Devlet Destekli

Yeni Bakanlıklar Listesi (GÜNCEL)

Yeni Bakanlıklar Listesi (GÜNCEL)

Türkiye’ de siyasal manada köklü değişiklilerin yaşanacağı şu dönemlerde ilk değişim yönetim sistemimizde olacak. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine geçmemizin ardından bakanlıklar konusunda da görev dağılımı yapılarak bürokrasideki hantallığa son verilmesi bekleniyor. Genel ve milletvekili seçimlerini atlatmamızın ardından kurulacak kabine merak konusu oldu. Geçen haftalarda yapılan açıklama neticesinde sayısı 21 olan bakanlıkların 7′ sinin kapanacağı ifade edildi. 7 Bakanlığın kapatılması ve görev ve yetkilerini diğer bakanlıklara devredilmesi gündemde. Kapanan bakanlıkların diğer bakanlıklar ile birleşmesi görev alanları dikkate alınarak yapılacak. Gerçekleşecek en büyük değişikliğin ise ekonomide olması bekleniyor. Detaylar haberimizde.

Bakanlar Kurulu ülkede çok kritik kararların verilmesini sağlayan, çeşitli görev ve yetki alanı olan Başbakan ve bakanlardan oluşan bir organdır. Görev paylaşımı yapılması sistemin işleyişini kolaylaştırmaktadır. Her bakanlık kendi görev alanı dahilinde faaliyet yürütmekle birlikte kurul çatısı altında verdikleri ortak kararlar da vardır. Bakanlar Kurulu’ nun diğer adı kabinedir. Siyasal, kolektif, cezai ve hukuki manada sorumluluklara sahiptir. Peki Bakanlar Kurulu’ nun yerine getirdiği bu görevler nelerdir?

bakanlar-kurulu-toplantısı

Bürokratik hantallığın ortadan kaldırılması için bakanlıkların sayısı azaltılacak.

Bakanlar Kurulunu Görev Alanı

Bakanlar kurulu idare merkezi ile yasama organı olan meclis arasında köprü görevi görmektedir. Bakanlar Kurulunun diğer görevleri şu şekilde sıralanabilir;

 • Ülkedeki genel siyaseti kontrol altında tutmak
 • Gerekli gördüğü durumlarda OHAL kararı verebilmek
 • Bütçe ve kesin hesap ile ilgili yasa tasarıları hazırlamak
 • Yasa tasarısı hazırlamak
 • Nizamname çıkarmak
 • Kanun Hükmünde kararname çıkarma yertkisi
 • Cumhurbaşkanının başkanlığı ile toplanacak Bakanlar Kurulunda sıkı yönetim ilan edebilme yetkisi
 • Ülkede milli anlamda güvenliği tesis etmek
 • Türk Silahlı Kuvvetlerini ülke savunmasına hazırlamak gibi görevleri vardır.

Kapatılacak Bakanlıklar Hangileridir?

Türkiye Büyük Millet Meclisinde hazırlanan taslak neticesinden 7 Bakanlık görevlerini diğer 14 Bakanlığa devredecek. Bakanlıkların isimlerinde de değişiklik yaşanacak.  Ak Parti hükumetinin geçtiğimiz haftalarda Meclis’ ten Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) yetki almak sureti ile düzenlemeyi planladığı Bakanlar Kurulu çalışmalarının taslağı hazırlandı.  Taslağın Recep Tayyip Erdoğan’ a sunulması bekleniyor. Bu taslak çalışmasına göre kapanması planlanan bakanlıklar şunlardır;

 1. Avrupa Birliği Bakanlığı
 2. Ekonomi Bakanlığı
 3. Gençlik ve Spor Bakanlığı
 4. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 5. Kalkınma Bakanlığı
 6. Kültür ve Turizm Bakanlığı
 7. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ‘ nın kapatılması ve mevcut görevlerini benzer başlıklar taşıyan Bakanlıklara devretmesi bekleniyor.

