Vergi Borç Yapılandırma İlk Taksit Ödemesi için Bugün Son Gün!

Borç yapılandırmasına ilişkin düzenleme içeren kanun kapsamında vergi dairelerine başvuruda bulunanların, yapılandırmanın bozulmaması için ikinci taksit ödemelerini yapmaları gerekiyor.

Vergi Borç Yapılandırma İlk Taksit Ödemesi için Bugün Son Gün!

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 7326 sayılı Kanun kapsamında vergi dairelerine başvuruda bulunan mükelleflerin, yapılandırmanın bozulmaması için ikinci taksit ödemelerini bugün yapmaları gerekiyor.

Haziranda yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru süresi 30 Eylül’de sona ermişti. Kanunda öngörülen peşin ve birinci taksit ödemeleri 1 Kasım’a kadar gerçekleştirildi.

Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanılmaya devam edilebilmesi için ikinci taksitin de süresinde ve tam olarak ödenmesi gerekiyor.

Mükelleflerin, taksitli ödeme seçeneğini tercih etmiş olması durumunda, ilk taksitin süresinde ödenmiş olması şartıyla kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde (1-30 Kasım 2021) ödenmesi durumunda yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacak. Hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi tutarı üzerinden yüzde 50 indirim yapılacak.

Borcunu peşin ödeme seçeneğini tercih ederek yapılandıran ancak ödeme süresini kaçıran mükellefler, süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen tutarı geç ödeme zammıyla bugün ödemeleri halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanabilecek.

ÖDEMELER NASIL YAPILABİLİYOR?

Mükellefler, gün sonuna kadar ödemelerini İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemiyle, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla yapabilecek.

Vergi daireleri bugün saat 21.00’e kadar açık olacak ancak o saat itibarıyla vergi dairelerindeki mükelleflerin işlemi bitene kadar çalışmalar devam edecek.

Öte yandan, emlak vergisi ikinci taksit ödeme süresi de bugün itibarıyla sona eriyor.

İlk 2 Taksit Ödemesi Şart!

Avantajların kaybedilmemesi ve yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor.

Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak isteyenlerin başvuruları sonucunda önemli miktarda SGK alacağı yapılandırıldı. Yapılandırılmış prim borcu ödemeleri e-Devlet’ten yapılabildiği gibi SGK’nin anlaşmalı olduğu bankaların şubeleri, ATM’leri, internet veya mobil bankacılığından da yapılabiliyor.

Yapılandırmaya Başvuru Yapanların Sayısı 1 Milyonu Aştı!

Yapılandırma Kanunu kapsamında, 1 milyonun üzerinde vatandaşın Nisan 2021 ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, işsizlik sigorta primleri, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakları, işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları ve 4b (BAĞ-KUR) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan borçları yapılandırıldı.

Yapılandırılan prim borçlarının gecikme zammı ve cezası ile kanuni faizinin silindiği gibi borç tutarları da Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellendi. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin % 90’ı, iki taksitle ödemede ise %50’si silindi.

Taksitle ödemeyi tercih edenler ikişer aylık periyodlarla 6, 9, 12 ve 18 taksit seçeneğiyle borçlarını 36 ayda ödeme imkanı sunuldu.

Gelir Testi İçin Son Tarih 30 Kasım!

Bugüne kadar hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşların 30 Kasım 2021’e kadar gelir testi yaptırmaları durumunda çıkan sonuca göre, geliri asgari ücretin üçte birinin altında olanların tüm borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek. Sigorta primi devletçe karşılananlar genel sağlık sigortasına hiçbir ödeme yapmadan sağlık hizmetinden de ücretsiz yararlanabilecek.

Bu yılın nisan ayı ve öncesine ait GSS prim borcunu ödemek isteyen vatandaşlar, bu borçlara ait gecikme zammı ve gecikme cezası alınmaksızın sadece prim borç asıllarını 31 Aralık 2021’e kadar ödeyebilecek.

Vergi Borcu Yapılandırma Son Tarih 30 Kasım!

Borç yapılandırma ile ilgili düzenlemelerin yapıldığı 7326 sayılı Kanun gereğince, 30.09.2021 tarihine kadar, mükelleflerin vergi dairelerine başvuruda bulunması gerekiyordu.

Vatandaşların vergi ve diğer borçlarının yapılandırılması için son haftaya giriyoruz. Borç yapılandırma başvuruları başladığından itibaren toplamda ortalama 108 milyar 322 milyon lirayı aşkın alacaklar yapılandırıldı ve yapılandırılmaya devam ediyor.

Yapılandırma tarihi, Haziran ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı kararı ile, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un hükümleri gereğince birer ay uzatılmıştı. Bu sayede ilgili kanun hükümlerinden yararlanacak olanların başvuru tarihi ve ilk taksit ödemeleri de bir ay sonraya ertelenmiş oldu. Bu nedenle, borçlarını yapılandırmak isteyenler 30.09.2021 Perşembe günü mesai bitmeden vergi dairelerine başvurabilir.

