Devlet Destekli

Vergi Borcu Yapılandırma Başvurusu 2020

Vergi Borcu Yapılandırma Başvurusu 2020

7143 sayılı kanun kapsamında devlet tarafından vergi borçlarının yapılandırılması mümkündür. Bu bağlamda verilen süre içerisinde vergi dairesine giderek borçlarınız ile ilgili bir ödeme planı yaptırabilirsiniz. Aynı zamanda Gelir İdaresi Başkanlığı’ na bağlı İnteraktif Vergi Dairesi ya da e-devlet kapısı üzerinden vergi borcu yapılandırması ve borç ödeme işlemi yapılabilmektedir. Resmi Gazete’de Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile konuya hangi borçların dahil edileceğinin sınırları çizilmiştir. Detaylar haberimizde.

Vergi Borcu Nedir?

Vergi devlet tarafından vatandaşlardan talep edilen karşılıksız ödenek manasına gelir. Devlet vatandaşlarından aldığı bu paralar ile vereceği hizmetler için gerekli olan finansmanı sağlar. Vergi daireleri tarafından bu vergiler takip edilir. Ancak bazı sebeplerden ötürü vatandaşın borcunu vaktinde ödememesi sonucunda devlete karşı vergi borçlusu olur. İşte tüm bu borçlar için yapılandırma olacağı şeklinde haberler çıkmıştı ancak yapılan düzeltme ile bu süre uzatıldı. Yani vatandaşlar vergi borçlarını yapılandırabilecek. Yapılandırma işlemi borcun gözden geçilerek yeniden bir taksitlendirme işlemi yapılması manasına geliyor. Borcunu peşin olarak ödemek isteyenler için ise indirim yapılması söz konusu oluyor.

Vergi Borcu Yapılandırma

 • 7143 sayılı kanun ile aşağıdaki başlıklar vergi affı ve yapılandırma kapsamındadır;
 • Ödemesi geciktirilmiş vergi borçlarında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranında yenileme yapılacaktır.
 • Konusu trafik para cezası olan cezai işlemlerde önemli oranlarda indirim uygulanacaktır.
 • Eczaneler için faizsiz ve cezasız olarak stoklar ile ilgili işlemler yapılacaktır.
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi için vatandaşa ödeme kolaylığı sağlanacaktır.
 • Vergi artırımı ve matrahta vergi incelemesinden muafiyet söz konusu olacaktır.
vergi-borcu-yapılandırması-nedir

Yapılandırma işleminde gecikme faizi ve gecikme zammı alınmayarak ödenecek meblağ Yurt içi üretici fiyat endeksi üzerinden tahsil edilecektir.

 • Vergi borcunu peşin ödemeyi taahhüt edenler için Yurt İçi Tüketici Fiyat Endeksi üzerinden hesaplanacak olan tutarlara ek %90 indirim uygulanacaktır.
 • Cezasız ve faizsiz olarak işletme kayıtları usulüne uygun hale getirilecektir.
 • Sulh yolu ile sonuçlanan vergi ihtilaflarında %80 oranında indirime gidilecektir.
 • Milli ekonomiye kazandırılan yurt içi ve yurt dışı varlıkların ülke ekonomisine kazandırılması sağlanacaktır.
 • Aslına bağlı olmayan usulsüzlük cezalarında yarı yarıya indirim uygulanacaktır.

Borç Yapılandırma Sorgulama İçin;

 1. Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden başvurular bu tarihe kadar kabul edilecektir. Bu internet sitesi interaktif vergi dairesi olarak işlem yapmaktadır. Yani vergi dairesine gitmeden internet üzerinden de işlem yapabilirsiniz. İnteraktif vergi dairesi üzerinden yapılandırma işlemi için tıklayınız.
 2. E-devlet kapısı üzerinden vergi borcu yapılandırması yapmak mümkündür. E-devletten vergi borcu sorgulamak ya da ödeme işlemi yapmak için tıklayınız.
 3. Bağlı bulunduğunuz vergi dairesine bireysel olarak başvuru yapabilirsiniz.
 4. Posta yolu ile yapılan başvurular da kabul edilmektedir.
 5. Motorlu Taşıtlar Vergisini tahsil etmekle görevli vergi dairelerine ya da Mal Müdürlüklerine yapılacak olan başvurular da kabul edilmektedir.

