Devlet Destekli

2020 Yeni Devlet Destekleri Müjdesi

2020 Yeni Devlet Destekleri Müjdesi

Yıllık program ile birlikte hükumet tarafından vatandaşlara yeni yılda sevindirici haberler verildi. Erdoğan, tüm kesimlere yönelik olarak açıklamalarda bulundu. Bu destekleme ile birlikte düzenlemeler hem günlük hayatta hem de ekonomik olarak hissedilecek. Reform paketinin refah düzeyini artıracağından bahsediliyor. Konular bu anlamda çeşitlilik arz ediyor. Ekonomiden sosyal yardımlara, adaletten sağlığa kadar pek çok konuda iyileşme sağlanacağı bildiriliyor. Her işçiye kıdem tazminatı verilmesinin yanı sıra çok sayıda işçiye istihdam sağlanacağı bildiriliyor.

2020 yılında hayvancılık, tarım  sektörlerinde verilen devlet destekleri ve Devletin hibe verdiği işler hangileridir? Hayvancılık, tarım, özel sektör, kamu da her alanda Devlet destekleri 2020 yılında verilen teşvikler kapsamında yeni devlet destekleri müjdeleri ve merak edilenler son dönemlerde yapılan düzenlemeler ile ilgili detaylar haberimizde.

Yeni Devlet Destekleri 2020 Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 2020- 2023 yılları arasında geçerli olacak olan eylem planında 12 başlık yer alıyor. Bu başlıkların uygulanması neticesinde ülkemizin refah seviyesine ulaşacağı hedefleniyor. Başlıkları şu şekilde sıralamak mümkün.

 1. Adalet
 2. Eğitim
 3. Sağlık
 4. Aile ve kadın hakları
 5. Sosyal koruma
 6. Temel hak ve özgürlükler
 7. Kültür ve sanat
 8. Sosyal güvenlik şartlarının iyileştirilmesi
 9. Üretim ve büyüme
 10. Çalışma hayatı ve istihdam politikaları
 11. Güvenlik
 12. Spor’ dur.

Erken Evlilik İle Mücadele Edilecek!

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eli ile zorla ya da erken yaşta evlendirilenler için çalışma başlatılacak. Kadına şiddet konusunda da hizmet verilecek. Bu konu ile ilgili birimler oluşturulacak. Çocuk istismarlarının önüne geçilmesi adına tüm ihmaller göz ardı edilmeden çözümler bulunacak. Engellilere yönelik olarak kurulan kuruluş sayısı artırılacak. Eylem planı 2023 yılına kadar geçerli olacak. Bu amaçla bir strateji belgesi ya da eylem planı hazırlandı.

Emeklilere İyileştirme

Ülkemizin neredeyse 12 milyonu aşkın emekli vatandaşımız var. Düzenleme ile birlikte emekliler de unutulmadı. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları enflasyon oranları dikkate alınarak yeniden hesaplanacak. Hesaplamada son  ayın verileri kullanılacak. Ayrıca kamuda çalışanlar ile yapılan anlaşma maddelerine göre memur maaşları ve memur emeklilerinin maaşlarına zam yapılacak. Bu zamların 2020 yılında iki kez yapılacak. İlk zam Ocak ayında % 5 oranında yapılacak. İkinci zam ise Temmuz ayında % 5,75 olacak. En düşük emekli maaşı 1500 TL’ ye yükseltildi.

Eğitim Alanında Düzenleme

Hayat Boyu öğrenme programları bildiğimiz üzere Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde sürdürülüyor. Ancak yeni düzenlemede aynı başlığa tekrar yer verilerek bu başlığın ulusal düzeyde yayılması sağlanacak. İlk öğretim müfredatlarından bir iyileştirme yapılacak. Çocuklar yeteneklerine, karakterlerine ve ilgilerine göre eğitim alacak. İlk öğrenim düzeyinde not artık belirleyici kriter olmayacak. Kişisel gelişim konusu dikkate alınarak çocukların kendilerini çok yönlü olarak geliştirmeleri sağlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile yakından ilgilenilecek.

Kreş ve Bakımevi Desteği

Günümüz ekonomik şartları artık hem babanın hem de annenin çalışmasını zorunlu kılıyor. Ancak asgari ücret tutarları da belli. Düşük gelirli aileler de zaman zaman kreş ya da gündüz bakımevi imkanlarından yararlanmak istiyor. Bu amaçla ailelere destek sağlanacak. Bakımevinde kalan çocuklar için ise koruyucu aile hizmeti verilecek. Engelliler ile ilgili de çeşitli düzenlemeler masada yer alıyor. Devlet kreş ve anaokulları listesini incelediniz mi?