Borç Yapılandırma Başvurusu 2021

Şartlara uyanlar, kanun kapsamında başvurularını 30.09.2021 tarihine kadar yapabilirler. Başvuru yolları aşağıda listelenmiştir.

 • Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesi gib.gov.tr üzerinden,
 • e-Devlet şifreniz ile turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak,
 • Bulunduğunuz yerdeki vergi dairelerine şahsen veya posta yolu ile başvuru yapılabilir.

Vergi dairesi yetkilileri hem sıra beklemeden hem de Covid-19 tedbirleri gereğince başvuruların online ortamda yapılmasını bildiriyorlar. Bu sayede son günü beklemeden de internetten anında, sağlıklı ve hızlı başvurularınızı yapabilirsiniz.

Yapılandırma Kanun Kapsamında Olan Borçlar

İlgili kanun kapsamında vergi ve diğer bazı borçlar yapılandırılmaya devam ediyor. Vergi borçları, prim borçları ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ödenmek zorunda olan kesinleşen borçların cezaları kaldırılıyor. Ayrıca, taksit ile ödeme imkanınız da yapılandırma ile mümkün oluyor. Bununla birlikte, davalık olan borçlara dair alacaklar da yapılandırma kapsamında taksitle kolaylıkla ödeniyor.

Vergi İncelemesi Olan Mükelleflere Yapılandırma

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen vergi mükellefleri hakkında vergi incelemesi varsa, bu inceleme bittikten sonra yapılandırma hakkını kullanabilir. Beyan dışı bırakılan vergiler, pişmanlık beyanları ile yeniden taksitlendiriliyor. 2016-2020 dönemlerindeki matrah ve vergi artırımları yapanlar için, yasa kapsamında bu mükellefler hakkında vergi tarhiyatı ve vergi incelemesi de yapılmamaktadır.

İşletme kayıtlarının düzeltilmesi de Yapılandırma Kanunu ile gelen bir başka fırsat oldu. Bu sayede, İşletmenin bünyesinde olan fakat kayıtlarda bulunmayan emtia, teçhizat, demirbaş ve makinelere, işletmede mevcut olmayan fakat kayıtlarda olan makine, emtia, teçhizat ve demirbaşlar ile kasa mevcutları, ortaklara ilişkin kayıtlara da düzeltme başvurusu alınabiliyor.

Yapılandırma Kapsamında Peşin Ödemeye İndirim İmkanı

Vergi dairelerine başvuran ve yapılandırmadan yararlanan mükellefler için, Cumhurbaşkanı kararı ile başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri de birer ay uzatılmıştı. Bu kapsamda, peşin ödeme ve ilk taksit ödeme tarihleri:

 • 1. taksit ve peşin ödemeler için 1 Kasım 2021,
 • 2. taksit ödemeler için ise 30 Kasım 2021 olarak belirlenmiştir.
 • SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) kapsamında olan borçların 1. taksit ödemeleri son tarihi de en geç 30.11.2021’dir.

Yapılandırılan Borçların İndirim Oranları:

 • Borçlar 1 Kasım 2021’e kadar peşin ödenirse, hesaplanan Yİ-ÜFE oranından %90’ı,
 • İdari para cezaları peşin ödendiğinde, para cezası asıllarının %25’i oranında indirim yapılacaktır.

Tüm ödemelerinizi GİB İnteraktif Vergi Dairesi aracılığı ile, anlaşmalı bankalar ile yapabilirsiniz.

Yapılandırma Kapsamına Alınan Diğer Borçlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi dairelerine ve SGK’ye olan borçlara ek olarak 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile:

 • Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük müdürlüklerine,
 • İl özel idarelerine,
 • Belediyelere,
 • Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına,
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne,
 • Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ne,
 • Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna,
 • Türkiye Barolar Birliğine,
 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne,
 • Türk Tabipleri Birliği’ne,
 • Türk Diş Hekimleri Birliği’ne,
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na,
 • Türk Veteriner Hekimleri Birliği’ne olan borçlar ve 7326 sayılı Kanun kapsamında bulunan borçların da yapılandırma son başvuru tarihi 30.09.2021’dir.

4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile başvuru tarihi ve ilk taksit ödeme tarihleri 1 aya kadar uzatılan borçların diğer taksitlerinin ödeme sürelerinin değişmediği de bildirildi. Diğer taksitlerin ödeme süreleri değişmediğinden, mükellefler Yapılandırma kanunu kapsamında bu uyarıya dikkat etmelidir.

Yangın ve Selden Etkilenenler İçin Başvuru ve Ödemeler

Yaşanan sel ve yangın afetlerinden etkilenenler ile mücbir sebep hali ilan edilmiş olan yerlerdeki mükellefler de borç yapılandırma başvurularını 30 Eylül 2021 tarihine kadar yapmalıdır. Mesai saati bitimine kadar yapılandırma başvurusu yapan borçlular, taksit ödemesini 4419 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile mücbir sebep hali bitiminden itibaren ödenmek üzere tekrar belirlenen tarihlerde yapabileceklerdir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!