yapılan harcamaların sebepleri
 • Sahip olunan ekipmanların yerleşim planları

TKDK destekleri ile yapılan yatırımlara sigorta yapılması gerekmektedir. Zaten işletmenizde yeterli sayıda hayvanınız varsa kuruma makine ve ekipman desteği almak için başvurabilirsiniz. Ancak belirtmek gerekiyor ki aynı kurumdan daha evvel bir kredi aldıysanız, IPARD desteklerinden yararlanmanız mümkün değildir.

Toplamda 3 tane başvuru formatı bulunmaktadır;

 • B1: Bu iş planı türü talep edilen tutarın 500 bin TL ve daha az olmasında talep edilir.
 • B2: Bu iş planı türünde talep edilecek destekleme limiti 500 bin ve üzerinde olacaktır.
 • B3: Bu iş planı 150 bin ve daha az tutar için başvuru yapanlar için geçerlidir.

TKDK Anlaşmalı Bankalar Hangileridir?

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından anlaşmalı olunan bankalar, Yapı Kredi, Vakıfbank, Şekerbank, Albaraka Türk, Burganbank, Alternatif Bank, İş Bankası, Halkbank, Türkiye Finans Katılım, Garanti Bankası, Finansbank, Fibabanka, Ziraat Bankası, Anadolubank, Türk Ekonomi Bankası, Kuveyttürk’ tür. Başvurular değerlendirilip bu bankalar aracılığı ile başvuru yapan şahısların hesaplarına 6 ay içinde yatırılmaktadır.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kimlere Verilir?

Hayvancılık destekleri destekleme başvurusu yapabilmek için ilk şart, yukarıda sayılan 42 il içerisinde ikamet etmektir. Destekleme tutarları, başvuru yapan mevcut işletmelerin durumları dikkate alınarak belirlenmektedir. Ayrıca ürünlerin satış ve pazarlama durumları da dikkate alınmaktadır. Süt üretimi yapacak olan işletmelerin Çiftçi Kayıt Sistemi’ ne kayıt olmaları gerekmektedir. Vergi kayıtlarının da bulunuyor olması gerekiyor. Bir işletmenin kuruma başvurabilmesi için minimum 10, maksimum 120 adet ineği olmalıdır. Keçi ve koyunların ise 50 ila 500 arasında olması gerekmektedir. Minimum sınırlarda olanların ise, hayvan sayılarını artıracağını taahhüt etmeleri gerekmektedir.

TKDK Destekleri Nelerdir?

IPARD kapsamında verilecek olan destekler verilmektedir.

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerine IPARD II 3. çağrı kapsamında bu tedbirden proje başvurusu alınmayacaktır.

TKDK Destek Tutarları Ne Kadardır?

TKDK’ nın verdiği destek tutarları ve konular aşağıdaki gibidir:

 • Kaz üretimine 20 bin euro
 • Kanatlı hayvan yetiştiriciliği 15 bin euro
 • Kırmızı et üreticileri 20 bin euro
 • Sebze ve meyvelerin depolanması 2 milyon TL
 • Bilişim teknolojileri 500 bin TL
 • Gübre işlemleri 2 milyon TL
 • Güneş ve rüzgar enerjisi sistemleri 5 milyon TL
 • Küçükbaş ya da büyükbaş hayvanlardan elde edilen etlerin depolanması 2 milyon TL
 • Tohum depolama 2 milyon TL
 • Eskimeye yüz tutmuş el sanatları 500 bin TL
 • Bitkisel olan ürünlerin işlem görmesi ve paketlenmesi 1, 5 milyon TL
 • Soğuk hava deposu 1, 5 milyon TL
 • Alabalık vb. balık türlerinin yetiştirilmesi 2 milyon TL
 • Seracılık faaliyetleri 2 milyon TL’ dir.

IPARD-2 Hibe Oranları ve Sözleşme Tutarları Arttırıldı

Hayvansal ürünlerin üretimine yönelik projeler için baz hibe oranı %55’den %65’a yükseltilmiş olup bu sektörde programda belirlenmiş üretici örgütlerinin yapacağı yatırımlar için ise bu oran %70’e çıkarıldı. Genç çiftçilere ve dağlık alanda yatırım yapan işletmelere ek %5 hibe uygulamaya devam edecek. Bu ek hibe oranı ile destekler %70 veya %80’lere kadar ulaşabilecek.