Memurlara Ödül !

Memurlar da destekleme kapsamında yer alıyor. İnsan kaynakları konusunda planlama yapılabilmesi adına çalışma modelleri biraz daha esnetilecek. Norm kadro, yetenek belirleme ve tekrar yerleştirme başlıklarında da düzenleme yapılacak. Ödül ve performans sistemi devreye sokulacak. Bu şekilde yönetimin etkinlik seviyesinin artırılacağından söz ediliyor. Memura zam yapılacak.

memurlara-ödül

Memurlara ödül sistemi geliyor.

Terörle Mücadele Dijitalleşiyor!

Devlet düzeni ve güvenliğini sarsacak ve tehlikeye sokacak her türlü olayın önceden tespit edilebilmesi için bilişim teknolojileri sistemlerinin kullanılmasına ağırlık verilecek. Bunun yanı sıra teknoloji etkin ve verimli kullanılacak. Bu amaçla çalışan personelin profesyonellik seviyesine gelmesi sağlanacak. Ayrıca çalışan sayısı artırılırken bir yandan da nitelik bakımından gelişim sağlanacak. Teknolojik donanımın yanı sıra fiziki olarak donanım da sağlanacak.

Dar Gelirli Aileler Ev Sahibi Oluyor!

Konut her dönemde bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Yeni düzenleme ile birlikte düşük gelirli aileler de tespit edilecek ve bunların barınma ihtiyaçları kayıt altına alınacak. Araştırma raporunda düşük gelirlilerin yanı sıra engelli, yaşlı, öğrenci, kadın gibi kesimlerin barınma ihtiyaçları dikkate alınacak. 20 yıl vadeli konut kredisi veren bankalardan kredi alarak da ev sahibi olabilirsiniz.

Devlet destekleri 2020 corona kapsamında 15 yıl vadeli 0,64 faiz oranları ile konut desteği de geliyor.

Kırsal Kesimde Eğitim Saatleri Esnetilecek

Erken yaşta çocukların eğitim hizmeti almaları sağlanacak. Nüfusu düşük olan kırsal kesimlerde çocuklar için esnek zamanlı ve alternatif modelli eğitim sistemi geliştirilecek. Ayrıca oyuna dayalı gelişim sağlanabilecek yaz okullarının açılışı sağlanacak. Toplum temel alınarak hazırlanan eğitim programları hızlandırılacak. Bu amaçla atölye, gezici sınıf ya da eğitim merkezleri oluşturulacak.

Müfredat da Değişiyor

Milli Eğitim Bakanı tarafından sürekli olarak müfredat değişikliğinin yapılması ile ilgili söylemler basında yer alıyordu. Yeni program ile birlikte müfredat konusunda da çeşitli düzenlemeler yapılması bekleniyor. Mesleki ve teknik eğitim 10. sınıftan itibaren başlıyor ve tüm liseler 9. sınıfta aynı eğitimi alıyordu. Ancak yeni düzenleme ile birlikte ilk sınıftan itibaren mesleki dersler verilecek. Müfredatın da esnek bir hal alması bekleniyor.

Kıdem Tazminatı Düzenlemesi

Tüm işçiler için bireysel hesap sistemi esas alınarak kıdem tazminatı düzenlemesinin yapılması planlanıyor. Çalışma hayatında bu tazminattan yararlanmamış hiç kimsenin kalmaması planlanıyor. Bir gün dahi çalışan kişinin hakkı korunacak. Derece kademe ilerlemesi hesaplaması yapabilirsiniz.

kıdem-tazminatı

Kıdem tazminatı

Milli Göç

Ülkemizde kanunlara uygun olarak ikamet eden ve ülkeler arası düzeyde koruma dahilinde olan yabancılar için Milli Göç Politika belgesinin hazırlanması planlanıyor. Bunların uyum ülkeye uyum sağlaması için bir dizi eğitim düzenlenecek. Göçün izlenmesi ve takip edilmesi için sistemler geliştirilerek var olan sistemlerde iyileştirme yapılacak.

Öğretmenlere Teşvik Verilecek !

Mesleğin cazip hale getirilmesi için bir takım çalışmalar yürütülecek. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için çalışmalar başlatılacak. Öğretmenlik görevini uygun olmayan şartlarda yerine getirmeye çalışanlar için bir teşvik düzenlemesi yapılacak.

İlkokullara Yemek Verilecek

Beslenme düzeni sürekli olarak tartışılan konulardan bir tanesidir. İlkokullarda okul yemeği verilecek. Ayrıca Beslenme Dostu Okul Programı da yürürlükte kalmaya devam edecek.

