Tutanak Nedir, Nasıl Tutulur? 2023 (Tutanak Örneği)

Tutanak Nedir, Nasıl Tutulur? çeşitleri nelerdir ve ne için yazılması gerekir araştırdık.

Tutanak Nedir, Nasıl Tutulur? 2023 (Tutanak Örneği)

Tutanak, içinde bulunulan durumun ve suçun tespit edilerek belgelendiği hukuki değeri olan belgedir. Her alanda sıkça kullanılması sonucunda tutanak nedir, ne işe yarar, ne zaman ve nasıl tutulur, tutanak çeşitleri nelerdir, askerlik ve işyeri tutanağı nasıl yazılır, cezası nedir? Polis tutanak tutsa ne olur, tutanak ve çeşitleri ile ilgili tüm detayları içeriğimizde inceleyebilirsiniz.

Tutanak Nedir, Ne İşe Yarar?

Tutanak, bir durumun veya bir suçun tespiti ve tespiti için yazılan resmi belgedir. Diğer bir deyişle tutanak, kayıt altına alınması gereken durumlar için yazılı bir belge oluşturularak tanık birliğinde yaşanan olayların anlatılmasıdır. Aksi iddia edilene kadar geçerli belgeler; delil olarak kullanılır. Tutanakta yer, zaman ve durumu açıklayan bilgi beyanı olduğu için doğruluğu önemlidir. Yanlış bilgi varsa haklı olsanız bile haksız duruma düşebilirsiniz. Bu nedenle kanun önünde ve resmi makamlarda incelendiği için rapor yazarken bazı noktalara dikkat etmeniz gerekmektedir.

Tutanak Nasıl Tutulur?

Kayıt altına alarak ispat edeceğiniz bir durum için tutanak yazarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar ve bu resmi ve özel belgenin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken kurallar bulunmaktadır.

Kayıt tutulabilmesi için öncelikle aşağıda sıralanan maddelerin yapılması gerekmektedir:

 • Tutanağa tarih ve saat belirleyerek giriş yapılmalıdır.
 • Yazılacak kağıt düzgün ve temiz olmalıdır.
 • Cümlelerde silme izi ve karalama olmamalıdır.
 • Zabıt olduğunu belirten başlık atılmalıdır.
 • Kağıdın sadece bir yüzü kullanılmalıdır.
 • Eğer birden fazla sayfa olacaksa, sayfalar numaralandırılmalıdır.
 • Numaralar sağ üst kısma yazılmalıdır.
 • Her sayfa kişiler ve şahitler tarafından imzalanmalıdır.
 • Her bir sayfaya başlık atılmalıdır.
 • Yazı boyunca aynı kalem kullanılmalıdır.
 • Tükenmez ya da dolma kalem kullanılmalıdır.
 • Yazıyı tek bir kişi yazmalıdır.
 • Sayfanın alt kısmında boşluk kalacaksa, başkaları tarafından ekstra bir şey yazılmaması için çizgiler çekilebilir.
 • Yazı yazarken silgi kullanılmamalıdır.
 • Ekleme, çıkarma ve silme işlemleri tek bir çizgi ile paraf yapılarak belirtilmelidir.
 • Paraflar olay içindeki herkes tarafından yapılmalıdır.
 • Paraf atılan alan parantez içinde belirtilmelidir.
 • Silinen satırlar kelime sayısı olarak yazılmalıdır.
 • Tutanak bilgisayar ya da daktilo yardımıyla da hazırlanabilir.
 • Zabıtlar 3 nüsha şeklinde düzenlenmelidir.
 • Her nüsha için ayrı ayrı imza gerekmektedir.
 • Zabıt içeriğinde bahsi geçen konunun ya da olayın nasıl ortaya çıkarıldığı anlatılmalıdır.
 • Olayın yaşandığı tarih ve adres bilgileri verilmelidir.
 • Olay ile ilgili kişilerin kimlik bilgileri, telefon numaraları ve adres bilgileri yazılmalıdır.

Tüm bu noktalara dikkat edilerek yazılan tutanak, olayla ilgili tüm bilgileri ayrıntılı olarak içermelidir. Hukuki değeri olduğu için üslubuna dikkat edilerek akıcı bir dille yazılmalıdır. Farklı anlamlara sahip kelimeler kullanılmamalıdır. Resmi bir belge olduğu için kişisel görüşleri ifade eden cümleler içermemelidir. Daha nesnel cümleler kullanılarak durum açıklanmalıdır. Tutanaklar dijital ortamda veya kağıt üzerinde de anlaşılır bir şekilde tutulabilir.

Tutanak Çeşitleri Nelerdir?

Birden fazla oluşan bir olayın tespitini yapabilmek adına kullanılan tutanak çeşitleri bulunmaktadır. Olayın içeriğine göre zabıt çeşidi seçilerek yazılmaya başlanır.

