Trüf Mantarı Üretim Tesisi Projesi (Devlet Destekli)

Mantar üretim tesisi kurmak istiyorum diyenler için proje örneklerini ve bu konuda mantar üretimine Devlet Desteklerini sizler için yayınladık.

Trüf Mantarı Üretim Tesisi Projesi (Devlet Destekli)

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Trüf mantarı bahçe tesisi projesi ve fizibilite raporu yatırımcı rehberi yayınlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı,yatırım potansiyeli olan ürünler için yatırım rehberi olarak Trüf mantarı yol haritasını hazırladı. Trüf mantarı yetiştiriciliği yapmak isteyenler tarafından araştırılan Trüf mantarı devlet desteği bahçe tesisi net nakit akış değerleri hesaplaması gelir gider analizi ve karlılık oranları hesaplamaları ve tüm merak edilen konular ile ilgili hazırladığımız içeriğimizden yararlanarak tüm verileri kendiniz hesaplayabilirsiniz.

Mantar Yetiştiriciliğine Devlet Desteği  hakkında bilgi alabilirsiniz.

Trüf Mantarı Bahçe (Trüferi) Tesisi Projesi İçeriği

Siyah elmas ve kralların yiyeceği olarak bilinen Trüf mantarı, türlerine göre 100 ile 3 bin avro arasında ekonomik değere sahip olmakla birçok yatırımcının dikkatini çekiyor. Akdeniz iklim koşullarında ve iğne yapraklı ağaçların altlarında  toprağın 5 ile 20 santimetre derinliğinde ağaç köklerinde yetişen trüf mantarı yetiştiriciliği için bahçe tesisi yatırımı yapmak isteyenler için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yatırımcı rehberinde mantar yetiştiriciliğine dair tüm merak edilen detaylar yer alıyor.

Trüf; tadı, kokusu ve benzersiz aromasından dolayı çok eski zamanlardan beri insanlar tarafından bilinen ve sofrada yeri hep ayrıcalıklı olan bir mantardır. Ekonomik değeri yüksek olan trüf mantarı yetiştiriciliği, farklı sektörlerden sermaye transferine konu olmaktadır. kg fiyatı oldukça yüksek olan trüf mantarı yetiştiriciliği yapmak isteyenler tarafından araştırılan fizibilite raporu ve yatırımcı rehberi içeriğinde; mantarın katma değeri, trüf mantarı yetiştiriciliği kültürü ve bahçe tesisinde trüf bahçeleri İçin dikim sahasının tespiti, trüf aşılı fidan seçimi, fidan sayısı ve dikim sıklığı, dikim şekli ve zamanı, sulama sistemi, bahçe bakımı, mantarın kullanıldığı alanlar, devlet destekleri, projenin mali analizi ve fizibilitesi projenin ilk yatırım giderleri, yıllara göre ilaç giderleri, işçilik ve diğer giderler dağılımı, proje gelirleri, net nakit akışları, fayda- masraf analizi, net bugünkü değeri, iç karlılık oranı, projenin mali rantabilitesi yer almaktadır.

1000 Dekarlık Trüf Mantarı Bahçesi Projesi

Trüf mantarı, orman, tarım ve gıda sektörü açısından büyük önem arz etmektedir. Ekonomik değeri yüksek olan trüf mantarı yetiştiriciliği bu özelliği ile farklı sektörlerden sermaye transferine konu olmaktadır. Son 5-6 yılda ülkemizde kamu ve özel sektör eli ile trüf bahçeleri tesis edilmekte, elde edilen ürünler ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Bakanlığımızca hazırlanan “Trüf Mantarı Bahçe (Trüferi) Tesisi Projesi Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberi”nin, bu alanda yatırım yapacak olan tüm kesimlere katkı sağlayacaktır.

 • Proje yılı: 2021
 • Tesis Alanı: 100 Dekar
 • Yatırım Tutarı: 695.500 TL.
 • Yıllık İşletme Giderleri: 65.810 TL.
 • Yıllık İşletme Gelirleri: 83.333 TL.
 • Net Nakit Akışları: 13.593.050 TL.
 • Fayda Masraf Oranı: 4,11
 • Mali Rantabilesi: %215
 • İç karlılık Oranı: %60
 • Yatırımın Geri Ödeme Süresi: 9 Yıl
 • Net Bugünkü Değer-Gelir: 8.190.978 TL. olarak hesaplanmıştır. Bu hesaplamaların tablo ve detaylı bilgileri yazımızın devamında işlenmiştir.