Yazlık Sinema Geliyor

Bazı şehirlerde ne yazık ki sinema bulunmuyor. Orada yaşayan vatandaşların da bu kültürel faaliyetlerden yararlanması için sinema salonları kurulacak. Ayrıca kültürel faaliyetlerin merkezden alınıp yerel yönetimlere verilmesi planlanıyor.

yazlık-sinema-geliyor

Yazlık sinema geliyor.

Yargı

Yukarıda adalet konusunda da bir takım düzenlemeler yapılacağını belirttik. Zorunlu ombudsman (arabulucu) ve barış gibi yöntemlerin kullanılması sağlanacak. Yargılama çalışmaları neticesinde adli ve idari yargıda da düzenlemeler söz konusu. Noterlik faaliyetleri ve avukatlık hizmetlerinde iyileştirme çalışmaları yapılacak.

Devlet Destekleri Tarım

Devlet tarafından destek verilecek olan sektörlerden bir tanesi de tarımdır. Yıllık programa göre tarımsal konularda 16 milyar TL’ yi aşkın destek verilmesi planlanmıştır. Geçtiğimiz yıl bütçesi ile kıyaslandığında desteklemelerin %17,3 oranında artılacağı duyurulmuştur. 2020 Mart ayından itibaren başlanan destekleme ödemelerinden;

 • Arıcılık; Bombus arısı desteği,
 • Örtü altın tarım ve açık alanda Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği,
 • Çatak desteği,
 • Alan bazlı destekler kapsamına, organik tarım, toprak analiz, mazot gübre, fındık alan bazlı gelir alternatif ürün desteği,
 • Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu,
 • Sertifikalı fidan üretim desteği
 • Sertifikalı fidan/fide ve stan
 • Yurtiçi sertifikalı tohum kullanımı desteği
 • Yurtiçi sertifikalı tohum üretimi desteği vb sektörlerde destekler devam edecek.

Çiftçilere tarım desteklemeleri olarak ayrılan kaynaktan yıl boyunca belirli dönemlerde ödemeler yapılmaya devam edilecek.

Devlet Destekleri Tarım ve Hayvancılık

Önümüzdeki yıl da geçen yıl olduğu gibi en büyük pay hayvancılığa ayrılmıştır. 16 milyar bütçenin 5 milyarlık kısmı hayvancılık için verilecektir. Yani toplam desteğin %31′ lik kısmı hayvancılık faaliyetlerine ayrılmıştır.

Genç Çiftçi Projesi

Çiftçilerin en merak ettiği konulardan bir tanesi GENÇ ÇİFTÇİ desteğinin 2020 yılında verilip verilmeyeceğidir. İlk olarak 2016′ da yürürlüğe giren destekte sürekli olarak artış yaşanmaktadır. Gençlere yönelik istihdamın sağlanabilmesi için verilen destek tutarı 30 bin TL‘ dir. 2020 genç çiftçi hayvan dağıtım tarihleri açıklandı.

Kırsal Kalkınma

TKDK eli ile, genç çiftçilere verilen desteklerin tutarları artırılacak. Geçtiğimiz yıl için 1 milyar 900 TL bütçe ayrıldı. TKDK destekleri hakkında buradan ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

tarımsal-destekler

Tarımsal destekler verilmeye devam edecek.

Mazot ve Gübre

Tarım Bakanlığı tarafından destek verilen konular arasında mazot ve gübre de gelmektedir. Bu desteklerin tutarları ekilen ürünlere göre değişmektedir. Ancak önümüzdeki dönemde verilecek olan mazot desteğinde oransal olarak bir azalış olduğu fark edilmektedir. Gübre konusunda ise artış gözlenmektedir. Binde 2 oranında bir artış ile gübreye ayrılan destekleme ödemesi tutarı 554 milyon TL olacaktır.

Alan bazlı destekleme (iyi tarım, mazot, gübre, fındık, çay, toprak analizi vb. ) konularda verilen destekler de toplam tutarın %25,4‘ ünü oluşturacak. Mazot gübre desteği başvurusu yaparak destekleme ödemelerinden faydalanabilirsiniz.

Prim Destekleri Düşürülüyor

17 ürün için verilen prim tutarlarında düşüş yaşanıyor. Çay, bakliyat ve hububat ve arz açığının yaşandığı ürünlerde %21,9 oranında destekleme ödemesi yapılacak. Geçen yıl bu desteğin oranı %23,9‘ du.   Ayrıca tarım sigorta destek tutarları 1 milyar 220 milyon TL olacak.