SMS ile borç sorgulama işlemi de yapabilirsiniz. T.C. kimlik numaranızı yazıp bir boşluk bırakarak anne kızlık soyadınızın 2 iki harfini 1189‘ a gönderebilirsiniz.

Peşin Ödemede Sağlanacak Avantajlar

Borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamında ödemelerini peşin yapacaklara sağlanan pek çok avantaj bulunmaktadır. Bu tarih itibari ile ilk taksitlerin ödenmesi durumunda bu miktarlara katsayı uygulaması yapılmayacaktır. Ayrıca ilk taksit ödemesini bu tarihte gerçekleştirenlere Yurt İçi Tüketici Fiyat Endeksi üzerinden %90 oranında indirim yapılacaktır. Peşin değil de taksit ile ödeme yolunu seçenler için erken ödeme yapanlara katsayı uygulanmayacaktır. İndirim yalnızca peşin ödeme seçeneğinde uygulanmayacaktır.

Taksitle ödeme yolunu seçenler için de 2.taksitleri vaktinde ödemeleri durumunda %50 indirim uygulanacaktır. Yani özetle peşin ödeme yolunu seçenler için borçların %90‘ ından vazgeçilerek sadece %10’ u tahsil edilecektir. Taksitle ödeme yöntemini seçenler ise borcun yarısından vatandaş muaf tutularak sadece yarısının ödenmesi talep edilecektir. Ancak bu imkan Ekim ve Kasım aylarının belirlenen günlerine kadar ödeme yapan vatandaşları kapsamaktadır. Kanunun resmi gazetede yayımlandığı tarihten önce borçların ödeniyor olması durumunda, henüz vadesi dolmamış taksit borçları için bu yeni düzenlemeden yararlanabilecek ve kalan ödemelerini bu kanuna göre yaparak indirim oranlarından yararlanabilecektir.

vergi-borcu-yapılandırma

Peşin ya da iki taksit ile ödeme seçeneğini tercih edenlere sunulan pek çok avantaj ve vergi indirimi vardır.

Peşin ödenecek olan idari para cezalarında uygulanacak olan indirim oranı %25‘ tir. Taksitle ödeme seçeneğini seçenlerin idari para cezalarında ise %12,5 oranında indirim uygulanacaktır. Ayrıca katsayı uygulaması yapılmayacağını da belirtmek gerekiyor. Esnafın ödediği basit usulde vergiler hakkında bilginiz var mı?

Kesinleşmiş Vergi Borcu Olanlar İçin Düzenleme

Yürürlükte olan vergi kanunları dahilinde belirlenen beyan sürelerinde vergi mükellefleri ya da sorumlularına beyan edilen vergilere kesinleşmiş vergi adı verilmektedir. Bu bağlamda kanun ile birlikte kesinleşmiş vergi borçlarına da düzenleme gelmiştir. 7143 sayılı Vergi Borcu Yapılandırma kanunu kapsamında yapılacak olan yapılandırmada borçlarının asıl tutarlarının tahsil edileceği bildirilmiştir. Ancak kanunda ifade edilen ölçülerde vatandaşa bazı imkanlar da sunulmuştur. Güncelleme tutarlarının gecikme faizi ve ya da gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi üzerinden tahsilatı gerçekleştirilecektir. Vergi aslına bağlı olmamak kaydı ile özel usulsüzlük ya da usulsüzlük cezalarında tutarın sadece yarısı ödenecektir. Bu cezaların %50 oranından vatandaş muaf tutulmuştur. Ayrıca vergilerin aslından ayrılan cezaların yarısı, aslına bağlı olan cezaların tümü ve gecikme zammı ile gecikme faizi gibi alacakların ise tamamının tahsilinden vazgeçilmesi söz konusudur.