Projeyi incelemek için Tıklayınız.

Trüf Mantarı Nedir?

Trüf mantarları, Ascomycetes sınıfı, Tuberales ordosu ve Tuber cinsine ait benzersiz aroması ve gıda değerinden dolayı sofrada yeri hep ayrıcalıklı olan yeraltı mantarlarıdır. Başta meşe olmak üzere orman ağaçları ve bazı çalıların köküne bağlı olarak hayatını sürdürmektedir. Orman Genel Müdürlüğü’nün uygulamaya koymuş olduğu Trüf Ormanı Eylem Planı (2014-2019) çalışmaları neticesinde ülkemizin trüf mantarı açısından en zengin ülke olduğu kanıtlanmıştır. Kışlık (Tuber melanosporum), Yazlık Siyah Trüf (Tuber aestivum =Tuber uncinatum), Bianchetto Trüfü (Beyazımtırak Trüf = Tuber borchii) gibi trüf mantarları ülkemize ait ticari öneme sahip bazı trüf türleridir.

Ülkemizde trüf mantarının doğal olarak yetişiyor olması, kültivasyon için en uygun şartlara sahip olduğumuzu göstermektedir. Trüf üretimi için en önemli 3 kriter: toprak yapısı, iklim ve yıllık yağış miktarıdır. Akdeniz iklimi ve kireçli topraklar trüf üretimi için mükemmel bir ortamdır. Fransa’nın bir buçuk katı büyüklüğündeki ülkemiz, trüf üretimi açısından Fransa, İspanya ve İtalya’nın toplam üretimi kadar trüf üretebilecek potansiyele sahiptir. Ülkemizde toprak parametrelerinin uygun olduğu her bölgede üretimi yapılabilecek trüf türleri mevcuttur. Ilıman iklimin hakim olduğu bölgelerde Tuber melanosporum, kış ayları daha sert geçen bölgelerde Tuber aestivum üretimi yapmak mümkündür. Ülkemizde trüf mantarının doğa faydalanması potansiyelinin çok büyük olması, bahçe yetiştiriciliğinin ticari bir avantaja dönüştürülmesi mümkün kılmaktadır.

Avrupa’da 2 ay gibi kısa süren trüf arzına karşılık, ülkemizin farklı iklim kuşaklarında bulunmasından dolayı ülkemizde 12 ay boyunca trüf pazarına ürün arz etmek mümkündür. Trüf mantarları içerdikleri protein, mineral madde miktarı bakımından diğer mantarlara göre daha zengindir. Besin değeri olarak % 53-76 su, % 9 protein, % 7 karbonhidrat ve % 8 mineral içermektedir.

Trüf Mantarı Üretim Tesisi Projesi (Devlet Destekli)
Trüf mantarı bahçesi tesisi projesi

2022 yılında yatırımcılara para kazandıracak tarımsal yatırım projeleri öğrenmek için tıklayınız.

TRÜF MANTARI YETİŞTİRİCİLİĞİ KÜLTÜRÜ VE BAHÇE TESİSİ

Trüf Bahçeleri İçin Dikim Sahasının Tespiti

Trüf bahçeleri için en ideal yer öncelikle bir trüf türünün doğal olarak yetiştiği yerdir. Çünkü doğal yaşam alanının toprak yapısı, iklim özellikleri ve hâkim olan bitki türleri bir trüf türü için en uygun ortamdır. Doğal olarak yetişen trüf türlerinin dışında bir tür seçilecek ise dikim sahası için en az beş yıl boş kalan ağaçsız alanlar tercih  edilmelidir. Dikim sahası belirlenirken trüf mantarının fazla sudan zarar görme ihtimali göz önünde bulundurularak, su birikmeyen eğimli araziler tercih edilmeli yada tam alanda derin toprak işleme yapılarak yabancı bitki materyalleri sahadan uzaklaştırılmalıdır.