Ele alınan başlıklar bu şekildedir. Yeni yılda 7′ den 70′ e 80 milyon vatandaşımızın yüzünü güldürecek reform paketi uygulanmaya başlanacak. Bu reform paketinde yer alan düzenlemeler 2023 yılına kadar geçerli olacak. Memurlardan işçilere, emeklilerden öğretmenlere kadar tüm kesimler program dahilinde bulunuyor. Bu düzenlemeler ile birlikte ülkemizde gözle görülür derecede bir refah seviyesi hedefleniyor. Hayırlı uğurlu olsun.

] }Yorumlar
 1. blank Raziye dedi ki:

  Benimde evim kira kiramı ödeyemiyorum faturalarımı ödeyemiyorum bankaya olan kredi borçlarımi ödeyemiyorum kalp hastasiyim çalışamıyorum annem kalp hastası 4yaşında down sendromlu oğlum var Yardim ci olursanız sevinirim

 2. blank Arife dikcan dedi ki:

  Kirada oturuyorum eşim virüsten dolayı çalışmıyor hasta çocuğum var doğuştan hemofili hastası iğnesini alamıyoruz maddi ve manevi ihtiyaç var

 3. blank Tuncay dedi ki:

  Ben çalışmiyorum bana yardımcı olurn

 4. blank Sultan dedi ki:

  Kira ve barinma yardimi dilekce verdim dargelirliyim hicbirgelirim yok insallah devletimizden olumlu sonuc bekliyorum selamlar

  1. blank Mustafa öçal dedi ki:

   Bende çalışmıyom

 5. blank Birol yilmaz dedi ki:

  6 aydir çalişmiyorum günlük yevmiyeli çalişiyorum arada yardim lardan faydalanmak istiyorum ama neyazikki bir yardim göremiyoruz

 6. blank Fatih dedi ki:

  Çalışmıyorum 6 nüfuzsuz 4 çocuk ikisi öğrenci evim kira ek gelirim yok devletimin tüm yardımlarından yararlanmak istiyorum

 7. blank Fatih dedi ki:

  Fakirim kiradayım inşata calışyordum korona vürüs yüzünden hiç iş yok 4 coçuğum var ev kira gelirim yok

 8. blank rahşan gezginci dedi ki:

  6 tane çocuğum var eşimin bir işi yok irgatlik yapiyoruz ne is olsa yapiyoruz ama çocuklar küçuk olduğu için çok zor oluyor küçuk bebeyime süt bile alamiyoruz sesimi duyun allah rizasi için

 9. blank Emine dedi ki:

  Virüs sebebiyle işten çıkardılar.boşandım 1 çocuğum var.sayın büyüklerimiz sesimi duyun.maddi yardım istiyorum

 10. blank Emine dedi ki:

  Benim 4 tane çocuğum var biri hasta borçlanarak ev aldık altin dolar yükseldi herkes borcunu istiyor esim çalışıyor ama hangi birimize yetsin etraftakilerin verdiklerini giydiriyorum çocuklarıma herşeyden kisiyorum ama yinede olmuyor yetmiyor devlet büyüklerimizden yardim bekliyorum Allah razı olsun

 11. blank Telli dedi ki:

  Merhabalar bende evlendim boşaniyorum bir tane çocugum var maddi durumum hiç iyi deyil apartman temizligi yaparak geçinmeye çalişiyorum evim kira lutfen sesimi duyun

 12. blank kadir pala dedi ki:

  KADİR PALA
  Eve kapandık 1,5 yıldır sigortalı iş bulamadım, eşim ve 3 kızımla birlikte, ne yapacağımı bilmiyorum. kimi aradıysam cevap alamadım,
  bu yardımlar ne için toplanıyor anlamış değilim.
  bazı numaralar verildi, kaymakamlık ve valilik numaraları 500 ün üzerinde arama yaptım ulaşamadım

 13. blank Ayşe Çelik 05458016212 dedi ki:

  Erdogan amca inanın bizde zor durumdayız esim calismiyor bi cocugumesaj var hamileyim cocugumesaj sütle bezini alamıyoruz bize yardımcı olacağınızı biliyorum cünkü siz her zaman dar gelirlerinin başı sıkaçıncı el uzatıyosunuz Rabbim korusun sizi

 14. blank Dilber dedi ki:

  Benim eşim çalışmıyor kiracıyim beş tane çocuk var iki tanesi okula gidiyor bebeğime mama alacak durumum yok devleten yardım bekliyorum

 15. blank Beytullah dedi ki:

  Selamün aleyküm devlet büyüklerim brn yevmiye ci olarak çalışıyorum ve iş veren yok çalışamıyorum hiçbir gelirim de yok yardımcı olursanız sevinirim

