TÜRMOB SERBEST Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav İlanı 2022

2022-1. Dönem Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik Sınav başvuru tarihleri ve ücretleri açıklandı. Resmi Gazete ‘de yayınlanan ilan detayları içeriğimizde..

TÜRMOB SERBEST Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav İlanı 2022
21 Haziran 2022 08:20

TÜRMOB, Serbest Müşavirler sınav ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan bu ilana göre ilk defa Serbest Mali Müşavirlik sınavına girecek olanlar ile tekrar sınava katılacaklar için sınav başvuru tarihleri belli oldu. Detaylar haberimizde..

Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik Sınavı 2022

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden, SERBEST Mali Müşavirlik sınavına girecekler için, 28. Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de detaylar açıklandı.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 31 Ocak 2022 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar v.b) gereklidir.

 • Yayımlanan bu ilana göre ilk kez katılacaklar için son başvuru tarihi 3-31 Ocak 2022
 • Tekrar sınava katılacaklar için son başvuru tarihi 1-21 Şubat 2021.

Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yapılacaktır.

SINAV: Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yapılacaktır

Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik Sınav Başvuru Tarihi

 • 2022/1 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri : 19–20 Mart 2022
 • İlk kez katılacaklar için başvuru tarihleri : 3–31 Ocak 2022
 • Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri : 1–21 Şubat 2022

SMM Başvuru Şartları Nelerdir?

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, Serbest Muhasebeci meslek mensupları ve 3568 sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, hizmet sürelerini stajdan saydıran aday meslek mensupları katılacaktır.

Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik Sınavı Başvurusu Nereden Yapılır?

Sınava girecek olan mali müşavirler öncelikle, ön başvurularını TESMER Otomasyon Sistemi’ne giriş yaparak gerçekleştirecekler. TEOS üzerinden alınan başvurudan sonra, müracaat belgesinin çıktısı alınarak, sınav başvuru dosyası ile Başkanlığa gönderilecektir. Kargo ile veya PTT aracılığı ile evraklarınızı gönderebilirsiniz.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav başvuruları TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden online olarak yapılacaktır.

İlk kez sınava katılacak adaylar, TEOS üzerinden ön başvurusunu yaptıktan sonra bu belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyası ile birlikte bağlı olduğu SMMM Odası Başkanlığına teslim edecektir.

Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava girmek isteyenlerin ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.
Sınava girecek adayların, yukarıda belirlenen süreler içerisinde başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Süresi içerisinde başvuru yapmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

İlk defa sınava girecek olan adaylar sınav ile ilgili başvuru dosyalarını son başvuru tarihi olan 31 OCAK 2021 mesai bitimine kadar PTT veya diğer kargolar aracılığı ile aşağıdaki adrese göndereceklerdir.

 • “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)-Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İncek Kızılcaşar Mahallesi 2669. Sokak No: 19 Gölbaşı – Ankara”

Tekrar sınava girecek olan mali müşavirlerin TEOS üzerinden ön başvuru yapması yeterlidir.

Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik Sınav Konuları

28.12.2021 Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Mali Müşavirlik Sınavına ait duyuruda sınava ilişkin esaslar da belirlenmiştir. Sınava dair esaslar:

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Serbest Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için:

Serbest Mali Müşavirlik Sınavı konuları aşağıdaki gibidir:

19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış Sınav Yönetmeliği’ne göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.

 • Finansal Muhasebe,
 • Finansal Tablolar ve Analizi,
 • Maliyet Muhasebesi,
 • Muhasebe Denetimi,
 • Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,
 • Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SGK ve Bağ-Kur
 • Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),
 • Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,
 • Sermaye Piyasası Mevzuatı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olmak İsteyenler için sınav şartları, kimler başvurabilir, sınav ücreti ve başvuru tarihleri ile ilgili tüm detayları inceleyebilirsiniz.

Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik Sınavı için Gerekli Belgeler

Sınava katılacak olan Mali Müşavir adaylarının kanunda belirlenen: İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 31 Ocak 2022 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar v.b) ve diğer evraklar ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Resmi Gazete’de yayınlanan SMM sınavı 2022/1. başvurusu için gerekli belgeler:

Serbest Mali Müşavirlik Sınavı (SMM sınavı 2022/1.) başvurusu için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Sınav Dosyası (SMMM Odalarından temin edilebilir.)
 • 1 Adet Biyometrik Fotoğraf (50mmx60mm)
 • Adli Sicil Belgesi (Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi),
 • Mezun Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınmış) veya Diploma fotokopisi / Geçici
 • Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
 • Mezun belgesi e-Devlet kapısında bulunmayan adaylar aşağıdaki belgelerden herhangi birisini sunabilirler.
 • Noter onaylı Diploma veya noter onaylı geçici mezuniyet belgesi, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslının TESMER Şubesi / Oda tarafından görülerek “Aslı Görülmüştür” şerhini içerecek şekilde imzalanarak, tarihlenmiş ve mühürlenmiş fotokopisi, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması bu işlem arka sayfa için de yapılacaktır.)
 • Lisans ve yüksek lisans mezuniyetleri 3568 sayılı Yasa kapsamında olan adayların, her iki mezuniyete ilişkin belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurumu’ndan alınacak denklik belgesi,
 • Serbest muhasebeci mali müşavirlik stajının tamamlanmış olduğunu gösteren staj bitirme belgesi (İlgili Oda tarafından düzenlenir.)
 • e-Stajyer Eğitimi Tamamlama Belgesi,
 • Yasa’nın 6.maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i maddeleri kapsamında hizmetleri bulunanlardan kurumlarından alınacak hizmet belgesi,
 • Vergi Mükellefiyet Belgesi (Vergi kaydı olmadığına dair belge, vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınabilir.)
 • Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kaydı olmadığına dair e-Devlet kapısı üzerinden alınan “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi”,
 • Erkek adaylardan askerlik durum belgesi (Sevk ve terhis tarihlerini içeren), SM ruhsatı olup, SMMM sınavına başvuruda bulunanlardan; 1, 2, 3 ve 4 . maddelere ek olarak ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi, serbest çalışanlardan ayrıca, ilgili vergi dairesinden alınacak affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giyilmiş olunmadığını gösterir belge,
 • TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler
 • Sınav Dosyası bedelinin ödendiğine dair banka dekontu
TÜRMOB SERBEST Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav İlanı 2022

TÜRMOB Tarafından Alınacak Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

Sınava girecek adayların, başvuru yaptıkları her sınav için Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 220,00 TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacak adaylardan; 7 dersten sorumlu olanların 1.540,00 TL, 8 dersten sorumlu olanların ise 1.760,00 TL ödemeleri gerekir,

TÜRMOB SERBEST Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav İlanı 2022

Sınav ücretleri TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer alan banka hesaplarından birine ödenebilir. Aynı zamanda, kredi kartı ile TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden de ödenebilir. Paranın yatırılacağı banka bilgileri şunlardır:

Banka bilgileri;

 • İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255
 • Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140

Tekrar Sınava Katılacak Olanlardan İstenen Şartlar

Daha önceden sınava katılan tekrar katılmak isteyen adaylardan aşağıdaki belgeleri hazırlamaları ve başvuru yapmaları gerekmektedir.

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin “Tekrar Sınava Girebilme” başlıklı 21.maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 29093 Resmi Gazete) 2.fıkrasına göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz. Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TEOS üzerinden sınav başvurusunu yapmaları gerekir.

Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden sınav başvurularını yapmaları gerekir.

Sınav Başvuru Evraklarının Gönderilmesi ve Kabulü

Belgelerin kabul edilmesi ve gönderilmesi ile ilgili yayınlanan ilanda belirlenen şartlar:

 1. Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlardan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen başvuru belgelerini, son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar Odalar aracılığı ile veya “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) -Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İncek Kızılcaşar Mahallesi 2669. Sokak No:19 Gölbaşı – Ankara” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve 3568 sayılı Kanun’un 4. maddesinde düzenlenen genel şartlar ile 5. maddesinde düzenlenen özel şartları taşımadıkları anlaşılanların sınavı kazanmış olsalar dahi, ruhsatları iptal edilecektir.
 2. Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
 3. Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) internet sitelerinde duyurulacaktır.
 4. Sınav Giriş belgeleri, http://belge.tesmer.org.tr adresinde açıklanacaktır.
 5. Sınav Giriş Belgesi ile geçerli kimlik belgesi (T.C Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik Kartı, geçici Kimlik Belgesi, Süresi geçerli pasaport) yanında bulunmayanlar sınava alınmayacaktır.
 6. Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.
 7. Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır.
 8. Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.
 9. Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

İlan Olunur.

TÜRMOB SERBEST Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav İlanı 2022
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.