Orman Köylülerine Verilen Destekler hakkında bilgi alabilirsiniz.

Trüf Aşılı Fidan Seçimi

Trüf mantarı üretiminde seçilecek trüf aşılı fidanların tohumu, dikim yapılacak bölgeye uyumlu türler olmalıdır. Yabancı bir bölgeye ait tohumlardan üretilen aşılı meşe fidanları dikim alanına uyum sağlamayacağından dolayı trüf üretiminde sorunlarla karşılaşılabilir. Ülkemize yurtdışından getirilen yabancı kaynaklı trüf aşılı fidanların adapte olmama ihtimali oldukça yüksektir. Aşılı fidan üretiminde tercih edilen bitkiler; meşe türleri (Quercus robur, Q. ilex, Q. coccifera, Q. pubescens ve Q. cerris), çam türlerinden (Pinus nigra ve Pinus brutia), fındık türleri (Corylus avellana ve C. colurna), gürgen (Carpinus betulus) ve kayacık (Ostrya coarpinifolia) dır.

Dikim Şekli ve Zamanı

Dikim işlemi, dondurucu veya çok güçlü rüzgarların olduğu dönemlerde yapılmamalıdır. Dikim işlemi elle yapılmalıdır. Kök boğazı hafifçe yer altında kalacak şekilde kökleri iyi yayılmış olarak dikey bir şekilde oturtarak, bitki dikim çukuruna dikkatlice yerleştirilmelidir. Ardından dikim çukuru ince toprakla doldurulmalı ve hava boşluklarını önlemek için bitkinin etrafına basılarak sıkıca
kapatılmalıdır. Hayvan otlatma tehdidi varsa koruyucular kullanılmalıdır. Aşılı fidanların dikimi, genellikle ağaç dikim dönemi olan sonbahar (Ekim-Kasım)’da yapılmalı, sulama takviyesi yapılabilecek ise ilkbahar (Mart-Nisan) aylarında dikim yapılmalıdır.

Fidan Sayısı ve Dikim Sıklığı

Trüf bahçesi yapımında hektar başına dikilecek fidan sayısı, dikim düzeni ve fidan türündeki çeşitlilik çok önemlidir. Trüf bahçesindeki rüzgâr ve yere temas eden güneş ışığı miktarı ortamın sıcaklığını ve dolaylı olarak da toprak sıcaklığı ve nemini etkilemektedir. Nispeten serin, verimli ve sulanabilir topraklarda Hektar başına 550 fidan 6 x 3 m aralıklarla, gölgeye maruz kalan trüf bahçeleri başarılı olmuştur.

Sulama Sistemi

Trüf mantarı bahçelerinin yeterli yaz ve kış yağmuru alması yüksek verim garantisi demektir. Yıl içinde yağışın az olması verimin azalması demektir. Yazın Temmuz ve Ağustos aylarında kurak geçen günlerde mikorizaların canlı kalabilmesi için ağaçların sulanması faydalıdır. Sulama özellikle bitkinin ihtiyacına göre ayarlanmalıdır. Kışlık trüf mantarı çeşitleri üretilecek ise yazın (Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim) aylarında mutlaka sulama ihtiyacı vardır. Kök sistemi iyi yapılandırılıncaya kadar ilk yıllarda tedbirli sulama önerilir. Özellikle ilk yıl boyunca, 20 gün veya daha fazla süren uzun bir kuraklık durumunda ağaç fideleri sulanmalıdır. Toprak tipi, iklim koşulları ve kuru dönemlerin yoğunluğuna bağlı olarak 2-3 haftada bir sulama yapılmalıdır. Aşırı sulama, trüf mantarı mikorizal kolonileşme durumunda azalmaya yol açabilir.