 16. blank Aydın ŞAHAN dedi ki:

  Selâmün aleyküm bn aydın ailemin durumu zayif ise gidemiyoruz bnde okula gitmek zorunda kaliyom ve kovid19 sebebiyle okulda olmuyo yasim 17 olduğu için sokaga cikmiyon ve para da kazanamiyom ailemin durumu zayıf oldugu icinde ondnallrdan para istemiyom devlet buyuklerinden bana yardım etmelerine istiyom devletimizin basimizda bize yardim edecegini dusunuyom en yakinda devletten yardim istiyom lütfen yardım edin …

 17. blank Raziye dedi ki:

  Mrb benim evim kira kiramı ödeyemiyorum oğlumun eğitim alması gerekiyor birde ortapedi ayakkabı üst baş bize yardımcı olmanızı istiyorum raporu var çok kredi borcum var eşim’den ayriyim faturalarımı ödeyemiyorum sizden gıda maddi giysi yardımı almak istiyorum çünkü ihtiyaçlarımız var 4yaşında down sendromlu oğlum için istiyorum saygillar

 18. blank Fatma dedi ki:

  Yardim.itiyacim.var.kocam.çaışmiyur.başka.geilrm.yok.lütfen.bize.yardım.edin.yardımınızı.bekliyurum

 19. blank Asım dedi ki:

  Ben liseye gidiyom ailemin durumu iyi değil bana burs bağlanmasını istiyorum ders durumumda iyi

 20. blank Fatma dedi ki:

  is ariyorum is.bulamuyorum yas sarti koyduklari icin esimdn ayrildim 2 oglum vr lise ogrencisi suan hic gelirim yok. Suan evde kaliyoruz. Maglum is basvurusu yapamiyoruz vurus salgini oldugu icin. inşaallah su virusden kurtuluruz en kisa sure de herkes maddi magnevi duzenine girer. Devlet ve yetkilileri nden. Yardımcı olurlarsa vok sevinirim teşekkür lerimi. Arzederim

 21. blank Sinan dedi ki:

  Selam akeri öcretle çalişyurm ve 2 kız çocugmla eşimle yaşyurum bide kiradayim bu kış geldi geçti daka kış elbisesi almadık östmözee yecek konusunda adata dileniyurm bir baba olarak bir yadada icralık kesti neyaptin hirsizlikmi yapım ben

 22. blank Ahmet dedi ki:

  Asgari ücretten icra kesintisi kaldırılmalı işci kaç tl alıyor ki birde icra kesintisi oluyo millet zor durumda devletimiz bu işe bir el atsın lütfen başkanım lütfen ilgilenin

 23. blank Tayfun dedi ki:

  Ben liseye gidiyorum aylemin durumu yok bana burs agalamasini talep ediyorum

 24. blank Ali dedi ki:

  2014 gezi olaylarında battım borç batağında çırpınıyorum çalışmış olduğum sektörde herkez sigortasız yabancı iş gücüyle hizmet vermeye çalışıyor bizde okyanusda yüzmeye çalışıyoruz.Allah devletimize zeval göstermesin diye Dua ediyorum.

 25. blank Ahmet dedi ki:

  Öyle memleket varsa hep beraber gidelim.
  Sen bütçeyi patlat, sonra devlet ödesin.
  Bunu konuşurken düşünme versiyonuna yükseltmek lazım.

 26. blank Borç dedi ki:

  İşlerim çok bozuk hiçbir şeyimi ödüyemiyorum borç batağına battim devletten esnafa iyileştirme çalışmaları kapsamında birşeyler bekliyorum

 27. blank GÖRÜŞ VE ÖNERİ dedi ki:

  ASKERİ ÜCRET HİÇ BİR ŞEKİLDE KESİNTİ YAPILMAMALI İNSANİ YAŞAM SINIRI ADAM İCRAYA DÜŞMÜŞ ASKERİ ÜCRET ALIYO MAAŞINDA KESİNTİ KALDIRILMALI ADAM İFLAS ETMİŞ VERGİSİNİ ÖDEYECEK GÜCÜ KALMAMIŞ BORÇLARI SİLİNMELİ 5 YIL GEÇİNCE BUTUN BORÇLAR SİLİNMELİ KREDİ VERGİ V.S BUDURMDA OLAN ÇOK VATANDAŞ VAR TEK TİP VERGİ DÜZENLENMELİ KAÇ ÇEŞİT VERGİ VAR ESNAFIN DURUMU KÖTÜ İŞ YAPAMIYO SİCİLLER BOZUK ONU AÇILMALI