Yapılacak Değişikliler

Hazırlanan taslağa göre 14 Bakanlığın isminin aynı kalması bekleniyor. Adalet Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığının isim olarak aynı kalması bekleniyor. Son yıllarda sağlık, ulaştırma, terörle mücadele ve savunma kollarında büyük reformlara imza atan Adalet ve İç İşleri Bakanlığı’ nın ismen aynı kalması  ise dikkat çekici bir durum olarak karşımıza çıkıyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının adının Sanayi ve Bilim Bakanlığı olması teklif ediliyor. Bu bakanlık eski bakanlık ile yine aynı görev ve sorumlulukları taşıyacak.

Çalışma Bakanlığının isminin İş Hayatı ve Güvenliği Bakanlığı olarak değiştirileceği söyleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ismi Şehircilik Bakanlığı olarak kısaltılıyor. Ayrıca Orman ve Su İşlerinin kapatılması ile açıkta kalan görev ve sorumlulukları bu bakanlığın üstlenmesi bekleniyor.

Kapatılan Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ nın Orman işleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na devredilecek. Görev ve yetki devri yapılan bu yeni bakanlığın ismi Orman Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olacak. Yine kapatılacak olan bu bakanlığın Su idaresi yeni açılacak olan Şehircilik Bakanlığına bağlanacak. Böylece bu bakanlıkların görev alanlarında genişleme yaşanması bekleniyor.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’ nın isminin ise tabi yerine doğal kelimesi kullanılarak Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak değişmesi bekleniyor. Yalnızca isminde değişiklik yaşanacak bu bakanlığın görev alanında herhangi bir değişiklik yaşanması söz konusu olmayacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ nın hem isminde hem de görev ve sorumluluklarında genişleme yaşanacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yeni adı Aile ve Toplum Bakanlığı olacak. Ayrıca lağvedilen Gençlik ve Spor Bakanlığı da Aile ve Toplum Bakanlığı’ na bağlanacağından kadın, çocuk, engelli gibi toplumsal statü ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın bir çok faaliyet alanı bu bakanlık bünyesinde faaliyet gösterecek.

Avrupa Birliği Bakanlığının ortadan kaldırılması ile konu itibari ile kendisine en yakın bakanlık olan Diş İşleri Bakanlığına bağlanması söz konusu olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığındaki kültür ibaresinin ise Milli Eğitim Bakanlığına bağlanması bekleniyor. Yeni Bakanlığın ismi Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı şeklinde değişiklik gösterecek.

yeni bakanlıklar

Bakanlıklar birleştirilecek.

Seçimlerden önce ekonomide yaşanan dengesizlikler ve fiyat artışları neticesinde en köklü değişikliğin ekonomi alanında yaşanması bekleniyor. Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığından oluşan 3 bakanlığın tek çatı altında toplanması bekleniyor. Yeni oluşturulacak olan bakanlığının görev alanına Gümrük ve Ticaret Bakanlığının da ekleneceği söyleniyor. Ancak bu bakanlığa yapılacak olan fazla görev yüklemesinden dolayı ikiye bölünme şeklinde bir değişiklik olacağı ve turizmin de bu iki bölümden birine ekleneceği söyleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının kültür kısmının ise Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine dahil edileceğini söylemiştik.

Yeni sisteme göre cumhurbaşkanın da yardımcı sayısının birden fazla olacağını biliyoruz. Şu an için aldığımız duyumlara göre yardımcı sayısının 4 olacağından bahsediliyor. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda yeni kurulacak olan Bakanlar Kurulu’ nun 20 kişiye yaklaşacağı tarzında söylemler var.

Seçimlerden sonra bakanlar kurulu belirlendi. Kabine üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde alanında etkili isimlere görev verilerek bir netleşme sağlandığı görülüyor. Yeni kabine;

Bakanlar Kurulu Listesi

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Hazine ve Maliye Bakanlığı Berat Albayrak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turan’ dır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.