Tutanak çeşitleri şu şekildedir:

 • Kaza tespit
 • Olay tespit
 • Suçüstü
 • Yangın
 • İfade
 • Buluntu
 • Sınav
 • Eşya
 • Arama
 • Üst arama
 • Zapdetme
 • Yer gösterme
 • Otopsi
 • Salıverme
 • Kimlik tespit
 • Tebliğ ve tebellüğ
 • Teslim tesellüm
 • Hastane rapor yazısı
 • Toplantı
 • Maddi hasarlı trafik kazası
 • Yakalama (Polis, asker, jandarma vb. tarafından tutulur)

Tutanak çeşitlerini bu şekilde maddeleyebiliriz. Benzer durumlar için farklı türde zabıt yazılabilir. Eğer siz de bir konu hakkında zabıt yazacaksanız öncelikli olarak türünü seçerek yazmaya başlayabilir ve hazırlayabilirsiniz. İcra dosyası nasıl kapatılır inceleyebilirsiniz.

Askeri Tutanak Nedir ve Nasıl Yazılır?

Askeri kayıt nedir? Askeri alanda bir durum, olay veya suç anında yazılması zorunlu olan bir tutanaktır. Tüm kayıt tutma kuralları aynıdır.

Askerlik merkezinde şu durumlar için zabıt yazılabilir. Bu durumlar işe aşağıdaki gibidir:

 • Uyarma cezası
 • Kınama cezası
 • Aylıktan kesme cezası
 • Hizmete kısmi süreli devam cezası
 • Hizmet yerini terk etmeme cezası
 • Disiplin ceza puanına bağlı olarak ayırma cezası
 • Silahlı kuvvetlerden ayırma cezası gibi alanlarda durumun tespit edilmesi ve belgelenmesi için tutanak tutulmalıdır.

İş Yeri Tutanağı Nasıl Yazılır?

İş merkezlerinde, çalışanlar arasında veya çalışanlar ile iş veren arasında bazı durumlar ve olaylar yaşanabilir.

İş yerinde zabıt tutulmasını gerektirecek durumlar şu şekildedir:

 • İşe geç gelme
 • İşe İzinsiz Gelmeme
 • Sürekli yapılan devamsızlık
 • İş yeri ortamının huzurunu bozma
 • Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeme
 • İş merkezinde büyük bir tartışma yaşanması

Bu gibi durumlarda işveren, çalışan için bir rapor hazırlamaya başlayabilir. O zaman olay için bir tanık bulması gerekir. Diğer personelin ifadesini alabilir. İşçi ile işveren arasındaki olay ayrıntılı olarak yazılır. Rapor işçiye ulaştığında 3 gün içinde mazeret gösterme hakkı vardır. İşveren 3 gün içinde itiraz etmezse işveren haklıdır.

Tutanak Tutarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tutanak yazılırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Resmi bir belge olduğu için aşağıdaki özellikler dikkatle uygulanmalıdır.

Zabıt yazarken dikkat edilecek hususlar şu şekildedir:

 • A4 veya A5 kağıdına zabıt yazılmalıdır.
 • Kağıdın üst orta kısmına başlık yazılmalıdır.
 • Olayın meydana geldiği tarih ve adres yazılmalıdır.
 • Suçun gerçekleştiği adres sabit noktalar üzerinden yazılabilir.
 • Olay yerinde bulunan deliller ve izler eklenmelidir.
 • Suç bütün detayları ile anlatılmalıdır.
 • Suçun veya durumun nasıl meydana geldiği yazıya giriş yapılırken belirterek yazılmalıdır.
 • Suçtaki mağdur, müşterek, şahit ve zanlıların kimlik bilgileri ve iletişim adresleri yazılmalıdır.

Raporun sonunda, makalenin bir bildiri olduğu belirtilmelidir. Ayrıca yazının tarih ve saati yazılmalı ve olayda adı geçen kişilerin isimleri yazılmalı ve ıslak imza atılmalıdır.

Tutanak Örneği Neye Göre Belirlenmelidir?

Rapor örneği duruma, olaya ve kişilere göre değişmektedir. Örneğin can kaybı olmayan veya bir cisme çarpmayan bir trafik kazası durumunda tutanak kişi tarafından hemen A4 kağıdına yazılabilir. Ancak can kaybı veya hasar meydana gelen kazalarda mutlaka polis aranmalı ve polis tarafından tutanak tutulması gerekmektedir.

Tüm tutanak ve dilekçe örneklerine Eğitimhane.com adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. İndirmek istediğiniz belgeyi indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Tutanağı Oluşturan Unsurlar

Tutanağı oluşturan 6 unsur bulunmaktadır. Bu unsurlar tamamlandığında resmi alanlarda ve hukuk önünde geçerli olacak zabıt yazısı oluşmuş olacaktır.

Zabıt oluşturmak için gerekli olan unsurlar aşağıdaki gibidir:

 • 1.Unsur Başlık: Zabıt için yazılacak başlık sayfanın orta ve üst kısmına yazılmalıdır. Olayın ya da suçun içeriğine uygun bir şekilde başlık oluşturulmalıdır.
 • 2.Unsur Giriş: Giriş bölümünde olayın ya da durumun yeri, zamanı belirtilmelidir.
 • 3.Unsur Gelişme Bölümü: Yaşanan durumun ya da suçun ayrıntılı olarak oluş sırasına göre anlatıldığı kısımdır.
 • 4.Unsur Sonuç: Alınan kararların belirtildiği bölümdür.
 • 5.Unsur Saat ve Tarih: Giriş bölümünde yazılan tarih ve saat bilgileri sonuç kısmından sonra da yazılmalıdır.
 • 6.Unsur ise İmza: Zabıt yazan kişinin ve tüm şahitlerin adı soyadı bilgilerin yazıldığı bölümdür. Ardından ıslak imza atılmalıdır.