Bahçe Bakımı

Trüf aşılı fidanlar toprağa dikildikten sonra, her yıl bahar ve güz dönemlerinde “brule” adı verilen “biyolojik halka” oluşuncaya kadar toprağın yüzeyi 10 cm seviyesinde tırmıklanır ve gelişen otlar alınır. 3. Yıldan itibaren ilk trüf mantarı alınıncaya kadar “spor ilavesi” yapılır. Trüf hasadının başladığını gösteren“biyolojik halka” yada “brule” oluşumu görülünce köklerdeki ektomikorizal yapıya zarar vermemek için toprak işlenmesi durdurulmalıdır. Toprağın neminin muhafazası için bitkilerin köküne yakın kısımlar plastikle yada malçlama yapılarak örtülür. Aşılı fidanlar toprağa
dikildikten sonra gelişimi takip edilmelidir. Aşırı büyüyen dallar budanmalı ve yan dalların bazıları kesilerek sayıları azaltılmalıdır. Budamalar trüf mantarının hasat dönemine rast gelmeyecek şekilde yapılmalıdır.

Trüf Mantarı Üretim Tesisi Projesi (Devlet Destekli)
Trüf mantarı bahçesi tesisi projesi

Hasadı

Mikorizal meşe ağaçlarından oluşturulan bir hektarlık trüf bahçesinden, verimli bir yılda ortalama 50-100 kg arasında ürün alınabilmektedir. Toprağa dikilen aşılı fidanlar ilk hasadı 5 yıl sonra vermeye başlar.

Kullanıldığı Alanlar

Besin olarak yemeklerin üzerine sos yada baharat olarak rendelendiği gibi, tereyağ, bal, peynir gibi besinlere katkı maddesi olarak ya da trüf yağı vb. şekilde işlenerek trüf mamülleri haline getirilir. Trüf mantarı kesildikten sonra yoğun bir koku verir. Tüketimden önce yüzeyinin dikkatli bir şekilde fırça ile temizlenmesi gerekir.

Trüf Mantarı Üretim Tesisi Projesi (Devlet Destekli)
Trüf mantarının Kullanıldığı alanlar

Trüf Mantarı Yetiştiriciliği Devlet Destekleri Nelerdir?

Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında; Gerçek veya tüzel kişilere onaylı uygulama projesine göre bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, hazine arazilerinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde asli tür ve/veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yapacakları özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlık çalışmaları için hibeye esas yatırım giderleri cetveli tutarının %25’i kadar;

Orman köyü nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde ikamet eden gerçek kişilere onaylı uygulama projesine göre 3 hektara kadar yapacakları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmaları için bir defaya mahsus olmak üzere hibeye esas yatırım giderleri cetveli tutarının %65’i kadar hibe verilebilir.

Projenin Mali Analizi Ve Fizibilitesi

Trüf mantarı yetiştiriciliği uzun yıllar uğraşı gerektiren bir faaliyet alanıdır. Bundan dolayı herhangi bir sebeple üretimden vazgeçmek esnekliği oldukça düşüktür. Çok yıllık bitkilerde maliyet ve karlılık analizinin büyük öneme sahip olduğu ifade edilir. Projede trüf mantarı bahçesi için tesis dönemi 3 yıl, proje ömrü ise 45 yıl olarak belirlenmiştir. Dekara 55 adet fidan gelecek şekilde dikim planlanmıştır. Yatırımın 6. yılından itibaren artı gelir elde edilmesi öngörülmektedir. Projenin yatırım yılı olarak kabul edilen ilk yılında fidan çukurlarının açılması ve dikim işleri gerçekleştirilecektir. Projenin başlarında işçilik, sulama, vb. işlemlere ait giderler bahçenin gelişimi ile orantılı olarak artan oranda planlanmıştır. Sulama, damla sulama yatırımı yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Projenin İlk Yatırım Giderleri

Projenin giderleri yatırım yılında yapılan sabit ve değişken masraflar ile üretim amacıyla her yıl yapılacak işletme masraflarından oluşmaktadır. Projenin ekonomik ömrü boyunca artan her yıl için ayrı ayrı olacak şekilde hesaplama yapılmıştır. Projeye ait yatırım giderleri tablo görülmektedir. Proje kapsamında damla sulama ile sulama bahçenin toprak hazırlığı, dikim çukurlarının açılması, ot mücadelesi, ilaçlama vb. işlemleri yapılacaktır. Trüf bahçesinde olgunlaşan trüflerin bulunması için trüf köpeği kullanılacaktır.