Diğer taraftan tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik projeler için baz hibe oranı % 40’tan % 50’ye yükseltilmiş olup bu sektörde belirli üretici örgütlerinin yapacağı yatırımlar için bu oran %65’a çıkarıldı.

SÖZLEŞME TUTARLARI DA ARTTI

IPARD-2 Programından faydalanan yatırımcılara ilave destek sağlayarak yatırımlarını gerçekleştirmelerini kolaylaştırmak amacıyla, 10. Başvuru Çağrı Döneminde sunulan projelerin yapım işleri ve makine-ekipman harcama kalemlerine ait sözleşme tutarları da artırıldı.

Buna göre, yapım işleri ve makine-ekipman harcama kalemleri için sırasıyla İnşaat Maliyet Endeksi ve TÜİK tarafından yayınlanan Üretici Fiyat Endeksinin Makine Ekipman kategorisi referans alınarak; faydalanıcılara TKDK tarafından uygun bulunan yapım işleri harcamalarını %19’a kadar ve makine-ekipman harcamalarını ise %14’e kadar artırma imkanı sağlanacak.

Yıl içinde çağrı ilanlarını takip ederek TKDK kurumlarına çağrı ilanlarından başvuru yaparak %70′ lere varan hibe desteklerinden yararlanmak mümkündür.

 • IPARD ll Döneminde meyve sebze işleme sektöründe, yatırım tutarı 961 milyon TL olan 252 projeye, 369 milyon TL hibe desteği sağlıyor.
 • IPARD ll Döneminde kırmızı et sektöründe, yatırım tutarı 253 milyon TL olan 65 projeye, 95 milyon TL hibe desteği sağlıyor.
 • IPARD ll Döneminde kırsal turizm sektöründe, yatırım tutarı 1.2 milyar TL olan 544 projeye, 668 milyon TL hibe desteği sağlıyor.
 • IPARD ll Döneminde meyve sebze işleme sektöründe, yatırım tutarı 961 milyon TL olan 252 projeye, 369 milyon TL hibe desteği sağlıyor.
 • IPARD ll Döneminde zanaatkarlık ve katma değerli ürünler desteği kapsamında, yatırım tutarı 1.2 milyar TL olan 524 projeye, 658 milyon TL hibe desteği sağlıyor.
 • IPARD ll Döneminde kanatlı eti işleme sektöründe, yatırım tutarı 44 milyon TL olan 20 projeye, 15 milyon TL hibe desteği sağlıyor.
 • IPARD ll Döneminde süt işleme sektöründe, yatırım tutarı 489 milyon TL olan 100 projeye, 178 milyon TL hibe desteği sağlıyor.
 • IPARD ll Döneminde kırmızı et sektöründe, yatırım tutarı 253 milyon TL olan 65 projeye, 95 milyon TL hibe desteği sağlıyor.

Süt Üreticilere 2.2 Milyar TL Hibe Ödemesi Planlanıyor

Süt üreticilerimizin toplam yatırım tutarı 4.7 milyar TL olan 1867 projesine 2.2 milyar TL hibe ödemesi yapılması planlanıyor. Yatırımcılarımızın şu ana kadar tamamlanan 1767 projesine 1.8 milyar TL hibe ödemesi yapıldı.

Yorumlar

 1. Avatar of ERDOĞAN ÇAKIR ERDOĞAN ÇAKIR dedi ki:

  MERHABALAR, İPART DAN HİBE DESTEK ALARAK ÇİFLİĞİMİ BÜYÜYÜP YENİBİR ÇİFLİK YAPMAK İSTİYORUM. ŞUAN 120 SAĞILAN HAYVANIM VAR. SAĞILAN HAYVAN SAYIMI 480 E ÇIKARARAK YENİ ARİ BİR İŞLETME YAPMAK İSYİYORUM. TOPLAM 480 HAYVAN, TESİS VE EKİPMAN İÇİN İPART’A HİBE DESTEĞİNE BAŞVURU YAPABİLİR MİYİM. TŞK