Zabıt yazısını oluşturan unsurlar bu şekildedir. Bu altı unsuru dikkate alarak, oluşturmak istediğiniz türden tutanağınızı oluşturabilirsiniz.

Tutanak Nerede Kullanılır?

Yazılan zabıtlar bir durum ya da suçu belgelendirdiği ve tespit ettiği için birçok alanda kullanılabilir.

Her alanda tutanak yazılabileceği gibi en sık zabıt tutulan alanlar aşağıdaki gibidir:

 • Belediye merkezlerinde
 • Polis merkezlerinde
 • Okullarda
 • Savcılıkta
 • Adliyede

Bu merkezlerde yaşanan olaylar ve durumlar için yazılan zabıtlar yine bu merkezlere teslim edilmelidir.

Tutanak Başlığı Nasıl Atılmalıdır?

Zabıt tutulurken, çeşidine göre başlık atılmalıdır. Örneğin veli toplantısı tutanağı tutulacaksa ”3/A Sınıfı 1.Dönem 2. Veli Toplantı Tutanağı” şeklinde başlık atılabilir. Sadece ”Tutanak” ya da ”Tutanaktır” şeklinde başlık da yazılabilir. Önemli olan zabıt olduğunu belirtmektir. Yaşanan olaya ve zamana göre başlık değişmektedir. Ayrıca zabıt, birden fazla sayfadan oluşuyorsa her sayfa için başlık yazılmalıdır. Örneğin ”Kaza Tespit Tutanağı” başlıklı bir zabıtta her sayfa için aynı başlık kullanılmalıdır.

Tutanak Kaç Sayfa Olur?

Tutanaklar 1 sayfa olabileceği gibi 3 sayfa da olabilir. Dikkat edilmesi gereken noktalar her sayfanın bütüne göre numaralandırılması, her bir için başlık yazılması ve ıslak imza atılmasıdır.

Tutanak Sicile İşler mi?

Tutanların sicile işleyip işlemeyeceği yaşanan duruma ve içeriğe göre değişiklik gösterir. Örneğin iş yerinde işçi hakkında tutulun zabıt sicile işlemez. Çünkü işçinin işten ayrılış nedenlerinin ve aldığı maaşın bilgilerinin yer aldığı bir sicil türü yoktur.

Tutanakta İmza Nereye Atılır?

Tutanağı düzenleyen kişilerin adı soyadı tutanak altına yazılarak ıslak imza şeklinde imzalamaları gerekmektedir. Eğer tutulan zabıt bir sayfadan fazlaysa, tüm sayfalara numara verildikten sonra her sayfa için kişilerin ayrı ayrı imza atmaları gerekmektedir.

Tutanak En Az Kaç Kişi Tarafından İmzalanır?

Tutanak tutmaya gerek duyulan bir konunun tespitinde, eğer şahitler varsa onların da kayıt esnasında orada olması gerekmektedir. Zabıt yazısında adı geçen herkesin imzası bulunmalıdır. Tutanak en az 2 kişi tarafından imzalanmalıdır. Tek imzalı yazılar dilekçe örneğine benzeyeceği için zabıt olarak kabul edilmeyebilir. Zabıt tutulan kişinin unvanı, tutan kişiden üstünse unvanı yüksek olan kişi imzasını kağıdın sol kısmına atmalıdır.

Tutanak Kimler Tarafından Tutulur?

Tutanağın kimler tarafından tutulacağı zabıt çeşidine ve yaşanan duruma göre değişmektedir. Örneğin can kaybı yaşanan bir trafik kazası için zabıt tutulacaksa polis tarafından tutulmalıdır. Toplantı tutanağı yazılacaksa o an orada bulunan herkesin adı geçirilerek tek tek imza atılması şarttır. Olay yerinde tutulması gereken tutanaklar da ise şahitler ve görgü tanıkları tarafından yazılması ve imzalanması gerekmektedir. Olayın nasıl yaşandığı, ne zaman ve nerede gerçekleştiği gibi bilgiler mutlaka zabıtta belirtilmelidir. En son tüm şahitler tarafından da imzalanmalıdır.

Trafik Kazası Sonrası Tutanak Tutulmazsa Ne Olur?

Trafik kazalarından sonra tutanak yazılmaz ise, sigorta şirketleri tarafından hasar tespiti ve karşılaması yapılamamaktadır. Böyle bir durumda sigorta şirketlerinin yapması gereken hasar bedelini kendiniz yapmanız gerekecektir. Trafik kazasında meydana gelen hasarın karşılanabilmesi için, kaza tespit tutanağının tutulması gerekmektedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.