GiderlerBirimiMiktarı Birim Fiyatı  Toplam Tutarı
Sürüm TL/da 100 606.000
Toprak İşleme TL/da10010010.000
Dikim Yeri İşaretlemeTL/da100303.000
Kafes Tel- İhata TL/km221.50033.000
Çukur AçımıTL/da100606.000
Damlama Sulama Sistemi TL/da1001.300130.000
Fidan BedeliTL/adet5.50085467.500
Fidan Dikimi TL/da100505.000
Proje Bedeliadet 15.0005.000
Kullanılan Fidan Sayısıadet/da55  
Mekanizasyon-Alet-EkipmanTL  30.000
Sabit Giderler Toplamı   695.500

Yıllara Göre İlaç Giderleri

Trüf aşılı fidanların proje sahasına adaptasyonu süresince ilk üç yıl boyunca ekilen fidanların kalıcılığı ve güçlendirilmesi önemlidir. Yapılacak iş ilk yıllarda bölgeyi yabani otlardan uzak tutmaktır. Trüf aşılı fidanlarda trüf mantarının organik oluşumunu etkilememek için gübreleme faaliyetleri önerilmemektedir.

Yıllara Göre İlaç Giderleri Dağılımı tablosu

Yıllarİlaçlama(TL/yüz da)Toplam Gider (TL/yüz dekar)
15.0005.000
26.0006.000
37.0007.000
4-5-6-4500

İşçilik ve Diğer Giderler Dağılımı

Trüf bahçesinin yatırım ve işletme dönemindeki dikim, hasat, ilaçlama, sulama benzeri kültürel işlemler için gerekli olan işgücü ihtiyacı yıllara göre artan oranlarda planlanmış ve 100 dekar alan için yıllık işletme giderleri hesaplanarak gider kalemlerine eklenmiştir.

İşçilik Giderleri Tablosu

YıllarAlanı (Da)İşçilik Gideri (TL/Da)Toplam Gider (TL)
1-1010020020.000
11-3010050050.000
30-4510040040.000

Diğer Giderler Dağılımı Tablosu

Diğer Gider KalemleriAlanı (Da)Birim Fiyatı (TL/Da)Toplam Gider (TL)
Arazi kirası100252.500
Elektirik-Akaryakıt Gideri100202.000
Yönetim Gideri100404.000
Beklenmeyen Giderler  13.910
Amortismanlar  3.000
Diğer Giderler Toplamı  25.410

Proje Gelirleri

İşletme gelirleri projenin ekonomik ömrü boyunca elde edilecek ürün satış gelirlerinden oluşmaktadır. Ürün bedeli olarak trüf mantarı güncel satış bedeli dikkate alınarak hesaplama yapılmıştır.

Yıllara Göre İşletme Gelirleri Tablosu

YıllarAlanı (Da)Verim (Kg/Da)Toplam Ürün (Kg)Ürün Fiyatı (TL/Kg)Toplam Gelir (TL)
1-51000000
6-1010031500750225.000
11-1510052.500750375.000
16-2010084.000750600.000
21-2510084.000750600.000
26-3010073.500750525.000
30-3510063.000750450.000
35-4010052.500750375.000
40-4410042.000750300.000
4510042.000750300.000

Projenin Net Nakit Akışları

Projenin 45 yıllık ömrü boyunca toplamda 2.961.450 TL yatırım tutarına karşılık 17.250.000 TL gelir elde edilmesi öngörülmektedir. Bu durumda toplam 13.593.050 TL Brüt kar elde edilmiş olacaktır. Proje ömrü boyunca hesaplanan toplam giderler ile elde edilen gelirlerin farkı ile yıllara göre brüt kar hesaplanmış olup ilk 5 yıl oluşan negatif değerler projenin yatırım yıllarını ifade etmektedir. Proje ömrünün bir yıldan fazla olduğu projelerde, paranın zaman içerisindeki değer kaybının hesaplanması yatırımın karlılığının belirlenmesi acısından önemli bir ölçüttür. Özetle bugün harcanacak birim sermayenin alım gücü ile proje ömrü boyunca elde edilecek gelirlerin alım gücünün kıyaslanması için yatırımın tamamında hesaplanan gider ve gelirlerinin bugünkü değerler ile hesaplanması, yapılan yatırımın karlılığı hakkında yatırımcıya daha net bilgiler verebilecektir.