Bu kanun kapsamında olan idari para cezaları Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından verilen cezalar, trafikte verilen para cezaları, köprü ve otoyollardan geçişte verilen idari para cezaları, askerlik süresinde verilen para cezaları, seçim süreçlerinde verilen para cezaları, nüfus için ödenecek olan para cezaları ve karayolu taşıma para cezaları bu kanun kapsamında bulunmaktadır. Yine kesinleşmiş vergi alacakları için de peşin ve taksitli ödemede uygulanan indirim oranları söz konusu olacaktır.

Vergi Borcu Ödeme

Vergi borçlularının öncelikle bir ödeme yöntemi seçmeleri gerekiyor. Çünkü uygulanacak indirim oranları tamamen ödeme yöntemine bağlıdır. Kredi kartı ile, banka havalesi yöntemi ile, yetkili bankalar ya da vergi dairesi veznelerine yapılan ödemeler kabul edilecektir. Taksitli yöntemi tercih edenlerin ise taksit tarihlerini geçirmemeleri ve vaktinde ödeme yapmaları gerekiyor. Kira gelir vergisi ödüyorsanız bu içeriğimiz tam size göre!

vergi-borcu-ödeme

Bağlı bulunduğunuz vergi dairelerinde vergi borcu yapılandırma başvurusu yapabilir ve ödeme gerçekleştirebilirsiniz.

Dava Konusu Olan Vergi Borçları

Kanun kapsamında şayet ihtilaflı olan bir vergi davası varsa bundan vazgeçerek indirim ve avantajlardan yararlanmanız mümkündür. Davadan vazgeçtiğinize dair bir dilekçe yazarak bunu vergi dairesine tebliğ etmeniz durumunda kanun kapsamına dahil olabilirsiniz. Kanunun yürürlük tarihi itibari ile ihtirazı kayıt yani çekinceye konu olan fakat bu duruma rağmen ödenmemiş vergiler de kanun kapsamına alınacaktır. Dava konusu olarak henüz karara bağlanmamış vergi borçları için verginin aslının yarısından vazgeçilecektir. Ayıca gecikme faizi ve gecikme zammı ödenmeyecek olup bunların yerine Yurt İçi Tüketici Fiyat Endeksi oranları dikkate alınacaktır. Yani özetle dava konusu olan borçlarda vergi ziyaı miktarı olan %50 tutarından, gecikme cezası ve gecikme faizinden vazgeçilerek vatandaşın vergiyi daha kolay ödemesi sağlanacaktır.

Tüm bu söylediklerimizden hareketle belirtmek gerekiyor ki kanun kapsamına dahil edilen uygulama tam olarak bir vergi affı mahiyeti taşımıyor. Çünkü ana paranın tahsili tüm indirim ve avantajlar ile birlikte gerçekleştiriliyor. Gecikme zammı ya da gecikme faizinden vazgeçilerek ödenecek yeni tutar Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi dikkate alınarak hesaplanıyor. Kanun kapsamında uygulanacak olan Yİ-ÜFE 0,35 oranında uygulanacaktır. İlk taksit ödeme tarihinde peşin ödeme gerçekleştirenlerde vergi cezasının %90’ı tutarından vazgeçiliyor. İki taksit halinde ödeme yapılması durumunda ise vergi cezasının %50′ sinden vazgeçiliyor. Taksit ile ödeme seçeneğini tercih edenler için ana para + Yİ-ÜFE hesaplamasından elde edilen tutar ödenecek.

Peşin ödeme seçeneği pek çok avantaj sunuyor. Ancak taksit seçeneğinde de pek çok avantaj mevcuttur. Son başvuru tarihi kaçırmayın!

] }Yorumlar
 1. SAMET dedi ki:

  bu yapılandırma 2020 yılında olan yapılandırmamı acaba bilgisi olan bilgi verirse çok sevinirim. ayrıca nasıl başvuru yapıcaz linklerden olmuyor.

 2. www dedi ki:

  yapılandırma nasıl yapılıyor direk tane tane yazsanız keşke ben hiçbir şey anlamadım dediğiniz linklere tıklıyorum yapılandırma falan yazmıyor

 3. cengiz dedi ki:

  2014 2016 da ceza yazıldı araya düğün girdi ödeyemedim yapılandırma olup ana paraya çevrilirse çok sevinirim borç 12 bin olmuş nasıl ödeyecem