YıllarSabit Giderİşletme Giderleriİşletme GelirleriBrüt
1695.50050.410 -745.910
2 51.410 -51.410
3 52.410 -52.410
4 45.410 -45.410
5 45.410 -45.410
6-10 227.0501.125.000897.950
11-15 377.0501.875.0001.497.950
16-20 377.0503.000.0002.622.950
21-25 377.0503.000.0002.622.950
26-30 377.0502.625.0002.247.950
30-35 327.0502.250.0001.922.950
35-40 327.0501.875.0001.547.950
40-45 327.0501.500.0001.172.950
Toplam695.5002.961.45017.250.00013.593.050

Projenin Fayda/Masraf Analizi

Projelerin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden birisi fayda masraf oranı yöntemi olup analizin özü, proje suresince sağlanacak toplam faydanın yapılan masraflar ile karşılaştırılmasıdır. Bu çerçevede projenin ekonomik ömründe yapılacak bütün masraflar ile elde edilecek toplam gelirlerin belirlenen belli bir indirgeme oranı ile bugünkü değer toplamları hesaplanır. Faydaların masraflara bölünmesi ile elde edilen fayda/masraf oranına göre değerlendirme yapılır. Hesaplanan oranın bire eşit olması fayda ile masrafların tam karşılandığını gösterir ve oranın birden büyüklüğü yapılan masrafların üzerinde bir faydaya ulaşıldığı şeklinde değerlendirilir.

Trüf Mantarı Üretim Tesisi Projesi (Devlet Destekli)
Fayda Masraf analizi

Projenin gider ve gelirlerinin bugünkü değerlere indirgenmesinde %2 faiz oranı kullanılarak fayda/masraf analizi yapılmıştır. Fayda/masraf oranının 1’den büyük olması yapılan masraflardan daha fazla gelir elde edildiği, 1’den küçük olması ise elde edilen gelirlerin yapılan masrafları karşılamadığı şeklinde yorumlanır. Fayda/masraf oranının 1’e eşit olması durumunda yatırılan sermayenin maliyetinin ancak karşılandığı şeklinde yorumlanmaktadır. Yapılan hesaplamalarda projenin fayda/masraf oranı (İndirgenmiş Gelir / İndirgenmiş Gider) 4,11>1 şeklinde bulunmuş olup yapılan masrafların 4 katından fazla bir fayda sağlandığı ve projenin karlı olduğu değerlendirilmiştir.

İpek Böceği Evi ve Dut bahçesi Tesisi projesi de yayınlandı.

Projenin Net Bugünkü Değeri

Net bugünkü değer yönteminde, yatırımın her yıl sağlayacağı nakit girişleri, belirli bir iskonto oranı üzerinden indirgenerek toplanır. Yatırım için yapılacak harcamaların da belirli bir iskonto haddi üzerinden şimdiki değeri bulunur. Başka bir deyişle gelecekteki net nakit akışları, bileşik faiz formülü ile günümüz değerlerine indirgenir. Tüm projeler açısından elde edilen değerlerin karşılaştırılması yapılabilir. Projenin karlılığını ortaya koymak üzere, projenin gelir ve giderlerinin bugünkü değerlere indirgenmesi için %2’lik faiz oranı belirlenmiş ve bu çerçevede hesaplamalar yapılmıştır. Buna göre, projenin 45 yıllık nakit akışları verilmiş ve bu süre sonunda projeden elde edilecek karın bugünkü değerle 8.190.978 TL olacağı hesaplanmıştır.

YıllarNet Nakit Akışlarıİndirgenme Oranıİndirgenmiş Değer
1-745.9101,000-745.910
2-51.4100,980-50.382
3-52.4100,961-50.366
4-45.4100,942-42.776
5-45.4100,924-41.959
6-10897.9500,871782.114
11-151.497.9500,7891.181.883
16-202.622.9500,7141.872.786
21-252.622.9500,6471.697.049
25-302.247.9500,5861.317.299
30-351.922.9500,5301.019.164
35-401.547.9500,480743.016
40-451.172.9500,434509.060
Toplam13.593.050 8.190.978

Projenin İç Karlılık Oranı

Yatırıma karar verilmesinde kullanılan analiz yöntemlerinden birisi de iç karlılık yöntemi olup bu oran projenin ekonomik ömrü suresince sağlayacağı net nakit akışlarının bugünkü değerini sıfırlayan oran olarak ifade edilir. Yapılan hesaplamalarda projenin iç karlılık oranı % 60 olarak hesaplanmış olup enflasyon ve sermaye maliyetleri dikkate alındığında projenin uygulanması ile trüf mantarı bahçesi yatırımının ekonomik yönden karlı olduğu ve enflasyon ve sermaye maliyetinin üzerinde kar elde edilebileceği söylenebilir.

Projenin Mali Rantabilitesi

Yatırımın karlılığı hakkında fikir veren yöntemlerden birisi de mali rantabilitenin hesaplanmasıdır. Bu hesaplamalarda yatırılan sermayenin değer kaybının dikkate alınmamış olması bir dezavantaj olarak kabul edilebilir. Genel olarak mali rantabilite, ortalama verim yıllarında, bir yıl içerisinde oluşan net karın ilk yatırım yılındaki maliyetlere oranlanmasıyla hesaplanır. Yapılan hesaplama ile mali rantabilite % 215 oranında hesaplanmış olup yatırımın karlı bir yatırım olacağı değerlendirilmiştir.

Bu çalışmada, trüf mantarı bahçesi tesis etmek üzere yapılacak yatırımın ekonomik açıdan karlı olup olmadığını belirlemeye yönelik bir analiz yapılmıştır. Bu analizler neticesinde trüf mantarı bahçesi tesis edecek üreticiler için örnek bir çalışma ve proje uygulama süreçlerini ortaya koyarak yatırım hakkında öngörüler ortaya konmaya çalışılmıştır. Böylece üreticilerce yapılacak benzer bir yatırımda tesisin öz sermaye ihtiyacı, varsa kredi ihtiyacı finansman ihtiyacı, pazar olanakları, teknolojik ihtiyaçlar hakkında bilgi edinebilmelerine imkan sağlanacaktır.

Tesis edilecek trüf mantarı bahçesinin ekonomik ömrü boyunca karlı olup olmadığının ortaya konması amacıyla yapılacak fizibilite çalışmalarının sonucunda, ortalama işletme sermayesi ihtiyacının 45 yıllık dönem boyunca yıllık 65.810 TL ve toplam yatırım tutarının ise 2.961.450 TL olacağı hesaplanmıştır. Projenin masraflarını karşılayıp başa baş noktasına geldiği ve kar’a geçtiği dönem 9. yıldır. Projenin iç karlılık oranı % 60 olarak, mali rantabilitesi % 215 olarak hesaplanmıştır.

Bu değer yapılan yatırım bedelinin işletmenin ortalama verimliliğe ulaştığında elde edilen net bugünkü gelirinin yaklaşık iki katı olarak gerçekleşmesi ve karlı bir yatırım olması anlamını taşımaktadır. Projenin 45 yıllık verimlilik dönemi sonucunda;

Net bugünkü gelir toplamının 8.190.978 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. İç karlılık oranının, kredi faiz oranının üzerinde olması, geri ödeme süresinin proje ömrünün yaklaşık olarak 1/4’ü gibi kısa bir sürede gerçekleşmesi dikkate alındığında trüf mantarı bahçesi icin yapılacak bu yatırım karlıdır denilebilir. Trüf mantarı bahçesinin kurulacağı bölgede iklim ve diğer ekolojik koşulların uygunluğu, teknik bakım işlemlerinin usulüne uygun olarak yerine getirilmesi, yer ve çeşit seçiminin önemi, büyük pazarlara yakınlık, iç ve dış ticaret imkanları projenin başarısını yakından etkileyecek unsurlar olarak sıralanabilir.

Tarım ve Orman bakanlığı tarafından yayınlanan diğer yatırımcı rehberleri ise;

Yorumlar

 1. Avatar of Gülten Öztunalı Gülten Öztunalı dedi ki:

  Trüf mantarı yetiştiriciliği yapmak istiyorum. Yanıtlarsanız sevinirim.